Path:
Volume V. Vororte 3. Charlottenburg mit Westend A. Behörden, Anstalten, Vereine u.

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

-> «Vf^^ask! 
X?v 
/ GEM 
,- tfZ5 
Grohmv»» 
Thfil.1. 
l:iule I 
ut in 
Stil h| 
> K 
hK 
iiiivir j 
nt[ 1IK 
\\ loil 
I 11 
Mir l 
it'it 13 
,.‘iL| 
II 
I III | 
l.lf 
rininiil 
u ‘'"1 
•#,IIJj 
>11II 
>>l"l 
I 
ltir ''II 
«t III 
, 4.!l| 
! L 
«lilU 
J. 
Illl 
trtfi 
ir* 
i H1 
lll II 
n 
iTi« *1 
ürosfcr, 
fflafmu, Tischler, 0'-$cici|Butgcf|MiL 
Iifdjler, Rixdf, 8fcWflc...lQ HL 
« ,"rt Hfdjltr, SO.äbmimiflv. 18c.H.Itt 
ÄtduirS, SciwoH, Charlottenbg,, Änimine- 
7i JI K. - ' - - 
I'aul Lorko'ilidlg, XO PaLfadenftr. 09. 
" L,ul, lifüranitv., 0 Frarrffnrtec Allee 137 
3, &*r, 9li$bf, SBcroItr.'131'HI. ” 
, Äcrt,ühr, WilmttSborf, ®ttfltitiei< 
uiIWiii, Öi)Hf)8äptcr, 0 ÄLMarkuSftr.21U. 
ftrllm, acb Rrmplcr, um. AmtSgcr. Rath, NW 
tWiit<1)tl)oititr 10 IL 
irjmillii, Acmli», N Scrgftr. 78 H. pt 
. (Scltitf, ijritu, NW fullciftr. 30. f. H. Giojfcr 
X Ho ' -3' 
ciiuio, Frl. W PotSdamerftr. 85 K 
. ä,|U», hc(i, Säfjuo, vw. Gyrnnaf. Sind., W 
ßlfhiidmt. 7 IL 
. «ja,«, geb. Höuicke, Staufmsww, SVT 
Zllüchcr-Platz 3 IL 
• ffiimu, floß, Schulz, Kauflust»», NO Wein 
lir 31 '  **' '' 
{untteite. 3? ro., Mehl- ii.BorfoilljbLWSiiiült.S 
. ftnln, l^rl, Mäutelarbtrin, NO Gcorgenkirch- 
lir 10IV. . - - 
. ünnn, .'iülitrm, 31cti=ffici$cttsce, PrOizlancr 
lyiniuiii'c 20. " " | “■ " 
• Sitrir ,'taii, Mlicrin, N 8ln(|crmünbcriM9HL 
. «iiiifimiiir, Ww, 31ä()mii,SO®al6ciimrflr.ß7 
- ütrtia, (c6 .(tiintif, 'Pfnllcriii; Charlottenbg, 
Ojjfrtir 11L 2- 
• ihm«, 'ßimalirrt, W Shtrfürficnflr. 153 IL 
- Um Sie, Sicntim, Rixdf., Sccgitr. 29 IL 
. f nullt, (icD Gchrke,Schnhmmftrww,XOBarnint 
ftr 1) '1 
- Snic, LiüuhnlSww, SO Batlcinarftr. 45 IL 
- ümiir, nc6. Ruppert, Borkofthdlg, Rixdf, 
Strflilr 12 K. 
- Simn. flib Iciif)crl,ffllo.,N Giargflrbcrllr/i-lIV 
- Sintgtth ir, gtb.MjmamvSto, X Sorfigitr.19 
Friedrich Vrös»sr,Ageiikit.Contmiff.Aefch f. 
Samt, XO Staifcrfir. 1 ,IL (Sei. Vif. 36.) 
Jnli oticbrich Grösser. 8—5, 3-rß. 
jStilitr ^nidriüi, iikiticr, Friseur »> grpr. Heil, 
gtli S 5i6a[iionflr."B2 pt 
- itu, liiiibict, Friseur u. Pcrrtickcunt, 5> Se, 
Mimmm 52 pt. 
-(«ra, liuiauenlj&f., SO Söpcitlcfcv/.v. IM 
“isi pt ilcl VIL^COO.) 
- C. J. Grösser, Gani, Korkholj u. Korke, 
0 t!(illncr Ii')cdcrilv.4-1IL E (Ic,l, YJL tXXil.J 
5«h >dt WioßcE u.Frm> Gloia Gröber. 
- i' (",1'iui, X tiinbotocrflr. 1—J. 
Ö(S 'itiiifm, 0 WliUncr-Theaterstr. J41 
1 6 v 'irojiet. 
- bii'iav, 2ci)itcibcmiir., S,W Echöucbergcrstr 8. 
- thtii icl' »imncr, dutlerhdlg, 60 Gnnianer- 
fcr JO |it 
- Clara ,'vivt, 0 Wallner-Thealerstr. ti L siehe 
li o i'iiLifptr. 
-tlaro iiil> Minincr, Frau, Jlcnt., Halensee, 
I >iuiui 2inii'mimb|it. 11. ^ . 
r na' Ilitmui, Rcutiue, Tharlottcnbg., 
1 IiiiliMmimilr. 1 iy. ' 
r^lciit, ,>ii Paay, Schneid, f. fliirbcrgmb., 
i ^ rtiitfirdiiti 2J7, Garteuh. I. 
rlujuiti jili i'dBtr.SBw., W3iar6uc8ctflr.il. 
fnSw «ifoii, Bricstr., 0 Blumcusü. ai-II. 
-Ciic lilununib., 80 Pücklcrjlr. 17HL • 
■ t»'l Vmmqacbi'rolif. AV öninrroalbfir.lO. E 
- ftairf hioiilj Lurv.Hossomicr». D.,VStein- 
1 «wir i,, 
hiJJl 'tiimttr, GljoikofltitBg., ©arbtS bri 
, n ii l 
" 5«IW L'lnlrucr, 0 Mkmclcrstr.20 17. 
: mwi «(iMiiniuiijh, Schöucba, 31ciicQcto 
Bitur ", 11 
[■«flr ifdiUi,-3!tr6f.,35ciHuttstt.24.25II.IL 
'■'«i, ,'u "iobifiui, W Poisbliiucrsir. 100 
Wies Internationales Relnlgunga- 
“»tttnt Staehr & Co., C Petristr. 17. 
i" ilii I »in) J„h. Robert ii. Kiaii 
[« LlUll 
Oroashelm * Krug, ,Posamc>>twrfbrI., SO 
Rcicheuvergcrftr. 3. 4. (Sei. IV. 1141). 2uh 
Carl Großheim. 
Großhcim, Antoiüc, gc8. Jaster, Eigcnihüm., 
®i. Lichters., StegliPerstr. öl pt E 
— Therese, geö. Strau6, Wn>, 0 g-miilfurlcr 
Allcc 114 IU. 
Hulda, Ww., SO Schmidstr. 11 IL 
Grotzhcnnlg, Friedrich, Buffetier, SW Solmi; 
ftr. 14 IL 
Frau,, itnufm., SXV Icftoari'ir. .14 XL 
— Paul, Mechanik, W Mauer 90 IL 
Otto, Schriftsteller, SW Sidjtmtlbnfit. 33 L 
— aSnr, lechuischer Beamt-, S Haseiihaide 74 IL 
— Antoiiie, Frl., SW 9111c Jacobür. 147. 
Großjcan, Wilhelm, Schauk«., GfjarloilcuCg., 
BrSmarästr. 39 pt 
Grossic», 9ll6eii, DelicateLwrhblg, 0 Ro'en- 
thalcrslr. 51. Wohn.' Nr. CO IT. 
(Sr»|fi#i, Ricearbo, Musiker, C Aiualieustr. 8. 
Großjohan», Johann, Schuc'ideruisU. f. H, S 
Biandenbmgslr. 48 IV. , , 
Großklas, Gustav, Schutzmann, S Mücherstr. 39 
©rogMofr Carl, Schankw., N iHnitnicrilr. 13 pt 
—’B, Schueiber, N Lycheneu'tr. 133 J. 
UrotztlaiB, Paul, Gciuüichaudlg, WAiirnwIcit- 
slr. 124. 
— Fnedrich, Maurer, X0 Jiitiuaniielkirchstr. L51I. 
— Richard, Maurer, W Wlcbitfchfir. 17 H. IT. 
— Anna, Fri!e»rin, (Shnilotttnbg., Pesll>l»z;i- 
str. 103. 
I'iftl fcmtn vilna n. j, kgl. SlrirflSafdbcmic, 
l'"iilliliiiii ho iv 
►•ferne nia i(w, gclj. StiSIet, ®er.3!ififito»)„ 
I».ln'kiiM,,, 13, üiartenh. pt 
I«Mide JltdMib, Stmifm., X Viitlinanustr. CIV 
fyn«, V-itil, riuchhall. i. Finanz.MiiIsl., 
IftaM im 
T “D’W, i'iiriilmlt, W StiigeDuiflCtili. 82.33. 
lifcir ,-1 3l,drtci- C Scl)brlslr. 32 IV 
Ij-A, Loh» 8 Neue Jacobstr. 9. 
1 KiT“'1"'« - K°i»-.V,ittei-,i.Toloii!al- 
Ita' l6' (Tel.ULE.) 
')«trl -> 'loilbnser lamm 4 IL f. ©t'ofji 
"ui« 
^«i»i,0.i Lichters., Diakstr. °6. 
Üiitz, Jahnflr. 44. . 
Grosjkopf, ,Entif,,SBnrfcvmsir, Neu Weibensee, 
Elsatzsir. 15. E. 
Julius, Bäckennsti., W Geuihiucrslr 27 pt 
Karl, Bäckermstr., SW Hagelöbergerstr. 51 pt 
Wilhelm, Beamt., Fiiebrichef., fioiiistnflr. 17n I. 
— Carl. Sricftr., SW Hornstr. 8 B. IV 
— Emil, Buchdruck., X Gerichtstr. 21. 22 L 
— Richard, Buchhdl, SW Zoiseuerstr. 40 U. 
— Daniel, Cigarrcuhbl., N Ziouskirchstr. l! H. pt 
— Emst, Cigarren- ti. Gigarcti.'iiljblg., SW Wile 
»ackerstr. 45 pt 
— Emil, (Tommiü.dlair), SWGfjarsoilcnflr.94.LE 
Carl,Ei'geiiIhü»r.,Reiirilkcubf.,Haupl>Ir.36.37. E 
— 91., Fabrkbes., S Schönleinstr. 5 I. E (Sei. 
IV. 12Ö2.) f. .Hirschmnller & Krotzkopf. 
Otto, Feldwebel, Tempeihos, Sorfflr. 3. 
— Carl, betitln. Geiibarm, Tegek, Beitstr, 28. 
— Luliiis, Glä!er f. Kunst u. 3nMrlr, 8 Prinzen- 
ftr. 00 K. (Icl. n: 5145). 
Ferbinand, Grünkramhblg, S Schönfeiitsrr.32. 
— Hermann, Hauddie», X Fchrbeliinersir. 82. 
Gustav, Juftrumetilur. tt. Gtauinilfmni., W 
Kolhstr. 4 pt 
Benuo, Kauft»., Seils. n. Saget». Fchon friieä, 
Bordeaux, XO Lairbrbetgirstr. 82. 
Franz, Äouftit., X Pauksir. 21a IIL 
— Marti», Äflufm., X Sniimciistu' 7Ö"IL " 
— Theodor, jlonfm., SW Teltowersir. 1—2 IL 
Sfugilsl, flof)scits)'br, 0 MLrsiliüLsir. 13 "K. 
28., Kutscher. 0 Mühlenstr. 08 II.’' 
Paul, stäbt. Lehrer, NW Stephanstr. 33. • 
— Alexander,' Maler,' W Lmtpolbstr. 7 pt, 
— Friebrich.Maschliic'nwLrt,, Sid)lcii6g.,1Giltlflr.G. 
(Poslbezl g-ricdrdjisb.)" ’ 
— 211 fort, Maurcr, XW’ '$crlc6ngcistr. 44 IL pt 
— Albert, Maurer, X Schltemannstr. 22. 
— Otto, Möbelpol., SO Mantciiffelstr. 97 U. pt 
— FiitbriiH, PcnsWnaIr,'St^!itz,SchildIiori,sIr. 8.' 
— Ernst,PserdeL.Beamt., SO Wieners».34II.IIL 
— Wilhelin, Pferdeb. Schaff»,, SO Mäulenffel- 
sii. 80'H. pt • -• ; 
— CarL-Postliilsebote, XW Lehrterstr. 54 IL 
— Friedrich, Rentier, X Nsedoinstr. 1 L 
— Willy, cljcni. 9iillctgiil86cs., W Cieleöcncrflt'.S. 
— August, Sattler, N Borsigstr. 28 IV 
— F,, Schirmsbrk., Charlottcubtz, Grolma,,-- 
str. 16 pt. , 
— O„ Schirmsörk, B Pliiizeustr. 103 pt 
— Emil, Schlächlcrmslr,, Boxhag. Nuiiimelsbg, 
Mozartstr. 4 pt 
— Friedrich, Schneider f. .H., 0 StljMslr. 20H.IV 
— Albert, Schriftfeh., N Am Norbhafe» 5 IV 
Otto, Staaker, Chatlotteubg., WiliuerSdorfcr- 
ftr. 48 H. m. 
— Carl, Trschfer, 0 Bteklauerstr. 10 Vs. 
— H., Tischler, SO ffliciierfü. 12 IV. 
— Tischler, SO Forstcrstr. 1. 
Gustav, Vcrflch. iBeamlcv, S Pfau User 92o IV 
Ulrike, ScttiiMfcaluiv, Chatlottenbg,, Qtün- 
fit. 30 L 
Auguste, Frau, X Borsigstr. 25 H. L- , 
— Elisabeth, Mehl- it. Borkosthdlg,, Schöiiebg., 
Erdniannsts. 9. pt 
— Elisabeth, Frl., Modistin, C Dragouersir. 16. 
— Marie, gcO. Schirmer, Aw., Reut,, SW Tcl- 
towetftr. 1. 3 IL E. 11—12. . - 
Auguste, Frl,, -Wirthschaften», X Oderberger- 
str. 63 IIL 
Auguste, Ww, (EfjavtoltaiBg, PolSbamctftr. 34. 
Grotzkopf,Clara, geb. Wipprecht,Ww,,XOGeorgen> 
kirchstr. 67 IV 
— Emma, Ww., SO Köpenickerstr. 34. 
Großkreutz, Theodor, Glafermstr, SW Sfnibi 
ftr. 24 pt 
— Carl, Hai.'.'tm. a. D. u. Versich. Jnspeet 
Charlotteiibg., Wallstr. 68 IL 
— Carl, Maschine,>b., X Stralsuuderstr. 22 IL 
— öuliiiä, schneidermstr, SO Josephstr. 10. 
— Elrfe, Piltzmachenn, Schönebg,, Scbanftr. 82, 
— Minna, geb. Berlhold, Schneiderin, W Grüne 
waldstr. 27 H. I. 
örofifrtuj, Erlist, Colouialwrhdlg, 0 Koppen 
str. 13 pt E 
-- August, Schuhm, S Bfüchetsir. 54 II. pt 
August, Schnfjm., X Riippinerstr, 30 K. 
— JuliuS, Tapez, SO Reicheubetgerstr. 98 IV 
Grohkurt, Ciurl, Gastw,, Paukow,BcrIi»erstr.27 E 
ß. Öroaskurth, Röbelsbrl,, SO Stoitictt 
stt.7 I. E (Zcl.1V. 3074.) Juh. G. Giotzkiirth 
Großkurtlj, W. Prokurist, SO Cranimflr. 7II. 
Grötzler, Neinholb, Bnchhalt,, XO Landßberger 
Allee 42 II. I. 
Franz, Fabrtarb,, Ober-Tchöneweide, Waldow> 
str. TobSlaw'scheS Haus (14) I. 
Emil, Goldbrahtzicher, Neu SScifitiifcc, 
Gustav Abolphstr. 159 IIL 
Oscar, Schnstseh, X Smitteilt-, 89, 2. H.II 
Sibonie, geb. Kasifchke, vw. Pastor, Frieberrau, 
Hanbjeryktr. 84 HI. 
Heimeile, Ww„ Wäscherin, SO StottbrisnftvlOa. 
Griitzliiili, Rudolf, Baxbrer, N Pantftr. 4 II. I. 
Grotzlob, Fiauziska, Ww., Renl, SW Groß 
beerenftr. 21. 
Grosjlohminu,.Heinrich, Schlöffet, XW Stephan, 
stl. 4. 
Grotzmann. CHS, Intern. Agent u Commission»«, 
(1 Münzslr. 20 H. I. u. IL 8-9, 1-3. 
— Sianislaus, Dr. jur., AmtSgcr. Rath, NW 
Rathenowerstr. 8 IL 
Emil, Anit§ger.Secr.,Charlotte»bg,Schnlstr.l7. 
— Paul, Amtsrichter a. D, W PotSdamerstr. 83 L 
Julius, Dr. pliil., Geh. Archivrath, Erster 
kgl. Haus-Archivar-Charlolteubg, fficittnb, 
Illnien-Allce 12. E 
— Hermann, Artist, X0M»rIcirbiirgersir,2,1. IL 
Adolph, Dr. uicd., pr. Arzt, Sanit. Natb, 
SW Kleinbeerenftr. 1 pt E 8—9, 4—6. 
Fich, Dr. med, er. Arzt, Assist. Arzt a. d, 
kgl, Unlversil. Ohren-Kliiiik, XO Barniinftr. 17. 
— I,, Dr. med., pr. Arzt n. Specialarzt für 
SnggeftionSvchanbliing, W Nollcuborsflr.28pt 
(Tel. VL 4710.) 11-1. 
Max, Dr. med, pr. Arzt, Friedrichsfeldc, 
Vertiuerstr. 33 pt. 9-10, 5-6. 
August, Bälkermstk,, SO Görlitzet Ufer 0. 
— .Hermann, Bäcker, 0 Am Ostbahnhose 4 IL 
Lonis, Sanlbcamt, S Baeiivaldstr. 58 pt 
Reinhold, Baiitseer, Charlottcnbg, Cauerftr.24. 
— August, Beamt., X Choriuerftr. 63 I. 
— Berlhold, Beamter,' NW Stephanstr. 33 IU. 
— Carl, Bildhauer, SW Maiheineke-Platz 131V. 
I,, Bobenmsir,, N gionökirchstr. 37 UL.-. 
Heinrich, Böttcher,80DreSdenetstr. 125H.pi. 
— Hieronyiiius, Brauer, NO Rqkeslt. 52 IV 
— Hcttw., Briesm»rkerrhdlg., Anlauf u. Sau»» 
lnngeii sowie Liebtgbtldcr», S Alle Jaeobstr.8.I 
Carl, -Brlestt,, X Lortzingstr, 8 IY 
— Ludwig, Brieslr., SO Schlesifchesli. 1. 
— Adolf» Buch. n. Stciubtutkeici, Ln^uSpapiet 
stuf., Preß» ii. Bergolbc-Anfl, 0 Alczatibcr 
str. 28 pt. u. IV: (Icl. VJI. .117.) r , 
Albert, Buchdruckereibcs,, S Prinzeitstr, 70 HI, 
s. Hctm. Baack Nachf. 
Bruno, Buchbiuck., 3iitbf„ Herchirthftr. 2 H 
— Jnlinö, Bnchhalt.,.Schöiiebg., Scbanstr. 62 1. 
— Richard, Bnchhalt., XW Bandclstr. 20 I. 
! C„ Buchhalt.', NW Calviuftt. 15. 15a. 
— Waller, Buchhbl., W PotSbnmnllr. 101.102 
— Heiniich, fflitr. Vorsieh., X Sunckcrfir. 74 IL 
Einil, kgl. Kataftc»Sccr. a. D,, Reg. Land- 
incss. ti. Cnltiii-Jngeii., W Zciinettiieflr. 32II. 
A., Cigarren Engros u. Detail, SO Abalbert- 
str. 99 L E 
Paul, Cigarren- tt. Brieftuatkcuhblg, SC 
Laufitzer Pfatz 8 pt 
A,, Colouialwrhdlg, W Siiil{rfdblflr. 13 pt 
— Ernst, Cohirial-, Telieateb- ii. ss. Fleischn» 
tjblg., NW FlcitsBurgctstu 4. (Icl. IL 907.) 
War, Cofonialiot. Engr, 0 An der Stadt 
bahn 2 (Tel.) 
— Theodor, Crim. Schiihiu., SO l'icgiiitnilr. 411 
Hermann, Dachdickermfti,, Schöiiebg.,Belziger- 
str. 58 IIL 
— Fri'h, Same« Confctl.Gitgr, XO Wörlhcrsti.2I 
— H., Dceatur, Preß« ii (iintbiii. Appretiir, C 
Steiustr. 35. 86 pt 
— Auto», Siciiflinaim, SO Manicuffelftr. 23. 
örofiiuttim, Hugo, Fadik. von Double lu-Einail» 
Manfchetteiünöpfen. äiertr. in- tt. mtslänbtschet 
Häuser in unechter u. echter Hiioulcne, Uhren 
». Golbwaaren, C Rene Giiinsti. 2 L 8—9, 
12-1, 6-7. 
— Hermann, Drechsler, 91ubf„ Knesebech'tr 02.' 
— Gustav, Dreher, NW GotzkowStyfir. 25 IV. 
— .Hermann, Drogist, X Prii,;eu-Aklee 86 pt. 
August, Droschk. Kutsch, 0 Rüdersdorferstr, 1L 
— Heinnch, Drofchk. Knlfch., X Hochstr. 32 E. IC 
Wilhelm, Eiscnb, Bclr, Leer., NW Stephau- 
str. 14 I. E 
Gutft, Erdarb, 0 Rigaersir. 126. - - 
— Friedlich, Feldw. i. d. kgl. Schloß - Garde- 
Coiup, SO Manteuffelslr. 112 III. 
— Julius, Fleischeriusti., Schöiiebg, Bahiiftr.3§. 
— Richard, Former, 0 Frankfurter Allee 131 IL 
— Robert, Friseur, XO Gofluowflr, 35 K. 
Anion, Fuhrh, X Heunigsdorfersti. 4 IL 
— scn. Fianz, Fuhrh, X Wieseustr. 28 L 
jun. Fraitj, Fuhrh, X Wieseustr. 29a. 
— Richnrb, Fuhrh,, N Wieseustr. 29«. 
Aug, Gastw,, XW Allonaerftr. 35 pt 
August, Galtw., SW Slttierfli. ßl. - 
— Carl, Gastw, 0 Schornsleinfegergaffe 5 IL 
— Gustav, Gastw, Steglitz, Fichlestr. 68 pt 
Gustav, Gemüfehdlg, X Slrcliiierfir. 9 K 
— Oswald, Glasermst, 8 Hafelrhaide 71. 
— Paul, Graveur. SO Raliborstr. 20 IL 
— Karl, Großschlächter, 0 PetersBiirgerflt. 29 
— Friy, Handetöm, X Wieseustr. 39. 
— Gustav, Hanbelsm, SW <8rotzbeeretrstr. 10. 
Sari, Haiibefsm., illubf, Jägersir. 7 I.'E 
— Adolf, Haushielt, 0 ä)lum?nftr. 76 II. IV 
Friebrich, Hausdieu,, C Stralauerstr. 17 IIL 
— H, HauSdreu, S Wilmsftr. 4. 
— Paul, Haushielt, SW Zoffeueistr. 17 L 
— Robert, HauSbieu, SW leltotoeislr. 16,7. äfufg. 
— Adols, Heizer, N Fennstr. 9 IIL 
— Carf, Heizer, SW Berginannstr. 28. 29 pt 
— U. Orosamann, Hcneit- u. Kuabengardc- 
rote, 0 Rosenthalerstr. 34. 85. Jitfj. Frau 
M. Großmanu. 
— <3, Herrin-Moden, X Elsasferstr. 21. 
— C, Jnfpeelor, S Hafenhaide 22—31 L 
Otto, Invalide, SW Noftizstr. 45 I. 
— Eduard, Stanzt. Beamt, XW Veusselstr. 8. 
— O, Kanzl. Diät. Schöiiebg, Geßlerstr. 18. 
Hermann, Kauzl. Scer, X Ramlerslr. .32 L 
— Heinrich, Kapellmstr, SO Michaelkirch-Platz 9 
— August, Kaffenbote, XO F!>rste>rw»lberftr. 7. 
— Fritz, Kaffenbote, N Elfasseiftr. 30 IL 
Adolf, itaiifm, C Linienftt, 240 IU.' 
— Bernhard, itnufm, XO Sanb46ctgcrfir.14J.il 
— E, Statist«, NW Clanbiukstr. 15, 2 H. IL 
— (?, Stmifm, C Sragoncifir. 49 I. 
Eduard, Kaufm, W Stnrfüiflciistr. 18 IIL 
Georg, Kaufm, SW Kraufenstr. 33 IL 
— Hermann, Kaufm, 0 Saugrffr. 56 IL 
— Julius, Kaufm,/ X Lolhriugerflr. 15 IIL 
Max, Kaufm, Paukow, Gottschallstr. 28 IL 
Moritz, Stmifm, 0 HolzmarÜftr. 34 HL 
Otto, Kauft», NO Baruimftr. 17 IIL 
Rudolf, Kaufm, 8 Sicffenbachflr. 52 IIL ' 
Siegfried, Stmifm, C Rosenthalerstr. 34. 38 
STi., jtanfin, X Jiwalidenstr. 128 IL (Tel 
m. 101.) 9 -1, s. P SBürfling. 
Wilhelm, staust»., Charlollenbg, Joachims» 
>!haleisrr, 43 I\1 
Josef, Kellner, X SiotmfiSsit. 4 H. IIL 
Max, Kellner, XO Flieder str. 16 II. IIL. 
Adolf, JIleinpiiH, S Gitschinersti. 73 IV 
Carl. Kutscher, XW Jagowsfr. 21 IL L 
F, Kutscher,'Steglitz, Albrechtstr. 8. ' 
Hermann, Kutscher, 0 Gonuaniistr. 20 a IC. 
Rudolf, Änlichst, X Droutheimerstr. 3b )V 
Hermaiin, Lackirer, Charloltenbg, Pestalozzi- 
ftr. 11 IL III. 
Gustav, ScbctitrC, Slitbf.. Richard-Pfatz 13. 
I,/ Leberwrsbrk,, SO Michaellirch Platz 9. 
Paul,Lilhogr,Wilirierid..Sigmaringenftr,32pt: 
H. Orossmann Lithographische 
Anstalt und Stelndrnckerel, SW 
3litteiili 50. Juh. Mar Pasch. 
R, Maler, X Ackerstr. 133 ILT. 
Wilhelm, Maler, X Ackerstr. 118 IV 
Wilhelm, Maschinist, X Pankstr. öl Ii I. 
Heinrich, Maurcrpol, 0 Holzrnaiktstr. t H.L 
Hcrinanit, Maurer, X Prinz Giigetiflr. 17. 
Heunaiiu, Maurer, 0 Schilliiigsti, 15. 16. 
Julius, Manier, XW Eurdeuerstr. 44. 
Joh, Maurer, XW Siemensflr. 7 IV 
Start, Manrer, Steglitz, Fichtestr. 0. 
Gustav, Metallarb, Sitbf., Selchoweisii. 3Jt 
Alfred, Ä!!tit Invalide, X\V UcTjutiftr. 14.15. 
Mai, Möb'elfbit, S Oiauiensir. 61 1.' (Icl. 
rVn. 6557.) 
Eugen, Mobebazar, Atel. s. CofiumeS u. 
Coufeet, W Maueislr.66.67II. (Ie(. 1,7003.) 
Carl'Mollcreibef, S Suifcti-Ilfcr 27 pt. E 
■■3 
f 
jy- 
V 
^uft:BMßebrand9sSchohola>de^Jkanft^^ldeTf^and^StJS:a.^alo 
¥ 
-£ 
> ,L"'' g-
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.