Path:
Volume V. Vororte 28. Wilmersdorf mit Halensee

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

V. Thcil 
Wilmersdorf 
— 266 — 
Wilmersdorf 
5 (hruuowtlt, 91, ilutjch 
,leimt), M, Opcru?anger 
Wolbbad) peut Beamt 
Halper. M, Opernsänger 
.pcn^c, ötstngrrutstr 
Hermen. 9i. sttm 
ftöftler, W, (W<t?mtwr 
Ltichka, E, älcuticrc 
Surfidiicü, Vl. Utm 
Schauer hstinruetH,Slctu 
MkY 
Spozrbolz P, Mechanik 
Urbau, Stutidici 
Bogele, F, Malet 
6 E ftrantc, 51, Ww (Ni 
%h) 
Trrebsch. it, Kutscher 
Prinz -> 
7 i ö Plirrz 9lfflciuniih *>b 
E tötdtfct, 31, Okm Pur 
Borneh (Mccklcnbui 
gt]d)cm , Lrlla 9hd)tet I 
ftocritcr, VI, St tut 
verasch. G, Bur Borftib 
.MtitSil, , Asm 
M'ohrdt <}, ÄlanAf Sm 
v tiictcv u 'Stiistii, W, 
8rl 
■ M, vw Maror 
be Mon, V, BOdh 
SUömmgel, v. MtidiliM 
Steut, £>, I)i, pt i)tiV 
8 E Tahnrer, , dlntitci 
V 3d;ttiv V, Plätiaim 
Vlbcl, E.. Htm 
Etttng V>, ^ftb^ciipirnit 
ftumeiiTdi Pr, dieimcu 
Mhuricbul, v>» Budilibl 
üooic, <T, Sd)ithmmitt 
Meyinachcr, I it fm 
Pseitfiüder,F.Betl Buch- 
I)M 
?lsl^'»slO, 9l vw Stiaf 
stillt ^mpeet 
Sdntdi, 5t1 'Hcrmn 
9 ESchulv.^i,?,iiuniermnr 
(Ghoilottuibuni 1 
911)101? v ,Mrticauaid)iiB 
Sm 
Butidifc i1, OUftitfram 
bblrtu 
Bürger, A, Badwrlidlrin 
^örod v, itrm 
Meloh S, Jahlnnir o T 
iy<tr!vitluimcr M Rentier 
'Sillniaer, Js, 't*m 
10 ) st Wnidimlitt 11 
E Pippow % J3aum)u 
tOnmmvnlb) 
V. tittsyet (k. Berrv 
S'cdcit, m, B.lchlistU 
(flcucr, C!, vw iWstjin 
ftkifdin, 9t, petn deiner 
ftrstdmstuu VI, Beamt 
ilawla, (?, AI rin 
^Ltctmaim B, Ww 
Mlulsic, Ww 
Madjclt 9t/Sriüad)tumur 
Lader, P, tiolonmhvi 
im T. 
Binrfzmlia -> 
11 f a Bruchialnr 10 
E Lenz. H, Warn» T. 
Odit Werfer, 0), Capnm, 
st D 
SUutgbctl, G. itfm 
Vereng H' Bankbeauit 
;Unje, 'M 5tidcmt 
'H«Wn, V, DeUcarcsfttt 
l)Mnn 
Ld)nlz.,£djnciJ>mmti 
^stflcmanu, O, Cbci 
Ickfli Wliiit. 
G. 
'Scyil, (i ÄhtnV llstif) 
12 E GvbbelS, §, 5ccr 
Vlifnt 
tSIncnieidi R, Mtm 
^ot^cr, v, Mdffcii iVmu 
Müibcl, W, ^stiUbCstmt 
iHiicrtfc, («, KiiilUht'l 
;H, Mimitl)Mrm 
lUcucnbort . Rentier 
Schiller. Wrd/itfrf 
(sd)mibt, O, Bstnt ALnt 
Sdiulv. C, Bur Jücstmt 
Stalln, E, 'Bi«OhMriit 
2tc ubsldi, , Bstu Ilig 
) r ^nmipiif 
E fromme. B Di Wisj 
«stim yist(ft(2djoncbö j 
14 15 ^mitteilen 
EVoofc,Vl,?Hcmirr (lüci 
11 ii ) 
Unucr Play -> 
1b Pstiniclle 
17 E ivstsiimaidt . Mstuier 
ntlii {(i)t Lichlmelde) 
V yrctiidmcibn, j, 
Poriicrsraii 
Mom, C, Hstfl 
flniflct, 2^ Äantbcamt 
Üilstr, Uftit T. 
i'uyt, 3U, 
‘Vinmi, Mim 
Cleit, I, ^nßcn 
17 Stau, ü, ftfra 
Ttoymstrui. itt?, Duoctor 
4>ttncllt, Cbr, ^stbrl 
— Co, M. Marmouvl 
tbif 
— M Frau 
1b- 24 lBtiii)!dU'ii 
<- 23cimstrid)c|ti -> 
Banttclle 
Ju E Purnpliln, Bstll 
meiner 
Gourabt, F, 9lcnticr 
il E Sdwilkiicckt, F. 9k 
diücct 
2^—112 Aauuellen 
115—140 ) {-xilcnisf 
111-208 BstnUellen 
200—211 E XiTitiiu Ges 
2iib 'Seilen (ilUilin) 
Vtllc, C, Ticit ?liu|t 
Ld)stlow, M, äsnl 
■<r MZcdlcn&ui(niri,Ktti ->• 
>l'j-25ti Baust-Ilen 
Lkstiser Play -> 
2jV 2<jO itaitcifctt 
E ^onttcrifcr, ^ »('Antuet 
Utcibeniri)c|tr 2!) 
201 ^(iu)lcUi' 
E Rirbcl.-.ttpn (Vcui 
harbstc 11) 
Bcrnharbslr -> 
2h> och ; ^cntf)stib)ir 10 
2i>t E Sdielbt, C, Bau 
matbbl U'ciltn ) 
V. sträubt, E ufmrfjttei 
So/Zic, ih.1, Lettner 
Guicdc 9(, Stv 
(laindiif iW, ^istii 
XteKtife,^ ,Wiunfiamhblq 
’^ictHUCi, xH, L6w 
Prikcr I, Decoratcur 
«diavpel, v. ^uqcu 
5dimibt, 'Jlidjitcrt 
204 E Schabt, (5, Bau 
matl)bi (iUrltn) 
V Blstilbt Lk. Küuchucr 
('Jii 2(U) 
Dir P rttut 
Moeuuq Ä, Aidiucct T 
Miuiiclfc ^ ,(5d)ul)iuil)blfl 
S))taflt>cl>my, ,1 , Varlk 
bcstiut 
'Uiattljistf; W, Ufnt 
Men;ncr, t* Weh See: 
SchUmtftci, L, Mim 
Jmwrniiiztzt, (» Mrm 
2<n s st Benihstrbnr 1 
E Ristttfv, VI ilVm 
43cutbt E, Wut x’lmit 
Blaun. 5 5lpotf)cf 
syirtitfc Ä Lttiriirb^ 
^aqedoiu, M , Vciilch 
Bestmt 
slrüpct, jX, Vankbeamt 
X!oflid^, M, Almhcifläit 
ncrur 
3d)itl^ 'Vi $ um 
Sdiluari, (5 Lilbliauei 
.j!d)evid)ingk.rli. iUid)ttect 
iUuif)strb|ti -> 
200 aeh z Puuz dieflintcu 
\n 5‘) 
Prr«; 9?fflc»kitfh -> 
207 ? a PuttzNegoiUerorl i*5 
E Bluinauu, VI, M|m 
t(5fistilüileiU'iirfl) 
E (fiSitci, 5, ilfin 
V. "Uiirleiiü, (5, PkuvaU 
iUstubstch, (i, ‘‘ßeuiioitstti 
Äouueck. 0, (sommiv 
Wiabcii, W, utsm 
Stod), O lUirtlet 
Äee» 0), 3»ftnh,<u!ic« 
machet 
Ldiesilei.O.Lirr Äcstint 
5tcpl)stiti, llU, C\»stcii 
208 E Mic)!c9( .Wistlermiti 
Barer. (S, Puy« 
Boichcit, Ll. (tmicbicn 
sondier, Ä, 2nd)(n 
Dcneser. il, Eiieub SÜUv 
Scet 
Zirye, l?, Lehren» 
Wofdj, 0), stfiu 
Halm. o>, MauV Dicitar 
(icimde, iH, iBtemmev 
(Mitbfitbvrq, A, Wclhicr 
{loffmaiin, P Med)a«rk 
Östmdc, A, \iel)iciui 
Uitidjumnit ct, Staaker 
stummer, 'Vi, Posamcut 
iViox mattfi iV?, Gorrcetot 
?U)i)iinii C, Mfiu 
Otto, Dl, Monteut 
tfictrfjv (j, Tlschlci 
Soitemmlb, W , Wartnei 
llrbstiixti), I, (ticiiuncijbl 
Silbbut, x)l, Bcautt 
20'» E Uöfjlcr, öl, iRcimete 
L^aölttfl P, Muslk^ 
Battli Oj, Mauio 
Tvi>nchkc,E Wiervcücfl T. 
Unr?, P Alibis; 
Meljnmmt, si Zuspeet 
20'r Möbus. O, Tndjlci 
äiiuiflc, C, ttbriii 
Schlstiivft) M, Kupfer 
druck 
Lchulz P, 'BcrfjiUir 
2obelb, Jv. ^erud) Besttut 
270 E Uocime, C, Mfm 
(Beilui) 
V. iWcjtntfl, w, jtfm 
(«r 271 
2tll|täbt 
Bstlit,M, ^mtnimfiitenm 
Daubuet. M ^taii 
Drömmer, O, «djiwcb 
(?td)lei, Xf, älcuttcr 
Wijoliu, ^, i'ttvoticr 
OHciier, ß, Auid)läger 
•Oststd & Eleelrotechu 
Vemu^ Ä 5di»cibvrui 
'oobe, 2l, 'Viobtitm 
Iculid), 'S U|m 
itstiiimer, Ii, Per;rch 
2>eamt 
Mietn, Buchdruck 
Stlicuuei, S)t, Sdmctbcr 
miti 
Muljn, v, Sl?m 
Lüde», li, ^stqerbuit 
Meld-ei, ^, 'lVcd;ai»r 
W. (Stflaucul)blö 
Sdwlauuc, A, Bilöb 
Stistiuiftlt), B, Maqtut. 
Beaiul 
Sdflmuiiit E Urm 
'Selibr, E, 'Hiiriistitif 
^betie , Wvamt 
„71 E Uicbn:, (5 <lfm 
('iUütii) 
V "Naiwiit Ä itfm 
Bvie, ^, Oiuteicipcb 
(ibuc, 05, 5hi(fstteut 
Glkrt E. Slut)dier 
Gllud) Pl, Budilnub 
l£iifUltmzbt E, 'Xhaml 
jNU|di, %', SchriittiU 
Vstbu (5 s,Ucd)stmf 
ünMüt^stf, A, pcitj 
ftetnim 
'^(Nickst tr Wcamt 
t^nni, ^ 2ncl)let 
Schmelzt C, Mfm 
Tdiuilbl 0) Mfm 
Sdiüioelber £, B^z 
J\dMy 
Srtmtt A, 3rt;msfrau 
icdtii 
Tembadi, ^ Bcarnj 
Stumltiistet, I, Stiidat 
Thür»a", C, Bearnttr 
Ttticlmt^fi) '^i Ww 
^ülfmstiiii, Ll sinn 
Sülls VI, PuvaNet 
272 yaiitttili 
E BaitiKUilich Bcllevue 
lBerUu) 
Sdjuncberflci ,Xelb 
mark -> 
Nosbcritzcrstr. 
Plaget Plav -> 
Baustellul 
Marci Allee -> 
Bausielleu 
^tcolcbiugn Platz -> 
Wstiiftellui 
Haifci Allee -> 
Bauilelleu 
Ptaget Plsttz -> 
Sächsischcstr. 
-<-ynuibt iiburflischiitr -> 
echoiffd?^ ^aus 
ESdjott/S, Ptos.BUbl) 
Sadowastr. 
Ptstfier Plstti ->■ 
SofncWo- ^stu^ 
E Sohte. O, -tistiifleidj 
V-lUrltit) 
^auhatbt, 0). ^uhrh 
Schapcrstr. 
(1 Seilt») 
Schrnmiilstr. 
k- £i(bcflsttb|tr 
(Unbebaut) 
Sigmaringcnstr 
-<-Süistnbciibituit|d)c!U ->• 
1 2 E Wcittcutbc Wlliuetv 
doif 
Betfl, ) ^iuetiuef)tm 
Cüruel^eu.B.Tutlünosln 
JJromm A, Dmtonioiu 
Heinrich, VI, orein Drenet 
hti sdoie, A, Sistfomnnt 
Meusinq. 91, Tmloutssitt 
0)Q|tementi 
! 4<lirchfioTgcb z GstNemet 
|tr K» 
5 E Meliliv. E, Laubw 
Gnut, Vl, Btudatciii 
0>aa, B, Steueretheb 
Ojtuidi, Cb Telegt 
VdiOt 
Matlo, W, Töpfer 
Luicha. S1U, 'Sm 
v Porratl kc.B, Puuattet 
— L, vw Mailir 
Quappe H, Plstymitt 
SaubnKcliH,^ylogtapli 
Staube H, Püitichsttru 
a D 
Itmmc P, Mechanik 
P, ^ütmer 
o Wiihlto, P, 'VioKeuibc! 
El;lio!; ^, 'Säditci 
i'iibndi, U, Gzctmm.% 
ClM'istKU Vl, Dad)beder 
Stitutfl, Vl, HÜa trerpol 
7 E Bedlllstlul, A, Bt, 
vKeq Hatli 
Bttt b Hinterbliebenen 
Istsse b Petb Deut'ch 
Jöcamt ’^treme 
Vstttfitbiirfifutu -> 
b- ls> -IntlMsc/feit 
E Schuetbn, 2b, Bau 
aimt (Birlm) 
J(> 17 Bansltllen 
E Äoffe. II», Mfiu 
(Bevltii j 
xio()Ußollmi Play -> 
lb—2h Bauflellcu 
'Scgcmntt -> 
2*( yZiuimu 
E Mining O Ufm 
l'Uinn Sicflciitcintt <VS) 
10 Keubsl») 
E vcnbtiod, v, Mim 
(Buhit t 
$1 E SchicifU S OjstHw T. 
Sdmtibt ,1, OUntuer 
Ü E B^ibi '))iilri)l)bJ 
EBotbe \\ 'Siu 
, ^uwuttcuufim 
- S (')tutlei 
Tiltwalb a Vlmt Dien 
Ohii^ m ^intnimemnim 
Onohiimmt, P üi bogt 
vnmtwalb C Sdiiuffct 
Mfiblir, P f'Ctsium 
Mille ^ Mimdiet 
yiibmir M ?iH)irmmn 
tcitm 
'Kcimrfi, M , Jtmmum 
Heutet, ? Stuuuutj 
Sumifl a liuuia 
U E Busi iu. ^iml, Pu 
uatia (Bistiibeubm 
siischcltl 111 | 
V Poblstnbk, Vl, 03cm 
VUb 
BflmnM, £, Manier 
Tutwalb, ^ :i{std)tiuad)l 
(füuutrtstti, ^, Bitt 
'Buiiiit 
Weliufl ,y. itfui 
shmiüi, W luplfimitt 
MaiUbolb ^. Stiiöstt 
Ultbiu 0), Cilöutdet 
Madjt, VI, Pcniiüiiau 
Mahnn, . SchtuCuti 
NvUe, ,1, Buchbbl 
Sdiatinuibei, M Sagen 
ruht 
Ilml ^, Meinet 
IhuU, 0, Pol Sstdjt 
ji’in 
*Iit)i,ciiaoi, Musilct 
haltet, (i, Sleitetctijcb 
Vl, Tape; 
‘SoebKti, 'S, Coutrol 
)4 E ^ ^aloimcfbtf 
Polultuii b Di v Cngcl 
Poiittiilit b iH 01 
'Stiuclnniiiu 
Sstlut, ^ Puu Bcomt 
Dejieubarbt, VI, Sw 
Dobelke. M, Mautir 
Wtllc, (i Gelittet 
Wioficr,Vl Piirfimtr a D 
•oieiitidi C e^iloiieimftr 
öomuanu, v 'Sm 
Mai), 0), tfrpcbieitt 
Uiufl , Woratbcitet 
üico M, Miltt. ^iitmlibe 
lUstiimaiut, E, Sri)rlftfcy 
bildet st, Maler 
Peinig. VI, Studat 
tftuOel, Ä. Poiiboic 
J5 E 'JiCitmaiui, I. vw 
Dtrecivr (OU Lichters) 
Achleuichto, P, Btteslr 
'Bmmcotu, Vl, 'Sm 
©sllj/imaiut, Ä, Mhn 
Johannes I, Tialar 
ilatlö, R, Wächter 
Mlaflc, 'S, Mstutcr 
itubai, VI, Bader. 
L yiibtfr, A, Msturcr 
Moutust. (5, Techniker. 
Otto, W, Sdilofier 
Protrowoky, O, Zrmmcr 
mftr 
Prcuüe, O, Üßcitftotmn 
'Hcichett, Bstbemftt. 
Gabt, Vl, Sw 
Sclke, E. Drechslcunnr 
SeiiTtlebui, W.Buchbruck 
Weilbt, O, lUrdjaect 
Soeblde, 9K, Gstcao 
bblrui 
Wölbt, Vl. Buchdruck 
io E Ohimprcdjt, iüZ ,• Ww 
(Balin) 
V, Sifittt),^ .Schufimmitt 
dieu Bur b Imp (Soitt 
0>tu Vlf|t>rmt T 
Bnggoch. 'S, üvljrer 
Cominane, C, Btruch 
Bi stmt 
DobUte. (v, Manier 
0)vt tifl, P Ojnc v»?pvct T. 
Hahmgk, VI, Maiirei 
LtorilmiS, O, Lehrerww 
Mc«mci. 91, Tapez 
Pfcnei, VI, Mstuzl Sm 
Pioidjifiy, 0>, poif Be 
amtu 
<fi>uttfc, .v, tilemfitefi&lg 
$7 i st Brnitbciibiustt|d)c 
tir t 
E voniemnmt, (5, Kfiii 
(Bcrrtii) 
V ‘»indiitstöt, 'S. yieitlici 
Berth, C, 'Sm 
Bofnu, 'S Brieftt 
BoU, «1, 
Buchlcro, l£, L.'w 
Btun V. UititV yiatlj 
Butichtc t)i stnu 
(Ibcit, il, Dr, pi VltV 
^Jciidniislini, , Ptiv 
Beamt 
Wuwlioff, C Mechanik 
sU'bn, C Oktum T. 
Lange, ^, .'Jtcimct 
W SlfM 
'Kibbin M Vlmt^bicu 
Jiilriium VI, Ueltuu 
V ftfbammi 
Sdnoitur, *iS vw VlmK 
aci Jislll) 
Schumauu B stfm 
SilbUmf (5 Vliat' Sca 
Stillt, si, Bucfti 
,ii.i'el ), Sidjut 
Butitbcuöiirgifdji 
Sttitf,e -> 
Spichcriistr. 
(1 Berlin ) 
llhlandstr. 
f 1 -2i3 II J7h 107 l (5hai 
lottuihiui) 
(20 i7 t( 10", J 77 t 
BctUti | 
Vubcubmgciin -> 
ih !‘) E'Jisttljmi.M ,'Hcntia 
V itiiig, 1)1, OWutnei 
u BiubeUbeii U u 0) ,>ilo 
Outch.S Dr.Xfntibudifcr 
van t Hofs, H, Di plnl, 
l'tyr 
shrmmi) M. vw. l)j 
MuietboNet.S Dj. plnl, 
Privat Doc T 
liat!), Pb Budilibl 
40 42 BstuUcKcu 
E .OJInflüiv^ki, 3, Zabt' 
6u (Beth») 
41 E C*ciUf(, S, Bdiimftt 
lCliatlottcuburg ) 
V. Mügel. Oj, Pvrtiet 
tzellwig C, Wafrn» 
Mfigel, M, Zutu, Sst'ch 
anstatt 
9i.nch I, Mildchbl 
44 E Blumbirg iV -Lchtubcr. 
Vlrchitcct (Berlui) 
V fcetl, W, Stitcfrttciu 
Altgeld. Stu 
Bivci {y, Ob Vlubit 
Taa^e, ), Mfm 
Mnsbad) Ww 
iieinede, E, Maiot st D 
VtiMfjvm, VI, iWtlicim 
Sebow. M, 0)eh Just 
iliittl) 
45 40 Baustellen. 
E Meinst, Bauiustt 
(Berit«) 
Hstflcitstiicr]tr -> 
47 Neubau 
E CabaniS, Vl, Vlrchitcct 
(ISbstrlottiubiug) 
lb Astuslclle 
E Selrgsohn, H, Asm 
('Beitui) 
Psttucnlr 
40 geh z Psttinilti 4h 
"iO E 'Ilofutbstiim 0-, itfm 
likilm) 
50 V. Mcuser, L, Pottteisr. 
Sncnualb, S, Rentiere 
Beuccke, M, Drv Ob 
Lehr 
Gstcr, B, Haudluiigsgeh 
Hmze.H,Coloutalwrhdlg 
tiaclm, H, Buchdruck 
Michacliv, P, McIIner. 
— £, Masseuriu 
teilet), Vl, LZw 
Aeichelt, Vl, Msm 
9Ud)tn, ft, Buchhalt 
Schmu, 'S, Bilbhauet. 
Schulz. E, Lehrer 
Stillet, Tape; 
Bogev, 0, Bstiitbestml 
Sutfelmaim, E, Lehret 
>1 E Schiffei, M, 9iuthct 
(Beilui) 
Berlin W, Stras>eub 
stutfdi 
'Bulle, <?. Mtldjpstcht 
Bianbt, O Mfm 
Bubfi, %. Pbotograpb 
Isnfiiicit, Leutn 
Held. H, Privsttlct 
Hüttlt<l L, Reg Sea 
Mautacf, Vl, 'Sstfdjeiui 
stütJin, Ii; ,I)j pr Vlizt T. 
Laasch, W, v)Ug Secr 
Lönlcr, v, Siild;cuu 
Löpet, S, Sttsti,citb 
Mitt’d) 
'WichiHJixX P, Mflnnirtn 
M.'igU, VI Lnhogr 
Mund C1, Csigaluit Tsm 
port* 
'Hciitei, M . 'Heuhcie 
Smibei, VI, L buiui 
Sdia ra, * . Mm 
Sdimiöt, VI, Bufattfct 
Strack E Shtdstteui 
u Urditnv Shtutuch, C, 
Bilbb 
»2 T> BaiiUclltit 
E Sdiiffct, M, ftftit 
(Balm ) 
*>0 E Mimik*, Vl, 05a0w 
IBerlin) 
V Mocivcr O, Unu 
BaitiKitutttu P Vlgenk T 
Tomc.e, Vl, Potmi 
Wiitibeit, L 9{uilietc 
MaDmnnn Tb, 'lieg Sea 
^cgowie; M, O'-astw 
Nullet <v, Vcliitt 
Sdmlv P, Mst]iu st D 
“>7 BstinlcUc 
ESd-aul,« rMfm i^cilui) 
’Tfifjclbin'cuti 
7) Bstiiitilleii 
i 0 'Umbau 
E Sdiifl k. 0), Bau 
liii'eiitcljm (Buhit) 
IjI Ui'ubait 
& Schott I, Jimmu 
" mur (^tubuch'bcifl) 
(»2 'Vud'itit 
E Ohllwt, XH. Motu 
mit» (Bcilm) 
iil ^iiJlbstlt 
E Pvlhmtdet ^ .Mantcr 
mm (Berlin) 
04 BaintilU 
ytuiifnd)uu --- 
(>*» (»«» Bsliiitillui 
»7 E Mil Vl iKcuttci 
(Berlin ) 
^(Tufivcubt L l'git Sca 
^nch\ H cli apib 
Sici 
ÖstHCl st, ,\i HUHU 
Ö-uuiviidci A h»il) Man;l 
Secr 
Stobl Tn. Pfubib Muljd) 
Lttboich, S 'i»m 
Üoljl, W, ,}iuumimitt 
Schauet, v / lLapitam 
a D 
Schol; 0), Sind 
Sdiwnner. v. 'Heg Scct 
Syn* B3ru 
SoiewMi, Vl, Okitm T. 
(>b E Sciumkr <1 Blctbcrg, 
skullte (Berlin ) 
V MöhrNebt. 9i, Mfm 
(herbei, ,1, Üattograph 
HamiU, H, Sturfat 
(ittltcrbagfit, E, iifm 
V b vulfcu, B ,Cb Post 
As,0t 
!)auc;uvski I.itfm 
stufn, M, Bilbh 
Lc/mmun, C, ^rar«, 
Lomrin,, 'Halb 
Vhichil^fij, H, Äenltcte 
Ülottli, (£, Bur Bfstiut. 
Sptiuget Ä lUnm 
Boigbr, vJi, Pol 3mperi 
(il) Bauttelle 
70 E Somnu'ikoiu, W, 
.iniuinuimi (Betliii) 
V >!etlowski, I, Pvtlitr 
0)ivpp, 0), Ufm 
Nowok, (£l,^rl,Ma(ctm 
— ii,, dieutteii' 
'Hul]iimtub/S, ,limmctm 
Schulz, B ii fttl8 
70SdjitIj,(sf)r, üü) Schult ni 
Wtcsrrer» (?, Ww 
71 E Natnsch, A, Ti 11 . 
mftt 
Baute, L, Secret 
Bertram, F. Platin 
Erstiug, Leutn 
(Vlubtecht, F,Obu'iI i 
st D 
Htntzc, O. ttfni 
Iahincke, W. Mfiit 
Stisliijc, H, Ziimucn I 
Krüger, (£, techlcmc i r 
Lüdetüöorf. Si, ’hu 
Meuzel, M. Sw 
Meweo, 9i, Lerttu 
Müllet Strelar, v 1 
Malet 
Schau. 9i, Weitster 
Schienet, Js, Jimiit 
LZolsert, 'S, 
72 E Sommer saut < 
Jimmcrmfn» \b \ > 
V. Dietrich, 'S, 3i1 , 
«Nil 
(rugelmauil, P, h 
BstNkitnr 
Huudjcl, VI, (lohn 
l)Vit 
Tonart, I, BtlMi 
•omtia 91 Bsttbi 
Hrulj. Vi, licittten 
Moemie, v, ^mv 
Lmbc VI, Sduiu 
Clbntlnig V 3 r 
Sdmnci, M , lopt i 
Simon i', Apot 
73 E U Bot, M : 
'Kalb (Aiii;uh 
V Sdfmtbt, II, j 
Boctitu,V( ,viu Cb 
oi V 
(Sbetbstibt L M i 
v JslstlK.U'', i stl 
Viuttia 
WhlCKl P si in 
HrttibU, 'S 'l'inu 
Vstuptmauu ?s In i 
Anonf, C heuiui 
Ltnke, \ ni 
Lrcbdiui, C citi 
Maici.(rl)cl)tlt C ii 
uifti T 
"Kotustf, O )iuti 
Paeeler st VI mz 
Pstult) 6 'Jmiti i 
'Jiiliü, B. j-'Otl 
Stille iü, ^vl n 
liblg T 
Slubuitaztd: O ' 11 
st D 
S'iuter vi «du' i 
WfmO.tut -> 
74 i Otfniuenn l>' 
E Viluaiibu 'tu I1 
ivichi^stmu ii} i 
VSdmiibt is 1 i i 1 
(Oimiceliti i- > 
Vluubt, C sinn 
(Siuit, M, Ufm 
(SjlliUb, S Ull' Ii 
s)trtll| 
Hlidjc, M MiuiV Z 
Lstutiid) 'II, Imin int 
Mau VI x\itg it 
Msiltu, S ')uim 
'HaiiljU} (r, Srtn J i 
Scheitlet & imtntn 
TUls, (5 , Oo il 
Sui 
^iclmnaun J> l1 
Cbulfbur 
Jtunl, H, Pon i i 1 * 
75 E Sommei ‘l '1 
^itiei T. 
Bi choV, VI BUbl i t 
BllttllCl, M , l'Utnsi i 
0)ic)e M, Bnimi 
Saline,t, P BiiPinm 
sräbkttg, IS Ii’ibJ i . 
Atut)lci, I, Mm! i -i 
Ingen 
Lange, (Sli, 
Lutbenberg C u > 
Maitr, VI \i)m 
Mcuudt, V Hi» U1 
ifiichtcr, S, ourif uz« 
p Sad. t> Bin ' ti i 
Sdnmbt, M viv M 
anw 
Tacke, (k. Boinail' 
Itaber, üi l'tnzi - 
Samuer, VI 1 1 1 
70 77 BsluitUlui 
78 E Onraib.lS hn 
mfir 
70 80 E Bahn . ' 1 
borfer Terrain 1 1 
schuft 111 Li'l ^ r 
Eidinianu, S ~'|l 
Senilst, 111 
81 82 E .{tcutiuiin ' 
Bstiimstt T ( 
Bogst*, it, ’lirlJ 
Hoffart 3, W, , 
Stchel, E. .s'l Juii
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.