Path:
Volume V. Vororte 17. Rixdorf B. Verzeichniß der Straßen mit sämmtlichen Häusern und Bauplätzen nebst Angabe der Eigenthümer, Verwalter und Miether

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

Rixdorf 
159 — 
Tj’j-iit'ki W UcIInci 
^ n i Jt 4?o|t Sijfnt 
04 £ ini utf W Lstndw 
'•Mf 0 JKctalfax b 
7 »1 i£w 
^ 1 Vesner 
1 |[ Ji V Mstiner 
1 2eirctthMß 
sinn 
l 2 '.ouqschmttd 
* a '‘Heutieic 
4 li (»aitro 
s E  '\11utri)  Ji Ufiit 
>1 t 1 
i 1 ^icnmmitcihM 
7 1 l "xaluifaib 
' 2diiineb 
1 1 3dilstrf)lmnili 
2 2diitcibciniui 
1 1 Sdilonei 
2 2i1initttbif 
u " Cembnvi 
> Vstiieiuaw 
E. um V iiiitdi 
1 .iliü ) 
V 1 11111 !t Vhm 
m >: mnit i in 
J 1 1» 'Viiiin 
' rluci 
V ^stlmnö 
1 >1 Uu 
L M|nt 
1 2 ,ud)itet 
l rrtithntadjei 
L livubitiu 
1 11 C AUufml 
1 It ■i-Hidumiti 
tUlUl 
t L UHU 
1 Ivtt ’tnut* 
5(1) Viiiu 
l "istlCl 
1 Zndilu 
1 i'utruouk!) 
I •kslilUl 
Ulcntpiiei 
1HII ’( ,3lt H ) 
II V, | 
t 'tiinrfKr 
L i CiUI!* 
' 2vp»u 
L 1101! tltl 
l Lttliiduict 
l i 111 
l nitvt 
v 3hnt 
S2 Pilichki 15 vm itmnl 
Jisttlj j 
PloiLiow £ iiiufifbiicrt 
Collie yi iletfmln 
Grfioppmami, il ^'nv 
madicim 
Stccfu (i rm 
Sickk L iitidibatt 
U E Zln ma III »um 
munu T 
ilUuidici >1 liuutni 
^rcmei 1r tfnuib ilcnitu 
-l'uriat v -üoli^ri) in 
sliiit 
jjnclci (i Hiamci 
tVtndu Uh luntim 
('War li Uilivqi 
V>huu um Zh limbstiil 
Ui Uutst v ,'slluf T 
’l i ollivifl ti T 
'{llhkUUlb A k lUlnct 
nmi n ’l viilni 
'lultfi ii V 'huuci 
'Kulm, », ihunei 
>uti i .Uni i> < m »ist iai 
l'lU’PCl St i Ult 
Uvi, st Mfin 
2dmk i Mmi i 
-! 11 thi li Uupu 
ulintit C> 
iuui a 1 rubU’ Zd)imii 
>11111 -1 
liieblll 
1 E ihm 1 
1 hi 
Z'onou ' 
1 x II M ut l 
liuuubu 
1 uittrliMfl 
^ umuunim 
"uldnndil 
A "i'iUlklll 
li Viilni 
^rtmuömniu 
v uniici 
>! oUiui TLn f 
< t 1 
1 Ü ('nUllli 
I E 
■h'crii 
itliii t 
1 3tim?uid 
' IV 
' IV 
h 101 
i tiiimr 
l nuuiul'V 
c 'hiilicu 
1 "irtltU'rtit 
T 
' ihn 1 
vStaM 
'uilmiii 
v «' funia 
1111 j 
1 usmm 
'IllMil) 
^ ^iidilmlt 
's ’luttili 
h limthtlm 
1 iftnliann 
' u in 
"i iui)imu 
l epnlmi 
^ tiinv 
-findn nun 
" (in<niui 
111! Jmiuut 
t niljiih 
Alluf T 
Hiitidm 
' i Uui 
3dm(uoi 
••mutn 
^ Ithtu 
'vlimpnc 
- ivßcitht)^ 
1 ^vll vih 
•i'OllUil) 
Li iv il u 
) 
-’diiu >eu im 
(' r>ti m 1 *1 j 1 tnmi imi 
Niiiind, )i Lolv tialivi 
f?Mn T 
u 1 ’l 1 i! 1) liNit 
'Mllll ' A11I11I1 
"r nu C Tt tixluiiii 1 
f|tiu i' i^iirci 
l Zhiu.i 1 T 
•iicMiii üj | 2d)iinu"» 
nun 
2lnuuS'ti M ’ iv 
Xiiuli (j 'it-iiht tl.di 
Zlli (')LMIiailll nt 
lalln hui T 
*» {t E ('liiiiiniiii C 
-i'ndii'tmtut T 
E »mi l (ii um u, j 
Hii'iid i'» /n^i 1 11 ZiiiH 
Hall T 
«bmuiMtm 1' 'Mnu 
5s0 Kl <V J Ol ' iilsltUUII 
lil T 
Hut A '""UiUtt )umCv 
uns T 
^tui A. (')iiinniaiiii i»nrii 
huiduu T 
)l(Un v -1 w 
Mnu X Icimuii 
2u>lv 11 in 1 c <trm 
42u 'cdiuct^cimiti 
•t-'lsliitid! 3icslimimr 
IhOllIiKIll -> 
4 \ E ^adnrq (i seonui 
4Jslbmq m Jiiimct 
E 2dniiicd 
iUnad (»imimnut 
Wroiu jhlt'h 
W 0 Ut Si J,u1iiiiU!ü{ 
viiflci l( »iiiiimyo! 
'’ulici h Uüit 
Hciditi i «i adnct 
Zndila 
vrtod ' 2dmc iictmin 
£iti’fc ’l i'ioiiitttii 
liilldm n Indiki 
^olin ii l luiniia 
4-J l-i E •iiiolat i Siicfut 
li Um ) 
V Zinn' unlt £ Mniii 
1^11 
^iiiun li Zitdiin 
''um C ’mIMi 
Mul 
Minute a 2d)im? mim 
Uliiuu c »n II IUI 
im u ^Zudiiu 
naiilu ^ 2d)miOninu 
3rii iM l>  \uiit 
5timi v> luuiilnn 
IlMt 111 
2 In b "UU hui» 
!' E "liuiduUui v 1! 1 
tut 1 'it 17 1 
in K Ml'lhlltllUU 
C ci 
^ u ^ ni imitiicui 
mn 
j 1 ii^uihu 1 ’i Jiinm 
" 1)11 111 1! 's \. »HUI 
'il'diui 1 Oom^uoi 
’t llüni t 
•1 ii in itiii 
.11141 
iiut 
- Vumln % 3(1) ii) 
rt uli 
-ci, 11 Ii Mitmiuis M 
i. u^n (s) \i d) 
1 Ulmmm 'l LomiliMi 
s E xniiii Lh ' 1 n,t 
in Ii "ul'uulu 
h 'l iu in 2diin in 
0 mim um x sutmi 
(Viim Un'iohi 
^uimnim (v ’hhnUaitl 
tu Mivui C stüii 
^uli^vtr C ))nuiin 
n‘ii!u >1 i iidilmlt 
2 du 11 ( JUulmi 
n E li itun *i v utim» 
C Hu m 
V 2d)l iriiht 
v'tuuiiuimi u tw 
^ st Cl m i UM) 
Wint dimv >1 : 1 diunt 
(sW'hl '[ V iii 11 nt im 
VVIlUti >! ^illlhi k fl 
v,,ini) 'I (' niiin T 
I 1 V ^ iiiliiitiull 
Kiirtiniii ,X amiiui 
2dml m sni^il 11 au 
’l .! iv 
2ului h Duunu 
lsi'l ^ cdlliii^litiutti 
■l uMuli ('> i tb 1 
H) E ^mtmi ^ (im nu, 
J>unaf ' »uialhdiiti! 
Vuvip >1 ilatiiu 
41 E Mi il M ilstiimi u 
mliitiii 
x’t'Uiii ii Zilun lh\u 
«IM 
Oi tu s-* ihn i'üi|!ih 
Vt hmaim ))(' |^ii 
"(loiviü h o.ii) jtaiiv 
2ui 
GdkU'iihiun (i Di'ni 
X'chtn 
<2dmbiu v iUdjiiul 
^fhtmistiiii 0, Vstiu^km 
‘Stuniiihhicn M 'Vtimtu 
lupid >1 1 m 
i'iiistl »I Bud)ljalt 
42 E 1 mund) (51) 2le!lm 
null 
UiOfifi C iMUloitliMq 
' 1 nu ii r Juli 1 l 
11 hl <1 Vadn 
Ci 111M v AUulUt T 
2 Dill) 1 (M ]st) 1 iri u 
i 1 Itui 1 1 2 hiu 1 
»Ii I T 
utMMi 2Imu^mii 
I" E "um luti ] v )uin 
Ii iliuni )i Di pi || 1 f 
liiu 1 Ii XUnu 
I muili ' Mnu 
'vim 11 li 2du u\timu 
s>stiuiUia i Mtni 
'snuil ' 'sJna 
Uuna 2 i UM) 
niui^c \ iiuiki 
"uilki H im ia 
\ ilni II Zndilu 
«1OU1 V i iiiiUiiMii'ii 
2oiuuuklD C Mnu 
Zu') 2dimnnnn 
lll Mil) Ii Msttni t 
i Vifll ,"s ,1 I 
' I' ’l ’Ihii ^ Uli 
^ E 1 tdil X 2liui 1% 
nun T 
'ui 1 {$ i\ihi 
1 1 1 ’s 1 irinii 
^mni d) M | 
vlliuq ' -dnnmi 
stiinmi C ('*11 2m 
'siiMih idn 1hm ^ a dnn 1 
A llstll 
Mst'^l A loilm 
mi 11 a huuiini 
M hui! | 
II Ml 
S In n in \t stsii, 
i- < nu >l Cl» i idi nun 
2i>iiinitklt i’i Mim 
i i’iiii '| J.Ü1H11 
X inlki st Ztuu \ 
lu l) 's L vit 'innt 
' E 1 il ihn Ji iiiinui 
um T 
’i i) /"s istiutinliM|i 
‘Ml II) s> i HM11 »H um 
'■*01111 iiiui >1 I Iihuln 
^vimini! ^ ^iiiiiiutnvl 
x"\viiu< (sl 11.1 anitii nu 
bM 1 
Mviinnvivxli li ]m 
M. 1 iduiimn ui 
Miuji i\ cuc'i' 2ui 
> thu li 2kmM id 
-1 Uulik li Mrm 
;mi iiciiiniiiii nt Mrm 
>1 >r 1 st Tsoiistvin 1 
L II. IJi l a Mflil 
lii'ki liuMnr lioiMimi 
inniu limliadjl 
i^cmiM (> tlu Maus 
liaik 
Bistiui C liidm hi\il) 
ISDmulcUx^sij % Vibci 
aib 
^ucMid) ’l Aouiici 
Xlstii^Mu Js 2d)iil)iu 
XM)i knin il) um Mnu 
Hu 
Vvidi li 2ttnitljM(i 
ünn 2 li unmiuiibM 
»laldium V ,vilut 
x,|ni)i 1 ’l t'van 
V),ivc!ci a Zi dilti 
hudfiiiiiu )i stmi 
Ho intim! si hi ni »ti t 
">0 ■)! «diarci E Ufm 
Torn 1' dici)C!ib 
“»la Mic{iqriibcii 
E. Miuiict a iT OhuÖcit 
tci T liZcllltt siarbil 
lir nj 
vüi a m -> 
>2 \\ 1 st vivna m 1)0 
E1 idcl 2tcinutm|ir 
(iUuun 4h ) 
i'aimuistuitci v Umt 
ustct a 2dml)imnm 
iUuinbcist hinein 
('miitlui ('► nicdistiuf 
'■»stiaiia Ji l-cm »iiinr 
Mstip ’l 2d)iuibcimm 
"«nur l> ichm 
Istdnu li Zutun 
■rdilui sturt Zt) Mstruii 
lillblllt 
1 ilfi l *1 nu an 2cc 
I F 'iistundnd 2' Vstiihm 
!li u itidu 1 li tun'nn 
' E i iM>t )),1  \uill 
Ulltl 1 I hin I Ihklhi 1 
V i uiui »t Zndiki 
nn 1 
"ü'di i Zulu 
’l i’i vdiuunb 
2uid v In i'Inl 
Di ici 
('istlhM) li 2d vrnci 
(' lum li 2dnt»im 
^ Um um l in nun 
"'binum ^ Miu imn 
'1 il "t in u 
Mi m U 2 ii Um 
'u u 11, li a n t(l 1» 
Munu h U Lbun 
s U it T 
xi'iibi Zb AiilitU 
^ Lv 2ibn iUh 
nlul T 
win (v AiUf 
u V 2tmuinu 
"iiilki li i biuvai 
\ st’dit ('* 2 lllüilu 
1 lit a xiidiki 
hi ini k 11 h ihm 1 
-- lii iki ( 2dn I) 1 
'iltODu A "lUIUl 
willig st inuinuk 
mMi] 
'l Wi uutliq 
Rixdorf 
Thu, V. 
. Ihu 1 
2c 11kl «V Lv ('5 in l 
li 11 uiinv T 
5tU) v 2dmuiiu 
2miiiiu si Zndiki 
lllnl) '! in 
' 1 kuit s> ’Uulbilii 
iiuivtli i'i.didml 
1 E Sininu >l ^ tu 
1 w in Udin 117 ) 
l iiiitut li ('Wunu 
s E lau loi 1 
"ik knin t 12div 
1 u 1 r>i 1 1 
x i b ’l 1 umuil'pi T 
xU 1u i id) nr 
iki^u \. 'Uoiluf 
'lii ^iliiuiDum n 
L 2di uiiuun 
«! ui C Ju 11 nai 
<' 1 1 k it 1 muh 
<mu l ZstU 
<' 1 stl It Allls 
«' iiiiuhioM Is ’tidiikit 
vniu i Cl ivii »itim 
n Mit 1 lll uilll 
M II l 'l ZlKlikl 
M 1 illiM) s> lioknul 
M UlJUil i j IV 
M’stlm k 2d)ii,)iiun*u 
Mvt 1 u a Zndilci 
Miu ui I MiuiVui'un 
Muhn il v JJiDiict 
v unki Ht Lindai 
1 vii 1 li 2d]ul)iumm 
xiidi h (Mutm 
l'uuniifl h Muitu 
"cVII i hullMlstt 
iUamt 
’itiUlu C iku itnm 
j-stbiditi Lf l)i hidik 
stIIIV 
2dnvstit ('1 Sik1)bun1 
2kuiMi 15 Mnu 
i niti Ji MntHui 
i oi|dnii>tii 's liniiüimn 
■<r Mnlibontl -> 
>J ' st Mndilivfin M 14 
E 2ci,in ‘i ifipcu 
thimi ( Ki ) 
imiMIkl C Waitm 
iUMjla Ji 2di 11 hm 
Uidic li 2ri)iiit|ih 
Islütir a ^itdjbinrf 
tMitia )i IvMcikirob 
Wii^ma i' ihidjslinr 
Mihlu "X SioflfiiftMfl 
Islbiuu^ iV ^lUufbci 
i'kblnm'it iUst kl 
Von u 15 {uininim 
^iillmu 15 i'abiilicsliiit 
2dilutk1i i 2d)lvfia 
2ilnvhu iUkfti 
i ilui li 2djlüüu 
oü Ei'ivcnmlM »i ))? ^lD 
Uii lllj 
Gkicbcnom, 'iTm 
Ltcnibad) (r, jllcmpitu 
tnin 
'-»1 E (Sccacr M Ciqeil 
_ Hmmcrm 
v»l; 15 ^afinbcamt 
Mlimbinu Ji Lchlvnci 
”iktcii^ (i {iiitmmii 
2d)iU^ W V»numcrpol 
12 E Färber >t Mnu 
i^uihViuibicitnir (.0 1 
V ^intnimimtin Ji 
2dmc‘n',ir 
^stiü i st icmnfii 
iiui i inilmUstiul 
~mul C kiunv 
VOl-jhutci C 2d)inii>ct 
tinti 
Vt mbekt il liciitim 
Vm 1 i m Jiuit 
"nun i'iUdibM 
2ilimiM s> tfudilmii 
stuipini ii Z' 
’l Muvdiimn 
l uu 
xidjui C i nriilinb 
-istni in li huuni 
E tuest >l ' vlhviibif 
kilbrinit L Uliut 
'Hin mnm )| liolonnl 
uibM 
•<- Mttcuscdur -> 
Tb 77 t o Mnciclcdur IV) 
E l>riu M Jitntici 
(’IMci luv) 
V^inntir il (vamu T 
Wiiimnm i' Hidutict 
Urninr a ^d) il mnnu 
Jduindt Ir Mfii 
Zs ^uimicim 
liuuiu '»i Vffjicr 
beeiln a Iuqeil T 
iLitfjloiu M 'liamci 
11) E ymfil ()i Ismen» 
thu u Um Ini) 
V Aikbrid) i Mrm. 
‘IniM ^ Backn 
Sacftncit v>oIU)M 
Dimntb v k.cndstun 
iMmbci V Lxw 
Vorfniami li 2d)iicibci. 
-ui 15 nZediamf 
Vnfciimt? »if, 
2d)lad)taci 
i'oboir Zs Im 
23 tu. 
, Hlltci C ilum. 
d E vvffnistuu (i. Gilden 11*' Mudihvj 
Muhn 
iifmm 
Mannn ni ,7 CbtthMi 
Miistbi L h ini 1 
tniiiit Ji i uiiitm 
l m it 'l st ni> 1 ut 
' nit liinuu Lv huniu 
1 E 2i ni 'I liiau tu 111 
'tiii nanu >>c ^ u 
^mii 1 lib huinci 
SxUltl i Hl1[u 
'’iu^iutn 1 > n i 01 
l cb 
Ui ustikubt v aIu di 
U di 
iklM L il lb l 
2distnn 
l Oll I Slu 
2diiOvu» <' 2dilvtiu 
i E i in iidt 2 lii u 11 
tbinii 
1 miu C kniuin 
iiistiih m 2ubu 
mhmi j. Mnu 
Im n na h k uitlu 
2dn''M C Mim 
2diViiii Viliui 
i vtti )( vlinu 
E Mi,n 15 Vstitnu 
nun 
2n v ^ > 2dianlm 
!stit ,> ,t!iuittim 
liinunn -> 
7 E lh Ui k limuiiijuin 
b 'linun li "mliaiiif 
iiudit ht mnu 
liluii 11 ' ^ni iruiiMi 
1 2 
stollnnd li <Miim T 
Mimt ub C »11 ,mi Cut 
MtaMl 1 Miu u 
V Vl UlHll A Ob 
i UI U'I'I 
CtMlu Ii biiniii ilistiin 
liudnli li ki lih^uun 
__ tbit T 
2ilmri x i'uiuii i'Cstint 
' s i uiuihan 
E 2labl Intboir 
V i stlk li i amiiaiiit 
i vi kl 
liiiiiUmhu 
♦> » "l> E liltilll AUCH* 
V l tstiunnolkt il 2lat 
i mikh 
livastiui 's 2tstt »inm 
71 72 kstunc len 
E Eiunl Akiii 
Jumibstiiiiin ->■ 
7 i 1 a JiiikU'stbm 1 II 
E 'hm <> Mnu 
iliitmi a k.i 1 ui| 
Uiuifl C "laniit 
iliurmistnil V i'stdil 
nun 
Via k> livIvnuilnnhMit 
st tut i' lihm 
-l'iUltvp v i m 
Jiidnu Ui sifm 
_ i vllmaim i iiadu 
11 7“> 1 it Miicubutin 1 
E ihtll li jhuiucu1) 
iXilUuitin l ) 
Bstinuqul ii oHodui 
flifl.iumit 
(ytstiiti iZ Ilituaiv T 
nocdudi V l5olouiiilivi 
AUumaiui, P. I5kistiun 
hdlq 
ÜCII, a 'IllstllUt 
Vipk ü *2iitui!)M 
v,iibi 'H i'imd) Bcamt 
ritu il ilmdilstj] 
2d)tiuM 'Ji ihidiOstlt 
imter, 2Ji, yiipait 
thimi 1 tiv 711 
VoMiituiii st Zndiki 
Vobstii il i iiuriiiMt 
SdiiuiM i 
I1M1I 
C ' '1U1 
2ettetvin ('i Zudilu 
«trandt a i crtrulii 
7) E stvMinaiui li l>niut 
tbiint 
Vwinum (i: i ilu 
2diiniiu st i U'ci 
hü i auiiilk 
E Vimnti Liiiititl) iTlu 
UtlflClUt lll I 
hl E aiiUi st (Mamv 
I i'llllll | 
V Man u a ISnaiunm 
Miil-, i H,aiuci 
>m it a 2ri)imi& 
l'eii-, Ji 2d)iiua 
'Siibcki Zt) Zudilu 
'wilnili i 2d)lvmim* 1 
2dmlif li v aim 
2du im ’l 'hvlkuiUi 
:i)u tu si J euulbu 
J uiiti >. (sianm 
s2 E 2puliini '> l5vi Uhu 
tltf 
’lpuU unti >| i m 
iUudi a Jivhtk 1 
lidut ^ i'uiutu 
Zsiiinti 2dinl)inmui 
i'ium \ Zndiki 
s*i E 'tfi UII c IMU 
• livi In 
"Wollte 2dmbnniim 
vstlm a a ibtiv'di 
2dnil-)i M liiimiiui »iu* 
2dniU ll DtiiallaiV 
InM Jinbüif 
Mtrdibüfiir s 
,1,umru,m |"'U E'lu.d,,,, (wmenie 
Jinbvtr 
V «cduocbei I ^rauci. 
iuncstu b Minier 
*'fstn Zs Mtidicnbuit i 
2dmlti ii urm 
121 E Z'abuut 0 Iruuv 
uubMii 
Astbci i 2dnaiibuiitucf). 
vuleuct li vstitbil ni 
^Uin lib i lll 
Mliifli j liiuuci 1 
i'ndiül ti üb iun 
hunbolb li 1 umoiistiL 
-duuliii 1 (v Jtvulcslui 
nistl 
:dl ll^ li i tbci 
122 E «um in v iiutbku 
nun 
Ainbiidi si Zndilci 
Munu ’l i ufcintm 
M liinui li Avuiiurbbf. 
b .nnmuiii 
11 heb md H kuutUi. 
licidnl ki Avinntidi 
rnu Vibtu 
tuhcii i £11 iit'uittciir. 
>12 E 2 ininiibifi \t, 
1 1 1 n 1 
n i' 1 tu* T ' 
111111 n 
iu a 2i tu 
tun t A 2 int 
1 Hin 1 m T 
H li 1 m v 
Zuteil 111 v? i m 
.uUuth a tMnu 
.Tu uo,1u,^U1„"eZ H ÜZ,   
lUtuui I Mal >1 I5ustuut!)bl T 
sh laintukit 
h 1 M t iiulin Jnibium 
ni "inamu'i li Uij 
nimm T 
'2 14 ihttni ihn 
E M vtiu 1 a i k. ut ui 
tu liiulm s-1 nu 1 
m 11 
' E Mvniu a l khi uu 
lu (iiulm staubet 
Ml ») 
V Mliiiibübt i m 
Vuin di C Wintlu 
Mvi'ltn 'l I tu 
Viuunistuii »h i m 
"iuki v 'sinniln'n 
2ulu ’i ' du niti 
2udut l «! m 
-uppi st i (im 
i5itlil) 1 v Aiiviilibi 
x i 1111 
" l_ E ■iitikli'uUidn liu 
bitt au! 1 iiulm | 
V'sidnd) N Vibi 1 tmuljt 
ilstlk kl i Innii iibbt 
lh\\w "1 'lohluihbl 
livltkbu i »iithhub 
is IU! ilstiimlliu 
E iiiittilbuitidji I5ubu 
bans 
HI2 E Z'iimdn Unvlumi 
11 i stduiiid) I5vmp 
'lll (m T 
’luibt m ilutidi 'sniput 
Mainiuiqui.il  ’l iMi 
Zsinpi ct 
u ih dnlfvm Ii iUti 
Tuisi 
1 Jtpi C IM kku Xueit 
iiutiu A. 1^ v EprU 
Hut 
''•uillii 's iMiiuui 
iieinustim kl iUamt 
i'audel v> l>t mid. 
in ’lut T \ 
12" 1 a Vinliteiun 1! 
E i vkr )i liohuiMtt 
luihbtn T 
’Unliant ) Judjt aulu. 
«! uul 15 »im iipiii 
!oi Jih, E 2i1)!trtit)uii 15 
Ä Alltlm (2tulhu I 
2d)lidU]Uii 15 iiiiuiliiueu 
rbit T 
<- Jitiirtlmsiu -> 
1U7 !() i i'stliiiyor Htiboii 
110 huilnin 
V iiuillu 15 itamiud) 
(in 111) 
111 E iliiillu 15 iiuiuui 
imn rhi in) 
112 E Tuiiid M i 10 
^innmuii ir Diudu 
1H EThnilcilS üstiiflud)! 
niubuu kj iiinttu 
*<- lOuimgutti ->■ 
114 VOlU’lQV 
E (tstiticl R, Rcul 
1 iU 1 Int) 
^aeljueu, LZ.^v^ljblq T 
mbiiei a k lutnei 
Villa r 2ri) uiliv 
i.i(duulii ^ "i stUnuiunc. 
hukit t Zud)lu 
htihk 'l Vlnei ii 
Tolk Sj Zmiivu 
i ubeiiiistint Ji 2ud)ter. 
i innt k, |ubn 
"uiiiiunn -> 
Uii uitnil nidil 
■<T "illhklim -> 
12" 12S E Ihtlllu 3:, 
2dtiad)tetnuti 
itiniimui C i eii.iuiljblit 
ilsttui 3 2i()ul)umnii 
ToUuii i I5iiattiiiralnf 
SZul1 '' 2diliid)iunim 
^djnl} h Zitililiimiti 
2nl ub i 2djiutbei 
nun 
ctiuuu }t 2dim ibeini. 
!2) E Vaiipl M Viluu 
V»iItTiiiUiin st 2d)ladjui 
nun 
'tiibnia ^ l iv 
U Mvloqui st) a iUim» 
ueutiunik 
Munu v 2ri)lünuni|u. 
Xfmi M 2iuilu 
'Huui v ilstduuttti 
’iisttll)Cx C 2d)lot»ei. 
Wuhh ,3 Msiii 
'h ih v Sdinneb 
v)itditu ^ iudjlet 
2d)uubt v S,,ulallbiucf 
ItlfnuU ,3 Wtintfistun 
m 
i'tiieeit v SivstcnhMfl T 
isinnet b "VstitleljOrf. 
i omtd lil) \ etmoitatr. 
HO E i iithe |du ISibeu 
V 2dnmbt li itim. 
I 'il 1.0) 
ikkillb M MIiiu 
v>vd)iiiaiui o ZvpTcuit|(r. 
’l SMiiinntii 
Vntbidi iV Jiutoi 
ihiilduuu X', Cchncide- 
iititbluibet 
JJiüUiui C ilu l‘Ut|ßlf
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.