Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

IV. Theil Mechaniker lUld Optiker 
182 — 
M«hl Cnqros 
Dürnvrrst. JU NO 'Polli adkiittr M T 
Äech ^urhtalt mit S'ampTbetricb 
V'ci Heilung von Modrücn Ueber 
nähme von allen Weiten hobeln 
Drcfcr« frais:ri ic 
(rtf, 3 H SVT 23ilf)elra»ir 121IL T 
Eckstein F SO Larlüyernr 20 
— H NW ScuffcLitr KX 
E-el, iH , NO Hernersdorserilr C 
Eggeling, 2! S £>aicnbaibe 52 5J 
Einband, H N Scüwarviopsiitr 10 
(Slsaffcr, M, bW Markqra'ensti bb 
vof rechtL °> SrcjHiu. »icdmmictic 
ifficrtttatt für ^racuioriömechanrk ?i« 
fcrhgung von Uhren beicjt theilen 
Nader it Sncbfraiferet ^iilmitaliqen 
^lüiimbctmi ZbetluitQCit Ansertl 
qitnq fcnui Palcirtmodellc Prannirl 
ant der t>erlnicr toc.üeilu 4lu itclliinq 
IhHi 
(SWfller 1' N Cckleqelur 21 
fcruetfe ^crdlnanb SW Miwmqiat>ei 
ftr 112 H I T tql ^o'l 
^an 3t so Äaldemarnr lö 
K)l < WonitlMlrntt 1 ' 
gebier Hidiiub \\ liluulottcnm 7) ".1 
ftifdier 1S s Irinscintr 47 T 
- ^ <) -lilHUlCHTtr 22 
,Titmi C bW »’)oibtr 71 
Atittdici 4> N (tfartenm H>*> 
Focruerlmq ^ Co H £ WUip,iqer 
ftr 12 T 
AorUr 15 SO Mauttumltu d0 
,'s reibet q b N Namlenu 22. 
Jsrncr s)i P Jlltc (srftvniuutiertn *»s 
ftneie O v' 0 Wdifii^nr 17 
Aiomm, Th P 3tTu!twa|tr 49 
R. Fuess, 
vorm y G Gjteuicr jr & (ym&ler, 
Stcglch Dunthcchr 7 tf T 
bhbidi (i O "im Cliluihiiliotc 2V 
Mibbaibt P < Jicuc3d)uiil)awuritr‘* T 
(stlaiie 0 W VafiQflc VaDrit 21 
Wolbmmu fi SNV JiO}li-,ur ">7 
hlnlcit-> m , P 10 
Wolle V N Pnppel 'lllee J2 
C. P. Goerz, 
üMfhfHoit Wftewftt 4' 4h (Zrt IX t ‘>7) 
<5omptouitunbnt von h i Ulir 
Opliiclie %fmlt Spceialitnt ftabn 
fihoit "on phitoqrnU)ui1iui Cbiec 
hum (Doppel 'luamflmite ^.link 10 
skvpei und ^cniqlaiem nti 'WiliUm 
und ttuimic ‘Zutbu ihnoflc ^atrnt 
phoioqr Appnicile Allein ,^nbrl non 
'tnichiry sWomuit Hmutteu 
8W* i Allhanq ^nnntc 5 2*1 
(>Un6cit Zl N Crcmmntcifn 2 
(^utbom C W Vuiliitin h 
(»Harn "l N Vftuqiti 11 
(^reb 0 Wurtilitr J2 
(«jeü sij s Icmpclljcncmtr 22 
<>»ricVc 0 (' 2lcijbmqaUr i> 
Grobn ann N ^0<tircisowaldelnr Ji t 
C-irook & t»iüf S Urbaiiiti 2 T 
WinficnlKVtcIliuni v liflithciuar 
beitcn 
GitPllifc Zh > Solluicnti 2 
i'nmtcmaim ^ K\\ Stiomilt 10 
htriintc Li SO ^Zauannrnfti 1 i2 
V mti’ni G NO Oh Rmitfhirtci 
fti 2<i 
(Mttiuic L) 2\ tslnaficllifurtnli I pt 
stslcdc v» so i i umichti 124 T 
('nU ( ‘l'oilfn ^1 u 
N\\ Aitcdudiitt 141 11 • Vadcii 2 > 
ftalm (!h > ’nuc (iurtim !7 
^alh i} Stmlit 'oiibcitii Ui 11 
siaubft 1 ilhclin \ iottiimm 12 T 
siauiumaiin N S Glamanu t>, 
v?a?Tc Jl S Viimcitm 1 i 
vimmc iV ^oinnnd S ’lmicnm () 
<Scclc t>aiK 0 (vi wirt »htfn 101 T 
<icn C N -Ztilcrancnfir 11 T 
velmttt 0 s Xuödcnci n 11« 
Winpel 0 k,?t SW Jumiiaui << T 
b \0 ElnobctlMir 2 
‘‘Tiifct W s\\ 3c1)üitclHirtfnii 27 
ßcimni i Viic Jsucductnu 7 s " 
Berufs-Lehr-Werkstatten 
für Electrotechnik und 
Mechanik. 
SHimm Kailiil Uopoli» \\ 4 ot Pamci 
fir 1*> 
s>cil)it O Miauitir 2» i I 
tict Um s’» s uvi tmanbniiliimi 41 T 
S)Uibiihi (S ^ 5teflhontu Jü pt 
Vjutbc ^ S|1 S ^icccnti 2< j>t 
<SirtirtmU ,> so Craimufti ikh T 
D so VitflUifttm o 
^üfrmcmn iL < 'Uoituiti 2 >. 
opste Ji S\\ (t*>[t|(imiiiiu «i 
Hotri V s Vlluonbrntinm *2 
Hüb'ch M s\s j^clic 9l!haiinm 1 li 
^unmc 1$ ( Moblstnrtüi 14 
JaSenlrüIl ll 0 ttudtlvt'onclsll ♦ 
Iell'ui 'l ( Moblaiirtiti 1 
R. Imme, 
KW - > pt fZel 111 "i! Ll) 
üMaitifdie mth npftfrfrc Äcitttatt für 
Wi5ifit|d)ait; 1 taciMoiK Intiunicutc 
iiamp 2 P Ul x)iiifluitUi 111 
Maulte V SW SolmLUr 11 
jrautz O, VMcrrtt 1J2 
Ucllcr M X\ yanauci r n 
Steltaborn SW ^iouiqqia^Liitr78 
Slcn’tPiq ä Ulbrtrti (, «trolaucntr % 
T ÜJicdiamscr, Mdnk thcnuicöer 
'c Apparate. 
Stcubell 3 0 Stralaner Platz 15 
iUeqel J> W UiauicnUc. ih 
kirdiljcun ^ NO ihmcimr 2U 
Stlomiionti I W iointemlMUr 4 
itlicm si N Cslisluffccitr 7f 
Wntqfiilerq Z S\\ *i") 
illippgeii i, M\ ihnienvr o 
UloL E W ^-niuomtbciti r»> )it 
jtodi A(5o ^ilh JiirDorr Setom 7 T 
Oper WoMenfoinc CoMrol ^nnqiu 
Franz Kochendörffer, 
S 9111 c 3 n f o li u r a l c 70 
UlMiI h X\\ 5Ut llioalut M 
Ät>Mu -r M) 3!iilMhbua«ltr 42 
«oiuq 1 N (»cuditur (»1 
— '4> ^ ^nvownr 11 
Stoppe A S ^nihcnftr 7 
kUadu v> s\\ Jiiuiiiuüaldam 4s 
Uiaufe 4s ( ^adciriiei sHautt 4 
stimi! tV (io (i W Vitieiu'ti 71 
MiaivrvM o S\\ 'liaifquifcnm 7i 
Mumci iii X\ Steql beim ^7 
\tuiflclitciii  h \\ ^upvacuti 1 n> 
xtulm ('» so ihuefemu 1’» 
\hilNir  lI Ä OM rbeiqmtt 27 
\t mv £ Hubr 'titcmtr “in 
Stuntzt Ur 0 Ml ’k'arliwtr 27 T 
Vndcmailci s Mommanbaiucinii %2 
Vabda Iv 0 Jlu der Sta-lba!in 4 
Richard Ladeburg, 
<— \\ ti t it f |t r o h c o -> 
Viuiqc H (5 's Duinlierntl 170 
ViiiniluiM sh s\\ Miau nenn "» T 
,^bif opt 4'bNilc i, ociiu Hppmate 
Vaiiiimctici C ( -tUubcun 11 
Vainr C S\\ ^ihnunn h> 
Vaub)dj Ji \\ 3teuuuebiii 12 
iihimnm 'l l 3lra1auuiu U) 
(smil N \\ eteplmititi 41 
Emil N Isiicdudnti 1 U<1 IU 
IIT UM2 3pec »livuliq v JLKo 
bellen in ludnt u ^nriiuib 
Lepel U ,N\N 7 
Victimnim Cito s\\ MoDumu baiihnur 
h2 T 
k2itl H SO ’Wttumelm 10 
VutcmaiiH 3vhne ]\ ( 'in b ,vtdici 
butrti 2 
Volum ", s ^nuibcuUiiqm o I 
l'oicnf L. \ (shafntm II 
i/itu 0 so Cpvclncifti 47 
Vnttc ftcint S\\ 2 illnlmiü 121 II 
Vuttifl C ( 4>oititr 10 II -i cif)t 
t mallrcm jt iptidie Anemone 
Inslrttnmttt 
V N Votliutiqnin 111 
VI. Maaske, 
Spcctrtl ^ cifnati im Uini buitqen 
»iobell ’hifmtquuq b^eut 
is 3 dno e b t e Mt r a |j e 1 pt 
"caM Ji NW 3d)iuuhoumi li 
HtamdL ü (^ Viihinb ’imli» \ \0 
^nlln ibumt ‘M 
yi(ttinifl 1 N viimtumt 2» 
'kimial "I so ^nibtum 7t» 
Hutitut ^ N vimtumtt i 
Mai s ’Stailtrtnciluim »s 
^cdi 1 ufuatt 3pu ‘limuiqium 
fleuui yinmimrtif mdi ,f«obcll obci 
,et(tiuiiuq 2dmcibcn von hnbnn c 
Utiui >■> ( lltnofbmliii *» 
Vcutil b So Vmd<-birqcim s 
Vuti na ’l W ^ncbudmi 71 Vuo 
batndn Aimunmuh 
(»$ NW 4-iiliUifliim !7 
^tfllin ^ S libouiicntr II 
Miuttmuu u v Ahintui i \$ Slilniume 
m 2i 2 II l\ Alibis du in ciimint 
i (mqrtt u Wetmciiu 
<>ict Itv, C ( <hnttqm 2« i 
110 NW Aiubudim N T 
tfiirtpilK Js SO Xmib-'leinuMi s2 
Viidjiclt3 «1 (lomp tunm C1 E 
simnv’diil i.tlli so luaitbmti 
Wui chilifl Oboist S HiutenMi 1 » 20 
Uiom ii NW 1 ilhtIm haveuet 
)lt 2h 
%ullcr <t N ^euiaiie ttr 0 
'W so luun imiti 1 
^ S 3olbiumir 10* H)7 
A üo s J-iuiiiiinr 4 T 
Di Vluciidc 'Hob SW tiiticntir t> T 
Viun-,mr Vi SO Wuif matdmtr 21% 
UuiUtc v N Hhnihbuflenti 41) 
liaafe Hub SW Bette Hllianci plaljl2 
Vlatci $ XW Ibuimi r 2 
Ucrihd-) Midi N 3dnuebtcuti 
iZeuboirt laul XXX 3d)iimaintfu 1 i 
fiemimmi Jl N ChansjeeUr bl 
Wnbvlpfi W Mompflrauctui 12o 
ytei) 0 S ^ludieutt 67 \ 
'iicvlas (f O "ln i'ci Stabtbahn 4 
P, N 1iudoiP]ii "* 
W. Niehls, 
N Schönhau»er AUee 171 pt 
Üheimometci p')l)sisalnche 2 tftmetente, 
qlastcchnnche Apparate 
Hitsche & Günther, 
SW 5t 0(s)ft 1 itßc >d I 
Cpecialtt U ^nllen 
^MieenCj rpcuiqlnfer 
optifde utc coroloq r c r 
plnjiital itnmientc Cl _ ^ > 
111b X.tTüK)j sillei 
Art Engro^ Muitor 
laqcr ber oslbut m 
Nathen no 
Filiale Vonbon hC vattou OSarbeu GO 
'Koll C1 s Mommiiubuiiteiuir f>4 
Ji'ovcl v ( 3opI)icnjtr 12 
'Jiurnticiii X N vodutr 1, 
J. G. Obenaus senior, 
C ^UfbiiditQistlJl *4 > (Zei 1 1121) 
CbuMtir iun O P itoüi ,sndi 
nidirt 1 2 
Oilmifc 5* NW Torotliecnur t-i 
Univenitütx 'IVediomter 3pcc Ap 
paiate für i'lnmoloqic 
lOxbiiiq E N ’tdenn Hl 
Cettk Vi SO Ctiuucititr 2\ 
Otro S sW 'iioiihur n 
i'sttosla V S %'oriGm h 
3d)uf?cll)sliur [t XV 9icitclbcdm 17 
3diul& C, W ioidjmannttr 21 
3d)«lcc U SO tttfpemtfrr?tr ljo« T 
3d)uU Enui S Motamauöaiitejqtr r.» 
Hermann P Gophicmtr 17 
Schumacher (*» SW Hninttr W  
H. Schünemann, 
N Eliqiserft ratze 8 
5duoait> ^1. NW Elkphannr 41 
— (S So Modifteftr H 
6diroarVflb E i>0 Nannynstr k>21! 
3d>roertd» V ,so Melchroistr 1 
3ctbel m N Lnnenitl 1^ 2 H pt 
Simon A NWf Bruder Ällee 1S 
3ommei A. 'Runge »SWr Vilhelm 
s r 122II pt T 
3prtiumami W NO Lanqenb^chlr 
3i>rt»qer trb swr JHte vflfob|ti G T 
Ltadww V ( yioicntbileritr 51 T 
3teilt tr NW PeUebciflernr '4 
M 5 N i runneiiftr 1 
<t N 'iivfn d)» j>lnc 12 
Stet tu l N tSimiMiccur 10"> T 
3t infiimpt *1 SO 3d)imbltt 40 
steitbil C'uh (imtl Mietn A P Nvv 
sti f> pt 
Stiritlei C W Vutiomnr 7^ 
(inrl W liot^bnmciiti 1 U T 
tümprr )i N (ftr ^antbinflerflr >0 
3ivlir O "Vu liihntr 11 
3thiten 5W < Momqm 4^ (t Nadi 
traq ) 
laa\ Alobr NW Unter b Ümben 3tuutd) O N Bruiliien'U iO 
(.4 pt T 
i'Cfeu ^ulmc NWr Ztiurmtir 4 
Fabrikation n Apparaten für Po 
laumetui li LaloriiiuUie 
i cit duiu E W Aiicburijnr 7“i T 
•i>rcinu P S ö)imtmitr N 
1  Tt.il  v NW l'tMhopitr 
Gebr. Picht & Co., 
bei optndicii ^nbiiuue Ai stall 
von Wein 1 i1;t &. iS.o in yintlKiiom 
3iec CiilurciTi v Biillen p 
qlaiciit Vitpeit n ^itfroi/ov 
Ymieit VWaur u 3pnqel für S; o' 
ophll)nlmoloqiid)i u biocm <La 
viiHiitm nie ^ufltuhiuinq^ 
itnb 4hlinditiiiuv!in Kl Zupeino tt. 
]d)iiUn ,"re itiMdie 3i))temc f Sdiun 
nur i linb 3llUT'l!tt Iiun 
»SW Mo(ömnf)C is (Xil IN \04lJ 
4>tstbiuaim )l so Muienntent 7t 
1,j>oiMurt iN. 15o M N 3d)uub«ci 
lir 2 >2 ’lphihilc ] (iliiiitttu u 
tohinn te 
i'uUit "i SW (StiliMitui 20 
iioOier ' SO (iinalitl) Itrn II 12 
CiHva K SO Mopciudtrm 10 
hslbiu N SW GrtutifeiibüUilt 2 T 
)iinib ü N 3tiii!unuVi)H 17 
Jteidicl b so liiiqa Ur i 1 1 i 
Humnitn X so 3dnitibUr U T 
lutnnr a W ^itioium si( 
Himlnib MUicb ( 'UteSdionbau'ei 
m " i 
Hhip (iü W Htoiium n 
In 111 Hi s 3trtllidnubuitt 12 
Hicttu v iS s^oriinnntmn 0 
stul kirnt N Wimbirqninq lob 
Josef Rodenstock, 
W Utp viHiut 101 102 (Itl I 7111 I 
ititb W i\iicbiidiiU Vi (»() 
(Sa^oql 3rtdmn ^nimnqiiriirr ftoU 
2^“ I ’lulMiiq 'Xmnati 3 71 
hubu L NW )u' todciiu ls 
hoteniHni 7b N Lhimucm: h 2 II 
II h'Cifu r Mcuitui xSiMtiaitiuite 
Iioitiilol liibifitm N 'liiqnum % 
fu i ti \i N W ruut uuiiti 22 pt 
Umtu 1Ji N liluvunli 2> 
iuiitqi s-» SO '”ukfimim 21 
hiniul ’l N hiiunmr lo 
3inqei 'Oeiiiufa s< > h orltieutt (»7 
3anbu V NW 'mui'ti 12 
3diubil (iititl NW ViiintiMi s» 
3dmuibed H s\\ Modim I"» pt 
3dienlei ('• N CbeiUtqcim *il >2 
3dieibt H N 3iviuemuiibufn ( > 
Ediillei (^ N 3riioitl)iiinci *1 Ice 177« 
3dieie(t U sW AuuUlUi 1 , 
3diterf a 1 sW v lUtclieiu 14 11 
3dmi't K sW 'Ui'oduiim 10h 
3ditlHt ’t NW Vut cinti H i 
Srtmmetu U N Ittueum 1 >h 
3d)lid)t C sW 4'elle ‘Uliaticeiii 07 
3dilmfa (5 S( i uicrcimi i 
Sdnmb ,lilu SW Aiubiidmi I 
3d)imb(i 15 SW siollnirtitiim 1 
3dimii't ’l NO V.slub betfletnt IOi 
- (5 SO »Utiam 22 
M N (seriell in 21 22 
£\c NO iMilliiiibciifu ‘li 
Otto NO üitmbiüitti <»i 
X Mncmdt J\uin\ s 3taUidnubct 
m \ T 
Sdimflst IS ( 3pithlmaUt 2 
3dmui NW ^nqomtu 2h 
3diolci ^ultiic so ’lbtilbcimi « 
ZU VII l(r>2 
3diol; SWf ^tutciibitifltir 14 
3diöitcrt VI ^otobamoitr 21 
’liiq W JUiuiivUlniDtr 17 
3dmtbei Ji SW lot'incutr 12 
3diup|t N ^ett)Citbttiqemi so 
Sdirvbci V ( 3tuiliiuenu 17 
3hcit 'h K Ojutenftr r)S 
3 tu über "I NW CiuiLMuftr 1H 
3tiei} M O ('ninci ßeq ’U 
rtubbe E N t»od)Ur t"> 
3tucfiatb l^anl >>r ebeimii Hflcitr 11 
3»born L^ttil NW M'iedmtr 17 T 
37i)lfot»i? (^ NO ,^riebe>yli 108 
Zeidiitii )t W Jvrobeutti 14 _ 
T tscli »er & Roscnhauer 
SO Mottfui’cr User IN fT I\ n fi250) 
ibiiie \ mit N immunn r>2 
Thiele il 15vmp ^uni S Plinzen 
m H> T 
Zlmnuiiint C» K Prinzen Allee 17 
Zoniifitirt Emil \ W UnterbeiiVinbenßl 
T 
R. Treuer, 
V !iu lucnfii 41 (Zel I lOOsii 
^Ptu41 (Miuuil ^tp übcqniiibetlstO 
»p r i'nlitiu isiuiqlliulMiimiimcdni) 
Copu lenttolm pti bte iiuu ir 
^ luotmtu imb Zlimnometci -> 
tu fi mileiur'hti sonnen 
3 31uou)tullbu 2 uictbiiin heu G 
^tt Cll llllb MlCIIttlUl um 
IsumillnUne i r ">e^ 'luge nud 
Mk.^50. 
feiWen eryill^ 
fui jede Nase pafimö 
■< >■ 
Ztidien ’l N Votlnmqostr 2*< 21» 
Ztidmmmu '){ N Adctm 1 2 
Uuqir V ^{) lutbuc1! buqcuti 1 > 
^iilidi (i N ('htiitll)iilum lo 
J'ont (\\ sW Nemnbuiqciur 12 pt 
T Uierimit ^ U]tnlt fitr %obcllluii 
’somt 'hob N 3dmlMr »u 
luunqniifl W 15 O ^ucbiidie 
felheuti 27 II pl 
bo\ A Hoben NO ^allisabuistt 20 
L odi ittuil) lr so 'Hcidicnbcifluitr ro 
i iiqi ei ,11111101 ft w SO Heidien 
betqeim 12» pt 
W -Wiinieutlnhti ' 
1 'iihl H N luiquieiilt 10 
l anidiail ^ulnio SO (slitstlulb Usu 1 
i elei L tllt) N 1‘apics ^lllee 27 
. iqeitei 21) N U'lhunqcilti H 
Wehrsen, Alfred, 
SO Biudeii'tt H* l> T 
Spec. Influenz- 
Electrisir-Maschinen. 
i nie )i sW ’liuiiitbititeitm 12«. 
ui, ,X ^ Aiiebndim hi II 
sillei (» N t'iniuim 3 |s 
1 ihm ft N Jlduiii 
Üeintcfi C < Vnnbvbciflcuti Im 
^uiuc K NW Inibitr n 
Sitili) T' sW Umirqranmti (> 
uibemnnii ^ sOiUeiienti 20 3ptctal 
Uln 3dian u Irinitbuuqc lUobidi 
iiiei,nei \ Mivnel s ftuiiteuftr (» 1 
Ltllutuot T NW liknnrtet)ti k$ 
iiMl-Miad H N ^clrortuiti H pt 
Wiltttod &. H s Uaii Urei 'tid 
Solt X Mlab;iwa O .Hiibreaoiti 17 
iCülr? Cvcai sW Itibtcmin 22 
Cito SW Jlleiaubiiucuiti 14 H 
li N Maffsliurit Hflei U 
Stuidif A sW iioiiijm 4 5 
Sun, O N 4>n»ihn i 
,>ech R NO %'mici b 
jollnci Arthur NW 
[ 
MedaUIenfabmen 
L'erlrner Medaillen ntuj 
NO Oiollnomur l T 
Perlnicr Medaillen i'a ? 
mann voint 0^ U o 
ftr G 7 pt 
StTllmitVcttir^lio ( i 
SW* t «Hilluinq 
i^niif 6mil S 3ei ui 
Lodert R N vuuii , , 
Iaimer A 0 ui 
OHqvu ii ^.inqiai 
Modi A, jluit SW )i ] 
ft uiieit ii Znb! i i 
Bernhard Koehler, 
S ©rtiieilfiortint c l 
L. Chr. Lauer, 
SW 9izt/eu»fll < M f H n, 
l'emde V ( onum 
Jiitter W ( )*o 
B. Simon, 
S 9JtMfrflroF c I 
^eiiMi pilnquiii i 
^uboilleit aus nMi) 
^ Medaillciue 
^eilutci %ibaillcii 
NO Wollnonmr l T 
I>eiliitei ^ndiitlh 
mann voitn (' 
fti G 7 pt 
feilen rtf ISnijj N i 
^ubnilluti u 1 1 i 
haieiolli W 
v Matuarviuxti 'i ^ 
L. Chr. L?i e', 
SW Mitten iv i i 
Otto 'Ji NW Nil 
froTipcuum 
£ crfmcitl) V NW 
Meerschrum- 
waaren 
Rnbrifcti imb 'm 
iotrti M sw <i 
-i'ienl Inllitx W \ 
Mocpcfi lhdirl ir _ 
‘Uiistiibiiurinti T 
Viollei U 4t < ! 
1 iiilhiitit 15 H < ' 
Hoiemtiel ai NW 1 
'iliuin 
i 
Max Weitit & Co 
P ^ctialiiiieun 
Mehl Encios 
4 iut)di V so n i 
ÜmitiiiX. iiioiei N Ct 
(l 'imdittiifl i 
Banniann 15imtt ^W 
A. (so ’llbeil W 
l>irlntei 4'ictoitu 
SO 3d)Uti]i1i II 
heiimetit ’lbt n N 
'in w T 
^lelidiow tu ’lhn 
PJnV 1 i T 
«V V l)tei sw m 
lohnte iirtdit Cih N 
■IkKcami l ui > N\ 
tiuidi Ioi N ^ 
T 
4>iudimulUi li s 
fi ileii i loo T 
gar i 'tut t i 
^tiqqtidi <N 'Hub > 
Htnnmim A W 
. indi "l O 3inli 
ISolm Oomt W i 
(5iohu il’embii b 
»ti 22 pt T 
ilmiel ’ithW < 1 
te re ^ b S l 
oitu lulfil'il i 
Innicr ’Mlu h T 
15dnt A l5o ^iili 
InUU 21 T 
Aibbi 15 so Ci 
fteiqc 'Vi o ' 
Aieblu m N Mi 
Alatoiv |i ’l 
fti IOi T 
a tu bei J Sl) ' 
Auebhieitbci A 
ffttuifti 11 T 
,yiteie ^ohaime^ " 
Wusvici A 15o ' 
(«olDbciq ^ y ’ 
Wolb’dilslfl A ’ 
fti ^ T 
l'haiipe A Vobe sw 
Viimdi -i S 11 
V uiifi) Vorn s 
fuurif sll W ( 1 
umdinlb £ 1 
I i: 
T 
i U 
i i 
iilJ 
ll 
I T| 
i i 
.U ‘ 
i i i 
i II 
Zeicheuerlliiumg 4 = ^nmuiflömilfllicb, T =: IiUpsjoit 9(n)d)lufj
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.