Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

Schicrenbeck 
— <35 — 
Schmidt 
Theil HI. 
sdSSST©.«cirtiot (JKariflmtctP 
liier 7l, ücrnaiicnlr 10o i_ 
_ 11 Hriimr, Srrnaumlr lOu 
emtcn E. L>0, stahlwhdlg, $os)u 
ertticuTO8 0 VrennUolzlibl (Hrr= 
imntnit 72) Ek»,icm»ildcr„r. 28 
sS!i,>3^ A'chltcct. (iariemtr 30 
siuXf Renbai,t, Gl,,abeth 
uj i i)hdjtrjo|eii|tr 3 
ii, 5dmtibcnit|lr,Gli|abcl)i|lr C5i 
^dun Jif Rentiere, £>rniiieii)lr 135, 
l-viiucu|tr 45, Sebastians» 10 
C Jleimcre, 2l)iergartcn|tr 29a 
Situfftr !)1, stttufni (Charlottiubg), 
"irklrttncrltr 0 ,. „ „ „ 
Sdiimimmi 11, EigciitliiiM Suiieiifli 82 
3rtiui,in i> «msDci (Gourbtcre|ti 
11 LcmtLiir ü 
“diili' 7 Privatier, Soolincrilr Ifi 
H Schloiiennftiww, Prinzen 
ilr ii 
SdiilMmiier, S Eigenthnm Salz¬ 
es? VtKfiilcct (5id)lcflr 31), 
(Ilimitmnl6|lr ‘M (Sauitcllc) 
£dulUr E Stil«, Niedenvallftr 24 
'tnildmailt 14.1 
C Mim i@r Ächtcrftldc), Nstdom 
>ir Jt) 
^ l'Uiitotbrf, Joachimflr 11 
- ir JKrtiloatu» (3lleiujibir)tr 31), 
liiaiinlr löli 18 
3 llnifter Sd>toebler,tr 2.10 
M 'djanliv, liml|d)|li l> 
\t v«! Sdiloffmiifti, (Schiffbauer 
tomm 14) Mckerltftr 105 
Ir ZaulMtiimmcii ticfjrer, Iieckiti 10 
- 5 ,}il Eigenthum, 8(utbl|lr 9 u 
Ur rt ii 10 
i-diillum S Gigeiil()iim, iiiiibeiult 0 
S tiiunciil, Hauäuolgtct Platz 11 
r limticr, fiopemderitt 30 
U Sdnmebimilr ;!)lttljleii,lr 25 
hudiro (löpcittderflr 20 n Nr 28 
", vw Petnilr 3 
idiilimi fi|, ill, Tilchlcnnstr, Slfiltriitcr 
Hau " 
2dnlt> v Hiickcrmflr, Gnbeiicrflt 50 
Zdmulil 0 Zahnarzt (iRoicMljalet 
m in 5d)i)iil)Qii[u Slllee 144 
JdiiniaiK v -üiamtci, Cfjmilr 1 
Sitii iimim y Ww (Sd)ioeuii|ft 2), 
4 aiitnivifl öl 
ZdmuaiiJi S, Rentier, ©laefcfti 37 
L iiimilr 2-W 
Sdiiuimil(ittiiij S3, Sliietimftri, Char 
li'Uumr Ji Slrmtftiifli 02 
Zdimimn lli Jtmmirtitflr (2iItttor> 
ilr "ii i Iiiulmlr li bO 
«dnmitiiitji P, iUanlbcttmi Melanch 
ilmmir 2 
" «lobtitürt, stioi.tniU 30 
"i -Ummttuiu V«iibobcrgri|tr 18 
Aiiimimr 51) Saiibobcrgctilr 18n 
Juimc 15Ii 3iijicn, Sniirtnlljerftr 32 
I fsiivalter $iüloiu|lt 70 
■Nimiciiilialilt 10 
5itiiiniui 4s Jiädrimfti, Sfitflanter 
_nr 11 
ZtUAUnnn F, Drllillat, Honen 
iii l, 
, "i 'tun lion&hrchflr 33 
«A uM i \i Jiaiiqiiici (hohenzollern 
«r i imic flömgiti 88 
- 1 ilr Wantgcfdi (Itioiicuflr 61) 
'Unuiuticrili 104 10) 
'> l Irifltiiiliüiii (tilariciifti 63), 
ItleuMltieqU ) 
- 1 "i>l UM ("'inlibarfi Ufer 39-45) 
l'itlil 'lllcc 18 
H Mim Utiamciifli. 61) (Gfinfi 
f Jlirii i 11 (-timilhUen) Sßni|cn 
■ " Miilfini|ti, Slubcitbpifiiflr 38 
1 llmtici  (\liirfuiitnifti  liv») 
>• 'lloitnim iil Sd)oiubnnciU|u47 
” ,l 1 uiilfhl Widjmnuitftr 10) 
vilillir II in 
'1 1-|| Iiilmiuruii syfarlflmfciiflr 18 
C ini1' P"ppc< 
£d'"i" » IhilctmtkBci.sBlnii llfcila 
lii'lndi im |<i SluaSbuiftciftt 78 
* II,n im ii Sncbtidjflr 43 Noch 
-!,r 1 u (fumiti 1 
'l'“' StlJibttlmnili <» 
>S'„ n eic,1,|r6mf|1- Wi«6 
>il 6 Th-at Snctl (S(u 
1 -^^'bU'nlji! 51), A3niggr8||cr|ti 
5*}n” V Sdilonwmftr, Schumann 
“ 1 » nlliu 3)nb|lr 19 
1 'I» 'liliiuflfti 74 
"i »f“«. ®uua- 
J-rimV-, ^'jit,l:|lcI,'®r Snmi' 
-Ä •5',lpl,atJfi Sdjnpcrfii 32 
(@r £id,iecf)- 
-e iim?1'11""1 Mcniclcrstr 22 
r-l,u>k '"^U^j'u'tzsarachtUuNrl 
'Wirt (JlSciwcciit. 8. 
Sdirmitclfltr.'p iflcntlci (Grünn») 
Sflutslnutr)« ■» 
— G. StfiicrrrsioC', ffiainimr 57 
Sdiiidim, W ji, ITcunmcn Ralh, 
’HIatlljSiliidjitr 3 SScrbculr 8 
— >>!, Slrw (Sdjöiicbciger llior 211 
ücibttitr d 
u Echkopp A Eigcnlhümcrm 0 
yiumtiilljnuli Jö 
Sdituiir.ffi, Wutllmwlt .BudoMYir 12 
v Sdilabtciibort, 5, Z!iv ,fe>rofiu, Erc 
Lcndlniir 12 
Edjlägrr, E ßrnit Di Scllcviltiir 10 
— 3i, Üleuticvc vGs)arlollmbg) Scbci» 
(1l 10 
Sdilnrafim Hrrolum, fii », b $, Siirfr 
Platz 4 ii 9ir 4n 
Sdilnmm & fitnfc sXlcibruiofit (<tavw 
iSilllcImili 181 Spanbmintir 80 
Sdilrrtjla, I, St|nt ^Tcmpclhosl 
Ncffclllr 17 
Sdjlcc A, Rcnlicr, Arnblilr 10 
Sdjkuatf li, Ülcimcrc ('Hlid]iiclttid) 
flr 21) ßüfiliciilr 14 
«chltgcl S Mniiiu rfiaiifiuricrilllcc') 
— 31, SXim, Vft ^inrabBünniU l‘Jn 
— Ö 5Lm Slciil, Wlcbit|d)iu 10 
Sdilci, l£ Giqciitljum, ililitcitr Ii 
Schleich (i <tim Wcorgcitlird) Plitz 6 
yaiibubcrgculr 50 
— S , Sl|ra (Utctzmauuitr 20), Sem 
mnirrilr 4 Mcorgcndrch Play o 
timib6liet(ier|fr '*< 
— 11 i! Mim tinllim Thcalcrilr 24 
Irhdomiü ') 
— SJ, ÜBro (Siralancc Allee 9a) 
ill 'Viailusilt 4» 
Sdilcidier, M i, illtil Granit u 
Marmomerle, Scljitcr|U 27—10 
ii 'Ilr 15 
— S(, Fran Di Polobamersli 86 
Sdilcifiti ISnulic CigtitK) (slcüelm 
17) Erijivnitztopfflli 19 
Schleunci, H, Neulicr, Csiormei 
Ilr 4i, 47 Borügiir 11 Jilifclltr 10 
Pankllr 24n Weberstr 22 
Sdileiv, B, Pianolbrk, Bclircnur 21 
Echloiic, G, (Sigdiliiüm, ilUiftnfir 24 
Sdilctiiucr I 'Hruticr (ilnfierljalb) 
An bn Apvstrttirchc 1 iliitluilttn 
flr W) 
Schlemm, I, vw Samt Rath flömg« 
grätzcrilr 6 
Sd-lcnkcil, Sdimiebemfli (Fianl- 
tuilei Alice45 40), illtgacrfti (Bau 
fleUe) 
Sdilcfingrr, S Apothek, Lanfitzeiili 1, 
SfnliUnii 46 
— A, ßi Arzl (iRofcitts)asu|ir 1 t) 
Panlllr I2n 
— £i, 1)1 Arzt (Wallner Thcatcritr 
311), Bayrcnllicrflr 2. 
— t>, Saiiqmn, löof)cujo((eru|tr 5 
— S, ei(icnis), ©eorgciitiichplnij 20 
Nenc Uoiiiflojtr 54 
— L , Sabitbtf (Gtjatloltcnburg ), 
Bcnsselilr I 4 
— S, ftabrfbci (ilüni6erger|li 46) 
Benffelilr 3 4 
— (£, ittm Cftomgm 8tugu|loflr 15), 
Mso|tcr|ti 45 
— ft. Mfnt («arldbab 21), iffiliilci 
frlblltr 3! 
— I, Äim ($iati)6tlird)Ux 15),31imgc 
fil 15 
— L, Äfm, füllte Satobfii 87 88), 
ftiuilciiOergitr 14 
— il, K|iit (<löntggrätzcr>tr54), Schil 
uifllti 15 
— W, ft|in (fliirfftrflcitbaiimt 212), 
(lloflerftr 45 
— D, Aioiiltudiltifbrf, Ctaittuifiv 34 
— & Daniel, .0, Sebcrliblg (Spdu 
bnueiflr lo 17) Sd)ii4eiiborfir|lr 2. 
— I£, Manrermitr, Anrbacheistr 37 
— £i, Renlici, ÄaUobab 21 Frtcb 
ndutr 25 20 
— M, Dtuthcr Miitflßrabirflr 78 
— Doioth, Ei>;eiithiii» (Stiiguftflr 33) 
ailiemobugcntr l>0 
— B i)leiitieie(Üliimciifti 60) Fürsten 
malbcrltr 60 
— Clara, Ww, Stbafltaitstr 20 ii 
31t 21 
— E Silo Matlhatkirchstr 2 Schotte 
berget Ufer 27 
Schlctzkc, Sf Renlici, Ptenrlaner Allee 
240 Glmetonllientr 28 Metzerftr 21 
Schletch, A Fnhry Roitockerslr 29 
©ldmgeitflr 42 
Sdiliiifteitct A -itiimtcrmili (äBoBtner 
ftt 24), Peletsbmgcritt 68 
Ech(et), (£, Ardittcct, öritindt Sttpctl 
flr 82 (Neubau) 
— I, Katireimflr, Steiiimeliltr 48 
— P, Pros (tsiiarlottciibiirg), Goltz 
ftr 20 
■ W, Schanho, Sloib Ufer, Schlei) 
fcheS Haus 
Schltdil, (?, Pnoatier, Lolhnugerstr 22 
Schönhattsec Allee 188 
Sdjltchlmg, (!), Fuhth, Swtnelnüubcr- 
stt 12 
S, ®a!lro, Sörlttzcrfir 64 
, tzolzhblg, Nalljentmierstt 75 
Havelbetgerstt 28 29 Alt-Moabit 
111 Slcitbaleriti n Zegelerflt 6 ■ 
(Holzplatz) Zcgelciftr 7 
G Wetuhbl, löülotoiti 9 
Schlick, A, äs[m, Srameiiilr 107 
Schlttfeliicit (T Jabrf lEtegNv) Aunge- 
lU 1B SitmcitsiU ‘20a 10 
iBanitelle) 
Sdiltebtit $ OM) Leer (Jeljleiibr) 
Thnrmitr 5 
— < (?" *JB 13‘,t'!gr5,ur;bl, Po,S 
baraeritr 221 
Sdiliei, E, Ur, SiediUami) a D, 
fSlraitbitrn t E) Xlciv;ificntr 77 
Sdilttmnim, S vw Di (.iliiBuljalb) 
Polsdainetttr 5 
Sdilirpljtilr, JI, Eigenlh, Mailaitteit 
älliC 25 
— W Etgenth RhmtSber^etitr 71 
— A, iieither, Willbenowili 1 
Schlicpljalcit GS,'Um (staitcrm Stu 
gmta Jlllic 22) (Lharlotlenitr 20 
«djltetoerl, A, äJcaiircrmitr Quitzow 
Ilr 02 63 
Sdjlutd, v Slcmwtiiuitr (Vmitcwalb 
|tr 18 sBiiitirtcIMtti 11 
Schlmle G Gigeiilliiint Jlrferm 112 
Edilizrocg, IE, ßubrtl, l'ittieit liier 31 
Edjlodjaucr, ii, ilamiiiiur (.’Ueiauber 
(tt bn) yaiibsbiiqenli 
— , ttiiu, Üaiibübtinmn 1,4 
— ViuSmaflei ()tolc6amcr|tr 41) 
üaubibcrgnitv W 
Edjloiitatni, 3, Puoaltei, Pntzwallet 
lit 11 
Edilorple A .iimmetiitili, Ftan! 
tmter Allee 14-1 icucmilr 1 (i)rö 
den llter 0 
Schlosse v Mrdjilecl fäeigmaiiniti 57;, 
iJtlljclntsljnucnuili 40 tt 41 (Jicit» 
bauten) 
— (5 sstl, (9itei|riiaiiltt 60 
Edjlofjljaiici, P, 'Vlaiirtuitsli, SUar 
jchanettlr 22 S3arichaiier)lr 07 
l Dleit bau) 
Echlötli, 01 (UfibcnUng 11) 
Ah bei Spaiibaucr iütüctc U 
Schtottmaun L (£o Fabtllen, lUvilet 
Itv 70 
— M, fflio flluilaih 69 
Lchlnbet ii Mobelflitk, Atfeiflt 148 
— 21 Sio üaiigcitr 14 
Schlmitt S, Jniimermilt 3tanf|iirtrt 
Allee lloi, Riiinlnttlir Siöic 3J 
(•Uaintcllc) @t Rraiifriitlcritr 41 
42 Vittf|am|lr ,10 Spcnu|tt 10 
tt 91t iO 
Schlmtgbainii, III (Etieitb Ei er a D, 
Plltlippstr 6 iicltoileilti 6 
Edjiintl A Stall (©oltzilr 2~>), Aall 
im Thealciflt l'l 
Sdilüter W Stündjiicirailr ('leite 
Willielntltt 7) timfeitfir 49 
— St, Reittier, Möttigniätzerflr 9) 
— <S Rinttci Diiübeneiiti ')9 
— M Frl.Etgeitthürn,Danzigct|lr 14 
Schmal,l, D (EigeiiK)fim (Ratbutgtt 
ilr 16) äletie Stiitcitclblfli 6 
Schmale, P, (Ifitt Sragoiietfir 7 
Sriimaleitbeig, F, Etaeulhüm.lelloioer 
flr 40 
Sdiiiialfiifj, C, 3iiiiiiitim|li, Butuncu 
ftr 108 
Schmallanb, O Zimmerntftt (Bolta 
ilt 18), Voltafli 41 (Neubau) 
Sdjmalle, h, Eatllmmir, hoUntann 
Ilt In 
SdnmilO G (t|iii, Itctfilr 10 
Schmorforo, C, (hs()bl, Dtoulhetmet 
ftt 5 
Schmititici,C.Rif,Schönebergetilr S> 
Sdjiiiedebier, 0, Di plul, Chanli. 
lli 2 
Schmegg, P, ällagt|li Seer, Gtanu 
Ilr 7 Uortingitr 41 
— Eli ülcitttct, SiortztiififU 11 Soll 
mfchcilr 7 
Schmctfier, H, Sleiitlei (flöpciudeifti 
181), Oppelnenlt 4 ii 31t 5 
v Sdmtelntg, G, iytatt (®cffau«|li 12) 
fiiciitl)iiterlit 12 
Schmelier, ii, Nentiere Deffaueifti I 
Schmeoer, A, S3io illeiil, Fuedrich 
ftt 9 In 
Schmcij, M, (tfm, Leiiiugsti 4> 
Edjmib & Weimai, Siidjitect (Chat 
lollcnbg), Fafanenflr 04 
— (f .Vaumflr (Gliailollcitbg) Schälet 
|ir 12 
Schmtbf, C F, Agent, ZtouSlirchfti 18 
— Olcotg Sli djitcct, 31o|lizflr36 Jung 
flr 47 u Nr 50 
— 91,9(idjilccUlidjtl)ofcii|lr 2.1 Piutfch 
Itr 15 (Neubau) tt !)lt lo 
— 0, Dt, pt At,1 ifitifmflciiflr 128 
— 8t, lUndfcrmflt, Dorollieenflt 90 
— Frttz, iUädcnmti, Sutdjtft; 21 
— v, Bälketmilr, Ptiuzeu-Allee 
Solbniciflr 20 
— Hans, Banlbeaml, Prtuzcn Allee 89 
— A, Bnr Vor>lili, iticrnaueiflr 44 
— E, Coiumetz Ratb » Gen (£oii|iiI, 
örübcrftr 5 lOntbcrilr 0 (5>r Frank 
furlciftr 137. Mühleugrabeu 3 ii 
Nt 4 
— O, Coitbtloicibef, An der Span 
bauet Brücke 11 
— F, ®adibeckeiiiiftr Burgsboii 
flr 12 ItlfitoiU 40 
— I, Dcfltllal Slofciiltjaletili 07 
Nalhenoiverftr 69 
— Catl, Street (Etealttz), 2 n Nt 3 
— S, DrcchKrinitr, Sranteuflv 8! 
— Jib, Eigenthum, Belletinaiiuiti 87 
schmidt A Cifleiilhim 'Blüsileiiflt 46a 
— W, Eigrinhmn 21)amn 23 
— Joh, EiginIHLm, ,"?licbentr 5 
— 3»[ liigeiilljüni, 3iioaltbritilr 117 
<1 liigmlljum sillniiteimeliti 20) 
Srouieimuibetih 84 
— JJilfi Gtfltiitfjtim, fltllc Aütance 
Itr 68 
— i'tlft Gigeiillifitit ^ürtfenitr 2:1 
— S3, (Sntmoilibl, Jldenn 10S 
— A |\abif, 'Ill,uii6bergei|tr 78 
— (£, Fabrk. jlbnlbytitr 14 
— li, ivabrl (Bergmannitt 102) 
öogeU'bugentt 60 
— ij iTnbrf, Sleiiulcntr 41 
— 6 ,'obrs FonlerUt 17 
— 3)1 Rabtt \huttgöber(ieim 31 
— 21), Rabrt Stbntimmu hl 
— E ,~a6rfbrl Schonhaniii Allee 
lt« -llntgitr lf Pottitt u Hoitft 
,ti » 
— H, ^abrtbei (iiiiibnnli 111) 
Mlei|t|ti 17 
ji Sabtfbri , Idiimzitititi 1 i 
Snimaiiinli l 
P! Rlnittimmtr i'iMizmm 40 
— (Tüll, Unbill Itiiu'indjMclbaili 41 
— Catl, isnlitli SolbtiieiUi 1, 
(fall, Aiilirh üollineiilr 49 
— Riilnb Sdjariimcberm 7 
H, Jviiliili Wiaumtr II 
Mail, i$itf)i(j, li'ufeiiitt 52 j 
Quitzoioitr 00 
®, Rttliib 3iiiiimiiurllnri,ilr 28 
— H l'lafiio, vollteiiiei Hin 17 18 
— I Waitio Punzen Jlllfi 21h 2k 
— 21) Wnino , Oiiiiiiltmlenlr ii 
— C tolainmitt, Vnltoiom 29 Lü- 
ucbuiflcutt 21 jlaitliti 20 
— ^ (»laimmtr, Sittiiftcm 2>) 
— Adolph, (tsiit (SitttfOrotlr 14), 
3tuiiinei)ilv !9 
— jllbitt Urin l!üdluilr 22 
— Sllluit Mfiii 2tcsckowin 12 
— Aug, illut, Pelcrsbnrgeiiit 85 
— G 91, Mrtn, ISolübameriti 431 
Emil »Um Pallitabenm 104t 
Pallnadciiitr 104 
— Gruft, St|m (Irmptlljoirt tlfei 21) 
Slhniiibngmn 2 
— Mai, Mpit lAuiiethalb) Totothccu- 
|lr 8 
— Dlai Stirn Gsiamiceili 5 2ieditr41 
Hnm 11 |m , (3it|cl|li bn) Bliiden 
Ut lOn 
— Herrn, rttm, Peilebergetin 66 
Selbzeiifliiiinlciiir 1 
’öerm, Slfm iSdjöntbetg) Plann 
Ilt 51 
— Mai »l|m tLol!ui»>tr l'l), Rucker- 
flr 4 
— O»w, Hirn Miibclliiieifli 28 
— Otto Slira Neue StubudjUi 108 
Slittltiiicrfir 1 
— Paul, Mim, Sctitnitcilti 46 46 
Paul, slfm Sötttiibtnbtirgflr 38 
— Paul, ttrm, lianbSBngcutr 71 
— 91, Mtm (Jllidjacltudjlli 19) 
tiidjlcrfilbmu I 
— 31 Slfm (Utlmcrssbl) Piobinti 11 
— H, liampcitibrf s8ruimciiitt 64 
— A, 3abt(tt, Siampetifsiif iGhaiiifu 
flr 109) llat|tt iMillielinili lbe 
SleiUlU 41 
— Q, Vattbget Rath (j5iitlu|Ubl 
fit 5 b), schutllt 14 
— E, Veitlimiit (Grtiirl), Jjcleiaiicn 
fd 9 
— R, DlalcmiiU (Rathenoweiitr 67), 
Manenllt 3 
— Kufl.Mauteiiuitr Dieffeubachfti 19 
— H 'Vlaiirctmflr (SSilmcrSbf), 3)lcier 
oltoflr (Geiibaii) 
— Hcrm, sVlniticimili (llibmiilr 11), 
Ranlcitt 6 Wilmsiir 21 
— 0, 3Manmm|lr (peiiiillr 16), 
Hcituiti 14 
— D, Ulibelsjbl Garlcmtr 50 
— Sf, iUlolteiiibef,Jtroiipniijfinir H 
— H, Nähiuaschtnenfbtk, Lebu>cr- 
fti 14 
— C, Sluvholzhbl (Sd)lrfi|chc|tt 37), 
Lohniühlcnilt 137 138 
— K, Penfiouatt, P.enzlanet Allie20.7 
— B, Petioliumljblg, Pallisaden 
fli 18 
— F, PtanoforteiCrf 91raiibci|ti 2 
— K Pol tlcuti! (Älexandiyti f-7), 
Uituenflr 14 
— F, Pttualiii, Slephaitilt 51 
— H, Privatim JJoifitr 09 
— W Puppinkltulk GollicitiitBilt 15 
— W, Pittzerutfit, GbelmgfU 4 
— tS Rech» 31 all) Wilhelm Ir 18 
— Sllbtll, 3lmticr (2ti6(foiö|tt 12), 
Diedenhofenetilr 6 
— Sing Rentier, (Sltebet Schoiihattfni) 
Oiamrinti 112 
— Aug iRciiticr(3leuurfcubl), @r Jü 
bcnhoi 1 
— Carl, Renlici, Eltiabclhftr 49 mtb 
Rt 31 
— Carl, Rentier, Hoheuitauscnili 10 
Carl, Rentier, Potäbniiicrilr 86b 
CaU, Rentier, Pnuzenftr 57 
— Gatl,31ciiticr(®chi|fl)aiicibamm 20a), 
Neue 5riebnd;ftr. 57 
■ Gart, Jlciillei Stallfchreiberiti 00a 
— Cbuard, Ninlier, Sll)Oin|tr (i 
— Gbimtb, Rentier, l&rifjeiiu|lr 22 
Echmtbi Emil Rentier, MülleNtr 156a. 
LhmiÜeeitr ') (tiarien-ilr 43 44 lt. 
Ur l'i Alt -iiloabif-130 n 31t 18L 
‘"Vliiüenli Viln £djlegel|tr. 3L 
2nitllr 2 u 31t 5 
— GriiU lleimei, llaiiilcrfli 30 
— i'nc Jlcttttci tialbcmaritr 75 
W, 31e|iltcr, öetntilr 15 
— yiciiii Nenner J)üIoiu|lr 24 25 
11 Jtr 23 Potsbamctllr 59 
— vi rm Rentier, (JJarnimili 21), 
isricbemtr 5.1 
— 3oll 'lleiitier ümlciielblitr 7 
— 3oi Sleitiier (Hctltgcndainm), Kur- 
lunttiittr 91 
— M? 'lleiitier iiopeiiiderilr 17^ 
— Sionij, Rentier (Slufierhalb), @c. 
Hi-iiibiuqentr 15 
— Ludw ilieiitier 3(iigint|lr 18 
— '!)! R, 31eitttcr, Srtt)|c|lr 18. 
Jlr 15 tt li) 
ä'läiiiitr 10 Piitzwallcrilr 9 11 
— Paut 'leimet (ilabltr 0>>) ^rm» 
zen Allee iiO 
— 31 euch 'lleiitier liiteicmuttlbca D), 
°)ltiwfiih t) 7 öcinllr 21 
— 'Ilidi 'lleiitict, ^iionlibiiiifr 16. 
Glmiiifeeur 106 3 ivalideulti 37 
91idi illuiticr jjicieiilfjalcrllr 22 
— Hob Rentier (Glinrlolteiiburg), 
(l)arlcinti 71 Ldcrbergersti 7. 
Sdimaiclopitltr 4 
— jjilb llutlter, ^lolliiiaiiiiitr 7 t, 8 
— I ill), lleiitier, Prmzeiinr 18 
— Heu» Schaute, X Prtuzeit- 
Slllee 1! 
— C, Sdiladilcrnmr (fttron Clöridjetv 
ilr 0), Slrmmetziti 51 
— Gl) Edil(td)term|ti l®ro|;6ccicufti. 
20) Nr 78 
— E Schlnditeimttr, LandSberaer 
tzlav l 
— i!, Sdiliidjtcrmflr, Franlfurter 'Allee 
12 
— i! Sdjloifermitr, j)riiimcii|lr 49. 
31euc Hodiltr 44 
— G Schmiebeinftr, Sttelttzcntr 65 
— ill 2echuik 2s)iiim|li 00 Üieitffel 
fli 15 
W lechiul (Sletiinnih 39). 
Motomeili 150a 
— ('! 2tid)lirm|li Garleustt 81. 
Schiilzeitbiutcrftr 18 
— 3, lopiermtfi Boecklnlr 40 
— 11, Uhiut (tiandtbergentr 68), 
UditPobergu Platz 3 Gtraii|jbcrgci 
Itr 52 
— iSttlnalieiihbl, Ryleitr 35 
— äi! Bot fiel, (Slubi ),3ahii|lr 1 tt. 
31t 2 Utbanitr 52 
— O, Wildhbl, Etialauer Slllce 28 
— Ab ,jimmciiii|tr, 'liiolleniftt 14. 
— Sing, 3immermftt (Gljailotteiibg), 
©eiitl)iiiir|ti 29 
— R, .jimmeiinflt (Rraiiffiulet SlEtcc 
llirn) Spciievftr 2j 
— 01, ,!imiiieimili (Sl'iliiieiäbf), 
Slemedifti |31eiibait) 
— H .liiiiiiiermtlr .Slritlttiier Slllee 17c. 
iiiichuimtr 11 
3 , ,iii»iucitit|(t, Ulilaudiit 10 
O .limuioimili (GhatlolMibg), 
fiiiillierfli 10 (illciibaii) 
— ii fitaii Wen (Srnifnl ffltübc* 5), 
(■vrnchtlti 67 58 iRiibeiSbotiitilr. 
00 ii 31r 07 
— G Fabrlww (Charlottcnbg), Kop- 
peiiflt 27 
— A Stau Gcuchlfti 86 
— Slmal, Ftatt (©atieitflt bl) Spree» 
flr b 
— E Rrau, Sdjiittbflr 13 
— (9 ßtatt l31tchIhofenflt 23), Stop» 
pciiiir 14 
— I, Fiau (Gl|en|tt 2), Hallefchc- 
Itl 27 
— M, Kirnt iiiegmticiili 29 
D, ftmii (Sitt|eii|ii 47) Reiuifti 14 
— V Malet,ullttvto,Fehrbelltuer>tr 12. 
— 31 'Vlaiuermftrwm (Auverhalb), 
Hochiti I2<" 
— y ,'yiaitieniiilrmio Efalttzetflr 24n 
— P »lo ßberlciitn, Schönhanicr 
Aller 1)4 
— 3 uiu Red,» 31at(i (Schlctcr- 
machetltt 1) öeorgeiilirchflr 35. 
yaiidioelirllr 20 
— M, ^tatt Rechn Aalh, Schön« 
holzerilt 1 
— Slbil, aicntirie, Gljaiiffeeftr 109 
— Aiuui lleiiliue Binnncuflr 189 
— Glaia fflio Slrntnrc (iUopflotfitr. 
13) MaUn«,ti 21 
— Hebiu Rentiere (iDlmbiiigeritr 2), 
Sleiie Jlo|,|tr 8 
— HU 'Jleiilnte,SJtilcn|tr 67 Lübecker« 
Itr 20 
— 3. Ileitlterc (ffltofebeeruifli 28), 
HallefcheS llfu 14 
— '»latta, Ww, 'Heul, ftietioloolber» 
ftl 228 11 31l 228n 
— Minna 'Jleittieril'Jlatsicnomeiflr 12), 
Fttebciillr 57 Palli|tibniilr 26 
Weiuftr 20 
— Minna, Ilent Oiobmili 1 
— P, Renlnre Braubenbuigfti 18 
— Selititt Jlent (Gniiiljanieiifu 1), 
Stcsbuieifli 1*11 ' •— 
— Sopl), 'Jlenticie tslovraiduftr 114), 
(iiio|jbieuii|ii ‘10
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.