Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

Aerzte 
— 145 
Aerzte. 
Theil U. 
emmttmmt, Paul, Prix. Docent. 
N\V Play vor d. Neuen Thor 3 n. 
T. d1/* —ti1/* - 
ÄacnMtr, F, C Alexmibersit. 42 K T. 
11-12, 4-5. 
iSoad 6., SW Äommdnbantcnfir. 83 
II. T. 8-8, 4-5 
SiMioinlet, St'., C Rosenthalerstr. 72a. 
yariivimttb, G. F., W Lnlowstr. 59. T. 
II -10, 4-5. 
ä?rqid)tiicr, M., W CorncliiiS- 
iti. ja pt T. 4—6. 
tietiMrr, P., N Chausseestr. 111 HL 
T. ü—10. 4—5. Polikl. N Schüfr 
lmu|cr Allee 181. 2-3. 
Ämdelbaud, R., Kgl. Priuzl. Hofarzt 
\V Höuioaräouftt. 88 L 9—10, 4—5 
uns;« Mittw., Somit. 9—10. 
«mc, (?., SO Stöpcniifciitr. 23 a 1.2—3. 
Liiitowski), G., W Frobenftr. 18 pt 
T. 4-5. Somit. 9—10. Poliklinik 
W Wolvitv 27. 0-10. 
iWiIflfimitl), H., NW ticiiingitr. 37 I. 
T. 3-5. 
in'ln, Sniiio, NW 2iiijc:iiir. G2 I. 
{). 
{au)«, 2., SW SBarfarafciiflr. 103XT. 
T. b-il% 4-5'/,. 
Icpltr,®., N Friedrichstr. 127 HL T. 
2-3 
Sä., 0 Münzstr. 25 LT.4—ß. 
(I) füt Gemüths- u. @ p i ft e § - 
tvanlhcitrii. 
'.‘tnlct, R., N ShmiSnittitr. 2 IL 
jti'iiPa, Th., W Dörnbergstr. 1. T. 
-l>/s. 
Ji»u\’fei, v-, Priu. Docent nu der 
llniui'ivlät, Tirig. Arzt bet Privat 
Iwilanilitlt Lichtenhof," Sdilndjlctt- 
nf, Mmilv. X 
;>nv(l), :!)(., N DraniciiBiivfltritr. 87. 
II. T. 9- 10, 4-5. 
OMl, .11., Son. Rath, Charlottcnbnrg, 
in'rlnici'itv. 171. T. 11—1, 4—5. 
■VI, (ihaifottctibttrg, SJcrtincvftv. 22b, 
T. II- I, 4-5. 
oiv:i orüu, M.. Sanit. Slots), NW Alt- 
Siniil'U 131 I. 5—ti. 
>ln, !y, Prof., Geh. Medic. Rath, 
.\\V i’Uetauber Ufer 7 I. T. 4—5, 
uropi-ii, Mar, Prof., NW llnlcr6mmv 
>» 7. T. ,‘i —4. 
>luiii. v., \V Markgrafenstr. 00. T. 8—9, 
I .V 
'.'ravnutim, 9(., Sani!. Rath, Kgl. 
l’i", Plniiic., NW Sltosiprinmv 
ll'fi 23 II. T. 8V3-OV2. 4-5. 
v.iH'i’icm, SB., Sd)oneber>i, Hanptstr. 
17 l!i. T. 4—5. Sonnt. 12—1. 
vutTii'vfi, Rar, W i'ütjoroftv. 48 IX. 
T. ‘i 10, 4-5. 
.»uinM, E., Pros., NW Schiffbaue 
■\UH,11 |h pt. 10—11. 
Chui X\VStlrffliifccr 11 f« 11T. 
11. 
I'.ii’w W." NW Slattjeiioivcrstr. 4. T. 
1 CM»i, W Mngbebnrgerstr. 16 
1 I : II. II 7 »tat. 
11 für Haarkrankheiten. 
•'in-   H„ NW Karlstr. 15 IX. T. 
■ " '• I 5, 
, liM'-iifv A..X Friedrichstr. 134ILT.4-5. 
I .im",», P., Haikescher Martt 1 IX. 
T. > 'i, 12-2, 6-7. Somit. 12-1. 
Iwi.tt ti'..SWiiinbmstr.TII T. 8- !>. 
- I 5 @oniii.9-7-il. 
V, W Friedrichstr. 171 IL T 
il 7. 
I'i'i i'i, vcuttidi, Prof., Geh. Medic. 
Ili W Magbebtirnetstr. :i I. T. 
I'i' l .. '.'I.,(' <Sc»)briftr.2IX. T. 8—10, 
I I II. 
'• 'i iimi, .11.. WFritbnchilr. 02 (Ecke 
II '«-Hin.».T 12-2. 0'/. -7, Somit. 
1 11 t;oli(liuitvfI)(iuficciti’.2f.9—11. 
■iu' Mt. v,.. KWoiniiiniiboiilfiiilr. 331, 
il- -'. 1 5. Sonnt. 10 11. 
SWZiinnierilr,07IL 
unter Haulttankheileu). 
. «mit. Statt), NO Wr. J5rnn(-> 
n 71) II. 9- 11, 4-0. {fül 
ii.lninre 11—1 11. Charlotteiidq., 
■ Mimfir. 39 (a.Knrfuisteiibaiiiiu) 
Ifu, 
i\. W Potidamerstr. 139. T. 
‘ ■ V-1!. Somit. 0—11. 
l'iml, 0 2lifiiij|tr. 4. T. 8-9, 
- -' 1-0. Sonnt. 9-11. 
^ ^ ^ C1-, \V Potsdamerstr. 121g. 
f11'-'. E.. N Friedrichstr. 111 IX. 
r- 3'fc-5. 
11,1 v«l», Nasen- II. Kihl- 
U't'slrankhcilen. 
■l'sjtii'iii'., \y Poisdamerstr. 1 II. 
b NW Karistr. 33 IX. T. 8-9, 
'jfProf., SW Wilhelm- 
1 ■ 11. s -11,4-5, Poliklinik «W 
«ouifoiMir. 8 H. pt. 0V.-11. 
‘{"“‘.S; WPotrdameislr.43bH. 
W Wichmannsir. 1. 
0 •*' 1 ' Sonnt. 9-lti 
Br-?. H.. NW SScrftftr. 31. T. 8-10. 
4-5. Poliklinik NW Alt-Moabit 125. 
12—1. 
Bruck, Älfr,, SW Markgrafenstr. 78 1 
T. 8-9, 3-5. Somit. 8-10. 
— Franz, W Nettetbcckilr. 3 pt T. 8—10, 
5—0% PoliktinitNW Karlstr. 18». 
12i/2-2. Sonnt. 12-1. 
Stuhl, G.. C Alemnderstr. 50 IL T. 
8-9, 4V2-0'/=. Sonnt. 8-9. Pott- 
Ilinil N Rcinickrndorieytr. 61.12- 2. 
Sauibioljii, Herm., SW itodiiir. OS I. 
T 0Va—10i/5, 4—6 SO Kopenicker- 
str. 102 IL Privat: 1—2, für stasscit- 
lraiile 11—1, Poliklinik: 11—12. 
Scinmc,Guit,Dr. mcil., Ar»t f. jlnieiv, 
Hals-, Rachen- n. Obrenlrante, 8W 
Fricdnchstr. 234 I. (T. VI. 3934.) 
9—10, 4—0. Poliklinik imb itliiiil 
St. Josephs-itrankcilhailS, G jlicDcc. 
nwllilr. 8. 9. 12-1. 
Echtcrmcyer, ß., N \V Lmsenstr. 14IX. T. 
12l/*j—1V2, 4-7. 
Gljrtnfiied, I., W Äintcrscldtstr. 37 1 
I 8-10, 5-7. 
glalatt, Tli. S„ W Potc-damcrstr. 113, 
Bill« 3 II. T. 4-5. 
5-iäntc(. B., Prof.. Geh. Medic. Rath, 
Tirecl. d. llniurri. Stiiiif 11. Potitt., 
W Bi'lleiiiieitr. 4. T. (f. Privat-Pat.) 
8-5'/«. Ocffcitil. Sptechff. N Wiluiieu- 
str. 59. 10-11. 
Friedlaender, Benno, C Rosistr. 29 I. 
T. 8-9'/s. 4-5. 
Fritsche, M. A., W Äöniggräverilr. 22 
9-12, Sonnt. 9 -10, Mittw. 11. 
Eoniiab. 5—0. Potitlinik Sicnfl. ii. 
Freit. Bm. 8 - 9. 
Geusen, l»., SW Wropcmnilr. 17a I. 
T. 8-9'.',, 4- 5. 
GoiselS, £!., SW ^offenerslr. 3-1 I. T. 
8 -!), 4 ü. 
Giilttiiiiimi, H., N GOniinmii: 27 I. T. 
(f. Nachtrag) U -12. 4-5. (Speciell 
für üuiigntfracksicileu.) 
Hartwich, H., N Neue Hochstr. 37 II. 
T. 8—4 -II. 
Heimmni. Sllcr, NW Lalvinsir. 2! pL 
T. 8 9, 4-5. 
Herzfeld, I., W Pvtsdoineriir. 122b. 
T. 5-0 aus;. Mittw. Privat-Älinik SO 
Brüllenstr. 10b II. I. VII. 1773. s. 
Arme 10-11, s. Priv. Patienten 
12 -1. 
Hetiinonn, Paul. Prof., W ßfiUomftr. 60 
II. T. 8-10, 4-5. Poliklinik NW 
Liiisenstr. 17. 11 Va bis 1>/.,. 
Hirschberg, il„ C Alerander Platj !! I. 
T 9-10, 5-0. Poliklinik NO «r. 
Frantfiirterstr. 31. 1-3. Somit, 
sl—12. - 
Holz, B., W Äni'Biirgcrilr.3 pt. T. 8—9. 
Jmmetmanii, SB., W Liitzowstr. 72 T, 
9 -2, 4—7. Inhalatorium. 
Jnluisbmger, P., SW Markaraienitr. 
21 I. T. 8-9, 4- 5. 
•Hiriteiu, Alfred, V Münzsir. 18 I. T. 
((. Suidjtraa.) 4-5. Sonnt. 8—9. 
ftlofe, 0!., N W Friedrichstr. 102 (91b. 
mifatogartmbnb.) 9—10, 4'L ti1/.,, 
(u. 1. April Nr. 110.) 
Kran«, F,, SW Kochstr. 10 I. 8-10, 
Krause, H., Prof., NW Krouimnzen 
Ufer 20 I. T. 4-5. Poliklinik N 
,‘licgclilr. ‘2. 12—1. 
Laich, I,k>Blnnie»Itr.73II. T. 8—10, 
4- lj. 
Cnfiner, H., NO (Dr. Frankiurtcr- 
ftr. 111 I. 8-10, 4-5'fc. 
S.Ojai'usJ, Julius, Siinit. Rath, birijj. 
Stizt b. imim'it Abth. des jilMfm. 
jkraiikeiihaiiseö, W üinkstr. 40. T. 
4—5 91m. «ich. Somit. 
Sein-, <5., \V Pvtsdamerstt. loi II. 
T. 8—9, 4-5. 
tibive, L., NW jiarlslr. 32 I. T. 8-4, 
Somit. 11—12. Polittinik 9—11. 
üünu'iil’civ, R., W Steglitzerslr. lül ut. 
T. 8--9, 4—5, 
titibliiiMi, W., W PoISdamerslr. 13IX. 
T. 8—10, 4-5. 
Mamise. Leop., WPolSbnmersir. 114II. 
T. (f. Nachtrag) 4-5. 
Meyer, (£bm„ Priv. Docent, W Bülow- 
stv. 3. T. 71/2-81/3, 41/2-5-/2 n»6. 
Dv»net>l. 
?Jln|tl)oIb, A., Stabsarzt n. D.. SW 
itoitiitr. 5 I. 9-10, 4-0. 
Rast, Ph., W Potdbainerstr. 82>1 T. 
8-10, 4-5. 
Jiciifjniiss, li., 8 Otanicnstt. 42 U. 
T. 11—1, 6—0 »niuit. 10—11. 
Poliklinik 10-11. 
spielte, SB., W Lühowslr. 58 1T. 1-2, 
5—11, Sonnt. 9—10. 
Roscnlierg. A.,Prof.,NWMittelstr.55II. 
T. tt—12, 4-5. Poliklinik N El- 
famritr. 27. 1-2% 
Roicnlljiil, G., 8 Neue Rotzslr. 23. T. 
5—0 miß. Mittw. Poliklinik N 
Brnnneiistr. 188. 12—lJ/a. Somit. 
10-11. 
Saute, H., Sanil. Nath, S Alexaii- 
btmdiftr. 88. 9-12, 6-7. 
Echeier, M., SW Friedrichstr. 25.20 IL 
T. 4—0. Poliklinik Johanneitin, N 
JchminiSstr. 14. 15. 9—10. 
Echlefinger, ©., SW Könkggräserstr. 20. 
T. (stelle Nachtrag.) 9—10, 4—5. 
Sckmibt, Ferd., N Friedrichstr. 105<i T. 
Smoiler, (£., W Schöneberger Ufer 15 
T. 10—11,4—5, Poliklinik W stronen- 
ftr. 17. H. 1-2. 
Schoetz, P., Samt. Rath. W Po>§- 
damerstr. 20 I. 10—11, 4—5 ausser 
Sonnt. Poliklinik SW Fnebrich- 
itr. 23.1 II. L 12-2. 
Schuljicii.W..2taIi-arzt,SWEitschincr- 
jir. 3 II. 4—5. 
Gommcrftlb, Th., NW Jlatljcnotoer- 
str. 27 I. T. 8—10, 4—0. 
Sonntag, VI., SW Slltranbüimislr. 113 
II. 8 -10. 4-5. 
Stiiroiami.äi-., N Drniiicitbiiroetiir.äu 
II. 7. 9 -10, 4-5. 
11. TempSti, Sl, W Bülowslr. 33, 
8-11,2 5. 
isjorner. E.,Geü.Sanit. iRnlli, SW JSU-- 
Ijelinitr. 118 I. T. H 11, 4- 5. 
Tobotd, äl„ Prof., Gell. Samt. Rath, 
W PotsJnmciitr. 7 t. 11-1. 
Wolff, Sltf., N\V Slloiuu’iür. 7 T 
8—9,5—U.PolitliiiilXW illt SioaljU 
93. I -2. 
— 2V.,WGiitimchm"ir.71II.il- 10,4—5. 
11. Zander, äiL Stoboarit, W, Würz- 
burflitt. 19. I. T 3—1. 
Zienike, E., N ('iinmisli. 2S T. 8-10, 
5—II. 
Zoepffcl, Sl'., W ilurfiuiitnitr. 100 I. 
T. 1—3 i. Sommer in jiordirnel). 
g) für Harnleiden «Blasen- 
11. J{ i c t e it l c i b c 11). 
Slmhciin, Jllfr., N Ärnnncnstr. 191 I. 
T. 8 II), 4-5. 
üluerCncti, i'l., C Seydctstr. ti II. T. 
8—9. 4 -5. 
Lehrend, t£„ SW Sinttjirafciiiir. 271. 
T. 8 -10, 1—5. Potitlinik N Fueb- 
ririistr. 125. 1- 2. 
Berget, H., \Vücipii(Kisir. 3 ! II. 9—10, 
12-2, 5- (I, Somit, 10-11. 
Beiiiler, ('S., N Eerichtstr. 2S I. 8—9, 
3- 5. 
$liiid)to, 5(., N Fiiedrichstr. 134 II. 
T. -1 5, nnfirr ffiittio. »Uiitik SO 
Arnlkenilr. 13. T. 11—12. 
SJowt, Sl., NW Püowalkerstr. 15 I. 
(n.b.II)nrmilt.)ll—1,4—7. s.Äaffen- 
rnilfll. 11—1,0—7. 
Äoegehold, E., Eanit. Rath, EtabS- 
aizt d. i!., NW Doioiliecniit. 00 
11. 1—2, 4—5 (aun. iVftttlo.), Sonnt. 
11-12. 
Solen, St., SW Anhallstr. 3 I. 10 bis- 
12, 4- 0. Poliklinik SW Havel 
brrflcijtl'. 38. 1—2, 
Borchers, ffi., W Potsbamerstr. 40. 
T. 10-1, 4-0. Sonnt. 10-1. 
Spcc. für fiifche si)philitische und 
aonoviljoiidit Jnsectioii. 
Borchert, Ür„ W Mohrenstt. 13. 14 IL 
T. 8 4'/3-0. Polilliiiik SW 
Friebrichiir. 2.14, 12—1. iklinik W 
Äanbebnrgerstr. 2. . 
Brnhns, (S-, Wiifenschasil. Stisist. a. b. 
liiüversii. Klinik für Sypliilis, \V 
PotSdaiiietstr. 132 IX. T. 8-9, 
4-5. Somit. 9-10. 
Bnschkc, 81., W Ftiedi'ichstr. 192. 19? 
IL T. 8-9, 4-5. Somit. 10-12. 
ttaSptr, ÜB., C MaiiMbenievftt. 04 I. 
(f. Siadjltiifl) 12-2, 5-7. 
— Utop., W i!sSil()ritiistr.48 II. T. 8 bis 
0%, 5 -0. 
Gitron, Sl., <J Rosenihatciiir. 30 T. 
121/3-2, 5-0. 
(5ohn, J.(icol), W Leip;igerstr. 39. T. 
8-9, 1-2, 5-0. 
— P„ SW Friedrichstr. 2IH T. 12'/» 
bis 2, 0. 
Walter, U Spaiidaneistr. 56. 8’/., 
biö 10, 1-3. 0-7. 
Cruemell, Sl., W Körnerilr. 4 pt. 
Daiikniarbt, 91., NW Friebrichiir. 151 
11. 11 2'k, 5-7. 
Dremeö, H., N Chansseestr. 108 I. T. 
8-10, 4 -5. 
Dufam, ii., W Cnlmstt. 20 II, 10 bis 
12, 2-4. 
Echterineijer, Q, NW Lnisenitr. 14 II. 
T. 121/,-IV-, 4-7. 
Fcilcheiiselb, I.. 0 Äönigstr. 34—30. 
II. 8-9, 12 -3, 5-7. 
Frank, Giltst 81. SB., SW Äochstr. 11 
pt. T. 8-9, 4-0. mifj. Rillw. imb 
Soniinbb. Eomil. 9—10. Poliklinik 
N Oraiiiendiiigeiilr. 45. T. 111. 2885. 
12 -2 auf;. Somit. Sttinit N Ltanicn- 
6urgcr|tr. 07 (Hiiml'OlblhaiK). 
Franze», B>., W Kötheneistr. 47.12 bis 
2. 4-11. 
Frede, H, SW LeipWeriir. 78 (am 
Dönhoff Plah.) T. 8—9, 4—0. 
Somit. 10 -11. Assist, ei. b. Univers. 
itliiiil für El)philiS. 
Fmibentern, Sl., SW Silljelmstr. 20 
pt. T. 8-9, 4-5. 
Freniib, P., C Hackescher Mark! 1 IL 
T. 8-9,12-2, 5-7, Somit. 12-1. 
Friebländer, Martin, N ^hanffccslr.lO IL 
T. 9-1, 4-0. 
Fürsteiilieim, E., Sanit. Slots), W Pots- 
bainerslr. 113, Villa 3. 9 -11, 4-5, 
©cbcit, l$„ SW Liubenstr. 7 IL T. 
—9, 1—2, 4—5, Somit. 9—11. 
(Secson.ÄVW Mauerstr. 03—05. T. 8 -9, 
4—5, Sonnt. 9—10. Poliklinik SW 
gossenerstr. 55 L 1 Va—2 ‘/^. 
Golbschmibt, H.. SW Slnhaltttr. 11 IL 
8—9, 5—0. Poliklinik NW Sktlftr. 
18. 12-11/.. 
Stimm, F., W Linkstr. 20 pt. T. 4—0. 
Grotzer, I., W Äenthinerstr. 39 I. 
T. 8-10, 4-5. 
Hattwich, (£., Sanit. Rath, NW Reich 
tngd User 3 I. T. 
Helb, Mar, I; Stoicntfjalcrilr. 231.2-4. 
Hellet, I., Poli!l..N Clsaffetklt. 27 II. 
pt. 11-121'.,. 
Herbst, M., S Älücherslr. 57 1. 8- 10, 
4-0. Somit. 9 -11. 
Henbach.P., NW 'iScibciibaium 1111. T. 
9 -1, 5-8. 
Hftjnuimi, H., W Jägeiitr. 11 IL T. 
12 3. 
Horroitt, H., SW Iohaniiileritr. 1.1 I. 
T. 8—10, 4 5. 
Jacobioli», Anliii!-, G Spitlelnmrtl 14,i 
II. 1 Eilig. Siied.-iwallilr.). T. 8 -10, 
1—2, 5—7, Somit. 9—IL 
Äicobij, £., 1" Alänijflr. 47 IL 8 9, 
1-2, 5-7, Somit. 11-1. 
2iaac, H., W Fuebtichflr. 171 IX. T. 
12 3, 0-7. 
.italischer, S, (J SBcinmeiitcrftr. 18. 
Ginn. («onniimiilv. 1II. 8 - 9, V> 2, 
5—7. SJionl. n. Toniicu'laq auch 
7 -9 Slbbi. 
Mnmt, Slrlh. CliaUottenbnrg, 'iondiinn-- 
Ihaleistr. I. 8 10, -1-0. 
Möblier, Heini idi. Pros., Ülcb. Medic. 
Sitttli, W Maiidebiirnerstr. 3 I. T. 
Moebiitr, 31, r Seydelslr. 2 II. T, 
H- 10, 1-2, 4 0. 
Hiilnif, (?., Smiil. Slots), (' Siene 
3d)onl)anictUr. 5 IL 8—9, 1-5. 
initiier, Stöbert, Dr. weil., Pritial- 
Sprediiirniden in der Jtlinif N Frie- 
biidlflr. 125 (am Cranitiibiinier Ilior) 
löodjmtaftlidi 12—2, iit der Privat- 
roolniiiiifl W Sltiilioevstr. 51 lall 
bet Slaflbel’maeiitr.) T. icodientiinlid) 
5-0, öffentliche Sprechiinnbe fnt 
Ilnbeiniitellc N Friebrutiitr. 125 
Montag. Mitlivoch 1111b Freitag 1—2. 
üaikouiäti, H., N W itatlftr, 20 II. 10 
bis 3, 0-8. 
Leberinann, Sl., W Friedrid-slr. 02 
(Ecke Kroneustr.) T. 12—2, i>'U—7. 
Poliklinik Chansseestr. 2s. 9—li. 
iell, Sl., C 9iiifcntl)nlcriir. 49 II. T. 
11—2, 5—8. Somit. 11—3. 
Üewi», Arthur, SW Liubenstr. 78 I. T. 
7—9, 6—0. Sonnt. 8—IL Poli¬ 
klinik N Oranieiiburgerslr. 45. 12-2. 
Klinik N Oionienbiiraerstr. 07. 
Lewilt, :!>!., W Friebrichiir. 58 II. 12 
bis 2, 4 -7. 
üilientlml, I., S Äoiiiinaudaiitenstr. 33 L 
T. 12-2, 4-5. Somit. 10-11. 
Äpnian Bills, n!., N SchönhanierSIllee 
4 II. T. 8-9. 41/3-O. 
Üolmfteiii, H„ t; KaiserWithelmstr. 20. 
T. 8-10, 5-7. 
Lorieso», ®., 0 Ftanlsurtcr Silier 091. 
T. 8- 10, 4-0. 
Löioenitein, M., W PotSdainerstr. 49 
IL T 8-9, 2-4. 
Lanasse, V., W Äöbenstr. 5 I. T. 
8-10, 4- 5 
- W„ NW D'orotheeustt.83. 2-3>'2. 
SJiniitirioicj, C., W Potsbainerstr. 134. 
T. 8-10, 4 5. Poliklinik NW 
SlSilSimtttrstv. 03. 12—1. Somit. 
11-12. 
Mal,er, Th., W Schillstr. 18 I. T. 
8-9, 4-0. Feiettagä 10-12. 
Slevjboch, ©., N Chausseestr. 351. T. 
8-10, 4-0. Somit. 8-10. 
Mencr, Sl., W »tioiieitftr. 2 I. 12 2, 
0-7. 
Mohr, Stich., C Areitestr. 10 I. - 8 
12-2, 5-7. Sonnt. 10-11. 
Müller, Georg I., SW ßimmnitr. 97 
II. ait bet Äilhclinstr. T. (srnher 
Leitizigerslr. 131.) 9-10'/3, iK- 7. 
i'iont. u. Toiineiit. 4>/S—5. Somit, 
lü-lt’/j Priuottliuik N 01c. Hain-- 
bitt an [tr. 18. 19 T. 1273—2 f, Ptio. 
Pnileiitni. 
Siiye, iW., Priv. Docent, W Vilhelm- 
iir. 13b. T. 2 4. 
Opfer, F., N Oraiiiciibnraersir. 05 IL 
T. 8-9, 5-01/3. 
Palm. I., Sanit/ ilititl), NO ®t. Ftaiil- 
fnrtctjlt.70 II. 9-11,4- 0, fnt Mtiiien* 
kranke 11—1 11. Charlottenbnrji, 
Grolmanftr. 39 (a. Kiitsüisteiidainiii). 
2-4. 
almgrüti, SB., NW Alk-Moabit 111) 
II. 8-10, 4- -7. 
Piclidr, O., NW WilSnaderstr. 9 I. 
8-9, 0-7. Sonn!. 11-12. 
Pinktis, F., W Potsbainerstr. 139. T 8 
bis 9'A, 5—0. Sonnt. 9—11. 
PoSner, (s„ Pros., SW 8sii()altitr. 7II, 
T. 8-9,4'/3-6. Somit. 9-11. Poli¬ 
klinik NW ümisrnftr. 17 wocheittiigl. 
91/3-11. 
Starke, K„ SO KöPenIckerstr. 105. 100. 
T. 8-9,4-5. 
Richter, Paul, G Biünjstr. 4. T. 8—9, 
12—2, 4—ti. Sonnt. 9—11. 
— P. F.. SW Friedrichstr. 212 IL T. 
8-9, 4-0. Sonnt. 9—11. 
— R., NO Siciie .itöiiijtflr.öO. 8—9,4—6. 
Roicnlhal, O., W Potsbainerstr. 121 
T. 8 -U, 4—5. 
3iotliid)iti\ Slisr., W Lützowstr. Alt L 
T. h —9, 2 - 5. 
Snalfetb, li.. N Friebrichiir. 111 IL 
T. - '<l3, -5. 
Schaper, sr\Vr itöninürdticcftr. 27 
I. T. 9-1, 1-7. Poliklinik N 
Rritbudiiu. 114 SJioiit., Slittiv., 
Eounabd. 7 8 Stbbv. 
Sdienbd, ili., NW Fiicbrii'/ili'. 154H. 
T. 12 2,0-7. 
Schreibet, SJi., SW Friedrichstr. 231 L 
12-2, n 0<i. 
Sdjiiiiciiiaim, 11, C Seybelitr. 9. 111/3 
bis 2‘/., 5io 7!’l>. 
Sri)ivrrin, Paul. S'Crnnicnflr. 140IL 
_b-10, 12- 11,.,, I 11. 
tedjiueiH'iiC'fi, 0)., NW Toiolheen- 
ftr. 82 II. T. 8- 10, 5—0. 
Spieqel, O Sllcrandetitr. 2.! II. T. 
9-lil, 5 0. 
Sitliii, H.. W i'iiloiuitr.21.1 - 2,6—7. 
Siatim, ä'ioitin, N Fuedrichstr. 118. 
11II II. T 12-2, I - 0. 
Warschauer, li., W S'iilotojtt. 3411.7. 
8- 10. 4 5. 
'Seinridi, S.V., W S.'Jotiiem'ir. 0 IX. T. 
8-9, 2 5. Sonnt. 11 -12. 
Stritt, C., 1' Viinb.M'rtiio'iir. 58 I 
(am Slleranbei-Platil. 121/3 2,5—7, 
aus;. SJfittio. Polilliiiik C Slltc 
Sdioiiliaiifetiir. Wl I. 9-11. 
fflofsibl», H. \V i'intitr. 7 pt T. 8—10, 
4- 0. Somit. 8 9. 
Soiljr, i'i., SW Vinbonitr. 73 H. T. 
8-10, 1- 2, 4-5. 
Zachatiar, C„ W iliilotuitr. 8 L 
12-2, 4 -0. 
b) füt Haiitteiben. 
Stpolmil, H., NW itarlstr. 15. II. T 
8-9, 4 - 5. 
Amheiin, Sllfr., N ürumitiiflr. 19-1 L 
T. 8-10, 4- 5. 
Bebte»b, W., Pros., NW il'fiitclfir. 22 
II. T. 4-5. 
Benniiighoveii, W.,Prof. NW Thurni- 
ftr. 19. I. T. 81/2-IO, 12-2. 
Berger,H., W Leip;ijietitr.33Il. 9^-10, 
12 -2, 5-0. Somit. 10 -11. 
Berliner, P., W 1'fHjotosir. 10 I. T 
8-10, 4-5. 
Birkeselb, 0., SO Sieanderstr. 10 L 
8-10, 4 0. 
Blaschko, Sl., N Friedrichstr. 134 IX. T. 
4—5, anst. Mittw., Klinik SO BlÄikcil- 
str. 13. T. 11- 12. 
«loch, I., S Rene Sioüfir. 221. 8-91/3, 
12-2, 5—7, 
Üottk, Sl., NW PritslustUerstr. 15 I. 
(a. b. Ihmiitr.) 11-1, 4—7, f. 
Änistiiimilitl. 11—1, ii -7, 
Solen, St., SW Slnbnllitr. 31. 10-12, 
4-0. Politlinit NW Havelberget- 
str. 38. 1-2. 
PorchetS, &>., W Potsbametslt. 40 T. 
10-1, 4-0. Somit. 10 -1. Spec. 
fürftiiche iijphiliti'djc 11. gonorrhoiidjc 
Siijctlioii. 
Brnck, F„ W fflorfßmfciiftr. 32 II. T 
U'k-Vj«, 4-5. 
‘Sruhni, (£., Wiisei'.kdiastl. Sll'sist. a. b. 
llnieeti.SUimt * Sypliilis. W Potö- 
bamerstr. 132 11. T. 8-9, 4-5, 
Somit. 9-10. 
Buschke, 91., Sl'iift. Strjt a. b. 
UiiioeiiUätöpolitliiiit t. Hauttraiiklj. 
W Ftiebtichiit. 192. 193 IL T. 
8-9, 1- 5, Sonni. 10 12. 
Bnzzi, F, W «ofjilr. 15, 2-3. 
Cohn, P.,Ftiedtich!lt.20812^3- 2,5-0. 
Goljn l?iiiltin, S!., NO Neue Ji'üiiifl» 
str. 48 I. T. 8 10, :l 5. 
drneiucll, !)!., W floiiierstv. 4 pt, 
’Sititlloatiii, III., N W Ft itbi ichitv. 151 IL 
11 2"3, 5- 7. 
Ed)lerineiser,O.,NW üiiiiein'tr. 14 Is.T. 
12'/.. 1 >/-. 4 -7. 
(fiieiibcrii, M., W .rtönifliit Slugnsta- 
str. 24 II. T. 3-4 mtft. Dieiistaq 
(Eiitaljtiiiigü.ii.iriiailatioiiSslöviiitfltii 
Feilcheufeld, 3., I ’ .itöuijstr. 31 -30II. 
8-9, 12 3, 5 -7. 
Fischet, V., S Ptin;enllt. 52 II. T. 
9-11, 4-0. 
Ftanzen, Ül!., WMölheitriitt. 47. 12—2, 
4—0. 
Frede H. Sl., SW Ccipjiflftitr. 78 
a. Düuhoff Ptad IL T 8 9, 4—ti. 
Somit. 10-11. Stisist. a. b.llitium. 
Klinik s. Sijyliili#. 
Freniib, O., SW Belle Sllliaucestr. 1071. 
8-10, 5-7. 
— P., Hadeidier S.iimtt I II. X 
8-9, 12 2, 5 -7, Somit. 12-1. 
Ftiedlänber, Sinuin, N Chanffec- 
str. 10 IL T. 9 1, 4 11. 
Gebitt, (£., SW Vinbrititr. 7 U. T. 
8-9,1 2,4 5, Somit. 9- -11. 
(Serjon, 1V.,W Saiiniti.03 -05T. 8 9, 
4—5, Sonnt. 9—10. Poliklinik SW 
Soffen«(tr. 5j I. I'i-i 2,li 
mm
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.