Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

.,-' "’S-'M-"- ' ’ ",1 ' 
- — 141» — 
,V->yj&*‘r*f4spp ^'.^sV*t 'y-X 
 ;  Aerzte   Theil H; 
Liebreich, O.,^Prof.,-.Geh. SRcilc. Statlj, 
NW Sorotliecnftr. 34a pt T. Xa.6358. 
Dienst, il, Freit- 11—12. - , • 
»Liepell, Th., W Elhholzstr. 21L 8—9, 
3-4. ’ 
»Lilienthal, I., S Kommandantenstr. 33 
I. T. 12-2, 4-5. 
— L-, 0 Grüner SBcg 80 H. T. 8—9, 
12-2, 6—7, Somit. 9-11. 
SntScmmm, Fritz, Generalarzt a. D-, 
W -Gleditschitr. 6 L 8-10, 4-6. 
— Paul, NW Wilhelmshavenerftr. 50 
I 9-11, 4-6. 
6., NW Beuffelstr. 65 LT.8-10, 
4-6. 
Stndner, 5., Medie. Rath, Ding. 9Ir*i 
o. fiömnin Anansta-Hospital, SW 
Scgflncntr.381T. 4—5,autz.Sonnab. 
u. Sonnt. 
’i'rnf, S., S Schönleinstr. 20 L T. 8—10, 
4-6, Somit. 8—10. 
'Ütniiwfc, C., W Aölowstr. 43 L 9—11, 
4-6. 
•Sipjnoii - Wulf, L., N Schönhaiiser 
Allee 4ILT. 8-9, 4Vs-6. 
Vipoiiiami, K. N., 8 öninmstr. 411 
T. 8-9'/-. 4-5>/s. k 
»— Th., Senil. Mallj, W Karlsbad 6 XL 
'Lipschitz, SB., N ÄranSnickstr. 1 pt T. 
8-10, 4—5'/j. 
•SiiÜa, A., Samt. Slots), SW Äönia 
nrsi(icrilr. 109 JL T. 8—9, 4—5. 
*SJiifancr, 9L, Sanit. Rath, W Lützow 
Ufer 20 ZU. 9-10, 
— W., W Goltzstr. 38 JL 8-9, 4—5. 
iifuicr, 2K„ SW Liiidcnstr. 78 IL T, 
8-10, 4-6. 
Üijjo, H., N Saitaiiicii'-Sdlce 79 II. 
8-10, 4-6. ' 
•Villmier, I., S Giischinersir. 711 T. 
8-10, 4-8. 
i'iltcit, SÄ., Prof-, W Lntzow-Platz G 
SMiljäuer, M.. C Nosenthalerstr. 67 IL 
T. ((. Nachtrag.) 6—8. 
SotMngtr, I., Sanit. Rath. Stabsarzt 
a D., 8 Blnchorstr. 49 pt. 
•l'olilem, S.,NWSfibrcchlilr. 25 pt T. 
!)-J0, 4-5. 
"Vosjiificin, H., Spct. Arzt 6. Harn 
Organe. C Kaiser Mlhelmslr. 20 T. 
fe—10, 5-7. 
*- M, S Nitterstr. 9 IL 8-10, 4-8. 
'- 21)., 8 Nitterstr. 9 H 12-1'/.., 
f.-8. 
•Vollief, F., SO Slvllt'iisciRr. 9 18-9 
1 5, 
üoüHat (it Mars, ®., Sanit. Rath, S 
Brandenbiirgstr. 43 IL 8—9, 4—5. 
*- Song, H., SW Belle SlHinntc- 
slr. 75 L 8—10, 4-5. 
— SB., Gcrichll. Stadt-PhysieuS, 
l'irlj.ilicbic. Rath, NW PeUcbcracr- 
Itr. 20 IL 8-9. 
'Vincuz, A., SO Liegiritzerstr. MIT 
b-lo, 4-5. 
Sind., Charloltenbnrg, Nhlaud- 
llr. 178 I. T. 0-10, 4-5. 
♦üonefon, ©., 0 Fraiikfniter Allee 091. 
T. 8-10, 4-6. 
tivmsoljn, S8„ XW Friedrichstr. 152 
II. 10-2, 5-7. 
"oivc, L„ NW Sntlflr. 32 L T. 8—4 
*Viiiurn6cig, M.,W Marburgerftr. 9a 
T. 8-10, 4-0. 
— 91., W Steglihcrsir. G9 pt T. 
''-II, 4-6. 
’iiMuciinnsjct, L„ 0 Frankfnrier Sfslce 
tu i. T. 8-9, 4-5. 
*- 0 Nosenthalerstr. 18 I T. 
b-i), 4-5. 
“oiucniicin, I., 0 Weinmeisterstr. 10.11. 
H-12, 3-6. 
•vi'Wfaftein, J°s., N05tl.FranIfiirIer- 
lir. 5 L T. 8—9, 4—5. Sonnt. 8—9. 
X1, NO SnndSbcrgcrslr. 90 JL T. 
b-11.4-5. 
' h ™"2^r Po^iamerstr. 49 IL T. 
VötMiilljat, Ed., S Suifctt-Uftt 22 I 
T. 4—5. 
*—Cm., SW Kommaudantenslr. 22 
. T. 8-10, 1-2, 4-0. 
7 H-inr., N Lhanffeestr. 115 H T 
o S>, 4—5. 
“ Ougo, W Malthäikirchstr. 16 L T. 
f- 0, 4-5. 
*- ^ W^Lmidsbergerflr. 40 I. T, 
0 Mühlensir. 42 I 8-9, 
N Chaiisseestr. 10.11 JL T. 
8 !l 4—5, 
3ut„ N B-teranenstr. 281T. 
Sonui.iij, Jsid. ©an». Slajh, W 
'Wniiotjtr. 25. 
S°T s-o 6 ^urfürst-nstr. 167 IL 
, 8V V»rlstr. 87 pt T. 8-9, 
Sw Bergn,amisir. 9ptT.8—9, 
't^s-g^Ls0 HolM-rNstr. 8 IL 
r»bi,«*!,, 'ü8 w Potsdamerstr. 13 IL 
>. 6 10, 4-6. 
LnbuwSki, MLx, W Lützowstr. 48 .K 
T. 9-10,4-6. 
Lubrzynski, ©., W Zietenstr. 17 pt T. 
8-9, 51/,-G1/;. 
L»cae, A., Prof., Geh. Pedic. Rath, 
W Lützow-Platz 9. T. 2—3. 
'Lüdecke, 61., SW ChaniijsoPlah 6 
8-9, 4-5. 
'Liideritz, (£„ SO Maria,mcn-Pkatz 8 
pt 8-9, 4-5. 
SiibcrS, <5., W fiiouenfit. 4. 5 T. 
Lichc, Ä., SW Vellc-Alliance Platz Da 
pt 10-1, Sonnt. 11-12. 
Maaß, Hugo, Spee. Arzt f. Chirurgie 
’ u. Orthopädie, W Koriierslr. 8 IL 
T. 6-6. 
- K., Ob. Stabsarzt a. D„ SW 
ßrofiCecrcusir. 03b L 5—6. 
’SiocfenroM, S(., NW Hindersiiistr. 2. 
T. 4-5. 
*Macdcr, E., SO Pücklerstr. 56 L 
8-10, 3-4. 
*Main^er, F., NW kronPrinzen Ufer 7 
pt T. 9-10. 2V?—4. 
*Mamlok, Hugo, >v Grunewaldslr. 16 
pt. X 8-9, 4-6. 
Mau,roth, St., N Linienstr. 127 L T 
9-10, 4-6. 
*Ma„asse, L.. W @6Bcn[lr. 6 IT. 
8-10, 4-6'/-. 
- P.. 8 Liickauerstr. 11. 9-10, 
4^-5'/,. 
- Wilh.,V Nose,i!h°lerftr.0.7 T. 8-9, 
6—6. 
Manchv, E., C Nosenthalerstr. 65 I 
8-9, 4-5. 
■ Ph, 8 Alte Jacobstr. 71.8-9, 4-5. 
*Mai>dvwSki!, Kurt, 0 flraiilfmicr 
SllI« 89 U. T. 8-10, 4-0. 
♦d. Maiiaer, M., N Vernaiicrslr. 17 I 
8-10, 4-5. 
Mankiewicz, O., W Potsdameistr. 134 
T. 8-10, 4-5. 
'Manuhcilii, P„- SW Hornstr. 23 IL 
T. 8-9'/,, 4'/z-6. 
'Manübach, 91., SW Bciginamiitr. 92 
IL T. 8-10, 0-7. 
'Marcus, M., Sauit. Rath, 0 Rosen- 
thalcrstr. 34. 35 IL T. 8-9, 4-5. 
'Marcuse, Alfred, SW Hornstr. 8 IL 
T. 8—9, 4-5. 
*— Br., SO ftöpcuidciflr. 124 L T. 
8'/s-10, 4-6>/r 
- titop., W PotSdamerstr. 114 U. 
T. fj. 91od;tia(t.) 8- 9, 4-5. 
- Sei",8, Sanit. Rath. NW A!t- 
Moabit 1371. T 8-9'/-. 4-5. 
- Kioritz, Seli. Sanit. Rath, W .(tut= 
fiirflcuftr. a'l IL T. 5-6. 
♦— Paul, N SBniuimistr. 138 1. T. 
8-9, 4—0. 
- <5., Gch. Snnit. Rath, NO jiaiser- 
sir. 41 IL T. 8-10, 4-5. 
- ÜB., W Potodanierstr. 138. T 8—9, 
12 Vu—3. 
»Maretzli, ti., Sauit. Rath, C Alczauder- 
Plotz 2 M. T. 8-9, 4-5. 
Margoninei, I., N Lothringerstr. 501 
T. 8-9. 4-6. 
Marks, Charles, W Vülowslr. 27 JL 
8-10, 4- 0. 
*Marquardt, 91., Sanit. Rath, SW 
Königgwtzerstr. 112 IL 8—10, 2-5. 
'Mariens, ©., W Mcloriastr. 22 pLT. 
9-10, 5-0. 
Martini, st.. W Wctoriastr. 10 L T. 
Maschkc. Erich, SW Bcllc-Mianccsir. 12 
IL 11-1. 4-6. 
• Ernst, NW Panlstr. 23 L 8'/»-10, 
4—5. 
- M„ 8 Priiijeiisir. 32 T. 8-10, 12 
bis 1, 4—5. 
♦SWalciu, (£., NW Thnrmstr. 60 L 
T. 8—9‘ls, 4-6. 
Maler». Georg, NW Thmmstr. C9 IL 
8-10, 4—5. 
Matslo, Georg, 0 Warschanerstr. 5 I. 
T. 12—2. . 
'Mancr, £)., NW Rathenowersir. 73. 
9-10, 3</a-5. 
'Mayer, Clemens E., Geh. Saiüi. Rath, 
. W Potiidaiimstr. 27 IL T. 8-9, 4% 
Bis SVs.-oiife. Mittw. it.Sommb. Rchm. 
- M„ NW Arniken-Allee 11 IL T. 
8-9, 4-5. 
Theod., W Schillstr. 18 L T.8-9, 
4—0. 
♦üttccfaitct, O., 0 KönigSberaersir. 20. 
T. 8-9-ü, 4-6. 
Merkel, Aug., N WriiibergSwea 8. g. 
8—9, 4—5y3. 
♦SÄcilii,, 91., 0 @r. Prästdenteiisir.SIlL 
0-10, 4-5. 
'Meitzner, B., NW Hullenftr. 11 I, 
5¥,-7. 
- W Sturfttcsteuftt. 81 L T. 
; 9-10, 4-6'/.. 
- Reinhold, N DbeiBciflcrfir. 3 pt 
»Melzer, Sl., NO Wörthcrstr. 2718-10. 
Mendel, E., Prof, NW Schiffbauer- 
damm 18 pt 10—11. 
Mcndetsohn, Martin, Uniurtfil. Pros., 
Arzt f. innere Krankheiten, NW 
gieiiflöbt Kirchstr. 9 IL T. 8-9, 4-5. 
r (Polttlinit N W Luisenstr. 21.12-1.) 
- Max, W AimSbnrgerstr. 42 L 
9-10, 4-5. 
*Menke, SB., W Winterfeld tftr. 23 I 
T. 8-9. 4-6. 
Menzel, A. ©., W Bayrenthcrstr. 5. T. 
9-11, 6-6. 
* - £., Sauit. Rath, W Kursürslen- 
slr. 100 E 10-11. 
'Mertschina, 2L, N Jnvalidenstr. 40 
u. 41 L T. 8-9, 4-6. 
»Mcrzbach. N Chailsfcestr. 35 L T. 
8-10, 4-0, Sonnt. 8-10. 
'Metzcnberg, 9s., 80 Kipenickerstr. 74 
pt. T.8-9,4-6. 
Meyer, Ad., W PMdamcrstr. 25 H. 1. 
9-10, 4-5. 
— Adolf, W Kronenstr. 2 L 12—2, 
0-7. 
*- 9116., SW Anhalistr. 2 XL T. 
2-4. 
*— Alb., 0 Grüner Weg 94L T. 8—10, 
4—6. 
— Arth., W Karlsbad 33 L 8-9, 
3-4. 
*— Arth., NO Landsbergerstr. I. 2 
1. T. 8-10, 4-5. 
*— Beruh., W Tauenzieiiftr. 7a L T. 
8'/a—9*ra, 4'/j—5'/j. 
*— l£bm„ Püo. Socent, W SBiilotuslr. 
3 1 rn-B% 4V3—5Vs ' 
Donnerst. 
*— Kranz, NW Kionprinzen Ufer 25 
T. 8-9, 4-5. 
— Fritz, 0 Warschanerstr. 74 JL 
8-10, 4-5. 
*— George, SW Zimmerslr. 95. 96 L 
T. 8-9, 4-5. 
- Heinrich, N Bnmneiistr. 112 I 
T 8-10, 4-8. 
— Hugo, C Nosenthalerstr. 2 H12 bis 
2, 5-7. 
- Jsidor, NOJ>uiuaniicltirchftr.20 I. 
T. 8-10, 6-0. 
— Jnl., W Polodainerstr, 03 L 8—9, 
4-5. 
- Ludw., W 2ei|),)ifler[ir. 93 II. 
S'i-1-0% 21/2-4-,,. 
- Wart., S A.ücherstr. 65 L T, 
S'/a-lO, 4-5. 
- Kart., 0 Fuichtstr. 621. T. 8-10 
*— Mar Philipp, Sanit. Rath, W 
Maaijeustr. 27. T. 8—0, 4—5. 
Rath., N >jioii5firif)[h-. 53 L 8—9, 
*— P, SW ltoniflfliüt)ci(tr. 92 T. 
8-9, 4-5 
3i„ W Taiienzieiisir. 18 pt T. 
8-9, 3-4. x 
Meyerhardt, S., NO 8r. Franks,ittei 
. st,. 73. 8-9, 4-0. 
Michaeli?, Max, Priv. Docent, Ober¬ 
arzt a. d. Stil Charitö, NW llitler- 
Imiimfir. 7 T. 4—5. 
Richclct, Ch., SW Bclle.Alliaiicestr. 
' 88 IL 8 —10,4—5, ausj. Sonnab. 
- ®., 0 Grüner Weg 102 IL' T. 
8-9, 4-5. 
Miefiner, SW SJorlslr. 4 I. 
T. 8-9,. 4-5. - 
»Milchner. 91., NW Mitielslr. 19 H. 
T 8—9, 4—5. 
'Milan, Nathanael, W Charloitcn- 
slv. 54 II. 10-12. 
Mitscheriich, 21., Piof., Ob. Stabsarzt 
a. D., W Hoheiizollernstr. 17 IL 8V» 
bis 9'/,. 
Mitlenzwei», B., Ob. Stabsarzt a. D., 
W Kalckieullistr. 7 I. 9—10, 4—5. 
Molir, Rich.. (J Areilcstr. 10 L -8'/., 
12-2, 5—7, Sonnt. 10-11. 
Moll, Sl., W 3j(i»ntisi)of ftpt T. 12—1 
— 91., W Kiirsnrstenstr. 091. T. 4—5*/j. 
Möller, Paul, C Br. Piäsidenlenstr^ 8 
I. T. 6-0. 
'Mommsen, E., W Niirnbergersti. 05 IL 
T. 8-9-/.., 4-6'-.. 
♦ÄornKcr, F., NW Thuunstr. 7 I. T. 
8-9, 3-6. 
Morgenroth, F., C An bet Stralaner 
Xiuiifc 6 I.. 8-9, 4-0. 
Moöberg, P., SW Friediichstr. 2271. 
T. 8-10, 4-0. 
»Moses. S., Sanit, Rath , N Frie¬ 
drich,'tr. 131a IL T. 4-5. 
Mosheim. M., 3 Ownienstr. 58 H T. 
8-10, 4-0. 
»MoSler, I., SO Wrangelstr. 18 I. T. 
8-9, 4-6. 
Mosse, 3Ä„ NW Sllerander-Nfcr 3 T. 
4-5. 
Moszlowili, M., W Taiicnzieii- 
jlr. 10 I. 8-9, 4-5. 
Mngdan, O., W Knrsiirstenstr. 139 I. 
T. 4-6. 
'Mngge^ W Jjjrintidj) ftieperlslt 80 
Mühsam, Fos., W Potsdanierstr. 3 III. 
T. 8—9, 4—6 n. 0 Gr. Frankfurter- 
fit. 13. 10-11. 
— Rich„ NW Lessmgsir. 33 H. T. 
Müller, Erich, W Liukstr. G L T. 8-9, 
Georg, NW Alezander-User 1UL 
T. 
— GeorgI., SW Simmcrftr.ffTILT. 9 
bis 101/», 4Va—7, Diont. II. Donnerst. 
4i/s-8, Sonnt. 10—J1 Va- 
'Müller, @u{L, N Ztmplincrilc. 10 H 
T. 8—10, 4-6. 
— Heini. ,W PoIödamer!tr.l15ILl—3. 
*— I.. N Zchdeniiknftr. 151T. 8-10, 
Max, Sanit. Rath, W Aiigöbnrger- 
ftr. 73. 74 II. 8-10, 4-5. 
*- O., W Büloiostr. 49. 60 IL T. 
8-10, 4-5. 
£>., 8 äotthijcr Stimm 62 IL T. 
9-10, 4-5. 
— Stich-, Stabsarzt, NW Lnisenstr. 5 L 
8-9, 6-0. 
*SMüücr4ii)p(t, Arth., SW Prinz 
Albiechlstr. 3 L T. 10-11, 4-5. 
'Müllerhein,, 21, 0 Nosenthalerstr. 48 
T. 8-10, 12-1, 3-6. 
*— Robert, W Magdeburger Platz 4 
Munter, D., 0 Kaiser Wlhelir.str. 21 
JL T. 8-10, 5'/,-7. 
'- I., NW Bandelstr. 20o K T 8 
bis 10, 4-6. 
— S.. SW Koimiiandanienstr. 7—9. 
I. T. 8-11, 4-0. 
Miisehold, 5(„ Stabsarzt er. D., SW 
Kochl'lr. ,-> I. 9—10, 4—0. 
'Mnszkat, A.. W3tanteflr.30IL 4-6. 
Nackc, 32., SW Wilhelmstr. 134. IL 
8-9, 4-5. 
'Nagel, idiibio, S Urbanstr. 9 pt T. 
"-9, 4-5. 
23., Pros., NW Lnisenstr. 39 
IL 2-3. 
'Rast, Ph., W Potrdainersir. 82d T. 
8-10, 4—5. 
'Nathan, St., W Äursürsienstr. 80 L 
T. 8-10, 4-5. 
Nathanson. Sf. F.. W Charlotten- 
str. 08 T. 8-10, 5-6. 
'— Maz, N Slemirfcubocfeiftr. 59 IL 
T. 8-10, 4-6. 
Rauniaim, B., SO Neichenberger- 
ftr. 150 I. 8-9, 4-0. 
31elj.it>,  SS., W Cnlmstr. 31 pt T. 
8-10, !!-5. 
♦i'iciiicr, Ad, Sauit Rath, W Matlliai- 
riidiftr. 13 IL T. 9-11, 4-5. 
■ Sllfr., W Lützolv-Platz 10 T.4i/a-5'/-.. 
'Neithardt, Aljr., N Brnniieiistr. 43, !. 
8-10, 4-0. 
Neuseid, F., W Niinibergerstr. 21 I. 
8-9, 4-5. 
Ncuhans, L, 8 Cioiiieiiftr. 42 H. T. 
11—1, 5—0, Somit. 10—11. Poli¬ 
klinik 10-11. 
Siciiliaiifj, N, W Landgrasensir. 111IL 
8-9, 4-5. 
Strnnmnn, Sl., Oberarzt, NO Lands¬ 
bergerstr. 0 IL T. 4—5. 
'— Alfred, Egon, N Elsassersir. 19. 
T 10-11, 41/.-0." 
— G., N iVlfillrrftr. 1741.7'/=-9,4-5. 
— Hngo, N0 La,id>«bergerstt.391L T. 
8-10, 4-5. 
— SS., Püv. Docent,'W Potkdamer- 
str. 121o pt. T. 5-0. 
— I., Sanit. Rath, W Zietenstr. 25 
— Magnus, NW Natheuowerstr. 101 
T. 8-9, 4-5. 
— <5., Sanit. Rath, 0 Neue Fried¬ 
richs. 1 IL 2-3. 
- S., NO Jmmannellirchstr. 7 T. 
8-9'/.., 4-0. 
*5ienflott, ü., W Auibacherstr. 18 I. 
8-10, 4-6. 
Mieter, »(., W Lutlierslr. 1 IL 9-10. 
'Mitidimaun, R., W Hohenslanfenstr.3. 
I. T 8-9, 4-5. 
Ritze, M., Priv. Docent, W Nilhelm- 
ftr. 43b. T. 2-41 , 
Lb-ruiarll,. (£., W Karlsbad 29 H. T. 
Obst, G..NO Preiizlaner SUIee 29 I. 
8-9Vs, 4-6. 
Obnch. SL, N W Thnrmstr. 4ILT.4-5'/™. 
'Odebrecht, E, Sanit. Rath, 8WKönig- 
gräyerslr.98pt. T. 4 -5,@onitt. 9—10. 
Oliven, 21., NW Alexander-Ufer IL T. 
4 Vs-ß'/j. 
— M..SW »öiiiggrätzerstr..bl T. 11-1. 
Ollendorsf, 8t„ SO iiöpenickerstr. 20a 
IL T. 8—9'/j, 4—5. .. 
'Ollendorf, H., 0 äöi,ig)ir. 22 IL T. 
8-10, 4-0. 
'Ociiidr, 31., N Äeffelslr. 231. T. 9—10, 
4—5. 
Cptt, Uiiito., 8 Dresdenerstr. 46 I. T. 
8-10, 4—0. 
'Opfer, F., N Oraiiienbnrgersir. 05 IL 
T. 8-9, 5—OVl- 
'Oppenheim, Alex, NW Altonaer- 
sir. 8 JL n—11. 
— Herm., Pros., W Leiinüstr. 3 II. 
T. l'/a. 
'-Ror.,0 Andreas-Platz 5 T. 8-10, 
3-5. 
»Oib, Aolfg., WMotzstr. 921. T. 4-5, 
Sonnt, 11—12. 
'Qrchndesili, M., N Schöuhanser Allee 
146 IL T. 8-9, 3-6. 
♦jOrKiinanii, E., NOianienbnrge, slr. 14. 
T. O'/a-lOVi, 4-5. ■ 
'Osiernianii, E., 8 Luisen-Uscr 48. 49. 
T. 8-9, 4-5. 
Oestreich, R, Prio. Docent, NW Calvin¬ 
sir. 23 IJL 4-5. 
Oestreich», I., N Lraiueiibiirgerslr. 74 
pt T. 4-5. 
'Ostrodzki, E., NO Landsbergerstr. 108 
IL T. 8-9, 4-5. 
•Otto, G„ 0 Frankfurter Allee 119 IL 
T. 8-10, 4-5. 
Oveuvea, M., Ob. Stabsarzt, SW 
Kleinbeerenstr. 7 III. 8—10. 
'Paalzow, F, Sanit. Rath, N Jnva> 
lidemtr. 128 I. 8-9, 4-5. 
'Poasch, 91., C SIralanerstr. 11 IL T. 
9Va—lOVa, 4-5. 
Pabit, 51., NO Fiieduchshain, Slädt 
Klankenhans. 
'Pach, M„ 0 Frankfnrter Allee 75 pt. T 
8—9, 4—5. 
'Pagel, I. L., Prof.,NCHansseestr.85 l. 
T. 8-10, 4-0. 
'Pahlke, C., Sanit. Rath, W Steinmetz- 
sir. 8 I. 8-10, 4-5. 
Palm, I, Sauit. Rath, NO Gr. 
Frauksnrterstr. 70 II. 9—11, 4—6. 
Paliugrü», W., NW Alt-Moabit 119 
II. 8-10, 4-7. 
'Pappenheim, E., W Göbenstr. 9 JL 
T. 8-9, 4-5. 
'Paprosch, R, Sanit. Rath, NO Neue 
Köuigsir. 39 L 8—9, 4—5. 
Paradies, Paul, W Äayrcutherftr. 1 L 
T. 9-10, 3-5. 
'Paroio, H., S Prinzenstr. 40 IL T. 
8-9, 4-6. 
'Paierna. M-, Snnit. Jinis), 0 Gr. Frank- 
smterslr. 120 IL 8-10, 4-6. " 
Paetsch, W., Geh. Sanit. Rath, SW 
Cnikc-Platz 0 I. T. -10, 5-6. ' 
'Palschlowski, E.. Sanit. Rath, W 
Kronenstr. 08. 69 pt T 8-9, 4-5, 
anfj. Mitlm. u. Sonnt. 
'Paul, F., 0 Gr. Frauksnrterstr. 124 
I T. 7*/j—8l/a, 4-5. 
'Pantz, M, 0 Thaerslr. 471. T. 8-10, 
4Vj-G. 
»Paivlik, it., NW Bremersir. 74 1 T. 8 
bis 10, 4-5. 
Peikert, E., Sanit. Rath. 0 Nend 
ScCiönljansctstc. 10H. T.8—11,4—5'/a. 
Pelkmann, M., SW Schützenslr. 40 bis 
42 IL T. 8—10,4—5, ou(j. Mittw. n. 
Sonnt. Nachm. 
Peilesohi'.E., Sanit. Rath, WBendler- 
str. 25. 20 JL T. 8-9, 5-0. 
- F.. W Sinfilr. 43 T. 4-rG. 
Perl, «eop., Sanit. Rath, SW Wil- 
Ijelmstt. 35 II. T. 8—9, 4—6. 
'Peters, G., Sanit. Rath, W Pcllcune» 
slr. 19 II. T. 8-9, 4'/2—5'/j. 
Spelerfeu, F, Sanit. Rath, 80 Michael- 
tirchstr. 17 pt 8—9, 3—4. 
- Stich., 0 Landsbergerstr. 01 L T. 
8-9, 4-6. 
Peyser. $(., C Rene Schönhausersir. 12 
JL T. 9-10, 4-5. 
Philip, Paul, NW Rathe,wloerstr.64 L 
T. 8-10, 6-6. 
'Phillppi, ST, O Ale;a»derstr. 14b IL 
T. 8-10, 4-6. 
'Pitf, Eng., SO itöpeiilderllr. 39 L T. 
8-9, 4-5. 
I., SW Friediichstr. 210.241 UL T. 
8—9, 1—2, IUI&. Mont. n. Donnerst. 
4-6. 
S„ Priv. Docent, NW Philipp- 
fit. 21 pt 4—5. 
Pirtovdt, Max, W Taneiiziensir. 24 pt 
T. 4'/j—5V=- 
Pielitfe, Q, NW SBilfimrferslr. 9 I. 
8-9, 0 -7. 
Picitc, SB., W Lützoivstr. 58 1—2, 
5—C, Somit. 9-10. , 
PilSly, R..N Aiignslstr.91 H. 3^-4'/,. 
Pin!»?, (£., SW Friediichstr. 211 IL 
9-11, 4-5. 
- IX, F., W Potsdaniersir. 139. 
8-9V«, 5-0, Somit. 9-11. 
Piiiknsj, I, 8f. W Potsdaniersir. 86ll I. 
T. 4-6. 
'PiorkolvSki, 3)1., SO Reichenberaer- 
flr. 11, 12L T. 8—9'/», 4-5>/z. 
Pifsin, (£., Sanit. Rath, W Derfftinger- 
slr. 29 II. 12-2. 
Plachie, S., C Hoher Eieiniueg L 
12-2, 4-5, 
Placzek, 6., W Knrfnrslenstr. 147 
IL T. 9-10, 4-5. 
Plant, Herm., SW Tellowerstr. 28 
(f ätachlrag.) 
Plehn, F., Sanit. Rath, 8 Ren ftölin 
a. SIS. In T. 8-10, 4-5. 
*P!e feuet, 51., Sanit. Rath, NW Lessing- 
,,r. 3 IL T. 8-9, 4-5. 
»- iö„ SO Skalltzerstr. 15II. T. 8 bis 
10, 5-7. 
Plonski, Bruno, W Magdebnrgeisir. 5 
T. 0—7 5im. 
• M., Sanil. Rath, W Magdebmger- 
str. 5 T. 5-6. 
Piotte, NW SUopflotfslr. 38 I. T. 
8-9, 4-5. 
Polinn, meint)., W üiinlslv. 41 IL T. 
4 -5. 
- Mor., W Wiaiinannsir. 11 T. 
'Pollnoiv. H., Sa'iit. ülalh SW Veiith- 
str. 5 II. T. 8- 9, 5-0. 
Pompetzky, E., Samt. Stall), N Bad- 
str. 5t T. L 8 -OVs, 4-5 
Pooner, II., Pros, SW Anhaltsir. 7 
JL T. 8-9, 4'/a-0, Sonnt. 9-11.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.