Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

Schminke 
— 1413 - 
Schrank 
wit I; 
Sdiromft, H-. Kgl- M»s. Sirtti.,Untcrr. i. Glauicr, 
v «-.Hin, Comyoiitioii, W Pallarftr. 12, ®tir- 
m:l! II. 12-2. 
_ ü'.'il. Schlosser, X Husfitewir. 44 L 
_ jniimb, Schlosser, N Bergitr. 08 IV. 
_ HisDtot, Werlsülir., NQ g-riebcnitr. 70 HT. 
_ J!>u geb.Schramke, Schnclberiii, 8 Dranicii= 
Vl V’- IV. 
3(tuniii(i'.Solf«cr, Marie, Gonccitfniiflcriit it. 
(»., 'Ling-Ücijvcriit, W Pallassir. 12 ©orlcjil). Js. 
„ S||iramai,28aU)ilN,i|tb.Soli oro.Ctcrit Lenin., 
\\ Z'cim.'roifiir. 4 L 
- Manie, Parlirnlicre, SO Marianneustr. in. 
ediromtu, ivrif, Slgeiit, NO öcorgcnürstitr. 05 
_ y;:iichu, Anfälliger, NO 'Jfljivilr. 43 H. pt. 
_ Paul, Arbeit, i. b. Reichsbruck., Gr. Lichten.. 
uc'ifbcdstr. Hermi'scheS Haus, 
_ >>cnnami,i>äckcrmstr.,PanIow, Maximilianslr.2 
_ iVimauii, Siätfennilr., Wilmerr-bf., Miifliifm 
m pt. E ptl. Wilm. 85.1 
_ Mki't, Vackwrhblg., Borha,. Nninntclöbg.. 
Puiiz Alberlstr 27 pt 
- .vtmrid), Bal,iibeaml.. W Slciiiidjitr. 9 H. pt. 
- ihn:, jlaiilbeamt.. N Fehrbellinerfti'. 80 III. 
- fiio, Siiiifbcnmt., Charlolleiibg., ititobrl« 
6:1'ihr. 51 11L 
- tlieobor, älterm In:. Mirif., Verlincrflr. 70 IL 
- üilliclm, Siicrfafir., Nixdf., .ftmnnimftr. 37. :K 
- iinil äiilMmmr, N ÄiMamerltr. 14 II. 
- (iiiiii, Itülldicrmfir., N Strriitcrftr. 10 H. pL 
jjoliii. N Straliiwberflr. 40 K. 
- >lmS, Böttcher, X ©tdliumlt. 17 IT. 
• nennb, Böttcher, 8 yrniibcuburgftr. 54 I. 
- J.'lianu, Bremser, N Borsigstr. 17 M. 
- JiMi, Bnchbinb., 80 Walbeinarstr. 57 H.K. 
- Ciic, Si:il)bi«>., NO ißiilliiiibciiitr. 33. 
- k'mil. ®ud)l)bl., HO Mii6tauci'ilr. 30 I (2cl. 
IV :n.!l.) 
- irsiiiui, äliirgmiiftr. a. D., SW Rostizslr. 5011. 
- K. Schramm vorm. H. Fleisch- 
mann, üiiillrtnroßljMg., C Kaiser Wilhelm 
in ><ipUSd.I!I.2377.) -ich, !>iob. Schramm. 
- ,'uu;, Cigaireuarb., N Rhein»'bergerslr. 3 I 
- vinil Ciqarrenarb., N Völlerslr. 13 IIL 
- lium (£olditialrovl)blg., N Siettiucrftr. 43 pt 
- i'lii'n. Isolonialtortjblg., SW Arnblslr. II pt. 
- viini’. t£i)lim.nlmv!)blg., Reiuickeiibf., Berliner 
Ili 11 E 
'-'iliiiv, Co.upt. Die»., N Sd)öuhauser Allee 02. 
- Destillat., N Paukstr. 45b pt. E (Tel. 
II K.S) 
- ,ui.' Zu'iirr, W Kroneuslr. 12. 13 H. V. 
- .Iiuiii'i Dreher, NW Beunelilr. 83. 
- viiroim, Dreher, NW Nostockerstr. 1. 
■ lilni'iuin, GiflrnKjCm., Frsebrichsbg., Franl- 
'iiM (iliniiiiiT 108 I. E 
- "in Srfjttfiiu NW Lehrlerstr. 6. 
■ rw bVcnb. Stul. Borst eh. 1.(£(., W Tauen 
;t :m lli.i. tUh, (ilmtClUj. IH. 
- Äni,; tiiieubrd)., N Freleuwalberstr. G XI. L 
- v ,ui.'iloib., NW Alt Moabil !& 
'”1 ,'Miil’cre! ii. chem. Waschaiisl., N Fehl. 
!'■ ilumm tu pt. 
'i AiiMi'ft'tl, K Slüdjnflr. 47. 48, Stuf. Ul. 
■ 'IH'i.i AOriiirr, N IHiittciiflr. 148. 
~ t ’ii .uniiaiitliblfl., SO Schlesischestr. 5 H. pt, 
- Si i, ilirli., Pnnkow. Sollniitilr. 2. 
('"im ii. cinlrtiii, Maler, 8 Viickowerstr. 12. 
1‘mi i'Hutuct, NW Sltütoabit 115 H. 11. 
'lidHii ('lihliivr, 0 Sßtti'fchoiii'iftr. 10 pt. 
' •l||M ''"I'IIV, SW Otnclfcitailfir.. 03 pt. (Ist. 
1\ i,'»,, i 
“ i'i »iiiinv., X Kastiliiiei,-Allee 20 IC. 
ivuM nlniim,, c Jjidoiistr. 40 jit. E 
rtuii1; v'mitiu, «ichtenl'g., Wilhelmstk. 72 pt. E 
it'oulv ^ui'bri(i)8fclbc.) 
tji'1 " ii'hu., itMImeräbf., Hil-egarbstr, 12 E 
iiil 2.1 
ntitiiuV, 8 Kotlbiiser Damm 99 pt, 
Vlivli , Wsljiro., S\T ß'tniiiciiflv. 40pt (Ist. 
I ’Jl ,7 i 
•i''1 N-iim. »!tf itfj., NWtB.mbe(slr. 7 H. ir 
» '"it Vtnmt.,NIrcfrfoiuflr. 35 I. 
i ,i m, noljr Reiiis., NW SHoftotfctftv. 14 II. 
11111,11' l'liiiseinislr., N SRiillerftr. 163d pt. 
;i't ii i er, 
oiilm; h nni'i,l>"(|civ(ottcu6jt.,Scicuf|elmcf[ti'.ll. 
■[ "'im imist, SO Walbemarslr, 33 U. 
*"lv” ^i‘iiilniml)bl., N Chorinerstr. 72 K. 
»n«11 viinirlsm., C Fischerstr. 17. 
i1, .(Smibrtdni., N Schweblerstr. 31 K. 
vivibeisiM., NO SBobjntitr. 21 IL 
*»»" '' n,bliiiifl6fle()„ 0 Welbeiiweg 68  ll.pt. 
'.'.ni.iiieii., NO  GrcifSwatberstr.3H.lv, 
«Mif, wnivbirii., 0 ®tta[i«miiu|tv. 1311.11. 
i111' i’1' i i-itn., 0 Slutuettilv. 18 H. II. 
™. Vu'i.'Mni., S Lniseii llfer 20 H. III. 
/ -^ni: i u ii , Rcii-Weibeiisee, .Eebanstr. 2». 
•,' «eiben- ii. Mechaiitthutfbrk., 0 
»‘Miu, Allee 10 H.I.(3sJ. VU a. 018:'..) 
' '"Vii., W Deiiucwitzstr. 23 ItL 
Schramni, Eugen, Ingen., Electrotechn. Werkstatt 
SW Stttc )acotitt. 5, 2. II, UL 
- Arnolb, 2nsir»i»clltenm., SO SkaNyerstr. 02III. 
- 91., jiassenbote, W Behrcusn. 1 K. 
- Aböls, Adiüvcr, 8 Priuzcilklr. 112 IV 
- Cornelius, flmifm., N Franseckistr. 40 pt. 
- Erich Äan-ni., Stcglitz, Schtosjslr. 80 pt 
- tfricbritfi. Saufm,, N Lqnaritr. 7 II. III. 
- ßcorg, SInufiii., 0 Frantinrler Allee 72  li.pt. 
- Mär, Slmijm., N Chaiisieeitr. 07 L E <Tel. 
LB. 501.1 1(1- 12, 5-7. i. R. SS. Schramm. 
- Mar,Äa»fm.,Rirbf.,'Äaiser ^iiebrichstr. 237 IL 
- Michael, Mannn., NO !'aiib*t>crgcr|tr. 21 I. 
- Paul, staunn., C Jenisalewrrstr. 22 IV E 
10—11. f. Schramm & äieigl. 
- Robert, Äaiifni., W Marbnrgerstr. 0 L. fiel 
IX. töil.) f. 9i. Schramm vorm. H. 
Fteischman». 
- äSilhclm, itanfm., W Eouibii-restr. 17 11. 
21/, -3'fc. 
- Willy, Kauf»!., f Sophienitr, 22» IL 
- Ernst, Ät'llner, SO Drmiiriiitr, 179 IIL 
- Wax. Slcruaiiitli.. tcgcl, Sdiöneicrgcvitr. IIS. 
- August, Mtrmpiirr, 8 Uibmiiir. 35 II. I. 
- Paul, iliuiiljiiul., N Danzigeritr. 83 pt 
- Ä-, Sinuit u. Bauschlofferei. SW Berginaun 
ftr.103. (Id. VI. 104.').) Inh. 3. Schramm. I. 
Urin, Kutscher, 0, Bavjdjaiictilr. 46 H. II. 
- Carl, ‘l'iiinl.su'tid]«. Wft5t()cnci’(ti'.40 Il.Ill. 
- Franz, .thilitiirr, N Lychcnerstr. 4. 
- Cito, sliilichrr, N Kaiiainen Allee 85 11. I. 
- Paul, jtutidirr, O-Stnijxciiüi'lr. 04 IL 
- Wilhelm, ctutfriicr, N Pulbiiserslr. 20. 
- iHlbcil, Lanbw., Ailinersbs, Bertineisli. 120 
- August, Lehre,, SO ITusiqitr. 45 I. 
- Paul, Lein er, S W Stilteuroolbrntr. 40. 
- Panl, Sitliogr. 311:1., SW Slirraiibriutiiiti'. 14 
Robert, Villjogr.. Treplow, !fli»im;d)iilciiiur(V 
Marienlliaterslr. 14 I. 
Carl, MagUli, Calculal. ii. Renbant b. Viiiicit 
fläbt. flir.lji', SO SHcaiibmtr. 17 H. B -0. 
Dito, Ragiilr. Sekr,, SW ^riesenslr. 20 IV. 
- Ernst, Maler, N Hochmeislersir. 5 pt 
- August, Maschinist, N SlraPiirgcrflv. 57. 
- ilugiifl, Maurer, 0 Siuiigcflr. 91 H. I. 
- .Hern,,, Slatimr, 0 Weidcuweg 491V 
- Karl, Rainer, N Ruppiueiklr. 18 II. 
- Joseph, Maiuerpol., W Sliig66iirgciftr. !>7. 
- Emil, Mechani!., SO Wloflaiicistt. 31 H. 
Wilhelm, Mehl ii. Siorloilliblfl,, N Ereieser- 
slr. 3. 
- Lhrist., Mildilidt, Wil»ier>>ds„ Berliiieistr. 121. 
- (#., Milchlibl., Wilmer^bs., tiUljeliii8«9lur 27. 
- Joseph, Mobell Bermall., Biiiiinschuleiiweg, 
Mancntlwterslr. 0. E. 
- Fricbrich, Molkereibes., N ;jion8firchftr. 2 H. E 
- Wilhelm, Mollerei, N Miillerstr, 116.117. 
-- Gustav, Rnsillelirer, N Tie^ckowstr. 4511.III 
- Edmund Sehramm, N»tzl)olzhdlg. imb 
Danipf-Sägcwers.Fabri, v.i'snbböbeUsLeiiteii, 
Parqnei u. Slabfubböbeu, Jiiitpriigiriniiig« 
Anst. £i)s«m Hasielmaiui, Lharktteubg., 
Icgelcv Weg 3. E (Tel. GMrl. 00 u. UKh.i 
Dampf Sägeiverl HennigSborf a. b. H:>vet 
(Itl. itg. 201 Jiilj. Ebiu. Schramm. Woh». 
Charlotieubg., Berliuerslr. 1281, 5- 0. 
i. W. Schramm, Nutzholz- ii. Holzbear 
beiimigssbrt., N Chauss^eslr. 07 pt E (Jd. 
Ul, 601.) S?l(. X Schulflr. 110-124. (Tel. 
11. 1001.) I»h. Max Sdjvmnm Cji. 
- Georg Schramm, Siiilihslz Engr., (ilim 
tottcuüg., Fasanenitr. 15, E (Ict, Ehmt. 40!-.> 
Juh. Geoig-Schraumi, 0 11, 5-0. 
- Christoph Schramm sOffeubach a. M.i, 
ßbrf. t>. Cd ii. SViritue Lacken, Buch-, 
Stein-- ii. fliipftibi'udfflrbtit, HU'OiHtit, Pinsel, 
Lllhogr. ii. Mater - llleus., SW 3litlvv= 
flr. 45, 2 H. pt. (Tet. IV 1734.) ?nh. 
Coiiuiiivz. Stach Fecd, Pfaltz, Wilh. Schramm 
ii. Wlo. 7>oh. Sdiromm, geh. Pf,iltz(Offeul>>iclij. 
SSctlt. Franz Veuh. 
H. L ($.. Patent «. tcchii. B»r„ sowie Untcir 
Jnslii., S\V Simcoiislr. 22 II. Jich. Ili'.pliil. 
G. Schramm, Lehrer ii. Ingenieur. 2-j. 
-- Schramm * Volgt, Patent - Trctwen- 
stusenbclag, (' -erusatemerstr. 22. J„h. joli. 
Ferb. Boigl lTreSben) u. Paul Schramm. 
- J„ Pelzwr. ii. Alet. f. Cousect., SW l'jiibi'ii 
str. 25 pt. L>o>ni. Nr. 74 II. 
- (£, Portier, X Franseckislr. 41 H. pt - 
- ,Tfiaiij, Portier u. HauSbien,, S Luisen-Nsei 7 K. 
- E., Postschaffn., XO Laiidsberger SlHcc 3tl H. 1. 
- Max, Posl-Secr., K Danzigerstr. 7,1. Sliifg. III. 
. - Emil, Privatier, X Sltaliitiiberflr. 10 pt. E 
- Wilhelm, Pnvatier, N Schknhaiiser Allee 152 I. 
- Jnllns, Priv. Wächl-, W lironenstr. 12.13 II. 
- Carl, Reitlehrer, NW llailjlr. 4 pt 
- Christian, Rentier, Witmersbs., Berlinerslr.32. 
- Emil, Rentier, W Steiuniehstt. 57. 
•— LoiiiS, Rentier, SW Bergmaiinstr. 23 l. 
Schramm, Robert, Rentier, WilmcrSbs., Branben 
Imrfliidirftr. 118, E 
— Willi., Reittier, Wilmerodf., Braiibcnbiirgüdic 
str. 1. 
— Karl, Saiiil. Sergeant, XW Svcmmir. 49IV 
— Angun, Schmik-v., 8 Brmibriibnrgstr. 41. 
tiniit. Sdiniitro., W Eiienachcnlr. fili. 70. 
— Carl, Sdilödilcrmitr., X Drontlieimersir. In. E 
— Jl.,Sd)lüiierntftt., Cbartoilenbg., Sprceitr. 10IV 
— ftcrbimuib, Schlosser, SO Siiietamitr.22 H.1V 
— Hugo, 5diti>iimiislr., öilmersbf., Lubw'g» 
l:idi 'VI,iü 2 II. IV 
— Stml, Schlosser, NW SSiltiiotfcrstr 3. 
— Paul. Sdiloitraiifir., V Krunemalbsir. I2i!. 
Woll», yfr. 128. 
Silljriin. Schtosj Slaitellaii, C itgi. Sdilog IV 
— Billirlm, Sdmiieb, Sfi Etimbeth-llser 52. 
• - äiiillidm, «chmieb, X tHeiizftr. 20. 
Silben, Sdineideriiillr., X toartcnsir. 85 II. 
Gail, Schneiber, NO Lai>bebergrritr. 14 II. IV. 
— (fnnl, Sdinribctmfir., SO Neid-euderger 
slr. HU II. pt. 
— ^., Schueiber, C Joaiiiimsir. 4 II. III. 
— RaltluaS, Schiieiberinsir.. Stiel. f. engt. Herieu- 
u. Damen Sieben, SW ^iiniuerslr. 12 L (Itl, 
In. 5011.) 
— Wilhelm, Schiieiberinsir. f. H., SW Sdiüpeii 
flr. 6T> I. 
Ängnft Echiiflfc#., SW Tessaiiersir. 25 III. 
Paul, Sdiriflfd)., Sien isJcifjciifrc, Laiigliom' 
str. 87. 
Robert, Schrittst!)., 0 ?lm Ostbahnhoie 17 IV. 
— (Emil, Sdiuhm., W RegeiUcnslr. 0 K. 
- fi-tii), Stijnl)m„ N Obnbeigeritr. 21 H. II. 
Robe, I, Schiilbien., SO ,‘lipenirfcrftr. 2 K. 
— Inlino, Sdintzui., N Kasianien-Allec 11X1 UL 
- Slugiisi, Srgclm., NW Srtjanchoiftjir.in II.IL 
Mini, S.'nien.il, Sd)önebg., General Papesli., 
Xinltnit b. Eisenb. Regls. Nr. 2. 
- (Stoig, Silberarb., SW .'Ifimsficrstr. 21II. IL 
Soll., «hiMu’isciib, S Ilibaustr. 51 IV 
- Alben, lifchltr, W Barbarossasti, C> II. I. 
Rinnz- Tisdiler, Itinptlno;, Ringbahnsir. 55. 
- Gotlsricb, Tisd-ler, Wen Weifjcnf«, ßluif)- 
feitgftr. ‘4. 
— Heinrich, Tischler, O Gnpriviftr. 22. 
-- ("immiuu, Tischlei, N SchuKtr. 117. 118 II. 
— Suliii», Tischlermslr., Ehailolteulig., Walliir.73. 
Paul, Züchter, SO Wrangelstr. 114 II. IV. 
Theobor, lifchltr, äOMcichtitbtigtiftr. 105 JV. 
— Robert, Iiidiin., NO Liebeislr. 11 II. IV 
Lnbwig, )ll)rni.ii.®olb:iib., Steglitz, Sllt'iecht 
flr. 3 pt 'i'oljii. Tiippetstr. 2 pt 
— Feibiiianb, Sekrnifti., NO LaubSbergcr 
Allee 18. 
-- Bernhard, Werlmstr., Tegel, Am Straf 
gcfäiigiiif) 7 pt. 
- Otto, Wertiuslr., N Troncheiinerftr. 3f. 
Kart, ;}usrii()t., 5Jritbrid)s6g„ Fianksttiler 
Chaussee 108. 
- Aiignfle, geb. Fürsluer, Frau, $ii(ftortiblg., 
Chartottenbg., Polrbameiftr. 39. 
E., uro. I)r„ Sd)önebg., Sponholzfii. 21. 
(Postbez. ^riebenau.) 
- Helene, geb. Metz, Fra», SO Schiuibftr. 17». 
- M., Rrau, Cljartolteiibg., Spaudauerfir. 31. 
— Clara, ,"yil„ W Luihersir. l!)u IIL 
Geschi»., Frts.. NW (.'leilwibstr. 14 III. 
- Jda, Ww., @aftluirll)ln, X Prinzen Stllee 70. 
- Geschlv., <' Jcriisaleiiieiilr. 2i IV. E 
Auguste, gcd.MichImvski, Olefinbe-Bermielheiin 
NW Thnrmslr. 82 1. 
Luise, Haiibmblciu., Frl., S Ttallsd)ieibcr 
slr. 20 11. 
- Ciuma, geb. Röbel, Haiibclöfr., W Notlei, 
borsstr. 10 II. pt 
Rcifieiite, geb. Reibhnrbt, Frau, HnnbeUn. 
0 AI raulfti1. 42 pt 
Mathilbe, geb. Mükrr, HandelSsr., X Ober 
bergerslr. 3t! K. 
Anna, Mgl. Hosschanspielerin, SW Walertoo 
Ufer 3 I. 
- Amalie, Grofiherz. Hofschauspicleriii a. T. 
SW Walerloo-User 3 I. 
- SSimia, geb. Hellinann, ÄanfiuSIiiw., X Berg 
str. 21 1. 
- Marie, geb. Arenroll), Lehrern»»., Charlotten 
bnrg, Wilheliii-Platz In III. 
- ä'laiie, Srl-,Sfobiftin, Charlolltnbg., ffiidaiib 
slr. 2. 3  If.pt 
— Johanna, geb. Schulze, Postbeamtlvw., N> 
Weberür. 52 H. UL 
— Dertha, Reut,, Friebeuau, 81s)eiii(lr. 22 IIL . 
Johanna, geb. Loppuch.Ww., Reut., Wilmeröbs. 
SiU)clnt6-31iic 22 pt. E 
Panline, Wiv., Renl., WilnierSbf., Berliner 
str. 120. E 
Maria, Stfpimmachmii, 8 Sllcmnbniiri: 
sti. 01 IV 
Clara, geb. Polte Gdjiieibmii, S ÜJniiiboi, 
bnrgitr. 09 III. 
SchrammEnima,Sdiueiberiii,0Rübcröborfcrsir.B 
— 3R., Ril., Sdmeibnin, Chailotteiibg., Wieland- 
flr. 4. 
— Minna. Schneibeiiu, X Brnniienkir. 91 TV 
— Otcitcub, geb. Sdiinbtcr, SoifenliMg., K Eitt- 
fierftr. 1» pt. 
— Stiina ii. Clara, Stickerinn., Wilinerkbf., !Binget- 
str. 4 pt. 
Antonie, Bw., SO Abmiratsir. 18p. 
Auguste, geb.Parrey, S», SW Mittenwalber» 
str. 20. 
Gsji., $ro„ Wilmersös., Berlineiiir. 121. E 
— Clara, geb. Müller, Ww., N Schönhauser 
Alice ly IV 
- (?., xViv., X Lmieiisir. 113. 114. 
- Johanne, Bw., Sdiöiicbg., Belzigeritr. C1 I 
- Louise, Ww., Veriuielheun, SO ilöpeniiker- 
flr. 22 II. IV 
Marie neb. Mrüget Sm„ XHodimeliiwtr.löH 
ffliim geb. itolitljuibt, Ww., X'0 Pallisaben 
str. 95 III. 
- Siinim, Ww., W Stiirmritcnbamm 241. 
- Soplur, geb. Soitbirt, Ww., 0 Holzmarkl. 
flr. 37a II. pt. 
Ww.. NW Dreyiene. 9 II. II. 
Schrammn, Johann, Poslbeamt., X Tanzlger- 
fir. 72. 
Sdjrnmmer, Pauk, Briestr., Rirbs., Zieteiiitr, 61 
- Gml, G'mflro., Uric, Ctiansfeeslr. 27 pt. E 
- Heinrich, Gnrtlernilir., Rixbf., Bergstr. 'ltil. 
s. Verlin-Rirdoiser Bronzewr. «. Kionlenchtw 
fiil'if. 
Cnil, Maler. X ^raiifcdiffr. 13. 
Hnmann, fflilditel, tHubs., Slidjarbilr. 100. E 
- Wii'tat), Steinsev.. illirbt., PrinzHaubjernstr.51. 
Jtngiiil, Tischlerniilr., Rixbf., Schöneweider, 
str. 22 It. 
- ffinfta», Tischler, Sliibf., Thomasfir. 11 IL 
- Hmimmi, Webriniitr., iliiibf., Waliditr. 28. 
Srtitammbömct, Riouj, Schmieb, NW Benssel- 
fli. 73 IV 
Schramme, f?ritbiidi, Olcpädtv., 0 Am Schle- 
fi'dicn Lahnhos 3 II. I. 
Juliiiü, Minist. Beaiiil., NW Perleberger' 
str 5.1 Ul. 
- Paul. Schmied, X Umiatimlt. 78. 
Louio, Ob. Telegr. Assist., N Loryingiir. 32. 
Schrnmmtif, August, Maler, NKastanien Allee 10. 
- Emil, Töpfer, X S«dil$nitr. 63 
Schrnmmcf, Maüe, Wm.. SO Schniibnr. 10a. 
Schrammen, Jacob, Reg. Banfiihr., W Sind- 
docherstr. 10 II f. 
Schrnmmcr. Wilhelm, Former, Rlrdf., Thüringer, 
fti. 27. 27a. 
A., (»dljgitB., Mills., Richarbstr. 18. 
W., geb. Bogt, Ria», Britz, Cbanpccitr. 92. 
- Paulinc, Ww., Rirbs., Beilinerstr. 13 IL 
Schrammte, Eiuitic, geb. Äruber, Möbelhdlg. 
S Piinzeuslr. 47 I. 
Schran'.oivski, H., Kasein. Wärter, SO Mangel¬ 
st r. 97 99. 
Schraii, Wilhelm, Bilbh., SBilmcröbh Ilhland- 
flr. 50, (iattcnl). U. 
Gmil, iliidiljilll., SW R'ibidnftv. 18 IV. 
- Hrinridi, Schueiber. X Johannloflr. 13II. M 
- Geoig. Schuhn,., X iliiimicnsli'. 180 H. IV 
• Anna, geb. iWiflcv. um, Kanzl. Ralli, N 
Schöuhanser Allee 140 111. 
Schraiuk, Ludwig, tonMiisl. Vorarb., 0 BreSi 
loiinsli. 10 II. 
Schmiib, G„ Ww., Aufwallen», SWSdjiiiicbcrgcr 
flr. 33 II. I. , . 
Schraubt, Rar, Piiv. äknmt., N Zeiiipliiirrflr. 3 
- Gbiiarb, Schmieb, SW Bergmannslr. 2 IL 1 
31., Beisich. Beainl., Charlollenbg., Ltibiiij' 
str. 02. 03 I. 
M., Sdnicibcriii, X' Hiisfitcustr. 29 II, 
sAväne, JiitiuS, Slrasienb. Beam:.. Schöiicbg.. 
Ap.'slel PanlnSslr. 13, Garte»!). II. 
Schrnug. Heirinann, Sfülltr, SO ttöpeuillcr- 
str. 159 1. 
Angnsle, Url., Näherin, N Äaflniiien Aller 10, 
schiauflrl Josef, Hmiblimgsgeh., X Lothringer- 
sir. 10 IV 
schrank, Franz, Cisenb. Arb., S-iicbiidjobg, 
Riimmctobiifgcilir. 74. 
- Carl, Ciseubalin. Beamt., Panlolv, Brrlilter- 
str. Ul II, III. 
- Julius, Kaslw., 0 Matlernslr. 10. 
- SB., Hanobitn., NO LandSbngerslr. 3 H. II. 
- Beiuharb, itorbnimflr., Spec. Garleiiiuöbet, 
Neiielörbe, fliiibti n. Sportwagen, W Kur« 
fürsteiislr. 99 pt. 
- Johann, storbmmflr., (' Nosenthaleistr. 44 K 
- Carl. M!ld)lihlv NO Flieberstr. 11 K, 
-- Frieb'ich, Milchhbl., N S.uiiicimnibtiiU'.70pt 
- Hnumiii, Milch. ii. Backwrhdl., X Weisje», 
biirgerslr. 13 K. 
- Fcrbinaiib.Pstrdeb. Schaffn.,NVeieranensll.4. 
- Heiuridi, Postbote, NW Gerharbstr. 14 II. 
- Liibiu., Schaffn., Friebrichöbg., RinuuielS- 
blirgeiilr. C. 
Kauft HlldeJbrand’js. Schokolade, Jzsmft HHdehr&nd’s Kakaot
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.