Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

Mchmiot 
— 1375 — 
Schmidt 
■'IrE 
i i„ 
au 
’i i i ( 
-' !! J 
■ '• I 
ül ,1 
Iv, | 
' r 
ii()üin.,N'>.., 
Nc» tii-u, 
üm., SW 
üm., S Ivi. 
im., Grtmii 
m., Edjm,t . '• 
E 
1. 3lib„ .', 
tb-, N :llov •. 
Irb., N Um 
i., 0 War -i 
mit., Siegt' - 
camt., 0 ; ' ■. 
camt., Su ii . ' 
lernn t., S\\ - 
■nmt., SO ii 
rat.. XW l 
Scann, 1 ;■ 
eilt.tlciimi -■1 
null., W .’i 
■amt., SO 
Sicauti.. W i u - 
mit., NW 
amt., (ihm i • • 
Bcamt. W 
itv.Si'Ci.. N V i' 
ifcnb. Uoiiiu'. "■ 
ÜtCt<ttiKd '' - 
Labcmst'. V 
i. Vii&ciu'ti 
i ll 
.Ünffn, M1 -' 
-chass», -- 
. IV 
'.(tjaffu., X i 
SW lllll»'.! 
3cci., 0 Um i 
Scci., X'\ i 
\b.Zsn , N " 
ib. Scci. '-V' 
£eci\, lihmu ' 
, Scti., «im - 1 
i. Scci. 5 ^ N" 
Btflt. Wi'lnli V u 
16. Ickginvi " ',JI 
Zeichnn I. I" l‘l 
jtjtv. 23 
X Jlcfeiin * 
>.. T-a-l, 5-1' • 
■!)., XW lui' ‘ | 
.. x Wiom» . - 11 n« 
jeiiunhMfl. 1" 
Hano lamm . 
imidt, ^vv.u 
1 ^ uu 
Cd'tv. 50. E- I' k‘' 41 
rovllM, N’ -’Uti.’U l"'j" 
I£l)iill01iui.'i 1,11 
■not, 2i)l''rin 'i!\ 
Arb., X SW'1'1 11 . 
tiicit. Brunn 'a' 
W Mudi' i ’>> ‘ 
■d)it. Stuft. , 
Element in .'“'"‘l1 1 
. 43 I. « 
iiMlbi)., Siuil'i -ll ‘‘1 
rat, SW Stil" “'■"•‘"J 
{l. !ÖCll. 1'OIM ,l"“l) I 
!o*m w» I 
13) JV| 
C staiifi <-l!l1 I 
Schweidiel 
N 3'ici’1,:"" 
mibt. i,:l 
N Schön»'Ni'>> -lll[ 1 
ivusiiavii'i 
SW •Stin«1'111 1 
Sngun 
, XO©fu>‘it’ 
>>dt- . ivl 
S Kimm 11 a 
dt & e». ,-jL 
o Mmiiil l"1''1 I 
)7,j f. ü. 
1 -»mist, -W«t, FabrI..  8v.Walbemarftr.WN! 
' fein' li. Schmidt Pianoforte-Fabrit. 
I - jlu6, gabrl., S Bcrgmannstr. 62 IV f. See. 
(mute (iSolMcifieu - Fabrikc,, R. Schmidt, 
illilllM & So. 
| _ «iiinlm, FabrI., SW Alexandrinenstr. 20. siehe 
Iiiiimrl & Schmidt. 
[ _ tiiilitlm, 5«bit, SO Lausiycrstr. 51 siehe 
Htttildrcii & Go. 
-.twi"!. lvadrkarb., 8 RMcrstr. 34. 
- ffnit, oo&rtorß-, Borhag. Rummctsb.,D!ozarii 
«r. l’i- 
_ (f(irl, Fiibrkarb., Charlottcnbg., Pestalozzi 
,,r -- ii- IH. 
- Stiinj. Jjubtltiib., N Ackcrstr, 5o. 
| _ (wn'iiiini, Fabrlarb., SW Zossciicrstr. 54. 
I _ ijitmomi, Kbrkarb., 9li$6f., JSgerstr. 53. 
jottrii, Fabrlarb., Fricbrichsf., Schlotzstr. 
|_ ^uii, ^iibitarß., SO Michaclkirch Platz!!. 
-j), ^iibrliirb, Boxhag. g!«mmctsbg., Box 
iiiiltn 12. 
• Uilljilm, Fabrlarv, Schmicbg., Sicflfritbftr. 
- iV'ii'i. ,'nbri(6cf., V Passaucrstr. 13 I. (Tcl. 
IX ViVh) f. g-tawjoiä Bits. 
- rcfai. ^abrVjcf., SW HallcschcS Ufcv 1V pt 
i 'iii'i'iiiciifwutt & Schmidt. 
|- jimcu, k!adrilbcs., S Hascnhalde 62. siehe 
Lt r 5i>ci)crtr & Go. 
• f iid, ,'abr. Dircct., Panlow, Ai»aUcn-Paik 3a 
pt 2'. :i‘/2. 
|- S«htimu. 0 Gürtelstr. 29 L 
- (fntl, C6 g-octor b. Rcichsdnickerei, 8 Sibolb 
iir IV 
I, „Um, AtKlor, Nru-Weifieiisie, Getieralstr.8. II. 
|- ikehor, ,'yQdor, SO Cuvrystr. 44 117. 
- W, ?v>liin'»ma»»fact.,Bertk. auswärt. Häuser, 
SW l;iiiitiimcrflt.5pt8—5‘/j,Snfj.(£nr[®chmibl. 
■ ','.i>w ivnbrit Lager v. Fahrrabbcbarss-Ai' 
iiW, tiliiiilotlciitg., itentftr. 31 pt 
■ älit, ,'Mil)ctab()blg. u. Acparat. Werkst., N 
iffiiiiin mir. 14 pt 1. Eilig, pt. 
- teiiui’ liiitjaobtjblg., O Örnitcc Weg 103pt 
lltl Mi 4085.) Nadfahrbahu N Wattstr. 1V 
iimidiiii itii'bom= ii. SBottnftr.) fiel. III.72.) 
■ i'illi, ,'Milirvoiihblg., C QtertcaiiMcnftt. 8. 9. 
ilrl V 1.-.55.) 
■A«ljiraii-2a<tira!ist„ N Bnnwenstr. 62. 
- liarl, nnliiroMatruiciifBi!., 8 Dreödilicrstr. 40. 
Jf'olm S :'(iii!cn|tr. 38 L 
■ iltili ii, Färber, 0 Grüner Weg 66. 
• üiijiiii nirber, 0 Rübersdorferstr, 50 H. V 
StitiiI, rtürl’ftmftt.. NO ©wifStootbcrftr. 10H' 
•Ätii ,'iiibnmitr., O fflönigSlicrgtrilt. 32H.I. 
■Ji»!tli ,'iütbtt,N Birsenthalerstr, 16 ll. L 
“iiiifim ,>!irbcr, X Lortzingstr. y ll. 
■Äiiiitiili ^äibcrciarb., RheinSbergcrstr.7 L 
- iliolvli. aasilidl., 0 Mem-lcrstr. 78 H. I. 
■ ,1 (f 8 Nciie Jacabstr. C lt 
- Schmidt * KSnemaan, Fcdeiboa- 
Sanwi. ,^'I>er.Fbrk., Export, 0 Sfimicnftr. 8. 
| 'll XII im) Jnh. Alsred.Schmidt. 
■ ^il ivlnifmiirr, N Sroincmünbctflt.53 H.L 
[■ )uu i , ^cinmichanische Werkstatt, Sprc. 
| innini .''iiiliumriilc, N Alkrrstr. 133,5. H. II 
^'»liii > ^riedrichstr. 131c. 
K'oii ,u ihm. d. kgl. Schloßgardc-Comp., 80 
Sitim'ii |4l) IV 
| 'i*”i' ,'icc Feldwebel, Charlotteiibg., Span- 
illlillll In I. 
Cito R BILcherstr. 47. 48 IL 
19'1’ i>'^'tkbci,Cchö>,cbg„ApostcIPa»lstr:28I^ 
il;n°i ''uiittrpuu., N Schwedterstr. 237 UL 
önwm ^(iiitrrpiili., NO SBcinftr. 25 UL 
®»m, ,vi.m»rl)ifrttiiu., W Rankest». 10. 11IV. 
lltl IX 7 M.) 
l[«i su.'. ."iciiarortjrm., Nülerichtsfr. 2 H. pt. 
. 1 i'1 uriucljnii., SO Naunynstr. 85 UL 
■ Si«i uuiliim., SO Skatiycrstr. 35 IJI. 
vti"n(ii, Ftumucl)nn., 8Barrwaldstr. 
wiii.iiini jeiicriDnt, }}W Birkcnstr. «g. 
*np(i> ,V.iiiiciiflirk:, C An der Spandau» 
->«i in jiioljn. x Oi-stiilciiDitvgci'ftr.87III. 
fi iv,‘l'li61, SW Fricbrichstr. 238 H. RC 
«gust Schmidt, Flasche», Atriifcit Hub 
?i iiiii ohnUaschcnvcrschtilsse, @ta6- 
, ™ll1u i "«'toll, SW TemPkth°serUscr22Il 
'1 "-ii.) Jnh. August Schmidt. 
, 1 "' 'Arv, X Dunckechr. 18. 
,,, ''K 'i’ifiinitt., 0 Posencrstr. 27 pt. 
J™» i'l'i'diouniir.,iSPiinjkiistr.40pt^(Tel. 
Iit i 
l'tr s | 
"'chrnnfir., NW Feldzcngmeister. 
(ilm m!dt & Scl“nelohel, Flcischwrsbrk.,6 
■« ~r/ ^imilr. 18t. (Tel. V. 1085.) 2>ih. 
B V.111TH II Schmeichel. 
jk,,;!" 'V W Katzlerstr. 14 II. lt. 
Nixdf., Herniannstr.42.43, 
Tut',,, 'VM N «utflSbotfftr. lo IV 
rt^niu. t5l)arlottcii6g„ Rosinenstr. 10. 
“in X\V Siemensstr, 17. 
-'s H-rmsdorsirftr. 11V; 
Schmidt, Georg, Former, XPutbuscrsir. 33III. 
— Heinrich, Former, N Pstugstr. 5 H 
— Heinrich, Former, Ober-Schöneweide, Sieinensi 
str. 5 IL 
— Hermann, Former, N Bcrgstr. 9 17 
— Hugo, Former, 8 Graeseftr. 39 H. IV! 
— Karl, Former, N Wollincrstr. 11 H 
— Dito, Former, NW Birkciiitr. 13 IV. 
— Otto, Former, ülirbf., Lessingstr. 13. UL 
— Paul, Furnier, Rixdf., Schöueweiderstr. 0. 
— Robert, Former, X Aikerstr. 55 UL 
— Wilhelm, Former, Nixdf., Hennaiinstr. 41 I1L 
— Paul, Formstcchcr.Rirbs., Schöncmeiberitr.Sin. 
— Johannes, Foiiragehdlg., Kartshorst, Augusta 
Bictvriastr. 1» pt. E (Icl. !>!. Schwb. 7.) 
— A. Schmidt & W. Wiest, Fraiscrei. SO 
Watbemaiftr. 55. Inhaber With. ii. Friedr. 
Rax Wiest. 
— 5t., Friseur f. Herren, Damen u. Theater, 
W Jägerstr. 17. 2. Gesch. u. Wohn. Chai 
lotteiibfl., Savigny-Plav 1.1 
— Ernst, Friseur, 0 Rigaerstr. 121 pt 
— Ernst, Friseur u. Barbiergesch., Charlottenbg. 
Spanbauctstr, 37 pt. 
— HanS, Friseur, S Loeckhstr. 20 K. 
— Hermann, Friseur. 8W Wittibalb AlexiSstr. 31 
— Karl, Friseur, NW Klopstockstr. 65 pt. 
— S., Hof-Friseur, SW Schiiveustr. 11. 12 IV 
Paul, Friseur ii. Heilgeh., NO  Katharincustr.il 
— Richard, Friseur f. H. n. D.. Rixds., Hermann 
str. 225 pt 
— Wilhelm, Friseur, gepr. Heitgeh. u. Masseur, 
N Auguststr. 75. 
— ji\. W., Hos-Friseur, Perückeusbrk., gegr. 
1838, Haarhdl., SW Chartotteustr. 18 (Elke 
Schützeiistr.) 
— Fiiseur ii. Perrückenm., C Bnrgstr. 30 pt 
— August, Fichrh., 0 Anbreasstr. 14 IL 
— August, Fuhrh., SO Reichcnbcrgerstr. 99. 
— Aug., Fuhrh., 0 Thaerstr. 23. 
— August, Fuhrh., NO Weberstr. 23 H. pt 
— Kurt, Fuhrh., 0 Friedrich ikarlstr. 31 H. I. 
— Carl, Fuhrh., SW Mittcuwatderstr. 13II. pt. 
Carl, Fuhrh., N Solbiitcistr. 1. E 
— Karl, Fuhrh., N Boltiuerstr. 49 I. E 
— Emil, Fuhrh., NW Att Moabit 73. 
— Ferdiiiaub.Fuhrh., Slciiiidenbs., Winterstr.28. E 
— Friebrich, Fuhrh., 0 Scharuweberstr. 7. E 
Friedrich, Fuhrh., N WcmdergSwcg 13 h. 
— Friedrich, Fuhrh., Saiikioitj, Hauptstr. 11 pt. E 
• FuV, Fuhrh., NW Quitiowstr. 8. 
■ öoltlicB, Fuhrh., 0 Kroupunzeiistr.  24H.pt. 
• Gustav, Fuhrh., NW Haibeitr. 54 H. I. 
■ Heinrich, Fuhrh., 0 Frucht str. 59 H. pt (Tet, 
VJL 3831.) 
Hermann, Fuhrh., N Graunstr, S3 L E 
■ Hermann, Fuhrh., 0 Weideuweg 72. 
Johan», Fuhrh., 0 Friedrich Karlstr. 14. 
Julius Fuhrh., N Müllers,r. 40 H. IL 
Karl, Fuhrh., NW Birkcnstr, 52. 
llml, Fuhrh., NW Brcbowstr. 4 H. HL 
itiii t, Fuhrh, 0 Friebrichosclderstr. 43 pt E 
Kart, Fuhrh., N Itgtlevjtv. 13 31. 
Paul, Fuhrh., X Exercierst!'. L! H. pt 
Paul, Fuhrh.. Neu-Acitzeusec, Preiizlaucr 
Chaussee 20. 
Wilhelm, Fuhrt)., NO 3imiia«iic(lirchftr.28L E 
Wilhelm, Fuhrh., N Bohcuftr. 14 IL 
Wilhelm, Fuhrh., Charlottcubg., KuobelS- 
borütr. 11 E (Tcl. Chart, 022.) 
Willi, Fuhrh., Luiusfuhiwcrk, W Culmstr. 31. 
August, Fichrm., N Chauffcestr. 2f H. pt. 
Sari, Fuhr»,., NO Elbingerstr. 7 H. pt 
Paul, Fuhrm., WilmerSbf., ÄithetmS-A»e 30. 
Sohinldt*UlbrIoh,Inh.: OttoDahlen- 
burg, Kalautrricwaarciihbtg, C Spittcl- 
marlt 15 pt Jith. Otto Dahlenburg. 
Franz, Reiuholb, Galvauiscur, S Gitschiucrstr.3>>. 
Heinrich, Fabrk. ii. Lager». Gaibineiibretterii, 
Portiercu-Staugc», Roscttcn :c., SW öitci- 
senaustr. 81) pt. (Tcl. VI. 3004.) 
August, Ob. Gärtner a. D., W PotSdamcr- 
str. 85 H. pt 
August, fflärliitr, Nieder-Schöuhauseu, Blau 
kcuburgerstr. 7. 
Carl, Gärtner, S Kottbnser Damm 88. 
Carl, Gärtner, Stegliy, Düppelstr. 7 UL 
Christian, Ob. Gärtner, Pankoui, Breitestr.6.7, 
Emil, Stöbt. Gärtuer, Charlottcubg., Scharrcn- 
str. 22 II. 
Fr., Gärtner, N Müllerstr. 138 H. IV 
Franz, Gärtner, W Ausbucherstr. 46 pt 
Franz. Gärtner, Wümersbf., Sigmaringcnstr.31. 
Gustav, Gärtuer, Blumeuhblg. u.Kraiizliiiidcici, 
W Mclarillstr. 10. (Icl. VI. 4215.) Wohn. 
W Kouigin Angiistastr. 19. 
Gustav, Gärtner, Gr.Lichtcrs., Dnrcrstr. 42 Ht. 
Heinrich, Gärtncr, Charlottcubg., Spaiidaucr- 
str. 15 H. 1IL 
Julius, Gärtner, Fricbrichss., Bcilincrstr. 22. 
Otto, Gärtncr, S Gracfestr. 34 111 
Otto, Gärtuer, ®t. Lichters., Ringstr. 44. 
Schmidt. Paul, Gärtuer, SW Ratzdachsir. 12 I. 
— Philipp, Gärtner, S Ncuc Jacobstr. 20II. 1C 
— Richard, Gärtncr, 0 Langcstr. 71 II. Ül. 
— Robert, Gärtner, SW Heiinstc. 19 H. IL 
— Robert, Gärtner, W Kursürstcustr. 4 II. I. 
— Thcobor, Gärtncr, Treptow, Baumschnlenwcg, 
Bauinschutenstr. 84. 85 II. I. 
— SB., Gärtner, Malart-Boiiqiict-Bind., SW 
Hebeuiauiistr. 6 K. 
— Hcrmauu, Gärtiiereibes.,Spec. Rosen-u. Flicbcr 
Treiberei, Nieber-Schöuhaus., Kaiserin Angnsta 
str. 4. E (Tet. Pk. 80.) 
Albert, Gasansi. Arb., Chailottcnbg., Daniiel 
luauustr. 47. 
— H„ Fabrik für Gas-Kocher, Brat - Oeieu, 
Bügel- u. Raucher - Appaiatc, C Atexandci 
Platz 2. (Tcl. VIL 30,«.) 
— F. 31., Fdik. f. Gas- u. Wasser-Aul., 0 
Mcmctcrstr. 41 pt E (Ick. VII. 515.'*.) ä)ic 
$m. Jnh. Fiitz Schmibi. 
— H„ Untcrnchiu. f. GaS-, Wasser- u. Canalisat 
Anlag., Banttcmpncr, S Piinzeisinnciiitr. 15 
pt (Tcl. IV IMO.) Wohn. II. 
— A., Gastw., Weisieustc, Brilincrstr. 144. 
— Abolph, Gastw. u. Thcat. 2i>ccl., NW Peilt 
bergerstr. 20. (Sei. II. 4L>.) 
Aböls.Gastw.,Charlotleubg., Oiaugeustr.12 pt 
— Albcrt, Gastw., SW Belle Stlliniiccftr. 100 pt 
Albert, Gastw, W Nettelbecksti. 20. 
Albert, Olastw., iliirbf., Gocthcstr. 8. 
— Alwin, Gastw., Stilbs., ftnesebettitr. 45 pt. 
— Arthur, Gastw. ii. Cigaircuhblg.. Mirbs., 
Sciiiuflitr. lii. 
August, fljnftio., „Hobele Biaucrei Ausschau!' 
SW Bcigmaunstr. 5.7 pt ii. I. (Tcl. VI. 1803. 
— August. Gastw., W Wmtersclbtstr. 37 pt 
(Tcl. VL 2818.) 
- August, Gastw., Rirds., Maiuzciltr. 6 pt. 
- Biuuo, Gastw., SKommanbantcustr.50 ptit.I 
- Carl, Aaillo., 0 Gubencrstr. 5 pt 
- Carl, Gastw., C Rochstr. 15 pt(Tcl.IU.825.) 
- Eduaib, Gastw.. iliirbf, Hcrtzbcrgstr. 12 pt. 
- Eduarb,Gastw., Hch'cubs., Bcetitzhos, Schimbt' 
schcs Haus E (Sei. Zehl. 58.) 
- Eniil, Gastw., 0 Frankfurter Allcc 49 pt. 
(Tcl. VHtt. 0243.) 
- Emil, Gastw., N Trcsikowstr. 22 pt. 
■ (Emil, Gastw., W Ncuc Wintcrfclbtsir. 13. 
(Tcl. VI. 200U.) 
• Einst, Gastw., N Pappcl-Allcc 114 pt. 
• Ernst, Gastw., Charlottcubg.. Wilmcroborser' 
str. 57 pt. (Icl. Chart. 833.) 
■ Ferdinand, Gastw., 8 Wasscrthorstr. 31 pt. 
. Franz, Gastw., N Fchrbclliucistr. 21. 
Franz, Gasttv., X Suiinemiuibcrftr. 65 pt, 
(Sei. UL 5009.) 
Franz, Gastw., Tcnipelhos, Bcilincrstr. 7 pt 
Friedrich, Gastw., N Wühler!str. la pt 
Friedrich, Gastw., 0 Blumenstr. 20 pt 
Friedrich, Gastw., 0 Laugcstr. 71 I. 
Fritz, Gastw., 8 Äottbuscr Damm 33. 
Fritz, Gastw., N £inicnf!r.l31 pt (Itl.HL7I7.) 
Fritz, Gastw., W Taucnzicujir. 18 pt. (Tcl. 
IX. 5220.) 
Gottlieb, Gastw., 0 Am KöiiigSxrabcn 13pt 
Gustav, Gastw./ C Sinicnftr. öl. (Tcl. 
HL 2419.) 
Gustav. Gastw., SW Iimnicrstr. 19 II. IV 
H., Gastw., NW Holftciner Ufer 17. 18 pt 
E (Icl. II. 208.) 
Heinrich, Gastw., C Spiltvliimrü 4—7 pt. (Icl 
Ia. 5043.) Wohn. 0 Waltstr. 14 UL 
Heinr., Gastw., Charlottcubg., Schülers«'. 72. 
Henri, Gastw., C Reue Fricbrichstr. 79a. (Tet. 
V. 1088.) Wohn. U Bischofitr. 25 IV 
.Hermann, Gastw, W Kursürstcustr. 125 pt 
(Tcl. VL 2403.) 
.Hermann, Gastw., SO Cmniciistr. 1. (Icl. 
IV. 0014.) 
Hermann, Gastw., NO MijIcsU'. 25. 
Hermann, Gastw., N Schönhnuscr Allec 50. 
Johann, Gastw., W JJoilstr. 51 pt. (Icl. 
IX. 0493.) 
Juliuö, Gastw., N Prinzcu-Al!ce2Ib. 21c. E 
Julius, Gastw., SO Wicncrstr. 44. (Tcl. 
IV. 271.) 
Karl, Gastw., 0 Justcrburgcrstr. 12 pt. (Tcl. 
VII. 8812.) 
Karl, Gastw., Charlottcubg., Gocthcstr. 78. 
(Tcl. Chart. 408.) 
Kar!, Gastw., Charlottcubg., Kaiscr Fiicbrich 
str. Oln. 
Leopold, Gustw., N Schönhanscr Allee 100 pt 
Louis, Gastw., SO Lohmühlciistr. 121. 
M., Gastw., W Goltzstr. 17 pt. 
Otto, Gastw., C Sllcfonbeistr. 58 pt. (Icl. 
Val. 5292.) 
Otto, Gastw., N Borsigstr. 10 pt 
Otto, Gastw., N Frcicnwatbcrstr. 11 pt 
Otto, Gastw., NW Jonasstr. 4 pt 
Otto, Gastw., NO Straichbergirftr. 7 pt 
Paul, ö'.Qltio., C Neue Fricbrichstr. 50II. I1L 
Schmidt, Paul, Gastw., 0 Laugcstr. 6 pt 
— Pnul. Oiasilo., C Jrairngrnbeii 2. 
— ilicinljotb, Gastw., N Bnmncnstr. 150 U 
(Icl. III. 2fln4.) 
— Richard, Gasir;., 0 Mabaistr. 2 pt. 
— Siichnrb, Gastw., Schöncbg., Biuuhildsir. L 
— Siobcit, Gastw, NW Salbstr. 10 pt. 
— I. ii. W., Gastw.. W Knisiirstcustr. 40 pt 
— Tljtob., Gastw., SO Cuviystr. 2’l. 
— Thcobor. Gastw.. N Grünthalcrftr. G pt E \ 
— Wilhelm, Gastw., 0 Atcrauberstr. 28a pt 
(If(. Y1L 131.) 
— Wilhctm, OSaftw., N Putbuscrstr. 19 pt. 1 
— Wilhelm, Gastw.. N Schouhauscr Allee 58 pt 
(Tcl. III. 8405.) 
— Wilhelm, Oinfiro., NO Weberstr. 48 pt 
— Wilhelm, Gastw., SW Witlictmsti. 30. 31. 
— Wilhclui, Mastiv., SO Wraugelstr. 3. 
- Wilhelm, Gastw., Cliaitottcnbg., Leibni^str. la. 
- Wilhelm, Gastw., Chaitottcubg., Wcstcub, 
Rüslcru-Stllce :|0 lt. 
- Wilhelm, Gnstw., Nieder-Schöucwcibc, Ber- 
liiictllr. 171) IL 
- F., Getbgics;., 0 Bobikcrstr. !V1 H. 
- Oluslav, Gclbgiest., SO Grünaucistr. 4 III. 
- .Hermann, Ketbgics;., X Dunikcrsti'. 72 H. UL 
- P., Gclbgicsi., S Atcxaudiiucnfti'. 02 II. II. 
- P., Gclbgicsi., iliirbf., Echöuewcidclstr. 8 IV 
- A., Geldfchiaukfbik., N Chaussccstr. 31 
(fist!)«’ Rene Friedlichst)'. 30.) Wohu. N 
Schtcgclsti. 5. 
- Albcrt. (Mbzfifjf. b. d. Rcichsb., C Hirten* 
str. 7 II. 2 :s. 
- Hntio.Wfniiilbc-illcilaiirator.W  Siiiititr.291I.IV 
SSolui. Sie. 20 111. 
- öotlfiicb, Wem. Bcamt, Gi. Lichters., Dürer» 
str. 40. 
- .Hermann, Wem. Kaff. Rcub., Lanlwitz, Muricu- 
fclbciilr. 5 pt. E 
- Äilhclui. Wem. Borstet), a. D., 0)r. Lichters., 
Bciliiievflr. 128. E 
- Aibcit, Grmüsc u. Fischhblg., Fiicbom«, 
9iheinftr. 22 pt. 
- Otto, Gemiifchdl.. N Hagcuauciftr. 12 pt. 
- Rudolf, Gemüfchdl., XW Pcilcbcrgeistr. 25. 
- Wilhelm, (Seit. Agei'!, 8 Prinzcnftr. 7 pt 
8-10. 
- Gcucralmaj., Allerhöchst mit Wahrnchiuuug 
bet Geschäfte b. Juspcrt. !>. FctdaitiU. bcauftr., 
Charlottcubg., Savigni) Platz 6 I. 
- Wilhelm, Gen. Berte. b. (£mattltni)ci(cä 
„SitcPp", XW Spcucrstr. 24 Gartcuh. I. 
- Willi), Geu. Sicctr. ti. Bcrstch. (»escllsch, W 
Schöucbcrger Ufer 2ti pt. (». 1. April W 
PotSdaiuostr. 12.1.) (Icl. VL .1303.) 9 -5. 
- Mai', Gcnrcmal., XW Brcdowfti. 20 IV 
- Ariio.Gcoinelcr,Charlottcubg.,^k>iiiiimcslr.57IIL 
- Geoig,Geoiiieter,CharIoiteiibg., Schlos|ii,.3!>IL 
- Ludwig, öcomctci, Schöucbg., Rcmbimibt« 
str. 20 pt. (Posttzez. Fricdcnau.) 
- Fcibinaiid, Gepäcktiäg., SW Iciilpelhoscr 
llfci 35 Gartenh. IV 
- Hcrmauu, Gcpäikträg., X* Jnvasibcustr. 118. 
- Gusiai), Gcibcr. N Scihlincislr. 30 II. I. 
- Gau, Berber, N Sroiilljtiiiieulr. 1 d IH. 
- Fti(j, liier. Altiiar, NO Barniiuslr. 30. 
- Coiuab, Wer. Beonit., 0 Warschaucistr. 82.1L 
Paul, Wer. Assess., C K!. Miiseuuistr. 5g. 
' Fiaui.Gcr.Wsist.XWFetdMgmciitcrstr.nIV 
- Emil, Ger. Bcniiit., Ataileljoijt, Vlugufla SJic» 
toriastr. 15 I. 
■ Hcriiiaiiii, ffler. Bcamt., SO Giiurijflr. 40 I. 
• Heiiuaii», Ger. Beauit., XW Ftcusbiirgcr- 
ftr. 20 IL 4—5. 
Ariidt, 18er. Sccr., N Mctzersti. 39 lt. 
Atbert,Gcr. Schreib., Chartotteiibg., Waiisti.65. 
itcnihaib, Ger. Sccr., SW Mitteuwalder- 
sir. 40 II. 
Fiauz Adolf, Ger. Sccr, a. D„ NWBiüüeu- 
Slllcc 35 ©arlcith. pt 
Ihcodor, ©er. Sccr., N Schwebst,str. 2i!8IIL 
B., Ger. Bollzich., Rirds.. Bnlincriti. 78 lt. 
Wilhcliii, (Bei. Bollzieh., HO Schlcsischcstr.3011. 
Fiicbr. iBilh., Olcsaiiglchr. n. Eoph. Rcal- 
Gyiiiiias. ii. d. Solch. Schute, Chartotieubg., 
uhtaiibstr. 165. jit 4—5, auf;. Siciift. 
Anglist, WcidjäftSfü!)!'., 0 Prcnzlittierstr. löpt 
Carl, ffltfchnftefüljr., N Metzcistr. 34 I. 
Hugo, Gcfchäftofiihr., 0 Picnztaiicrstr. 18 IV 
Paul, Gcfchästsführ., W Kirchbachstr. 8. 
Riibotf, Geschäftsführ., W Lcipzigcrstr. 110 HL 
llail, Igl. ötrorrlic Jnspikt., Hateiisee, Mnr> 
fürftciibniiim 137 ]L 
L., Gcwürzhdlg. GiigroS, N Tcnipiiucrstr. 12 IL 
Rachiu. 2 Ilhi. 
öiiitau, Glasbläser, Chartotieubg, Ahnrnmc« 
str. 03 11. III. 
Robert, GtaSbläfei, X Pflügst!. 4 II. I. 
Albert, Qlafmuftr., W Ansbacherfir. 17 H. n'„ 
Albcrt, Glascrci f. Kuuft n. Ban, Wcitst. f. 
Ailbcu'iurahm, W Bchrcustr.54. (Tcl. s.1191.) 
2£&uftllildebrand>s Schokolade9r kauft Hildebrand’sJZakao! 
4. *v-.'
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.