Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

Pfeifer 
— 1165 — 
« -a - = 
Pfeil 
Thr» I. 
Sfcifcr, Rudolf. Schneider, SW Markgrafenstr. 83. 
- Mao. Schuldie^ NO $clnerSborfetilr.l8H 
- Gart,©ei @«t.8. S.,NWillt.llRoa6itl4LE 
- SlU'trt, Tifchlet; 0 Pinlschstr. 12 IV 
_ >>,., Zildilcr, N GroinemunDcrftr. 122. 
_ giJbcrt, Weber, 0 FriedrichSfelderstr. 8 H. 
- aibin, Soll- u. Kurzwthdl.. NO Jmmanuel 
kirdjitr. 8 Porl. L pt 
„ Shiqin'ir. geb. Jtiiizcl, Frau, Kleinhblrin, C 
Mültiiicbcitr. 11. 
„ «laauitc. Sra., ’Jtiherin, SO Srangclttt. 12 
- (iiniibril), Pe»sio»öinhaberin, W iiiljotoili. 44 
_ Rri.ecrifc, P^rüerfr-, SW Ftiedrichstr. 221. 
- Vlima. geb. Heun, jjofamcmii-nut'bMrin., SO 
Giiunjitr. 49 yt. 
_ 51L, Privaliirc. SW Brlic-Alliincc Platz 17 
- SKaric, fl.'li. Pipcsch, grau, ltljnn., SWGit 
fdwierftr. 85 pt 
- M ihm, A.'au. Safdjanft., Friedeua», Rhein 
ftr. iti. ''4. 
_ si, -Siu., SO Köpciiilkmtr. 170 H. 
- Cu'li inna, (ic6. (9ri)|wcrt, Sw„ 0 Frankfurter 
Sltttc 81 IV. 
_ Ww., SW Hotustr. 10 L 
$[(i;rrl, Jiufluil. Bahnbeaml., N Schwach'opff- 
iit 11 H. pL 
Pjriff. giotot, Gastw., N SnM’tr. 58 pt (Icl. 
111. 2039.) 
Wünrterurr, Paul, Schiieidermslt., 8 Prinzen 
ftr !H 
- 91ofa. geb. Martin, Mehl- u. Vorkosthdlr!»., 
\0 tiMiflcfit 2.1 K. 
Vfriffnr, Agent f. 3$o()tn?nf, SW Snrtcii 
Umilir. 9 11L 2—3. 
- Paul. Sfflcnt, Jnh. c. VngctS u. 9li>f;Ijnnriiofirii, 
0 jicue (Svüililr. 2 IL ti—10, 2—4. 
- l'inii, ülmtifler. iltntl), W 'Jlinttilr. 27 pt 
- r,rlii. Äichiicct, 8 Prinzeniir, 101 III. 
- tmuS. tliÄilcct, N Sdjulitr. 10 II. II. 
- vcmmti, Artist. Weik.-nsee, äkrllucrslr.lSonL 
- stuil, iiuiit, N 'Jtontt 83 H. pt 
- Slididi», Artist, Shriif., Ziclensir. 85 H. HL 
- Slfoli, Sätfcrmflr., SW 3 jljciniiiicrilr. 13 pt. E 
- i'cuniiiiiiS, liliiilcrraflr., SO Mnunpilr.  lH.pt 
- V-Mdtr,G!>ar[oiteti6|V,Raitt[tr. 11011 
- Cho, A'ndcr, 91cii=$>ci(;tnii‘e, S!cl)bciilt. 23. 
- Iviliiclm, Bäcker. N Lolliiiiigcrftr. 10 H. pt 
- 'Um. älalmmilr., 0 Petersburgers!!'. 03 L 
- Sr 'Beamtet, NW SiilSitackcrftc. 48 1L 
- Silo, 'Humlet, NO GljiiiU'iirgcritt. 3. 
- Gnu, iflfiirli'crilnli., SW 3Rüi1mii!r. 80 IV. 
- Iniul SlilDliauit, NO ilichtciibcigciiti'. 8. 
- linil 'iktftnbeamt., GhatUttrabg, Stiitlgartci 
'$1.1» Hin. 
- 5"iilh'lm Prem!cr,Friebridis'.,Piiuzen-Allec35 
- Jliiil, Jiiiciltijfr, W Slcgligccitt. Bö II. 1L 
- 5tn. x|ii(6tim6i;rm(tr.,XOtieijrnciilntl)iu-.511\ 
- fen il, 5‘iidiljnlt., SW Solmoilr. 31 H. L 
- J}mi\ (li, äJndjljnlt., N Müllcrstr, 135 Vs. 
- Biul Pfeiffer, Hvflief., Buche»- ». P.iijkl 
N. V'iigi. ii. Del., gr(iv. 1873, N Friedrich 
|u I.>i |il. (Icl. 1LL8M0.) Zich. Paul Pfeiffer 
- li«: 'iMiiliniiimiltr., 3lirlif..!)li4ai'tilr.llllill. 
- Fritz Pfeiffer, Goloiiialmr., NPaiitiir 3apt. 
Itii II 2.137.) I»h. Riig Pfeiffer. IL 
- bei nli, (Sulouialivrliiilii., W Sc;t,)flc. 12 pt. 
- Siu.i, tfoub.tcf, N Schulslr. 27 H. IL 
-®, liiiuimiriiflirl., SO Dmnirnltr. 12 L 
- tmii I(iili6.ani|ir., 0 Fraulsurler JlUc.'lOO. E 
(iil \ II il. D4J2.) 
■Joliiiui, D>>chd«ckms!r. SO Otaiiiciiftr.2II.i\ 
-Siim'., 'Jusdiitmilr., SO Wciifipcrnr.4‘1 U.I 
- »iü'.iiiiiuX Drechsler, N itrütl'lr. :tO II. IL 
■ VitiiilU'hX Drechsler, 0 Jiosculhalciilr. ü. 7. 
“ViiJmn, (£ij)cnii)i.m, Ne»-WeW>sce, Scdaii- 
!ir II» 
~ '•'•»iiiin, Vriimb.Slrt., FriedrichSf., Verliiierslr.vi. 
~ '^Min, Hi|di6. Arb., Frlediichsf., Berliiiei- 
lir l.-l II. 
~ Ji.dMrb, lititul). Gins, Vorsieh,, NW Jagow> 
fe w i. 
' Pfeiffer & Druokenmüller, Träger- 
»ellbloch - Fabrik, ßifcucouftvuct, all« 
jjti iuc Hochba», Stahlblech > iliolljalousien, 
>M>l^ m Srijöiifbj)., Tempelkiofer Weg 40.47. 
J- (»il Lchöneb. 25 Jini 39.) Jich. 3mii 
* ir.idiiimüürr. 
* Gober Sachs., Lworlgesch., 
^'icolijtr. 10 pt (Tel. 1A: E) 
jj» öiiiw Haffe. 
~ 0 Marfllniiftr. 1. sirhr 
'•Vllt «■ C°. 
o'U’it.. 8 Wafferthorstrabe 20 IIL f, 
' z*u6ucm Nachf. 
-vilMilorD., o cttautfu. 28 K 
- w«! , ^'»ilvrecharb.. K4)nmntiiitt.l54HJIL 
*•«. RudiljM, SW Rostizslr. D8. 
Voiii=81ifciF., Tegel, Beiistr. 21 pt. 
'»fck !?"•'' K‘ E«lbcrgcriir. 4 pt 
llpi in lllro" 0 Neue Ptomttiabt 6 pt 
> Bo(ni.C31ofci!tliolcritr.43H.I. 
Pfeiffer, Aagnft, Gaftwirlh, 0 Frankfurter 
Allee 163 pt (Set. VIL 3934.) 
— Slitflutt, ßlaitro., N Wicsenstr. 28 pt 
— Carl, Ganw.. SO Engel-Urer 4a pt 
— Carl, Kajti»., N Am Kupfergrabcn 4. (Tel. 
Io. 6324.) 
— Georg. (Miro. u. Koch, SW Friedrichstr. 23L 
(tel. VL 18U1.) 
— Gotllieb, ©aftro., N Suitdctifr. 70 pt (Icl 
DL 8776., 
— Guit., Gaslw.. NW Miltelstr. 64 H. IV. 
— ®ill)tlm,®lnimiiltr., Äimit* u.Bauglas.'rei. NO 
©curjcnfirdiilr. 23 pt. 8—9. 
— E., Ololiifdinillm., W Gl.'iiimcjitr. 51 IL 
— Rraiij, @urien< u.Zmiebelhdlg., Sauerkohlfbrk., 
Sie» Weisieniee, Sidaiijlr. 41a. 
— Julius, Handclsm., SO Nain,»nstr. 20 pt 
— Karl. Handels»,.. 0 Gubenerilr. 8. 
— SliiAiiit. Handlungi-eh., Stcgiitz. Potsdamer. 
Itr. 4 I. IPojtbez. Südrnde.) 
— Hennan», Handichuhm., SW Heimltr. 19 H. I. 
— Hermann, .Hausdien,XEchiinhauierAllcc4lI.U. 
— Paul, HauSdieu., N iPriiiinriiftr. 28. 
— Ale;, Hei;er, N ‘Sdiuljtv. 34 IL 
— H.,Hi1ss-Gerichls»ollzieh.. N Buttniannstr, 8 IL 
— Wllh. Pfeiffer Nohf., H-iz. und 
Sbl)liiv@ro' ijblfl., SO Kollbuser Uf;t 31 pt 
fiel. IV. ttiOit.) Jnh. War (SiaftimmiL 
— Coui?, .Hiilälliflm., N Slcf.'rilr. 9, 2. IL IL 
— (lail, Hulm.. NW Holfleiner Ufer 2 H. pt 
— Karl. Hiitmmilr., 0 DtüdccfDotferitr. 32 pt 
— Geoist. inimml. Jii'lil. f Jne>iffo u. Aqcnlur. 
SW Aoiklir. 8 IL (Sei. VI. 108.) 4-7. 
— August, Invalide, N Duiilkcrflr. 10 IIL 
— Rtaiij, ttivent. Fnspect. a. D., Tempelhos, 
Schönbiirpllr. 2 ll. 
— Gail, Kaffenbvle, 9!i|bf„ Zieleuslr. 25 IL 
— Ferdinand, itaffircr, W Ülfiljuiflr. sib IL IIL 
— Alfred, Äaufm., N Slargarderstr. 5 > IIL 
— Andreas, Stnnfm., Schönebg., Hauffilr, 17 ll. 
(Püilt'i'j. Fiiedenan,) 
— S1ii<i„ jUiifm., SW Millenwalderfir. 42 ll. 
— Cberhard, Staufm., SW ÜÄörferuftr. 83 IL 
— (Ernst, ilaiifm., SW Anhallilr. C> II. pt 
— F., Sfniifm., Slegli>!, Lichlerjeldeillr. 7. (Poil- 
bez, Südendc.) 
— Feidiiiand, staufm., S DreSdenerslr. 72.73 N'. 
— gianj,fl«iifm.,NWStloii|lodiU. 69,®arlcnl).IlL 
— Fritz, Maujm., SO Lannyer Play 11 IV. 
— ©uitnu, Jlsliifm, 0 Alerandei slr. 51. 62. 
(Miau, Haufiii., NO Ge»r<icnkirchftr. 5. 
H., ftaufm. u. Perltet., (fliarlottentg., ©toi- 
ntanfit. 51 IL 
— Haus, itnnim., SO Adalberiflr. 80 IL 
— Will). Gnfl., Äanfm, W Steglitzerfir. 9 IL 
(Tel. VI. GU3.) f. Wilhelm (£. Pfeiffer. 
Oetav, SVlcmpntt, N itfnjlourr ?l:ice 6 H.K. 
Wilhelm, Klempner, Nen Ae.beiilee, Friedrich» 
ftr. 42 IIL • 
— Wilhelm E.Pfelöer, Knabe»- u. Mädchen' 
nardrr., W jtroitrnilr. 28 pt (Tel. I. 701.) 
Jnh. iff-illj. Siifl. P'eiffer u. Adolf Weig. 
— Gmil, üohleuhdl., N Semmliicvitv. 34 1C. 
— aSnnmiS, Korbmach,, N Otw&rrgnfit. 18. 
— Hernia»«,iküchci»iiilr.,8A,andc!ibiir>ii,r, 2411. 
— Uaiil. Kutscher, NO SaiiliSlitrfltrilr. 101 H.HL 
— 91 (6.U6, Slutidict, 3lUf, yoCtecililv. 72 pt. 
— Wilh.. Äuischcr, NO (ittrifsroaldcvilr. 911 
Sliiflull, Üartircr, Riids., Sopiilr. 14 IV 
— Franz, Lagciverwalt., Trcplow, Bauinfchuleu- 
tuc(i, Behringür. 7 I. 
tSnifl, Lazarcthwärl.,Vr. Lichters., Zehlendorfer- 
ftr. 41-44. 
Max, Lcdcrarb.. S Dieffenbachstr. 08 H. IV 
— iKodctt, Lederwrsbrk., SW Friedrichs, 215 pt 
und H. I. 
— Friedrich Wilhelm, Maler, N Schlegellir. 6. 
Ernst. Maurer. Tharliitienbg., Äamfir. 109 IL 
— Hcrmaini, Maurer, C Kölluischcslr. 11 pt 
Carl, Mechanik., SO Pückterstr. 30. 31 • IV. 
Guitav, Mechanik., Tempelhos, BeUinechr. 6. 
— P„ Mechanische Werkstatt u. Phonographen- 
sl'ik., S fflnwwftr. 38. Wohn. 8 Dieffenbach- 
itt. 11 I. 
Oskar, Metalldreh., N Verqstr. 47 L 
— Gust., Spee. Gefch. f. Mödeldecken I. Gold 
u. Seiden-Chenille, C Petersburgers»:. 62 IL 
— Friedrich, Möbelpo!,. N Deniminerstr. 5. 
— Carl, Monteur, N Brunnenstr. 185. 
— ßtuftou, Muieums-Beauil,, N Echwedlerstr. 83, 
— Rob., Mu!. Zieret., 8 äkottbufer Damm 102 L 
— Gustav, Pros., Dr., Oberlehrer a. Scibni;- 
Gymnas., Grunewald, Trabenerjtr. 41 pt. E 
Albrecht, Oberstlcut». z. D. u. Borst. bc8 
ArlilleriedepolS. W Friedrich Wilhelmflr. Ua IL 
— Eugen, Papier- v. Schreibwrddlg., N Pappel- 
Allee 32. 
Franz, Pastor, NO Friedknslr. 60 II. 10—1. 
Eduard, Pcisiom ir. NW Bredowstr. 13 pt 
— ClottlieB, Pensiouair, SO Waldemarsir. 21. 
— E„ Pscrdcb. Beanit,, 80 SOluSlaiieritr. 16IV. 
Pfeiffer, Julius, Photogr.Älel., C Nofenihaler- 
ftr. 65 IV 8301)11. N Elfaffcritr. 43 IV 
— I. Pfeiffer, Pianofottefbr!,, Engr, u. Export, 
SO Waffergaffe 4 pt E (Tel. VIL 1788.) 
9—10. Jiih. I. Pfeiffer. L 
— Ctto, Platt- ii. Waschanst., NO Sll Frank- 
surieritr. 10. 
— Theodor, Plättanst., 0 BreSlauerslr. 22. 
— Johann, Pol. SJcamt, 0 Oiaubcnzcrftt. 9 ll 
— Carl. Portier, W Potsdamer Play 3 K. 
— Herm., Portier, Charl.'ttcnbg, Schttleriir. 4. 
— Engen, Ob. Post-A'üst, N SenefUderstr, 2 
— Robert. Ob. Post Aifist,, NW Emdenerftr. 43 
— Adolf. Postickaffn., Schöuebg. Sedansti.4311 
— Comtanlin, Ob.Post Secr., WSlriiimrcHr.:i7. 
— Heinrich, prinzi. Dien,, W Stcgliyerstr. 90 IIL 
— Wilhelm. Pros, W SchiUftt. 9 HL 
— Nachf.. H.. Putz- u. Modc-Magaz, SPrinzcn- 
ftr. 52. Jnh. G. Haffe. 
— I., Rechn. 3!ath, Slegliy. Gchüljciifir. 25 pt E. 
— Fianz. Rentier. Reinickendf.. Prooiiizslr. 31.L E 
— Karl, Rentier, NO 'Brnicudjciimtr. 4 L 
— finrl. Rentier, Gharlbfl, Wilmcrödorfeiltr. 31 
— tlmil, Sattler, Schöuebg., Bahnstr. 46 IL IIL 
— Karl. Salll.'r, X Sdjliemaniiflr. 41 II. pt 
— Oskar, Gallier, Reinickendf., Schilliiigftr. IN 
— Wilhelm, (sattlet, N Bnrlciijtr. 131 IL pt. 
— Hermann, Schäflesdrk. u. Stcppanfl., W Jäger 
itr. d IIL 
— Gustav, Schankio., NW Miltelstr. 23 pt 
(Tel. I. was) 
— Heimann, Schlächter, N Bernanerstr. 70. 
— Jodann, Schlichter. 0 Vi l'i.iiir 29 II. 
— Paul, Schlächtermilr., W Gninewald-tr 127. 
— Johanne«, Säiloffer, N Fennstr. 43 II IL 
— Martin, Schlöffet, NW Beuffelitr. 27 IIL 
— Max, Schlöffet. NW ÖODbioälnstr. 2 TL 
— Paul, Schlosser, Borhag. Rnmuielsbg., Schiller 
ftr. 18 ll. 
— Verthold, Schiinilzsiednei, Bratenfchmalz 
Wurst- ii. Fleiichwr., 0 Blnmenthalstr. 27 pi 
-- D, Schiuiedemstr. ii. SSagcnfbrl., NO Grcifii- 
maldeiitr. 70. 71. Wohn. Sir. 108 I. E 
— Crdmann, Schmied, Sitalnu, 'J!lt--2tralau 
— Adolf, Schneid, s. Damen-Cousect., NW 
Vsineburgtrilr. 24 II. L 
— Berlh., Schnkidcnnllr., 8  i3chlticvtnachcrslt.il 
— Fiiednch, Schneider, N Prenzlancr Allee 16 
— Hermann, Schneider, N Brunnenstr. 3j IV 
— Heimann, Schuciöcrmilt, W Neue Smtcri'dht 
itr. 61 U. pt. 
— Julius. Schncidcrnistr., 80 Mariannenslr.5 II 
— Leonhard, Schncidcrmstr., W Siilhciilr. SO 11 
— Wilhelm, Schneldcrinstr, W Frankenstr. 4 h 
— SsMliclm, Schneideimstr, 0 Ptenjlaiictitr.üttll 
— Richard, Schriftse»., Schönebg, Gi’bnrgitr. 61 
— Albert. Schiihm, C Wai-'eufir. 16 IIL 
— Carl, Schiihm.. SO Lieguitzeiftr. 3 IL L 
— Friedrich, Schiihmmstr, 8W Deffauekftr. 131< 
— Heinrich, (Schiihm, N Wöhiertitt. la I. 
— Karl, Schnhni., NO Lichlcnbergerstr. 141LV 
— Moriy, Schiihmmstr, 0 MarknSstr, 41 IC 
— tUiorih, Schuhiiiiuitr., NO Tilsiterstr. 42 pt 
— Oskar, Schul)mmjir,, SO Manamien-Platz 25. 
— Hc'nr., Schnldicn., Jiifbf., Kirchgaffc 0 L 
— Friedrich, Schnym., NO Josthilr. 3 H. IV 
— Gotthotd, Geh. cjTPcb. Secr. u. Gatciilat. iiti 
HniibclSminift., Stoglitz. Ftorastr. 3 I. 
— Gustav. Geh. rjiieb, Secr. SW Solmäftr. 46 
— ilii.bolf, er«cd, Secr. ffir. Lichters., jtouimoiv 
dantenslr. 24 pt. E 
— Friedrich, Stat. Assist,, KarlShorst, Dönhoffitr.3 
— Otto, GUt. Borst, a.D...Schönebg,,Hel»istr,4 
— Paiil, Steinbruck., SO Falckeiiite »ftr. 31 IL 
— Paul, Stell»!., 8 Seba'iianslr. 62 ll. 
— August, Sttabenb. Stulsch., Schönebg., Belzigrr 
fit. 6V II. III. 
— i?arl, Slrasieub. Schaffn., Gr. Lichters., Au- 
l attischer Platz 2. 
— Carl, html. med„ N Jnvalideustr, C IV. 
— Stitl, Taseldeck., SO Oranienstr. 39 IIL 
— Pa>.-1, Tapez. u. Deeoral., Wasch- u. Plättanst,, 
8W Schiivenstr. 21 K. 
— Adolf, Tischler, NO lilisabcthstr. 3 K. 
— Adolf, Tischler, N Schliciimimilc. 18 H. IL 
— (Ernst, Tischler, S Kollbufer Damm 33. 
— Franz, Tischler, SO Wtaugelstr. ti II. pt 
— Gotlhils, Tischler, 80 MnSkanerstr. 47 IIL 
— Gustav, Tischler, SW Solmäftr. 40 H. IIL 
— Gnslav, Tischler. Friedrichsbg,, Pfarlfir.44II. 
— Julius, Tischler, 0 Friichtftr. 35. 
— JuliuS, Tischler, 8 Griinmjtr. 37. 
— Jnl.. Tischlermslr. und Sargsairik., Neu- 
Wei^ensee, Gustao Adolphstr. 149, E 
— Julius, Tiichler, iltitdf., ctopffiv. 61 pt 
— Otto, Tischler, W Stvinmeoitt. 22 H. IL 
— Paul, Tischler, 0 Warichaucrstr. 66 IL pt 
— Richard, Tischler, 0 Gnbcnetftr, 63 H. IV 
— R.,Tischler, Borhag. RummelSbg.,Hauptstr.81 
— E.. Berit. niiSw. Häuser i. Daumi-Äleider 
«offen, NW Pbilipfitr. 17 H. (Icl. UL 5091.) 
Pfeiffer. H., Scrroalt., N Eriebcnowftr. 14. 
— Otto, Sictualicnhblg, Rirdf., Steinmctzstr. 38. 
— Moritz. Aogelhdlg„Charlottcnbg„Schiklcrftr.41. 
— Hugo. Aagenlackirer. SO Sorauerflr. 23 L 
— Äug, Xylograph, W Barbaroffasir. 75. 
— Felix. Xylograph, Schönebg, Hauptstr. 22a IV 
— Paul, Zeichner f. Kunstgew. u. Industrie, 
0 Raupachllr. 14. 
— Johanna, Ftl, Sirectricc, N SchtDcbtcrftt. 230. 
— Glitt, geb. Blauik, e». Fabrlbes., Gharloltcit* 
bürg. Bleiblrciistr. 3 IL 
— Agnes, Frl.. NO Georgeukirchstr. 6 H. UL 
— Anna, Ftl., SW Lichterfelderstr. M IV. 
— Marie, FrI., 0 An der Stadtbahn 2 IV 
— Wilhelm,ne, geb. Liedtke, Grüukramhdl., H 
Sclibcniikcqtt. 19 K. 
— P luliiic. Häudlerin, 0 N-eberwallstr. 13, 1. H. 
— ÜRcta, Hausdicnerivw.. N Prnnucnstr. 193. 
— Bcrtlia. Frau, Hebamme, Lharlottenbg., Schiller¬ 
st! 35 IL 
— Marie, geb. Sliicrtz, Wio., Hebamme, SO Ftatu* 
ftr. 3. 
— Auguste, geb. Ehrlich, Hulmft., SO Drnnicn* 
ftr. 35 II. IV 
— Maiie, geb. Arnold, vw. Kanzl. Rath, SW 
Leipzigerstr. 44 IL 
— 6., Kanffrou, 0 Andrcabstr. 08 pt f. Otto 
Miedle Nächst. 
— ffimit, Maurerww., SO Lanfiijetstr. 41 H. IL 
— Oleichni., FrlS., iHobiftiiiucit, SO Oratiieiiilr. lGi. 
— Helene, Slimtinsirsimciitcichblg., 8 Kottbuser 
Summ 102 I. 
— Anna, Fit., Näh-rin. NO Wofliioiuflr. 23 IIL 
— S!crllin,®nj..Slöi)niu,N' Schöuhanser Allee40». 
— Jbn. geb. jiraii,e, Au>., Näherin, N Pappel- 
Aller MU. 
— Pauline, geb. Balke. Wn>„ Näherin, 0 Stra- 
laner Allee 20a IV 
— Benha, Oberköchiu, Vorlag. Nummelsbg., 
Hanplslr. 7. 
— Anna. Stlu-gtiiu, ^chlends., Schweizerhof, Heil¬ 
anstalt. 
— Anna. Ww„ Plättanst.. 0 Pirniibcnzcrftr. 13. 
— Pauline, Plätler'-, W Skeinmehstt. 74. 
— Helene, Pviontitre, W Kurfürftriiflr. 60. 
— Luise, geb. Dietz, Privnlic.'e, W Potsdamer« 
ftr. 81. 
— Marie, geb. Sprung, m. Rechn. Rath, W 
Lutlierstr. 14 pt 
— Anna, Rentiere, N ©avtenftr. 39 UL 
— Gliie, geb. Echönivetter, Rciit., SW ftünig« 
gräxcrstr. 94 IIL 
— Sopliie. geb. Heineman», Schlächlermsttww, 
SO Oranienstr. 10. E 
— Rosa, geb. Pettke, Schneiderin, 8 Kollbufer 
Damm 13IV 
— Marie. Etat Assistww., N Aikcrstr. 100 L •’ 
— Garo iuc, geb. Gierte, Wasch- u. Plättanst, 
Charlotlenbg., Kanalktr. 1 pt 
— Angnfte, geb.Rnftow, fflio., N (i)arlcn[lr.l49aHL 
— Auguste, geb. Krüger, Ww.. N Schöuhauser 
Allee 177 U. IIL 
— E.. ®», 8 Wafferthorstr. 27 H. UL 
— E,, Ww., Sleglio, Schüvenstr. 26. 
— Erncstine, geb. Witte, Ww„ NO.Höchstestr.Sl. 
— Johanna, geb. Prasset. Ww., NO italfctitr.25. 
— Louise, geb. Raasi, Ww„ SW Bariitherstr. 13. 
— Marie, geb. Scharendem, Mw„ W Lüliow- 
llr. 54 L 
— Maiie, geb. Fischer, Ww., N ZiotiSIirchstr,32. 
— M«r e, Ww., Gr. Lichters,, M.irgaretheustr.M' 
— Pauline, Äw.. 0 Grüner Weg 83. 
— Pauline, Aiv., 0 Holzmarktilr. 4sa. 
— Wilhelmine. geb. Melier, Ww., NO Sani» 
wchrstr. 42 IV. 
— Ww., N Wollinerstr. 7. 
— Pauliiic, geb. Slctiibcrg, Jimmervetiniethcrin, 
NW Gcrharbsti. 17. 
». Pfeil, B., Guif. Generalmafor z. D., W Gen« 
thiucistr, 28 UL 
Georg. Gras, Obcrlciiln. i. 3. Garde-Felbart. 
Siegt., NW Perlebcrgeistr, 12. 
PseU, Gustav. Bahubcaml.. N Garlkiistr.47 II.IL. 
Robert, Reg. Banmstt. a. D., W Bütowstt.43. 
— Otto, Buchbind, KO Forsterstr. 1. - - 
Robert, Bnchbinb,, N Hochmeisterstr.  10dII.pt 
— Hermann, Bnchhdl, W Marburgeiftr. 14. 
— W., Fahr!., WLui1polbstr,17I. E s. StccuWct 
& Pfeil. 
— Hermann, Fuhrh,, N Schulzeuborferstr. 18ttL 
Hei,ii ich, Fiilicuutmielim., N Fen iistr. 43 U 
Julius, Genbarm a. D., Ober-Schöueweibe, 
Wilhelniinciihosstt. 2. 
— Friedrich, Hnndehdlg. u. Sdieciiiiist., SO Köpe« 
uickerstr. 53 (Icl. VII a. (jöOti.) 
— Adolf, Hutm,, 0 Laugeflr. 41 IIL 
— Ernst, SUiifin., NO Heincirdorscrstr. 32 IIL 
— Max, Anusm., N Sdiöulmufcr Allee 158c L 
12 Va—l'/a- 
— Moritz, Jlaiifm., SW Maikgrafcustr. 18 IV . 
— Dito, Saufm., N Wöithcistr. 49 IL (Tel. 
V. 3877.) 21/8-3'/,. 
-Kaitfti Hildebx'aiid’s Schoknlade, kauft Mildebrand^s Makaos
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.