Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

p rtcy^sma ^ -, 
I. Theil 
Krone 
- 778 - 
V. 
Krqpff 
Preiit, HtIiikich."HaiidtI»m. 8 (infrnhalbt lit 1 
— »»chaib, Handichuh ii, UiavallcnhN, 8\V 
fttiebild>lir, 41, 4.Z, 
— H, flrpr, Heilgehilfe, Raüeitr u {iftttmug 
Cpcrai, M 1'aenwlMir. In pi, 
— Stiehlt», <iri<#r, H SthSnlelttltr. Ifi. 
— WuMf, Hoch, Jlrf* u (Jlfsubflönbau. HW 
!vclI,«0lan,k.PI°, 1U III. iTd.lX.73J0) 
, b -10 
— llrrtft, flutm, SO Püdletfir. fd. 
— H, <niMlbdfR' ii. OtmnMtfiae Sterlett, HW 
ndtbildjllr. $1 lir. Hei IX. SH7.X) 4-6. 
— Unvlti, Äaufm, SW titnelieitaulir. 4 11. IV, 
— i^klkdüch, flaufnt, XWVuifenltr.lHH. s Lchulje 
t rtroitf. 
— VubBig, ftattfm, SW ;jlmmet|ir. iO I. 8-0, 
3-4. 
— Cltar, flaute, S Gamphaulenlir. L 
— tialbemar, Ranfm, S Schinleinltr. 25 11.11 
— Otto, ricQnrr, Gbarloitrnbfl, Slle&cmattn'# 
* Privaltotg 07. (Poitbez. Plitenfce.) 
— R, lllrmpiirtmitr, N Seifiendurgtrflr. firt |it 
— Richard, Hltmunrr, XO Palllsadmslr itt lf 1 
— fc (so, (F., flunit, u. ÄrtaDgltfjrrri, 8 Stall 
schrei berltr. 18. )ah Gbwmib flroee, Wohn 
S Slle$anbrineaflt. 47 III. 
— Julius, SÄenter, Gharlottmbg, Pestalozji 
«r. 34 lf. IV 
— Äicherb, SRetaHbriid, SO Ctwelitetftr 18 HL 
— (Tatl. Riichhblg., 8 Vnlfm.llfrr 47 pt. 
— PeNholb, aSonttnr, SW Setgatanailt. 8 II. 
— (leiariih, PoNitr, 0 Ptltttbargerftr. 39 I, 
— Hermann, Poftbritstr, X Betgilt. 18 IH 
— Rite. SeittmUt e. D > Zthleabf, Antjaltitttr- 
llr, i'ordjmannfrfifi Jfiaul. 
— 'sauf, Singer, SO Wörliftrfir. 07 I. 
— Cito, Schlaffer, SW Ftirfenitr. 6 II. IL 
— SUhtlm, Tchntidtrmstr, C Joachiwstr. 21 L 
— Slngnil, Schuh«.. XO foBifabrnftr. 9 II. IV. 
— srris, Schuh», 0 Sm OflbeSnhote 18 H. pt 
— Bars, EnftnfchBtibmftrfS Sthnintrffr. 3 H. II. 
— Adolf, ätrir.tnitf., XO PaMsadtnstr. 74II. I 
— Otter, Steinbiatf, X Kamtrritr. 11IV 
— Sllbfrt, Cfi. Ickgt. affift, XO Greiftw-lber- 
ftL 226 IV 
— lkhnkoph. Tischler, SO Ctanienffr. 167. 
— S, Tilchlenaftr, Sptt. lischt; SO Craateai 
ftr ISO L Sohn. SO flammntttitr 3 IL 
— «ich., Tischltt. XO Pallifabfnflr. 20 UL 
— G, Uhu, X SniBHtitttr. 14 IV. 
— Silhrfat, Seist. XO $tltr46nrgetftr.55IIL 
— PaaILim«erai,GharIontnbg^laiserFriebrich 
ftr. 89 H. IIL 
— 5B,3imnitrBL,G§at[ottrn6g,9tä!f ertftt.10H.nl 
— Ada. geb ®<chatoef. SanaBtratehmami, Chor 
lotteabg, Sophie Güorlotienftr. 109 L E 
— ilnsa, geb Hinel, stoafatew», XW Hasel' 
Bngnfit. 2 IL 
— Zetliac. g«b. Hcinmana, Smfminmi4 W 
Soraitrtr 9 H. pt. 
— ÜKent, Ftl, äKättltlniljtnn.SO 5bH$rr{ti. 35. 
— äntta. Frl, Plätterin. W fottoamrritr. 83 H 
— SttgaRf, Pri». Urans rnpStg, SW «rcnzkcrg 
- ftr. 5 H. XK . 
— Sfnaa. Frf, Stet, W Smlnftlbittt. 35 IH. 
— Chr»,geb Gnnl<T,TefcalftrtBm,X Elaaftr.1 
— äagaitr, So, C SuticaSr. 63 IV 
— SSanc, Sm, W eigholjftr. 15 H. IL 
— Paaliae, geb. cttlrabrauM, Sm, SO 3Mchier> 
" ftr. 16 K " 
SneeSttg, 3t, Samo, C $«c Friebnchstr. 37. 
— 8, HdaMenL, 8 Smoaaatfr. 9'H. 
firexetfer. F., Dr. mod. pt. Strjt, W Sanft 
ist.' pt (ItL IX. 7307) 8-9. 6-6. 
— Seiler, 6er. 8»ei>, W Smimtfitttr 32 L 
— <frcii,Dr jar, Äaacrrgrr. Satb.W flütiärilra. 
bannt 241 IL 
—' Elnobtlh. gtL, Sntf, W Toukozieastr. 13a IL 
(ItL IX. 6237.) 
R rietst 11, Htrmaaa, So^n KonlieL, S 8ee46» 
in; 53. 
Jbeargdlb, Goonnel, Äontat, SWISnnferanftr 1. 
fireatib, Söhclia, jüagtttr. JCijtit, X Saöletßr.9. 
firaHtmoBH. ^nt^aasiunntik, X 'cchtianar.a- 
' Sn 14. e (id. jn: seo), * " — 
— y-ibls, Lchichmmirr, Tteglitz» TchilbS»rn> 
‘in; 86 pt 
firiaeuann, «rianch„LiaIl«str, XW Ariednch 
fltitf-Hfcr 6-tt-t 
fireetabrrg f. e. GroatnBerg. - , 
Kronenberg"* Co., Boakgtsch, XWRitltl 
6t. 23 XltL 1 1408.) 3sB. Stepoli Srenm- 
ktg. , 
HeinrichKronenberg:, CiaeeiieBÜrt,SW 
Smialmtritr. 56 H. pi (2«L IV. 397a) 
, Sah. Heinrich Sroncrchcrz, Sohtt. SW Mark' 
grofomr. 31,12—i 
Srearabtrg, (Tort, T^laiert, SW HorMr. 4. 
—.HenaaM, Fabriarb, SiijM, Pn»j Handitry 
,>24. , , / , 
— 5foeeB„flenfoL, XW Ltisiagilr. 10 X (ItL 
IL 806);. fltcnro6crg A Co. 
flrewen6fr(i. Worlb, Äaufm, 0'H«fjntii'rftftf. 11 
-- «Ibftl, Po!l ichaflii,, 80 Süantnif|«l|lf. 10U 
— Schloffer, XW Sldiiijttnlir, 4.% 
— Äerie.Dr. Schiistittlltr, 0H«hitl. b „6ihl 
schm «uliur, W <imblfifir, M II. III. 
Hrdtunbiriicr, öoliftleb, «iichhall, XO Pall 
fabentir. :I9 1. 
RreumfUb, tfanllnf, gtS. Jtriffl, K», Wä 
(djtilit, X ülriumcrflr. IV IV 
Kronon-Ofon und MotaUwMr«n-r»- 
brlk O. m. b. K. Otltti «. Oifeit»,, SO 
llärllttt Ufer, Itmpllittt'lch'rt Haut. |Tcl 
IV, M00.) «e|*l|l»|il(ir. H»g» flattenbach 
Wilh Tlnnt. 
nroner s. a. (fronet #. fltohett. 
— Äerle, I)r. mcil, pt. Atzt, Sa«. Rath. 8 
Ctanirtillt.'14.11. fiel IV. 100«) 8-lft 4 
— I-ooaor Kronor, tlattl*' u. tiommlfi 
«eich. SW RrieSilchllrafif 210.241111. (XrL 
VI. 2144) »-11, 5-7. Ont|. L. fttontr. Cp 
— 1~ BCtoner, «Scher-Revif.«. v«chsLht»«g». 
Lehrer, SO «chmiditr. 40 I. Jiih. iIeo»eit 
flrentr. —9, 2-3, 
SKar, löar. lleaial, 0 Slenfeafelbeflr. 13Kpt 
Gebrüder Kronor, llhem. itiabrt- lsilch 
leim, liebttfctle, Üttcrtede, ßchufj.ttn'ot». 
SW <Nigel*bttfl<t#r. 0 pt (ItL VL 3100.) 
Jnh. Hugo U StegWeb Htonet. 
A. Kroner, ffigamn- #. fiotletiegtfch, W 
Üärnbtrgerste. 21 pt (IX C200.) JÄH. Frau 
A. ßtontr. 
R, digarreahMg, X Lothtingttftr. 69. 
— Jfidor, Ulleftr, 0 Ülailtaftlbertr. 13 pt 
Hugo, Äanfa., W ©obenftr. 91. |.6<biübn 
Ärontt. 
— Rathair, flaafm., W SäroSergnitr. 21 pt 
— Siegsrieb, Äaufat,' S Si^titnaachetilt 1B.IIL 
{. 6ebtfiber flronrt. 
Sohanat#, ÜSaf. Lchrrr, N Skmauetftr. 102. 
— Reinhard, Ras. Lehret. X drannftr. Itt 
— Htnnaait, Puvvhblg , Lkrsaabgesch. aller Art 
llachencz, W Slkbitschftr. 48 pt 
Philipp. Vr, Rabbiner, W Paffaaeiitr.il pt 
(let IX 65350 12-2. 
— titerg, StebatL, O PelertbntgerAl; 71 K - 
Henna an, Tischler, SO Siraailr. 34IV 
— It, geb. Brabq. vw. Dr, SW Zosseutr. 
ftr. 20 L 
— SL, geb. fiaolonlsitj, Frau. W Siirnbtrgfr» 
ftr. 21 pt (ZtL IX B2Sa) siehe SL jtroner. 
— Stich m, X Snianeaät. 3 lL.1L - - » 
— Soiailt„ gib. Fabian. jUafmfwo, XW Les 
fingftr. 25, Sarteah. IL 
— Siaa, geb. SRofcBiaa#, Uaafmtmo, S Stall' 
schrtiberftr. 26 IL 
äani, geb. Labn». PrieeL. W f)otlflr. 47. L 
Sotho, Srrlänf, X Fkhtbelliamtr. 57 UL 
— Gtaarn. So, SW «BnftaaastL 21 UL 
firlatr. H, Siäitest b. FiLale b. garbaifbrt. 
Beiger i Sitlh, SW Scathftr. 8. (ItL 
L 7265l) 8—10, 5—7. Sahtt. XW Gas* 
baut» tritt. 11 L 
— St, Galant, u. Spielw, SW Üochktr. 1 pt 
Arthur, ctontBL, O SoBaet-IhaitttftL 37 L 
öbnerb, Schalbiek, O SnbratrtlT. 19 IL 
— Staun, geb. Höh». Stat Slsfistww, X Ärar 
Hochflt; 6 rc 
— Hcnncttr, So, X FrdtnoalbtrSr. 7. 
Sriaert, Friedrich. Gr»tl. Sttirt. a. GeftalaL, 
XW Sinttarjrrftrl 23 pt E 6—0. 
— Anton, itamannach, 0 Thaerstr. 3 IL pt 
Cno, ÜLasal, X Chonnerilr. 83 IL 
B. KrCnert* ZUfc., Änom» a. Vtriamftme. 
Haarichwadsbrt, O Äragtitr;_ 38a L ,|IeL 
VIL öt»2.) 5ah.' Solo Hcntogtr.1' 
— Marie. Hanbäklr. X Jnvalidtntzr 13 IL 
— Garofiar, geb. Srvxkopf, florbono, X Ttm> 
miaerfir. 1 IL ‘ "x -*■ 
— Elisabeth, geb. Lmdr. Lthrrrwio, X Pttnzlaucr 
an« 219 in. 
ÄreatS, Richard, Sraaemerb., X Brnmitn 
ltr. 109,1. H. pt 
S Serfwrb, Paptrchblg., Snchbrebtrti.-W 
Stabftritr. 18 pt 
fireatisittnr, Hag», flanfm.. O i^arschoneiiir. 63. 
Lroaewitz. GorttintfchtrSO Soldtmarstr. 40a H. 
Äreafrlb, S.J,Echt tagt Löschpoxier a. RoronL 
3R=ga$.,C Strakaerfin lirl£=<ttLV.’149&) 
2-4,7-8. ' 
— Franz, Schleifn, SO Kaaltuffelstr. 68 K 
— E, Dr, Rechlraaw. b. Sanbgtr.. L'b. Seiar, 
X Echönhauser Äflet 186a L (ItL EL1835.) 
4—6. Lohn. X 2Soabi|oa Platz 111 (ZtL 
* HL.1897) . . . . 
— Cito, Töpfer. Paakow, Srt^mtnt. 7 IL IL 
— Margarete, Gtopaütn-Äehtrm, XO Lands, 
btrgrtftt. 120 L" 
— Sanjieia. Ftk, W Lätzovfir. 61, 6artcsh.IL 
— Lina. SRobiitia, XO CoabeBogerftL 81 UL 
fiteafelM. Albert. ÄaafauX IreMomitt. 10 H. 
LnahageL Mz'-ö.. Saft-, XW,.Se3e^ 
ftt 49.50 pt (ItL K247$9,^ ^ 3 
Dreahaafc«, Kar,' RetiffiC Medrl^tkg. 
itfemliirlrt ö hflwH« IM. E (T<l, SrirtlBg.W) 
I. S itihn. 
faul, RebrtM,XW flurislr. 31L I. «. «o!;ti 
Wilhelm, iHrnllfr, {ttlibrichfbfl., $$rawtfiitirt 
Ühaiffe« IOT, L Vlulj. 1.1 
stronhelai f. a. ffrotchfim. 
Cito, Dr. mfd„ pr. Hrit, 8W Zimmerstr, 50 
(Itl) 8-10, 3-fi, 
$?at, töflilbfeml, X Strafiburgrcftr. 57 IL 
Ä«b, itebrf, 8 Lnselstr. IM II. |. Lehman« 
Hrotihtlm. 
R, Kronhelm, fllellnr solid, eleg. Herren 
«arbtrote n. Rad. erimiirl Wie« 1873, 
W Chart »tlenftr. 011.(Trt.lAtoiW.)8~K3ii6. 
Bmihatb unb Ueuil öoibmann. 
— Julie» Kronhelm, fttbrf.v.Hullchmuia 
Saitlanefedem,8W Veuthstr. 10. (leL 1.1070) 
Äxh. Julia» Ärenhtlw >,. M. OngtL 
— Äiiiiu«, Kaufn, 8 Jnkeistr. Ob L f. 2»liat 
Äteahti«. 
— Jaliu«. «ans«, W fliirsärftenftr. 11M. 
— Rar. Maufm, W ttillebtnrrflr. l"ptE8-10, 
4-6. 
— Kar. #ausm,XW fllopftodtlr. 0, Aaktenh. pt 
— Äosrt, flaasat, O Echilllngstr. 10 L 
Äathe«, flanfm, C Prtnjiantrsir. 20 D. s 
kchmibt t Sronhtim. 
— Ä, KdaBHMg, XO «arnimstr. 21 L 
— J. Kronhelm, Pseibehblg, XW Sari' 
Itt 4. 5. Iah. Ftaa Joh. fltonhdm. 
— Jo». Kronhelm, Pstidehbl, XW Unter, 
banmifr. 8, SlabtbaHaiognt 26S. (Icl. 
□L TOS.) 2»h. Ktea Losephia« flronlkim. 
3R, PserbtHbL. XW «artitr.42. (ItLHL52»8.) 
— Heiarich, Rentier, 8 Jnieiftn 9a. 
— l'topolb, Simtitr, XO MeHneiftr. 3 L 
— 2«h, geb. Singer. Fraa. XW Äariftr. 421 
(ItL I1L 6236.) s. J.«tonhti». 
JasephIae.Fraa, XW Äaritnfir.5. s.^»s.Üron 
Hella. - # 
SL. Uausmiww, 8 Reue JacibÜr. 18. III. 
Sreaslgtr. S. a. L, Privaiitttn, Siebtr>6<H3n' 
Haas., Seiferia Sugalteitr. 17 pt 
— Salto, Rentiert, XW cchitfbaaetbanun 30 pt 
flreaide, Storg. Äeafat, K Panfitr.' fcl pt 
ttroalg, Souls. Schrift- u. Schildermoltriästr, X 
Preazlaaer Alle« 2 pt E 
Arsaig, Ärthut, Dr. jur, Stoütgtr Rath a.D,W 
Sandflrafrnftr. 9 pt 
— 9, Dr. med, Uaietrf. Pros, biriglr. ärjt 
a. b. Inner, ilblh. b. Uranftah. Friebrichk 
haut, XW »tust «rchftr. 9 L (leL L 7181.) 
8-9, 4-6 (L itraaleah. Itl. VIL 613.) 
Iheobol^ Dr. jur, Jak. Rath, mb (tritn 
Sittetor b. Prtntz. StnL Lkis. Anst, W 
ftaiitthofttt. 2. (ItL L 1S01) 
Scbert Pres. Lieat XW Jaoalibtustr. 65, 
Seferac IL 
— Sühtlm, Procanst b. Seal f. Handel u. In 
baftrie. W Schinktl-Pl-tz 3 Itt. 
— 5, Sth. Ob. Rtz. Ratha. vottt. Ralhi. Ruiistrc. 
b. örftatL Slr6, W Sntbacheritr. 16. L 
Justitiar, geb. Iriint, »to. Pros, W Aul 
firfteaftr. 112a L 
«»gaste. geb. Sröaig. va». Fth. Stg Seih, W 
Laabgrasraftr. 10 L 
Ütiaig-Thitmr. SSerir, geb. Karg, Seerntta»», 
NW^ibedcritr. rU L E 
areaiag,6mtl,Gartoat6rUiOliai*#6trgmtr-m 
IV (ftLVII.4012) Sohn. XO SüchiegraUL 
— GmiL Gigatreaat, X Seinnncndttttr. 38 UL 
— B. Krönlng & Co., Chirurg. Sntametctr 
Sagt, SW Slichtiftr. 19 4—ti. Iah. P. 
Lanntztn. - - . 
H, Trogtnhdl, X Sanlnitr. 7 pi 
— Rar. Sabrt n. Stcorei, SWRochftr. 10 M 
2—3, s. SL Ärontag. , . 
— Carl. Fkilcahaaer, X ffolitrgetßi. 17. 
— Carl, Sasta», O 9r. gnmlfarteftr. 18 pt 
(ItL VK 4529.) - 
— Fntz, SeschäftlsLhr, X ZionLknchKt 22 E 
— Paul, 61aicf. Ghartotieabg, echiBroir.81 ÖL 
— Heinrich, Sth. jZaiyLfldh. SW gorltzr. 10 pt 
Srano. Äegeabeb, X Loktimstr. 13 UL ' ^ 
— ParCSanenreBi}, XWIHurwstr.4S.Aasg {J, UL 
Susta«, Haufar/8 BakNoalbstr.ö6lll, 2—3, 
[. SL «röniag. T 
A. Krönlngt 2Si6dfa6ni fir coemL Voh 
mragi’, Hotel». Sartaar» ■%. Atontnihanä- 
l5nnchtwigtn,$olSm»aarpt a- Sttoratientn. 
Sitstrant ÄönigL-Sthötbta, SW tlochktr. 10 E 
l (Icl. VL 1862.) Jnh. SShf a. Saft Äiöamg 
— C, Piono-Rog, Ein- a. Stti.-" e.^ ata 
B. gtbtanchtat Piaaiaot a. Flügel«. C. Li- 
.. citsstn- 76 pt (ItLJIL 1SS.) , - ^ 
— Sbolf, Portier; "W $ttielbtd|tr. 22 pt- ' 
.Hcmann. Ob./ Pest - 3)5)1, i^adolttiiEg., 
tSchüIerftr.i6i 33.IL . .j » 
Robert, Schlichtet; O Sigierftr. J3 SL 
— C, £chlojsora«|tt, XO, Siitinchibogeritr. 3. 
(Tatl,-Schiaber, J\(), äRt|edrtrgt. 6 H. UL 
WlKtt Schliern, SW Bit IV 
Oll», Ältlich, X tlurgedorfilir, 3," ' 
ÜrtblMÄ», atftlm,,,S034l4tn!iHiittf,4l ü. lf. 
tilihrtw.älwtmhtb, HW Sfrgmemiltr, 4II. 
Quito», lifchler, XO ßticbtichfbeigetltr. 7. 
Wilhelm, Tischler, XO «op»fn|tr. 48, 
Hermann, ^Immrrm, X ÄiUiisir. lttib II, 1. 
«real», «rinharb, Maler. W 6ol|ltr, 8 ». IV. 
flrtRfr, Stöbert, Lchneldermstr, X Rthtbtaiwef 
ftr. «5 1. 
— (tatl, Schuh«mstr, 8 Irtibnttrslr. 47 pt 
— ti„ Illchier, 911(61, MÜHIenftr. 17. 
— B, 3al)ii(än|lL, XW Lirltnltr. td pt 8-U 
flrSaleln.iflnbrta», laprj. «.TtcoralJlW tMeuen- 
bomerstr. 184 II. K. Wohn. SW HoBaw**« 
flr.43ir. 
Hreameht, Karl, Tischler, 0 Rw»ls8rttr8Btf»$. 
Hronmelcr, fliberl, Posamenlimvhblg., X Ll,r< 
eerberitr. 0 pt -» ' t .. 
Ure#wlierr^ttMeaa,5i6oniflri«fegcr,X$ät(lrn» 
ftr. 3 IV. . 
Oma, iltfreb, Schlosser, XW *e|iodctslr. 6. 
Kronprlnxenipotheko von B. aehrt, 
XW Hlnbflfiaftr. 1. (let U. E) Onh. 
Wob. Lehrt » 
Braaqal#. Pqal, Tischler, SO üohm£h(cnttr. 121. 
ürmbrin, Wilhelm, Chtf-Sebatt ,b. Zeitunz 
„Ile Post", üharlottenbg, Berliantzr. 44 IV 
(leL «hart 1131.) 
Rranebtrg, Sasse, Sto, XW Lrtbowktr. 10, 
firaathal, it, I)r. med, pt. «qt ie, SVy Sii- 
htlmsts. 15 pt (Itl. VL 4972.) 8-10, 
Paul, Dr, med, Arzt. W Scabgraftn- 
ftr. 19 UL E (Itl. VL 4379) 
— «kor*, flausa, SW €*6|ca»r. 21 IL 7- 8. 
-,S. Ktonthel *_S6hne, iBöbtt Sagr, 
XW Saaebargerftr/S. (ItL U.41L) (jiehe 
Rachtraa) Iah. 8. Seoi (Stettin) tt, 3. 
«lavier. 
— £, Posaotniiem», Seinen, Wäsche, X Schi». 
Häuser «det'lW. (ZtL J1L 85U5.) 
— Rnstee. Ditntitr, W Etaaifhr. 6 pt (leL 
YL 7^41.) 
flreog, Hermann, XrchUed, Eilaetibf, Btrn- 
bardstr. 11 HT. , . 
— Bernhard. Tischler. SW Siabcaftr. 79,11 L 
fireohf. StUxrt, Saft«, Gharlottenbg, Sophie 
Chariolttniir. 79 pt - 
D, Tchlächteruipr. 6 8atfleai|lgraital3L 
fir*op, PaxL @la|enuir, X ffötlmtiftr. 16 B.IL 
— Fritdnch, Hnier, Zthipidf, ItUoenitt. 7 K. 
sL,Schneib<Tm(tr. f.H, Slmeaftr. 771£ IIL 
Htroann. Zunmenaftr, Charlotteubg, Sal> 
Äl 51—68 L 
flreo#, Hennaan. Sttoerb,. 6§at(oifenbg, 
Lchlültrtzr. 7 IIL 
Adolph Krooss, Agent, a. Conrniiss. tzesch, 
S«tt. »,'JitBiantt 4,i$fltibmr, ^ Sthntacn, 
Sil^. Ssarttli. yättrfloh. Billig,S. Co. 
Cttfelb. SW «raajnittt 41 (ZtL L 817) 
firoe|, SSac. Schlächttrsstr, SUoetibK 9er» 
Itarritr. 145. .. 
firt), Äari, (ürtaembet, "SitbfRicharr- 
Pla? 2tt E 
— Sühtlm, Sandra,' Rirdf, BaantrJEhdttjttl 
Jihep’üht# Hanf. pt E „ “ 
— Rrits Ärntirr, SO Sirarritr. 10 pL E £-10, 
-i2—3L ». * i ’■> ■) * ".'r,/1 
ütodat. Karl,Schont»^ XW Cltphonfu. 5.,,- 
— Sngnfic. So, Senniethraa, XW- Snftjtr. ü 
SroHtfchttfrHrnaana, Dr. phils a-^sv^-Kbe-- 
r.fcb^et, 3R|tjL h.4Rflch#lagt-TLltk?aiijqif>e. 
Haas, XW Illopitockktr. A L ' 
- Zhtrt'f; CtgeachäaL, SO Staagtlpr. 3 L E 
— Johaaaa, $triiaf.," SW -Siabcaftr 111 UL 
Srobtit Fri». Sieraeriag a. «-hltahblz.,. SO 
Gam^ftr.43 X. c , n ni!55nJ 
fiteüf. Sohtri. Sädmnjtr, SO Airitzräberzer- 
fcr. UÄ E' '/ t_- t - . 
— Albert. Äahabeamt. X Liäööwertz. 8 JÜ 
— Hctneaa, ^taotr SO ÄipciiiZttKr. ItitJL 
— Ponl, Srantr, XO SaaMberger Me« 168. 
SUcjanbtr, Solbarb, X-Sügmträz. 25 L.-r 
— £), äanfa, X llstbomilr. 28. r;- 
— <rnul, SbOm^X 47.4^ 
— Gottfried, -Ärttbaat. b.-. #tlldiimfl6-5ta6. b. 
Serbt-Goif#» XW .$|dhöui»ttfc 3VIL 
— SStlhtls». Socheaftrit, X StBalhilttjtr.^. 
». flrepff. Stthat; SaafiSa^halL, Paaiov.Ähal» 
f». 2. * “ . f. 
— Fntz. Prra.2ttaLa.Saii äi|ti,r Öc.Su|ttt!, 
' SthltsbotfttTtt. 41—44. - •[, ,fi l3 
— Serif Preal. Litnt,X, Friedrichs, 107.- 
— ätgnrt, geb. Gräfin e. '&tbcntoo, attt^Stne» 
afflfeat, gjt. JE PaÜaLsti^iSrM biC- 
— Paul, Saafm, Sümtribf, SmfodtfelänL 
— SL, geb. Steblei;, eai._jKajoc1vSW.^e{tii; 
*4» 2tn--: ,1-xt- iv / - 
Seichettnfßnmg: E = Kgeat^iiaer; Hsi=Hof; X —ftcBet; pt —^aärnt; (Tel';..)=r3Hep5»ttiamraSltl UI 1 ^ 
,3 to s-f sj ,g ,
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.