Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Kttaack 
717 - 
ee*Hesn**M 
flM«< DtleT Dttchiltr. Soi-B<16rtfM, flima 
tflwrfM 36, 
— ÖniH, fttttf* S Schbgflfir. M 111. s. Segjit 
k tfe. 
— W*!i», otoitrreblrt, X Sawllsitr. rt, 
— $■«•. «atz», Sirtfft^SnoedM, Will«« 
(if, ir> >>!, 
— Helmich, «tu, Kaj«! j, D,. Schi«,Hz, S»»» 
IWljfif. IIII, (V»(it>u, fttftbtim) 
— ß«iMigu X Vlrtraflr. 15 K, 
— £kh, m»l«. X iNahir. MJ111. 
— ft„ H#*ii4liilit, W mi pt, e. 1, 
E (M. IX. toll, H-o Um. 
— flNl»b, JhtlMw, O CtabninlU. 10 1, 
— Ultfrt, fluifitmr, 8W J^nftthteftiir, :tft II. pl. 
— tiiHKle, Major 4. X, \V llilemllr. M III 
— Widtl«. SoartW«ifb. (' 8wwfir. 11. 
— «, 1>»IisS«0>, I» 6rfi#« tiffl III II. pt 
— ftfbbrlA, Geh. Esst. I. flgi. N 
«tranftr. I 11. 
— S?IIM*. ®ttl#br»dtr, X SrlalddityWir. 1 
— Hri«a»». Ia*j, X Öbeiinviflr. 33 II. I. 
— ä«||rtlf*«, IHitirr. KO Itoltbafnflr. 4 b IV. 
— fleen'i. HW. SW «illibalb «Irrffflr. 27II 
— (hell, XV fUiiitKrafdir. 18 L 
— 8l6trt, lachlchRUt. X Vcntaatiftr. 48 IV. 
— *N*8.CfcS«*«m&r ,XW ü«ik**«Kt6r.37 
— Ibrofor, ; tu «führ™ StirtdäMf». ^racffatln 
Gb«»«(f 43 1L 
— fflirlN, QfK 5u«fcr, 8», Smeiri^fll*. X 
ftritlflr. 35 11L 
— S. Sn» Sel*fr» 8 JlrMbfitbut*fir.  7H.pt 
flaaal, k- *• «IIMd, 8*4d e. JUat 
— Hcr»«»». Si<tmSr„ Pntienfir. luT 
— Hatt 0 7. 
— (Mir. ITwaalt, NO Wr. 
frnbntnfa. 37 [•(- (t,L V1L 3301). Sah 
Ul>. Ansät 
— 3*!in#, ttijwmn a. Volttrit^tfch, X 64ia 
b»*kt SUItf ln'k flrL III.MT4.I 10-1.6-7 
Set». St. 4 111. 
— LojSÄ. 2'to'6L HalidKt, O Yirbiüär. 10II. II. 
— {vmaa*,. ÜiiraNtoai».. X €*mloifn 
M«6i 1LL 
— KuHriju E«L»t. giciichkt»»ltk, SO "Bad 1<t 
ftr. 9 IV. 
— ZtitdliL, «*8b. C 6l ’SriMheltefir. 6 pl. 
— K»»i> * Co., ftatkuoMfir*. BW 
Rttond|itr.2l2 pt. Aübbri». 3raa N. flaaat 
— fit, Hotz **t «»hinihrtK, NO 8«f«ih.S2s. 
— 6». »iairä-. XO 9c. Ri«ti}«ltiilL 3711LE 
10. 2 1. f. 6*r. ttaaaL 
— (vrr*xa, fjctra. XW Vfsrent. <ö 1L 
-- «mal. Sttln. W AneamelNtr. 110. 
— {vniu. Ob. Äselra. SW ÄeSiyti. 161Y 
— StlMa, Vetlirt NO Konoiktr*<TTtr. 11II. 
— mectt. 66«i>n; X gramtaftr. W- 
— Akietlich. €6eti»rt f. v, X (xjitaeMdlr.*. 
— 3s<uHt, e6n«L. O Ikicrä. 45 K 
— ffüar, eltemdfi*«. O lilStrtSr. 3 1IL 
— Sta», MSI». SW Seititvr. 18 IV 
— (itaart, IiWft. SW Xetti;tft-16 II- HL 
— @aäL TKchlcr, VT QnizoeelW. 115. 
— Otto. lifdtlmrö, SO Sertnät. 66. 
— Cll», liidikT. SO SräbrofctjKTttt. 117. 
— TS-. BWtr, SW 6d5t«ftr. 11. 12 It 
— $t_ fn6. Yerjlfle». Stea. FakVia. SVT 
Sji-otrtür. 13 1L 12-2. L Haa*l 4 6e..e 
‘ Toefik Santajairit 9tärg flxaaL 
— JtoSdrM. lUnfmiem., SW SxfiaOMB«r' 
- fir. 101L 
— (iferirtle. äittmc», SO *inm»>T 18ID. 
— eeiflf. e*. Üaia. Vroetim. X fttsaftr. 1& 
— atdtni. gtS. SaaS, S». SW Srefekara. 
fhr. 33 BL 
— Rrirlmb, Sb, SW AdiliaSr. 31. 
— Härenst. gtfeSeftä, Sb, X Vkrzör.SM. 
— Him. Sar, SW Xrfti;üt. 16 IL 
— Eeriit. Sa, X" Etntfhtsicite'Si. 
Sxaafr. SA, H-atschah-, BSioa* a. H-igk^ü, 
— O Hahteffe. 26 pt a. LE (TtL XU 91S.) 
b-10. 
SlaatiK. 5bma, ^lahttgtbiFta, SW aitrem. 
brisodtr. 108 H. 11t 
flaabc, 8- Sida. 0 Zagän. 54 
— £?„ StaattaSMg» SO StrairMr. 1S» pt 
— RarL Sir. S?«L Lsptlhoi. iBtriträr. 4 IL 
— Silhclo. Byntifetiinr, Stra.St^fsier, 
C£m#r. 12SE. 
— Ctiaz; Tutätla, X LLSjigntzr. 61TC 
— öteber, D«grahtl» X Eettfafüt. 30 pt 
— Besän. Siftak Steat, XW ÄMKpiaitas 
Uftr 30 IL 1 
— grm». Fairt, S Cch-akiajir. 17 UL prhk 
Äaebt k 3$äL 
— yttemta. Haardica, Britz, Ziiaz-Lhaaffk«^ 
äratirab. 
— Hci-riL. ^aaibäa, X StcasSt. 30. 
— 5, ShSaittt. C St Stmkatrer. 5 IL 
— Äed. fiabceän, SW SiOiBali ÄlqsUSt- 2t 
— äbgcS. Lands, Ktrbf, Soioftr. IL E 
— Tpsder, Lchrrr, X Slykchr. 48 L 
ttdl L 
itmbf, Hn««»». Sa|<6l#oiai|ir„ Qb4rt6ilcnbe. 
SMnbeu« »##, 3patiNu#ibtt«'tlrfliir!Ti. 
fflllkl*, V«*h»l|. Ifrfiitinfifit. 13, 
(felibtl Mr. Vlitini) 
Oll«, HilUtMnM, N Sulllnrtflr. iti K. 
Cllar, Äul, Ifbtrt, H filhttufir. ül III. 
Ke»be ck Thal, f toe»|bit,H tlrilmba*' 
fir, an, v«n. h I. dcl. IV. iani CVnii 
ftimt #*abt *. fllb. tbat 
Cb 'PilialfiH., X tlflPMl Slllrt 1.11* II 
«kMi. Vefiefaml,, aha>i«»»«bj>, Sillllvr. 
Ilt. SO II, pt 
Iltzrtllla», 34«flb#oaflr, HW Hilf 3ateb 
Ilt. 125 IV. 
«art. Sdnififn.. XO Riitbvnlit. fll II. pt, 
fllbfft SSäbeiBflr., 80 Hellbalft Ufct Mi. 
- M«HA, Llcll«., X flbolfilr. 27 pt 
Johann, Sulla., Äriaiitmbf, Slnlrtfir. 22. 
Bmh, Iat*j-, XW XUrtewftr. »! II. pl. 
Heil, It4«. jfllfMrb, iltifhtnaa, Ahri« 
kt. 5 it. III. 
Cll«, Cb. lit 9 ifiit. X w 5*41 nberfifi:. H2. :U 
llail. lischltk, $lrbf.,5 <8$«n»d>#rfir. 30II. pt, 
Htiarlch. Il|d)lrr. Lchäncbg. Ep«»d»I;!ll. :ll 
Cflohtri. 3tltb<*4«) 
Cito. lltolrr, KO VauRtfKit. 23. 
tf, H<|i. $eri<6«Utlii(t. SW flrraib«afir. :il 
C, Zahal^mlt, X tieüiafrflr. 40 III. 
Mari ha, Tech«. Vrbrrilu. Cfleraaeatir. 20*. 
RaiIt^rbLichikrskl!>.Wo, XO Ö<i>i«fiir.2l I 
Lavhlk. $», X SMcrllr. II III. 
Uatrbr. «all. Kai«. XO Stiaiir. 1 II. 
^msae«, ftötirchM, O Äliübafrotlr. 31 K 
ßnatbrl. CMar, Saulbta»!, SW ilIefbfB!ir.21L 
- 8, Sielfdb. K. SAfarritiefebMl-. CRIaflrt 
tir. r.l II. L 
- Paul. Nachhall, X Efiferabatarriir. 11II. 1. 
- Äbals. fikf. Saf'rS, XO Laadtbnz« SO« 
131 IL IV 
- Steif. «kHI- a. $#rte»b>L, X 3Wal4ra 
beiftrtr. 3U pt. 
- ilUt Pcitikr. S elaUichttibfrflr. .tl 
- SlliiflM. Sdirattr. O Seflan lb«lrri(t. 17. 
- Wichklm. Echllchineur, W flilbtatrilr. V 
- Slateleb. IHftbeaarl, Hirtf. Skizm. 21II. 
- JL Kesebet SBrielNg. a. 3ak t. B#te- 
Rats. XW Salkeeetrfir. 1 pt (Irt IL 13U7.1 
3a*. it. «tarkL Sotza. I. 
- Saatit. Sb_ X S4l<ltlttr. It 
Siaaltafchat. Staa, Scht»ffcrFiirt^^Üar'kzar!k- 
»L 4 11. 
iiaack f. e. ftaaatf, ÄiwI u. Laat. * 
(xisrich, SafabtaeU XW LrHrlkchr. II. " 
— Sekrt SmbbalL, Sitbf, Siia-baHapr. 27. 
SichetS. itijltr. X SmniMQ 6. 
Paul. Sabtb- X Elrtliatiftr. 52 II. pt. 
— X, Riaitncitr, SübtraarabSL a. itaarchblg, 
Sapititünara, C Slrraabmtr. 38 pt 
GxtL ftcafa, X aciflmrpL v L E (ItL 
ÖL 81(31. -9. 3-1 
— änlar. Ätflatr. X Lchwairlorffftr. 4 IL IL 
— 6, Schär. 3bdiccHr. 101IL 
— gcmaaa. PILllaaL, C Bkäbcrtzr. 14 L 
Cflar, ych. 3hg. RalH. ZttttL b. Xcichtla». 
XWSkeigk Pla, 1-3 IL (ItL L 4») 12-1 
— Ctaralb. Statitt, SW Änx;tfrgftL 14 L 
Ctlar. Schle&x N Sliecatritr. 11 IL 
6«L echrlftgt*. 8 Priaieakr. 8. 
Slagaft. EAabam^r, X ÜialraRr. 141 pt 
L. SkS« M. 2«4t«necb<iM, Ho«. Sw «q. 
b. üaäje* C Etstrfnr. 30 (ItL L 1195). 
Paal, lieftr. X £»taraiibtn«t. COl 
Lsbaaa, SmealL Ctedeteabju Saat«L 149. 
Srittri*. ecaf. Saditnitr, X Äälmtr. l»'o. 
- «eetim, Rirdt, Btrzklr. 29 L 
- Seu C SUlafSn 52 IL L 
Fit, '{iauwiDmetftbcna, X llkt- 
MIl 19 L 
Shudt. fltdrt. SchskibcoaAr. SW Schrrlni- 
lerfmir. 6 HL 
— Htrawaa. Schahs»ftr, O Häkarrtzr. 911IV. 
Hcnaaaa. Srialättr, SO gtaaj&r. 3 II. L 
— fleießnt. gfK 9ariftSa, O Äüntbetftt- 
ifc 38 HL 
Saatffat, ^ch»b. ü»l!chcc. SW fattlaocr. 
Sr. 19 K 
— Jritz, SZnlmeSr, C Etialamgr. 21 IL HL 
— (5 5713 D. SRaattr. tetcfllis, Scn&L 6 L 
- Stolf. RtSa. Sa$6. X H-Lamftkchr. 27 1L| 
loagett, Sdega, XO SätoicgSr. 9 K 
— Geil. Schloff«. Sigawafir. 12 IL IL 
Paat Schlosscr. SiichltaS^. 3t#aHmBr. 4. 
— 3htb»It6. C&rr-StrlBär. L d. Reichidrack, C 
jtiriataaflaititr. 2. 3 IL 
— t, ZkatzsLaöt-tUchr, SW Siateafc 106 K 
Si*l SW H-ll-simitr. 30 IL K 
Äaatfea*. älbtd,$fo:btfc. Sch-ffL. X SSiCer- 
ftLlSSd. 
flnaiüaa6.<5cltfritl.2itSad.3tcr,XW eitpiaa, 
51 IL 
6ead#t>t Gari, SaSia. O Ltoch» 13 (a. fc. 
Ho-täkchtür.1 äiaflfliFichtS Haak. 
— G^dfdaa, O SiiMioiraftr. 30 pt 
ÄwwUlfM, tSafie, Ul^flaiintb#, 
ÄlMw-Vlaf L 
flwsW, nin, Helft, 0 Sengtlit. (tt 
flujuln, jjtb, Sfötr, W», SO Slaligtriu. 12 
lh<llltr,l!..Brb.f IrlfA, 8»., Srnllm, .SO sie 
nnkilir, !> 1, 
Httflfftn. iNebeli, fiililchnbw, 3lljb!, JlifiilafKr 
|ll. IH. 
Hbeli, 2lld|lfi, Stilbs, 3l<lm#ftlir. 10 HL 
ÜH«tl«, Cail, Sdiitflbffwfir, (i.HO Vaufifd 
fir, 43, 
flMflbl, Omll, 11 aa<m, X SliabNiflnlir. IL 
Huiltrldi. «8)afi, 4ätbn. P»»!,,,. ülitaatUbi., 
ffliltvflr. 12 III. 
Uwes f. e. flaaatf. Äaaal u. <lnal. 
- S„ ÜHchbtatf, X litenetnlir, 170 llf, 
• ItfDbor, Ulimrljcifr, N Äiaoftdillr. IR III. 
■ il„ Ailtcnr, XO Ärar Uönlflflr. U K. 
- Aoaaltzaa, Cbftftllral. a. D, ItiiarielKab#.. 
Cleadiiatlibaltilir. :is I. 
- 3clmnBrM!'i!ior bft b6bm,lal6tr. WtetUbf 6. 
ilriblrbmtlirdx. HW Äratabargcriir. 3 I 
(Irt. IV 2£MI 8 10 «». 
- VinfOit, Vorilrr. W iVritbrich E-ilbflmlir. .1 
- Cll«, Pahschai?»., CtoricRtab#., tUdbtau 
fir. fi. 
- ittanj, echaiitb, X €dilicaiairaflr. 43 II. IL 
- "Faul, Sch«ikb, X Ämt Hachslr. 4» III. 
- (xaritllr. Se..S5idi«ria.XW V6btdmir.m 
- Kalk, gib. etWniflrecfl, S», XW. Pnlt 
bfl#<rflr. 44 II. I. 
flaalt. Voail, äaafaL. W Sltia»itzslr. 18 I\". 
Ebaatb, Sial/mllr, X flohanintüH« ?-*UI. 
8«fl , Saettr. X il«lm«niir. 0 IL IV 
— Rtitbrich. Parlltr, lib^tTollrebj, Iknglijcht 
fir. 28 11. IH. 
Hart, SchlwraSr, Sizbf- Strtianflr. 50IV 
itaaleiHIL Htmaaa. Siaarrr, SO Laaütztr 
tir. 12. 
tteaabrr. 8ter*. Rain. X ÄaUammtr. 32 IL 
Oaap. Toraltzta. Sak, l" iÄo(«lbalttflr. 00111 
#aa»c f.«. UnartK. 
l&afu 8i4tr. X 3a6Raabm1r. 4 11L 
— Stlltla^ Bahabnuat, Mkbnchtf, Fncbrick 
fir. 3. 
Hrtbat, BachdraL. O Slralaatr Pla, I. 2. 
— ffraaj. SiFrtitr. Sitbf» Hmaaaaär. 227IIL 
Saiit Dc pUll, Cbrailfr, O 9e «<tlfS>6ni 
Bahahaf 5 IV: 
— H, CaleautteteLiL(#aita, SW Itaipd^tfo 
Ufrr 18. 
Srirbrich. GocqilbtoL, X Praaafir. 3. 
Frlkblich. Flchch, Sttb?- Sntianflt lr>- 
— Gbzarb, SaiMaraiblg, X ScaaatsBr. 21 pt 
Earil, Cb- OMirtitr, Paalo». Sttfiiarnr. 121 
yiUjdat. ^aaitUat, W Sileoär. 37 K. 
— Aritbrich. («aiMfc, SO SZaataSriftr. 27 IL 
— Cttff, $e8$ift, W SictafrlM 
ftr. 31 Anteb. IIL 
Otto. flasfcu Charlolltabg, SeUftr. 90 IIL 
— Paat Haifa, S S«4ewritr. 10 IIL 
Oll», ÄtOnn. XO Än- »Lalztr. 21 IL L 
Bert flmtiäetmftL. X 5>ante. 11 IL IL 
— C- jhd«*tr. 3 J-Hafir. 2 E IL 
2reit. Saar«. Qeriearab#, Sritaijflr. 73. 
asgiä. Saarrmer, XW Ittoaibl^r. C. 
Sri6, Ächlb-übl, Stlantiif, StrliinflL VS. 
$et, Pfrrdcb. Italfchtr, Smdtfaibf, yricbriifr 
ÄerlSr. a 
— «Lbcrt, Sraticr, SW Bcaitfn 2 L 
— Ja! rat. Xraiitr. Cbtt Schierotibt, Silirf» 
oiacanr. 20 IIL 
ilagaft €<^Btibme>tr, SO RrcharlörH. 
Pl-,23 L 
Silbtlct, Lcha-amiSe. C StitbrichtgraSl 31 
I5,-5la4altBr,6<5a«i8tBbf4^dfigtateSBtt« 
Ür. % 
— Gbamb, ZtlegL-SSn, W 8eH5afo6r- 14 
— Sogst. HiraL,6ttgßt.gifatbargträr.BptE 
— flari, Saf<6ra.$Gttcajt, WSnrjhrrdtr."Ja. 
Streeaa. Strfamr, O Sepptaftr. L * 
— F, Zäadachbl-, SO «ediprftr. SB L 
— Clara r. Gtatiint. «nchw. All, Ftiasäfche» 
riaaata, X St fxtmbaranttL 17 IIL 
P-aliae, grb. B-chhom. Fraa. GaKskchia. X 
2$eBm"tr. 111 pt 
— Garoliö. $ortitrftaa.SW StBtaSaqcftr. 15. 
— Clara. Fcl, Ünäicrt. W flrifnritfcbarai 233.E 
BtNha. Sb, X Colbrrgertzr. 14. 
— Gart, gt6. £re«i(. S», S B-al-Sr. 1» L 
äaartitL Ssbtrt. Staaütt. X Lor^agßr. 36HL 
(leraaea. Sölächtn, O Saimmtcftr. 35 L 
ftnipflt. Ctt». fiazfct, S PriajtkMtnür. lgpt 
SaaphkiL. 9, Crgantiraard.. C SSalaäte. 33. 
Stae»[r. Clloaat. Äirchcct. X Edttfte. 7. 
jt» Äai’&nv SO 8ätbtsrr6r. 25 HL 
Cnit 6*iribcmftr_ C Joachiaiitr. 18 IL 
— Äaiol!. SäcbacftT, XW Strp^umr. 38 IL 
Silbtta, GtrflEL, X SmchüiL 8 L 
— Fritbnch, SblitiL Sachtofttu SW Fr>icii- 
ilr. 27, 2. Psrt K 
— L, So, Rähnia, X S-rtc-str. 82 IL L 
aipiaittijiiesg: 4, «, i, rr, ä„ st ca4 o, o, n (t. S. Dachlrr hialrr Mahln. Ki[tr $bärr Sef«; Siütr Hir2« Skalnt ic.) 
flnepp, ömll, 3*6. *• WeihaflKur. CWr Cifb. 
ii, (MiMlii-MMimlUf, N Siioftbutgft- 
fir. 43 11. (Ifl, III, II'L» -10, fl-8, 
— tfobrtl, Klritfii, W «Ifblllchllr. 36 II, IV 
. Vto, <1u*l|bl,, 2<Mitrb), lli«n»chflk. to ll«L 
CPelitH, itrirbfuew.) 
— Umll, Xtrbtr, X »albultifii. 27 IIL 
— m., itütbnrl u chcm. tia|i6aii|l. 8 Äetl|« 
fir. 10 pt 
— fltibur, ilaiifm., SO Zlalleafir. 10» HL 
• Juli»». Äa#|«, Obribaxmllt. I I, 
— i1ti|,3ll6l. l'rtitn, XW Slllaadirflr. 5.1 II. E 
■ Cll«, fiaurn, iPrio, (HanMir. 63. 
lieber, Sürlanbrrb- 8 echöalrinlir. 18 II. 
— 3, ÄlbrlillAltrrl Sptc. Da«tn>Lchr»lb« «. 
»»»lischt. XO Rritbtiiflr. 47, 
-• Richarb, Sitirifllrl,, 8 tillwlflr. 2 II. II. 
— ('traanii. 2tschlcr,Vbailsllcab-, »rhrl»-ftr2!>. 
— Mebni. litfrr 6. T»Olrr, XWl£eloln#r.27. 
— Wuflnfl, Vichlrr. 0 ilembotfrdlr. 30 1. 
— VaiUfaf. Frl, X Sranntnftr. 146 II. IL 
— «iroa, Rraa, Sdiaaf». X Grialhoinfir. fi, 
— «nfluhr, S», Itbdrtetlmbg.. SaBflr. 36 IL 
Seeppt f. e. Äuapt. 
i>, Dr. med„ pr. Srjl. X Nklßrnbargtt- 
1». 83 I. 8-9, 1-6. 
Sbolf, Vahsarb, SW »naittrefft 39. 
Cllat, Saibltr, grifmr. gcer. Hrll-kh. u. 
Rafftur. SW «ochsir. 22. pt 
Sbelf, Sauatb, XO Hichfltstr. 43 IL III. 
Xtcharb. 9««l, echintbg.; Hohnlsrikbbng- 
flr. 22 L 
6raft Sraatrrikf, 80 5»t<lnilr. 4 L E f. 
l'napk & Äaappt. 
— Rtam. Bremser, 0 ÜSal-kbrrgmlr. II. 
«ngatl. Sritflr, XW Haaklbngnftr. 3$. 
(-fraaua. Sritflr, Lchiaebg, Hoheafritb- 
btriflr. 19 II. L 
— VauLSar. AfitfL SW SlOibalb «(sritflr. 41a. 
— S. «aasn, Suttrr-, «kirr-, «isc a.f. frisch, 
«hblg. X Cbaaerritr. Sia pt 
— S, tflearrcafht, SO Sitllttrflr. 09 pt 
Hart tzigratbäaL. SW Xefti}flr. 4t L E 
— 6aflee, Reretr. SO öädieoflr. 34 IH. 
August. Sät*. X ftrrtawalbaftr. 19U.I. 
Ctokeb. Aahrtz, X Rmmamlitrftr. 19 L 
(So tu ob. <Sa6», X Cobrearbtrflr. 10. 
Äad, (Safte, X «attreftr. 165. 
— $ttaaca. QHbititftrifltr. X Hakütcaür. 20. 
— tmifi. OketralliraL j. T, Cp., W Aakbachtr- 
fit. 14 IL 
— SbelpB, SraabamtoL X ShfltSr. 62 pt 
— Hkianch. Qätiltt X SoITmtifir. 33. 
— Saftae. ^cabdln, XW Srraaiftr. <7. 
3aftP6. ^esbdtBL. Tharlsllrab-, a» Bahch. 
Brflmb 1 11 
— P, Haabtlkal, -ritz. Sirgtrftt. 37. 38. 
— ttart Haatwaii. XO Stae SöaizSr. 13 IL 
Sla-atz. 6eI$maL X Schäa-Äznftr. 5. IV 
— Seit Iazra, 80 PäSIerdr. 3 L 
— aibntftaefnt,Siatar8taif J'ülbroocrSiL 10. 
— L, Hanfe, SW SlipiabriacaflL 113 IIL 
Gert Haafa, G^irtoUnbj, Satitr Zrikbrich. 
ftr. 4a ' 
— 3eieazrt. flssfeu X ühaafftcfir. 98 IL L 
— Sofevh. Laufs, O Stisrr 53tg 102 IL 
— Lothar. Äaafat, SW Tnaptdicfcr Ufrr 33 
8-9, 3—4. f. (StEttBl.Stdaaf ba S.Srfr«. 
fchta Üohlc» :c. 
— Cll», flatfat, SW $tiaffr. 7 L 
— A. Knappe, Fabrl,Sptc. Labtr-Pi-olt». 
Gchmftgnra. SBatoftctqragt. <E{t>ort $lri» 
a. Zkaazittztai. »tmeiiri Stdia INS. 9tära- 
brrg 1S85, SOSmagdiir. 13LEJ-H.Fcaa 
Marie 3tdt, tm. gtetf. Racppt a. Raappt*- 
fchr Sizertasta. 
— Iiaboiph. Ätasrare. SW Sasfieitfir. 12 K.» 
Xt. Knappe, f. 6taoal'Strieaf btr Stftta*- 
fchk» SeMtn L ttaispt. 
— 8, Surft* a. Baa-Schlofferei. C XitVnoal. 
rl 14 H. k. h. in. 
OetiCd, fistfchrr. X Parirapr. 148. 
— Silh-I-l. itatfcha. O Stibeaawg 31 IL ' 
— ScftaB. Locos-Ürhrij, X Eil Uftr 36 IL 
— Joseph. SSanaeifchlcf, W Slrzlitzerftr. 92. 
— JnL Knappe» Sai*tmfW,£ptt. Slahl- 
ealjtn, PrSzeotrL. EacbgtHäft f. DriaÜ, 
Salagtü eea Daass Dsschia, ZxaaisBjjbata, 
Sürttlatrttn, SO glaliyi^r. 26 pt (ItL 
IV. 93(2.) J-h. 3aL Stwpt- Loha. L 
— 30»lp|rSeam; XW SifmgraÄL? ILIL 
— Gatt 28aampal, W Eateftr. 28 IL IV 
— GaiL NechaaÜ, X Saichttzr. 28. 
— Seiet Mtchaait, 0 LL-qtftr. 79 IL 
— Sa8a», Mof«kAitftaI«g. Echöaebg, Magir. S. 
— A- Knappe, Aabrt, Sptt. eaä Blech zcjoz. 
aabtlefc SStfiby». Llpfer-, Stajilkts, 
RiSkl-. aieoicnm» ic. Rohre a. gleiche 
Rohre'all Seien aal riatai Stätf. priaiid 
Setim 1879. Sirebtrg 188» Sofia 189$, 
SO Slafi$oftt. 2G, (Itl. IY 9362.) 34- 
grsa Marie Jerlr, »au geroes. flzäppt a. 
Kaappr'fche SSiacttastB.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.