Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

MM 
- 715 
Klug^ 
Ml. 
A. Kluoko * Oo.; 'fiinlflt. Hoflltf., fitlrVf. 
«rmee-fliilrtflg., HW i$tlihl(hflr. 239. (Til. 
, VK itiU) OnV l’wbelg Ratbanm. 
fllwh. Wilh, ttohnarb., Schi»»!»-.. Bahnstr. 16, 
— Frlebrlch, $m!lbe, S (Ätaiwltt, 7 L 
— if.,- «inftijer, Behimbf, flatllir, 12, 
— W., Lehrer, Wirts., ilrrgtir. 10. 90 I. 
— Hosl. Cr. St*). b, «Ulf., flgt. Vrnift, 
üollftlrUlmifljm, HW ftilttrldillr, II, fiel 
‘ JX.IVW7.) b. 1. Sprit X »WnKoibeiltillr.'J E 
— JTfrfrbr., Rlichhb»,. W ta«el»|lr. U» K. 
— flotl, 0 Satfchaiitiilt.'M, 
— Hermann, Pferbeb. ttulfch, NO Frlebrich» 
detflerflr. 14. 
— fliigiill, Siohrleg., S rtneifenauflr. r>9 IV' 
— Wilhrlt«. »htm, 8 »lOi^rftr, .1) 1/. IIL 
»lockert, Silber!, (irijtr, 80 ftorfletflr. 67 I. 
tiluifbubn, ffranj, Vtlo. IImwI., N\V Llephan- 
. fir. m i>t. 
— (fwlllf, geb. Ralorp, bw. Pastor, Stlebtitau, 
Roselsie. 12 k. 
— Clara, Privatim, W Bnlovflr. 61 If, 
fllßifmaitii, Richarb, $itaml„ W Sieue tilnltr 
ifitiiir. 48 n: 
— ß«m\,«eb. StanjL Ütalh, Tchincbg, Stnjtl- 
jtr. ;m II. (t'ofibti. Sritknau). 
— Jullut. A'durtr, 0 iismdjdiurftr. 2 IV ' 
— firifbrtö, Lchnhmacher, Ftiebnchtbg, Ftanl- 
futler Clwufftt 40 K. 
— SlutfotfMt. NO ffrltbtnflr. 4*5 IV 
— H, Tischler,' X <5frtn$flr. 20 f. 
— Ä, geb. 3tie[e. ©»., Rähenn, 8 Stall- 
Ichmbkntr. 60.1 II.' 
— Helene, qe6. Heafetber.Tchtiflietemw, N 3«' 
, »afibenftr. los If. 
— Anna. 6 Hierin, JfW Vtrltbtrgtvtr. 82. 
Klucko«. HncbriS. Röbelpollr, SO Satianant 
fir. 14 IX. 
— Stlld«. Pöttfrr, SW #rtlciinia«t.Tl6| 1&. 
— Heinrich, Sdjneib. f. H, X $lattmmnflr.71L 
— Hermann. tschnribtrattr., 0 Äarlatftr. 4-l. 
— itcanj. lifdjltr, O Rartaeftr. 14 1L Ilf. 
— 14, lifdilcr. 0 Shaeritr. 112 H. I. 
— Lonir. itiiuaerm» O ÄÜBdMbftgtiftr. 29 H. 
— C'ftrot. gtb^emlc. jlrv»»-. SO Seufierrftr^l 
— SS, iyrau, Mteal. Pflegerin. W Sttglienflt. 31. 
— Garna, geb' Prrrr, tihtmrt»., X ’Pmtjlaart 
«litt 27 L ' - 
älnr$iiteH, Leopold. SJttalrfftrar*, X Prea; 
ianer ÄBcr 35 H.‘ IIL 
fllnoteWML Stallst. Haskdiea..S\V Staeon 
ftt. iZt H. III. 
»fatjeit ä, J-wtl. ttöolbfchoitb, XW Rillel 
fit. 40. 
— Salon, Tiblächlkr, 0 Jotadorferftr. 24 IIL 
iltarjlj!. v»baan. ßnltöer. 0 Sorntoifaftr. 36 
8la»aL Gtutlie, rtri., Xährtia. X ijottümilr. 3 
Slila#, Siobrrt, Bahnarb, Bo^ag. Au»I»kl»bj>, 
3$oj4tliir. 3 UL 
— Johann, Strtiltr. VT fliiima äaauftefir. SO. 
— (£eH. Hanbtirm.. X\V ‘ ÄeSotfrrür. 2IX sieh« 
H!»;e & Kloda?. 
ßjttbtb. Schaffn., 8W 
— {rtitJrüb. Nagülr. 9«bL, XXT Pmrlftr. 11. 
— Rris! P»fifita?iu,'X\V Sirfcmir. 1:1 If. IV. 
— S6btrt,'SlaMjtrgnuil.X03mmiBaelrir4f!r.33 
— Therese, So» Mä6fnn,iS0 Wrfittritr. üC.. 
filabflj. Cffiif, ■fortist, X\V Unt 6. Lind» 77 
Silbe. Ernn. Kutscher. SO Zeilghosftr. 8. 
LlutjiiiSkq. Jöbaiut. £<6u6at..X Obekter-erklr.41 
». SIBftr. «nrt.'fmu.eieat. Tharr-Ilenögl, Pefla 
lojjiitr. b7.i_ 3. Port. IV , 
#(«*. Hcnnwm. Mersajr, Gbärtetttobg. Saga, 
, jinhr. 13- 14. t 
— Silbrlm. "SaiSbnut, X Straßiilrgcrstr.42 II 
— 5röbrt4 GgeatimiL, O Ptletebirgtriir. IX E 
— 'SÜlidm, <Hfrat.3keBL. 5ch»iitb9-$s6aflL44. 
— Gbaati. (*rii. np-d. Sttr. tat .firicg^mtitin., 
S^öitbjJSManbffr. Jrit^aiiL) 
—' XxttMmt. Fahtrabhdlg» <Sr. Lichlaf^ Esethe- 
,6t. 3 pL 
—'"'Sagufl, FKischbefch^ XO fdfliiaMftt.2l) lt 
— Salier.. Ob. Inge»., CharloUeubz:, dnfic 
,‘Wife 931L" 
—’SftiitJ,' Htuptt, 0 (Kbnmttflr. II H. 
— (Jajtan. Aiufm, 8 Smeftstr. 34 IF. 
— Rar. ftflujsal, 0 Slospcnjtt. C3. 
— StDtr.-jlanfm. X Gboriarrfir. 51. 
— Cttff.’- tfeafst,- 0 V^rschanerftr. 8,1 * 
—.Ernst, 8Im»nrr,' X Echweblerstr. 27 H. UL 
—^■SSaj.'Äftasimtfi N Saftanita-9Mtt 27 H 
— Wat ÄlnBpntt, X S6tttt?6trgttftr. 46 UL 
— S(lHrt, lliunlenaitL, 0 aRarfafjtr.' 7 IL 
— 9lng.; Kuischrr. S Dirffenbach?ir.-N H. L 
— Silhkl». Cläbt. SeSrrr,' SW IrltODttfi. 16. 
— RaL Loe»moti»beiz,80 ReickenberzeiKr. 74». 
— SlBcti. ÜSöbclppL, Rildf» SttiiacitL &SH.1L 
— O. Klug', RSbel-Mchlerei. 0 Fnichlilt. 32 
L (ZeL VIL 1058.) 2»h..8afta». fifaj. L 
— O„ ' Modell-, ’il' Äiöbrlüschlcr/ X. Tttrlitzn 
„ftt.,n  ll.pt,,  ' ‘ ‘ ■ 
— E, Papier GngtoS.' 0 Stoppens! r. PS X 
— Silbrin, Pensionair, X Femiitr. 42 IL 
— IMel», ##4«, Salb, 8 «ratlrflr. 37 IL 
v-iu <lm. 
— ,T, SHrdor a. D., Schöneb-, lliaaachiir, ÜIII. 
lVostb«,. ßilebeMM.i 
— Rflfbridl, «eiiller, 80 Skalltzeüir, I4U IV. 
— Ömfl, Schaff«., XO Ra,lenb«r-erflr.7 II.II 
— A. King, Siech Schndlbif.. thut, OimiI, NO 
«eOwewiir, II 11. l.llel. VII. 1114.) 8-1 
2-7. Inh. Herm. HenbetenR. 
— Ä, 6i6u6ölbif„ NO vanilnckr. 12. 
— Max Klar, Rech. Schnbvfbrk.. NO Htchile 
fir. 4 II. II, (Itl. VII. 127H) H—14. 3 ‘ 
Anb. Rar «In,. tiobn. X0 varnlmftr. 12 II 
— ftrifbtldi, Lchntz«., XO Velntburjiallt.MIV 
— ««flufl. 2ll»let, 80 MeldHetfir. II IIL 
— Hermann, IffibUrallr. 80 Slali«eif>t. 10II 
— «nna, fltb. ßltUdibat, ffrau, XO vkerg« 
lirdjfir. iti, 2, II. III. 
— Milbe, fttl.. SW Hdltelfiefir. iSt III. 
— Reliia, ,ltl.. Üdaikllenb-, Pr(t«l»ui<lr.2. 
— «ane», fleb. y«eiler, Älmtmenafine», X 
ll-arlnerflr. iti IV. 
— Äefelle, So» Mebtlpolimia. XO gliebn 
fir. 14 III. 
— Sinns. Äiberht. SW Äidtniflr. 120. 
— ÄajtaFte, tia?» StnL. SW Äe»U4flr. 5 II, 
— SS, yermlelbaln. SW «atiftr. II L 
— Paullne, Ril, Silderin. XO 6lllebtlbflr.37. 
— <kl.!e, geb. Wiese, 8»., Cbarteltcnfrg, Slf 
»anltir.'ttrll. 
Bleue. Vi. Anh. e. Äfltal. Okfch. fir üatjw,, S 
«lllenir. 33 I. (Xtl. IV itiTti.) Ö-l, 3-7 
Sfbs. X l*e!brfagerfir. 18 I. E 1.1. 
— Lilhela. itotffltr. Tiilar, Ciegliy. Sdefm 
fir. 1!' 15. 
— Cfmalb. Äritileel. XW ?a*ofcftr. 25 IV 
Cito. Hafitb, O SeraeaiSteeAr. 7. K. 
— Trango». 4titfem6t» XW flrraetftr. 60 pL 
St., SababtanL, W titjSbiafertlr. 17. 
t'eai*. Sebabeaml, Pasta». Rierofor. IM. 
S, ‘ Sabaalrtv ^ebleabf.. flabab«« Sr. 9, 
j». Sascfet ttSetlaret 9abn. 
— «'karg. Kanalb, Ätibf, Pamiirtflr. 0 IIL 
— Äbolf. Sictlerieg. X IHi'abctbtiichftr. l<$ III. 
— ffl,#lmnnf tt.PalB0ifebrtj<)4eaBÄabatite 
ftr. 01. Sobn. 8 Sraababsraftr. 35 L 
Böttcher. JSalyrbfL. 80 Sridbeebtryt 
fit. 6 K. 
L. Brauet. XO Cotbeaiafrtt. 2 IL 
«ottnieb, Sraaer. X IttMesfir. 41 IIL 
gebotn. Wt’it» SW Solatnr. 2! IV 
— Julias, Siufrtäg, XWüaiieaftr. 41. 1. II. IV 
— (Srtao. Bmbball. a. Gmlrol. 6. b. »gL Äiaje, 
. C Jjjaljgartnsiir. I- 3 II. 
— Paul. BnLhali,' Hotasfee, Johann Sigtf- 
BKBbfir. 13. 
— jiaboli S^dibalL X -zAreMerüt. 2TiO  lf.pt. 
— HÄBoaa. Parrlirr, SW pearillliaettür. 2711. 
— Paal. Giflamasu X RLgenerpr. 5 IV 
— Ctta. CeleaUIabblg, X Lchvebttrftr. S2 pl 
(ItL IIL KJ2LI 
— Bert hold, GtibHor, SO Satdetaartr. 5 pL 
RallSelb. Geabilor. S ÄenBoabaaltalfr. 51. 
— (Sattlief, Tienet. W YenamitW. 2. 
— (fräst Dr» Street a. 2» SitgL >. fljtl. Slatiili. 
schen Same. 8r. Sichlerfelbe. Promenabe» 
ftr. 6. E 7-S. 
— Herold, fteäo. Zirrtib. Iraatatlaalifä. Sätet- 
SrrjiP Sei» Va'Srtlia.Sr. Lichten, Paalinen- 
ftr. 26 E 6-7 
— Emil. Dnihte Engt, SW Cratietitr. 119 pL 
(leL rc £1)2.1 Wohn. 8 PricjciSeaenttr. 31 
Aak»k. XtkSjlet 8 SoeSbnr. 49 IIL 
Gtnft, Ttvlchk. ÄHlfch» O Seealtrtr. 64 pl. 
— Saliat, Troidf-Hntidu Stbcneb^ Nähere. 47. 
— 3alln?,’ EgentSiB-, CbarlellBbfl. Sitettl 
torfetftr. 45 (Gtufl. ,54fflnSr.) E , 
— Gag«, Gtieebitb- X SBiamSebmtr. 03 IL 
— Jobami, Fabrkarb, O Stibraorg 81. 
— Cllo. Fabtiaib. Sriciienbi» -iorbbahnslr. & 
— S?„ Aahrrabhbl, W SatbaibentL 54. 
— Gost»v Hemnann Kluge, Aeifchasitk» 
8 Ptia;taftr. 19 pt (leL IV 2720.)' 2-ch. 
S. H- »Uagf. 
— & Zoegt. Fraisem, SO SmUttitt. <8 pt" a 
L Jüch. 8. Hinge. IL n. «. Lauge. * 
Giri, Särtarr. StaneiMlb. itiatge-SStt 3L 
— L, Gast»., tu SeiebbL, ffbarlotieabg» 
Ioachdnktbalertzr. 1 pt (leL tifyüL 613.) 
Loh». Äeuftr. 160 pt 
Grajt Satt». 0 fflcBcfaftt. 17. 
— Flik. Safts-, XV Sirteaitr. 28 pt 
— Ferdinand, Saftm, XW Ea-desrifir. 8 pt 
— Sich, öteitie, SW ‘ Aorkftnche 90 pt 
— (ItL VL 3S6Ü.) , . 
— Sob, 6aitm» Seicidecbf» Serttnttftr. 12.43. 
E (ZcL 3W. 3.) ‘ - 
— Geri, 6etu Sgeat» XO t=hmi&6crgtr3r. 30 L 
f.‘Hamomt &‘Älagt. 1 11 
— Th., 61ai ■ StmignjtgSanft.. N . 2aatfet 
ftr. 15, 2. IL ÜC ■ 
RlMir, V«ul, draoent, W linier ben Vlnbeii 38 
— »Mfg. «firllfr, 8 llthmfir. 70, 
— RilrttlA, Ä*lMib„ »il«, UtenFetl«, »9, 
— Gart. HanbeUm, (Ibatl6lle«bg , Hirchltr. Li 
pt f, «, sticker. 
— Gail,-anbei««.,»en 5M||fhff#,»lHeifirjEtpl 
— (Sulla», HteMtm, X G»#ll*ertr, an If, pl 
— Hei «an«, Hanbfchnd«,, XO Äebnetfir, a. 7 
— Anllu», Antz. e. Hmettaatberobenjelch, Va<et 
In* e.aatHnb, gi#*r,hW ÄftiUlemeiiit.lti I 
— Hermann, lfnilil<be Hetrenmeben, »W fle» 
llr, ia 34 I. (lel, IV, ittti,) 
• KerrttMU Kluge, Hat) a. flehiee, 
Üll(abeib lller7 ll. E A«h H. «Inge. W»h« 
8 yaewalbiir. » I. ,1 1, 
— ff. Hol»- i. #eble«6M- 8 SaOlir. <V,ti. 
— Gart, «ammeiger.Salb, W(itleaaditriir. 4 II 
— Cllo, Samamad)., X Sdiwbletflr. iU) II. 
— A. (44. «an»,. Leer. 8W Wbirinltt. m II 
— Gail, wal. ilaffctitoie, ?!ea tJe(fte*(fe, <IÜUet 
ftr. LI pt E 
— S» HaFenbeie, W CfremaUfir. an If. 
— Gail, Hanf«, SW *VDf,flBlaa(rtt. 4. siehe 
H. Miller & ff«, 
-- Ggmeat Saufe, XW Haibdir. 34 III. 
— Heftn, riaufa, Setlnl. eato. Hinter, SW 
Kiitletfelberiu. 3 pt 
Ctallat, Uaafm., 80 $Si*aelllr4iilt. 18 IIL 
8—9, 2-4. 
Kabmig. flaaHa, W »lebilfdifir. In. 
Ä, »eufa, C fttüHtt. 7 UL E siehe Aob 
Gmll «läge. 
— C, Hanfm, C Sttileflr. 7 IL E flehe A»h 
Gnif( »Inge. 
— Pant Sans«, SW SdaKir. 3 I. 
Äetabelb, Aeafo, X c*nfcbtrrflr. 35* pt 
(Itl. III. 3135.) 
Robert Äunfm, X citreMetftr. 22S IV 
— ÜUhdBt, HaaiaL. Q veibeuwe- iti. 30 1L1L 
r*e<tg, tifüner, 0 Rradilftr. RLt IV 
ÄiLatb. tteüaer, C Patttliir. 4. 
— Sagaft illeapaer, Strtf, Sta'eoftt. 20. 
(•siiao. Älee^aenahr, tzW ßtilaertr. 9. 
siebe Äesig & Hinge. 
Srtcbol». «lempacr, S Uifraafir. 23 IL 
Ctaelb. ÄeMrobbU X friajeH »Bet 50. 
Sehn. Sr. 31 I. 
— C- Äenü- e. BaaiSlonerei. SO üasR$<t 
ftr. 4 H. pt 8-9. Sads. SO Sinter 
ftr. 64 pt 
«eil. Hel'&r. SO Cwelaertt 40 IV 
Paul. Änifcher. 6r. Kt6lrrf, Siagftr. 1 IL 
— Seen. ttaa>*4a!t»gärta, (Sr. Lichterselde. 
SdmiHtr. 3, 
Gbaatb, SfeKraib, Sea-SttStaUt. ylbler 
fit. 21L 
Cito. Lebersrb, SO Gi'txbabsSr. B IIL 
C, Lkbentkppktei s. SAiftefhl, SW Gatfr 
Pl«r 7 pt 
P, Vebirr. X ScieeaEabentr. 1(K 
Lideio. Cetetsoiiofäfcr, Lchonebg, Reifet 
Sriehiült. 5 IL pt 
G, Sätet f. Äaasgto. a. btfere ZttrteL 
Cpee. Blume? e. SosbiS, SO Saaa|Biir.23IL 
— (SatiaB. Raiet. XO ntiebeaßt. IS 11. pt 
Otto. Aalet f. TeeeroL a. fesaallicht Stalrr 
crbrilea. See Setsea'ee. iWtaetir. 130. 
Sr„ äKaiStmn. S Urbanftr. 70. 
— JMji SKasttr. 0 Seiaelfritt. 42 IL 
— Gatt Saat«. G6erlelleabg,¥et*t6Bttiti. 2S. 
— Ginriiaa. Saartr. X Ziaheplaptr. 14 ILDL 
— vcraaafi. Saar«. XO rtritbeiär. C7 IV 
Vmaaie. Kam«. XW Llepbanür. 43 IL L 
Hmnaaa. Äoaret. Jiifbf, Ätcharbftt. 12.13. 
S, ®asr«, Zäiactg, Mapir. 7. 
Rrie. jSediacit, 8 SoMbir. 39 IIL 
HeianL. SSebittüeob, Ztiebcaan. Stfäsic 36. 
— Ämt SJelaSatb» Sirt>»'(rtfftr. S. 
— Httimam. Setotoreh» 0 Sesetitr.* 02. * 
H, SSttattdttb, SO iSasieeStlftr. 13 IV 
GatiL SSUchliM. W Galn'tr. 28 pt 
— Otto, Paal. Sülit 3mmtt, XO SSariea 
bargnfo. 17 IL 
Hmaonn. SRöbtipoL. S RnUba'tr Ufer 57. 
— Paal. KöbelpoL, Sittf, £tctaae$flr. 51 UL 
— Rat, äSealtar, XW ScharaborSftt. 34» H. 
— Aiv, Lasiker, X Ghoncentr. 58. 
— Emil, Mätzema, W SSagbebargetftt. 16. 
G, Dr, Ob. Lehrer «. b. flabettraanftalt, Sr. 
Lichletf, Slcrnßt. 73 L 
SagHft. Padn>.r» Ghatloltrabg, 5<£iBetftrSl. 
— SUbnt, eiäbt PflaijenjärtiL. X Sraaara- 
flr. 100 UL 
itati. Pförtner, Silntribf, Braareahargifche' 
ftt. 2. 
— HÜ PofantnL a. SoBohMg,- XO Sear 
fiötigftr. 19c. 
— ®US49. Ob. Poft'SlW» XW »mklSt lä 
— Ä. Poitasiift.. 0 Ftiedeastr. 78 IL 
Herm, Prvbueirahdl, Sitdf, Sirchhofftr. 5. 
— Motiz. ariWror. SW drinz Slfoätifr.' 9. 
Fny. (Seh. SegrtraL L Maisr. f.SaaiBttihidu 
:c, @l Lichters, Jaagsernstiez 29 IL 
Kli«r, #«L «trtli«, W g*!wfir, s7 IIL 
= V»M»ig, Mmlrr, 0 fimchiiir, in L E 
- Hflwwi!, «sbrt«, KOflnibetölt, H7 II. IT, 
a «Kfta», M«hl6l4»iier, NOrtiejfswlbetlir W. 
- Paul. Schauer. S ««tutir. 4 It. If, 
-» stranj, SchUer. 0 Umritt. 27 IV, 
- Hetwan». SchiMihr, o «üa4tkigM<ir, SS. 
- fll'ieb, Schl4»ler, S Uibaplii, |N2 pt, 
-■ <kt»baib, Schlichiermkr. 8 8i«8bt*Nrg' 
fir. r.i pt 
- rtianj, 80 Sraagelftr. 73 IV 
- Hfiwatin. Schtsün, N tfWenfti, 41, 4j III, 
- Cne. Schlosser, 0 8« Cftbatelef# I» 
- Cllo, 4chlc(*«Bfir, 8(1 «ieneifir. 64 IL 
- Cllo, SAIefer.Ghatleiirttbg.Vfkdloiilftr. <*). 
— iltani. ®4wle»<wftr„ X SeBetftr. II. 
— Hetsann. Schmieb. SW folmtftr. 33 II. IIL 
— Äobett Scheieb, X 2Attestat»fir. 0 II, 
— Herm, •$»stieb, itriebeaa*. Älbeftr. 3«. 
-- illbett Scheeib, f.Gonfetl, X Meiiiffnbotler« 
ftr. 39 IV. 
— «eil Schneisen«fir. I. H, X «rfelflt. 21 IL 
- Clobain. Schneiber, O HXittoHt, K 
“ MtAaib, Schneiber. (' fitnilaaertr. M, 
— i#. Sdiaeibemftr, XW «itlelhr. 41 II. IIL 
— Va»l Schilfiletz«, X Vaitachr, 9. 
— Taal, $*rifl*eter, X ÄatalertL 34. 
- Sagaft. 54iili!(t, XW ‘larfigilftr. 30 II. IT. 
— illbett, SänhgL, O l'aageftt, |tf II, I 
— Gibt SchnhBmftr, SO Slalifnftt. II II. E 
— Rraat Schabm, 80 Stijertt. 47 IV 
— Sraa$. $6ab«, 0 ÄätwM«rfctftr. 66. 
— Äabett Schab«, S Waei'eaaaiir. 04 II. 
— V, Sei den (lerntet 8 Pnazenftr. H. 
— Gait Seiler, SAiaebg, Stiblraftr. I« II. IV 
Joh. BraetKlBee, «»ti». Pa»pe»,a» 
Satten, ffagr, Set, Kitten- aeb SÄochld- 
V#4, ( ' Breitest. 7. (fräbet arte« *ab»ll* 
Herrogl. I»h C.'a. ». Wege. 
— Paaf. Slniogtaeb, SW Xet6efeefe«to| 12. 
— Anlia», cliilaznalt.aaf'eb, XW Lehttetftr. L 
— Hag». £it»6etrrteig, X SelaeeinWiSr. Iti. 
tf_ Iif*i«. XO H#6üeftr. 45. 
Hetarict, ln'iSler. SO Fonieritr. 21 IIL 
Hera, ZKAIer. X Ieai«tatt<ir. 10. 
— Jitial. Meier. X Salgaftcrlt. 7 L 
Saleatia. 2if61tr. 0 «iheftftt. B IU. 
— Silbela. Bteleratit, VUbleabg, taaMbogrr 
Gbaa»ee, LabmgfSet Haas (61 IL 
— S. übtet. a. Itoreatolg. X Bergftr. 6 pt 
— (hatt. BctSS. Cb. JafseeC Heafte.» #. ?. 
' ISt. SÜ6lnf_ SStttelftr.  10ULa.pt  2—4. _ 
- GnitBmealuC älMia.2 II. *-10. 1-8.41 
— Saaaft. Siebtet. 0 Schiflieger. 29. 
— Ä, Sekt. XO Peattebeaftr. 77 IX". 
— Gttvma, Sriw. X SSttoftt. 95 IL 
Henaaea. Sehr. SO Setaetftr. 6. 
— Aelia», Weder. O Setdtaeeg 7. 
Lüdet m. SetAesfttB, O onedriAtfddem. IX 
(Sanas. Seifegeiter. X StoleaiÄ. 43 111. 
Felix Kluge, Seit». ». Sjt6c-B*|ar. 
XW Ftietrichj«. 6f pt Arb Jetir Klage. 
Sota. SW grirtitchflr. 32 pt 
Gatt Qicatm* W €lrfsaie|4t. 35 IL IV 
Bild, Karserat» Silarrttf, 9taa>etfat< 
üi'äertr. lOj IIL 
— Tdeodor. itmofraftr» X Sfiibeigtipeig II. 
— SithHuStaamBiit, Gberiotteabg, Siriaab- 
frir. 2. 3 IL E fZit Giert ;«X) ‘ ' 
— Serie. gtk. Ächter. Rtaa Slamibct, OÄtea» 
rräitciit. 27» pt-E" - ■ 
— ft, geb.Parchard, $es*G»..N" €pietciadef ■ 
ftt. m. ; 
Gataa. Art, SW HoBawaaftr.-1 L 
— Silbdattat. geb. Beli». So, .^sbrgenS, 6t. 
Sichlers, Saldfnr, ^lagt'ichri Haar. E * 
— taatiai, Se» (Sräatnaahbt^. SO 6lalt|er< 
ftt. 130 pt 
Adelheid, - get. Steter. - eev UtejL -Ä«iS„ 
Paato», Sralntt. 3b pt 
Slaaa. ftraajKabrria, O Saageftr. 79 U L 
— eelna. Atfiama. 0 Mibenberieritr. 13. 
— 9, Stadt 8ehmia.-XW Steabalerftt. 24 UL 
SRatif, Raffentia. X Ghaaffeeftr. Kt 
Ämu, geb. Zwiraet, SoHftia. XW Satten- 
ftt. 16 L 
— Glain, Sodiröa, Stebet bt Pari». XW 
Echaboeftr. 12.13 L 9-fi. 
— Glife. gebilehnaea. Säherio^OCreirieaftr. 170. 
Marie. Säberin. 0 Sttalaanftt 42 IL 
— SRatie. geb.Äerier,Sih<TiB^' SdjaeMerfirJi’?. 
— ihetefe. geb. Sebig«. Säheria. X Sanatt 
BÜndentr. 22 H. IIL 
S, Sa>, Penfiosarna, XW SU-SReebit 124. 
— iSarie. geb. Sefer, sortierst oa, SO Satbeamr- 
ftt 19. * * ' 
— Martha. Prieotieit, SW jMeinbeneatir. 27. E 
Rartda. Fri, Privat, fir. Lichters, SSHttel* 
ftr. 10b L ' ' " 
Gataa. gtb. Halfiifi. Sa>, Settl» XV elrgliffr» 
ftr. 47 L E 
— Helece a. Settrab, Ftlk, Sert. W Sagt- 
butgttjtr. 27 L 
^SlphabeWriütg: a, of. ö) oe, 5, at mu$‘r, e, s (J.S. Maehler hinter'SRay«, 3R5(cr hitirt SZofer, HäSer girier SSaleri «.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.