Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Kiele 
- 31 — 
Knopf 
ii)tu I. 
Kiele Albert tarnt, XXV Jirttljciiöiücviii 57 I 
lTel ir 1587) 
filcliufi üiuiuri), Porlter, 0 PcteioOiuflcr 
Itmf.e 18 
Kkeuapfcs Paus Pnpicrhd^, Öiimcrtdf 
Kienast F \i} £iiin*t>iut ;>iubem:ii Hattet 
Dlslcc 94 (bitt) 5ri)oticl'fl Svonholziti U) 
— Tischler 0 Fuichl'Ir 24 II lli 
cticnc! Paul, SUdt 3eot, W Kanonier 
Itmijc 43 I 4—b 
Sltcttcrt A ls\v X 5t;alnmbciiti 24 
Kienilr Ntch 'Atchmct {ciri)iici s Uimit 
flcweibe Charloltenbq «opfjic Charloiliu 
Ihstljc 10Ü IV 
E. H. Kiesel, Oyetutbc n Aalwtd) X 
9tm 5iupscrgraben 5 11 (ZU I 2V0S) ^»h 
23m Glslia Aic'd 
Äicfcl Conrad itstl Pior fortraUmn! XX 
fttliuCuandUt 1j E i oI;n XV ^ehiii)0lliui 
fmn.e 18 I 
— Glaia flcs> Happe -! w X Am \\ tyfa 
ßtalett 5 II | Ci ^ Muli! 
Paul Kieaewetter (loloutoliu TMnatuicii 
"c SO .Diustauciin 57 pt C>ul;  \a\ti 
ftu auitUi 
Kiescwetter (rmtf Uuitrm o>i Culituf ^ er 
Ititcuu 57 pt j ßcifruntiti) (rumti 
Ernst Riesling:, Aeitut von ^oliaui e 
Vcuutch c S -Littnitiuuiti 10 11 I (ZU 
IX CM1) Juli Eri'i vif Juni 
Sltciicr Cito }.f)otHV liirdf Uaincititi 1 II 
Kiewitz & Mocck, Colontalw 's XO 
3>ykinr 3 (Xtl III MM) Juli Nich rtu 
wlb u Adolf Mottirutqhoff 
Kicwtlr Richard Mu nn NO l'iciwlimci 
Allee 22 I (bt h -Lüitljuiu 34) t iltuuii 
&. Woocf 
H. Kikow & Co. (rucmo[6if 'c ( 
Spiialmaii* 4—7 iTil 1t 7<01) (rnen 
qtiheru ’C Iich «um Altfou Jhri) Hol-,» 
machet: ii Alert5 ioilfu 
fitlmit Alfred ^.'uchhalr, S Alant in neu 
itirtbc 53 m 
— JXnr IJialci, N 3cfjiiei tanttiii 2b II 
— £th iVstlcimtU , X OjrufutlKmuteuU 70H pt 
— Carl Posiichaffu 0 loKtntin 1 t II IX 
sliliu ft ik Kaufm SW stomqiuatiuiti W 
((>i I? tiovcmdeim % 97 M Installat C>n? 
T GIcfti Ant 8djiuicr L Co 
Kunbel Wilhelm ^urintet \X Slortteritr 8 I 
(TU YL 2117) (bt Ii (ilt,l)ol,ttr 18) 
jhnbcrmmm Auqiul Ma tfm W Luilpold 
Ituiye 12 II i £5 Bahre Deuiichc Phono 
grapheu Lcrfc 
Äurdler Jioiahi geb (imicfi Z.'m 22aid)cnn 
> Admti 104 II IV 
Kurdorff Clara Frau ^.ichhdlg SO Leander 
Uiahc 17 pt 10-12 
Kmkcl -CiUulm Gtqiuiciifsuf SW ^ork 
tlrobt. 2i (Tel IX U-j04J (tu h Alerai 
bujcnli 2^) 
Zlmzrl. oo'cpl) Lrthoaravl) X Utrcriitertii " I 
suyfc ^«.rthold s.iauytm XXV luutfcn 
Hllci r» 15 fiel If lh<>6) 
ftird)l)ctm ^louv Uaurm W Klcnurr 2. 
(2cl IX 9402) i Eigner L Uirdjtium 
Kirchhofs Z)tl!)clm, "utiircimin, XO Nuic 
slomaitr 1 E 
— Arthur, SdjurtitcIIci vevaii qeb d Seil 
toiffcufdiaftl n afmlcscheil Corrupo id-uz, SXN 
J3ilfjclm]tr 2 IIL tTel IX ^911) 
Kirchner Anna. qeb Uuri, jivittiac, S Morrj, 
ftiflbc o I (6i h JlittCMtt 41) 
Kirschke, Äuqii/t Tapez it Decowt *c SW 
Belle Alliance Platz 14 I (buh -Bttfjctm 
Urayc 144) 
— -Cto, 0 Fnichtftr 24 H pt 
Krrschmann 5j(inc, Handel--«! N Grenzirr 11 
(6tUj Gerichtftr J1) 
Kirschning & Altschwagcr, Fabrk f Patent 
DichtnilgSrrugc D R P 87-12» n Packungen 
N Fchrbellliierilr 97 H pt (Tel HL 2942.) 
Jilh Hermann Ärrichuing X Leltc,tr 5 I 
(bi^h Katzleytr 9) u Friedrich AU,chwager 
B. Kirschstein, Maa^geich f Herrengarder 
W Leipzrgcnlr 97 93 I (Tel Ia 574J) 
Jnh Betthold Hinchjkni 
SUrftc Weoi^ tSvlomahu ’e SW Srijünibcislei 
28 (iil M KK!) istltiiK XXV -üiCt 
l)üULilftt 4 pt (lil II l'Ü) 
Sltrftcui Aljud I)i m, .1 in .'Uzt 'c unvci 
rtinVil I "tttirpll 1H 
Wuitat) Inpo, SO "iaiilunnliir tJ (bi ti 
2“) 
Johfl. Kitschor, Ißet Import SW Bill 
Alhaucim 1*5 (Inlj tuyViVUH 71) (iil 
IX S<~2) c 
Mittler ^isti ,lui|d)tneii!(uf ’C JhrboiT vu 
mamilti P> (iil Jitt lb^) I oljii Haun 
^uiDudmt 2 (> 
U Vlittlilt l nltu Clutluiiii l'i Viril 
tut {iI)lcitdotTuui U 14 siutpt (siidimii 
amialt 
ftuut A MstitMi S\\ ^(imubiutctMtt 1 I 
fZtl I\ f 2-21) (Inh Zillen nti ' 
Tai^iqu M uifhan ^1 Mtiut <V (So 
srlnar mummt ,vlrf O i uirijaiiuin • 1 
t (iimi nin Cnutrfi 
kUnnf» 'l 3d)im?amm 0 Jltd)thi mui 21 
SUiWc M (vimv (ilmilvttcuN Mneulediti 2“ 
SUslciicr £tiu SW 4 illulmiir ll I 
Vtlrufc F -l'ndilmlt X\\ i ickpu 21 1\ 
Klappci i-»uitduut 0 l müdun 22 
Stlm Anna iut 2i1)iit»cU i iv Waitio 
3ri)oitilM <'>olI)Ctnti l iZcl 3diüu6 222) 
Klare Erich Mausin XO Lm m ö) ]\ 
A. Klass & Co t McuutiiudeiobeTbif 'u'ii 
-^cttcnnc (iftrttf'Tec J2 ’ldü/i’Ii 
it Fnu £mitc HUii 
Sllaft AiioUii vanrtit liiu i\i| eiiue Moitm 
lihsliinii C (li h iit U) 1 H Hüt, ä. lio 
SilncH 'uni Sufifliin \ ^odnlr » 1 ^llttq ß 
<t!ott Mbcii bnU mtvtv ei s\\ 
ZimpillHMCi IVei lu (Xel IX (i Jti) 4* 
l1. ! (bt h vi nur 14) 
SUstttc Fiait-, ^rdjllect X\V 3tcfuuiemti 4 
Klau -i. Jieiittcte X t'oiluinqum 07 I 
U!stuJncr viiltu Uaufin s Binfü uetm 10II 
i v ~ettu iiariii 
Vilebba Fein ^ aiche iianq XXr (zienlhlner 
flirtjc '7 flilmlc ii Zniiciijieinn 12 
(tu h -L'olnt (»eiulimerm 17) 
Klebe,  \m\c\o  (ruenb 2cle]r 2u?pect, SX\ 
uomaiHa^ciui (<1 pt 
— -tuthclm Pror Oberlehrer, 'c X Eliaffer 
Itrcibc 22 UL 
Kleber’sche Kunstsandstein-Patente 
CommanditgesellschaftMaxSchirp 
&Co., XXX Fncbndiitr lJsl (Tel Ia 5110) 
Pers haft Wci Mar Sclurp 
Klebcrt Ennl ^nqen, 0 Jiuiidoricriir 20 I 
(tu h Stephamir 2J) 
v srlcczcw^ki vol) Äar Sunipn ‘XX Bayrcnlhcr 
)lrabc 0 I (lu h ^u’tqteburqculr 14) 
Klcc 2(uq UauoffcUiMct 0 £?arichauentr 84 
Kleemanu, Theodor bc» Aqent d Frankfurter 
ycbciti -Bcn Geiellich W Pol damerjlr J1 
(tn=l; iUrd)bnri)|lr J) 
Jacob Klees, Söuriicn n l_unclf6tf ^XX 
Frredrid)'ir 12 (Tel I 2241 ) (bi h Ur ) 
Kleiber Karl Monteur XXX' Alt Äoalur w 
H I 
Klein Aug, Di jur Adoocitt, Cüarloitenbg 
Hstittttr 140 Gartenli II 8—9 3*2-6 
— O walo Ganw SO Lansiycr Platz 8 (6t li 
Petersburqcrflr t3) 
— Soms Gla'ennilr, SW Älucherftr 17 pt 
(Tel IXr bOJ2) 
— Paul, ilnupit, SW Kommandantenftr 19III 
I Johanne« Oesterreich.^achil 
Kleinaa & Borchardt, Comnnff it Erport 
Ö>qch 'c S -^athieu'tr 13 pt (let IV 9201) 
Allem Jnh Hcmnd; Borchardt 
Klein«» Nciiih ^aufiu, 8 Z^tlmuiir 211 
sUctnclj, Alerander Kanfm, W Vretonattr 10 
(Tel IX 9912) 
Kleincrt, Nob ^agiftr Beamt XW Cchn 
mannilr 91 (bish Nanuyn,1r 12) 
C. Kleinlein & Cie., Fabrk befchlag Brer 
fcroicc, Bccr?ectel « Blerkrüge S Aleranöri 
nenstr 93 (Tel IXr 6058) Perf haft Goi 
£s( Llümleur (Lerpzrg) 
Carl Kleinod, Holz u Bürftenw :c S 
Ritteritr 119 pt (Tel IV 6003) 
(tfmtum E r winc 'levnnq u Zicouit 
Sf) Wuiduiitt 12 pt (iil) -i.ühr. \NX 
i.'utmi 17 lls 
H. Kleinschowsky, "alalltutLuf 'c in'Iin 
SO (fhitiUil) Ufer V) II iid IV 10>.*>) 
kUrmfrtimibt Okorn MiMiiiHl)iimhcivctt't s() 
Müiiimtutlr 127 <Til XJI 1 i'i ) 2 *>hn s 
^ 1111)01111 "i< 
AiiIiii Vilnu d Tai^tuii'l XXX Ilrllieiio 
lunti i I ibixh >ii *2) 
Franz G. Kloinsteuber Inh. Th. Ru- 
bort, \ muuUit S xtvi tmindaiituutt II i 
(UJ) 4 utii&cnbtihpn "),vUtif ”uinijtut 
m It 
SUrmttcut (fuul Kuu Lmt iu!M 
m 17 
tiitil itiiliMiufmiL i XX ’ltiirluiflit 
»ir Jf> } 4 i ifdimtmi Cnu «X (iiml vUiii 
Cito j. ii 1)duidu ilu» \\ (' utiliutcnti 2 III 
1 i n •i&imtiut Ciiü A. (iiml MUtt 
Klette Mi uh ^kiniln rdnunt ] Aiuutcl 
l uilii m li 
C. Klottncr, tiolouitiliu u reltciitifunliöh 
SO 2liliictin s! v, Ui liiul Uletuui 
<UciutU vii'haitiu Cnui t» «luluui imul 
XXX Mloi'uoitui 22 I ilit II >02) 
<Uibot Cnc iol ^itimvn SO ^aniiynul 
2 1 (li li i’nuitumihli 1' ) 
Klicm «buttljaid ßnuui Jm&t vcimaimiU 
!' iil 
SUicmfc (iimt I)i jur <s a A> iff li hu 
lotleubq iMaliuiili H II (Zil I5fjtul linti 
(li b Ua um 111 } 
SUictiunmi Iqmt d ^Uui nuitelbraitdK 
SW hmiijtuiiiuti ".0 (lu h (Bieutma 
m iö) 
Ultctidj, Hin 5dmfmtmur SO -Lmwtclm > < 
Silmcf oo'niu: Tvpfumirr ->0 Beoerufir ( E 
(ZU 1\ i.un) 
Uiirnsf Ani-rca (s»ajiw Jmbr JlanjcjiMr 1 pt 
(Til hn 111 ) 
SUntqc Wiuiao Auf iher S liii rlpbaineinir i 
II III 
— (nuil Mran^bmbeict XX Auq biir^emr V > 
(Tel IX 522 ) (bul; ^uubiuqcrltr 7) 
Reinhold Klinger, itrl ^uchhdl 'C, XO 
Vodvtcttr 4i 44 I (bul) \i 41) 
Ulutstcr Ctto, 2t?d)lcunui s() Lititcihainciicr 
ttuv,c 11 I (6t h itopcniilcu i 08) 
Klrnqiporn V, Tecora! H!aler 0 An d 
SdjiUmq brücke 1 (Tel MI 4109) 
— Jt, Jiedjn Rath r 9ictd) Marine Amt 
Zchlendf ^ohenzollernitr 15(droh Lchönetq 
Brnnhildirr 10) 
LUlirk I »Ich! it Äorkoilhdlg, XXX' Hütten 
strafe b 
Julius Klinkhardt, LerlaqSbnchlidlq XX 
Koiheneritr 24 pt Piri haft Gef J1 klink 
hardt (Leipzig) 
Herm. Klinkmüller, Tclicateffcn Enqr u 
Conferlieufbrl qeqr iy>s bXX Zimmcrur 2<« 
(Tel I tl^O) 3rtf; fifimatttt fiitnfmtilkrlls 
Klinkmüller Alma qeb Mandjalcl, Brauerei 
beiww SW Blücherirr 24 II I (bl»h Solm 
Itraije n) 
5Ulx Wilhelm, Zimmerm XO Z!m3 tr 19 
H IV 
Klobc, Olto Klempner X Stralfnnderür 10 I 
(bt 6 Lderbergerfir 20) 
Klockcnhoff Paul, Kaufm X Brnnnenitr % II 
(6t fj Ramlerftr 2.! I 
Klockow Clara, geb Geraich Gastw SO 
Lraniemtr 177 pt u I (Tel IX 2996) 
J. Klönne & G. Müller, Werkitattcu für 
ä)izfroffüpic ll Dacterrolo^re XTXV Szttfctt 
ftrabc 49 pt Inh Br phil -Kar Krifteii 
macher 
Kloepfcl Fntz Dr med Oberarzt u Director 
a D W Pot-'dameritr 50 
Klopsch, Karl, (vurtler SO Jictchcitbcrgcutr 145 
1-40 (6t fj Daldeinarftr 31) 
— Gmit iloufm, SO Cuvryitr 45 s Karl 
Harder 
Arthur Klopstock, Manufacturw Engr C 
Kaiser SQilhcImitr 33 —36 (Tel V 39o7) 
Inh Arthur 5tl0p|i0£f 
Klo^e, Ennl, Dütenfbrk Scheuertücher, u 
Dürftcuiv Engr, SW Rilterftr 34 pt 
Klüse \ cpstlir ^Utlüiiti Aitii s Uuiciiir HO 
II K Aul) "t,u Uloii J.ohu XX j udctid;i 
Honum i 11 n )it u 3i'ai)t 
Kluft -M Urtium so ('Mo»iaiJciiu 
Klosr hutl ’Ulullst >MUime fmifil'ubitflr 1 r2 
illiOdOl j'l t l Otllil) S \ uillitldc TU. 
^idlflllltl 11) 
Klotll 4 tlli 'lUifiu N hlairtii ir h l 
Emil Kluge, Tt ililc I5im s\\ Cuiucit« 
Mrn i lli pt iZ 1 1\ 2-121 'nfi Ciiul 
'llme 4 ohn S l'urt utimtuuii 2» II 
klttstc, t im tu )Zidm Hallt lurijinlt u. 
Coiu o! I d Mql f’tuii-,1 i volwuteiti 
itim i ir 
J. Kluger (i ulj 11 S -i a uititoittr 52 ,Xnh. 
CXt ict \xh m 
klustmaittt 'iiii ('»ivnu ( siunnm M pt* 
(4Cl \ 1 ►*“ ) 
Mluyfrii .via Htiinnr 1 tliitu dr ihitd)ut(* 
tiuit i 12 I ilu li hXX litOut n m) 
Kliufaiirt ' fiiu 'trurut \ 3tuaai&iutr 58. 
IU li i ui 1 HiUc 7 <) 
kHiinif bin i 'uimm N cljliului \0 IIL 
t )tinn x (io Ua n 
iiriutl lü.Mumi W i itjutilberui 1' 14. 
(bt Ii 'in\ u umi ls ) 
Knncüe (iatl ]\ tlu o i «Mimcrti -1 
Kunebel 'luint XO 4 mditiivh 2 I 
Knape ’linint ,liai taiivti XXX Claud t i!i 6. 
I'il II n M 
knappe (rtmt tot 3ect XO Mut Fried ichs» 
1)1N! 1» III (ll j? ^01)11171^111 ~ i ) 
knapper Fm 3 1i tufm SX\ tinbunti Ki 
(buh CimulMituimi 1* ) 
KHrtllT ihldint ^ifl)l)illt s luitjCti 7o IIL 
(li-li 2eL tuuutm 2) 
knaun H Wi miunb Jmd* Reiucuu 25IX^ 
Knauth v C ^ Aaei l u (iDinmp nnvcr- 
and>.il X «tvlnui 22 11 
— Knauth & Co., Inet o X\bah 1j 'r. 
XX i i du iiui ^uuft > fZel I 107") imD 
40 >7) vnb iuto Uirfiod 1' u Ocl 'Itntth, 
Alph ^acobton (Hin er'itil i u -l tu Marg. 
Hropu V mi -l obhiiei u 1 euü * vinictn 
Knebel Lühclm iuti d hitid tu t u Zevpid;* 
brauche < iuuem 5 (2el I 2U> ) (btjh. 
Jio»,ut 2“) 
Kncdjt Onutlieb Palrtit ra -Liiiilblq SO 
Himiaelhuchtti 2 Ix (ZU MI i ' 22«,) 
Knetscl X i^itbiamt ^aleipei ^orltimentr 6 
nach nm,eri>ilb öci5oqctt 
Knettiq VUuti Frl Pnt.zeich, X Cltaffir» 
liniLc >7 pt 
Kniep ^aldeinar, Feldrucbil, 0 3:ralauer 
Allee 22 t 
Knillc C 2ucctor 's XX Li Pjiqevtr 111 
(Tel I 2C0) (bi t) Jh 101.) e 
Th. Kmppschild ttt 5it tiietchett 
Knr» pcl ^ermann Dampf vacttel'chncid -c N 
AuUcim 20 (Tel II 297b) 
Knvbbe A (»uieraULUtit , D trrc W 
siirttcndamttt 232 II (Tcl IX  50.il  ) 
Knobcl v*erataim Fitürfi X’ ^ldott'.t r pt 
(Tel H l^Oti) (lu ft MchtttitcvU b) 
Knoblauch Carl ^an Klempnerei c l^ctch u. 
Sohtt SO kopciitckenu 144 (bt-1; Trotzn. 
Engel Ufir 0) 
— Ida qeb Jcch Rentiere XXX' < tlhclm^- 
havcnerttr 44 E 
v Knobloch 2da, Lehrerww, 3chonckg^ 
Golhenitr 2^ 
Knochc nicui Fabrk, W Lu^owttr 88 pt 
(bt h Frrcdrldi'tr 21s) | Er ncr \ vniuiftg. 
Äitochcwmuf Wilhelm, (vaitw X 3chltinmmt* 
Ituiye 27 
Knos Ermt fiOit*cur 0 ^arichaiiertlt 76 
Knoll (vn'tav, Uitiifm, bO Gorlt^er Ufer 3bIL 
(bt f) hoffet enti 4o) 
Knoller Martin ^auftn Charlottenbg, Zuckert- 
strafte ^ I (bi h suuttttr 108) 
Knoop Anqntt -batst.rmur X’XXr Hutteitifr 11. 
— Jacob Knoop Söhne,^cinqroschdlg 'Cr 
CHarlottenbq (Drolmauin 30 (Tel. 
Eharl lilh) 
Knopf Ennl Condtrotel, 0 Thaerslr 47 (Tel. 
MIa 0257) 
— Paul Knopf, Dertr v Inltns Fricher A 
Bane tu Ludeiifchetd t TZeftf SO Abnural» 
ftrage 40a pt Inh Paul Kuop». 
Alphabctrftrm.g. 8, ae, ö, oe, ü, uc nach a, o, u (z B. Maehler hinter Mahler, 2Rö|ci hinter. Moser, Müller sjtiitcc Mulert re.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.