Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

(?ttßdf)nrM 
SW - 
Engels 
iMl I, 
(httllimi, flug., W5iit> 
fir, iillit, 
— tfiiflMi, tlfftltr, 80 tfnemiir, N. 
— WuiiüO, lilitiltr, X i'HlltttkM II. If. 
— Mari*, tlidflmiiln, N «Dldhlriir. 42, 
— fllt'fll, IIIimii . 0 RlHlllflltl« Allst 1*17 l'l, 
— ilidin, »'rtinL hW ßihblliigfl 
In, Ki If, 
— ttonid», ji(iro»li., XW jiddilir. II. 
— Me, a«fiiMlu N 3<2m>e6eitlit. 7. 8. 
— timli, j;ifb(tBilit„ Xu Ämifnlmianlii. WlV, 
— 8. HW Slltt -aiddiu. Jft VI. 
— lirmti. .Niuiir. «. D, X a»t)I(a*ir. U III. 
— JoDaima. HiL ildtblttgddi, NO iilbingtt 
(ir, t, |ii. 
— SWailt, #tb, itirebtt, »». i'Stgrtniflt, ‘Zlfdlle. 
Ridllrflr. i£t. 
— lilnia, ,ttdii, OtoeA'thttrin, W lUuaitaibdl 
llr. mit. 
— Üb., gtb. ttidlAmann, i'iia», Mljbf, i'«' 
taaaafir. 4. f. Uh. lilteelbitiW. 
— falte, gtb. itned, fttda, SW flutilotmi' 
(ir. II. K. 
— Slatalir, 43b., ftodifr, 0 Stldenoeg " II 
— «UAuftt, Plänen n. SW Äiiloitfiltrf' 
fir. a« L ... 
— Klna, i>«rfanttittol)Mriit, XW ^uoaliM 
. fit. 87 IU. 
— SWttlw, e®. Ob. Poflftct., Schincdg. Bahü- 
flt. iti IV. 
— Privatim. XW £6let»iget Ufer 10 
— Smdlir, geb. Tol<aß. Ämtutr, C Icrv 
falcmetftr- 27 III. E 
— ffiade, gtb. Sdjaloe, SB- Rertl.X 
ftr.tti L 
— Rafalit, gtb. Goltr, Slmlitrt, X 3aMlitsn 
fir. 101. pt- 
— Sagaftt, Lw., Sdwribmn. SO Äaumjn. 
fit. 8 It. 
— £eltae, «Didlarttn^Mg. Gngr., SO Sannan 
fir. 11. 
— Auna. labaütHtitt., SO fiacnlnitt. 01. 
— Saroltae, geb. Pracht, ÜB, timalrlberia, 
X SölMtlflr. r, II. nr. 
— VkNba, Sw. W 3'etiaeaitfcilr. 33. 
— Cmae. ’S», O Hnkdnch «arlitr. 16 
— gritiXTile, gtb. «(olotit, SS». 0 LSilliug 
fit. 30* 1L IV 
— tiettrad, So, SO i?B*terfMa:eitrnlr. 10 II 
— 3!d'a. gtb. 0. Ärtring. So, 8 Prinsts 
fir. lod n: 
— Rofalie. 35», W Läcowktr. 5. 
— Stlbtlmiat. gtb. Itldi, So, X 8agafiftr.6l. 
— SIMmiac. i?»- SO äVautmfffl'ti. 12s II. 
ffogtliqt, Ytotg. Klempner. XW Ctroarftr. 42. 
Gagtlirn, Tbeodot. retn. Btoil, Siltaertdf.. 
" SiHtlmt-ÄHt 2*3 IV 
— albert, tittfro, S HtbflBilr. 68 pt 
— Siltclm. l'cfoaotiDbriier. SO Sien mir. 52. 
— Robert, Kalkt, 8 Stbaniauttr. 3. 
— SUgaft, Retter, 0 Stttbcrtborftwr. 4. 5 L 
(fHgtlie. Ial, Bahaarb, 5r*ti’rii5frbg. 
SluBatvltburgenlr. 13. 
— Carl, aSaatftpri, Ftktdrich4bq, Psarivr. 40. 
— Grnii, Cl>.Scftgr.ftM, SW Siüibab ait$i6. 
Ür.VO I1L V 
(fagtlft. Otto 2, Slgrat. giliilc P. Seiteerb 
& l£it, (fvgnat, S Snic 5ato6itt.ÄpL(ZcL 
T1L 1132.) 4-S. 
— Rudolf. Äpolhtitr, 8 UtBaaflr. 129 L 
— Htrs-a»-, Batbitr a. Ftistut. NW ÄiopiiixJ 
ftr. 25 pl 
— Iragta. Sadjbieboilr, SO Cttüiesftt. 183 IL 
— RiSat», BuchdruL, Rixdorf, j’to^lomct' 
llr. 31. 32 IL 
— Gebr. Engelke, BuL- «. fiumlbnidttti, 
SO Oranifflflr. 189 (ItL IV Ich. SL 
h. L (higtlfr. 
—'SL.'SaÄbnufotift*, 8 Dirffc-kachLr. 19 11 
• siebt (Stbr, (fegellt u. Chr. Strgkr So6f. 
— L, Buchdnicktreibti, SO SJarimtnfx-Ufcr 2IV 
ütb^lSebt. E»z«lkl u. Kbr. Sitgltr Sa4f. 
— "Otto. Cigetroi^iL, SO Staabtrftr. 27 pL 
— Sttbimutb, Ggrat^io, XW SirtmÜLTö pt E 
— jpmsaim. Gknb. Slot. Äüist, X Cbcrtttgtf 
- fir. 28 IL 
— Wilhelm Engelke, Garne u. Sinbfabtn, 
C »rat (irimtr. 30 pri. L«A) Sich. Silh. 
Engtlke'S Eiben. 
— Friedrich, Gärtner, NO SmSjir. 30 IV 
— Eduard. Gehilfe d. ReichKbnukcrri, SW Alte 
Iaeobftr. 110. 111 ÜL ' ' 
— LudwigsSastw, SO Sinterte. 61 pt 
— Siffidm.' HekzeL SO, Sienetitr. 55 IV 
— Chnman, SanfuL. Rikbf^ Richardstl. 112 L 
— Fri?. Äaustll, S SB(fo»nftr. ll IL 
— 3, ÄaafüL, X Snmafuftr. 116 IL f. Gjgdb 
Suäfcldt L C». 
— Heim, Maurer- k. Zimmrrmfir, Zegtt, Stt» 
Tmerftr. 63. 84. E Boha. Btimowstr. 10 IL 
E (ZtL Srg. ia) 7-9, 2-3. 
— Meirllirb, SO Reichmbetgerstr. 158. 
(fNAflft, Ar, Sttbitfhf, X ni 
- jMwii», X itiiiiMt In IV. 
- Ceeetke, Beehholdt* Oo.. »eib. Cfir 
if,S**imiiifi'iit. II116 (tel) $>, 
MM ltil)iHll»iildl, Öfäflk 11 “V sSMbW 
-» ürlr.'itA, Cmnlhiflifu1#«, Xo yjaiifitbwuri 
fir. :»i II. 
■ Heefg '1*0*1 ?l!fiil. S‘W 1', IV 
• AMI, IWitoAtyr, SW iVNctnMr.’.’rj III. 
- tfntM, ‘('»(i 2f(t„ X Hlelfiiir 4II 
- <im»tnn, ^stillet. \V ÜminfdM'it l*>. E 
!> m 
- Sitittriber, X Xemtmi!a,if 15 II 
- i1ile.*5d)ndbfr, SW Wiiistt»Risalit, H II, 
- -eirmimn. Lcknelbtt. X «diintiim AUee7»III. 
- Vdil, irtmlimmltr, N<) N«Uittir«it :ty II II 
- il«nv Sfliuhm., X 1!tnnl<iiia' Ulke'.in  ll.pl 
- dritbri*. 36:i6bi, X lieMwilf ftst IV. 
- Rat. 5i«bi>Hd6iifi<i, H WiarMir III. 
- Cmil. *!äM, Sibril. X i'fttmHt :H II. I. 
- clf'.lf!unilf NWStrfbdH 
fir. 12 II. 
^ Hertmanii, Sttahenb.Ächa^«. SO Sbalbti! 
fit. m III. 
- st.fl, Ilefbdtt llnlentdist, S oldilftlt.Ä'II. I 
- Vubolj, llldilet, X 3iannrt*tr. ‘Jl IV 
- Vildkl«. tKitler, SO Stelleetfit. f.l. 
- ,T Sl. llalrmcbBtr. S Aichlf'lt. -*> II. I. 
- (I, tiildiefHf, SO ÜSltiaeofR Pla« IX 
VID6. Srea, W laaenjitafit. 7b. (Itl 
IX. ,Vt7;'.| 
- Marie, Sntearin. W ftitbeaenir. W l. 
- ömilif, geb. Laue. ce. (5,b. käc|L Ratb, X 
cdiiNrtlctmiir. 7.8L 
- ttleoaert. i>il., Itdin. yebteiir. Cdailolltubg, 
yieiblieatlr. ."> JV 
- Raihildk. Llidl. l'rtirrrie. X'SrbltitSr. r, II. 
- Vcrie. Cmiifingtria. XW Vcirturgerftr.7 I 
- Vliette, Privatim. S Zäleieraeeentt, fi I. 
- Riaaa, Lw, Purdblst, S tUiajstfioarafif“ II. 
- Albeniue. Senilere. SW Ziastflt. 3. 4 IV 
- (fli'abell). 56uetb(ria, S ZlS^iit. £' IL I. 
(htgelliak Staat. ,triier. XW it<«icärr>ir. 27. 
Olle, Ivnifiir, SW giomevtt. 77. öeba. 
St. n; II. pt. 
- Otto ParnaKelm, X Ofttbeigeiiit. 35 II. K 
ffngtS», 9, gtb. Seutzel. vw. Prediget. W 
;iiettai|r. S. 
SagtlaMRtt, Äsbcit, Baukbeauit. £6tod|ltaitf. 
Sletaabetttr, GagtlBaaa'iÄf* \v$at E 
- Eagclmaaa <b Co., 4ket«eidi,l$beriettoi 
barg. Maeiebnlftr. 75, 2. Port. pt (ItLI 
Clnb. Lab». Sagtlaums. Cp. 
- Rudolf. Baivier b. ('cilgth, X, "yraa-eeinr.il 
- Paal. Reg. öeaciir, Süssersdf, Ubloa> 
ftr. 72 II. 
- 5raa$. BasieSuii, X Ramlef'tt. 31 III. 
- Wune», Geaaster, SW i!lcdjcriir. 0 11L 
- Otto. Aabnk f. Beleucht. @egeaiL, SO ildal 
bertitr. 71 pt (>. S-iäir.l 
- 3- S, BietgtoLhdlq, Gsct. «tütn! Lei; 
Her H.($dit ültaetzet Bitt, $ettr. e. 5. ätelaag 
4. SL vo"nslsa äctitabraaoti. 1?»ttdaa, 
gezr. 1K50' C 5$f4et6r. 31 27 K. (ItL 
V. 14«.) ?nS. Rar Satta-ei 
- Riüatd. Oildd, 8mae»aU>. HaZerts» aOfftK. 
- Rudolf, Bildd- 0 Tilülrrtr. Pl. 
- Bildd. (Tbarlelirabg.. yafeneeitr. 22. 
- Braufübt, X £^6»hea«et SlUtt 63. 2. IL L 
- Adolf. Buchbiub^ SO ütaitancrnr. SS IV. 
- Adolf, früher SaebbicdaittL, C Xeat £65n 
baaierftr. 8II. IL 
- Otto. ttaittindttti. C Seat «fiöcbaaicr 
Otto Engelmann, Buchbinderei 
l’irforir- n. Papiniranstalt. 
C. Htae 6eb6nlmismtr Z. I. II. 1IL 
T III. lisn. 
ftr. 2 1 IL UL (ZtL ÜL USS») 7-12, 
1^—6. BW f. SfaSaag. Sa'trott S. 6S. 
— * (Ngtlletbt. Äachdwda«, XW Littuacker- 
ftr. 13 IL L Aah- SUb. Sagdouaa. XW- 
Sisbetotbaoecrrnr.56 IU. ».H. Eazelhardt. 
— Qesta» Bngelnumiit B-Lhdtz, SW 
CharloNtaitr. 4 pt Äch. Eduard EqgebnSt 
Jollus Eageteuum, Bert BaSbdlg. XV 
Sütolsir. ii7 pt (Id. YL6C2). Iah.Z.Eagel 
mttttt, W  ft3rfirftrr.itr.3pt.  (IetVL3307.) 
— Ä, 6er. SüSttrecij. a. Sachcenräad, g 
Pria zrimr. 11. E 8—9. 3—3. 
— Saftan, Cafetier. C SKajnr. 8. 
Carl, Cigartrnfbrk., SO ürittmr. b pt 
So^b. nr. * 
— O, EaOterfabrf, XW Sennefftr. 42. 
Bat Colouialvhdlz, NW ßkatliatoL 9 K 
— Qnstav Engehnaaa jr. Nacht, Goa- 
tatSgefä, "W FtiediichKr. 75 pt 6-8 S^sl 
3b8l- F. 8. Cois. - 
— Georg, Controleur. SO ZloairoSelfir. 23 ÜL 
— Carl. Dachdkckakr, N Kötliatrftr. 23 IL 
— Ftauz. (riiraS. Stet, SO Seifittr Platz 4 IL 
— $maoan, Eisevb- Stet, XW Getinäjb. 7 ÜL 
1-S. 
««>>. Ati’m, li*n 
»6tM 1*146 & II, IV, 
— a«8«'i. A«ti6, s tu* 
tfdil, ,lii6i»f«f#b<f,h ?ie"rtiN4si 
Suliü?, l*dSie, l) Ihiidli W >t (hl 
VII, ,ii^ | 
t*4'W. Äru-tfrlWff. Vdfl!r4lii1l I t 
— .Illihi*. («ff*l!tj4 ,hW VüAiienlNlMl II 
Umil, w«r, S'iTtpl X t'i'KiUifft flürr S»r 
— «illiiier, h«i S/ii&itiktäfHii ITti IV 
— Ji'HKiw ^isfiä-st-w. X SMMit, 1» ?i III 
» <1(10118# (»«nsMen 1' >«!>»>» 11 K, 
Cllü, <i<1 Vt, U II 
tditid 5«fdliN, X Stjldif, «7 II If, 
— K. 0, EagelwAen, . 2bet 
HoU« Awxon, hW 2t7, lJ<l 
VI. IM'<) Avtz w*ild» ({«ädsidc«' 
— i^iiMitdnd, «kb #da$l. Iup, W fl«ti6i<ie»i 
111. li II. pt 
— StUMi*. i*fb. ftditil. int, I. *ri6t##!nni 
l«t. Vid’loi. Vfitci'ir, i I, 
— ß, finale, W ÄdjMfaiafdit, :il II, 
— Üdvaid. flda<ia, S L!,,»>ej4i»>epfli ‘Jl I 
fM IV, Wll.l || IJ <• Wrftd# Stils 
Siet. 
— ÜKgrfl, »das», X Vlslet-lit 110 pl, 
— ."tüiMte, 8da*n, SO 7 IV 
— Mas»», »fiafn, SW .Itlrdltft'it, ’iC. fiefce 
t>. H OagrlteaKit. 
— tfadalg.Sda(m..Öluilülttsi!^. #relrM>ti.7’» 
2. Peil. pt f. (ftmrteAaa A (Je. 
— V, Hds<ai, SAtatbg, <M6tli:r. 4 pt 
— R, rt»c#o, XW Hdtlttr. 4*1 II i. 
irijoasl. 
— faul, fttHert, X Stflnetire*!!. I* lt. 
— C«dtJ4letaj'asiri.l*di » i?a>. ftrt„ <»«*1 • s 
rtüftrogrillK XV ■pdSaari'it. '£ pt. 
— Ädebdlb. HrblraMl. XV Cetibf ieiit. |.1 
CII«, HBahSdileÄeto.j'iettteMeirt 3. *<»äidt 
tBttfit, XO «I. SiaaKatteiflr. 2! »I pl 
Aub. Cito Valkamaa. 
Steiotelb, riattoarreltr. X JssaltM'it 1-V>|t 
Radelob. keifäsatr, X SaNlideasr. 161 pt. 
Rain», l'tSttr roter, Iitftot?. $*dae- 
Idmleeeeg. Radeathalentr. 16 I. 
— SSar. Vebrtr, Ritbf, s'Chr<t|f;r. 11. 
— S. Kitbogr. flafult s. Stnadrsdriti mt 
Zeayf^tneb.Ccdartit}- a. Plaeaf bri- ixt 
Stia litidattle*. XO stai'fi'ir. 44. 43 II. 
(let X II. ,-,txu 2-R irrta. XO kesdt- 
bttget Sle$ 5 II. &z#. Stitbottt. 
— ÄdtLÄdtter, G8dil<iteal>g, Sai<Vt gtvditä 
ftr. 47 IL IIL 
— üeo, iSeattt, O Sttt>ri6 steifte. 8 L 
— Ä»tt Sdirrtaitit, SO claliprtr. 24» L 
fiel. IV XJl.) 
— M, KeSaair, Sdirsef», Seslfcea«iL 30. 
— SaaaiL Äiläbtt. X va'itishr. 7S pt 
— 3U»ia,Sedeati!41cL X S?Kt‘t»»el>rt’tt.:iOIll. 
Sieh", äStlit SSätomt, XXX <'iiiyi;r. 32 pt 
— (hau, Dr. iizt Ob. Vebitr. LSöaebz, Kaha 
ftr. 35 IL 
— ('ttBdaa.Dnphil- Cb-Scitiere-b. Rnthi*# 
jFetdedL. Ob. SeeliAalr, @r. Storni, 832 
ataaa'tr. 10 pt 
H. EngehaeBB, ‘Bdiewatnir. C ÄloStt 
ftr. 9Li. (let V. 2544.) Jrd. liudaso. 
ßöi. Pfeideb.Vta«t^O Äe$eaidmtr.tX 2 IL 
— Silbe los. UTTbtb.SoitttL, XO Gectjratiri? 
ftr. it IL 
— rnpimanw Jfc ü6nth®rmaaa, ^$a$o- 
fottefbti. SO Ci8Btea%r. IK> i IL II. (let 
IV ^7y.) 3e6. WäataeiMsr, 
— Sitbele. Portier. flei-er Sfiet 10. 
Paul. Ob. Potz-Te», 0 SUtraadtntr. a> IIL 
— Richard, Dr, Pros, XX' SdxsSaiSSt. 11LE 
5—6. 
- 26. S- Dr, erd. Pro', a. 2irrtt. b. rbaic 
bg-vaitiLb-UBStriit, XXVStst SüMosUl. 
- Sitgsaad. ’freemSt. SO »epecticrär. 6 IL 
IS-3vi- 
— S, Secha. Ratb a. T. SW Ättsjf«gftt. 4 
— CSana», Redatt, X KetSriaaeAr. 38 ÜL 
(ItL IIL 2#73.) 
PeterFleq. Rath. W P^üaveinr. 39 L 
(£, Rentier, W Äegbctotgerlt. 34 pt E 
Otto, Seatier. XOÄL 5raa!farartr. 25.24. E 
5fra*$. Sttftabn; X  Sagcrsiisbertr.il  ILpt 
— Gaftar, Robrleg, X (Sartamr. 153 IL pt 
ixiarii. EäloSer. X Soltattt. SS IV 
Sonif, S4Ie*d; W flortifc 52 IL IV 
Sari. Sdiatied. X Paatnr. 55. 
— Hazo, SsSaiitd, O Ansetzte. 25 IL 
Carl. 2*eeiieinitr, W RteateaSr. 61 ÜL 
H, Säaetber, SW Seaeabargrritr. 25 H. IL 
Paul. 2<hseidetaiftr, SO Seaidernr. 24 IL 
Reiahold. Sifeaeidicramt, SO Saldenerö-TJ 
Silbela, «daeilerettc. 0 Sräaer Sfg54L 
Wich, S^ettdenaftr™ XO Etraahherarritr. 3S. 
SSer. Sdbriftfe*, Tharlotlea^, Haas!«. 13IX'. 
Fta-z. Schahsstzr, X Snäremir. 164. 
HeratMM. Schuh», N 6r. Haskakzerstr. 38. 
tfHÄrtwew*. «1414, #4^0,«), tw« 
Hi «I K 
fif« 34*t«, *i(H, 11 (4 
KilMn, g**N»Si, K Ä#<#4nhi*«t, 7 I, 
f«*l i*«tw X liiHitMW It 
- 5*\>! Ilf |*bll, 5, «.1*41!» 14 I SrtW #, 
H«w'w A*IIWhi«ii5'*«le» M* 
in 1111,1 ;» 
W*4m«r74|| II 
- S«I.|, Um, II 47 IV 
M». ä**i fu) i'fi III, 
- KtM, f» Ä'W, hW KMtwm Ä 
, W | || frf, 
It'Alcl, XV |S||.(* 
- .iuitu# t^riw«! „ k«r 
•‘illwto, , tii| tl8lr|4, sitzt 
«i, c 
- -Viu. jä'tMli. lr*i, t? 
• tyiei»» Tjv.1*.» l'iill««iH_N.IS4< |1 
it, » j4KI|N HfV'At, 
»MlNit:; 2V1 
Of*<id «WÄHTtH’J, tiNilflwH. ÖWw 
fei 42 
.1, «f'ritt. O 3ti»«,w«it>ii, 2*. II III, 
Ul,«<««/. V<faW» }. <*f- 
>«r« » tiUHrt. XV l«i IV, I Z, 
- 1‘lin Aiifntoi x XI 
JvttM. Md«*«B»#»„ x 110 JA. 
SerA, «ei> V«*F, .''■«tht« 1 HtrwfNtftrl. 0 
lturt<ir, KI K, « |t. 
Ädtttvt eek StSxtlvig. X «tetoi- 
«craHi, 27 IV 
iVtlix. R«l, Xtisai*. O Wwmitr. SS IL 
• ünttt Stl, Xikrtta,XW Iteitnw 41. 
t*«le, $?D, Xilmt«. W StftUtwtt 1» III. 
- ßtill te. lUitlrtta. W » >. |6 
feilt«. Papa«»«". SW (>e<«*«ai^t. *.«. 
* CVbtüiu. *<t ymm.Se, SAtrbrätS. XO 
tttaHfeetiet adet IM I » E 
- Äent.ei* H«tW. *» SleartitoNnrl!. >W 
fiJlNM 7 IIL 
- 5, iSet«uJ*r*,«' aitt 24«k*6). 7 IM. 
* Cailte. if*. SW ÖJ, 
- Caat, Alt, Sifenta, W 2td$wr$%i. 84. 
- A<ä*|H!a. «<*. cti«a:'.-t#er. XW 
^mexiiWt. 16 IIL 
- «im. «r».6wt ti». W f#i»i*am<iLtoa. 
— ütfrit. S». XW Ätümwet'ia. 67 L 
— tmiiM. L»,CtäUtlo*#.#a**u «ILE 
— emilif. ir», X ZirtdteSt. 39 t<- 
11. S», XO &ctiec*!u&tt. Sl 
— e*. edsr-Mm. üei,OK«»t%r.6. 
— 5M, geb. IWr-ie. S», X Pinsflciifi Sti<24*. 
Jtv». E». X 35<ttoit«eniiL S4, 
— Wut, Sw, X 24 IIL 
— Äszsa. 85®, W HaUtöäAr. 9. 
Säet. i?». X Mtait II. 
Pdaitae. 45», S tK&inis. 37» IV 
Xt'tUt. SS». XO StiaiikrfoiB 27 IV 
— Stiidaitt. Str. XX' ati^ftr. 77 IX* 
(FegdmtWt. Silber. Saln,0 SiZm 15. 
E, Pt «egrejtett t. *<?«>$«. X at«8n«*tS. 
— Otto. Sciltite. Etc-Ltz. SW*«r. 6. 9 L 
— Älai». Sthu, 8 Seedirä. Sl IIL 
(ragrlaolr. Cvraeaa. Syei ÖK**. f. Vi^er- 
thrtciaitsau C Stil Prffflf*.!}« t> pt 
iJfbr. X Wr. v«a!b*!«effe. 3» II. IL 
Iti, ite<t]Ntiti.8XX* SiÜdaii.31. 31 ILpt 
(xmiaa. Satikat. ISIL($etSfcl. 
Seiriirad* t 
CHgd*. Stvdt, Sdttt ia Itftea. Xtmatii*. 
litt V. IJM O Seat ütMüi. 7! UL 
— W. ^ilenaSa, XV (%hra«r. lii. 
tidsarb. ’9dtabe*at,Cbiil«tHii»,i?«lSlA$. 
— CUlut. Saht. XV ^igtiä. 23 II. 6d* 
Ödittb StnUK*. 
Td, H»ar«a. 1. Cie». 66c# L Slfft 
Sr. 3. SW Stae aStaareisr. 32 II. 
Qnsn. Äaafta. O Siäaevti. 117. 
— Rat, ttaxnx, O Sirtialä. K 
— ('IM, jJaria. S aiaeadnajftt. 77, L Ei tel 
IV 715) 8-9, 12-1- > «agrff & Setra». 
Set. üsata. 8 Rittttir. ss. 
St, flufs. $. Ürai| lihättet II. 
— Otto, ftaifau X StSattfe. 27. 
Pari. «asfo. X Hat HochÄ. 30 pt 
— Engels »Worrieg, Sei«-1. Si»ri6N#. 
Cagt. $. SfNta^aHilstus. 8 äUtrchisti» 
ftr. 75 pt ild. IV. 715.) 5$h. Vifr» Ihurtf. 
— ydicsab^is2tta%t,OS«il;at$Tü2.eiiiulL 
— «ail. Ob. Po4>»-8L. XW Strirfo. 8 IU. 
— Ckcr.SöKtoEB. b.Äabjti. H. a. Kmt, W 
Sarcriic^r.i 10—2. 35#ta. WÄm Sitiet» 
feiltsr. 51. 
— SUbtrt. Sdvcrt. X Südsr. 30a. 
(feetj. =6eiiirid, XW S^iftotrtata 27 L 
tXei- IIL 38t>l 
— Carl Job. Engel«, W 
flenartee». 114 (Id. VL 46IS.I A-ch. 
üteS $ayO (Äitii). 
— Seria. geb. RarrrLt flfetes, X c*$i^r. 111 
— Saga*a, zeb.P»rfS>teF!äherii^X<hciati«rxtr. 
ftr. 36. 
$np6aBctiiirmtg: ä, e^ e, tt, i, « »ach a, », tt (4.3. Wathltr hittitr $4^ Diser hiattr Koftr, 2tiflet ßdckr SSsfat tt)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.