Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Ehrlich 
285 - 
ItjiU I. 
Utzrllch,Paul,»Ia«sm..üharloii«iib,i,2qillki!lkäo 
— Stilb,, »Uiilw, N Cianldibii!(i(ilir, M)I. (lel 
III. il*,) f, !»nb. ölnllrt), 
— Samuel, rtdiiftii, 0 4'liinniilir. 67«, O. 
— 3ianleliiu»,flaust#., S\V Ainljigtäettiit.hllll 
i! 4, |, {will X (fliillii). 
— Wilhelm, flflriitntr, N gii<ii!iiG<ffillv.7, S. II 
— Vtop, VitnirtK und 'l'iH'lcrabf.lIk lingr, 
r. 17 |ii, (Id, III. lEls.*,) 
— 41,, Vuitttiii6bel|bif. u. lampf > Xredifleicl 
W «unniiir. :u II. II. ti. ttl. (lel. I. m, 
— Wilhelm, aUclaMtth., X «ötlliKtfir. 0 llf. 
— Oeär. Ehrlich,.roel'Mf.O «rnniilr, IM, 
Itfl. VII, IIS) Aich. Hugo 11, CSear <$l|illili 
— Wenig, 1<lintofor!f lfngroM)Mg, N t'iinmrii 
(tr, i I. (Itl. III. bllll.) 
— fi, Vvtliill!- 11, Wcitionirtlri’, X W l'iil’fda 
iir, 14, Nailenb,, Alel. IV„ tiebn. III. 
— '.Viotiii, fortiaUwal, S ’Meu lU'lUta, tt. 12IV. 
— viichaid, 'HoflpaJutslr., X Wetfdm'ir. 7<! I. 
— Lauiuel, Piioalicr, HD ilipeiiKetilr. illn. 
— Äofef, Plwsl VLchlrr, XW 
(ir. II. II, I. 
— .^tintidi, Piofessor, S\V fllciul»«rcitslr. 27III 
— Rar, Pn»>ebernsbrl, (’ Sct)belftr.27,Stufj|. V 
(ld. r.411:17.) 8-5. 5tSo&ti.i;Satlftr.?„'II! 
— (fall, dien baut, XO Vichlenbetgerflr. 21 15. 
— Arthur, Seniler, <1 WtcitaMcifit. :V» H. E 
— Tavid, Seniler, X\V Holstelner Ufer 10 I. 
— Rentier, Oftraalt'lr. Nil E (lel.YIs.lls.) 
— Heiiiiich, Seniler, XO Vanbtferstcrftr. I 15 II. E 
— ?4ntar, iHfnllcr, SW vn[If|4jtflr. 23 I. 
— Vilhelm,Rentier. SO üeniendjeiterfit. II II 
— Lilhelm, .(iiiflo, Üiiltergultbef, \V ÜSauer 
fir. W II. (t(L [. 4i»l.) 
— Richarb. Hroijitjlädflrr, 0 IfMet'ir. 41 IIL 
— Gart, Sdjlrifer, SO Viegnilietflr. 16. 
— Paul. cAliiütr, X flaitanlen flies IR H. pL 
— Silben, Schmiebemitr. X\V "faulitr.36. 
— Ehrlich * Sans, Schneider, XW Riiicl 
fir. •). 10 I. (Id. I. 1695 ) Juh. tiabölg Öljr 
lich u. Grnit Xaitj. 
— Adolph. Sdjueiiermfir. ?. Z, SW Schenlendorf 
Iir. C pt. 
— illroin, cdmeibciuiilr. s. >3, S $tinyitttr.30IV 
— Siegfrieb, Schneider, XORendelSsohustr. 11II 
— Citat, Bej. Schorn'teiusegermstr, C Ccydel 
(tr. 17 llf. 
— Morix, Dr. mnl_ SchrirlileOrr, Gharlollenbg. 
Setlinmlr. — IV 
— Robert, Sckahmmür, S 2re$benerslr. 30II. I. 
— (Snita», Echutzm, S Sergnianntlr. 58 II. I. 
— Rar, Steinbrnef, X ReiniiJeaborferitr. 43. 
— Gruft, laMbeit, XXV SübeSerftr. 11 H. I. 
— IX, Teppich-Reinig, anb Änfbetsahc. Anstalt, 
SW HcbeiMusilr. IX 11 K. 
— Carl, li’djtermitr, XW Seifiiijilr. 51. 
— 0. lüchlerBtfir., N’ Sellenaannftr. 03 IL 
— i'-'n», Tischlermsir, 0 Jlrjüi’lr. 48b. L 
tirbr. Ehrlich. 
— SS. Tischler. X ScSennannfir. 93 II. IT. 
— Ctear, iirchtermfir., O örauiflc. 4sfc. I. f. 
@ebr. UtivtitS. 
— Stiltu*. SettreL D. Stop. Seslj, Seiiigaicbtl. 
Äain> SW oimracritr. 99 L 5-7. 
— Chriitia», SeüfccnrlcIL. O Sarfcheserfir. 50II. 
— Hermann, Serfin^t. O ßubeaeplr. M. E 
— ($., Zahuarzl. G^arlolleabg, Scrlincrtlr. 140 L 
— Ü, 3esa-?rm.eicaL, XW mt-äSeabiiTTOL 
— Visa. geb. Kiqr, So, Gigcatiita., XW Sari 
iir. 14 r. E 
— Th-, grau. 0 Er. oranlferlerftr. 18 IL siehe 
Th. Ehrlich. 
— E-, gri, XO EK'Lbdhstr. 34 IL f. Mentzcl A 
E^lich. 
— Elie, gc6. DLzge, SoefailDB^ W S£t;6urä 
iir. 3 pt 
— iSaric, geb. ?icnfrto, Raufmätoto, C Münz- 
iir. 2 II. 1l. 
— CmiUe, PläÜerw. X «chöLholzersir. 5II. IIL 
— S’ebeür, Frl., Pnonlicrr, SW Sla^.bais- 
fir. 2. 3 IL I. 
— Bcrtha. geb. Sude, Rcmiere, XO Elbmzer 
ftr. 22 IL 
— Cäcilie. Sentiere, SW Simeoitilr. 24. 
— 3., Geftnciferin. SW Saratherftr. 17 L 
— Sana, geb. Ehrlich, £m, Schitciberiii, W 
(Böbenrtr. 7. 
— Snitii, Frl^ cchMÜcrin, SetciifesJf, Rest 
iegjftr. 32. 
— Slmenba, St», XO Höchstes^ 27 H. HL 
— Äitgupe, So., XO Sariwehrftr. 3L 35. 
— Elise, geb. Srüger, So, X Cberhctgeritr. 16. 
— Hesrielle, geb. Escheabach, Sm, Charkottcukg. 
SilnterlborferSr. 7. 
— Lisa, So., X Fehrbelliueeftr. 60 B' 
— Karie, So., Srij, Chauffcestr. 30 If. 
— SSüsa, geb. Simoafohn, $0., SO Eliiabelh- 
ftr. 34 III. 
h rfieSonf.Cfiaä.^ anbeKo-, 0 «chiffiegifc 2 M. 
Ehrlichmau», 3-, (Ioionia(m|Hg., C Kofer.rir. 1, 
Vtrilwni Umli, ,‘I<indIit>IIIjeiiii!rU(9, Saiin 
ti. -üledf, jitiiuv» u. titfiMiieii, V 
illiilkilir. ir.i I. 
(fl|rtiii)iitl. ll,,tflei(>Mfl, XW |!(iltl>eiiui|iv,:ti 1 
llfl. II. W) 
- aiul'fil, üitiimiflHii), I. <ptr. '.lull, b, Ujio 
iilillltililflili!)f, KW 5olnifili. 21 |'l, (]rl 
VI. l'il I.) 
- SUiir, Haiilui,, SiliyndM, lfibin<imi<lr. 12 IV 
’ »iv.im,, >liiit<nt, WVIiiIiIi.'.iiJI,f. 3,Uljtni,iiiii 
.t Ü». 
- 31., AI mist 11. jldiifllnfertl, Infrlfllne tiiiflr. 11 
Itiflll, 11 Stldfteiiief, ViliißfifinMlt. ill |il, E 
(Id. Si'el. Jlr. 77.) 
^liibilill, flutliimller, Ul)iiilulleiil'(t, fliirft 
liedftr, 7». 
- 3l(i1)ii. 31iith, 2lfiiliu, ‘.lll'tuljiiii, 1121 
- B. Ehemann A Co., ÜiMfitjeflul, S Irrt 
bdieifir. hO, (Id. IV 1'klT.l 1». I, MSij 
>S iiiallflr. 10, I. II. III.) Aiih, «Irfliii. Vljr 
mann u. 3fib. tiolff, 
• Üleniliarbine. gd>. <iiilb|diiiitll, Äaafui6ttnv, 
(fbnrU’ilent’ii, (•loellicllr. I'l. 
- .fyl(r.i\ Sleuliete, \V iltiijütliuifli. 70. 77 II 
(Id. VI. :H22.) 
(fljrmüll). iVrbiitanb, ftiunlier, lihatlolleiibg., 
ticdl)(i|r. I I jit, 
ffl)tnl|»r(l. tliiil, ot., «chriftiUU, W Ictincuiio 
Iir. 10 II. 
tflirreli6, lyraitj, Pol. Seaml., X Gluliptr 
hr. 411II. 
Julius, () Sc^irnll'ebeiflr. .12 IIL 
(fhrt, Üluflu», Silbh., C>lr. Vlchlrrf, Voraiv'lr.M, 
Cttr, tlur. HeamL, Paulo«, P>iulo^mr.2p1. 
(f„ Posament, Kali- u. L-echwhdl., XO 
i’anbtbergeritr. 24 pt. 
ÜXatbUbt, geb. lieber, äio, Jicitl., W Po« der 
Heqbijlr, 14 pt. 
l'uiic, geb. Knimeifler, t-io., X Hoch 
mtiiicrir. 3 pU 
Luise. g(6. Müller, X Treickowsir. I Illl. 
@l|fer, 0,3riimr, ärjtL gepr.Heilgrh. «.Siasseiir, 
S tiomroanbantcuitr. 47 pt Loh». IIL 
— Max, lapej, 0 (cpanbaiiertr. K. 
— Cllo, leleflrap.'i., SW Ariebrichilr. 218 V. 
Julius. Tischlerei, X Ümiensir. lüO pt. Sohn. 
X ildtllerieitr. S# IIL 
EhseS, Ehr, Veiiiköfce, SW HroBEeerecftr. 91. 
s. Herm. Zhuraubl & 6omp. 
Etzxers. Wilhelm, Maler, Treplow 
schuleuweg) tlaumfchulenitr. 33 IL 
(Eibe, Henrielle, Sufirärteriit, SW Eimeoniir. 7. 
@Ue(, Seorg, Sertfnhr. XO Gliiabcthfir. R2I1JIL 
(fibtttldjfili.littorr, Stufe, Sängerin, W Sterbet 
roffa'tr. 75 IIL 
Clbert, Creft, SchtteibcnnUr, Siftf. Hobrrcht, 
iir. 14IV. 
— Georg. Gchnriber.SWSBiCibüIb SUeriiflr. 10. 
— Emma. Settinferiit, C ßifdierftr. 14 I. 
Bbich. Carl, ShiütonKnineaifSrf, Epet. 2-, "■ 
unb 4 reiht je ^arnonifal, 0 Äoppeitfir^a. pt. 
(EibL Saier, C6. fltüuct. C $OBttr. 15. 
—"fialh. itebmin, 8 Site SaeoHir. 46 IIL 
Tbereke, ÄoNflin, W Sigotoiir. 96 IL 
(fiteir, Äugmte, Stiegt»aast, X Leiubecgs- 
Deg 1 ld pt 
— SfugaSe, Frl, Verkäufen»^ 2ifiBeiterilr.247. 
Eibsah«. S, lioloaUto^blg.. SW yagcU-berget 
itr. 23 K. 
— Carl, Tischler, (fljcrlalfeabg, Cinabrüifer- 
ftr. 29. 
EiS», Albert, Sanlbireei, Haleniee, flronprinjen- 
dämm 6 pt. 
albert, Bar. 2icL SW ZSitieRtoclberir. MIV. 
— Eduard, Sirect, 0 Meienlbalcritr. 42 I\' 
— .‘veintidi, Fuhrd, XO ÜasMbergrr SBce 2S. 
— 15, Saafat., Seitr. b. ÄeL ©es. „Sbler, 
Teutsche Poril. Gemratfbri, SO Beverinir. 1. 
Sluga't, cteslaer, X ä5etemueimt 21 ItL 
— Siihelm. floblenhMg,\YSaTbaicüeht 9-U.pt 
— «sorg, Loeomotioführ, 0 Stmlaaer Allee 33; 
Lilhelr. Saurer. X Reiaickeubarfertzr. 18c. 
— Silbrim. PILtiausl, C SinienSr. 1*K 
— Ariedüib, »chlosser. X ctrtli$eiftr. 70 IL IL 
— .«emaitit, Schneider, SW Siaeenftr. 35. 
— RiLael. Schneider»,ür, S SSathteaiir. 9 L 
— Saaitel, Schueibermi'tr.Z.H, WÄaaatnerir. 29. 
— Henuana, Sifäler. SO Fonterstr. 43 II. IIL 
— Paul, Tischler, SO edjlcnrdjenr. 45. 
— SKemnber, lthrm, S On'elür. la. 
C. A. Elch, UHrat, SW Jerusalemeeitr. 16 
pt J-ch. Frau SL 38. G. Eich. 
— SKarie, geb. Stander, tu. itaiferi. SaulMretl- 
(ibailoltenba, SaclBr. 125 21. 
— SL M. (f, grau, SW Lremies-ir. SL 82. f. 
E. Sl. Eich. 
— Hermiae. gtC oti>. Lehren! a. d. Ch-rlattea- 
Echale. W GledUschslr. 52 IL 
— Sluaa, Frl, SW @aeifenaurtr. 19. 
— 5lcna, Frl., Obst- tu SSdfrachthdlg, SO 
Rariatittea-Pla- 22. 
Eichapfel. Sari, Schneider, S Jaeabikirchstr. 7 L 
(flrtlitrbf. >V'li, H°!diich!>!iibkl 2i, Mgl. Hah. b 
tiriiefl» v. 2ad)|en iiobai<| 11. i^eilin, 4<uA- 
blnb, 1, ifliailied,, «liiiiiiiuiveiM. it'eilllaii, 
SW Cianieiilif. IIn II, II. tl<r, |V. illl.1) 
Cli#, tluchbiiib, flltbl, ä'idtnvi'ii. ,'i7 III. 
lfl)ii(i(ipl). HiiÄ(iil'vte, ,si1 Meaiidithr, 11 II 
Wiijliii', Mlemi'iifi, Uljatloileiil'd, Wjitc» tii 
tfeuielir. 10 IV 
V.llil, Sldllitllll,, SO Wli>(|(iii(if!r, 3,1 III 
Umil, Lchlostei, HW Mvitiiiilir l<«) IV, 
HiifliiH, Jtlmiiitiui, hW i'iiMdH'lr. 21, 
(tlflwri, <1., HlviiitMier, iii,itil»iinil'g, Zoplilr 
Ülmtlelleiifir. I', IV 
(flrtibauui, Cllo, i'uiiul. XW AU ÄMliii 7h 
tfail, .^ciiiffliii, h\V »liiiiil(n(ir, :il II. pt 
fiiiediliti, 3ii|iiiihi, <ililell, X lliuuiteiilii. 21 
Cll», flaiijl. Sreitl. b, b. Wen. j!etroallg. 
Jifil. UVufren, XW fllV',U.'<HiUl 7h, 
o , iWiiiiieriiiflr., N\V Iijmuisir. 01 I. E - ti 
“ ■C'iiiU’, «ifiloffir, X i>iiiiiiit'":e. 2>i IV 
-- t>(rw., cihiielber, ."iiiii’iidjit'fl,. iKmiiiitdi 
burflfiitr. .** II. pu 
— iteiblnanb, Lchichm, X ÄScisir. Iü». 1.11. 
Jultu», 2411I1111, ,3ile6tldjtbg, Slummde 
buigctflr. 57 II. pt. 
Gtn't, lapei, XW sjleniialiifl'ir. l) pt 
?l»iia, «llitetln, 0 Vangeilr. 110. 
Grailic, geb. ,'UH'l'cn, tiil(t|cnil)<dit, Cj^irteti 
Itr. U II. 
Waile, geb. SKarautt, Hw, ®lilljiil)afl, W 
«oK'ir. 2>! II. 11. 
Auguste, flcl). jlrjili-t. yo, X itritiiitenlir. 29 
Wihbern. Gmil, «eiliger. «cer.X Lönherftr.3. 
H, Bildhauer. SO iiaunumit. 41 IL E 
— Leopold, Jluchblnb, SO ficrilenlr. 22. 
Richatb, S'uchdbl, SO Gisenfrabnllr.32  IF.pt 
— Elchlicrg * Oloodca, liigatellen 
labaffbrf, SO Ürüifcnilr. 10. (Tel.MI. 98X) 
C'iilj. ^rig Eichberg iZrlebrichk Hagen) u, Eo.ir 
Glaede«. 
— Hugo, Golonialwhdlg, X SlnNamen'ir. 1 pt. 
— H, Eigarren-Imporl, GfjorloKenbg, Gpan 
bauedtr. 39 pt. (IcL) 
— Sranj. Gomponlit, W ilenc 35irtferfeIMflr. 46. 
Robert, Gifcnb. Alb, XV Bautzeuentr. 4II. pt 
— Garl, Gisenbre^, XOlSr.^raiitiartceilr.fO.SI 
G, Grpeblenl, SW SriefcRftr. 8 llf. 
8, Waslts., Schönebg, Bah»s!r. 32 (Id. 
Echönbg. 9S.) 
Neiiiholb, Haurlleheer, Kea 'SeiSeciee, Pijia 
riuiftr. 145 IIL 
Julias, Haurbien, si Sinien-Ir. 221.1 K. 
Adolph, s’olelganti, W Mgeritr. ta IL (tel. 
I. 1700.) 
Garl, 8 anj(. Rath, X W Landeiilr. 7 I. tau 5. 
— Ferdinand, ftanfn, Eharloltenbg, Siimard 
ftr. 19a II. L 
— verstaun, filempnenaitr, X -chwedlersir. 237. 
— Emil. Aurzwhdlg, Zriedrichiselde, Serliner- 
fir. 44—W pt E 
Alb. Elchberg, SedcrtufErfL, S W Scinigen 
fir. +< (itL Ia. 5297.) u. C Äenigftr. 21 (lel 
V. 3179.) S-h. Alb. Eichberg, Lohn. SW 
Siiibeitilr. 29 IL 
Erich, Lehrer, 3Jca,Sei6en?ee, •Sireaße. 123. 
— Salia«. Lehrer. SW Käicmfir. 63 IIL 
— Louis, Locoiaotwiühr, O Litlhauerfir. 3 III. 
— Paul. SKafil, Gharloltenbg, Epreestr. 20 IL 
— Sagaft, Werteb. Kutscher, SO ÜacKrerstr. 46. 
— Sahara, Portier. Gharloltenbg, Schlütaflc. 1. 
— Ludwig, Rechn. Ratb. SW (Jriefcaftr. 8 M. 
— 26, SEinbest, O Sabeaenlr. 3. 4 II. 
— Slngatt, Seiaate, Tchönebg, Pahusir. 32 pt 
Carl, «chank», S Alle Jaeobsir. 48 pt 
granj. Tchueiber. X Borsizstc. 2 IIL 
— Richard, <s<6riftfe{., SW 3of?cnrrtr. 16 IV 
— Henuautl, Cchuhmmslr, C Hoher Stein 
tseg 9. 10 II. 
Siäard. Tonkisill, S 2re66enerfir. 91 IIL 
— Gart, Znickneid, Rirds, ÄeoteriJr. 22. 23. 
Luiie. Zrl, Aruiit Hold. W SehrerAr. "2? ITT. 
(leL L 1293.) 
— SSargsrete, Frt. C Lmienstr. 103. 
Elisabeth, Ctetanglchrertr», W 6o!(ftr. 16. 
— Anna. geb. Sinihcr. LK Lehrerww, Ghar, 
tottmbg.. (Li?owerstr. 16 IV! 
— Sebncidciin. X SeiSecbargeriL 62 K 
Auguste, So.. X SSiflSencDftr. 35. 
Githberger, li, Fenerwehrnr., Schöaebg, Koihen 
ftr. 36L 
Rar. Sausn, X SScferftr. 37 IL 
— Jyriebriö. ‘&>ftf<fiaffn. a. T, X Sörtfiernr.C, 
— Johanna, geb. Srnfait, SchnfiatofttB».. fiett 
Sei§cnfce, gangbanfftr. 9 IL 
lkichblatt. Hermann, Sert Luchhblg, W Äayler 
fir. 4 L 
— Richard. Colorist. Rirds, yerrnirthflr. 1 D' 
Emil, Pol. Saehtmilr., X Tieekstr. 9 IL L 
Ernii, Tchnbmmlte, XO Sietaacnfir. 10 If. 
Julias. Schnfa, X SchtegeMr. 24 IL IV' 
Eiche. Lilhelm, ©fenb. Scrifihr, 0 SSatf- 
grefenbantm, 2. Tien-igeb. pt. 
— Max, Former, SO Lchlesischesir. 35 IL IL 
Vldir, JUiiiiioltv »lau in, 1; 5|ii(t(n, 1:1 ll, 
Ctla, äSnlchlnniV, N ächuljenbutleMIf. ITa 
llail, U'JollfulCil, ,V i.'librnrefllbfifii, tiiII, |,l, 
Cäsar, l'»eth(iM, 11, tfoninillf, X\V Viilfeu* 
iir, 4n I 
timil, 3«l)iiultg, alias, UeigUr. .7.1 llf. 
iflrtief, tilllii, •,‘lgsiil f. Inile u, ^plgen, KW 
Alle «VtcvMt. in« I. (M IV,,WI) h -lo.r! r,, 
■ )ol)diiii, tlaliubsawl, SfJ Vlrgiiliietfir. ti U. 
Hugo, Weh, Itiiiiil. $l‘U, I, R<ich« KaiI»k' 
llntl, XW Vüt'iitahr. 21 Ils. 
T, «,H|I||I, 8 äv'.lmeilt, 3 ls. f. Hess« 
A UIA.I, 
.lliiball, Vfwbgrr. HinW f-ileMi|*iir, Is, 
Rar. Viiln>flr, X Wöiihetiir, 30 III, 
UCiiaid, Cb. tWiblutl. 5eet, X ianilarf 
(ir. i-l II. 
Wilhelm. (MitMÜfr, 0 ,'iaitll'utlet iÜHee 110 
1. E 
- tfail, ciigeant, cchünebg, Sebanflr. 66. 
— ‘Faul, Heiler. X 'tiiilliiiet'ir, II I. 
— Utidjaib, tlWnmslr., Spee. liefe«« <8aibe» 
iabi'ii!(l|täitl(, flommoben «. <5a|itjteilelleii, 
X' Sliallnitbrifir. 57. 
— Gail, lepier, üi(b<„ Mofemir. 21. 
O. Eichel, gern. ticiibdceorat. u. öobdin#, 
SW ülie^aeab'lr. IWI, (Id. IV.alU) jnlj. 
iltait C. Gichft, 
— •t'.. geb. lauble, Sir, iöellilcüeitfbtf, X 
Slclltttciilr, ‘JH ls. 
— ÄSaii», Ziott. olciichkiihaaerin, X Star» 
garkrilt. 1,1 L 
— O. geb. i$ rieb wann, »ran. SW Alle Aaeob- 
flr. lOfi I. (irf. IV. ,WI.) f. C. Gichel. 
— ijilhtlmii», Sraii, XO Sirue slirgflr. 23 IL 
l'ertha, Pity- n.HuIbblg, X Sranneuslr.Spt, 
SoIiil N gtftttMcaftr. 22 IIL 
CVuiir, gib. SMünbel, Schanfoitom, N Seiger., 
burgei'tr. IM II IL 
Marie, tio, X Elralfanberslr. 87. 
(fiibeUaum. Garl, Beamt, GharlattenFg, <¥ue- 
ridesir, i&ageborn'fdiev Cwuf. 
Friedrich, yrttmmattieij, Schönebg. Hanpt- 
sir. ti I. 
— Keorg, Dr. pUil, Chemiker, Charlallenkg, 
itanltlr. <?.' pt. 
— August. Cigarren 5np. <5fi<6., Sfgenlar tt. 
GommitT, (' Sieue ^liebriib'lr. SO pt. 
— Rrlilcb, Gi'tnb. Schaffn, SW Hagelcberger- 
ilr. 27 iv: 
— Ä, Fubrgesch, S Echintcfir.24. (Tel.IV! 182 
Auh. [>raa Ä. Gichelbmin geb. Hagen pt 
— Albert, Wer. 5eer, XW Stephans«. 14 L 
— I«, HaniitHm.. W Qalaiir. »> pt 
— Silhetni. ivilfj-beamt, XV  ('Sentbinerir.29II.pt 
— Juli»-, Hammerger. Ratb. W Lntzovstr. 66. 
— Herrmann. Hon;!. Die«, W Rrantmilr. 7. 
— Sranj, 5ian;l. Äath SO Jtbalberistr. III. E 
4-5, 
— Aro», Jtanfnt, W Sene Sialerfelblüt 56 IIL 
— ,"irie. Äaafm, Eteglis, Ärnbtflr. 3 I. 
— SiiebaeL Äaus«, «chlachlensee, Sieieriattr, 
CrcnfteiK7*f# Ha»? pt 
— G, airfdinerafir, 8 Priuzniklr. lSpt. Sehn. 
S lerinjeffinscnfbr. 9 pt 
— Edaaed.Manrerpol, Ariebena», AlbesirLIUL 
— 8 illl, Mlchhdl, N B-tt-an-tzr. 6 pt 
— Gart, Paüer, S Ritternr. 124 IL L 
— Sari. Poübeauü, 0 Sangrjir. 34 IIL 
— Ghnftian, Cchutzm, X Zebbenickerstr. 27 L 
H, Etdlmaftr, XW Echinbauerdamm 30. 
— Ernst. Stcarr Auf seh, XW (mbeneiftr. 14 IL 
— August, Tilchler. S\V 3SitlrnttaIbetftr.46i IIJV! 
— (Snfta», Tischler, Sttbf, Kaiser gttebrich» 
itr. 2-7 II. UL 
— Auguste, i?w, W Köbfnnr. 19. 
— Gamlice, So, Gbartoiteubg, R»Heensir. 2. 
(SeSelbrrg. Leopold, Ügl. Kanratb. XW Paul- 
ftr. 31. E 
’i y»nfertiateriini, XV Gbariotiesitt. 28 IT. 
(itL L 4323.) 12-1. ;teKigmitit W Kar- 
bürgerte 8. 3Vs—lL*- ?nb. itaibaö. 
1— ffiar, Rätfrtmbtf, SO €ngel Ufei4aL siehe 
Eichelberg Je Alterhoff. 
— lyrauz. (Snontimbblg- Lag. 0. SachJtaehen, 
Linoleum :e, SO llöpeaturri:r, 114. (Tel. 
Y1T. 17.) Sofa. L 
— Hermann. Penfionair, W SrnnetDoIbfir. 44. 
Eicictbergr £ AtterhoflT, SeibafirSem, 
O Holzmarüsir. 1 pt (Tel. VJL 3362.) 5nh. 
Siar Eichelberg n. Grast AUerhoff. 
Ssiif, re. Kainntcraitnf, X Leixenburger- 
ftr. 54 I. 
Clara, geb. Harrvth, J'ähetin. C Linienßc. 49. 
— Anna. Prisatierc, X Hachmeiiierfn. 2L 24 IK 
— Saani, So, SO Sangtftr. 16 UL 
EiLetberger. Joseph, Drechsler. SO SSrlitzer 
llfer 0 I. 
Anhur. Gfeeirotechnif, CharloÜenkg, Eoethc- 
itr. 11a IL IV! 
— Ceear, Äa--o, SnrnSpapierto. (sagn?, Ghar» 
lottcKbg, Pcftalozjistr. 0, Satiesh. L 
Alphabelisirung: ä, ee, 5, et, 5, nc nach a, d, u (5. $. Lächln hinter Mahler, Löser hinter Raser, ZMIet hinter Malert tc.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.