Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Ehllttg 
- 283 - 
bhrsttrt 
theil i. 
^ n, stotl, »lauter, N«»-Wk>bk»Itt, Lehdeki 
— Wilhelm, Matinr, X Lijdjemflr, 10 lls. 
— Fnbftian!». Milchhbl«., HO «iiflfl'Uftr 2o K 
— ittani, Ruflerzeich», HO (fngcMlfer 2« K. 
— tf., aifiilltr, 8 Sebastians». 10. E 
— Garl, 2lld)ltr, M Äollbufet: lamm 1U III. 
— Adolph. HiinlfCljr., XO Slcuc itöniflftr. «0. 
— ümlllf, V)til||iiiail)cr, Frau, !>!e»-Äelf>ei> 
fec, Jliiiiln lifjauffce W ]s. 
— Giern u, (iniiim, Äefchw., XO fflthillr.ill III 
— (fllfslbclli, '.WoMliln, NW illtfciiflr. 0 |)U 
— lÄinift, fläiittlii, 0 llluwciifir. ata H. I. 
— 31% ijrl, lllenlicrv, S Stbaillaiiflr. 10 I. 
— (fllfe, fltli.  1itci.fi,  !>In»»kk»iww., jiitlficni«, 
Wetlliitrllr. 42. 
(khlke, 'ällljclni, lHafllo., \Vfliirfür|lcitbainm2l" 
lld. IX 7410.) 
— j;'., \\in«Mcn., X Ufebomftr. 20 II. IV 
— Huri, Iiiiiid), X Secltr. :w I. 
— Pril), Jtutfdier, X Htiifitcitllr. 22 H. I. 
-- Xllnljjliictimltr., S Voedljflr. !I2 I. 
— , Sdiutim, XO Wdilitnltr. >'< H. III. r. 
— Silhclm, Stcllm., XV »laijlctiir. in, l. H. II 
— August, Illchlcr, Stralau, 'Torfltr.M.sil ls. ]it 
— Richard, ÜotlofifiM., SW Selloiecrfir. 50 K 
— SVatfe, Sto, W Ulatmoietiir. 7 Jf. 
Qbltu,.OeHricltc,Wd)fr,Si»,S5ll(r3aco6ftr.6.1 
(tl(u8. Rri«, Tischler, H SHireritr. 34 II. 71. 
ölil», W„ Former, echölirbfl., Sebanflr. 71a IV 
(?hm, Joseph, BaljnltcigfdtnfTit.. X\V $litlrnftr.25 
— 3ol)aim, Böttcher, X Anheplayslr. 21 IV. 
— Cito, Bndibtud.. Sdjönrbfl., Hauplflr. 16. 
— Silbelm, Dreher, X Ghauifeeftr. 84 II. 
— 3offefi, Eilend, i'fslmt., O ilönigibcrgcrftr. 80 
— Andreas, s^utjrh., SO Wrangelstr. 29 ]it. 
— Paul, Wafira.. Gharlottcnbft. Mrummtilr. 88. 
— ibirt, Wer. Assessor, XW Haideflr. 45. 
— voffl'I). flntfdjer, X JldflaBtfn'äffrf 25 IT. pt 
— Sitlou. Pferdeh. liatfih., XW sBrchomftr. 30 
— I., Pftrdeb. stund).. SO BVeldjioritr. .'10 H. III 
— ÄKlon, edimirb, X Prinzen-Allee 25. 20 III 
— Augnft. 5rf)iihm„ SO SKartemtmftr. 41II. pt 
— St., lörfer, Charlotten bq, Sftlincptr. 87p. 
— Sofrph, Bemalt, 0 AI. Änbrcntftr. 10 III. 
— Maiia, geb. «chröber, Frau, W linlmfir. 20J 
— Auguste. Hebamme, X ffiraanftr. 8 I. 
— Mir. <i(6.fttttliccr, i'fta«mr, SO Lauitbrr 
tUüf 17 II. 
— Fran>i«ka, ctaifirtritt, X Gbaufittifr. <>l. 
— ilmta, So. SW Friebridiftr. 230 II. IV 
Ehmann. Cito, tilaier, Cdarlollcii!>>>., Gaueritr.8 
— Äd»lf.6la?m.,$orhiag.3lnmmtl4i'fl.,ilenliir.51 
— Dilhelm, Panloffelin, X Bcraauerftr, 95III. 
— ('«r.6. Tischler. Stirtf.. SAiajItcfilr. .14. - 
— Gbccrd, Stbtroitr, 0 i'lumcimr. 14a H. II 
— Hedoig^ernsprechgehilsia. C FritdnchrgrachI9. 
— Loaiie, So, X Gidjta6orirnr. 18 IIL 
kkhmikr. fllktt. Landqrr. Rath, W Polidamn- 
ttr. 41a II. (Tcl. VL X&l.) 
<Fl|Ot, Ritbard. Slonfm., sfiiritf.. AonaLsir. 1 II 
Ehwrr, 3Kdjar>, Ägentur. GcDtnimoit, Snrtit 
luim a. Siuittrlait. aaem. yäuirr, 8 £tbaiaam 
ffr. 72 pL (Id. I\: LV25.) Pohn. SO Stau- 
ftrilr. 2S II. 8-10, 5-8. 
— (ioIcmalB^ bfg., 0 3iarrrir. 12 pt. 
— 8 Sof.f-uitt Damm 95, 
— Rtlir.Äaa?tn., W Panavcrilr. Ifi IT. >. SKanjti 
& Ehmcr. ' 
— Rudar-, Xaafa, Cbarlotlcubg.,8ilincr4dorf(r 
ftr. W IIL 
— Sri.'Sridj, Uot Saifilmnr, X Sutinmnnftr.tl 
— ’Jcfcacn, Jiiiltr, SO Srnnoamtr. 16 H. IV 
— ?o'(»b. Tischlkr, SO Äantmidiir. 88 II. 
— Rudolrb, Intimi, XO eibiwritr. 7 II. I. 
— Cttiimes, ,yrL SO Sranadrtr. 1.1 
— Bcrlha. Sasimnhin, O Sianctfn. 14 j>t. (3rl. 
m 405.) 
— Smta, Äibm«, XO Palli'rdeuklr. 28 IV 
— 6ooa 9(6. Sabc. jirarictr. W ¥a"autritr. 16 
— Sslocit. Srra&irtrtriu. C ^(ilistariititr. 45IX". 
— Suaafif, So, XO Santoütkr. 23 IT. 
O. Ehmert Nchflg., Pux u. äKcSelbüit. 
S Craitiromr. 42 (ZH. IV li>). Jsb 
P. 6mttn6aatn. 
(fljmtrt. C=eal>, Stniitr, S Ji&cttr. CO II. E 
— ticieto.-, 8 SrankntztgSr. W ITT. 
üraS, Sotr. XW" SilMm llfrr, Stalin- 
Starter Haortbahsiok. 
— vcraaait, Diätar. Siri?, StrdSSiyfnr. 20. 
— ftcri, Tiäiar, N Sarttchr. 31 pt. 
— 5, «Kam», Zehlnrdf» SUfcu'a:. $ pt. E 
— Sbtlbtlm. jtnuMint.. X (sbaui«ttnr. COII. IL 
— (Sailae, Hcrrschaftl. Lutsch, WSUBrlmitT. 73 
— 3o6aeat#, fiaafut. NW Sät ihr. 5K. 
— Rronj. iluischcr, X G^M*(tnr. 27 V. 
— Johann, jiulscher, XO Sarainftr. 13 H. 
— SrflB5> SriiSraW«, NW (leanoamditftr. 6 K. 
— Äuzmt, Porlicr, XV SnJba%rnr.;40. -j 
— C*Iar,~ jideuäfur, • X - Leffelitr. 37 i. LUH. 
Jacob s. L. EKakr. 
— (L, SttliltraSr^ X Sdjaljroiotfaiir. 4 J. 
Scrfii. St. 20. - 
Wftalßnl, ScbtiHfertmftr., HWstodillr. M 
— iTwni, Ilfrtjirr, 0,ltiiiii|ii[Kr vin« "u II. II 
— Moritz, Il|dilrr, 0 ilrnulfutlrr VIII« 177111 
— otsiii.), illmiiiavi. 0 jlirtiaurrllr, I II. 
— Vliiflillif, ‘tiiv., Tchiicidcki», XO Valll|nbtii 
Ilr. M. 
— Wllljfliiiliif, ftrl., Sdjiicibvtht, Srfjöurbfl., 
<>ol)fii|ilfMiti(i|lr, 2.1 II. |it, 
— V»ul|(, lllä(|(, Ww., dir. Vlrfjlnf., SIloIKt 
fir. M I. 
(f (£., rtimi, Vtljmln b.frmi i.Spradjt, 
W Wucbeiiftt. II pt. 
(flittf, Huri, 3rtfdb((I„ XO 111. oronlfiitltr 
ftr. 11 II. III. 
(fljiirrt, tfufliift, Sitbrraifc., illclnldtiibf., Piovinz 
ftr. 8. 
VhnIIch. (£., »tlnUmfiuI., fj Llkliillr, 37. 
(flitbelir, Cito, Waltw., S ,‘llliicisir. 07 pt, 
(Elirde, (icriitaim, Vrliitr, ^iltbiiftjel'ii. Rtanl 
fiirtcr (Jliauifrc 177 pt> (i'oftftcj. ^riebildj^f.) 
?of]niinef, Zdjlofftr, X (Mitrlciiflr. sio. 
Vlirrde, Hermann, Buchdind, X t£olb<iflfrflr. 1. 
—WllbelmEbrooko,t£oli!iilalni ,eprclal(t(fd) 
f. flaff«, Mucker, 3t)(f, \V VtirVgerfu. 1:11 
(Icl. VI. 57il.) ?i!I). Heinrich tilirrdc. 
— Heinrich, ilaiifm, \V Vcipsiflerltr. 121 I 
<3(1. VI. 57.1.) f. tiilljtlm libredr. 
— J. W. Bhrecko, «öl»lhdl, C Alle -chSn 
haufetflr. 5 (Tcl. III. 15s7.) Jnli. I. L> 
Chrccke II. 
— Robert. Pol. Beaml., SO Olloflatitriir. 32III. 
-- E, Sltdin. Rath., W Üititt Sinlttfelblftr. 47 
sen., S>, IHcitllcr, W Vcipjigcritr. 121 I. E 
(3el. VL 57.1.) 
lÄufluft, Tchubm., X 9I»!tfir. 5 II. I. 
Silljtint, Stab!. Icpot-Snoalt., 0 Aallner 
Isifolttftr. 42 III. 
Oeorg, Steindruck, 0 flronprittjcnftr. 28 IL 1 
(fbrrfr. Smltft. Beamt., X Hochmeifterftr. 20III. 
— äMnuta, Hnjeurin, Reu Seitzenfee, ilönig 
Chaussee tül. 
Ghrtntadicr. 3R„ Berwerlbnn-, FaLrikation 
il Vertrieb patenlirter Gegcniläiibk, Erwirluna 
von PatentenNebaition, Theorie». Prärie 
XV liclpiigerltr. 115. 116 IT. (3tl. I. 2143.) 
11—1. f. a. P. 8. Sröflclmann .t Co. 
F. Ehronbaum, ilurcmctlcr, V Seite Fried 
tidjttr. 51 II. >3el. X*. 1414) Sehn. l£bar 
lottnibg, .Viirbenbergflr. 27a III. E (1(1) 
(khrrnbaum. Reisend, X SSecerrtr. 0 IIL 
— HS, Rentier, SW Belle JtUianrertt. 01. E 
4-5. 
Henrictte. So., Pkilüonal, C flaifet Sil 
belm'tr. l«a IV 
— Margarete, Ivrl, Privatiere, Charloltenbz 
Serlinmtr. 101 pt 
Rosalte, fltb. Lmdemasn. Fraa, StenL, W 
Otfntfmtcriir. 21 pt 
Cbrmbtrn. Srtfiar. Dr. med, pr. Arzt. X 
Siwalil-knfir. 1<W I. fiel.) 8-9. 4-5. 
— Emil, Völker, SW Säöitcbcrpcriir. 29 K. 
— EbrenborgriCo., G.m.b.H., SaalgrcS, 
SW Smtmtrftr. 1W pt (Sei. I. 221). 0e 
fdjäftef. 3h. Cbrenbetg u. P. (rBerbcl;. 
3b, Banquier, Gfiarlottrabg, ikrlincritr. 101 
<3(L Gtiri. 1174.1 
Alb. Directory 8 Sacrtoelbinr. 59 IT. 
— ,>tlir, Troi'chk. üuf'ck, X (Eberinmtr. 71. 
— Lsuiö. Iwjiö.; SW firaijbtrg»ir. 30 pt. 
— Silbrlo Geräckrräz, SW Encktamtlbcrftr. 11 
— F, »arta’ftla a. Ha'erhdl. Gugr, X iKeinid:n 
borftritr. 40c. 
— tSnslob. Äaitmtao, S Slüchcntr. 47.44. 
Sri$, tiaufat, Sttjli?. Srtiteftr. 18 E 3—4 
Hearv. itaafat, C ynlnmbinmr. 18. 19. II. 
— Joseph. Itaafat. X CchönHauter fllte 2! 
2. Port. IL s. Solif <t EHrrnberg. 
Julia», »taafm„ XV Sttirtaicu'tr. 30 IIL 
Paul. Haafnu C Holz«ar!castr. 4 L 8—Sit. 
(Sari, flrtrofm, X timftabagrmitt. 72 IX". 
Cito. ftKtidjtr, Riiif, SttliamtL 20 IV 
— Ctta.ÜSagtiiT. Sat-Sccnt, XO Särftcauxilbtr 
ix 11 L 
— Saitao. Sfaarct, X Lchw(6t-istr. 19 K 
— Rudols, SSaarer, X Tchalzendorserstr. 17a. 
— Silbdts, ISaartr, Stböcebg. Kaiser Friedrich- 
nr. 4 H.1 
«riebridi. RilchH-l, SO PLLernr. 2 K. 
— G, ÄütlecbMmnr. X ilrauSnidstr. 21 IL 
E 8-10. 3—5. 
— (f, Caistb. SdaSn, X Hosoeifierilr. 18 !>'. 
— 3L 3H-. PosasentwHdlz. u. Rcchaa. «iidtrti. 
SO Aontenlr. 22 pt.. 
— 'vuliz#, Rechn. Sialb a. T, S Itrbannr. 101. 
— Louis, jienrier, 0 2Sariiiiu6ftr. 18 III. 
!— SaÄav, Lchann, SO Crpetetrfir. 28 IIL 
— vxnnami, Schlosser, SO Mariannens». 19. II. 1 
August, icdiactbcmitr. f. H, Sinnig, c. Sa»di 
aartalt f. Herrenklkidz^ Rtpamtarat :e, SO 
SimlbfTtitr. C5 K, . 
Slcgafr. Lchueidennsir, SW 3Sadgrafe»iir. 98.1 
— August, SchuHmursrr, SO Cmnknitr 20B.KI 
Adolf, Stcinbnrd, X Trilt'ir. 44 IL ‘ 
(fl/rtnliern, Paul, Llenograpl-ieleHr., SW Halle 
frfjfflr. Kl, 
— Willi., Jlfchlerei n. SiUflinnonj., Schäitcbfl, 
'4'nljitllr. r, pt, 
— tiliiflfl», 3lfd)lcrnil|f., 2rij8iit6er(|, ftcuilfl 
ftr. 4 II, pt 
— Hertnann, sierflolder, X SdiüiiOaiifet Allee 32 
— (f., Ulfrivall., X .Ciitffileitflt'. HO K, 
— (fatl.Stlittüfcr,H fli)iiimctiidaiit(iil|(,5' II.III 
— ($., ftrittt, l$i|)tiilbuiiierlii, SW Hallefdi(str.23 E 
— AM», flrtt, lirljarbl, i$rait, X Invalide» 
fir. 104. E 
— Luise, Handarb. Vefjretlii, W SJIitletfelM 
fir, ill, Warleiili. I. 
— Julie, flib. Slulflt, Hebaiunie, 0 Bliintenslr. ix 
— ilmta, fltb. Macinittfo, ^iau, Prival,, X 
licditr. :i7 I. 
— l’eueabin, ftrl., Privat, X liedfir .17 pt. 
— Sclma, Punaliere, XW epettetftr. :t2 1 
— Julie, vi«, 31 qv Anen., W Sdiilleiftr. 12.Port 
— Alwine, geb. ;)cfd)li', Stu, llleutmadjefr, Xu 
Pallifadniflr. 102 III. 
— (Ilaia, (teb. illadiradi, Sw, Rentiere, XO 
Öhfabelliftt. 20 III. 
Rlota, neb. MSattufe, llltntuie, X 'iclibriudci 
ftr. 10 III. 
— tiliitit, grl, Meitlierr, (’ir. dichter', Lellevue 
ftr. 15. 
— Clara, SilberpriFww, (' 3!eue Wtüattr. 3SIV 
(fhrtnberntr. Marie, geb. Manle, (Etfenb 
Sernsö., 0 »Itauiflr. 50 III. 
(kljrenborb, Friedrich, Lchmied, 0 Üretiauer 
ftr. 8 11. pt. 
(Fbmibrrdit, Heln.idi, ,~ortnermiir, XW Thurm 
ftr. ki 11. 
!!l, Tischler, 0 Pafencrftr. 8 II. 
(Ebrtnborf, M, iSermittel. o. Granbdcs. u 
.ÜI»'°lhel, SO «ätliwritr. 5>! L 8-9, 2-3 
Bruno, Vadirer, XO tfr. Franlsurterftr. 53 
(Fljrciibrcitli, ISilsidcr, flaufni., XO Neue 
ctöirlftftr. 41 pt. (2(1. X II. 1810.) s. 9ma 
Retttidr. 
Cfhrinfelb, Olaitae, Brnnnenm., Boxhag. Rum 
met'tg., llairtitr. 38. 
— Remtiold, Eifend. Ärb, XV rleinnefitr. 45. 
tt. (fhrtnftlbt. Karl. ülnderuiobikt f. D, XV stur 
fätitenilr. 147 II. I. 
lkhrrnstldt. Friedlich, Äilchhdl, X Golterger 
ftr. 1 K. 
Ehrenfest, Gustav, Baulbeamt., SW.fieictiir. 4 IL 
ffbrtnfraiiii, Helene, Gigatmim, C Dragoner 
ftr. 10a. 
(khrrnsrik»,I,vr. med. pr. Arzt. Sptc:alar;t ( 
Obren. Ra-en- u. Halolraa!l>eiten, XV Sinter 
fcIM'lr. 37 I. (3cL VL 4382.) 8-10, 5-7 
Polüliuil XV Golysir. 20. 2-3. 
V., I)r. rni'd., Auge» Arzt, XV Sinletfelit 
fir. 7 L (Icl. IX. 7468.) 11-1, Polillinil W 
Koltiilr. 20, 2—3. 
Sigraaiib, äasfnL, C Alte 3diabaa>crit.52 
Pbrragrobtr, H, HnaMMg, i-trgclbfru.$iliifr- 
rabatnW., X Ghoimcr'tr. 73 L 
Stilb. R(lchib. BadibalL, X Fehrbelliu(r 
ilr. 100 IL 
— Aas, 3ape$. n. Teeoral., X 2iraK6nrgtrilr.33. 
(rbrratiart. Catma. geb. Catniltbt, itauswitvo, S 
Prin.;cni:L 52 I. E 7—9 Sonn. 
Edrenharbt-Aniold, ‘fo'i-Sfonn., 0 Frantfurtn 
Ällee 103 IV 
(?brtnheitS. 3., Dr, Kinder Ar;l:c, «an. Rath 
X .yriebridi'ir. 127.1. (3cL IIL 1012) 8—9. 
4-5. 
E, Sdi'ciiichc (Tocliwrei u. Gase, C Alte 
Schindaukerstr. 30 pt. (2tl. IIL 90.) 
— Garl, Saann. XO Bü'chiug'tr. 10 IL 
— Siegfried, «aasn, SW Lindcnstr. 113 II. (Set 
pt. 2551.) f. Snbcl & Go. 
— N. Ehrcnhaus, Heil. wld. Ihrer 3$aj 
!>. Sai'tria Hr.ga'lc. Uebernahme vollständiger 
Ziniokreinrichtnagen. Reiche Auswühl aatiltr 
u. moderner Seprichr. Möbel- a. Deeorations 
Stoffe, Gardiaen :e. Eigene Serlitäilen. 
XV Silhelmftr. 40. 47 I. (Set XI. 4683.) 
1—2. 5n6- R. Gt-rrabfluS. Sohn. XV Gen 
thäcnir. 16 I. (Ttl. XX 4973). 
— Goldine. geb. Bödm, Privatiere, SW Ritter 
ftr. 74 IL 
Sljrtstimig. Sßberl, Stab? - Ingen. a.D., Ghar 
lottkabg, Äirchiir. 3 L 
(fhrmltdintr, Hermann, (SolS’chnitS, XO Bar 
nimiir. 15. 
©jrra*forbt. Alwin. 2iäü. Schirr, X Danziger 
tzr. 00 HL 
Ehrenpfort, Parquctlez, Gharloitcnbarg. 
tiantftr. 108. 
Ehrenpreis, Rudolf,- Rilchhdl, 8 Soiib-sa 
Ufer 57 pt 
— Wilhelm, «ilchhdl, SW Sca(Bi?itr. 11 K. 
Friedrich, Schlofier, X Ufcritr. 14d L 
(flirtnprcll), niliett, Fithuit., :llltdf,,Pilit)Hltiib< 
ji'iijfir. 70 K, 
— 3, Waftro, Deutsch, Üt'luljefiau« „Siirodi- 
selb", Cbcr echöurlueibe, 'tiill),'lmliitiil)ofi 
fir. in pt. E 
(flirtitrtldi, :illd)iud, VIikiii d. 9lafiriin(ieiiililcl> 
Biaitche, SW Iflioivctlli. i^l I. h u, il !i. 
— s? ,Hol(bllM|,ii.:Ulobcl(eiii,KW4Mftcheiili.l2ir,. 
S'Joliit. S Dlcifeitliadiltr. 70. 
■ Wilhelm, Mails«., 0 >11. $iiitfii»ilr. Ul.20|ilv 
— lllelul). v Wilh, (ilcbr, Malerin ftr, SO 
illclcheiiderflcrilr. k' I. 
• iletdliiaitd, Gdjiteldeimllr, SW illltlvtftr, 68l. 
• Rudolf, Sd)iielbi[mlii„ SW Vlnbcnfir. II If. 
• Richard, Poilojthdlg, Wilmer«bj, llllttjbaljit* 
ilr. 12. 
• ^tiebciilf, neb. Weije,.'iiiiiibeltfiaii,X Rditldon* 
dorfoftr. 49 pt. 
• ttmiii.i, neb ;Wiicd<r, illviiiluc, W jlenblcifir..'tü. 
Vlit'tii, F>I, edjncibcilit, SW Lchetikeiidors- 
ftr. 0 I. E 
— Luise, tirn.. X Vlifititi. 12.'. 
(ftjrnifad, .(icrmaiiit, WrfmliamljM, X Prett;- 
laiicr JlUcc'/JO pt. 
Anna, geb. ßtitle. Pol. Sachlmflrwtv, X 
l'tiiiictt'illlee 17 II, 
(fhrcnfteiit, ctarl, ilau'ui., X Rykestr. 30 IV 
(flirttiflrötii, Gustav, Malet nii'tr, X FefjrbcÜintt* 
ilr. I. 
(fhrtwtit, öl, ,'rt'Vtir. jtpr. Heilgeh. u, 
Maisei,,, X Zitndcmr. 7.1. 
— Sl, Slfchlemtftr, SO Sfaliteritr. 57. _ 
U. (fhrenthal, Hertha,Inhbrin. (. Pensionalk,XXX' 
Neue Stlifclmiir. 2 III. 
(fhrciitraut, (£., Safdj it. Plältanst. u. (Sariitt" 
Spanner, SW »äiiiggtäüerftr. 01 pt. 
August, Sääcrmitr., Slitdf. Richarbltr. 2:1 pt E 
— Wuftau, Betriebe Goaimi'v a. D, X Schliß 
mannttr. 21. 
- Scrncr, Buchhalt, XV ßielcbeiicrilr. 15 II. 1 
— Hcraia»», Flcidieimilr, XW Melanchlhon- 
ftr. 10 pt. (2il. II. 17!H) 
?nliac, ll)c;,rc Maler, Pros. a. d. Kgl. Kunsi- 
Atademif, W ÄVatthäilirchflr. 0 pt 
E„ Jlaafm, X Prcnzlauer Allee 41. 
Cito, Ä'claUdrüd, S W ZempelltofcTlIfer 10a K. 
— Paul, Rcdact. b. „Bert Abcndposl", Schöne* 
bg, Grdmamtitr. 0 II. 
— H, Rentier, Slralau, Parallelstr. 3übbede';che5 
WianMtäd. 
— Hugo. Rentier, W Maxfteinstr. 9 I. 
— Rudolf, Cb. Selegr. Äi'i'i, X Prcnjlautr 
Allee 211 I. 
— Gart Autograph. Rird'.. Airchhofstr. 33.31 IT. 
— Marianne, Frl., Handarb. Lehrerin, XV Lätzo»- 
itr. 2 IIL 
— ©if, 5rl, äSaltrin, XV Cäfootir. 2 IIL 
(khrrntrrich, Eduard, Steint, XO Elisabeth- 
ftr. 44 pt. 
— Theodor, Golonialo. u. DclitaltühbL, Schöne- 
dg, Brunhilbftr. 12». 
— Max, Äannn. Fnedenan. Albefir. 4 L 
— Albert, Land'ch. Särtntr, XXV ftircbftr. 16 IL 
— Hugo. StäbL Lehrer, XOSamin'ir. 49 L(3tl." 
VII. 32.) 
JitliaS, Lehrer, X .«•j>fticn>ir. 70 IL 
Christian, Rentier. X Sione-Iiäiir. 30 L E 8—9. 
— Gaitav, S61cSrr. SW ÄÖdems,r. 103 IV 
Robert, S<fclfl’“cr, Lber-Schönveide, Gdifott* 
ftr. 9 IL 
— Franj. Schneiderni^lr, XW Si!inaderf;r.201. 
— Rubof. Schatibenanr, X Cbctbergcritr. 3S If. 
— Rudolf. StcacrtrfitS. X Ranlerilr. 16 IIL 
— Paul, Stndat, XXV Saabtltir. 20 IL 
— Fritbrich, Cb. Selegr. itmjt. X Cdttbirgtr- 
fir. 3. 
Sari, Tischler, SW Arnbtflr. 20 H. 
— Paul. Verwalt, X Deaiwinemr. 21 I. 3-5. 
Adelheid, geb. üXiculoa, »». Cbtrlthrtr, Frie¬ 
den au. Hanbjerti'ir. 94 I. 
(?hrniwrr1H.Ado!f.Kaufia,80Aöve»ickersir.121I. 
— Gart ctaafm., X Friedrichnr. 133 pt 
— Focob. Saufn. 0 Dragontriir. 37 ITL 
— Hirsch. Privatier. XV Sorm'trrtr. 9 L 
— Aaguft. Rentier, SO ctöwnidtrsir. 31 I. 
— A. Ehreawerth Schf., Sammet- and 
Stttaofbrf. SW Ccl?j;gtrtr. GO. 01. Inh. 
S. Piorfcostn. 
Paula. Pntzbdt, X Friebtichfir. 133. siehe P. 
Bergmann. 
— Eleonore, geb. Satten, Rentiere. Schönebz. 
StubenraatHftr. 3 pt 
— Marie, Rentiert, SXV fiör.ijtgrättrf". SO OT. 
— Helene, geb- v. Salkrebrar.n. So, SW _ 
Norl tr. 77. 
L.. geb. Horicaan. So. S (Süfchirtrfir. 33. 
B. Ehrenzwelg, Fosbincilcr. XV Panauer: 
fir. 22 IL 9—10. 5-6. 
(rhrntjtntifl, Alfred, Ingen., XW5agc»flr.2l. 
Ehret. Htnnamt, Drechsler. 80 Püdlerftr.14 II. 
— Saal, Drechsler. SO Sraagdfir. 70 IV 
(jhrfart, Grnil, Sch!o"cr,X Droirt^eiinetfU. 1 IT, 
Mphakelisirnvg: ä, ac, ö. er, a, ac nach a, o, u (j-S. SSaehtec hrder Rahler, 3Sö]"er hialer SXcjer, Mäler hiNer Malert :c.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.