Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Rltterstr. 
- 499 - 
Ritterstr. *w llf. 
(®lrt6«Mlb d. ÄlHtllir. 
.» tnHeiMIfer 
flehten* *• 
sträuben* tz 
twobtf * h 
ctr, 
flirren« y. 
Kilit.’Srttii 
öcböuK S 
ftiWtfüftr. 
Sir. 
% 
ähtrokt. 
' hinsaht. 
V'kl-raftr. 
2a LcyrasL. 4L Xlboin. 
Vitdcnh-ft.P^ <chae»der 
»ftt. 
2ä E Slttaf, (?„ ÄetbBfbrf. 
X 
Binar. ff-, Äffra«. 
Farrbex. fl.«. V. (-cschv^ 
SSttt. Lchrcrivsnt. 
fyflroann, Äfat. T. 
A VoAtler, ttgeatar. X 
ftÜ&tlCWöRR. fattl 
SttW P-CwtbfdittbibrL 
RöÜ«. <?. Äaler. 
Shchttr, Pavaacherin 
Echalre. Äia. 
— & Rnchel. Jicrb&frrt 
BtanUfoipfh, A^sLüh» 
orir. 
Ä, E Un6,r, <S„ 55». X 
Ä^fdjntia. 
Beribolb, 6„ Istpfj. 
Ucjdl* tV, ^iavitnü««. 
Eharzrv»ti, €t, BLSer- 
Biftr. 
TchstLdt. S., flfia. 
itraBW, £, Äcüaer. 
Gute. SU ufm. 
Lriiltmava. (?„ LAw. 
1‘itipmana, Üm. 
"üLt, Ä., «Handen», 
"rtzmaau. 8.. jtna. 
Böse, 2k\» Äfa. 
UofitrÄ. 
ffrrf. X 
35nnrr, P^ flfa. 
3 E IddittüBa, Rnttier. 
tfloi Rordhaic« 2a.) 
X Erraßk. S., tfcih». 
Sfttj, Vft6«i»äf4m8. 
»vtidjcr, C„ Zupft. 
Korvik. SL Äuafnaaler. 
Äraßfrt. 3., Schlächter- 
aiir. X 
SfaMr. 0„ Tilberpot 
Äaidrte, #.. Vwe. 
Äaßer, 5'^- Gärtner. 
Cbach, H^ 3<Jmft&mfl. 
ESei-te. o. itodi^r. 
4. 5 E Logeler, 3t, Cchvl. 
Tirccr. 
2 Xölte. jU CchaLic». 
^brs, 4S. Ära. 
er^sttü. F. 3L, Ära. 
VsvpE. C~ Äaltr. • 
irisch. Äagea. 
Ä riebet itttt. 
-cvy, 9L, Af«. X 
£l*ffifcstRfr6od)frtfif<$e* 
Dare, 5- Aagitzr. Sccr. 
^atczmveiLF^ Lchaeider- 
isftr. 
$°n, ^rogeahblg. 
•ro8Bra6frg,(L, Cigoirtc 
_ dvlg. x 
ti=gcr.St, ÄfcL 
Städter. L, BamsAr. 
6 E Johl. ^ Fakt. X 
^ ^xiasan, 2L, Sntanta* 
arb. 
Ab«rKwe2. 9L, ftfa. 
äroa, SL. Sertrct 
Kednvvur. EtsitfSrL 
Slogan. Äs«, 
vndkssürr, 5- Cü'tlcsr. 
'pavsch L fty -Btibtt. 
w tefbtt X 
dritz. L. Iagks. 
schrlNag. tz. HgmiX 
«chwidt. &, ÄrtbmriL 
-L.ObKr.tz, 
5«warr. sr^ vchuhm. 
TischLervstQ 
Mder, I, Mrchavtt. 
71.». afk 
L Mtrsr. 
V ÄöHtfw, tt„ |l##lMtrtl 
C^fnii. iifmfmifttifö#, 
Psl'ia«! 42. T. 
|tdf. d. 1t0ft$'Ud'fta!l, 
#Wl IV, 
b E, Roack. Ätttiift» T 
,Vk0« irwtM.X 
bbl0 
tffo. t*. «s«. 
Roack. S. llfdiM T. 
-- ll^ifswhr. X 
Cfündf, Vumpfttfbif, 
Lauer. Ch jUttHftlffctt. 
6<Mfer, <Ä, tortffltt, 
— 3L, t?B. X 
Echtüia-. t«v Mfm. 
Trrbeüv». tf^Aö<fftj6tLX 
UMft, 
Widdcc A. VaLaick, 
Vcdeis^rt. X 
9 E Schlodach'sL, Etbea. 
E ttu-e. Ufa. 
übtxt, $.t HaniltH. 
y»tii$Kr, J?l, ?,'äh«Lsch. 
,l6tl 
W$mdnn, 6^ £?», 
Hsld, Vo. 
ftnaufr, fl, rtrkrcahdlri». 
Mcbicr, Friseur. 
Ä«ßfM4ttÄ. 2- ftfirtr. 
Lch»srria.A^I>n»pr. Lrjt. 
— 16, Dr, pr. »nt 
ÄftKt. Ä-. iWttdg. 
— X<., -achvkAck. 
ÄttUu#. C^«>irbrafbif.X 
Padc. ^ %:drtf.c4»<ftt. 
Xiftidi, V., vv. CK flaim. 
— iVM Hsndard.^cbrrria. 
Ceberbarch. Pferdeb 
tiutidi. 
Lrdwcdlrr. Älcctfncr. 
ScLancheck.^^ Bcrgslder 
mttr. 
«perliL-. C., ßitticr. 
10 E Äst««#, ^ratt ®fb. 
Ob.Baurach (Lü^ea-c.) 
M IbicBf, L. tif«. 
DoLbonr. L. L?w. 
FL»L Si, L?v. 
nrruH&/ D^R«-r^as».X 
e„ OkB. crtT. 
Mtiwchmrdr. Ro« 
biütia. 
ÄttötTf. L. fifm. X 
Sofentr, L. ära. 
'Sind*. L. Sfiffeftn 
SReScr, (£_ £*». 
«iltff. Krtallbrrb. X 
«Lröder. Lchvrider- 
taftr. 
«chllkl. &, ÄfeL 
11 E Ccheck. ty-, BaurÄh. 
(Idttcc^tfR^r. 11.) 
V ÄnifBhflrf, äÜ Tüchltr- 
mitt. X 
SUtiaaaa. ^ ÄfaL 
— Ä-. Ufa. 
5Vr8ftlb,dL56IrifaBä.X 
Brr.iB«le. !&, SLaatw. 
Cflarab, *, €<6IfifrrrL 
KÖntfrlicg, L. TUchlnri. 
6ioitf<5f, &, tiidilmaftr. 
(vmm, HoljhdL. X 
Urilfr, 3L, Dr* pr. ÄtjL 
X 
ßasAboff, P. g^brtbei. X 
ÄaiDäU\ ediafenL 
Srrstvdorf. L 5^ 
Tnchlcrrr. X 
Ä«fHHr<6, Tapez. X 
RiLtcr L Ce, 9., 
Schrasbcabrr-ern. 
ca«fr Xackrkg. 
SLac!-e»Lble. X 
SLmidt. Sdiletfanft. 
— 3t, edjinfaßft. 
SeedoM AiaSn. H. HagrA, 
L. HoLchdta. X 
wdrichr. 5„ IKBbelrM. 
Wmtrr L Go^ (L, Mrtaü 
IdilrifrrH. 
SHIrr, 5, ÄfBL 
12 E SaSf# LCo^ ^ 
Set. tzeü f. Sdüfl^a 
btiftrie. X 
Sieb«, &# ÄfBL X 
ftocB&er, S irret 
Schrocder, Portier. 
SSotf. <£» Äsn. 
13 E äotboa, G, Äsn. 
(ÄL 14.) 
Srranrr & Co^ 6^ £r» 
betttfbri. X 
Dies. Sy^ma. 
DSr. A. vw. Stoott« 
Stct.4£jt. 
©entfe, Etranerheb. 
Serhardy, L. Hohaer. 
Grsck & Hroa, Stets* 
b nutet X 
Heider. Schuhausßr. 
Ktflbora,^r 
m 
13 % Ha»d' 
<ch«h!btt. 
»ffelkfl, v«r. s-tjiid 
«Up/I, UtrepiKieiif, 
««dolpbt. U* W». 
ۊ#fr, tfiupiutiH, 
Öfijäflh, LiLbl. 
14 L -srba». P, Asm. T. 
tit, iLpez. 
Seflf & Reiben, #1». SRa* 
lAiwßff’tf, X 
ffeittt*. IV ÄfBllftt. 
Tkti, K. 2fiH(iNT, 
ßtti»dlb, V, ItjrtKb. 
Avilch. 
ökt}«diwa«a, 6| 
(Siefifif, «. Infflbfd. 
Ä. n, $I„ 
Äfflllrtfä. 
Hoß«a«n. 3, Lchvh«. 
- t?w. 
^okiich. St. fiKii, 
-orbL». 14, Äfw. 
— H.. Äeniifif. 
LLbcasüS. 14, WU6^Ul 
fttti. 
Pfbttditfl, Mlf^racr, 
rKLürr, iL. ,>btt phoro- 
örarb tMläftt. 
Sftmtetf. Ä.. Sidlrr. 
$rtfc W. Iif4tw»ftr. 
€4ad, 6l?tr|»fbit 
€dinsuVf -,'oLf^ ^ 
2iiÄl/irl. X 
€<builf, Si\ t?t», 
€ind<, Kehchblg. 
Tier. E.. ^v. 
13 E Lioclrtow. J'Shi 
bei . X 
6tmeaaui«tUa»(iH U 
half. 
Bauer. CL Blldh. 
B oerver, Ä?.,tii4arrrB?btt. 
Beiittfk. ÄöbHtie. 
Hönow. SLlLater. 
üaorr. 
Crtb & Zrske. BleL'pikl 
ffiftrl. 
PtlreLer, (L, ^chari^er' 
»tzr. 
Pobl L L, Chrift- 
basm'chsuL X 
ÄfiKditit, dt, Hastwart 
Rothe. (L. (*emtubfr. 
SrtfriM, ÜauitTt. 
Btaen. yal»LB0k!ast. 
3mnt X 
Ev-ov. 2i’4lrr. 
Ibc«i4. 4t. 
bretf. X 
Boelktov. L. r’tAtri X 
- 3L r^tt ^ 
— <lv ÄttAtihTHlofhtX 
Vohl^ahrt ät, Si»bftÜL 
16 E Lieben. ^ Siretierr. 
(Asrrbach l Hesse«.) 
X ^freiste®, H-. ."ttibil 
(Sr. IX) 
Broda. Äsn. X 
Fabberjab». B-, spitze,, 
»apierfbrl. X 
v** ^fbene*>rt X 
Nlififr, 3- Haa^»art. 
Naebev, X 
G&ilo, $cl$9oUatW. 
SelnulZtr, ctitferrt 
17 E Böget X ^ttbrf. X 
BerÄwger. ^ 
Coeler, y». 
D^rich, S-, Äanftstttt 
DSnug, £?„ Cchveiber» 
mkt. 
GrLawalb, ^ Schseibcr. 
(xba, L. Äcisesd. 
SfBftabt St. Uns. X 
Pfriarer. Ä-. ÄfaL 
9trin»S&. Lylogr. Aaft-X 
Richter, Ä, S». 
Rochacr. (SUicraA. 
Xborrat, 0- UsNwrrkr. 
Drbtiba. 9t, Sgd^ie^trti 
Loget. C. O^SdmpmfbiLX 
18 E Setzer. Stibeaaft 
Veßtzer. X 
Ritter'Bab. 
Drcrschueiber.StLisssüß. 
S«U, (£. Tischler. 
6dbnrr. SL V». 
<8BtltiEg, 5U VavebieS. 
Sörbitz. <L Äfa. 
KatchkS, 9L, Klcwpser. 
»str. 
Paprocki. £. Vm-önrL 
Peter-. L. S». 
Ä<ta/9L, Schavü». X 
Rrch. 3t, Äfa 
19 t o. Pnazevstr. 2a. 
E Hsbser, Th^ HaubelS« 
gurte. X 
D^er, S., Aes-schrv^. 
Bartsch. 9^ Sö. 
Töpke. St, S». 
Piagkr. Sirtfa» 
Sidfe Sv SZoItc. 
Xlfdi. e,>, 
Schsch. ÄfE, T, 
84Mb«t 8t#njK« 
fatUß. X 
19a I i. 91, 
t Sttist. ist Rme fr#f, 
(tWtBj 
V Üf4#ff, «. Hel^eö 
(N|$4r, #U LL«^tn«^r. 
dB*imbaiit<t A tf#, Ü 
X 
Vaveve. IV. jKoMhi*. 
Vm. $. UHdjBff, 
SVaairafst ;** KtbiKi« 
Pa!« A. t^der, Bnrr. X 
ttffn#, tf. tiie. 
Lktiser. ,1. ÄaUf. 
€#Wt -. <|tialrt*bH, 
C. Satm 
thü«. <Ntch4e1ttfch1k 
1H| 
U Hriiitt, Lch^ler 
vftr. X 
$48180411, &, V». 
«live,1. iM*. 
HeSmas« & Grob«««. 
Ä<tmt«r. X 
Höbe. H, t$v. 
-acobv. &. fl^rat X 
Owßtr. B. fotttbtaL 
Äarfer. 5^ »ö, 
ttdäeaaa. Ä, flflrcfnf. X 
Starr. H. «ABn^rtttliL 
Lcht-ber, #U £4b*M<il 
21 E UttatH'iAe CrbeB. 
V Vevaer. Peniek. 
<xtf. $, tl «. X 
— W , Itftj(4BtaN>ff» X 
Heitter, A, ^eichLfltiB-r. 
I-achlsNhal Ä. 044»«, 
Pvkpe« :e. ,1brt X 
L4«ara. CbtibMria. 
R-«t SfiB2tOt;fcM4 
Calosoa & Wclitaasa, 
ÄarssbMg. X 
L E LSeiactt. y* Älbam 
fbtf. X 
Äwinxieilittft, 3L, Uhr». 
KUIler, (4- Reife,-. 
BleS. i?. tS». 
Lrchler. (L. R$4freftitX 
Üblen. ,r» Uaft. Bore. 
Qtitbd. H, Cirorlaelch-X 
XatbaatMU C„ Äfä. 
cdiier, X U^bl X 
S4maaca. ^ LS«. 
Veber. «^eranr. 
Vobis», L. ediBftber. 
Q E Stera, ftfa. X 
ii<avrrvrbcrftr. 2x) 
E 3:<tb. ^ Äfs. 
(Äinariifab4Bua 2S.) 
V Usrezia-k^. Haas 
BWt 
StfbiraM. Ä-. fiha. 
Slanf. ÄLticher. 
So'Ssrr. 1L. AgeaL. X 
(Tarif, <>„ Smret X 
Enrlrag. S~, Vortoüh-lK. 
chnma^E^ BeüAchvu»-^ 
körpcr. X 
Hoffe, St, Dielen. 
*4bb, A. theitfbrt. X 
Lack!BtLL»N^v. Äiitafog. 
ÄdrfirtwcL Leben» 
fbrt X 
NarziLierM^DkLleraiir. 
Richaelil & ReicheU, 
ftlbarfbrt. 
Süßer. 3t ÄfcL 
— S- OtM- ^ 
Deren ov. S_ fifou 
Bleta. ZnrvrfbrL. X 
Blroi, <SebL, Papier C»' 
gr»t. X 
LurKis. SLÄfa.X 
— & Lfo. SL» SerttrtX 
LrniaLCo^P^SKtaL. 
ttfbcf. X 
Sieser L Ariebüsbcr, 
Haassvochete». X 
U E rresy. FabrL. 
<L4Lwitz«r. L L) 
E Levs. P. gabrt 
(6setffB4B%L 27.) 
SttÄfaritriB L Stib» 
«nsa, Leben». X 
Heooa. <$m Slgevt X 
Iaftiaist. (x, Äfo. 
Las-, L. ftfa. X 
2eca A356», L, Ketü2. 
ttfbrf. X 
Doll. Sntrrt.X 
Pvcir & Silber» 
vfbrL 
& tUHibimt,«,2,1*4 
f4t!f#!bll 
Lttitich. «1. &*Hv, t 
Ätf*4Wi#fi A SifWt» 
HtttBchl CWsfBtk X 
l'ebs/U. fl*» 
v ,3 ^ 
jftti T. 
•pUHft $1, V». 
alubfttt A Ü4, 39 
X 
2» E ti« ÄtwiatfÄ 
fbit, X 
Vtzck«Ab4H,t Ä 
^rlrtkltut X 
tftfft <|„ tlWMT, 
SfUfBUT^ A <$#« V»ch 
bm4nd, X 
0i6tfe, PrtirT. 
Vf*t« AU*, a_»4l4Bl 
ürfhf. X 
l'#öb4itajuR. A(T4^ 12 
fUNpfhf X 
ÄU| ist/, CNUslnte 
vfbtt, X 
SVflfaL V, Vt»»ze»stir 
Rüürr. P.Ra^chlLtrft«! 
(Mf X 
Veidaab 54,leS^«VdBfi| 
<8. 
b. H X 
Seile, ft V, 
EZeiaer. !?, SedfbUb. X 
27 E TU«4r. «, 3<ht 
lStre.y 
V t*4»rr, Ä* Verirrt 
Z»»4f. «. 
ffrtt. X 
L^apea 
Baknb, H., RüaLe. X 
Echai». <L, ÄfaL X 
— L öaag. Sotrrt X 
Schatze. Brerverleger. 
Lasgea L To^ L. Lsa» 
pcafbilX 
25 E Lsgaer. 5L, Äfa. 
(Sstjjbarg^c. 2.) 
X Slfibltagtr, 2^ SBcBcr* 
eftr. 
Hs-«4aa. ü. Haabettm 
V- Äup» 
Lebalger. 8^ Haatble» 
£8bdfcs,0*c&eri>fi'tt<n 
X4aa4Ba A Rt4ife,B|sB 
tar X 
Tchsabet ß, Ä^bl 
2S E vtromaaittfit Ve» 
i%:KS*<b 
X Xein, U, 
ASaacher. Hv e<«etNt 
ncr. 
Sbbetm-. V, li^äki. 
Mt*&. S, Zt^ktri 
#lliÄ4aer. St« S». 
Ämt So. 
Aieir. iJ- Eteibftis. 
EftiBtaife, P« S». 
Stiräbct; Ttschler- 
eir. 
lecaorira. J, ^»hrK. 
Le-et E« e4itlnr. 
Zabel. H- Kri. Le-rer. 
29 E öcttfiaaiiigt 
X Äraifacti, S*» Vs 
(XL 31.) 
«t.. 
ftnuabcd,(ib,lttä}lmaeL 
ÄnfesrL P- Tyckler. 
C^<Bb6a«o; 2t-, K»s. 
Mmis. 
_ ^s. 
Siebet (Tnia. Aesat 
30 E. t*oensaa|i$e Vsa 
X rttrBiM, F- S». 
Sreabeahu|L ^ SCsItr- 
attr. 
SLchVLtz. C, Vv. 
fvrgaa, T, Sb. 
Äebe*, X Cchatza. 
SesvrrsL H, Möbel« 
roflcafbd. 
LiLtnfeld.S^V-chbrLr« 
tsttr. 
SlUbarb. 2S-. Lüttbrrcker. 
— L. Ä2o-r. 
Sk^koht Ä, Icyftmür. 
EAistsfisa, 9U Bach'ea 
»scher. 
Sras^eab xrg^r. ->- 
30» f. s. SroabeabatgftLSa 
EHäcfUr,Ä.9tetifr. 1 
XGsrk»chliL, P, ColeDLl 
cbMs. X 
T ilt bei H-* 5t«. 
Hie?ra«rb'Hochftt«.VeKL. 
Gifnrottfe. 
<3totibCT8.SU)t. rr.KqLX 
Ho^as«, &, Seht. 
Höba. St. 1*4*1». 
Äieihor» & Roßsrr, Er 
potl'^rä. X 
ESe^srr. C.. Verirrt 
30b E Reefe, Pri* 
ycticr. 
E ÄJf’e, S.K.&, Pri- 
Mikrrs. 
Varra. L. €4aftboefx 
Bersaer. Ä, Knchd. 
8ÜSSL 
Sem?, Sv Maüer. 
— I. St. LchreibmM^ 
Uttsf. 
. *««**! U* 
tm*& .Wi«Ld*Nn^ 
flun*, O, AI*#, 
Siriei« 19» AttlrvfU. 
Ä#IW. M, I4K|. 
U, 
Steifn, 
V, «ibrtia, 
*f«k ö 
-- litetawtit, 
tiiNli»#!!, V„ 
V4ße, 8^ 
31E dktkt. H. autawHi 
tf4tlal, f?4<*4tl|i 
Ilmil'dkW* 
« hHX 
fNniffy n« X 
— A. äi«, 
— Ä, X 
£*l| A tftNtl 
6#ewi> X 
Ä4tfrM*, Äiti14n. 
Maulet ü, Rntrrt 
K4!44IU« 
fUH tf» 6*e*b» 
e4»l>t H, 
8ui*4*, S, H4iHbdf 
tiE<ted*.,»feaö#tt 
fir.M.I 
X Atailiiu S. feitirt, 
-4ü». tt, <*s«g. 
Z<r^4a.3J »tvrrtsit 
Hii<6Mb, S, S». 
K4t, 6, Äs» 
Äi4*#r. tl. iHn 
Wba», ft. Ä<a. 
Vnra, <t. *♦«, 
«ffiiff. Ä- HesliiT. 
Pft«fb. Ä» €4nxtf<m<fL 
3tri*4tM A gLcher 
(brt X 
ÄÜiafLÄ, 5d#fi$|Mritl 
■*- ^»«HhrdAi ->- 
13 E £ Aalet, 3u lindes 
X 
Ulatt*. fl. 
HeraiiA, IV Änükr. 
Höi t. ÄilfttK. 
Vtrbrtrax ,y» 
Reret^OL«. X Leert X 
Pein*. <5. änbTx 
Petz. 0-, P#ttwt. 
€<3s2ic4 . H, Hxtks 
ad«jttt X 
Etoxrt. ÄtWl 
Sksit, L. Äfa. 
34 E «#!$, St Sa. 
Buarst H- SCefno. 
(bhf. ,r. Iv<blrt. 
Heize. 9. (^«s. 
S, SdMiabns%L 
«elr. St. Äfa. 
— P. Ärt»*». Ä4%rt 
Ärsrrt HU Tirftflmeir. 
<*irbt, 6. e^sntoantt 
HirA, C, PrchverrsWe 
aas. X 
Hersaaa. L^Uha. 
— SL, €<twra$Mn«. 
v«d, SU Sv. 
5- H4alN«L 
ftmpct, Seichs, SlsafE« 
tot 
Ältit. Äfa. 
Äsdnt it. Tspez. X 
Änasea^cchrnMin. 
^arge. fL. Äfa. 
Soul E« 5<b$t 
Ttslir?. Ä, Haafmsip. 
E4cfler, S, Säesägu 
SttbnA, 'S- Edianb«. 
36fff»4hL9L,e4a*eta%L 
35 E SaNxera. L. 
aas. Cglsöft’PlÄ* 2.» 
V $ie]^ 9L. C*cl 9ns: 
$ft{nuza. C- ÄelrL 
detit 6Ȁltarart. 
6rtt Berlraec Er»'«tett 
itefiesfbit. v. <$na A 
Ceap. 
fL L. HciaL 
a^^trt 
iua^ß. L. 9toaL 
Äl-se. St, Statt X 
Äiaqu X BLch^e«». 
tfwM, 9L LchRdsaKr. 
SütchRfefi#«, S., 
$ird*IrmfiL 
Ulrich, Ä, M. X 
Swdiadt, KachbiLb. 
$»15, 5t, Echsrirer. 
3?aattra4ea, L,Dfch!eL 
35 Srabea. 
E Sbuflet.St. Var-efch. 
(S^^ifiÜL 12.) 
Vollaar, L, Vachhbl-. X 
— L. 5üchtt<Bö, X 
37 L 4l 9Utt4Äbtieaitt.30. 
E PrsataLtzer. CX. Äfa. 
(Cradoirir8frte.4) 
xLche, E. tifchln. 
F. L. epkto.X 
fr. tüchtosär. 
iräfch, 3t, Ä^teL X 
' L. Äfa. 
VlflllU 
«USA X 
*M, s Sk|4*l iWett, SO). 
C «. stfsriw, 
tWift il. SchUchKr. 
<$4fe#M,tU ffitsww 
fc«, 
I?, 
  _,#B, 
Ti t 
E V-Ld'ich, »iM. 
3*liU tuw n, 
.W« s 2 f«id?fcX 
listete, «1, iß*, 
önh«. Ä, tiU»* 
vtm im** Mit* 
4«H 
9, Umiirif, 
I, 
vntswi Ö, 
V,S-SM»!U««L 
Sia#«, Ä, 
Zliab A Sst4#&, 
ftit X 
K> E aMSfXAt aikft, 
V SAnitfc Ä, Uewirtif, 
Beil CbK« A Statt*. 
i^ht ük«i| deii« 
t^aib*. X 
9tata, Ce^etfht 
S«4ßM< <F * €*8ti»#rtlL 
CUraMe, t. Mttfi; 
Ä4fct «. ««. 
Ä4rtSa«. tiMÄJfv. A<<#. 
fU**4taHft< (i, «*M. 
f#L 
Klebe, f, IN*, fr ItiLl 
S<s<ett 3* 
IWt, il, 
d . CUlrsk |<ft. 
S^rÜet, X ,3*6«, 
41 E Sifrf, e, Äfan. 
3i<*4ft *. &S^r». fL6» 
&avi|trr> 
SUviiti, S. 8<etl X 
Wbi«. 0. 
lht#ft S« Ä*«u 
ä. Smtii X 
SC« €4h4*its%t. 
ÄM5l«|u ÄvS<Ul»flti. 
ftter, 31, SUcHnt, 
ÄIATOT. Ä, Äflt 
Msuxt A Äschver. 
tot». 6s#$. 
fht. 
(t, Bach« 
htfmt X 
toua 3U^ $4*1 
3 (Fernst* <Se<4.X 
Xr^ie A Ö# . H. Dhsr» 
BUSt. tScfc«»t X 
ScAaJ#, tL. Mblst. 
Sk Lur. flU Lw-tt«<ch X 
Sara. S» X 
€«t|ttl3W, it. fÄliet. 
ISeiichstft 5l4A##, €„ 
6i"ffamKM. X 
Sr«et «Wr, ¥*rutfts0. 
42 £ Hrr^er. (t, Mnt 
X SiSer, L, 
ÄaUf. Ä„ V». 
Buibelfaat. St, B». 
Irrzhah«. E. Ck 
iketzrer. 
ÄaäUs, S. S, SeMrt 
Sstirnrtiwrifr, 
JÄrchitoa. X 
13 E SIstA.ff,^W«^lX 
VeeahUiiftE^SchtlniL 
5*hi X 
St  4ft5.41i.9U  Ärt45»fhl 
-e-'ch X 
cttwf. Sf. SeX 
HsSe. S, flttX 
Äevr A f. SIHa» 
f&t X ip. 1. ftrril 
Ste?«chir«tr. I<& 
I»i| 
Csw, 6, <55rtsrr. 
Xnana, S. «Hhl X 
Äerä. X Ä*a. 
ZL-tSeLP«LichreF^ch« 
fcn5«ti X 
4t E^tvancU,^ 
V Silaach, C. S». 
Cywc A Ätm, äaiL 
<^4 X 
HrseaLL». (T.3L. Seiner- 
URntni X 
S^uC^ÄsitwMX 
S- P«fI»idlL 
entsset, SLJfthl 
€uiahitftn; sL drr. 
45 E eirA L. Ss- 
(Laßstzalb.) 
SftrtAi^SL, EchaÖ«. 
(Uamt. X 
ZeichourllLrmlg: E.=D-mthL«er; V = Sttieetor; X=Ltlephos Auschl»^ 
"«o? iffij 
M--'
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.