Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

4-y» vt-v 
Kott-ustt Damnr 
- 309 - 
Kvtlbttser Slftt 
tm III, 
'«Hft.tx 
- 1 B’* 
, , 44f#i#tNlU, 
htdip, P* 
Utbst»#4 3, 844 
m luto 1SL -«b-tt». 
Wni,sf 
Mch. M. WW. 
Itt. Öh 
tw, V, Oa-L»tt. 
Ötfrtl, «liiuMnNfri 
H-fiKS,«. &, Ätl4l4tb 
A. 
Ätstt, ck, Sämnkr. 
S»-. IHAlff, 
svdsrf,L-ruiir. 
Hai». C* $$4lrr. 
Ufflrf, JL 
£<U*4tt9, V- V». 
Ltrsbet. Cm trtbfUtb, 
3w#m(di, Z«4i#f 
9H LTts^'sch, QtWR, 
tU»4«s, SL flutic«*! 
tm 
v. b l'-kch. to.QUMtt 
£1*1*1 ;l 
ed^ni, «, Ww 
K» E v«l. sr^ 3<6«Uk- 
«Hr. 
Hctidrr, Tbchlkr. 
Bnld. Ä- Übt*, 
staub, LLab«. 
Dnr<ia. IL $*iWb4e<r, 
Danr. fL Lchlo^cr. 
tirntr,», «ftit 
jUfcrmantt, L». 
ftnrtti*, SUtjä*r, 
Hcia. B* £$0> 
MUKlt, fcL örstitasft. 
Vdau SL €A4Bftr, 
vrsde. S. 
Ei»»». tL <$». 
tnwit.fc, IiefditreM. 
Vsüsraß. <äL Bachttab. 
100 E. Sttae Bcrltarr t*cs 
tL rm»i»Hkscllsch«ft bl 
M Sertfce*, §L As«. 
tHas^»»ard< 60.) 
Aabers. L. Haatbiea. 
Der». <ikf<$»* Moörtzja 
BfB. 
X#mtii«a. iT* $wU?M 
lUfcrnawi&.D., 64ettb 
tfctrosb, tL Privatinr. 
Hschvalb, L. Cchsritk. 
Ää|. D. Sttfccr. 
ÄeMb, R- Schloßt. 
Ätoe. (i_ S^fnrhtl-. 
Aaem. Äa^mbctt. 
SLhs. tL, ELendni«. 
Nas. tL. Ästtett. 
Ärtf rf, 5t, tifckr. 
SCtyr, <L Sardttvbiere. 
SidMi*, ^ Äs*. 
Nv<n»ders. L. Lav'chcr 
«£|:’hV 
focttt L, €*ulrr. 
«wfsA. Ik. fettinfr. 
Sie«, (u Ha-ttrne. 
SMttr, ft~ XddMcr. 
EchmLdt. 9L 3*6ti 
— &, flium*. 
bchLltze. ^asfctfla. 
LLsLz. L. L-dcher. 
€tne, *- S-chhalt. 
Gyjüjca4E, 6L. Lo». 
Titd-t. L. SiHoBMlT 
$rrria. 6eÖUi^tif6tt SL 
EdnaibtSreexfAQ^.T 
, L. Schreib« 
lüi 
t i*»kNr, tf, 8$y* 
*e6w<ii*. 
D--L. v. ftMfctji* 
(iMfll, ti*, fAPrtMf, 
ÄtP4ff, Ö, t«‘ÄUf. 
Vf6»4#*? ^ *tUH, 
SStii4, ÜK «LhfM. 
Stt, fUimw 
fiHAul 64 
Zchmdl. *«4*1«». 
GsttL U„ «». 
|o» 1, ll#ff 1, 
E, Onß. tl. 
<Kö»iMär§iür. v) 
V ». n rue-Lt,. 
i$^ thiMHn, 
fViatr,<s, Lch«tldn«str 
Jkrelie^ 
statt, tIstiM, 
VmtfAt *** LchstiKv 
w«r, T. 
IraiidK 
^»4- H. 
Äatf k C». T, 
la<A, H. ,liht. 
.ttMAM«, 54«db« 
wkf, 
lr. H+ flfi». 
3»fef. t4. tfiä4tr, T 
ÄttfcU» H« 
mHr,T 
AtfUifa ^K&itpirtst 
Heute, H« 
VfflEtldtf, Mmi 
t'iclf, %, tmn. 
$Ad.k+$a*«t T 
0- (hMctatefcM* 
Cm HetWbtt 
1, 
BAiC. 
Äefct, 
€#awr, batikt 
■ftr. 
Lpar. L. 6*abs*kr. 
Sriafccrflu C* Bartrer. 
Sdfi, A. fktfttfdkffn. 
Stnt tL T«pjich«1- 
brtfiBft 
AaLdt. & Gravam 
SirMrr.^XiWlmaat 
101 E. Stöat2&, Ätatitt 
Lyir. gxjtfrma. 
BaLschssde. 0^ 6a 
TirL ftf». 
gÜMtr, <$^ 66srib«. 
dkebrti, Sibcri*. 
6dM4 3. SirtteaftL 
iorat» 8U Lmchcr. 
2»te4L % 
btflL 
finget, SaltlkL 
Äixbh, LL, LsrpAoch. 
State: Sa- 
SWh; SU «»ftStt. 
w*t e, Kutaa«. 
Sa 
sä*®“ 
Sl^a; 9L, (»rttceL 
l^t^e«nbd«fc. 
B6iVf"s«aL 
AHs 
Hni 
K 
‘ MsyKrch.Ufcr. - 
SO. Kott-nserflr. 
EkLÜrertzr. 
Rfftbrrt 
■ NüÜtzerKr. 
1 E ÄtififT. 2K, Am. 
(lAtfijinär. Tb.) 
V Ätfcirr, 8L, Lr-«irL 
3*$* T 
ftalMaii, 3U I»UfL 
SmaoM**. S» PlL»»» 
fkt 
gifle«, L. SnehtLT 
eiatber, 9L Äan&imt 
HL-et. L. (>s!ftit 
— P. As*. 
Heppe. öw 3simpfki 
iittotL Sctoa z. rett»« 
Htfl. Bnvcrch. 0. Er« 
ßsK ^4lceL, e. 6. e. 
KÄ. X 
9R5a«4 «U Ss. 
3i4trr. IrZpecL. 
Stufst; L. Am. 
9b*K Ä» UprL-r-h. 
6ir6c*bttt|t*, L.Or,pr. 
Arzt. 
— SL, Äfa. 
etrefamst^cr, L. OafL 
e^tcrr-Ärgdcr, L, Äsn. 
Sibce«z*,<B.<ns.5lssca. 
SL-öSch, E, SchlLch». 
»ftr. 
Behfoib, L. Sb. 
2 £ fträftfT. r^. Äs«. 
(ZtotoyUsÜL Tb.) 
)Lüt$dnMJtfrL(h±) 
Becker. S^S». 
BLUcha. F, Lnchsr«. 
Batie4,3uSft^uimti. 
5>ÄtL*LSmtiM-T 
— «- toÄT- 
3 #kN#fr, Ü4 LchßiM 
mtmu 
SM. «3, SE 
tomi», fL, t?» 
WÄtrtHWC, 6t» 
l?MU#bff#,i4U«8rtl 
ViNlNi, 
«fiflr,, g 
g, 
lillNlif, v>, i4llkf> 
««H4, f * m«, 
Csitfi, 
P4Rl4ck, <#, 
fifiipff, R, r?». 
Psdr«4P^ 4. t^w, 
*b#*t, tf. 
SViÄHjf, 
«. ^4VwHf, 
ft*f!sr< Ö. 
3*41«, #„ A». 
6*U%, ti- Ä*i^4ff 
^ckstt. ü . rtklN^ff» 
li, L««^N 
54iNt|, «, »Üftwttr, 
Si«Sfi, E?». 
UW14, K. ÄdMrn 
Öh 
^cr.«,P-rttS4vwpl 
3 E tiiitf* 
V Sui«, II, fifliNlt, 
A«Slrfi«». C*rt4b», 
1NljL (I* 
fV»#r, Ä. Sr^«iRf, 
tf#Mb, C, 
«lilUl. 
fHt 
3<*C X 
?Üi%tl<NU rs. IKchiff 
itu*, a» m*«i. 
H. 'Sltf&tf**. 
«ras, C-, 
3#na«*, T, 
f4öiu Ä. ».K, flkfÄ» 
Ept»drn's 
Itfei H, Vfttni*. 
lUNe, 5» Pä^tttNrr. 
5a E Ba^cr. L. fristtte 
Sklfr« H» <Siieft««ü}ll 
IWifsiee. JSL 
— ^ ÄrtuttbU- 
dnt^ A, B»chbiL-cr. 
A«Kf, ftr. &M*e 
MFttAae, d» ÄiUbML 
Übt, A. €4rift$<»fr. 
Losit. 9L flsäHfik 
Äs»ail Ä. 55». 
Vesss». ^ Säste. 
Ämeitt, 16« hitotrat 
Stltxfr, CL, Sf|üiis 
Etiftr, Ss. 
5lem<i, Sf- Äs«. 
2ttöb», L. S». 
VrL Äfa. 
Seiff. L. e±triZ«na. 
4 E Lebe. SL Xre 
tMTL (ttttes^r. 183.) 
V («4c, c, €4*$bl 
Cu ctidft. 
Srrq.2<ttt3«L 
er6a«.S.S;4*dfld.T| 
OttitiL i »rieft*«- 
hbiriL 
DiL«4S«.H.F,MKsrc» 
fht 
gd^ss#. ^ Srdfs&L 
Smaarit 6» C-lpstt. 
6L»e4«, ^ TtiAImekr. 
Hibscr, C- (Kitkr. 
— 1L, Snffabr. 
3bitf, L. lr:6irr*^r. 
Älrt. Jt. Ä#6IodbN6. 
ÄeafcC tu StiatiktOT. 
SSmut, O« cfibfitKÄ-T 
SLi«L SU ScrtMr. 
*<tju e„ ä*ol 
Äabbtig, S- Lch!o?cr. 
Schrltz, 0, eÄLlcgcr. 
Sifttiag, 3U ’Eussfiit 
U E $«hH,SU^ri»tiifL 
(ftüdSptht lotn) 
Stftlfttri. (T*ccai Ers 
Uif.X 
BtstBaaefUSnitB«!«. 
Qafctov» (L, B»ch» 
badtrtÜif- 
A*r(ta, Ä» As«. 
Stticc, 3-» Ei^nrtfM. 
&iy#, L. Bm 
P«»«ch. %. M. Sifilt 
P«si»». L. ffctosUl»' 
hbt. 
PvQH. Sstzs. X 
Eckmibt. C, 3»stn«. 
Lruöp. 
4b E $«*«#, 9U Prise, 
litt. LAU MocLit 10b.) 
Sie. *. 43. Pol. *m 
9f*tü4 SS». , 
Ucher. C, StbcrcS. 
Ä«etSt.MeA 
gi*a,C.€4afibcn$£J 
4ll öküf#* »„ 
fotlNtfl« Sit^bit f 
Mb##f, m. 
«»«45. «l^ Imiüt 
IIIWflHt 
VSIbllf, H. 
VUff, g4 lM4i)sf 
S/4f#|i»4ft, <1, 
^4Wff, S?-, 
Öt UiM««1«ft 
«, «MB» 
ShfPid, 
S^«»4ch. 0. >Utins- 
WlfWE 
tlM4i tf>, <N4fll fleH, 
WfWH, «. VKW» 
E Gfrtt»)»*«**! T'&n 
& Wink. Uff *M, 7 
h--»sp«. rt. fMwr, 
1 E Ottffi« («ütufl, 
^l$44#P4#ti, 0< t4itin 
dlK H^I*4N# 
MKi, ,1, 
^4S»L4, « . t'tf. 
Ä4vr«4. XANtiti, 
b« 441 Ufl» 
84iNhM, diSiUft 
ÖÄiit 3. Ct%4* 
r^HN. 6, ÄiKlt», 
fta E tlftoS, tf, 
«SrsMt 101 
V 4d*44iffitn« (i* S« 
*4tirtt« 
ArrlL K. SS», 
fMewtt, 54i«dbf« 
II«, 
ftfstf, (Tb« kschdkb 
PamdMa, <?., 
tk*«L 
OrtHAt, »4<«b«4 
,l4ht 
ftrttitarirtLSAutfttia 
Yfeicffr, Ü* 
Lch»r» 
Klflft f. Ai« 
Prr^chkk. X 
Csebt, J, Ö». 
S4Ä|«f, C« Qijinnifht 
€M»rWt, H . lt 
kfs, SÄi 
ßftihtt S» fCaI«r» 
Lck,ii. «. 
€«4, <U ZKftkr. 
a, t?«. 
fctait, H. d4f» X 
Si»p»4L. tS». 
7 E ftiztf. 8. Bt%». X 
£xsifi A. t?*r tVwl 
^«NL SL ftlMSlftt. 
A-tzt. ZniKeU4. 
SMfttti, Afeu 
S I, A. 5Rtri*t, 25. 
E Aiifixt X Snäift- 
AfdU^ V#^2fl4««t 
Päalr. 9* S», 
tftvr, 3. 
Mdiju 31, i’fN-jeii 
ßirh'du ft, ^<tüt 
iUle. Ä, 
-»»M«. SL E*Hd; 
AUr<ntc«#. C. #V‘t 
Mmmu S. €M». X 
«it4. tu Xiiff. 
Anita, 6« 6a4Hak 
S44trftcta, 
EiAsl. S. V». 
Britzntze. -V 
«<- AftK^v Ufer. -> 
Ä«üa«i*. ->. 
3 s.«. Kttieaaie^t TL. 
E JUa»tec<a &, 
MliSÄt X 
$ea!/, tL £$arftaa£t 
Devarh. SC. SaNL«. 
Rlfeoau. SL L». 
3«x!ct Ä, SCiWK 
kefcto; 5U tWtftaik 
Ärnak. X d84*i<4«nb. 
At*5ä, 9. Arvchcr. 
2c4»<t, D- Af#L 
Vor», Sw Saitillit 
ko^tt. 5-r L^r, rr. LrzL. 
STififr. S- Trl-Ur. 
Rambtrju C-. Smlrt. 
Stft» Aasiger. 
RLpttr. L. WÄifUbioL 
€^Mk, f. S». 
€w&. fL W^ihtfabL 
epifi IL S*r. Stit. 
Irt«, C-, ISotHÄL 
Sogt 3u ÄKtiAtL 
eitsL Ch. So. 
10 L e. SCarisxaaAc. SL 
E 3<f* SL Äfa. (V«» 
fcli4) 
\t SftbeM|. iL ScdnU. 
«b»chULSe«LKchbrnr. 
Siabscr, tL Am. 
Seite*. 9L Sotsßt. 
Mr?«-«. ZLrL 
eim>. CL Af«- 
Se«. H, Cb-f^biml 
€«r. 
3e#i»mu E*. 
10* 
K. Äim 
£e#s#*6f,. 
IM44<4, Ui H4HII11, 
. Am, 
Ml, V, #?te 
ÄH#, iU 
Ap», 3^ , 
flirt#*». JL Aiflw, 
f46«, tu, #N*4ftir 
|4«l|f, W, 
5<144#lr t» 
P» 
tl F4WW 
a, 
f^W.^,WlH*W4N 
itMUH, Sk>. f*4lt»M1, 
H£ü4#U# 
% Ä, o^aifc 
1^»M »fWltil»«*!”, 
fMwit C, M« 
C„ Ä<n«, 
Cer«Vt4k 
Wtz-r- 
it. IVAirf. 
C*Wh, P, #UiKft, T 
fi*. 
5<KHh»H, 5«<blAl, 
S„ ÄdtftiNt. 
Ä411 finHfVt ^SsiftÄk« 
Ä««rf. «1 A«W 
SL 
$4ur,tot. H. Ärtsilrt. 
€*|ta, P. S4*he 
Ekrdt A . €4b«rr4l«llPSf 
timur, f, rutzo-e. 
liE^kuba^, 
aaj^tuei» K, 
fctta 
tL Änbifc 
Td<»«r, tL BsHblrr- 
f», Ättt. 
3<<bl<L L-'«. 
IMHiK 
l*ti, «« B4NK<ht. 
frm, H, 8!«. 
favut, Ä, S4waS<t 
«4k. 
A*#f, S. 
tnteiA. X 6F» 
Ä4*!i», S, ^iwsema 
ftrowt. 0- «#Wb4 
Sat4«*ft Ä. A*«. 
» Vitwü, tL Xodft 
fltitW, S, ®4«INttÄ 
Ä*6jK«»4lb, #, f*S« 
G.^4«u« 
«E*r. 
S4üM|, L. Slafr 
schttti. 
BdbmHx, V« IWtt. 
f?4Ut, €*■*«. 
13 E !&*>£. L'LrnM 
flahtut, tL 6®. 
Ä. 3<M. 
1MrtUr% H„ ßtUctin 
X SCmtt 
- L. 
flktrKL «1r. S*. 
sstfeasi» 
ÄtÄÄfi-, Ä» «Mak 
- SL rs« 
Are«, SL, Sm. 
tnM, Ä, SteWK 
£«*#. & Zi<4*tl 
jFUtfent*. L. Ata. 
^4x$d. Y, Srs«t 
f<^k Sewiirr. 
Itttiff. fttNUW. 
€^Utib<t. 
S<d»MLL. C- AtÄ. 
«4ba^ F. Aa$<<kr. 
IwU*. ffi» €4«6a. 
IbSftr. Schr^rvH. 
2M«t|U A,--W». 
liidparirr, &6cHk. 
Stil«. &, JCiotttt 
55#$M< <L TttZchL 
ArDck. 
14 E SuMtr. L. Dr. 
rtihx&rf. ((«Lochet 
Ukt lt) 
H. Ststa, Akaswr 
LMk4.E,Prrt«ücL-bLK 
SKubfcr. H, 2B44n. 
|4rif. tL It^cui 
— S. 3t„ ül»-r 
an. 
Wrrr^ V, A*a. 
St»ltl62. Steib. 
)wm $u A<*xm. 
— C, ZD' c-NL. 
&«{«*& 0«U&3$« 
jpttoESr. 
S»|iea, L £«tste. 
ISEZmN*, L B»ttl 
Itie. 
Am. 
tteemra. ^ €ui«. 
Fracke. SLGiLtzZMnftr. 
15 HiHNl, *, «£«* 
M 
$#!> «|4 
WtW4Ä## 0, 
#6t# Is^4I»t 
1^#, S. fktiStNi 
iwü# f<, 
H4 
rZ'VAtt«^ 2L €*♦! 
d ^ V, 
Id E |^5tW 
V Wu^fi r- 
f«t4*A A, S^W'iNte«! 
-4-V^ 
<1 - AtiM* 
e^tlWi ^Klfb" 
6411#»*, Ö, 
«4tt, ft. r»chr^. 
Ä<lt t<4b| 
trrs. e, w 
V4d*l^ S. s?4«ff, 
H« fm 
$4m*L W, 2ilW» 
I4*ik< c«, fit if« 
4-chÄt^. R. 
tUi-stiv, C, AHR, X 
t* «f« 
17 E 3« 
v*%L*ut.m um 
tlitcr, Ä*, LchM»tM,Utz4 
X#n*4*fr, V, sm, 
<$» 
^•»»4*IUÄ |#41<xK^H 
ÄANtr, n l^rt 
$4sls, 
tNwert, S« 
&tk)irt*eaü'UK w€4$#iki 
$« ^htihrf, 
»tz E ti<4, A. Jtiairt, 
1211 
V L tMÖmt' 
^WitnK 
StmU, fr, Ä4W*A. 
dkawyt, 16.-6älwt«tb. 
«£d<i; A. r^ad«. 
H«rip4^. <L 
5W Äw 
Mt*, ». d»<6w<k 
Alussnl, Aw €4«<ttotR 
AM. S, 
t<Wt. *v A*hl 
tah*. ?L X«&k< 
RftfasOL tL fisAtssl1» 
Ä, Stebfcella; 
A« f*Ärtf. 
^Svfi^L 
Lrksvr^ C, LM»«L 
Söpreft; ). iWr. 
t5*a«; 1„ ÄatoMm«. 
1D E ÄfcaiM^ tocs. 
<3lsigäitii> 
ttEeryi; A, fonatfa, 
CSbitwIi 
S, 6». 
tfaa#» ». «?». 
6*4^r*2*ft 
tf. 4ähI*r. 
3****. C t', A*m. 
- V, A% 
Artmniit, L V». 
Atmliai, B. 
5. AetiM*«. 
S<%m, e, ttrWff. 
f^avWt, ?, 6». 
fttrii A. Airfifef. 
Ä^wm. 6. t?„ M 
X 
S*tM*(T, E- f4m» 
ßrei^stzttMr. 
S^Uhm.ufi, 6*, gtttR 
SeUrr. 64h*«. 
29 E T*ctti V.V». 
X Serk. Z . »ete. 
A, Bachb«>. 
fihätsrr, 51. Sü'-rL«. 
Äv fHzatz 
äL LedervsL«. 
66B2Mt^6kt Cdtlratt, 
Sactd (\ 2tr<b*-lcr 
Äa^c, Ä„ JCiti’caL 
äetoüu i« ÄtibretiL 
A. BdtirraAt. 
SEaAtitt, fLST^a^- 
Ärkh. ». 
StoBhaxI^ P» fUmiA. 
Stert«, SL S«*5»«. 
SU^ife. 5, 
€4toi lL «üftt 
LchrU. g» €4toßlw. 
eiSitott, e. -rihniL 
LherZ. rs. tsAl«; 
21 E Beat. H. Semtsl. 
344cl tL <N^tiL 
21 |4 BsHtzM. 
IM4WW, 
S#Nsf, ^4 
ti „ «rttiü»!«, 
A. GiH4E- 
9&*yi> jwwrtfc 
?1l Ä ^ 
& i 4 14 
E 1?«% v. 
H) 
U vns^ «, 
Ifrtitj 
r^r-4-1. ^»si*bX 
S0.8oiit.ufcr  Ufer. 
Tk, 
Seid»* ->• 
lES4i^d«,e*flNildhi 
ltkfir'«aa4au^fl4|Sj 
ftemt. Ssin, 
ASutiK e» SSat^et, 
fifct. 
S-, Dvch* 
X 
2 ES<4^uti*. »w9k*tflKt 
r<WAS«iicr-.$^S| 
t^uc. L. Aaltet, 
täm«.Dich. 
X 
3 A^4Lttijü»P. 
E 4kttlWL #€&« MStt» 
gMg 
<W^flClUSlX -> 
ll 
E 6ki1ut. 
5 E %k,<kt(, 
i>n« x 
X $*««6, Ew 
(-Lium. t, «6ttUt» 
A#M1, *L §4«wum, 
Ctttwtm, 6. &N& 
t#w Li^lr. 
«iraiwtt 1 ZjpMbIcl 
LMrl-c. A- «km 
iiMivt, ttWto 
- E 
tHp X 
X $am*£ &w $**tvtL 
iKt >%l 
ttar$. Ä- 
Äimihmftai, S$v CteeSw 
AlTTt«»iaw Ä- Lbi-lcr. 
CtilititL «. SUÄfiL 
Ctscm^S.96<WaawK 
^4w«iL 3tw EMeOtt. 
64tnimM, S, <S«rScr. 
6-imihesti; S* 
AidAtt. 
SetihW 
TE<Mlbw«^SL^iuae|L 
sSd’b-.SS) 
EA«**».r* 
ftfcte 3L 211 
T €4btos>«;S,S«S6tt. 
TvrMELSEiq«». 
»**»♦34** 
flUyi, 3. 
8ö4«d8m«: E=««tftiMr: U=C<t»4lta: X=:Xd<t|M^b^4> 
- Oa." r V»  r*j£*r z 
„■&<■£__ «5<5T
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.