Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

<Ln- 
lll. Ü$IÄ 
i*MWM 
Kottbnser Damm 
Kottbuser Dmnm 
T* 
*+ 
JÄ%’ 
&■; 
Js 
iv 
*hr 
K 
B" 
jF*- • 
% 
ii u, 
P„ Hais*«, 
vehwmt, *„ g»i#nrr. 
Vieftg«#<, <*., ti», 
Ädtarr. R» Cwelt. 
Schifln, 
SKÄllfr, Ä„«*iiiff, 
P»HII«, «2 1 
Wapt, il^Cmnib.aftiilii 
, faul. 11. ti». 
Wtlch, 8* «IfHienCT, 
Ö4»f(lnr. 
Schtl». «. lilchlti. 
21m«. D., #ach»r«if. 
Ulrich. 0„ IllAIir. 
SlUr, H, <2 (Dahat 
Xiii*brid|,e.,®l8Hf«fbil 
5iJ. e. Ȁs, W. 
£ tiftnUlti 6* tlMrr- 
ellflmbt, B- »I». 
Biet«. «., Bf». 
*9unft. C„ Schlicht» 
wir. 
Bemann, (Mb. Kftlor. 
*.. «Ibl 
12* s. <l flodftlir. :ti ». 
Schi ttUbthr. 1. 
EWtilch(t.i»,HPOtbtLT 
6e*iefu*f/»-*M«trtt T. 
Wweaitlt, Äaaafaclat. 
wddlg. 
fttigtr. L. ÄitoHHldf«. 
S«*gi. L. Bo. 
»eaW, «L, e<Driftff|. 
Bdwr, «.. Sfa. 
-<- -*■ 
■*• GchinhUfir. ->■ 
13J. e. GAäaWsfir. 3t 
EMutE, «fat (Knie 
»»aigftr. 74) 
V HdtraiM, H, Ob 
Itltgr. «inst. 
Lohn. H. IL SHeM. X 
Oetbt, a> . tiita. 
“Mir, Ä, ftnkarin. 
in«. 8L Lehrn. 
Edjerififralir. 
(woan«. *„ Vuchdall 
Äliap. $. 2 anlehnt. 
Pfrincr. St, Si^acttma. 
3)r«fal, «, 2rttd*Itc. 
«afeaftlb. L. Sein». 
Sifsiur, <£, Schneider 
Stllt. 
Gch»arzsalb, S» Schah- 
Sl«dtui»,S-G*ittbcr. 
26»a. 5L Gcharibma. 
2Uann.1L  Tck«idcr»ftr 
Sekt, St, euuarnhblt. 
ita. 
SfllftftlM. Si ?ofancnl. 
Billig. 
Zmlä. CLScharäitrattr. 
H E fttaaft, t, SB. 
Satrrt84Ur»ajiiM»i>l 
Btlmg. 4v SnngreBbUg. 
SrraNl, L, Gilbrotit. 
Tatra $. S, G*atzat 
öitowlt, H, So. 
fitnaoax 5, Golbarb. 
Xrptxtt IJ, 2trttirict. 
Siric. 5, Htffcmitt. 
Slcbomitt SL Tischler. 
Gälte. SL. «so. 
Gelchom. 8L. Okfla. 
Glmt 5. Piia. SmbL 
15 E Sarsach, Li,Eigta 
tjäaiaia. 
Steah.SHXB.fo&'Sröil 
Saab, SL, Bachhalt. 
tzicdlkl. S- flio. 
fiaH £. fletbin. 
Heilt. C, Hfa. 
Porr, SL, Lchnntrr. 
Sitfc Ä, Cb. trffsr. 
6lt|rfaB,£, GI«troi«6n. 
Tasbor, zL, fref. grott 
Bxfcm. 
Zotfim. L, Sntfict. 
Zef6ö; I, *im. 
Srroto, 5- tlolesndlB- 
bbl». 
Seif. 3L Sa«w. 
IL 17 E. B-w'L. S., 
Ret-llhdl. X 
Ämtebrrg. L, Äfat. 
Seit. SL. So. 
Stielt, St, HSdelaiB. 
Sirtart. S, EtifrotMria. 
Srmt. ß„ Echäntkr. 
öraSt. 6, eijotB. 8,pft. 
Sälsrik«, L, fifm. 
dirgal.fc. Sänrifcmsftr. 
Äse». Ä. S-drkari. 
ÄMiag. S. Mchl-r. 
Stta, ff, LiW-r. 
Staicr, 3, Äfm. 
Sotri. 8L gflfrfoiB. 
Nkichtr, st, ettffaL 
SRiltag, Z, ZzptL 
Kcpt, ft, Vw. 
Srigatr, Bgamefiit 
PrE 8, SS». 
Preich, g, Saft». 
vhüg,L, Daarcu-Loafnt. 
I<l liWrla'lal, H„ fltew, 
ÜIWMfimotia, fl,, ll'AIrf, 
ix, 
6M, 
Vrltw, *„ Aim. 
tUil«, (1, 2*1##«. 
tt«#, H. I/lfif, Oiifwflal, 
w«i4 Ä, s>,>««,». 
fl, «OrjiittfDttllf, 
OHfl, (I.. ti«n>(l*w. 
ütlatl«, 8, Slu(Vtmrfml 
M. 
ftrtlwaaa, L. S»«>«d. 
SNAmlaiL *^tlfHlma(ir, 
Vfltfr. 0.. «Im. 
•tiroigfl. <k . «fei. 
Stiel, R, Schaat». 
«dl<ulli(l, H; (HSillfr, 
«Zdiintno. 6., «Stil«. 
S»«I»I. «.. WfiHfitr. 
®i«U. H, 6ai46itr. 
«trttaA«». tf-, V-mMa. 
yemaaaa, S„ «so. 
Raba, 9t, SRtfiet «, D. 
Sri|, «am«. 
20 E V*t)s/<#* 8rbfii 
E Ilagaa». ÖL, Statt. 
rar. 21.) 
SMctft, A . SLloflcr. 
Cmi6, St, t)tamta|bti T. 
»Itate. 0., Cb. P«ft. 
«llütt 
Wrammj, 31, SSafa. 
CXtaana. 81, H«ljh»la. 
Jhtlw<ri. II-Nkchaali. 
SSäart,«,€4lietmaRt 
Echalal. CU SUAraritr. 
€4ntM, fU. $e(t-*ffiiL 
etdafamp. 3R, «inaparr. 
Bf#fatt. IL todimeftr. 
Silk, ft, ^uabttlo. 
21 f. a. SaAmaaaftit 1. 
£ Bache'icht Erben. 
E Uagaab, (SL. -^raa. 
»tTjfr, P, Prta. Sfamt. 
Vaiuoa. G_ »tCatr. 
Xitifäi. Ov Qotfrt* 
fabrttia. 
Tltiftbelb. S, B». 
iaichrnsbrk. (f. XaÄlr.) 
Qrrfalaa. ($., BaUkkhdl. 
Stift. 9i, a«tatar. 
ßttoio, L. Stibnia. 
HabtL H, €<6arib<r. 
Mtb». SL. Slrattiarr. 
SXerig. fifat 
Siagkl. Sb. 
Pnizia. StrHin. 
Slriau <S- <$ii«Wle. 
@6Bte, SS, €tciiirotf. 
Selaalfa. 8. Nachhält. 
Glpili. T-. Fraa. 
Irojaba. R, Pst-Smst. 
Uagaab. SL. Jtfn. T 
Sagt. *.. Sdiaritxt. 
Saltcr. S, Cktto. X 
Siatfler. B, 5». 
Lirth. S- Saztahdlg. 
Silt. P, SfaL 
■4r gaÄmaaaftr. 
Hoin^taafka-PIatz. -> 
öflyyftr. ^ 
22 Slävrplatz. 
E Rikaf. 
ÄäHt.SL, X66ra^an!tr 
23 E €othca. », flfat 
((ilaafittitL 4a) 
V t.SiSöaiaU.tL ffatri. 
95c. b. SnL Packrtsahi« 
«ct Cki. 
SaiH. 3$.. Sa>. 
$tbrta*, it„ litbtiatB. 
SrnjaaiiB. 3R- S». 
Bittrer. 9L, flatiötr. 
Smza'6ori(i. SL Sakr. 
BiaiS. ix. XtidiKt. 
ToderS. St, tSatglabn^L 
dniltal. 31.. Strgolb. 
glmalao.d. ÄttaBbrti. 
irranft. H. Sraatt. 
ArikbriL.B^Raftkrzricha. 
— SL, S^irUweät. 
CkiigL 8» Ti'ch ler. 
öriatat, S , Se. 
Haach. 31» äfm. 
Heia. H-. fjfbmatlitlrc 
{fdbH. 8. slnahrtalfr. 
Sabta.9- Schatibemßi. 
«asift, Ä., Ja,». 
finvMa. H, lifchlit. 
firägtr, 6.. äfau 
SföKaftria. 3» Sa». 
Rittig, S. Privatier. 
Soatasn, B_ NechraiL 
SitamaB, S- SAaribrr. 
SitolaS, F, Böttcher. 
Crtnritcta.8, «chaei!vr- 
b8l 
Saptafak, SL Santa. 
Perlia. F, Gäaribtr. 
¥Iaftt£t, &, Sükria. 
Rabe,ky. P, SS». 
Robert. 3R, SüScgaithe- 
hMria. 
Röbl. 8L G<5atibmaßL 
Rother, <L, Ciseleur. 
U, SSItchln. 
MtljfWin. V„ tilw. 
4chl»««». H.. tifet, 
lÄäbfl ,St, VlflätffiitMa 
SlrtreaH, R. tilfliur. 
®et«, U. Vltn. 
4i«liibfti, I#, Ächwßet. 
4lriama#a, H. ffiufil. 
$lta|«i. 2e, Lqah«. 
»bal, *„ «»> 
llfliiiS. N . ZAuelttrln. 
Ktaai, 1%, IMdilet. 
Walter, #, ^iictwiir. 
‘iiBtrr. (f.. rttau 
•21 -!»»»OllH»». 
E AI««». 
Schwer. l$„ Äa(6el|iM,T, 
:ll E Üldlf. H, llotaalal 
wbblä. T, 
i), tlMarbft, S, Ct, 
$ttfl6. Jafpttl. 
tlngtr. U, Vebt«. 
Carr, S,, ttnilnr. 
Öatlntana, *, tluditinb, 
Hel», C„ SSelaDatb. 
l'abwlg, 0, flfat. 
Stiller. I, StellCMatlt- 
«fiift. 
SAntaiel, 6, ©titribti. 
Sleiit. «, «kbinchaaier 
aedai. 
ToMrt St. flfat. 
WfbeaM, W. flfat. 
Heitler, ö, Tttchler. 
32 E (Nailrr. H, Stallet. 
(Hatbadifrtt. 14). 
\L (mwbent, *, Jaloaste. 
fbrfc 
ÄütMttl,«, Bachtrack. 
Bralhaa. tt, SaAebblg. 
Salchd. <L f/ltteria. 
Bob«, 9„ SltBlkr. 
leawrJU», C, Ras. 
Vtbttt. 
fllalbe, 8L, Treder. 
CUlcba», 8, Asm. 
Maffle, I? . €4atfbtr. 
Seiltet. S, Tchärzea- 
Baafttl. 
Müller,»_ flfat 
Saalilb. SU «talmaftr. 
Sfimft. *L IlitMtt. 
etriabem, H, Äs au 
Sliver, SL Sdiatiberia. 
SoUtrt, S, «tat. 
33 E ?ii«aborf. (f„ Äftlifr. 
a.Bomtdorff. P, MSItt. 
Crbataan, SL, Saft 
trirtbitt. 
Rtifc P, Saflntmialtab, 
CtanbcBthi. (L Sraatt. 
Srfitng, S- Iasirt- 
atnltab. 
Statt. L. Sattln. 
Pitisstr. E, Satzra- 
mtaieata. 
Rickter. 6» Zasn. 
€4161«. X SaiSHab. 
«eftetr. S, n räumt. 
C trüber. 5-. lifdiler. 
Uber.H. u-P, Gigannt 
bblo. 
llCrich, E, Riamma. 
Soqt. ft, liillrt. 
Stybl,3UCtatiib.Ei6afhL 
Sialttaaaa, 5- P»l- 
StaatL 
8ak«k?.P^ SraaataSea 
BtftT. 
34 E Sittieollt. SL Saft», 
iotratb. E, Wlbh. 
Cbltttg. (L Tilckler. 
»radä'ch. 8» »ltat»att. 
Ctasftff. Ä., £<baaf». 
C1- ClaaittftinaL 
TrtiSgft. C. Gtrialradf. 
eitril. C, ülearaer. 
35 E Echabsaaa. 8, StaL 
(ättaibmi’lt. 3.) 
V «int. $„ SmtalL 
iürbaaftr. KU 
SittdOT. ir- ®«attr. 
Tollt. SLSatSbrfcnaflt. 
rttrt. a_ Ecknkv'kt- 
tSoübcrie. 3- Schätzt». 
jSäadt, SL Äalfifctt. 
Üanlct. Ü, Kübtz. 
fltscar. SL. flfat 
ftrttataaa. I, Sidmeftr. 
Äodi.ti, Criza-SdätaiftT. 
S«ab4bttjttr, 9„ flfat 
SotV 5- Sttatr-Aafich. 
ffiaftr, S, Buchbtack. 
TrtfetL Si. Sattler. 
PaL SL, Ältapatr. 
Ratz. E, So. 
Sdjatiin, B, Schli^ta1 
Bitt. 
Stoiber. H, PorUtr. 
Better. F, Schicff«. 
SoilichaS. 3t, Äfat 
38. 37J. b.  UrbanSr.82.S3. 
E techttiBaamt 6, StaL 
(«ttajbtrgftr. 1) 
V Siatz, S. Basalt. 
Bock. D- P-L Sachtmftr. 
Sritfe, GL. Äfat 
DrSffler. 6- Eteaer-Uaff. 
Eiert, F, Schttpa. 
9*.17Ä«ltfak«,», tMIrr, 
itfkf, H, «im, 
nif4n, R. Hi«. 
«h*,w,1I*I,1*«*iiiHii, 
fMba,«. Cit,1>«)uili«. 
Aiildiftin, H, Asm, T. 
wiiaw**, Ä, yrim, 
Stfiajw, 
Ckanltff, ft, 8»r. Pmwi, 
aisifa. 3, S«atz«Mr, 
Veid, $)„ »tMltt. 
««11, «„ Minat. T. 
Batbiataa», A, 1'fftbtb, 
»artln «Mffitr. 
Äs61. 81.. 8,b 3nr. 
Wawmaaa, St„ Echlasin. 
ÄMif. ,1, «stdat 
staube, lib, fllt»»aer. 
*a|i#ti,i«, WabMe. T. 
CAailBla«. 0, MiAltt. 
@»IUllll8«r, ü, Strta 
bratf. 
Saga«, C, flfat. 
Saufst, ti, Lchayat. 
llrbeafir. -> 
W E 6*aiM. 8- SUahm, 
iNtatlttiti. 10.) 
V »an«, A, Smeatk. 
rl«. 
"«tbi». A, Sw. 
ttfchmli, H» flf«. 
«tttfr, 8, W». 
Sea». H, tifSItt. 
WfBati, X, StltoiHg. 
Strgaag. P, Sah». T 
Ratschaet. (L flfat. 
Sti9n. A, Sät 
SlpptafO, 8, Batlrrtbtg. 
Clpetlltf, «, OalaaH. 
?:b. 
Echmlbl. S, Ktlallati. 
- L. SS». 
Lchalj. H_ Echaeiberia. 
Ttraach, P, Llratzta- 
trialg. 
Berit«, $L lifchltr. 
33 E Daaltl. «, «tat», 
porftch. a. D. (Itatpd. 
baf.) 
V Sttmia. O,Ptas.P»l. 
IkaatL 
aibi*. S» laptt- 
Bisch-1. S, Schlaffer, 
öraamatbl, H, Uletlto 
tKtaif. 
Cabtt, P, €<SatB- 
fiaafta, Gb, Iipet- 
Jacobs, S, Lchabshblg. 
— L. Sailnbbltia. 
flabach. SL fl-iärtr. 
Safelr». H, Tischler. 
Htaaie. 8L Schatzat 
Nclül. Clara. Patzsdblg. 
Laitrfieia. 5. Dr,är$lX 
Lecprlb, 9L. Strtfibt. 
Kaaa, S_ Safchfarab. 
Reffet. CL $stiiUftfce!t. 
SXetm. H, GetafLZita. 
SüaDtt. a. -rr-ttia. 
Sitfchf, B, flfa. 
Edwin, «,]U6a HULT. 
eäilf, H, Kilbdaaer. 
64rwto; 5, SSakr. 
Gtfplich. Sraa. 
Glttaidt. <L Seilt», 
löax. S, S». 
Segler, K, LSatzat 
SalltL 8, Schlofft!. 
Salto, P, So. 
10 E StntUt, CL. Xtssitr 
Böttcher. tL Äearrr. 
Stiirt, Sät!) brat. 
Grtht, G, Gigamsfbri. 
6teaiitaf. t>- SB. 
Hothat. 3L Kaartr. 
Harrt 5- Tischler. 
Fakaby. P^SräaktaaribL 
flaagtaeaa. I, Dr, pr. 
SrjL 
Äelbrrg, <5, Tischler, 
ffialiaeatffi. $- flefh». 
P-vInki. S, »vtistsr. 
SchaiN, SL ßitterr. 
Sachter. S, Schloff«. 
So!ä. SL. griitarm. 
SrabA $, Sät 
11 E Schaeiber'tcht Erbnt 
V Ulrich. I, Zagfichrrr 
<t D. 
AUeapohl, B, Hebaanae. 
Strabarb.^-. Peljtvhdlg. 
Bargbaase, JL. Lchatzat 
Sletaa, SL, Ratfchtr. 
Sntbl, C, ferooti. 
Stöbet, B. Sät 
Saaitch, 2t, So. 
vertilg. 3L Fleischer. 
Heatfchei. », KaattchaiL 
Jiaitft, P, Stbetwfid. 
Kitziag. S, Gtia. Stearf. 
flsta, E, SAatzat 
fltngtt * Cbttbctf, D 
garttalblg. X 
Söblro. D„ Saürtt. 
Srauann, L, SiSitL 
Obst. a. flutschet. 
Pctschel. P, 6oabit 
11 tut*!.«, m»ut. 
Mtim, 
8«S»U#, V- fiaAMl. 
Um*, 
l#4ltl#fi, *, e*a«l*.T 
Wfb#t, Ul, Mbftll. 
Mtteii. *, 3*wlt», 
V« Schatz». 
Welfnwi*, <t„ «achhbt. 
fttaltl, «atlt», 
ti E SgaW, «„ «Mlbetet, 
«, «ahleahdlg. 
Taaamber#, W, >>>«< 
ernat. 
Obd, tf, SLlaffer. 
Ä«t|, tl, flf«. 
uoch. 6 , Vlatae«-blg. 
tiefe, C, 81«. 
Ä«»liria, A, 
Jitrfsf, «, «apftfbntd. 
MMtt, C, Lchaileb. 
Watsch, I, s)tt, 
Staa. V, Rafchiantt. 
6*0*1 bach, L. Vtbttarb. 
Schal,. «, mfmta. 
Salitr, ß, XrtgcabMg. 
13 «»Weaplal. 
E «4a» lag. SaH«. 
(Hafeabaibt l.l 
Sagam. kt, flahltahdlg. 
Hastah«!»». ->■ 
Platz. ->- 
14-01 tfWltt nicht. 
Kaiser i$A>dch6r. -> 
c$l f. «. Slrtetf, SNtftt 
tttftbrichftr. 247. 
E v. *o£ «, Cb. Steg 
Halb. (Karten»erbet.) 
V Happe, 0. «enoalt. 
itoStall, 9, «alt». T. 
«IaaLA,Cb.Pick.«ItÄ. 
{traft H, Lt«ch»Im«tt. 
Botaiag, L, flfat 
Äofftaaaa.*, Scharf beritt 
Ȋbatt. P, Iragtabblg. 
JabL P, Glgattrabblg. 
Äolttjorft. li» Bat. Barst. 
StSSer, C- pr. ÄqL T. 
— SL Lchaeibttitt 
Sttitatr, ®_ Saftet 
Äeft, 8, leprlfatttg. 
Schrotb«, F, flfat 
6mta», F, FabkL 
03. 04 Sageipla*. 
£ Sinar», ks, Rirtarr. 
(Aafmbalbt 2—L) 
Gbntt, SL SaagttifUbL 
Heilchta. 3, Baagttäst- 
WL 
SfHtna,S,SartaI^Mg. 
V 
freal.Z..3ht»68hiMg.X 
08 E Spiegel S, Sntüer. 
(Giftababaftt. 30.) 
V flahuiPtlH, 3L. Sa. 
giftt. StaatL 
SlataaitBifj, il, flfat 
Gasdia. SL flatbatoftr. 
Sztbttchl. L. Fahrh. 
®e*tl. 8, Tchlafftr. 
Haha. I, Echatiber. 
JabL 0.. JadrL 
— & Sätet.Slcuptym 
Äebtmt, 8L Schatibtt. 
flaStooba, P, fiahtfc. 
Saffaa. I, SSalfcttibtf. 
Rase. 5*„ flfat 
Strgra. S.. fikaüftbbL " 
Gärantr, g. a. SL. Fabth. 
Gchia, 3L Gchndbmaitr. 
Gchtaat». 6, Uahrh. 
Gifller, A, Aabtl. 
Gptegtl. G, Fabtl. 
— & € iglet. äfpbellfbtL 
GttajtL C-, Papaachtiiit 
Gtibraemt fl, Stalitrt. 
Stdataaa, SL Kahth- 
Seylaab, 9, flfat 
67 Hotjplatz. 
E 5*ltai. 
BtnfcC,$a6i»IiWe-TJ 
68 E Schellet. G, Fahtit X 
Zittlao. 5, Aanch. 
69 Holzplatz. 
EStitai. 
ItntrL L, Hohhbl. X 
70 E Gaba, L. getrf. 
(®ir6ta.) 
E 606a. 2H-. 5<tBrL X 
Toha. L.H, gämafbttX 
— 36.. Rtmt 
71 £ Gciit, SR, Lizta 
thästria. (5h. 70.) 
Stdig, SL, HeaMiat 
Staute, I, Tischler. 
Ariat, Schatibtr. 
i Halrptatz. 
E Fitttt». 
Stat6tBbara.lL  $m. 
72 E SWtt’icht Stbca. 
V Schart, 0, Dachboltr. 
gOat 39. Äfm. 
Fraaj. H. Silbbeart. 
— (Not 
Jaaal, L, Sraatt. 
Jttgaag, SL, Former. 
TiSttnw, W, Sch*#l»wEHf, 
Alrt*i**IN, fc, «M«’ 
llrtflff, 
Ihm(i *» öMllgtl< 
Ammü. H,, 
V4»<g#lb, C„ eMflttff, 
VlftzlMtm,«, flchtlchtrt 
atlir. T. 
Ctti, X «4»»». 
Dtaber * VirMM««, 
ftgf«l«r, T 
- (I, flf«. T. 
«*»!(, edwate, 
Echmber. il- eiriabnl, 
schall, C,. »iriltt, 
eeatwft, Ä, Raiet. 
73 H»tl»l«». 
E Stfdtairfch« GtW*. 
Sichler, S, rtoWeabbl*. T. 
6l«to, H, »laibfllbM.T. 
7lE nil*tr,*, AoUbW.T, 
E «eübttg, C,H«ljbM.T. 
Binet. H; Mf«t. 
KraaM«. P, «». 
etiatNtg, E, #aalbt' 
aatt. 
flaht. 3- CUrtarr. 
tiwr, F., Schals». 
8»b«L a, itf». 
76 E e**4'Godimil|, H. 
KaÄelilbl«. X 
ffto*», «tusch«. 
T6 tiagttpU*. 
E ßeMab«, 8, Holz 
tilg. X 
77. 78 HetiPlatz. 
e,ö *•m 
Sdt & ffa, Vtmmtln. 
79 E HsateverLSiegelkav. 
ShttzteUbbL X 
BaeMgert <t. ftalf&r. 
Ditlatar. C, Bett fält. 
Hilft, flatfchtt. 
fltaa*. 0, Gtaltarb. 
Schabe»''LBs,Bafchaaft. 
Glaata, H, Haabdfai 
Atiblet. ft, Anweiset. 
SO Haltplatz. 
E Glol«. 5„ Xatzbeli 
(big. X 
r. -Kl HaliPlatz- 
£ Ri«fe*. 
Valemgachn.($t6t.,S«|' 
baltbbL 
SeRt Sachs, S.Tianaor 
wfbrL 
Bin«. 3- BatmhbL 
•41-S5 Hotjpta». 
E 
Saärf, F, Haljdblg. X 
Seil. «, Grtacalgitft, 
S7 Glillteletz. 
E gtteat. 
». RalltB,St,taptleahMg. 
Jvaao. *, «abltabW*. 
flrm$o». XtUL Ä, Sif 
X 
Retcket. i. GtrlBOtir. 
GAribtr. L. GkSanaftz. 
Saafch-B-Sktaatblg. 
Sache, 5. KenacnolbrL 
& Eflrcaft 9t6t_5eSrh.X 
V SaatarlLH. JafpcttX 
St tue. Ä, liichlft. 
Satsbtl, G, flSt 
BalLia. B. Qirtln. 
Sabbat SL Saft». 
Siaiift, SL S». 
Riiärt. 3R- Silbheaet. 
<$rib«L SL. Haat-bira. 
«tob, H. Sta. 
Hitch«. 6- Maartr. 
Jatbalt. F.. GigarmtBbL 
«ah». 8L Äfat 
fttja», <*, liaratpepirr. 
ftteia. I. flalfchtr. 
fttaa't. Ä. Äse. 
Smaiet» Sachs, SLHslz- 
h»L 
flaatzt, SL Siasahrtr. 
Motte. H, Taptt- 
aRähk. S. Stkreit. 
Cchl, 6. Tüchler. 
PaaL 9L Zischln. 
PabL Ä. 2-chbtck. 
Priatzltr. S_ Gchatidet- 
Gchatc, %. Tachbtck. 
Geatibt (L. Sittatr. 
Strianaaa. S- «nawati 
Gteydaa. 5- Stabetat 
Kam«. L. AachbtaL 
Saesnao.jj, flfat 
S«gt SL Saichiatmsftr. 
Sefc O- GAlojitt. 
Salttt, <L, Lischt«. 
Saabtt, ä. Haaibint 
89 Hehplat- 
£ »tto G, Maler. 
fSeim.) 
Gbdiaa, 6, flfa. 
— ®»6t. SatzboUSMg.X 
SO E NiStr * toBfiiB. 
Batch. SL Kutscher. 
Storni, A. So. 
Hattataiut, g, Ratschet. 
«H,!». H . #«ll*rt, 
Seit % #»lf4xt. 
fl««»,,», lt**Nll. 
Vt|»4l«, <1, ftlWflfff, 
01 L JW>, «, «,aller. 
VlUtM. 0- tWtltlff, 
Vtrtt'aiiHHtX',, Äihfil#. 
Mttacr, *, 
Zltlf, 0>, Schab«. 
Uf«n, S, Uhtat. 
aMau««, 2b. iuediib», 
tiaiielg. St,, Webet. 
Ädtbati, U, #atgai4ga), 
«üb*, »a4bi«b. 
V«fpte, w, iltanama, 
e»«,a.A.z, Saiitmafir. 
lö £ a«te», R, flf». 
ttrabi,«, Bw. 
gifwtft, «k, itlatiam«, 
Aaalal. 0. ächlaRfr, 
itl^lchm, »iitihft« 
SViBff, |L Trechllrr. 
S»»«b>, H. iSitilfr. 
sagiftr.tkaial, 
Se,le. 0, ti». 
Batplrt, Ä, Ära ritte. 
Sribataa*. C, flafNtrt. 
tWa II, eatllrratftr. 
W'ch, il, @Wak«4. 
gitakr, st, fliffflbtth, 
«l£fl»pfch.F.»,Sch»Itbt- 
*61. («Wlbtrlltr. 02.) 
V «ttria. L, ptaf. 
fleanln; 
«Met, fl, titaftteftr. 
Vnt JeantaflefetitM 
Ttichaet L Staftahaaet 
Biaalat. Ph,Gchaeidet, 
Bitt. 
Vatgaiaa«. H, Optiker. 
Itdrr. I, Ltfchler. 
Taltfch-L S, Gdtanirr. 
flach». R, Sthfria. 
bertu 8, Gcharibtt. 
Hiate, 8, Gltfl». 
jlnealfg.8, Gcharibfriit 
flrigtr. 3- G*adbtrat(tr. 
toatiflt B, tauft, 
ürbteaca. ti- SüUbblg. 
'PSblBtaaa, ft, Haab- 
fchai«. 
Stohb, D, Rraa. 
Stiebaer. Z., Gchabatntr. 
flllltt. S, Tischtet, 
«^abtrg. 2,«chrth»lg. 
GchiaUtt. SL »fta. 
eoaaaa. F. Ech-eibtt- 
«Sr. 
91 £ Lasch. H, Pti datier. 
Sartb, L. ttbttatk 
SoMtbttg, 6. Schah»« 
Bitt. 
Ftitkch. 5, Haabetbrit« 
Sthmia. 
Sold, H, Schlosser. 
fldifrt. H. geoagthMg. 
fllachtrt 6, Staat«. 
Gchara. 9, Setatet. 
Gchleatt, 8, Gbpp«. 
Gch-ibt.«.. S». 
Schatibtr, 5, Zaaragc- 
bWg- 
Gäräur. SB, flfat 
Schvaa, a, GtlbttarS. 
Gtbbig. 8, Tischler. 
Etkiger. H, Solana!* 
tsiMg. 
85 E STaten, E> Rraa. 
Bthaie. F, Hanbtlfat. 
Slaebttg. 14, Hctbritet 
SCtetgtt, S, »aste. X 
Chmtdi. $- HaaMfta. 
Esaaatl, GUKtatb. 
Sialsaha.*, Öklbairin. 
Mitlmbttltia. ftaf. 
birttria. 
Richter. S, Gchahmtatzr. 
€«Säfrt. C- Sagtlbblg. 
Gchtttöa'k, L, HeaMta. 
Schsalbach, C, Stom 
erb. 
Gpeagretttg, L, SUf* 
Biretia. 
Hirt, t£_ HaaWfat 
StfireS SL HaabtUfrai 
Gchiaftpr. 
96 E Sthtataa, S, S55er» 
»str. X 
Be-teab. Äechfcn. 
SaatL L. Gcharibtröu 
Qlifrl, iL Gtbatibtt. 
SxiatT. S. Schlafet. 
Stmpiftt. tt, flfaröaec. 
Süliag, R, Siktbt 
Pttfaa. S. Satjchtr. 
R.S. 3L SStrarf. 
Schals H, Trechrltr. 
6tatetea. Setb-itßer. 
Glirft. 3L. SchlaSti 
Gldtctti, 3, Schah«. 
göthtattflinmg: E—(Hgrot^Saer; \i—StttaaCti; X=Teleptzea-Aaschla^.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.