Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

‘ feÄÄ 
Eolm 
- 211 - 
($eta, Sul, K«»I«, 8 Xtue IatcbfitO |. Seilt 
Hkch». 
— g#|, flaafm,, 8 flermanfotnlüiflr, r.l 1,8- 10 
f. Cmliel'ÄiM Hall» Juli»« Seh» u. (f, ö 
Cfbwflni». 
— Julia», Raufn,, W WwffowWIr, !# pt 
— 3#lle#, Hanfm. X f [rttjliiKff 4ft 
— fimil««,, X fiaumtiflr, M III. 
— Outtu«, «au|m, N SchSahaaftr *18« 4. 
3-4. 
— Jailnt, flottfm,, W Sttlumtelir. to ls. 
— Oetlii», Saufut., SO Vtbtrfir. W. 40 I. 
— Julia» «aasn, X Stletadaigtitir. 72 I. 
— Jullnf, «ansei, CfKnlsiitnhi., t‘4iel«»#iir, 20 
— y„ fljafm, O SidMlagftr. T, 1. 
•* «W, MUNfttt., ’l MIUMVrtltuU. *3 i. 
St» Gohn A »lilstfirin. 
— Step, flaufm, 0 HelzmaiNftr. W I. fltt>< 
Gehn A lanltL 
— Leopold. »aas«, XO flal'mlr. Ist pt 
— Step,ÜBnfai..rsiaitnftr. 40. f. iU.SAttt) A G» 
— Vtop, äaafm., W jRatlbäifitAiir. 1.1 pt 
sieht 5. Gobn Jr. (2tl. VII. 4iai) 
— Stoxeld. Passn., SW Tlasllfrr .12 71!. 
— Stein. Haafm, SO Karnigiw. 47,11. II. 
— tenl# jlanfa.. XWiUleantVir. II,  Rarlntb.il 
— Seal», Xaafa., XXV GlauMatitr. 1C pt 
3-4. 
— Seni«, flouim., C $tagoanflr. 4a 111. 
— Voai«, flaota, X Gliatfmir. 71 NI. 
— Seal*. flaa*a„ C MtmaMnilr. l'.i HI. 
— Senil, flanfaL, X lliouinläiir. 0 1. sieb» 
3. Jarlt A G». 
— iiouii, flanfm.. SW Smtntoigrritr. 29 
s. ti. «rtittn RachA. 
— Soai#, flaafm, X Schmtdlm'lr. 4. 
— Veui#, Hausn.. W Sttgütrrlr. R. lieh» 
6. 2t Goha A «oh«. 
— Satan«, flanfm, SO Haifa Franz KrtnaMn 
Platz 6 I. 
— SaMoijL flaafo, XO Zilütnftr. 44 UT. 
— St.. flanfm, SW Sdlt-ÄHiae« Play 6a II 
(ist IX. G0Ö7.) f. Gehn & Xathaaies. 
— 2K., Saufe., XW Glasdiatfu. C III. 
— ÜR, flaafo, XO Fritdtaiir. 31 
— SS, flaafm, XO SaaMfcrgttfir. 100. fithe 
R. Atdrech, SaiM. 
— 2S, Sanio, X Siainrtr. 110 I. 
— 31.. flaafo, W Raaßtaitr. 25. 1 10 5«l f. 
S. R. Gehn A «oha. 
— 3S™ XauiaL, SW SK «strafte. 65 pt 
— R, Aeafat, X «chöahaaftr Äflft CL 
— Kart, «aas», C Iädrailr. 33 L j. (fatl 
Lohn 4 (So. 
— SSaical. flaafm, XW Pttltdtrgmtr. 7. 
— SJart, flaafo, SO Saiiannta-Hftr ' 
(ItL V1L 3.) f. Moritz Goha. 
— Stof. flaaset, X Sdfertnftr. 29. 
— Rar. »ansät-, O Blanltnfcldtftr. 10 IT. s. 
Goha & Fotrft«. 
— 2So*. Hanfn, SW CharlollenSr. 89 U. 
— Rar. Äaafm, X Glfannfir. 1. JJL strhr 
Rar Coda 4 (5o. 
— iKcx, fiaefau. XW FleaSbargkiAr. 3 K. 
(ItL IL SW.) 
— Rar. ÄaafaL, O Fraalsarltr All« 195. 
SIS. Bräaa Räch?. 
— Rar. itasfm-, XO Äaüciär. 9. 
— Kaj, ÄaafaL, XW ftlophedftr. 25 li. pt 
— Rox. fiaafnL, XW Ülovirocktzr. 36 K IL 
- *»• *"2*1 * *«J8*«pi N pt sich. _ silh-lm. äaafaL. SW KrataBargt*. & 
StotBitich & C»ha- 
— Ra;. RaafaL, W flarfärflmSr. 166 L (ItL 
IX. 6718.) f. Ra; Cohn sem. Lohn 
Rrattlkieha. 
— Rar. Äaaja.. X SoiEringttftr. 77 s. eeaBtcir. 
— Lax, ftaatm., XW Mklaachchoaftr. 9 IL 
— Rar. flaifat, S Craainmr. 69 IL (ItL 
IV. 5013.) siehe Mar Coha. Traatrhai-FaKU. 
— Rar, ÄaafaL, W Poisraotrftr. 118 L (ItL 
XL 3981) f. Carl koh». 
— Rax, ÄaafaL. C Prkazlaakistk. 27 HL 
Deck« & Gehn. 
— Max, ftaafa, XW SilinainflL 63 pt f. 
stier Söhnt Rachf. 
— Rax, ÄaafaL, Fritdrichiig, gmnlfatin 
Ch-afftt 118 pt 
— Mar. Üimfm, SiIott*lf„ Bmgtifir. 1—3a HL 
— 3Stiahai£i, fionfB., SO MchaeMrchftr. 1’ 
1 (ItL VH. 389L) {. Gehn & Borchartt u. 
Dtrlia-Noabitn Scrfjtag-Jfltril SLSrnmotr 
’ *' SJfg. * 
— Michael, ÄaafaL, XO ImaiLmullirchtzr. 331 
— Michaeli?, ÄaafaL, SW Mckerastr. 65 pt 
— Moritz, ÄaafaL, 0 Aadrkaktzr. 33 I steht 
— SR. Saga & Co.. 
— Moritz, LauM. C DragoatrSr. 5 L 
• — Roiitz^kfnLLW <Sr«LrtaeaKrL(ItM4073.) 
— Moritz, ÄaafaL, XO 2anM6trga9t 48 1 
8»d«. jReil«. Aasfot.XW Ätlaachihenlir. 0 JI 
fkbt Sk. (Tobn jtin. 
Äeiltz, «auf«.. H etMlanllr. Kill, (lll. 
IV. 1)1,7.) I. «. tf»(n junior. 
SRedtz, Sflufm,, X CltaBHiflttllt, M IT. 
Äeil», Aaufui«, (ItoileiltnN. Schilltilir. Ki I 
ifiailM«, «»iif#,, 0 Vanflfflr, V7. iw II. 
Äaib<i#atl,ReMfai„ff6«le!ltntg.,flai|ftSiUt- 
ilchlir. t'.lli ls. ft-0. 
Nich. flasfai^ W ffie^Margtr Platz 4 1 
(It(. VI. iSW.) f, 6<(|rt A «ohn. 
Slliti, (f„ Hacfui., S flemmantaaunftt. 69.1 
(1, Humm-I Ächfg. 
«., Kau1«., XO diirbtnilt. 77 pt 
— 3., fliulm.. O Artn« Stg lOfl I. (1<1 
VIs. if.«. (TvImi (5«‘<lä,l 
— 6, äaafm, C Aüdtnflk. 21 JI. 
fleht* WaOdPjli A Go. 
— £., flautm. SW Ätanfta'lr. .10 II. fleh« 
G. Reit» & G». 
Salti), ilaafsi.. X Celbrlngniir. 69 II. 
— Salto, ttauja, SW CranltaNr. 103III. 
Nebt Önfon Cebn. 
— «all», «aas»., 0 Vallner-Ihealnfir. 27 II 
). Jfcmnaim A «all, Geha. 
— Sang. ÄaafaL, Gharlolleabz^ Sllnntiw'ft 
fit. 1(8 II. 
— Sät», flanfm, S Suii(a H:ft 23 I. 
Säte, flaatiL. V Prrnztaaeriir. 67 II. 
— Salem., tiauim, X ML Harntargmir. IM I. 
(ItL III. KZ.I) 8-10, 2-6 I. S. T. Gehn 
Salem.. ttaafaL, W Ra»HL>l!rch!lr. 13 pt 
f. 6. Ceiajr. 
Salm, flaafo, SO Hhalhttlflr. 30III, fleht 
Saleaum Gehn jr. 
— Salm. flaafa, 0 Holjaiarilük. 48» IL2—3 
— Salem, Hansa., Rotz>lk. 
«am.. «aaio,C ÄleSmlr. 43 L (ItL V. 12S2.) 
f. Samuel (fcitL 
— Stbi 8, flanfm, SW Rarlgia'tnilr. 19 I 
f. Gart Jritdiich Rand A Ge. 
Seit», tiaafn. SW ftüfilfiianmir. 13. 5—4. 
Stlmat. flaaim, SO Slidmtltltdbftt. 5 III. 
Sieqnied. äoafm, XO Baraim-it. 13. 
— Sitam:<\ flaafo-, XW GlaaSintftt. 3 I. 
— Siegfried, flanfm, C Seat Friedrichitr. 21b 
L R. Schafier A Co. 
— Siegfried. Äaafm, SW ßrofcfttttnrä. 49 II 
— Siegfried, flanfm., XO 3Kn;n6tnftt. 6 II. 
f. cttlig A Goda. 
— Sitghiti. ÄaafaL, GharloueLbg, «$to!maa. 
fir. 30 ll. 
— Sitgm, flaafia, SW Ftilaenir. 1 IL sieht 
Sitzmaad Gohn A Larfchaatr. 
— Sitzmnnd, ÄaafaL. SW flochilr. 74 III. 
Sitgmaad, flanfa, W Äariäifltndeani 212 pt 
— Simea, Äaafm, XO SKtadcUfoha'tr. 7 II. 
— Simea. flaafo., SO Craaitailr. 160- 
Siaua, flanfm, SO Cianitaftt. 1(2. 
— Simon, fleafm, X SamlnflL 26 L 
Theodor, Aenftt, XW Summtr. 30 L 
— Ihtoder, flanfm., C Seydelstr. 20. siehe 
S. Loch baua». 
— S, flaafo, C SfMrtftr. 11. 
— Salfrr. Äaafm, W Schtliazstr. 2. sieht 
Ctlo Hobadt! A Ge. 
— Salltr, ÄaafaL, X ZienSlirchkr. K. 
Silh, tiaafo, SO Siitftnfir. 5b IL (*cL 
Y1L 3679.) 2—4. f. Scail yerdas. 
— Silfctüa. Jlaafm, X Gliaiitiitr. 22 IV. 
Sühtlm, ÄaafaL, SO fiöptniifrtftr. 96.97HL 
10.1-4. 
— Süliaai Äaafm, Gharfotitatg, Srolmaaflr.lö. 
— Wolf. flaafo, O Slamtaftr. 19 H. L 
— Rar, Äellaer, S PriaztfsiancaKr. 12. 
— Edmund Coba * Co., flindtrgardtr. Eaqr. 
Erp, Äaatta Geaftrtion. C Lbäa>a!>trsti.l4 
ILIIL (ItL L1562.) Iah. öadw. Larbaiz. 
— Gereon Cohn, Äindtr-Gardtroke, SW 
Itrafaleotrftr. 57 pt Iah. Sally Gehn. 
Xaidor Cohn, SiaStr»@atdttote, C LaabS- 
bngnftt. 7a Iah. Jfidor Coha. L 
Leo. Äiadtrhoftafbrt., SO Fraazftr. 12 L 
— Gatt, fllempncr, X Clfaifttftr. 14 H. IV: 
Tufta», ÄltojiBtr, X Glfefftiftt. 12 IL H. 
—juigo, Genftti f. SnaBtagaiktek, S Rofnr- 
toftr. 8a IL (ItL HL 2867.) 
— Adolph, flaafo. Kohlt» Gagr, X Tltckftr. 29 IL 
(ItL m. 436.) a-4. 
U. Cohn su» Anhalt, Äaanhdkg, tiltrt 
b. jastvnu (Soailit, C Sargiix. 27. Iah. 
M^Coha. (Anhalt) 
— Jaliar, flapferfchmied, X Lychtuerftr. 132 HL 
-6.4 8, Karbklfticktrt! f. Conftct u- Ttcorat. 
C PeWr. 27 IV. (ItL V 3222.) Iah. Leopold 
Coha. Charlolttabg- Monuaftnftr. 3. 
— Iaeob, Kärfchna, 0 Slaotaftt. 71 U. 
— Max, Kürschner, N Ditdtahoftaeißi. 10 IL 
— Ih, Kürschner, 0 Fischtrfir. 8 L 
— Paul Cohn, Ätnioolte, W Landgrafen- 
Bt. 12 pt E Cp. (ItL IC 323.) 9-10. 
Ooba * Öftre Wg. Iah»ber Oioor 
r»bt*n, Sarin. 0 Halfst Slltxlmlir, 41 pt 
<M v. auti.) Sah. c«. h. mt. 
Kennsnn * Bally Cohn, 6tkt tfngr, 
u. giebWulf. «' fllofuiftr. «A pt (let. 
V. asito). 3nh, (itiBi, h, Lally Gehn. 
(sehn, D, Vtbitr, S WaFnlbeilK, 29 JI. 
Äardael. Lthitr, V Itagentifir, 27II. 
L. Cohn XI, VmaepaeUiftil., Vag« e.fimmtl. 
Papier- #. SAitidaal, fluij- u. 8td«tt* (' 
(»ttaaUnfit. 13a J. Jnh.A'ina Gebit 
— S, Äatalalar*, Papier- u. 1'aownbM., t 
»als« äUMafcr.yo pt e. IV (ItL III. Mt > 
— Adolph L. Cohn, »IdiktviMiiitifttl.r 
Alle 20 I. (ItL I. 77M1) Jab. 
«x m«. 
Slegrmanil Cohn, Mädchta-Riaiellbr» C 
3i!t6ti»aUiir. 31 II. (Itl. I. 2001.) Sah. 
Sieget, tfet«, Lohn. C SeqäKl*lf. 31 III. 
Keile, Rag'fir. Peamt, SOiirtbtnniit. hlll, 
3«6er, SSarier, XW »reden äiaet 7. 
— Sllfcnf, Raser, C (v'ttnaMtijlr. 33III. 
Oiur Cohn, Rehl Gngr. «. BelrHiV' 
Gorimi«!, W ilagtbnigerilr. 42 pt (ItL 
IX. 6I7U) -9. 6-7. 3bH. Citat Coha. Cp 
— H. Relalldrehtrtl f. Was- a. Safitt-flnlag 
SO «daldtrifir. 3 II. III. 
— B. Coha jr., Rtlallt «. 3alila8tt Soilta 
Pay-Baamwollr. SO Äaagtflt. 21 pt (ItL 
VII. lUTTi.) Zah. Salem. n. Step. Gehn. 
— Hugo Udo Cohn, Rotel. 8 flollbnfn 
Tamm 131. (ItL IV. 1423.« Iah. H. U. Gehn. 
Sjbn. W «aifäiitroilr. 4 I. 
— Jacques Cohn, Rodcvaaitn. X Rälttr< 
fit. lti I. (ItL II. 691.) Iah. 3at*i'i 
Geh». Sei«.: X GtaaSttflr. 86a I. 
— See. Rodtioaartn. W Poltdamrrflr. 37 111. 
(ItL IX- 7U7S.) 
J. Cohn ZL, Rätztnfdik, C flarjr'lr. 19II. 
Iah. Int Gehn. 
— 8. Cohn, SartaltdanMana, XO öitifs 
Datomir. »I. (Itl. VII. 0688.) 2»tz. 
Btrihold Aoeod?. 
flarl. Lberlthrtr. SW Nlnchtrtzr. 14 HI. 
Sitqtritd. C6ti» b. GtilägtlhdL. C fftn(tal< 
MarliK. Slaai 77. 78. Loh». C Tragontr- 
ilr. 8 IL 
Adolf. Packeis. Schabn, X jlaflaaita Allee 3^. 
— S. Cohn, Parthlewaaren OeschUt, 
Ranafaetnrsbdlz, 0 Sräatt StglOGpL (ItL 
VIL 1641.) Iich. 6. Gehn. 
— Hermann. Pari,taller, W Schöaeberger 
Ufer 24 IL 2-4. 
— )„ Panierohdlg, XO Slraaßbtrgertzr. 12pt 
— Carl Cohn, Paüemealtrit. ÄnSvft a. Äatp» 
Engisr. C «lohnte. 21-23 E (ItL V. 3131 
a. 1217.) «abitC fiaflftt. 11-13 (ItL 1.994.) 
a. Aaaabtrg L S. Iah. Gart n. Rar Gehn. Cp 
sen, 8, Pafftmtaleritvhdlg, X Ghaaffte- 
ftr. 113 pt Lohn. St. 25 L 
— J. Cohn, Pthwaartafbri, 8 Cranirattr. 138 
L E (Itl. IV1636.) 10-11. M- 5a c. Gehn. 1 
— 6, Piandleiht. W Franze^fchtstr. 8 pt (ItL 
L 190ü) Lohn. XW SUdrechltzr. 12. 
Safta», fhannatrat SW Btllt-Alliantt- 
ftr. 75 IX' 
— gtn. GonhaS, Alfred, Pianist, X Senisn- 
fit. o rc 
— Saantl. 'So’aotat b. Geafttt, SW Strgmoaai 
itr. 11 pt n. 1 
Julius Cohn, $efaotaitafStt, S Stall- 
fchrtibtrflr. 9 (ItL IV 1686.) 4—7. Iah. 
5nL G-Hn, Lohn. S Gamphaaftaftr. 19 IL 
— Joseph Cohn A Jacoby, ^efeotntirm. 
Eagr, 6 Zitat Fricdriüfir.TSd IL (ItLV.1138.) 
10^-12. Iah. 5. Gehn u. 8. Jacoby. 
— Cohn * Hathanson, PofamenüemfbrL 
W Jigtrflr. 38. 39. IL (ItL L 207a) (e. 
1. April W lanbenstr. 35 pt) Iah. Rar n. 
Ernst Coha. 
— Alfrtd. Pefilariea-Btrlag, SW Alle 3ato6' 
fir. 9 (IrL IV 1913.) 
— Roritz. tmrr. Prtdiger. XW Pritzmalltrftr. 16. 
Hngo. Prioatitr, W Sarknrztrstr. 3 L (ItL 
YL 1961.) 
— Julia?. Privatier, C Alle Lchöahauftr- 
ftr. 5.5al. 
— Loais. Privatier, X Scrtijcrftr. 11 X 
— RarcaS. Privatttr, X Schwtdttrftr. 210 IL 
— Mar-Priraiitr. Gharlsttenbz, Äaalftr. 154apL 
— MoHtr, Privatier, NW Monatrstr. 15 L 
— Mayer. Privatier, X Ghanffetftr. 98a L 
— Roritz. Privatier, S DreLdeatrftr. 72. 73 I 
Robert, Privatier, XW gltneCargoftr. 21 pt 
— Senil, Prokurist, XW Holstein er Ufa 8 pt 
— Loais. Proimtic Gagr, X Ttwplintrftr. 4 I 
— Sigisonad, Patzfedernskrt., SO Gagel-Ufer 4a. 
Wohn. SO RaLlaatrxr. 36. 
— Cohn 4b Eichel, Patzfederafirt., C Sal= 
ftr. 12 L (IcL L 2127.) Sah. David Coha. 
— jr, 2, Pntzgtfch, JI Ghaagtefir. 63. (ItL 
IL2179.) 
— Roritz, ÄaafaL, C Amtaftr. 52 IL 
JtlphaSttifinma: $, ae. i, «t. S, st sa$ «, t, a (j.8. Rathla hiuler Mahler, Riftr hiuttr Rostr, Mäler hilfst Malert Je.) 
(feb*. 16, VutbM»,. XO «tue «inlglir. 61. 
». Ooba Modoi, Pa,. e, Kodtllgelch, W 
MtbiWtr. lix (tel, t,*W) Icb, 3,Geh#, 
Weh«, «(. IM IV. (Itl, III. tfM) ay,-6 
2»>tpd.Pa,-».Redti»»»i«a. X 
— W. Coha Jaar., Da» u. Kodtwaami. X 
Vmmn!ir, 17». (Itl. III. tisn.) 
Gehn. Webe. Är. 1« II, 8-H 
-J«n, SIMf, Puy- a. XOÖr. 
itmnf/iKlfiffr. III (Itl. VJ1. 30t«,) Wohn. 
O lllndttasflt. 48 I, 
— lobla», l>r. tmtT. »abtiatf, W W4U»flt4 If. 
— Hag». I>r,|ihll., «<at(<t#tlfhcfr, W Äaafitia« 
ftr. 14 I. 
— Oeorg Coha, Raachw. Ungiei, 0 JtMtr* 
ftr. 7 U. I. (Itl. 1. 716a) Iah. Stet, a. 
Gail Gehn. 
— S, Rechn. Math, XW Rtlaachtheaftt. 19 IT. 
— Slrr. Rech<«aua>. b. Laadger. I, C «elf« 
»ilbtlmfir. 37. 2* II. (Itl. V. 1761.) 8-9, 
6 —7. 
— Sagen, ÄtchMaa». t. kandger. I, SW 3erafi» 
lemnnr. 43 II. (Itl I. 4110.) 4-7. 
— 3gaa$, Dr. jnr. «echttaaw. d. Saadgtr. I, 0 
ailtSch» ahaaferfir. 61. (Itl IIL «WU.) 4^—7. 
»ohn. XW Mrichtiagt'Ufaa. (Itl. 11.21») 
— 5ai<at*, Ätchllaa». t>. Laadqer. I, XO 6t. 
grantfarttchr. 37 L (ItL VIL449a)8-9‘i, 
4-7. 
— Josef, Rechrtzanw, b. Laadger. II, C Ma dtt 
Eraadaatt «rückt 9 II. (IiL V. 3678.) 8>', 
ti* 9*'s, 51,5—6Vj. Seha. W Xagtbatgtr» 
ftr. 46 pt (ItL Via. 6002.) («. 1. «pril W 
Santritt. 24.) 
— L Inder, ilichttea#. 6. Landget. L a. Notar, 
AV Jjgttftt. 20 II. (Itl.L 725.) 8-10. 3-7. 
— £te. l)r. Ätcht»a.iD. o. Landger. II. X Schön« 
6aaftt ilUtt 188 (Stbänhauitt Ihoi) (ItL 
IIL 1799.) 8V,-9'j, 4^-7. 
— Sojif, Ätchtiea». b. ÄeBotrgtr, SW Belle- 
SUiaatt'Plae 6a IL 5-6. 
Sea'l, Rechliaas. b. Saadgtr. L C Sarg» 
fir. 2S. (ItL V. 1130) 8-10, 4-7. 
— Soai». Stehitar», (Sraatoald, Habtrlal- 
SlBft 25. 
— Rar. Ätchtkm», b. Landger. L C Sefrn» 
Ihalaftr. C7 II. (ItL IIL 8780.) 8-10, 5-7. 
— Citar, Dr, Rtchitaas. i. Saadgtr. X, XO 
SaaNbtrgtiilr. 82 II. (ItL YIL 3333.) 8-9, 
4—7. 
— Sang, Rechilaa». i. Saadgtr. L C Xtae 
Jritdrichi». 4. (t,L V. 19.1.) 8-9. &-7. 
— Alfred Cohn, Rtichtb. Agent n. vtrtid. 
Äati-äSeütr, U Stat FriedrlchÄ. 52II. (Itl- 
Y. 1557) Sohn. Gharleltmig., Hardtaiag» 
te. 18 IL (ItL Chart 71.) 
— Bernhard, Reifender, X Sönhmtr. 411 
— Leopold. Reifender. C DragontrÄr. 43 pt 
— LoaiS. Siri’tsdcr, XW Bräcken-Allet 18 IIL 
— Rar. Stataltr, X Prtazla-tr All« 45. 
— Reftr. Reifender, C Grtaodieritr. 7 L 
— SL, flratirr, 0 Ragaziaftr. 2 L 
— Adolf. Statur, W Ioachiinithaltrtzc. 11 pt 
(Itl. IX. 5032.) 
Ascher. Stntitr, W flyffhLaserftr. 31 
— Berahord, Rtntitr, W «oltzSr. IL 8-10. 
— Bernhard. Stntitr, 8 ÄoUbnftr Damm 32 L 
— Ednard. Stntitr, X Schlimaaafir. 16 H. pt 
— GoanatlFItaIitr.Ghartortta^, R«nlof«ftr.S 
— Hernmaa, Statur, XW SitgnunMhof 14 L 
(ItL IL 1616.) 
— Hirsch. Stntitr, W Etathiatrftr. 13  SifloK.pt 
E 8-10. 
— Julia?. Sntlifi. W Aßheljür. 22 L 
— Julia?. Kaitia, W Sandgraftaftr. 9 L (ItL 
VL992.) 8-9. 4-5. 
— Soniä, Staritr, W ÄtStAtaflr. 23 pt 
Ludwig. Stntitr, W dtnlhiaetflt. 40 L 
— Rar. Stntitr, SW Vühttackr. 13 UL 
— SSichcd, Statist, X Rttzerftr. 41 IL 
— Roritz. Renidr, XW Sttihilagä-Uf« 1 L 
(ItL K 2265.) 
Sar . ? ntier, SO Äijtnidtiftt. ICQ L E 
— Sr - , Rtntitr. XO SaaMhtrgtrtr. 97 L E 
8- ö. 2—1. 
Simon. Stntitr, SW Äöaiggiütztryr. 91 IL 
— Simon. Stntitr, 0 Vallatr-Ihtattrftr. 13 L 
— Wilhelm. Stntitr, W Nettelbeckftr. 21 pt 
Htnaonn, StfitthM, X Fehrbelliaernr. 42 pt 
— L, Setzer» n. Nollabfallhdlg, 0 Frieden- 
fit. 77 pt 
Ludwig, ehem. Ritterguts bef, W Särabcrger» 
gL 46. (ItL IV 258t) 4-5. 
— Julius Cohn sen-, ÄtrichtL vereidet Sach» 
etrfL 8. Tarator. W Ältififir. 29 pt (ItL 
VI4951.) 8—9, 4—5. Iah. Julias Coha. 
M. Cohn jr. Sännet.-, Seiden- «. Selbe, 
C Spandantrftr. 76. (Itl) Iah. Rar. Gehn. 
Mw Coha vorm. Cohn & Mendels¬ 
sohn, eamnd» n-Sridta», CHaaiooiglri- 
Platz 6.7 pt (ItL 12074.) Iah. ffiojCohn. 
tv 
p: 
h 
*r 
*sr 
•6 
*- 
3 
S 
li 
-| 
l? 
6i 
"8 
k 
-I 
i 
||4 
h 
* k
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.