Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

HMtenslr. 
m 
HuMlenftr. 
t** III, 
m *, A65#rf. 
Ochttihf». <tt Hiaiff, 
ttmm, ipfiiff, 
tit»#», tk, #4##W?*H 
4k# 
m <8«ldifltiN#w 
W) 
X iwih, 21« timNtt 
l<44f, »« Zch«tz«. 
fMti*«* M. 6iwi4 
v«hML«. H* Mitfrt 
Pfurniern, d, 561#«« 
iifcfemu St* xüiäöh, 
CMAH4M, tf , M?6|r, 
<»ii,v, &, V«, 
ta*<r 
j6m, f#1 tktml, 
brmpil, Slrinfr*. 
HktL flU Schien. 
Mlefc. tf« Äfs 
Ä»fdn% SL, 8ä6hi4 
Va#hidif, tk, ttiw«irt«i 
V#bl4. V- gtik t?f|m 
VÄC flL Sfoistfr, 
Ctte, <*„ tkWtfitl 
Sktkttfcl, L. IVit, 4, T 
Xirtd, X »df4?ls<t* 
$*W, $5. Ötf, 
a*el»l,6, f#l fkiwt 
SAüfikf flfst 
5d?elM, fcl, PesUchsffßt 
LLNlz. 'tnkf, 
SriM, SU Älfwpifr, 
«rhffdrüLCj&Vußta* 
Üte. 
SLn-s-, ^ 6#U#idlw 
bMfl 
iätiktt. XEAUdumafu 
Utdtf,5L, Creaihtieo&tf! 
'> E Ccsbl. ft. Äfsu 
CFiffHl^i. &) 
V 3ktnb<r,ft„ flklhfc T. 
A^R-retd. P, Alfmpnrt. 
tkinM, G„ «sttofr. 
tVyr, ,>., Lchlsßcr. 
Binrv^ld. K, fofcttftfb 
^Ualratsrg, $2, Lnt 
fibr. 
ÖectaX 5- Bdbvbccke-r. 
Tdaterr, S, Drrbcr. 
TtttrlL. Ä., <chle*rr. 
Tetriald. L.. Tittbikr 
Tttba»d.,l-Ä4sdj IrdS«. 
6iSti<r,A- tftestmaür 
<l*4ri. genest. 
<*<tdf, ct, SZiifr. 
tikmtLSe, 
l^sdcr. *U $**tf6afa. 
He-c. S- ,34h it«*. 
Jtliasrt, C- riieen«. 
kw*. lü-, c<M*Fct. 
R6rt$. C4, 34nur 
YracL 
ftte:i. X Stfeitaoai 
Äreair. A» S*. 
jtit*. L. So. 
Äsaoft, <?, PcALa^s. 
Yfbeaee. E. AtMatk 
Ä4a<tfcf*tr S^Adlttotb 
PsaLl. E, eöief«; 
Isttiita. \v. Se. 
Ytreserr. Dichlcr. 
tn$, 
AHdcr. jlV. ^btifitt. 
Äälv. ,*t<btl6ib. 
-c<fcicr. ^ Tirtvr. 
Lchrak^r. SL. ÄfAealf. 
«AwsrtXW^^.. Äeirrt. 
c»»amdh Ä, BLLrr 
tetr. 
«trraM. 3t. Pe^sLa»L. 
Bnr. L. Lchrr». 
Stfltrr, ^ilatK 
29 E ftibsnt F, iwt* 
mhoJ ^el)marhiir.ll > 
V Trott. Äse. 
Baldos^kr. CL Zimmern. 
(?I»ak 5?^ RtBanm. 
.ltfce>, (x, Besst. 
.'liiicr, C- Sffcrrr. 
,Trca£f, C. Ssrrtsir. 
Waiiö, C Rwt«. 
HcSrr. ^ Huftlrlkgr. 
Htl«. §ch,r«. 
(xtwhsg. 9L RrchsLiL. 
iw, £X. 116m. 
Äeapf. 5L Erradat 
ÄoaL 9t. «atz». X 
Älimaza, Po^h«»»t. 
Äcnauie. fü B-Ldr-L 
Sorrei, L. S«toat 
Xireeatt 6$-, SräseiL 
CM&. ^ SänwifW. 
Pave. &, Bhiäai 
Ptck. L. TüchLtt. 
L, CasiS. 
cddra. 
SietiLCBnuB.^Ä^L 
Äebk, St. fltflaft. 
G<bl5lrr, Bmr-easL. 
Schmidt. NrLchhUa. 
6<fcsdatff, 
SchÄcdlich. Sä. 
CL-lz. L. Tiichlrr. 
En-ütz. Schloff«. 
Crrrhl«. jt, ^Uuol 
Statt», St, ctmfet. 
J9 leUFfWIli, ii, #6ili# 
tMwhil, if, #««1# 
tilhilL, V. f#W*4W«, 
« & iuim**. *2 
ja: 
toHM, Q, «'» 
S^tna, #> Cfc t<k<i 
mtz« 
xv*^ ö2 .Udisr, 
g6l?iiff, v-> KO»dm^r 
H»-. », 6i4dttf»Uh1 
teü er- v»q «<chq 
fl#sw«<kf, A, fächln 
v«i<iK. Ä, 
«. v#a t, 
Mshls». (*, 5toi UM 
Ä(th*ff <E» 
liueU M. Wt? 
ßt. 
H, Cttsit* 
Lch«>^ U, ^rtaCN.b 
(VMtKl 
f^Hrf, ,1, Ä6»m 
f 4t W4*i 
w^ir. 
$?oiin; «k» 
$1 E tfrinn.tt ,l*4His 
tktf. VI- ttoftt-M, 
IKieUMh S^lilrr, 
S-, 
0#vil, 8U#i6dd4rts 
£cttritat«nf 
tViUÄ, »1, $*w*6*a. 
küicw, a, 
Kidek, ü, Xitfiic. 
Äriifr. a, f «ti'rrr. 
Ls^. P« €»1#h<t 
S&0I1 
Cchrs-f«. (?. Jtaetttel 
Lvksl. ^ Älmyerf 
Giftet 
cMsMfr, ft. 5Prtf«ff 
Lltiü. tyaUiHrx 
UM. 
tU^CII*, ,3» ÄS8$1«ti4 
rL.*n ciÄiirfkr 
£ ÄfluniL Utrtlrint tiNt 
Vca<t. K-. Ä<>M<»fcM4 T 
^smt»IM3s6ia. 
tr V^iretiT. -V 
ctf6 z.Lchc» 
ris-«kr. N ^ 
<- ->■ 
Jl * 1 eAftift^r. 12. 
E cMxtrtÄ. (4, Ü^SL 
tduk«. L tat 
V*66«fL<>. ¥*L*ksL 
S«us. R, ctni^. 
1Tr«v<r. C- Anvs. 
ÄTSf. H- fkilKT. 
Aiaqstt. tf4l«H4l» 
C<eici$st Sa. 
'Flirrt (8^ Ä<Ndfir. 
5ift64nß. e*axu' 
teritlh«, T. 
SsIW8l 9^ 9U«<r, 
L4io!z. dt. xhältt. 
€te<a. X ‘FwiAeit«. 
Et:er. C- tksltfftr. 
Ulfrtvü. 8L. V^dtiTL 
Sctefr. $„ tr». 
.^»emmsea. Äsn. 
X» E VynMmue» ’ÖtfWna 
Ixt 
UJlffiffrfc. iif&lfL 
5*fT6, C- (fvreh. Ätt. 
Äff-, t?» e6,ifl'*rr, 
Zc«4;i. fL c<sir»a. 
Zs»r<t*, EL. Zn>lrr. 
DrLrtt. a- ^afcmt. 
CM ^4ä8Att>. 
cüfi-if, v- «Letfr. 
ÖÄ S, Ksddd 
(xmetfea. G, <*s8». 
Hrrks. di. IrdUir. 
HtolsMt ®, rT#fB«T. 
itUbmän, X BerrSrr. 
AcUzbcr. C, 9l*«mä<r 
ftaüd. 5U Drcdcr. 
^ufsflsx. Ö» Drr-cr. 
2«e6t»if, (L.Äe6d<tt. 
NorrrLr. 
Äflltifl, C-< SAakl^. 
Sesroet EL. Tischt«. 
8ra*«B,(L:5dt6ito4sL 
Pr»A. flL. Ätatrr. 
eeert, CL SrntL 
£«imu (l, SCexnt. 
ettiBfreit. L, Ä4l<T. 
Iraif<bai> 9L iSstaarfr. 
T^Leo'S. Ä» Ba-särb. 
Solist. (L, Srs«mch-lA. 
s; E siiMMMuS^SemicT. 
sXbi(sjMitfl%r. 1K) 
M Äoscpte. {J, Ttichür. 
(Xr. Xk) 
Xoums, <v Drpichk. 
«sv'ch. 
Sirfriq, ÄHTb«. 
L. pc»s. Lsceso 
itofens«. 
Ätairi, P, TachdtL 
3W V4i|^ 9 , ViktHrb 
%N<U 64 sME, 
«48h, ^ S*eP<ut 
SilSKf, fll, ZchlOßtt- 
«4«. «i-, 
f Itw, ?> 
5***U A, 
N.V4 
N«H45 
#l«n« #, t*4fc<l4t* 
*4*1*11, ||« W’. \i&t 
ihm, r«H«*3H 
ii«**?’ i4w i*<#«<# 
^dfvtsfi A frAi&m 
H. 
JUd# 
1» t 2d4ll#«*#l Ä. o’SS 
mnwMi T, 
V. ^ivchtlfr. 
Ar-tt 26, W» 
Till# « , 
AtiH», C-. Mv-v-1-r«. 
<*r#«dN'4i,T‘ 
irht 
HMkV M, Ttitrr 
JWU» Cdk'diijs^; 
V4w^i«4)|, ft. 
Vfhitai. N. E»!i;i 
£* 3iÄt Ä‘^i 
Snateeen» fl. Ä«em 
Cf «11 
ViiffttA*#, C. TSmh». 
fid*». M, 
W. «, Ä4<dH&ri t' 
SUchfeKift. 81. Ii^rt 
SiifttdE», 
LLle^n«-';r 
«Äir^rt, S» 
5Ui*ftr, tkrmilr# 
Ttirlr, i Vcturr 
ZJim Caec*. 
«dum 
SM6«iL 
fc?i4n»k «a lkji«€<T6e$f 
.imndc» (», t?» 
> E£m*. ,t-. 5«#» ««ist 
fUtüsu 15. XrvdrL 
ftrreM V» kat^&cr. 
»iir. 
ttcdsrdis, ^ 1^19. 
yiMUta*. 
?Ln«-. Ä_ ,l«icfT. 
etw. i, c^robfr. 
rtA, C, 
A&aafr, C, tUl-Mi*. 
ÄiTWit Ü- c&ir*re. 
*L «*«w> 
t4re*I„ C. 
<#»ti44iriL $>eS»ait, 
jfrewea. 0, Äsitfrrr 
^dlauuL Ä- 26it*(L 
vr.eg. 
<wa4tx, S« §E«v- 
Xäti. SchJf^cr 
Jtnrcc&tttMauit 
Jifjprr, YfiührmL 
kKBi<U SL SÜÄtlTT 
"rtr«««u S-, «xf^cr. 
Äctfltit«. 51. S<bnotm$. 
ÄrtKt, ,t, 
- C. Ä4$fT 
"BefWlt ^ 544f^<r 
W*!f. 3L 
Prrol>. C. 
SÄiWt ü. U«|f»rr. 
Ärlfl#. e<fcsi»8%. 
3i»i*rtt, C. BLckcivckr. 
Set/s» <3^ 54M. 
2*ls»to. i'v. v«eNmzL 
sLä^rr. 2flr<v 
5<tiuMet|. 9L. c4to*cr. 
cÄatt (>» cÄm 
fdiairK 
tfctnaf. <L C«*iK 
SoMft. 8L, <v6Ui. 
»{irchft. st. 5*atÄ. 
t:us*rt«easUv^cAl#ifi. 
39 E Ätfl. JiaimroiL 
iLSkxtmsSr 
Ldircht. 5Lvü*«m^n: 
Kt’L 
Bar«, ft, rt^tatr. 
Nr»<«r. 2L 6<bl<ert. 
Zr/'fErcii, 5-» Ä8Ä5L 
X>flL 
Ds^N. L. SAIs^ft. 
rt<üi ^Ni«Mi9fatr. 
Cirertcrt, 3L Schleier. 
<m*s, «U IcdiUt. 
HLdeer. St. L^rr. 
3*a»o„ StKsnc. 
AesÄ. f, 
— Äraor. 
3er4«u Ä, SiiBme. 
JUftt. L. Äiaritöt 
iUbcdtfi*. äL^ftMcoart. 
Äixfl. 2- Äarkb«; 
^«HRrcht^v, Sft&reris 
fche^a. 
SyHtta,c, Echsnlraaa. 
1» V»| Hu 
W«in^<v *, liW#f 
S2#ii, fi tiwtiw 
n, r-W 
iift h 
.;^4«4«4. <i. 
W 
t OW114/, H, S^4#*rt 
ttti* T, 
H<4> 
11 C g4NM*i» M, <«# 
| 
v^fdihi/ 
e StVM«*4<id* 
v - 
|td»4i«4, tz Schier 
P, S4l#«f| 
Wf^h14 N 
t/*fi3K*A<8 
T<tm4 l* 
A^*nt V f4Smm 
5Ulm 
<4m4f (i, 
<*14# tjü 
V**i»4* Ö* Zt^&l 
«»M4i 
^rw»i4, W j K«bi 
^ tMtW*, 
OwH C Ä4Jüsl'ttHl 
Aestitib ^.. (s«t.iHrtL 
^044i*«v f £f4dme 
t>n« T. 
ft4fh6jU PiiÄfo** 
H .l-MKiirrtim 
kÄfcii, ä, .ifiwn- 
H«i4iK S- 5*Ät»#Ar 
tttir* ^4M4*« 
V<t«Mt!S, ,3 - tftiKITfIttit 
Vrtwi, 
A C««iK 
SiSÄ. Ö f 
» Xftnt ^Xniit U«i<4? 
ÄftKf. filA*r«rr, 
’Fattlf. X S5» 
S, JfaK&r. 
T^fi. Cwsib 
Ä» Stii 
364*1. A. 
*»<e» 
t4„ X<HN"i 
£*•1*#. S, (vi»M*a. 
5#Ät 
jJ, eü^n 
chtfAn C. <4*1$». 
Z**% C~ Ä5fi»r«<1 
?ssii/4. S-, Ztt4mt. 
Sdtf^L e^tti£8* 
S1R14. £- <Fe4ia’a; 
TZl» Hü t-rrrs^ 
«2 E !»rr«. ä , 6we 
fUhnf. S, c4Ü*f8‘ 
SstiMf, I?» t«4« 
^Altr. V». C^K5«!, 
yrSMT. 6, «AU»<t 
SAbttf, t3-„ rt^rica. 
ffctsfi; (L SndK»%(i. 
v, cdtifScr 
Zisttfr, f» c48*f*a 
Dresrr. (\ ’SnfivuM 
Atzhttex*, Ä. 
L,r*Lt. £4ä*tX 
itchMSs. 3C. Zrftirr 
(4«t!rr. L. C**s?L *ttc 
C4fihirt»L *. I6l«m 
(*4de<il, (Michia 
INtia 
tÄ^ €£»*&. 
<*sfrt« 31» 
Hn«. äL. SSita«*. 
Ä X Ber-s«» 
{«tfeefeau (LÄcUS^iflf 
('ihn, C, A*m. 
£xttu3_ T«dc^ 
Äntvr, C-. SAUffL 
A-tsIer. 3L Zndblrt. 
Itn^eo. <.*. £vurr. 
flna&mä. (J, Säslc5« 
(fw 
St, ©». 
SUecr. C-. <M8#»eil 
9bH#!<. c. e<y#*(r. 
Süftiiaafl<T, 1t, t*»sir. 
S#ic. c, €44wl 
dtiM*. 
Site**. 5s*mt*. 
«<s<r|, Sb:%t 
EOsr^r, Ä, SttSm. 
Söami. C- 9nm. 
E^ssnL. S- SifdiiaL 
EdntAtw. Lr^-n. 
SiaxME, SL So. 
ebltr, fewsttr. 
^ Ä%. 
i. Äfäuuf. 
Senf, C. ÄJt»chumtK 
SuddB4S2,<',Si4SlraL 
6\ Pknw<% 
ii L i%> 
lÄNkN'»? I«4j 
V Ii»#*!#, *$ Aiwii 
viW‘> Ä*«# 
A4ti<*|rt4 O 4ch*^L-1 
♦Vw, *1, 
Äi^is* M T/» 
<V44nt, 0, A«'chr«Lk. 
«Mrtf n ts* 
^4<<, C i 
c 
«tilt «. 
V #» 
Kevft, C. ti’4kf, 
Ciit, tt «»i’3^, 
S4i#tl4 tzs 14JV| 
54i5iS4 f*46i#>4 
s3chlt4*i|#B. W, tlWl 
ItHtr, A, Afw*j«< *4j 
Ü « <^S|>*s4 
tf4$pr*, X( 
C . Ä#Üli< 
I#. 64*M**» 
II E Al41>f, fl, ÜfJitiKi 
Fl- 
USiwüKtf, S#ü*i4x 
»1*51, 
£itK A 
Kn^*<i «IJurimS! 
SffS. A <*4k|p 
üt4h», U »3^i«ut 
t<-ijihns «, Ä„ 
f« 
1n14*, fc. Ai-SchrN 
Jlsa^rt, 0, B4fc*b4titt 
c4#tM C 
TSrlzc. 31, 
tttit 
Lsttver^r, 1& 
Ltvi. te 24w$«t 
8^t<i4u H, S44<"« 
V»!, » 1 
i$ca«nä Ät4W$:*!t . 
^i«> 1 
E a« fthtfin 
X ^mv, (!. Srt»$li 
Ä«<t. Jt, A«r«fr 
fVrr.tF^rr«# ÄA4ts^4r 
t.m. (*. frtktft; 
ÄrCrtt S, ^itveir! 
Vfa^n^v <', DL^v«Wl. 
SCtitit, *» ÄsHArt. 
Jt-, TU»6tk 
*4tir*iT 
f<<i 6, Zienffc 
jäaL, 
eAm*S. P. Äaf^rr 
«AilL S. SS. s. Si^t 
cdito-Nt 
c4ti(s. I*, MüSch^t 
Atrftrt, H, 1^Htk<c«n! 
S*2r>>ft. e . Ä*3<4wt 
ä^s«ö*v C. Aftwt- 
tfclfort. St, 
ti^am S, MLrrrr. 
4- -> 
« ül |wi. ^ ÄL^ 76 
-<- -> 
.»« A IX 
E e!siL Ä. ^ten 
Tff1 i5mtLetons« 
X Ztratd. A. 8*85. 
I,ldhi II1 
tVhrsx, a. s». 
ftuwoftft, ’S-. S» 
5^«säc*. Z<nt-JUi 
Z«t<. 31. CfAä#««. 
SfWtfe cAJi^ft 
t^wr'Ä. Ä. j$<i<4cl 
6^c*. S£, v$satrraL 
i*rc2iss><T, ir, Ä$t%6rt 
C, V««r 
Älrtnrr* t, 54>U*(t 
Viii1««-. Z>, fianfttn 
tritt. 
AlLr-ct C> Äihnts. 
fUrtuu 5. ,>rwt 
Xtiiti#. Ii. Sä. 
Sreetmu C. Se. 
Sehet L, Se 
»- S6«eN C, c4$^ic 
Sirta, v, T*&}*£ 
LdrLr. L> S» 
5^sd. a, CÄ34**T. 
o3 E etfts. S. At4t fit*. 
iSfffl t cMntM 
V X^nrtfä. 1 Ä^m. 
lAdhtr. II1 
&ktZ. H, VtRMfBL 
M. A, «s*s. 
et. e*ssr>. 
rtfeflcttiL i^nK9rtti 
ivÄmei*,dU elnihti 
Semsüu 3L IM&ttttl. 
M 5» |d z. SLfimo. G6L 
Ätfrre. <67. 
57 
E U«*mt I. «3<kihr 
< Mrrö, 441 
6<*Us 
htt-. 
ic irtl#** *M*nt 
V chSti^i. & 
Wfc*k c. 6# 
c S4#|«i 
Ä4l*iW| A, 
Sl4«U4, II |»< 
4*M 
*1 
0srz 0 
«* 
»ff^ 
e 
f^Hr ,1 f*i|Ä, 
*i*)V H S« 
54i* 0, 
Vi E Ht«Hf4i I*„ «'W 
iHts4^W ^1 1 
V 1^4C ü, WiUmhi 
fMittr#*, *1 
<«4V4, ,1, «i-Wl5&i4 
«44#, *, W*1'*#eÄ 
^it'Ä, ^ |«4<4i41 
f4S#U#A,V- |Mm»4*4l 
iw, %, H43ti 
4 64i**to 
m #4 $ «4*1^1,1*% 
t «ktt Ä^f. «tzlf, 
7 ) 
SS E ^iui. A, ,3«4». 
(ÄeViMil I 
VtAfcHU? 
,ldM. ^ ÄrihS*« 
Ü4^ch.« C#*4 «4^L- 
A-« 
Wl, 
I61i^46 <4* ä-ärtu'iJrt 
Xtimi fUn«. 
41t, 
T‘«t S4 HtlMifr. 
Ä/u| L, tikttrst 
<24ÜM, K» 
E>S»rz. Ä- 
«, <r4f 
«3 E 8L 8*« 
t(i$NMWtit <9^1 
V LFLS^. C. 8<it* 
{Wit tni 
?et*hi Z. tfff. 
M Ef-Jitv* S. SUshn 
1940%. 2331 
ÄiTf^ H> 6<fa<MtK 
SWa*6. V, LL». 
5t#ifflü*tcae H. 
5>fhC. f. <w^<4*«. 
®S#I5«4, 3« SidSft. 
Sr*«5 
AnK A. 2i*6iki 
ÄslifFt. K. €i»mteS)M 
^ €4aekl> 
t4ftfif. flL BsAleniC 
ttik A, «Wbrut 
RüdttM. S^ Sftlrf« 
Sütlat «, e*. 
Äa£r., A fto 
Ärf,| X 6A2f*ff 
S<|Äar»lidrJlwN4mAt 
S*ecftrr. 31, Ä#?^Nr 
S<Ht<h. 2H, Ä,tt6t^b5int# 
6T# E ÄRtbMi, Ä, Ätissrt 
H$4.<y$t. Ml 
X Ztomk. 6. 
Slsirhfli^ H. Sdyr. 
Zweit. X ^ttiei'foe. 
Aviwrz, *„ 2l«i tdtn 
,« *n. 6» Aii4r 
<6i#r»5rt, X 5£^rkcr! 
«4^iK% Autttir» 
(>c2,lv, 3, 
A, 
X LsrzL Zzxr 
Ccf. SL Ä*it 
SdHrt. *5- ftümjwt. 
Ssm. Ä, ^ftiar. 
<re e stiftn. Sl- e*e^6 
CsatU ft, Scu5>«rttrfl 
A«»«rLf. 6i, ^rÄiifrfv 
^NS'f, ,l„ OÜ-«K^ 
Ä, P^Ä 
Ä. 
ftlATf, fi, A«inr$ 
ÄJtrlri S» 
gefner«, S.„ rV 
■e^ri^iL 
f^in. S, S» 
SitMfi, A. 2 Äir^cr. 
etfieatirr. K, &e6int4 
c^ft. <SerM*ar, 
Sfilift. ft, D^Suk^. 
S<tJ^Ä,S» 
E «. Dr 
iSc$jbcä&.i 
X Stilutm. I*, Ä%»T 
£sk, 5». BAesä» 
(8< Ä, Stnul^Titf 
<£«t*ta&t|fc Ä, ^u. 
?irtA 
(m X s* 
5U»ML ^ Lsuler. 
L^rün. 
^KWir*t P, 
£t%*n% H, tzrvrrrrtz. 
es ßr«M, W>, Ufa 
H. 
ä« i4*m, 
% 
<* € *„ 
IÄÜHNMW»! H) 
V f4lNWH« 
#*«4 lSf#<Si F4| 
t* 6***n 
tfititm a. Ä*#|rf 
giPW « MiMSN»#«#, 
#4iUK W> ,^P Vt 
4WI 
Ä<4*Mfe l3^ 
0=ji*^4jh H fMiiie 
iUi .i* « _ 
**&< 0 
Wth*4l Iiv ä«Mf4l* 
I tz Kr«-ch»E 
y*j4l;rtfWj* Jfe ?sG, 
m E M jfcwti», 
Pint^w. «. jN# 
$w#*ui*4im, ts* Htz* 
t-**/ 9 t?m 
O^>z H PM l-nrt 
«*i<# «, 
*t*8iN ?C4-rt« 
CU/ Ä- «A4iS«* 
H $***«, 
Xßeli, 2. jÄä**lufct 
Ä#6**4»<^u 
S., 
5*«^ Ä ^cjf*Ätr, 
. < iiir, €#«*« 
#<# EZ4KftpKint< CJIfnt 
A 
^tinW,<FUt Ä, ti|8«. 
H, ,3«W1. 
w^f»«, »LSchec. 
fatta* C AfsfÄt, 
C, V4i%W> 
6^*60 (« 
k«% ft tfetettu*, 
C. ErrL« 
Äfc*. Ä, Z*4*fL 
l^l-L H, 
2ikciSMt%. 
ÄlrM. S„ f*® 
ÄUIBWv S 
$Afttoe«n. «„ $#ä. 
SfilltiR, Ä, «L^chkk. 
«, vschAHt. 
71 l'*erty4e* 
E &V« 
(•^fr. S tNrw f4^t 
JrtqV-fr 
72 Y#e'*i346f 
E Ä«i<uc», L, A«h(^> 
Ävkt<e6w f^*tos!taAri&, 
73 E 0, 3rtt&£L 
<ftirmtitt |76> 
V L, A«L 
ZU** <H «6feR6äk 
SlrU. <», 
<l„ Mäw*. 
- ?. ?64l*tf. 
X»*ir„ Am C^c.nJ'rtm, 
Z'jyt* Ä 2**5i>ff3 
ZtPdL C1» Y<*tlv6ttäl 
6ttr*lv<i<t C. 
r-Cttltit» S„, S&4T 
5V*ri9A 3L $4Wi«Fw 
f > Dwcht^Nt 
Iww Ä, A»rtB«w^i 
L5- Ämws 
Bdictl A» DreckrÄL 
5-4NriM A, f^nitrear 
— k, c44<^ri. 
Ztxn, ch», Ä*m, 
SUus*, U*n 
6Vlm«cn, i®, Ss 
7l E ÄttSLtL <4. DrinLv' 
< Piicimricfct. |XI 
X -S, 3<t 
l]Ct 7X» 
Krürr.aSer. s?, c-ftncir? 
<*taiöRt 
^Trhcin M A^t 
^n,rrihf A. O'RrMfUL 
r Tr. f. tirimdaiMtift 
jp« Lr-4» 
ÄiUlfi, d, It^jfekC. 
C^irt S„ 6>6dfln, 
C~ 
$N<S*i %. 
P, SrvÄvr. 
IL, T-ÜrU^tt, 
A - Cs^rrhrsUL 
S^jsSswA C, Öra%. 
r?, c*yt^kra 
te^r 
7r E L, A^- 
241 
X #<*r,6 9m«l 
iScöt^iv S- Blrau 
S^rsit. flL tlawr 
X«^t«n, *6., Ä4cutiP8iC 
A<t$s. R, A«wr. 
«kftetf, X jSw&c**, 
<64tc^, T- «AeitiBat, 
^"Lcr-or. 3» 
IöchamSLoss: E — Cigoüi&str; X = ScomIio; X = 2dtf$tz LrM^.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.