Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

I. IM 
m 
WmMk 
«k, TÄ, V Wui» #wiWto bwwÄw. 
> |i| 
-- jknwih «,B, #»frw>wt#i M# wm 
tf, >k ihwk Wt*n, #"»> 
Fh' M l fe »M «> h.« *-*) $f=1 
= (*,»!»(« -W fiwswn? 5 ft 
= Ws #M1« *im_/*n,1F 
«= $!«* tWi SviWSiMf’WW. ® i&W» 
»4 M> t 
— SteOiliB %-WkW"W K SW#<NMtHi *"' 
--- ’Hyuit» WJl iMlto AM ÄW 
S* ti I » * 
=- »hlte SkHRwt % ^WWSW t it t 
--- O.M ;«»«, WiR86« W»tot¥Ui »O 
® fWUMUMW I «tBwsww iiA 
-- M i)h>«iiiit » ewAum !»r. >M I 
«JA mu 
6Ü-'I ItfWWti, Ol« 
foiieeiii, MtkW» tz"»«. 
-- M at.if lijW« m 6« SWM°,,d 
BhtiiHikiiUi 8i* (t#\<i«)i‘* *w#imu)i 
=- i<& «muH &imi>wv 
flK W|t 
=- OM» MG LElMch S! #0lBMsrt 
» rnwn »d li, 
P«k«sZ-^Mt DiWi($i wiviwiiinni * 
— HMWL 6Wo«¥ Jt«N W.I'W* Muy 
$6 6t |6- 
— 4gi«t* SWilf,, $6,nt(fi6 W 
« *#i4 «wen., s-w «eiiwüRiv« !i twtiiüi alt 
— 8Wi6 66<»ww«, * #iiihW »». $ 
ftwSmS ^Mwri'tn-- »v!f. Ihm“, W, * 
tiftiifliarttt 8£ 
ÜMfcmW'WM« «ifliwon tirt 
$m, ?6im6iwniu, 0 givtiifrt*™ w«g, 
Sw» ieeweRww «w$h- 
mm M I 
tzmlM, HylM« W §HH«WliwxiW'W M 
,k»tm t» wte* luiü 
H,«jh igifliliulii-WHiW fi fittlWifWWS <» 
(til.%011 «tlKf fw |6 
- tMnee. KME«MI», M«^ü, 
ijfoftV fr 
= #®lb 5i«ii«i>i'»>Wl», % IWdWle, «!• 1 
- teuft SfliMHi., % r»PM« » 
to, eeiwume, äo ® »e 
«kiftu» <5S6»wmwe «-P> wse-m " 
»Stl i 
iM». Iwltllfl#, W «K'NM b 
Mch Wtäfif, «W WH«U * 
»tito m>" ^MWUPi. (w*whi!Wh»( 
dii * Ja 
,w»fib ZU W Wwwn« '••1. 6«, 
^huirt Aw>b va WhWvWtW S 
ä,W« K l„ M«»k SWteW H>«Ü>WÄ M! 
I$i R*nriw jfi» Wvltiiv », WME >W, 
«M« ttf |14 \ 
% M MIBiiiW) V W« 16, 
-mwm SiüuifHiiinwinyi W K»^«nv .»» R 
- w* AnHiiMori M fsi, 
S#C8 IFUitflkifStülii» IiBlüW äi (* 
«I«n» «vltjM, <* iKitmlifWiKilfl« Hf M 
an»«, yw liiim<winii>ifltt L 
a»W HW ZSM-A. M ‘«II HitWImlllBlKHi- 
9n.$imA W« w fku^lis bt h 
- M>> t ‘auiifwwik 8>i 
»kntt 8.1» % <!0MWI(|W, L» £ift 
W», fiHiiiHiig,, ülti, 
ÄW M>!Ws>« AßMM M.MAvWW'MVRW 
M WfltoW W rt: i 
V6elf*Hk »MIM®. 6i4 $»WT BSft, IfijM* @l,fon V>E' ‘»‘Sf üwl.«- 
foiwmns, iÄ»te 614 ■ - 
*wt»6» 6»6«i* SiflüWHi S $<6wn-tite %£ 61 
%mmm 6»ntvne, wim* « Aiwf» K(**v fe® 
— «AM» ^teSmtoiWh,, KP *,|. grt-m* 
8»t» ei#»«, 
«= 6i-iiminwi$i»8iHiiiflit, K«Z SM-,!!!«»->«»!„ u 
— l*>m *m, A?Mi» H»«m m 
— OWOch M*a fifemiMsltfiti *» IV 
— SiWto ÄetfHs $ ihWttt «t 18. Itt 
ww».®« w*», *am 
Seetw«»*«». Z,WM #> fiäiwi» »tm 
WHib#«M«kSMi m KiWtzMt SiimMi-ffenvH 
ijfcn, «y»#6w S AfljgrftS. 
fsaijstirtiti '8t>'iflrvtVniiF»'*i»Piii1i(iii»tiimtii.R.n 
}«, L!»L 6$, Ssbfci 5»S ®9i 9‘tmy. Mi 
*tewmwk 4eBi#ü& te Bin, W>', €W4& 
L Steigt, Äimiinfi, K SieidWi-Hte 99* 54 
ah#w«flef G«L KaS»mk>» ^(öwo'iflii 1»U iS 
— , M>v^ch«SP JhitHfflri» 
liuvgi-M *f M. 
— gltoi WiitwmiR, A«Aq> t.T« 
— $<wt c8ffii68NiM, ($>Wfln%, 5'Si!Iu<ft!it 
W>»«k 
— BElllWilWBieWre Stmtoto, @ Svihiw 
K!"S W |M Vtl M>,)> 5it8i OM Ow 
itiftttts £»> Ovtz« <n> JWwMh « 11 
— «MinifB WtHfflte w münmu »R 
— GM tonmlwS, $jg*i»S!f 
— «iiirisf® WdiDeii, ÄW (j‘,n)«fop!m <a?W 
— AM H>iL M«nm. Zt «• Pf 
-- W»«k M>4, V »«Aiie $»$ * t S* 
<66 #tWi 
— M«O Mü8. te^aWjwfw »iiiqümifc 
(tft »? Bd t 
— DUMA Atoeft $ MkoM W 6«, t 
— äw ®»*w, ©«ammift* «vfi#«8, *i* 
IffiHlli-jlSe SS J«, (. 
— m». «tasfeft. «M. Wjfiiw'v «tst 
— Wu6 » emtiMtiito. :ii » M 
— K, 5«6r * 1»6ftm8e6, r SijMM tz» k 
— IfeafR KiL Hxamr. SN leeSiif»«* »h. L 
— JNit&ien, 
Itt 3« 31 
— P-M jbufiife,. $ 8wsit6Wtt v» M 
— rwch, ÄittflH,, v <te(u(»!ii'to & rc 
W6 * ühtiticrfM »am H «iiiiwfi 
— Ä«f„ Äam&»äef Riffle, M» 
te. 3*tt l 
— «M»<> MWivk V> S««8wW ** 
— Ä, IBrfiS» W *OTtrftoii«& 7» CW 
— W. 8»8w„ ZftML WresAK S 4 
— WMMK % Siimtoto W>L 
— iNmw. SlaiW, (EMwiiN. MM« L', 
— Wäfrbn SKtttöM* f* SMwfts Se» M 
~ WW 3t CSwS»««Ss « flf 
— S- C8«*lw, LMMff« WiiWvil^ifl 
SchGmSlvi^tzM Hau« ßr» 
-$Ätitdte “«* teittv 
— aawat *»« «ÄE 
— m. TchM«. «»86®, V ®m#» 
— wk mm, m AWiiW»»AMrk & 
— ©«* 3fefl6 ®«K, WÄS, 
— $ä$, 8«W. ZchüiwS», EmmiM 5to $|W 
1*5 JsroJwmi.i 
Wltswl» ti* II tt- 
K« WPI: 
W lügen l»tfwt«, M«I- 
Mfrih <ko»«>ch p Wfgrmtiri, 
«* s.ti #« MW W *-8S 
<pittii «nii'iii <swsi Si# 
hhfliw s 6 
at, ** p* M 
ew, &#N, EMMsEiv h», t tuelril 
fi twft* *i6w» * ®<s 
!ti«l)i 1W, «iftlfift, SW Si&im»* ! oft, 
feisti Hkitomllv,, O (6* Ihm 8h>$ S1 L 
‘itafi »vfimiiiefitoS, * Ai^chWi» at$i 
W»m> ®.0fii«tw)ttne, ÄMiNMis«, iumvv 
Ä«, äWHit.title» $ml» fe 
«ti, seWi » t« li 
Weis«» linw, s> Ähriiaitowi«..!«« 
Ä, MM if Ätftw^rit SteSI»»», 
tfe ts 
m»wi C*e üniflib dhto. Si>iitä6tt*- 
®fe$8, ^ ?w6wi>«ft tl SSL üuiiiii M tui 
ta Sibn»ig»Witi M (Sfsöwifife s$ a K, 
5«a#w#fW,wÄ M», ümi* §m, ÄW Zi,Mn> 
ftwwM« fliigiiii, @(6iio!6«1, S SirewtiAirti- 
Rs «li tt 
Swstitf» $>md £«611(8 K ZM^ckiS»» 
te m tt rt 
Jvlh. 61» n, jHliodiWiAii- 8» 
5,)l|U-n'«]y, itßlSWWi# SVW» 1,'lilieRii'tllMli!, t H $6)i 
MniiM «5>ll $8 
84wto *i*. IN«tat E SüiiKifiki. 16. 
Jhiggfn |rrv 
i, $tiiSh 
Sww. Sll». S JtMltiükli m äi 6 tt 
L, 8!to ■& <8« Mit „« St 
*wwt$ 3.. fMIWt MM Ssw WwüsÜü« 
W K 'ihfam K® m # ft (t #«- 
fwt»f * Mm » 8iitüifr 
» K>M SrfintlfiiF »flftilfitf. tti-rfSrilfi-m ftlöq ’t, 
;= X. fomti fc C» ü,im $* Kai! 
m * «iWfas, S,»ö>E MM>» 
j te ß» (I »DiWn^ M'üelllitl Ä 
|- »»» 5k'W, m «ht, Surft, (C K,W>i. 
IswiifdlleuHSli «hiila« ^muSiiio* K M,K»I> 
B Ww W M 
M, *tiAn#lf«S, H| jlidiSoM 6ku 
L SitiiMsW S äifltfiiliinifo» #;(« Kot 
S'lili'bm ®4iü@k, 3k &»tte*w»iift*Sr gfl 
rai»' 3»l*s, S 
5Nf#«‘5g4w>i»„ %<& AnJeiUhiegin, 
Hsiöl 
:»»raül, ÄlÄeSt ®nilS6e«!tl!i,, W ®#4iM 
- ittnlfri« , »W »> U üK 
G, Sititit- » f>}SWIJ«>fi *>t(i f» #W¥ 
!lp :fih 
Ä« *ww «w Änufflilw- ist W 
WiWHt, * WSW«ultz $11 § 
*«|) vMwv S- H H »8r 
ä, *wn- * *i#m>rfwi KrMMiK-«« 
% @i«gi#HWM WW «» P 
w * I fe äs«4 tot w$ji “tsf I 
%,»(, «Sifsi5(# )M 
de $ 6s 6«, 
wiwühii %w leeifniiw tg 
S,rf tW eiwirnin«! fci- Bt. 
My«8 MWInt! <™ M 
üWflWlü^ « br-K 
tfwil, StiMF» » 4h» K SS»S«»»O? 
(r6>i, 8x ii» 
SK firinis» f toiMWifW 
fcflDWif 6»»«.§»««,»S, tzß 
*<4 Wti* W4 «twMlwfl®, OWid» 
»i|i l$uv#»Wi »AU 
Wlfrwi, €»> *'ifP »W 'S S^wirfMPf 
Äit» 8®iw 
«HWH6 *e«lAliit*i, ItijwlMH'Wa. i*.Wi 
to * 
ji. twiüi? 
flft *!» 6<V 
,ü6sni«Miii -» teM» Sun p, 
tolsi», Swto # MiKiKigvisNIe 66 M 
^WIKltllh SittlMsrf SlflitfH-fl», tz»««W H«t 
K.,p 5,fln.*.wiifin, H «<-s»WE s-N N 
y K« 
®f(Sw# Mroftw S. sW<fti. »s 
(«mhllH $|(JH*11|II|1W, % Mch»ML m $ 
«'«h Sl8lW*Sy »8 «111 Jft 
Kt«M fwfrw, M »wwMfr m (f 
StiLdtiälto^ (&RUättf6l3*$v Sfc1*f Mtzp hUh 
3 Uff vOUnj ’CTlfi” W ' IJ iw» ?T\ TtT,” 'T *•**» 
#WlHi fms IWWH», e*' JE»« P öt 
SW^SiW«» ItiwiVsT, MiWW«. ^ 
I» S» I 
*«huf, iWRwWW M »flirt«- it M 
htM», «Hflröfc M OWW«, »#%)•«? 
W«M W €*W#MFSfr H 
Ww e» KstzEdM < <C 
•m im I.SW, k chM 5ihfii«I6 9f«l 
>wi‘ «* dn4i* gw8)- * SMmflWc 
m »Wie S»MR tdwiMf»- NM #■ b*< 
#w6*f# &m4, iiekiift-w ^ W ft 
8*mrt tzxO #nj9w« ■Wc, HchM>M üh 
N*tt6e* M«« ~W Ihmbij* 
A'im %S 9mwi# ?»i 
|»‘m jhwiwwfl* fvw i% 
*«-» m 4 
'Htkulüft «tft m typ WL 
|wM(6»* Smiflinii s^nw«-, W * I,! 
*iw Riste <w Ich 6K 
$f„ We-toiw*«, % «i.iifhHUnw’W 66 
- ik#», WMhfh *% UhieW^lW If* |S? 
W, fcoWHfi % §t«tii«>*6to W 1 
ton, steimw6, % imtct*®. »* t 
iMK-WSW «EKKM lÄ 
9H«IM O, SiSHrtSwfiii *w fiwiiiw'J» ..»W 
|HwÄm äw lyfnAikWiS, 
<si«im#i-te wi 
91, €(| Willi, % W K 
v#** «to(> fiiffi *vn>fh, M&i*, ®vi6ni«- 
(ife •>' W, 
llWlIh««« k #x|fkiyhi, W L 
fSn#*« -friiHh«' Am, A StiiemiDr* 
tl» V* 
s 
MM *w- 
«iii)fewi*w WetlKH# AtiHiiflimr, |wiv 
ififlilSui, Ai'itfmi'iixti, S.!iiip#ijtoWF 9, Jii 
»eliM * itm« vMKi 
KchMEkA. w ätwWwwwfte tfi Ui 
Sfc *F,giw„ % fOsrtw% WU U 
WA>M HW«E, S W SMlIlM Wi |6 
v^tw ,m «* WtiwuiWw ?*■ tt P? 
W, friv'flüt! WiPS-nii * ytoifföds W 
K-rMtz, *«B. 
Swi'S AM SlMimfe S« K & ÜNfi 
»« tzz, n L«,k m 81 
iltwiN»! * tefleWis fei, tau» fhSm nute 
«in«** iijiimiiff, KM«K * Siimieni f, 
»iif«hfönfi(i IHiototttotiUi« R ftwwiHOnf- 
to frf l AA Pug K,^R*n6i«ri Stf> f-fc 
^muno ®iit, *sine ®flieii4)w «KMchm (t ^tinwilw, M 5{£. 
fiiwinHmiw, $# Sutfit 
rttl 
«e»«t »»kchME. V ÄHlMS«1*!» 
9mm K « Mtw w lteB 
®W«f, #«8®68 i$ Wmiür . ©iR,ii1ieii$$ 
twtofte 14 E C f$»f> (tl«, 6 * 9 
«hl%W, WtSirem SefftfMt «ttw* W« 
^    n.wäiiul ÜÜ% B» .f«,, fiz» M 
^f?Bilwlir» <pitf?i¥w! '*yi wÖ«villlP0V i? “Hl ||c 
AM KM $ 8«f»is#ie#fla N W 
«E-W «timflreiite, »twf?nMn* «TK 
'fthjnft ‘MM, #> « i 
®w& S'IL Ifefi, VL WM. 2$ ffi 
WMÄüM. K 3tw^ SIC. 
AM A»W % j1. 
$1X86681?, {tBlJstaf,, t! Sfilldfielfhl. K £ 
BpMrl.fltV A» I 
«Wft- ikl'S 3t? 
Oft M'M 
‘*vr» Ssei- *wf, W * jh 
jp# Üe8»tii S» S SpillsSttv 
fw jto 
G«v«»M «M WSiioiiiiif, Sfiitfl Whi» 
st,! (W, 
M,,«-L K •;*. 
Äm, x x A (fffiflfurti 
«IL 2V 1$ ö, 
iiw lliiömtr S«(8i'hiiii $ Sh-lilrnlLfasSp 'S,; 
*TtiiA6, KchoiiM 
ti«. T W tt 
i(8)Ww, sw- gMuruftx, m tt 
= S’itil», ®fr t*> $(giHl)lto»W, $W WeS» 
f!ft ff to- 
= K, 8», W Amchlkk $;B 
,'5swi Dd>,iü»m?ix»i.kf, y Sftumif 
fiti e »il K 
O»»«k, *iii« »ti? fflyiww ,'Jiwfef#p<iun) & 
^wuiffnäeti Sk* 14 
ffwewitfiwft '#11116 Wh»# mM, lSw<iii?, r:g, "ii 
äilflll'U fflflllf JiiSiiHmHüf 1 86 
t n'l." W taitiilu^lB. &1 M 
«, SiflwM, %W 5mf,.«ill» U 
»itS ZchEl-kMklp MlfinÄSi, Witte $!L 
föcws ini'naisiir, sw (0)ipffmmiin& W 
», M<U,L t A.'itmfwS.WrfW, g% 
I- 68, iiiKdor •?(0'?nil3'>!W#ii Min> ?«-N LL 
M, W«. Sto 3)f M 
ftwuiiwrtw, <k«'. 8w8#n<$, *’« teijltvftir 
fto iwt 
«Öls, ^ M IV 
f n iwmuft Sitivto, ^ 3»fve#lis. * 66, 
frwft 3i#6e<f* fwvli Sr« 
is, tS tt *n 
l6)||l,iU, SslfvlSdtS, 0 Iss M K«. 
Siiffail»' #»w*« MM 
ftif ich WjMNls» »W tt. 
66 « 
Smt* GWiL Swwih,, N <l£ 
(fettf, «ittlW, * JkitlljfW -6i ß ZE 
■ Ifnlli, jftmf lf„ S Knt>«E» M» *8 JS, 
- Sterne* 8W««*» $wMSi8i* f M 
fwifü- -WA«, $*eiiW, «wfSftwm 
«wftnw 5» I !$»(.> Ach, 
m<W W MI ffMfi 
' 18Mb mm«It SiffiimiMatfiBS » 
MMmMSDM.MiSEiSkMK SftsSSmm 
te.m6Mlt<!WSi6 rM-k»«iMLL 
■ fmif, WWk $ ##n./t8iis Whs iL 
M«>. ZMM«WA, $ m 
W,il», mm iNrn, jMiteiw Mch- 
>>«>E 88. 
KWWÄ» ©»feil IwiVlWi A 5, :«w «Jto'Jf 
8et»SI!W S8I 
iM. Mck 1W<« K W«!* M M 
W, w 3w, Mb «ü 6<ni. iiWjiMk 
ftifirtr E 8»t £ t»-l 
#wfWWt ‘#«m6 GlSWV»S, KÄSuM, M«tzt4» 
M Ä 6#»>iM M5em? 
SlUHb S<lA M ttltRfSHW*!, D>!« 'Jwfn 
te r 
8w*StS (ätistitof, iiSwaf&flv <s 
(toi, gdiiic^FWil»,, S Sefowtiieiifis K ftiL 
I, UllPII. If fei toliciiStf, jftiiBBtW» 
8V »6= 
ihH» fwitinillti Äustw 9IW, 3däM*Tl 
» KimiOMw am» $661 il tt 
W t f.Bii*lfWU(W «IN ITDh. 
srm«M6 Stirns | weeüs^we »tt 
* KMAIWlIlf #^lh- 
toiTi liMlim W ÜHIjFfiil.W. Ä «SwWnfcotW 
% ItfeltW* estt,6% 
itmy.. «tom M N«,>ikML t* 
«W», K $Mfiirill*~>'tt. S, 
K W täfi'tiSw 8wiRi#rit» m 
«I nrtmimistft m, i. »-Mz. 
*h$iii, s#w, &» M tt 
ttefo iifiliu* > $iiimi<ii)ftvWli!. » 
ZIIÜM, «,M». $ M 
SnrmG K, $fthiS«l(t, $ #tW«el.  Mos-k.MiL, 
M iffiflftsr "fl<"iürH5fle,: tW.% 
l&flft «i-p>8l)l6, Mlftfrllilf#. 
<m »il 
»m 3rtdiiS,. * $«9w$!8t " if* 
Nt« Mir», Sk (6* 
Ä®» L 
1148 #«8 Sittili 
femtiSwf, @8fofp$, (ot 16» 
Äwtewsv- SchMWL. to swHfts IN1 SS, 
®w«w>, £»Na Ek„ 18t ihe^wefi«.®«, 
fti8w#, G»E, K« »I 
A8k Sey» C*„ «r^iqM. K 6#6w 
tesiftR t;*8 »r. Ach KM es*#* m tonn, 
Wfl«, ®<fct,Rfni)ü $ WWfleaite. K 
■SNft M«i»# #Wi »'«MffiB- VD'Mitt» 
llfe «« O«Aw» L 6$-t* t 
f>, B»>. ^oiffttiiifeifflai STiff 
8wi.1*fc. H, LckiftMmM, K ewfwiflw ^R. 
KugWM 3A», Dsttz?, «W.Tq»MM!k. 
K»BM> R, «Srtrti'is.,, SCjireiymS®,. 
ts etg#!ii5»imi$; B. e ffff» K, ir Stei $&s9tesr„ «M
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.