Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

■ I 
I. I|«K 
mmm. 
Btttz« 
- 108 - 
% 
■H 
8*1«, Hm»««. Thbt. HÖSSsiUanbf. 6611 
— 3b, tomnaitivi. d. J»M- «. 6i 
f«H!U«f»iL .!»«»-. ImH*. X 
tzk. Sä rt. 1. I. (Zel Uk. I«tt) 2=4. 
°° smw.5i**.<i««viI*i#, S «»«iwrtuspi 
— <i«Urf, gtfc, Sewlea**. t*k tftifl. AMI 
Ok St», ttoii, W Wi*«mr*Ir, Id lf. 
«»!*«. Sie». lk««« 
hifrtofl« k flrem W tieiffiriini 
Neu I». fZ»L IX MW) 
itasfai, 0 HslMailtKl.MM 
Vr(I(H, Ais»«- litffl. X Vt»$66Mfel, 10 II. 
Seikt. 6><i*o*. H»*lMtiuX tirteXtgSet# l& 
— tiilfclw. f «ikr, XO tfwNtMgnHf. W.W* 
8e|i|tr. Ciu. Iwi u, $tt«ti,SO 
‘ii, 31 ttt 
— iSiartf. t!?L Has»isär«d<«. C K»1,34l»b 111 
— SKattK #|L 3tttrmli*rria« V tf at i<MA 
39*|la. flf„ SAIcFne6«. U*;'J-«. Ar» i<6to*t- 
til. 8nt. (ÄaiiNti^Jnu Willst. 80 i.‘esS(n 
fet. 9 pt #. I. 
V,,K. (itetiita.oehl.Sn'f-0 teil#««»** Alt* 
6«, 10 111. 
— Stick, Y»!a4shrh, SO »rtinitnjn*!t, 14-1 
— BnUke'e »erbetrtndeode Otto» 
k6rpw AktlMf*M8aekaft, H Ä(an 
6t. 12. (til K Ä011 S«*i 3. Vlnifst « 
S. Rileg«. 
— SilS<ttt, 3aya» SnÜ. s» Ht 
— SRdrt. Äeahi. 8W EclalHt. 10 1. E 
— Ctie. fldE'a. W P«ftr. 49 l firfrt Cl!j 
Ä{l( & 6e. 
v Aat<4tf. 0 Slshta<9t. 13 IV 
— ilagA 8th«r. X 541ti>as,rt Itifct 5So II 
— (Seit, tMtsettefiSr,. 0 A>fetakr. 71 HL 
— r.Bstak« * Oo. ikUM|M«UMlun 
"flUr Metall»Industrie, aieetL Mnaa 
latts ?. 0*t. BaStr. Torf st Hriiaa#. 
Yairowtali, »SWrtl.* SUcQimeparait 
PaS-SjÄnu. »Ctfta. ttlmr. Htwis». *tlt- 
ttref. 2Sil:fS6»« Jf. 8 Mhttrtt. 12. 
(ItL IV.XOl—ä<K) Ältttila)tX »taasre 
6t. IM. Hmül 6. Säst», S. fllisjft a 
8. ItreXI. 
— Otto Betake * Co-, Sifil e. Sah 
aaajttfo^tas*. 0 Älnet>trö. 23 L (Irt 
VIL«*Ä)3$Si.CiiaSa|lte.$lra.0acnasaL 
— Clla.CfritH». C «ifiuiimr. 12 II. 11. 
— a. Rteiti. 8W 50pLE(Iti 
VL 291.) 
— 3. £<H»*«tesi„ W BAsaäjtttir. «. 
— 81Aat>. Sdle-tr. 0 &i&«»>«lrt*3. 24. 
— I5at SdhKÜtr. SW ff3aaMa#(a. 7. 
— ite).. ettisissiT. Thsrlasrst-, "??u>aan 
fct-STIL 
— @eSi»„ Ivch»n. XO Bajstssnt. S IL 
— «S. Ssflr. Setonkta. bO 
n«R37IlL 
— StauBt, 5ti*tsito6«a>i». W Övias4ms. 
— Gailit. git. Ztiit. iScsiSr. Zdianm, SO 
— (feil». S». Stsl. C äCiiaattra. 8a H.IL 
— Slaftalaa. grh 5r«ä«I>. s^i^ilrin.. 
0 »eeetrör. 91 K 
— Sftiiz’ni*. e4aitlfe>L £sak- 
l<yör. 13 IL pt. 
— Sssa. Bou NW SaDoirö. 49. 2. ti.pt. 
5J«*IL Ctts. ISSitr. O Äieaftt 38a IV. 
8a|(k. $t*T. Sd/afsL. W SaSaiir. 4 w. 
S»,1aff. Hnrs-Lr. 8t£>"4=U» s. Ossd, SO 
£<FaüfM. 13 pL 
— 6«Aa». äRaain. X «eismäaltrtr. tl II. 
— jpeli-x grt. fiesj. jlaÄJin?.. X fltfa-.ü« 
totfnfs. 6td IIL 
— Sttiia. Rrirt- 8. Sonirt}. Gari. N 
jpcjrasafrtr. 7 1. 
• f»tlcr. RiLaid. Ralrr. W Srl,4r. 31 
Vttaaaa. F. Ssaanrht, C abres>cte. 2.*. 
(2<L VE. 351 L> SsSa. St. 36. 
— ISa. gifc L-g-a». 5sSitm?.„ XO Hr.r«! 
fo. II pt E 
— SqhSa. gti. Sttlr. as. bch. Hs^raÄ. 
Di-chasir. 40 IL 
— S, geS. jltign. s». Sch. Räch. N 
Hschsn-iM». 7 L 
— Lmol«. xrS. fi«6. Ba.C Saalasn^tlft 
— gt6. Taf*. Stirrona. W Jtijsiajertr. 64 
— S», b>itb!Sts5», Srfct Aiiiiiich. 
Sagifr^ia, lirrr. «neteo, Sairf^sira 
Sä,,». Ä-nL. jfS. Ssf*. Sa.„ SW ittKks* 
ia.6H.pL , 
Cu». 5sdlti. O SiasSr. W1 
— @3*123, EitüzL. Sff SUpfanht. 24 IL 
— Kssa. pt. 8ate^$i, So, XO @ife5rt6- 
feär. 8. 9 UL 
*■<«*, S3K vaJtlia.. O AewtiAt. M. 
Ihw, 3|t»>cr. Ginltr. 50 SWßjaJaär. 62. 
— ÄAlrt, SRafat. X Ädn^t. 153, . 
— 3Con>. S», XW Sitieetfirör. 58. 
X. Bavry, Ctfaa=istrit s. 2Sei4isra»l?ht, 
SW Httfa. 6 pt (ItL \T 057.) ' 
tem. 8mm. *3». W 
Jw. 0 K 
6*wt, Cllf< €»M«,X tililiNittii#«. 17 IV 
eiwslt, <f#(, Sfhl#*, 0tait«tiniH, «»!• 
Miriti. 19 L 
eancts«. H. Ä44f«i. 80 ÄankuMni, 6 1. 
»*wn. fltii, 9<i!ii.% *iiH, k»7 pi t 
VL Bu * Oo« $et)«*l«iuni<M. e, Va<e|. 
»JfcllKf, 8 8w*>f«Hit6fSUJ, (WI V.I.HJd) 
3*k H«>«. ». v«kß 
ewr, «aif<6tt. 0 Äiftffnht. 59, 
senkt, C fiitrff». in K. 
K. ttitinahi, VBi»#-SiiNtitiI.«. Sota» 
litWm, S 9faaHak«t*tr. So II. J. S»h» 
SO Äaesea1«. 9» II. pt. 
— giaajlffe. SO ®J»lra**t*K, IftX 
euHiw Cii». V86H8»„ K CkiWienf». 41 
■ t-Z'tll «.rtetiirtULSO CiMinwt. 1S7 W.I 
— tfaaw. iliU V «ftWreiff. 18, 
Keift. g?i. @ii!4!f. Ba’Alt.. C^»lellmk|. 
öltK.'ifJn'ftHf. 131 II. IIL 
6«I«L Hrttit 3<aS<tfat, SO Shritaifir. 7». 
W. Btituuii, V*6>iadn«i SW givd- 
l!4*r, 2KL 2«. I1A, VI. 4134.) 3»kW«» 
B. StinHtfto «. Oll« ftaftrin. 
88mriiriÄ üketg S.,5»f«*h8#nriH1 8W 
BAhWit. m 211 1. E. <!((. VI. 4MC) 
1 2,1m» Veckn. Sterz yi$rahrin & 6«e» 
n. tj. tfämAria. 
Mxaaatela * So-, e#S*a<«. Cagt- 
3aaert». äSUaltl 3 anist W iteUnHz. 41 
L <liLI. ‘171.13*1. Sait a.8i$6. «ittafefe 
ffail, ÄiafiL. SW iWtfoWir. 219 D. 
(XA IX. ««•} 2-3 tVäxraHria * 6a. 
— Stli.ÄMle, WSiertiiafctSt. 63 IL 195$«. 
iutn & V». 
— Oeorg Btaeneteln * Coap., TSele- 
Araijti. *rt. SW griiM*<tr. '.*tt 211. 
(Irt. VL 4*a) 34- 9nti Sfctrtria Cp. 
*»jH. 
— $ti»e*s, flfstitr, W fhrtpa’nht. ttt II. 
— Äissa, j;K Strickt, gtaa. Srerinr, SW 
gri«M4et. 2» H. 
vSklrr. 8«ai- SiWHznt. XW HuiteoHi Sl 
— 3a«f, #*K 3lijH. So, ilefrin, XO SE 
oaiifrtt. 30 IV. 
0>raun. Ctae. gt6. ütendr, Sm, SOSrrt* 
Itartfe. I m. 
O.BÄrtae, artete O« 14.1a Zamsrt«, Stita' 
s. SaSna. SW E<t£$nrs. 49. 60 pt 
(1<L LTWi) 3si Seil Sätim. L 
SifinL 0sita». ityet Ör4. SW HtaiA* 
tu. W L (ItL la £315.) -8tVs.6-7jf.Saia. 
TfcUlrzn. Yaairrtr. 52 L 
tu 9a«. ilßrtt, Sashi. 0 jUr^rkrir. W IL 
— üksiKt. S S IIL 
8eab>. $ti. Statte#, gtaa. *td,W Si»»». 
Sr-Nll. 
Caa#. R. gc:~fsi «. Passat. XW Safta- 
hr. 43.44 PL Sa6a. Sir. 41. 
L Bei, 8tm. >.G^teS4ta5akifMa^«5h» 
Äa><ksi*Zit*i«a. C SaaJtJngfrtl. to II 
pt (ItL Y1L6601) M-Mc* Saj.Sa4s.lL 
Satsentf. gfb. Firahad». Stasi^raa. 
SO Nuba/ISrch-Plar 19 IV' 
9ajiat(L ijteejiiti. gtfc. 3mJtr, So^ X 
Cliainsi. 23 II" 
Nich-kl. ffliStlret. SO 61p« kt) 
daj»»k». 3~ «chün>ti. S Sl!:r 3ssetm. 01». 
?a.Hl irnie. 1fr. edmI. jptaa Srzi. ,2a«tet»rt 
3te!3KR* fsr fe>!»i>3/8f ^SgtfSf 8. fitU' 
tims. W ibftr. 15 II. 3—L 
9wf. it. H?rr»saittr, X ÄL HL-lKrzstzr. 3. 
Sffrt Sr '3! I. 
9et4te#ll Äeert, Äsh'ekr, SW»iitaitoyn. 3(1 
VatrtnfnL Htrsa-s. -pflltatre, 
6«H SilS«teisr22. 
8atr. Serie. «i. em Sa, X 6l Ha» 
tcigrrtr. 23 K 
» Stau. yos»tB_ SW Jaäk-knir. Id IL 
Csjt CkrtlirsL e. D^WTar-rKa»«. 4pt. 
— ätoazit. gtb. Rmöf. Sw. SW SWSdär. 9. E 
See Irr- Htr-ig. gti. »irr-ch. j-o.. SO Aciche» 
frnqtrtE. 47. 
Site*. Ei-ir. #5äkt. X 2a4tanSr. 2.3.1LI1L 
Setaia. P . yiL SntisL SW Minatzr. 40III 
Bqk. L. Ur. nwd, n. SrjL Biiakrtf b. Sr> 
tzrl^d-rr. 0 Aasti^r. toL(Irf.Vff. 1330.) 
8-ja 4-S. 
— Hnarich. Dr. I'Lü., W tttzoshr. V, IL (Ist 
VL 3ITIJ 
— eiig*iE>. DrpML'2titti>.(säÄStrii eem. 
Dc Hti-nch D,5. >*W SnAäM ßii^r. 12 
IIL (Id. 1 50G.) 
— eitgeal, Htirtr- EÄtaSö@c$tr, aach Naß. 
Slafntigasg. SW 5t5i-ä3iitaaRr. 5 a. Lsha. 
SW j}orffsr, K 
— AKr. Äaaja. XW SSWnÄr. 41 HL 
— 2..ftaafat, XO Slaafatftl^tpr/IL {.Stau 
Bas^ai. 
Salaaft, HaaiHts., S &int6oi' 
fcssrr. 
«Ulf, ftllnt, fifläf», X Smititffte, 14 pt. 
s»,,». Ilewel, gitilMi«!» *«■- 
«tut*. jN*»iht. a. 
9|«in*«N, 3»kf, 64«iwJI0 ütakaOtJ HJII, 
»«♦iOMfi, X N e^wiiiltMf«. 4 U 
3, BytMeer, e»#t« 6p« 
$t*linfi»|f, ti «eiln tjilklmhf, xl (t«l 
VlifiS.) 3ni «etfl. Rt.47, 
AIb«rt BytiiUer, Qtmn * SKsf«. »Kar- 
Uiit«N. ftnmiatitr, 1 pt8*^.fllt«i ®iihn<t. 
8M. (jowlnt. 15 U, 
tlrtlatr. rirolkd. «aal«L (* Hell« Billhtl» 
hf. 47.1. K«t» fa*. 
Am)*« 0 ilahNlfif. ti» 111. 
— 3m*oi, gifc IfalMtfaf, #aif*iw»,, C 
«aiftt «lüttate. 47 IL 
3»baa»a, e«t.3oo6MrtM, tiw,6ieiteilni 
tj, (ZasalSe, 15 II. 
8eil*#lt Man pt. 6#lMlrtR, Wo. 
W «lonfatH. St IIL 
9M*M. A«L Schl«ff»r. SO 4S, 
(iitsj. »fleetN». VO «Umidn- 
tU. 130 pt. 
{Jtaai. !Rajtfer. 8t«„ Cioitolln*#, 
ÖUa«i«i#t<nttr. IA IIL 
Jtaäe iaa. «tt>. 8«, SvHItchlt- 
rin, V\ SileerK. 40, Gaiimd. L 
C. 
Oeaelt. C.. fiaa*n, W Alxrilrttn'ir. 6 11 
(Ia«#maaa. 8t. INAMaktii #. Tnf«Ciae<l, 
0 LchiLIartzk. 30 II. I. öeK Sl. SIM. 
dataljar. 3e&aaaa. Lchrn!» e. D, Sirgli«. 
$iti#ria*K. 11 pt 
(fafcwll, E^aito. Heg. Ssso’ü.. 3ugli|. 
SltttHti. l L 
Stitast, Siaaaia.. Tsalw. Sätitate. €5II. 
— 3»4axt. Ctnait, 80 MttiMakt. 21 H.pt 
— 8>oltstl„ei!fiikiPMsrLSWÄäiKt4HiS 11.11. 
Steigt, Bahttd. SO ÄSwtdfrfa. 19» 1 
t C 3- SatoaU & SäH 
— VaaL BahtH. 8 Sts lUBaa.S.21 L E| 
t«. 3. (tctisit & 2-r-. 
2k Sehtitf, SO «Li«ckknKt. 21 L SfV 
C S. «akuHt & Stha. 
— Enrit. Äaafau N SaamrtL 10 XL 
— Ctta. Ras<s. HO tengrokaiit. & IIL 
Äatttt, flaaf». Stfsntii. BrvchkaLrLM 
Hasat SiaainefiL SteilaUmt^, ttiritan 
fa. ti. E (ItL ötsiL 722.) 
— Ar«!'. PaSrr. W 3l«i$smSi. ‘Jf II. H. 
6ie*L Ststis. SO Äi«sidcrx 20a pt 
— C J.Cahanl« *Boha,SAfe:faina£klfc 
e. Wpwtisr. SO ftipnddnf». 21 pL E. (Irl 
VII. 1(M7.) Jak. SesL 2*. 'S- @tatgi Gatetit. 
— S*»aia.etS.S«K Ändittr, 80 Äi4uifii<^ 
(»r. 0 IIL (ItL VII. 4SML) 
— CesUit, S», SW @3iSiB3SÄi. $9 H" 
Stiantfi. ZtodtUmi, Mldhaarr. SO gaSäte. 
itrers. 22 HL 
(Tela#. Ä- SaetM, yricifMa. gAhi* 
SlÜ!ta-?!a» 5Ü 01. 
*- .Xakrra. ilagale«, ÄaL AaastnSnr. ’Citx. 
Sfirat s. $, SW Ha»ra.PIeH 10 pt. 
($«W4 I. Ästo». 
— B. Osbua, 9a4^M,WÄiiatr6r.«fpL o*i- 
5- 8. 2R. PftamaziraiS. 
Sad»»L«s.8ä«lkiL-ari«vt-S^. 34ötrtti6L 
— SlachüSt. Vtktsia. X Srigtstoxatote. 20IV. 
Cicao Haus Maether ft Co. Hackt, 
Seili»<ÄLÄrr-as. Gar«, öa^w. Thtt. SW 
«l«$kigt£c. 301 (ItL VL 1LÄ) 10—12. 
Cacao Import-Hao» Qlrke L Schubert, 
@tstial»niaab >t* Kulans' Oatae'i, 0 
ält$ae$tmr. 2L (ItL VII. 6091) Jilialr 
SW Jrajridmr. 28* 
ffatafr. Ctla. VojicwralL. 8 3äiiitiiu.21IL 
ffatria, gtfe, H-s. X SclBszrä. 24 ILpL 
— äs jsnt. grb. y<iltr. So.. X AtdivtSastzr. 7. 
Gadw. 3-itrß. Ifalfdfctr. XW TpmaSr. 5C.2.IL 
UaAex>«. ^taiifdt, ro. Sch. JioajL J-->tL 
XW ftjlfbnar*. 50 m. 
.ffidlto", iRanl-Jart. f. SSlt«sgtr-Lll»haaL 
Gaka*. A»!sa. Gltdtsit^stt, Stils.. ÄaPc 
Fiitdiich-». M IIL 
Caddy * Co.’a Onnabftalar Albort 
Hirsch, Sea^Dfryfcmlt fmsftiie Ssfeic. 
lafsm sät 5?aB»fiiitC X-, XW LLstisztr 
ftr. 21 pL (ItllL Sä). Iah. SUkrt v=fA 
ffabealaA, $afat OkmlitaL z. D.. 5taH 
efnj. 6. Seska. Btz. III. W SltMäftz. 47 X 
(laiar. Pa»L SsdbKaivX $e$dfrftc 74. 
— 3-. Sa^hadotütf, StJart. e. 6ppt>. .Dir 
6esMietri*, Gntir. SuS. $ms.' Pat; W 
äatite.21 Beta. 8>«ta»^ »ajajit. «L E 
— Max, SaDtüti tu Sevarb, &jl>> t Silhsa. 
tilg. O Hal^artHr. 69. 
— SÖttt Stete. SO Sesfieagr. 9 H..IC , 
— Sil4.$f UBa^is^L eteiletlc^RinSAia. 
ffeba», S>tl5ri>, gih. SuKt, So, XW Sirch- 
jtt. 19 L 
(Tahira. C., Soiöteat, SW MiunisaStitzr. ä 
iam 
Oef* Beeer, Beeer * Oo,, Wimtt öeto 
W Uattf ». etuki SÄ (trt. L SA,) 10-14 
M 3e*= e V ilaÄaat, < 
| galt» fefeT 
tfattarai», All. 
Untat». SwaMannr. 19 II. 11, 
Ct*tif<b. Jiebfli, @*ie«tT, HO 64. 
I. a, (fat* r. Aata 
P. Pt, med. rr, Xnt, SW fflsrtettfa» 
(lf, WI.t (ItL IV. Wll #-10, 6-fl, 
— Baül Oebw, Renk» «. *e$eittt 8n» 
wliil. «*'«.. Wirt, W RmtlMftt. 11 p«. 
It—Ä 6*4 
— Be*eO*h«a. Sa«-IddIi«diIi-tL.X Slkßn- 
llt. ül I. (ItL III. 261)7,1 3ah. Hsga Hak». 
— 3 . Haas*,, X Ctaalmhngnw. 74 U. 
(tlt. IIL tot) ( Aaliat jJtttrWM, 
— Va>ta» «luin. X W. 2f»ie<tato.,73-74 lf. 
(I«l La »7ft) I. L tf. Kett«. 
— Midi. flau!*« tiW k-irr^irÄ. (0 111 f. 
e. v. ffata. 
— 8. L. C*bw, Paein öajr, CöafiSr. 21 
«. 2L (til. 1. £17 «. 12M) 3* Kate. «. 
*1,1). Unbrr. 
— < 8.» äliWKr. XW GJjssumMtrf 12 L Cp. 
— 3ann*«r(i ÄitefotaL »ttil«, W St-i-tan'irO. 
Oatm-Üfbaiaa*. Oalia», Kiafxx. Se^ittii, 
8ei<«Sntinch-». 3L t , 
<kahl»a^D»Ä'l. Bach-tat. :>k 3idn#|4lttt» 
ffatlawie. ffatL i&wifrtc’U.X iltya’ihi.71. 
tfata I. e. Satzta e. »ata. 
^tmaot, Hgtat Ci<uto:mi». ftott^'n. 71. 
— üfctifrftt, PaatttaatL, (UutlMMai*. gdäSti» 
b. 114 L 
— JoeevÄ Calw, Batfyt*, W 4pt. 
(ItL VL 4tL1) 3ai. 3»=. deia-Cp. “ 
— Cahn, HeBmaaa * 0<k, Sor.JjtjA, W 
oiasjWiVj.Ä» L (ItL L fcttj 3”6- Stl^st 
Htüsass. Cp. 
H. Saetairr, W Äislgis 34 IT. 
(ItHXKW.) 
— Gitn. S, Dc. Ubrailrr. XO 8;rifiBcl?tt* 
fer. 1 IL tut« Dr. Latzs S AiaaL. 
— Dr. Oaha * Fraack, Ctzts. Sah!., tlri* 
HAiS. «Stet. Tioi, XO K.k jUsljhr. 17 
pt. (I«L\*ILl3XL)»-l,;-7.IAlltt„75<ft. 
tak". Jai.vr.Lvt S-Tar- ».Paal gra-L 
— Sasnt», Crecnt. Saii, W Siyktagn- 
fei. 5 L Cp. (ItL VL 31S1) 10-11, 5-6. 
— Paul Caha. 8#a?*-iSdto; W SJajMat- 
sifrtr. 10 IL Cp. 9-10. 
— Briatzs». UzafsL, W 6itlt6eatt8r. 16. 
— Stffs&n>. Ä«ra. W SrjtaUaiir. -9 L A«h« 
Staebsil Goto & G». 
— 36. PcsfsL. X Ciaaltafatgnür, 5L ' 
— Äidtotb. Äa«?a,_W Süajktejftitr.’Kl. . 
— SeteMa, Aaa-'s. (RcdailtsSq, tteßc. 21. 
— Leeohard Cahn * Co-, Hottd.' a. 
llaithLIg. (Sagte*. W Sigtsimiir. k> pt. E. 
(ItL TL 43t) 3sh~faeek Cate. Cp. 
— SUkie. Dc. Stgai. 5UI» is AaksLr. äal, 
W 3. £ fTrf. IX 3:07.) 
— «eied. JRaTJrx. W Ci; ttMlfai' IL 
— X^oshard Cahn t Co4 . Papier» 
geachlft, 5sgr.. C So^iHr. O'jt (ItL 
L 1<Ä) 3-h.Äar SiiÄtieiS a. Psal &:|Kt. 
— Caha A Co.. Pakicr^r«K,y?'x-;,, S"W 
Mcsssaatesfsnt. 14 (I>LL 1131) 3-chabtr 
3- Steftairia. 
— 3ri«tz, Sraetiti, SW Kaltaia, 45JTC „ 
— Ztlq. Stattn. W Srachiaur». K IL 
— 3»<fiS, Zibtsbat* zl etixari»ittol3.„ SW 
üllt Sacebsr. 24 IL (Id. IV Siti.). 
— Saiaaaa. ro. SeaftiiztL, W Kimt^tssCHT, 
— Base. at& Rur-tzti-. Sä, 5ao«B*(£M«L, 
8 3-Er.Ss. - 
— Lsrhildt, Ss>- Heivtig, X gdzM^Sr. 123. 
— Ctiiia. ?siacsint, S?W. HsLitLiAc. 7 L 
— Stl’a Ss, 0 P&Jtf $tg 11 IIL ' 
Catattai. aajsä. C-rKi-mihLtz.. W S-zt- 
fcagrAr. (H. 
— 3«teait?. Riif=?, SW 3 rc 
EmmyCaltnbley.^eat^dSäiea. 6ta»«$lta- 
IM#, XW lltitr >. tiilh 54* 5=4,; Jraa 
Ststie CiiFoa gtt. Cahablts. f1™’"' 
(jc4a*tiat Iüh-r.c-Lck. jor. WHaLcajrLn,. 
fo. 131IL " _ . 'T 
— Scisfe StF. ScteSfe*. W Aatchii. 
füfHr. 5 L "'s' 
ffoier. Stiä. «---«.XO St-Stanthrtor. 101 
IL (ItL VIL üW7.) 9-10.5^7. f. ST. 0. $134, 
taäHtr x SL Lajar. - •' 
— A. Cajar, Rchk-, Äititsfafiritii<j!t, XO 
*t. FrarSriintzr. 101 pt (Irt. VE 6067.) 
9-10,6-7. 3H4. 3=6. eäfst“13-".115" 
— Saris, pS."£>tit' XtstSnt. OStesrtafa. i~H 
fftia. {. a. »ata. : " 
— Kai. Äfflfau 8W IribsttJr.lR0.8asj.IE 
— ©ata. gtK SSslltag,' 8s. ÄroSStfScn«; 
Frtldnchtzr. 23 L E ' iisSai) 
ffejs», 8»ai», 8a$mft, O Sreara Stg"59 IY 
— Ä, Pri^LaaM, X 
5, 
3»s!!r«?lr.-lA K 
gH^tsnüama: E - «zestzSsn-, E=^e«;K.= ÄfStt; pt - Patirrrt; (ZtL...)=Itlt^ca.azl xSt. -
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.