Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

1.  tt.it 
EaSper 
- 202 - 
W*6i. 5M. 
— («iiii* e#4Wt. K $<w#ltmftt. N. I. 
— Z» Ouper, n« f*fr< X 
ikifcfflt«ie«fn, 10. 
— A. ttljMmitftit, X Wiilkiftt. 21 IQ. 
#Uk, (tintlt, »ellluNite. 86 
= Rtifenr, ÖNtteUesty. Kallilk. 3. 
-- 0»(»r, guttth StinktiaM, H»»«Ilr. SS. 
— Stiele, t*ffi4tlfyj‘XXV Äitittftt 15 If. 
— Vllhtl«, HMtMtu, N $a#<l<t|li. T# IL I. 
— II. Cupcr * Co„ £attn> ». fleaka 
u n i. (titv. asi) 
Loh. Hn«. <Za»m a. Vrol» Mretiete. 
— Caeper * Sohönber*. H«t«»r»t>tt.. 
<’ «eilst tilibtlaifit 451. tlff.V. 1361.) 3*V 
Sknh. Lch-abn-. 
— Er«»». Hatsttt, SUitftf. Okt-Ilt. 1? pt 
— J«n„ R. Hstftil, Citat» e, Ctfca»6«i 
labil, XXV Sre« ShlfctlmH*. Ob pt u. 111. 
— SReti». Hutlbtk., 8*6»it». Ha»»!?«. 137 pt 
tiehianj tleto8*ra|ir. 16 II. 
— V, 8 $ittf*kt6fif. 58 111, 
— Sltael», Äeaftt, U ainaa><t Vl«|3 (Itt 
VJi. gasen) 
— ffatl «aas*.. W 8ät#»-U|tt 10 I. Nil 
VI SW) a-6 Räch«. 
— ««*(■., W 3R6«f3.KI(I#LlX.T19l) 
— SaHae, fleafat, X 8 stritt, iti IV. 
— Ha»». Saale, Schtmb^. H,api>tt. 117 111 
— Hm».. Äaafa, XXV ftädta stB« 1S 
I- H. 6ai?n & tte. 
— Hao.. fleafo.. N Riütidt. 157 11 
I- ütep?l» Calfffr. 
— Hffa. AnAa. a. tkerttfyr. Vctst». W Psl»< 
taanflt. (o 1IL 1. W(tr. Gafur. 
— Hag». flaa’n.. X Fraaitikiilt. 21 
fir<K itrkirol Sftnjtt A Ge. 
— Julia». iiaafa, SO Jiaaztzr. 13 1. 
— Julia», flaafaL, $tm, aas s. Hiutn, X iSäOti. 
(fr. 14 111. 
— Set. ÄaaiaL. XO Stcigtalitch'U. 13 I. 
— M-k. «aasn, C »Er. L I. tMr. <£a»«t 
— eirjBca». «aaset. ÄttM, tfetihrtr. 12 I. 
— Oebr. Caaper, £j*t. stattn Slajejt 
kennt a. Äitulgrot», W Iignftr. S IIL 
lI»LL 7L1.)8-L Iah. R.a. H. t£a»w 
— Veal Sat-chtr. SO CmMi 19. 
— Stell, Sttraib, X Heztaaatrtzr. 7 IV 
— Aiaaj. HtlitaxK X T««»ä»>nÄ. 36IIL 
— Htnattaa. StStieenl^L, X GhatiistAr. 27. 
— leepold Catper, 5aht b. fekt* a. 
Gröle. 6m. t'mitM’edmra.. gtOiton 
fgtfctL $r*ä«i). otchaaitchc Spuia., »Sela3 
Strort. Zatrt. N. Zo’Pir. iz (2<L IL197?.) 
?«$. Hn». b. 5iL r>nch«, Ga#$n. 
— Ctle. Saf^taül. SO Äah>»rtr. iPtaei. Hsat 
— Sltfit Äeatfr. >' SMfertnfir. 12 IL 
— Rail. SiI6tM„ jW "jlcennr. 45. K 
— CetlCesper 6iae»fe«tfl6it.W$et*>aw£ 
$tr. 123a L (~tl VI lCfTT.) 2-3. A-ch. C--I 
Saittz. 
— Carl, Piailtsg»^, N äsfteafiSr 21 IL 
— 8er». Vvrfämi. X Vrrztzr. 78 II. IIL 
— 3ntcuiaX TiehitttahM. X eopfox. se E 
— »e». *nitio; 5ni>ii4iffli#. fnagi-äUrr Kl 
— <1., äailnL ecHrfEÜr, X C raiioitorgrrrtr. 77 
— 5flSibiai8r, W ZresMchchr. n. 12 pt 
{. Zr. 6rei^e. 
— 39-JWw. Kgl. E^Iowbe&t. Charlotinb-, 
SalranSi. 138 pt 
— Hcteesa. Tchle^rr. 8 Steakcisitya. 11 11 
— Hncoss. Lchl-^rr, X Ktioamilr.21 II. III 
— Hn-nS. Zämtiitt. SO  Lit-nSr S.ll.il. 
— Albe!. Lch-hs-kL. XOfa2«iaita<it.Sl 11 
— Takl. Lch-t», X 6ell<igrra. 19. 
— GaiL etaaifcMtatv^afiiici^. X’.V Sfliyee 
Mtrit. 10 L 
— St. cKasfsfrj.. Bialffiiöiä, Cch!o-r-r. 16 
— Jalm», 5tnratK*ir, XW I^gmrir.M II. IV 
— 9. 2iiteZ. kiz-rn-htlz . SO Ssrisscrc 
hr. 36a pt. 
— H«m. Iricqr. Snait. X ficBjlueräJlttSt 
— Gisst, liitirsfht. Äitf, Hn»aa-Sr. 117. 
— «Steig. Tik^ltr, O Stieronj 53II. 
— fact, 2'pJficr, O Graiitniirä. 10 IL 
— Jscqne» Cuper, $«riag v. SoMnngrc. 
XV Bchmwr. 17 s. Fneriich4r. 61 pt Oai 
3«eat4 (ia.svt. S*ta. W Sitwncnt 4a pt 
— Sütria. Sehr. XO Lichlnliuzrchr. 4 
— Bnatmd. Selra» a. Maaafactimrhdl^. X 
Stoa-nltät. 21 pt 
— Ctt», ZnHaer K etsneltut, CharletteiLg. 
Charlrtttutzr. 79 IL 
— 5iif. 3io=n=*tt, X Iiti4»»6t. 47 IL K. 
— BnUx-. 3iU 5<t6ri, X Säflnftt. 163b 1 
ürtt StcpaiS (iaiprr. 
— Pa-li-r. Zrl, XV SMoratfiL 16. E 
— Graräisr.gtS. itariti.<Rea>tl£rr^XO EaaM 
Wismtt. 32. 
6«Wr, k>. «d. WfW*. 6<|wlkii*,N08«N 
tliin *8« 47 Uk. 
6entii,8**<lkiiti.W ®»6-fliiif*#*lrfSl IV 
6#teil«f, We, <@<$*«**• Ä«fcN*etr, 61. 
»aitilk A». U7. 
S«t»nsch»ck. 6.<k6.8»««NH »w,@i4>l<in 
Dteii. XW »ftfmltf. 73. 
e«^lfrl(*. ^tetoaatf, «I», XO MtxntchE' 
V. «I. 0««H. SW 
R#*iäji4mii(, 7S. C, 
Cfa»»rlÄ. X 87 III. 
K«k> X 6iiälf«*>tt 
In. 4111. 
(um. SAetlfct f. D,. X A«r»>an>Ik. 4.1 IV 
4, aitH. ÄällfulK. o Ik. 
ö«***, Hti-kich. Schad«. HW iliaatnHt.U pt 
t$«|H*ai. Hit«»«». rt«ch»I«»!ll^ XO P»üi 
la^aNf, t< 11, 
OeRfNww. (!»iell*f, yt. Samntr, tfttmB» 
XV Hattfriir.Ml. 
tfafffl I. e. 
— tl, fljrei XW ei<8«a*>»t»! 4. (Itl 
ll. S-M) »-{».2-4. 
— 3-, Iir.roril, Siatefliil,X,iikhl4Sf.ll0ll 
(Itl, 111. St‘) 8-9. 4-S. felltltflll 
X Jt|»nsni*tf. 4 11. pt, 1 i 
6. Sallrt« a. itftls»!#. I?egt##, XXV Vd^aü. 
I». M. »-P. 2-7. 
* Ci„ C. Irtttai. tt Schild« Sel«r, XXV 
HaiJfisi. 10 II. I. 
— entosefl, HaaMtau C 3#e4ia«ftt. II« pt 
— *1*, C»a*tUn. 8 flUt ?oioHr.i)l 111. (Stb« 
«achira«,. I S-ill & Caii<l. 
— «fläe. Mae1«.. S SaBhl. t« 1 jk$# Zd^nJf* 
■essn & Caüfl. 
— Paul Casael. a. $aUt. 5<v< 
krailibf. n(tl. SlMfct «. «feil. XV ■falle»' 
(tt. I. (ItLVI. 4r>) )ab. «aal liafitL III 
— or, 3R#>A, SO CloVrür. 2IX'. 
Ü4(ar. X<4tMa*ali u. X»:ai b, Vaa^n. 1 
c!a»ten»ii«.. C epitlilaiait: 13, (Itl 
L 73a) 8>',-»>;.4 Zmntiaa 4 
s#t». XXV ifsilnitr. 30 (IttllLL’W).) 
flgstf, SiL ei.'äht. yreamalti». v I. 
— itsai#, Fil., Pnsalinr. tit. Sfidittti, Aa-atz- 
I». 2» 1 
— Statte, gti. StSKseaa. tm. Vte'. Schiattju 
Tpeahelztl. 1«. (#e<lNi. Iviritnua). 
— 8. »fk Boich«». ÜB, X Lchäahraln 
SB« IM II. 
äKatif. So, SW fläaiapelnSr. iO 1 
UiHdtr Cattf. ».9l*»<t»|akri( Htna^iairr. 
C«*tl. Cka. ftfitirt a. Sein 11»$. sdfiatbg., 
flitgfitr. 77. (fsittj. Sntittca.) (IrL) 
öiFtlaann. SilMe.jtpctbdrr. SXV Är4hui!IL 
— vali«*. jiaa^a», XV t#eltitr. 29 II. 
ffeWce#. H.. ßptst.StaaU» SWZtUmaix.Si 
M «nDa. X «AhWn 313« "A lt 
ffelfl. Älrianlfr^alnti. 5«t.jSW ScBf-itoieBtr 
är. öl 
— <>a*'la». Pii». Ikcnl, SW Stüt Sfluccr- 
is. 23L 5-6. 
6e(8*, S&nt Sadtr. X $iisj Gsgrarii. 11 IIL 
Cetfittr. ÄijL Dr. rnrd. Sanwil, W $et* 
eesmtt. 4a 1 UtL YL fc5d) 8-9. 3-5. 
— Oebr. Cualnr« ika- n. X-rtalzh»-. 
SüBfitiL Es'riÄr. 47-tSpt (ltLtjila.iM.1 
Jrtz, 3sL CciTin. Cp. 
— 8<mi#. $aa«Mlnialti»lg., O SeUsn.lttaln. 
fer. 4 IL 6-9. 2—4. 
— A. SssMiM, SW Idicofrir. 16 HL 
Kamm k Iisiyrr. 
«aal, $nL)k SaitM, WSaafrtr.2X ßq« 
SrsE» x. Poal Lra:%tr. 
— Ccaalnr * Daaxlgerl SnL Sachhrlq., 
SW ItticDtrer. 16 IIL Iah. 3. Caiutr a. 
5. !?ei$)ig<r. 
— Haz?. Dt,C6milfT. W ÄaqSSaignär. C3 pt 
(«L IX. öaa.) f. Dr. CaiSirr & Ge. 
— A. Caialrer Hmehc, Cyarrrai»!#, 
ScaäKnilt. 58 pt (2tL V. 3650.) 5—6 
Iah. HfiB. PersnLaig. 
— teai#. Jairttrf, W äagiSsrgnäc. K3 pt 
(7d IX 53G9.) 1-3. I Dr. «aiSin * 6e 
— Dr. Caaalrer * Co„ fiakliht. Cdsi 
leKisig, «tslcris. 5. 6. E(ItL Chart 2L) 
Iah. Dr. Hsge, üesii s. 3iliii (Ferner. 
— Sren», ftaafsL, ö^oriotitaig, Cresrrür, lt> 
pt •- Braa» a. Pasl Canirer. 
— Er, SaaisL, W Ieaätatfltelnitr. 11L (Itl 
IX. 5552.) k- Csist« Sähet. Estint-CtOa. 
lo«.gehiü IlSgart & C». a. Stedomfn 
Snlnt etfideftiM. :t 
— Jini.. Raafsu W Asifäittniasa 210. (Z<t 
IX. 51»). 8-9. 2-4. i 3. 6h. Seq/te a. 
Sletlavdtt «al-tt CtOalefifW. x 
— 3aL, fleaha, W üeaZtitr. GL (IdJXüOlL) 
i (Mir. CafSro n. Dr. Cafitrrr & C». 
Sät, ÄaafBL. W Prttdasntzr. 82 IIL 
— coL, Äaafa, W fllr«sr.3l (ItL VLatC.) 
f. Cafgttr Sähst a. @aliil-Ctflalait»5e6ril 
iiUgstr & So. a. SletbBd« 2dpt (£tUs 
lüitjM. H. 
Eebe-tS 
asa 
SniM e. y»al Cassl/er, Äanll- a 
W ZldMltf». S6 pt (1*1 
VI. 4010.) 5*t. tmn« ». fa»! tialftirt, 
Lodwlff OM«if«r, 6#i6il«iiM«<ljf, XW 
tu pt (tiLU. l@y.) Sah. Sietwl# 
6«l#tn, Weh*. I. 
Ku Ctaafrer, S«|6elit61ä. W Wm( 
tir. (til. 1X.KUU) )a|),«. «l6!(itn,8i4Mt«6 
OeseUrer libao, Äaiheti, 6<üatN 
»«ftt. N. t (td. S6»*6,19.) Sah.«. 66- 
litta (Vt«laa), tt, 6e|ftm Cp.«. $.lia|fltn 
(falRrn. aiatiieil, W ÜUrM». 6. «tt 
IX. 610t) I. «er «elptrt «. «l«U»d« 
SatSt 6ta«ieW6il. :c. 
J. e, M. OMelrer, SulBi 
tfißaleMetill 
8#(m». .‘{iihttlthttf, N 3<69et<iala #1« 153 
— IWttl», 3awii#t»Ä, V flkteeWtr.tt 
lintha. 9<b. tflatpäfeil, Ätaiittf. 90 iliaai 
Nr. 1911. 
Rat#., 8?w. X (fclaamfir. l II, 
SalUa». (Tat), UadiUü», X ^ta»lf(üitr. >'l pt 
Hkltae.Mas. Lchtnia, XV «ecBltittt.3 11. IL 
11-12. 
tfelme**. Qhatlrt, Iwaataia a. 2<hti|i1tBn. 
SXV $v8f.8iaiaatt«tl. !«IV. 
— Jnh, Haafwatt, SO 2tali|nitf. 12» II. II 
(faftutr, i'mas. Hasjl. 5«(f..W@lcHlWti53111 
P-nikk. XO ««^kranftc. iti. 
— 6ait. «attlnmHt, a. lawj.. W Hithranftr. W 
(fa|rlfLH<iBueDJta3,m^i\VTatt!aBntti.l3ni 
8«**tf f. a. «aSak. 
-■ tiatl, Bahaaiv, X ildmtr. 10 111. 
8»!t 3«!ihhU, <* Kaladi». 37 IIL 
»a>fl(, SSaflltr, X »tfolw. 5» IV. 
Cti#, Schlaif«. X Searenitt. 4 
— »laieHsf.SäHkriB^SOjlttditsWijfX'ir'.llLll 
öifta* 1. a. «aitaa. 
Maitee, fU>haatr. XW SitjRcsaMS»! 1411. 
f. t?a%aa» Tesoptitaa Ckh. liaitaa. 
Castaas PanopUcnm Oebr. Cestim, 
W Jükdrickitr. li'ü. (1. Xa^tto*) (til 
I.713t)Iah VislXfa’tanl'PelikiBja.tiaiiaii 
liaitaa. 
Saia. P^tkchaSa. X elttlitmlr. 70III. 
Siltwlsia'. grfr. Ha*<ll>a4 Echrtiigikzns». 
X Xtat H»Lir. 1 IV. 
Eatzaa,t, «taiclisr, iSo. SO Saocjaftr. UIIII 
»«* (ScHcrl, Sab't, Jltat, W f#tl>aaKi 
itr. 107 E 
ÖeKttL Peal. B-chhiadrr. SO Slaatfa^ftt To 
II. ir 
ja (?«ftttt-9tü»raltaalra. f, «re?. Haar«, a. 
Gern». Cki L S. @ei»t>ÄtlL3.5, SO Sta 
Iqntr. 74 IIL 
— ■ — Cito, eirai. Prna. 8irat 11. @a>t Arid 
ärt. flgt, XXV MIc»i|»dir. 21 
* — Hag», türef. St«. XiraL L 1. @ei>< Jtl> 
iln. Stet, XXV Ärspjnr. 2-4. 
daBtll. Julia», gahih, X t#tii4ti!t. ö 
— Alwin Cesttili^Sntr. asioäit. Pakitr 
VseKBfht, 8 üitaate. 9 1 (itlIV. 452.) 
v-10, 3-4. 
B8T >, Aahaag. Zaktreit S. 81. 
— Halhanaa. «diäaisitlaia, XW Ar»a»ri»jka 
«•<r 21 pt 
daflrlKt^i VJ* irt’igCTtBthil,OäSeilB»Kt.4A 
»-12 1-6. Sei*. O Writtst titj 134 11! 
— Stalräf. gtS. fltaifsf^ia, Sm, S Safl 
ftr. 34 11. II. 
ffaBta l a. Raüta. 
Stgraiar, S Sai^ca.B'cr 32 11. (Itl 
IV. 1761). 
0, SaalttOBl, Tezfat?, Sntitßr. 2 IL 
— W.A.O. Caaten, SKit*0«, Gifraeenta 
8-SnlstsetMa, GimhcttSiehtsiittJttttta. 
Sktra a. Aattmchrrabra. H»Ij. a. üifta- 
gmiatoitnaitca. Äa$%., Mkiiiaz, Ltrtz> a 
Zi-kd!«chk, C 3Bnäzl<Mt. 68 pt Cp. (Iti 
V. 3414 a. ll.w.) Iah. $?o. 3R. Gaste. 
— Nerv. Xrennt, ’faElsa. ikiüscrtr. 125 
pt E 
— ttealot. n>. Sltamcth, X £<hilnc. 2 L 
— J?„ gth. TtLschaa. Se. C JUfjaaJfrtr. 68 L 
E L S. a. C. GaSta. 
GaÄtabi* Gari. Cknt, GherioUtahg, ftazt< 
hr. 39 pt 
TaStahelj. Iefcaaa. Sci^Hsl, X Sinnt. 39II. 
Caftnfnt Stadrf. 3S. Htaaig, (f„ eciptsrta 
ftiiniiht, OTt. IstO. Sta^Sriimffr. tiräig 
Cheafftt 71. (ItL Sri. 5) Iah. M. Htaai» 
(Tafttr. Knin, ÄtBatr, SWSiomtrjir. BILIL 
Ca-atr i e. Äa^atr. 
R. llrchittkt X CiaaitafaTgtiät. 50 IIL 
— Hsga.Stg. Scicattr. a. Giira6.2irttt.W0t»i 
Yirrchtatzr. 10 U. 
— A. OaetnerÄscht Martin *PUtxln*\ 
Bteazt-, ZialzitHnti s. Wtgitgml, attL 
käMtiisch grtritkat ühanc^K X Chaa-tt- 
fe. 24,1.  Jtt.pt  (Id. m 2«J.)9i%Ü5ttä 
6sltiirr,N#ll!flllt.l37iteMti«jt6H*1«#rai. 
3*6. *»l. «etila » «ilklm «il«la«. 
8«iM», fl*(6>t»4., ÄüM- *ltteW«bf. st 111. 
Oiw, eiffltk Wurnl,». XXV ÄII6«fwl« 
tMvnnjlr. 10 pt, IV, 
5dl8#, Heun«, e. $« HiUkeau, Stakn» 
ia«4fir. UalianW» Ha»» (19) E 
H>. ««äsn, X W*ftl*«llt, M II. (Xil. 
III. Idtiu.) f. fi.*. Wem 
*l*tt», Ä««m« s. giwwmeftr., f«*!#». 
itWtllMti». 4.11. 
Sl- iHniiitr, öktlelKahl» Sptnltr. 43 H. 
Julia», aitaiftr, X Slrellaaktflt, tXi If, 
Pool. Pttlich. $M*t, öteiUllniH. 2<blstUt* 
In, 71a II, 
taillilaa. 8MA«M„X  Hvlftknflf.tilf.ir. 
üleltd. Hr. ol Urtilal »«rgfry f. fltaaht 
b. Mlain, XV (fläteialtr. fl pt 0-:i Wal«. 
Ctrjlif. 41 E. (‘Pefthtj. 3ti<>#iie#). 
8l»»lrti«f, oll. Jloit, O Säa«||tNtgct|lt.ä 
1.10 11. 
äeilit get. £a»j)t, Äratlftt, SW fjeih'lr- 
71II. Viazen» I». 
S?ajtkilnif, Stiutt-ölsartaiBB, XXV fitlm» 
fit. -u 
«a^tetl. «aiilitb, eigantatol. SO Vtileioh Mftt 
flaute», JtiKtai. Htilgth. a. ttmitfroeMitf. 
XV tül»»h(. 4«a pt »cka. Xr. 38 II. II. 
StkNiA, Ätalitf, XO rtt gteeHaitttltr. 171E 
;1„ tiUi^Aihi'Saaow Xatb-Cit, teepL 
Mi*mdn(14laajita, XO 5ilt>tatit. 60 pt tt. 
I. (Ist VII. 1771). 
Etttahtth, gtfc. tihtaatr. Kcfiiila, XO 6t» 
eijntHidi'tt.«!» 11, 
(kasatl, (!.. <iea»>itatt,X ilaliaa.-rtt. 00 III. 
tt* (karr. Iea, Bachbiad, X Lch>ah«a'«k 
iÄ3tt 70 a. 
(Fair!. Htiaiich. Sagiilr. Btaaii, 0 Ztaalsailkr 
aütt HCa 111. 
(laitahalta. Geil.AättattriM, Xta.Snfcta'tr, 
faitfir. 7«. 79 E 
6etl»l» I. e. flatbe!l ai d Satiali). 
sl. yitienlaa, XO tittaasBitil. 21. 
— Htianch, 6i<|fa*äat, X CI. E 
JMc!#b, ecSahainilt.. X äallaatnitr. 20. 
Catiaa». (i.. Riaa Dr, SraL, ühailettrataig. 
UtlanM'r. 1«>, («tlrob. IL 
Sät», tiltif, So. Stat, X SJiflnfct. luCa. IL 
(katall. Seil «chahaiachtraiitr. aa> ffittatr, W 
«iihtamtr. 43. 
6at», Seit«, Äaafa., W TctiMmmlr. 83b UL 
(?enaiaftl, 6ili«:n. Soilitr. W Ätgtaitt« 
6t. 3 pt (Itl. VL 1(KW) 
ffeatr. Giail, O>l»-aatr.Gharleüta^g.. SetthtAk. 
25. 30 IIL älltL W «chil'ir. 11, 
Hrze.Siiriaakr. SXV Btratarztnir. 14 Sc^a, 
L trgliy. ZämHtr. 7 IL 
— Saiwij. Silthaan, W 9toreh<rgtvtr. 16. 
Ant XV D»a kt Hts>tHr. 7. 
— Sllhtlai, Giitah. 5Baa» a.t*drv3aipdL, @raat* 
Bald. WiCüt. C L 
Paul Cauor, Saana, SW AuheltSr. 4 pt 
Siara. gtb. schtll,, tm. Lladt-Lchalrath. W 
SttMb«:«. 21 Vaittah. 1 Saat 12-1, 
leastift 4-öl 
Iahacax So, X Sititaiir. 62 11. pt 
ffaagt. Ct». Zatrradhsadlaaz, XW Brückt» 
an« 17 pt 
6f (faastr, Hstart. Sicgtitr. Staat, W Ritfy 
ki«. 3 IX' 
Stapel». Znihatr, W Aiabtaitr. 22 IX' 
SStüa. Art. XV S»btB9t. 22 IK 
(feeillrr, SeaW, Ch. P»it Am>1, 0 3a £4. 
bdhc&aft 3IL 
y.. 'Bsi)ttc 0 Ihetmr, 13. 
— GsgtB, Zaglitartai, a. 21., Gialeuafsrj 
SieSanrtt. 12b IL 
Larit, Art. GhaileUtahA, Sanant'ir. 12b. 
ffdSslZm). Sorir. fti. Sachs«», Ätsom 
«chöatb-, Sehaür. 40 IX’ 
(saMa. GcrtEicM. äikit, Sltglis. 31>«tmr.7 
Eaatkl,. (Saiae. Gijortra. a. Gigeitttta-Isp. 
Stidk, 0 Seiicharmtr. 55 pt 
aiitii, fiotfoarä, 8 Seirbastr 2aaca &’• 
äalea, Sthattbtt f. Gesftti, SW XeSii» 
fer. 13 H. 
A . lataiar e. Sartiesat, X Safiastriii.32. 
II. pt Seha. X SotaataäL 37. 
Augatzt. g?6. Richt«. Ss., XO Salytf» 
br. 17.18 IL 
Gaett H-, Gigarrom, X Ssristaräa^tftr. 9. 
— Slbolf, stadat» SitH, Jäjerät. 45. _ 
Sän*. StKpesaäia, N Fnt>nchtzr. 129. pt 
Caea, Htnaasa. Sd^atätraifa, C Salatf» 
6r- 31 IL 
GaladU, Ctle, Haakläa» X ¥rmjlaart All» 
210 L 
Caintzrl. CtiiEr. gti. Sptifisg. Lchutidtrra. 0 
Gräser Stg 71 IIL . ~ 
Gajalrt Glüt. ztb. Galant, »w.Prtdtz,0 St. 
Iältehef 8 IIL 
ffttrtO, 3RaL Seattr, X ZQümaaftc. 47 H. 
SttiStattißmg: E — Gistr.lhicfi; H. — Hos: K — Helfi; pt — Psrtnrt; (ItL...)—ldtp$es.8nt a. JtL
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.