Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

I. IttU 
Bttvda 
100 - 
m 
Bar»*, S» S«d.hmligtiwiM. 
Wiliu 1. elifrntilAe te»hat|*iil|ltfcf>mtk. 
6K(. SRikl«Mtr u. aUÄsirtrim. W 
Äielgl* ftugahalir. 23 pt. (til. VL 3801.) 
Sei«, eifglle, #ltln(it.7IIL 
— l!» g»«. «tat. 9t. tiAitrf,, l'emiifir. 3 I. 
8nr*e*. ötiklw. OilttilAftg, söulta- 
kraiii, PO, E 
— XSlÜKln. Oaeelifo. SO geMtelttto.SS II. 1L 
— Sräh S-»8^Schr«^V«lj>»nIir. N II.IU 
8erte<f, Vafta», gw. SMesetletrij., Sanlote, 
SnllMtftr. II. 
— 0BIWB, Stmti, SO LLtbtntchr. 4 11II. 
•- DUHtl«. SRaam, 8 Vlaa lllrr 09b II. I. 
— Paal. SRa<r. SO »MtnilldtK. 62 II. IV. 
— St. 6«ll<i»«go|ht. W tiifoaftr. ? (Itl. 
IX. (B88.) Sei«. W ttatmltr. it. 
— Sllklo. Jlicnftix. SO Gingst:. 13 II. 1 
— fttb. 6<b6ntnra. Sm, GeleatatoW., 
3ritM44tg, Stmlfetlrt ffSen^M 20, 
— (hwftht. gtb. ihrtiitaur. ti», 8 Sllirf 
(tr. 110II. L 
Vutalrakj. Lladltlau», $>ll*tr, K A»lea> 
ftr, 38 L 
— Ctwfttef, Kifcobt. S ikaaltafratgfir. 63II. IV 
Bar^astvitz. Sltr, £4«lkr. S WftTtfrorftr. SL 
8ert«, Rar. Spetkt, SW Sefiedttiir. L L 
— Gisst. SHtttnoteattm, W Äe|6r. 0. 
— SkiaH». SBritfit.. SO CMilitnilr. 73 U 
— Oll». 8a4Ma4tr. Giarletiiat*. Mroioenftr. 6t 
— »«. Sa&n*. XW »mitlitt. 65 IN. 
— 6. D««-. C*tfr* e. ÄrmfrMik, NO Glthigtt 
ftr. 4. 6 II. L 
— Teil, Drrtck. X (htajta. 18 It 
— SUgaS. (H*6tL Bq-a-. Rssaxltbg. ftäpt 
«tot «Hetifief. S. 8attf<616t* Ha,» L 
— 2t#e>er. gritar f. D. ». H, C*«l#lltaSs, 
Ieachi»»lhalol«. 6 pL 
— Qafcaa, 8gL otoutar. W AitdtiUgkr.21L1 
— Cure. Aiittytr, SO ScecÄeeigBr. 10 HL 
— 3ut«i. Reaitt, SO Otasiniitt. 12 IV. 
— Aiit-rich. Porritr. W Smgszafrtitr. 7. 
— Sitytta, Lchrtirnsjuu SW Site 3«eS' 
130 pt 
— Gerf. Schah», W OnarBoItoz. 113 H. 1 
— Sitytla, SttKtnfrKX SttioaealbctttLlOL IL 
— SagsrL TiichltraLr, SW Reite. 46 L 
— &crtc. S*L O ftwentär. 83 IL L 
— Htlt«, gtfc. Seist, Äiafeifr, 80 Stmiicera 
Ju. 2J HL E 
— Sau BirtMAettni«. SO Stergtstnjpir. 10 
Sirtf. Älw>. figt SaeHtashittrt, W Lsch»r> 
— Hai» E. Clan». Pri». Sttminat*. V 
KeBtsierSlt. 22 HI 
— Katharina, geb. SBitfrt, Irr», Sntlim. Vi 
SelatetfaL 23 m 
— 2»?«phwr. So, W Sil-elstzr. SO. 
8srM«iML Si*n6. Dr, Liier«. Jsnll, SW 
F iit-rich». 2K 
— Slagsft. <?* £«r., 6t Lichlni. Dm» 
ist. 31. 
— Sod. 2n<yo, SO Stintr. 15». 
Serte-SiUee*. St, Statint, VT ?at$nftr. 31 
i 32 pL 
BntUxf. Hnnich. £orc* ni SSar>4toimi 
StriiL f. Ottf-Snl. Stvc. Lqr»l-chi>Kr«i« 
letet. NW Shmteitr. 4 IL pt 
Sirtee, Cet*o. S»hlr-h»lriL, Ch«I»U»t-. 
Sr-iirr. 53. 
9«ik{4ti>. 5- SRexitsr. 0 6tira Stg 13 IL 
S*rtt, Riitzar». Thrsindiks, Charlttrnchz, 
Gäümia. ct 
V. SmdsOc, TcUetotL SO Sfit Heiij- 
pr- ia (ItL V1L 4S4) (i. Klärn») 34- 
35. $»>yL 54«. SO Rratnis. 4 pt 
8»r»ji»iktz, SlgBrt. gtS. 6n»lM. Sa, (tfa, 
ItUatf* SAtnretK- 391L 
Baratn C Brisn»1 wig—«hat» CeplUto» 
* v. XartUa«r, SW Soaijrgmu. ia (Itl) 
3aiu Jchr. Ph. s. 5ntlhy «. Ttz. Hasxt. 
Surese lür Zstanuttosil» PebUes- 
tlonen Badotyb Metxcker, 
pri». &»f»5äta»fiatcl j Sfca^s» fir du 
Gtdteeoi M 3i«e. SsitosM. W Säle»- 
ftr. 63 H (2tLVL400F7.) Ach. 9b». 
ßore»a für prmkUMh* Oeotogie Max SxrgnMiikr. Gal. Dro-Ll. Sati*. N Grtai- 
KnlmiMiii SW SBti»ot>4*a 1 IL (lil ' 
L 7910.) 3ifc. Sq ftioftean. 
«. 9Sna. @ajüs. Snir. o. S«4c6 Srmtilrl. 
W 74 M (XtL VL 4931) 
Adolph *areo, 3$taL a. Gmm*. 6p'6. 
. SO Srirtrtitt. 6 pt. 3-5 A-h. jl». 
Set«. Cp. 
Sitte, ©«ij-x», gt6_ Sees. Sa. Szalim. 
. OrtutMli. SeiteaBc 4. 
Sirtf*. Sltfsa. gti. Hazrr. w. f mnU>«nri. 
®L Lichtrn, Trrrrdr. 6a L- 
». k. Serg, Äesidis#. Srioetiete, S Stij» 
tegoitz. 16 ÜL 
— E!»t. S»^ SW S-rlAr. lö. 
— S*. XW »wttchlSr. 4 L 
Birg, »a>»IL S«itlir, Wälsfs#bSom-.loni 
August Sorg« $«««« ». @iri6l#Mt«. Wtl 
qnfllfl önjt. NV Wbmlw. 90 (TtL 17787.) 
2»h. 9ü|t Cp, «. &!, ÜUfmkl. 
Cnrfl. «bstpfe. 9 nt, Äjoti. Rnttt 
BnAA. «kl Sks. t-Ämtm». «diblz, SPnfiA, s. 
0ietig<tf6l(5(L W «lichdachkr. 15 pt, 8-10, 
2-4. 
- Julia». Äee|s« SO UauREnflr. 4a J. 
- Rar. Rxifw., SW IMsMlt. bt I. 
- Sabell, #«th*. H tlifrasfir. B pt, (til 
KM07.) 
- W»t. SReRfcr. NW SanMftr. 19 III. 
- $llkil. P«o. tirol a. W itt#>ntiir.2U. 
- Paul. Äi>«t ». XrttlÄ. »l'iich»r Mutz. 
Hlimltr. d. gUil*n I»«»»-. O Aeffrrtilr. 31 
L E (Itl. VII. Cti3i) ItntfL 8. giril 
e-9',s 8em. 
- Cl<«. G4!oR<t, SO BtigtHlftf 4«. 
- Cotl. sctSala»^.. SI(H. Äaifn <!il«>ilch 
ftr. a n li. pt 
- S- SetlniSltli. S tiifcntf!t.MTt!.IV.3«f;.) 
- SRtma. gtt. $»4m, ob. Dr, W 8«illfce> 10 L 
E (I«U VL 470) 
- ölllf. 3tL. Sainis. X BüJfrr. aa X>. 3. Massiv 
- Bmdo. gtk ^«earoaiut, ÜB., ftnileaat, W 
SälfErhr. 21 pL 
66r#em. 9t«g. RkchasII^ gtUbteatt, 
(tr. G IL IV. 
eargiB. &naamL&6at&r. S SitalianMt. 19. 
5arg«4.0kgfitt>,fiaufei,Cfoitt#ttfitSg.. (Sert^ 
ftr. 69 IL 
- em»ln. «ÖAleRtr. G6etlettte^. 8»et 
ftr. SO IL nt 
- Gaaa. Parin> e. Tchrnbsjtlg- O Seite 
IWnftt. 14. 
8«r*«6. H. Porjk2assh»L. SO SttBjrfftr. 73. 
pt a. L E 
- iSujaft. 6*ämftr, N SäSrriti. 14a  II.pt 
e«r|«iL ilrta. S*. S Binamftr. 12 IIL 
- jalle. gtb. Sergaa, $h»„ Echi«»r-, 
te. NMILre 
Sm. NW SiiftcSr. Gl. 
9»nMrff, L. Geetpagiiv JkRsfrr*. 3Utrl 
SiSnotrf, SO güchkvsairnslr. 19 pt (Itl 
V1L 1118.) 
- GnKt ydro, S Öktetstsfir. 27 IIL 
- Sefrnt, Ätnssstr. X «:«:AdHir. 13 II. IL 
- Ssift, g<6.5trii. 2So, X 54U«tm6r. 3ILHI 
Oirgtl. SBilVIa. 9sam. S Seflaalitt. 6t &5 pt 
- *eaL Cigantaa. S Aaepianftt. 23 L 
- GesitmiE. Gooyesii. SW DlLihn4k. 67 II. 
3-4. 
5- limter. Schla4!t»>tt, feäsgt M Stti. 
$5rgtrfc6<i E 
- K. BSrgel »ncc., Gpert Äsitiileyr btt 
Trpil Dl Licht. 8 UrtoaftL 33. 2-h. 8. B. 
S. Bürget 
Martin Banco*. O. nt. b. VL. 
Martin IBrael, 
o. *.».*. 
^eaM4«Äslt«sfttl (gtgtiiM li^S). 
SW 81e>ta6r«6* 23L 
Stoetosiae« « j^aahtia. Äanbrio. 
Ewerjtl». 2itt>ta. inPlig. «»Ia. SinWig. 
Wischt». Sbtyat k. 
Sittzter: Marrla SirgtL 
fie£>fU‘A2>!E3hti SW tottomr. 25 i. 
— 8L Äasfe, 8 llkba-Kr. £8 L (. Ä. Birztl 
saer. « 
Seztia. ftasreu. SW SiaizsrLtznÄr. 99 pt 
— ä, Sasfa. S Hiteaitr. 38 L f. 3t Sargt! 
soce. 
— Vs-l, *e»itr$af*»i>. S At-rbrLi-trLc. 10. 
Greft. S**Harär. tfterielirali*, Rarch 
fe-üttL 
— 8$fati„ £<4i6axitr. C SutinAr. 34 II. LL 
— Gatt, Tnchltr. 80 HaBupfct. 00 QL 
— ^tmusa. Tikchltr. O Jxjttitajtm. 19 IT 
— äegaSt. Sau 9ettau X $a44»lsfritr. 7 K 
— äaieair. gtat. SäStii». N Häojtr. 3ä IL 
3t. SdsätiBa» X Sititsnr. C3 IIL 
— Kichaltst. Sdu 8 Its»dSmtB%t, 10L 
SärntV* SeHärir» a. SeaKltfrUlt, Stiefcefii 
fttflt. SW SimKpiMür. 49. (XtL IX. 7351) 
Pirfltlt. 3sii»l. Haa,»it-, W M«6r. 1.1 
— GoL Porz. Rat, 8 $räyotitc 107 H. It 
ia. 10. 
— Htrsamr. Dreist Äat«S_ X ättelrgi. 13. 
— (Sikot. Eittat-ikael. XW Äll SSeekt 111 
— SSstftf. OetiKmid. Xiik SimtysuL fleita- 
td-Itr Sr»lstg. Ssgtatättiliirt See#. E 
— Sraeasg. Ha»«»itL. X B(wii=mtr. 16 K 
— n. 2SMd» «- felSoeecmt. toset Sagn 
HSrgtrüch. Neh-ar-r-Esnichimzt«. €mUI' 
«etof sät Selätmibd. O gra4$x. SL 
Sei- Sb. gtita Satgratrtti IL 
— 8,$»faiStrt. XO 3 öritzstBilkittr. 10ILHL 
— »jfssj. @4*6ro8t. X 9cdnritr. 7i 
— StoaBt Settita. NW ifcnaallmti. 4 K~ 
Kaelbtt, SB#, 0 (knaaxcjtt. 10 11 IL 
Sireemrifrr. ^tatitUr, gtk Pahi. gma. 
Stat, X 2lrazk»kgt,Ar. 23 UL 
Urgntr, Wiftflm, Akchil«!. SW @Bri|ntea 
jir. «0 1, 
flargreflfr, CetL Sasi». Semsdl^ 
«aelfir. 44 pt 
$«ratr, Qntll, $*dm»iir« XO 6liea|tog<r 
ftr. 17 pt. 
— Rian$, )9#6>ia<t, ipetteg. Seamflll*, Vil») 
atkitf». 10 ir. 
— Va»l. 8a<66tn<L W Pel»>a««ltzk. 76 IK 
— fl« BaAtflU. X Selltofdtr. tia I. 
— CtfWi, Selmtif*. C Ääaj'tf. ffi Uf. 
“ GatlÖa(tWwC«t'}tofiitt.L&pt<i3»tm.«t.4t 
— 9t.. S!at!ech»il. S QMaMi. 2», 3*k 
R. Sargn. NO giitkaftr. W pt, a. S1 
— Ätlatel». 6aa#>tot. W Sileelir. 40 II. IV 
— Ha»», »eafai« C Seifn SUklBftr. 31IV. 
— Htnaaiui. Äeah*.. Qbaitettmb#.. SUattt» 
»erfafir. 131 IL 
— O, Hansa., ö$6itatlfli&8* CtSfOttftr. 11R 
f. Htstüti ck Karger. 
— 6. tilteor. 80 äW<6t86frg«ftr. 71« 11IV 
— 6diae, SSaltr, Ciorletual», Öaflhr. 79. 
— H. Ralchiatafbrt, N Stta^iargnitr.J17 II 
pt Beta. Nr. SS. 
— Kagaft. Stasm. X ®txü6titr. r.i n 
— », fertr. »at. W «riititt. 10 0«tn* IV 
— ÄaMf. «er}. XaL «ftailelltaH- äM6rJ(ti 
— ittnto, $iat»<ellSK W tegeei«. tfl  ll.pt 
— ÄtSfrt. 061eÄn. N fiiaalftfiitr. 29. 
— »lein. Aichltr. SO Ekitkaitr. 3 Vi 
— Htwlich. 3lf*lo ttSerietltatju Vtitaleui^ 4 
— tfateatf, gtt. Schuljt. üt^ntsen, S illitO»' 
t»i-tzr. 61 IL 
— Haea. Bau. SO SatotearitL 19 III. 
— Saita. gt6.8«abe. Bau X Sch«>tnhr.43IL 
Birtn. Bitttla. O fitaalfatttt 88« 4. 
— Stil, ünStittt n. Saartmitt, O Jra-chmtn 
30te$6L 
Iejasa. 3a<?t6i. NW äka*rf<tr. 72. 
— SeÄetM#. SdoK» tf, IriaytgtBZtaia. 55 pl. 
— QettWf, ft^akaat, VrthotÄr.47 
— Cetl. Dertitr. S Stü*trgl»tg 7 pt 
— D» ©itrwtttj. a. RtitnAMg, S Äesnaiatet- 
ttsitr. 62 K 
Gltstal, Sramftr. SO ita Fckkfch» 
»-ia 22-29. 
HtiariL. ereaatBai^HtHJlMieiHitl UHIT 
— Gatt Sa!(tWaJ.. SW fiäaiggti|ft%. SS. 
ßifoi, 9a4Ma>. SW yrexbttreatzr. 13a. 
— 2-lo». 9tu6ia!l- 5rit»tWf..Bttlhiti1tz.m 
Ckerg. Bar. SerfttS, SitiaaugSr. »7. 
— 3hK Giganta-Süp, e. Frfedtaaa. 
Schtiatzr. 61. 62 pt 
— Stob.. GigentsSM, gtittoua, S<5eatgn 
d^titzr. Ek 
— Steig. Glgemao. 0 ISoMläfir. 66 IL L 
— Ztegafc. DachötL. X Gtericnftr. SS UL 
— Gatt 2‘emtfrStoattlfSrt, W Oel$fit o pt 
(HIX C07.) J-h. H. v&rlnä S. CataiK. 
— Paal. Ts-u-- a. Sri'tta^taiht, 8 ZrttotEtr' 
ftr. 97 1. H. L 
St. Divrtr. XW Siiws. 31 b IL 
— €tiari4.$tei4L flaV"i^XOSarittiisrg«9L7 
— 9#ttlitfr. GltdrrtrÄa. $b>f_ St I^eeafttS! 
— Aaz-4. Frikt». SO 9»Ua»B!tr. 31. 
— fltrHsia). CiatetB. Ht4. Dheartg, Speg- 
fcolifcr. 14 IL L (Peübtj. grittma.) 
— Gort. 9ei»^ S Jlsteanitt. 44 K. 
— Ämt 8tsäich»l^. X fliaatridiL 15 K. 
Gart @trkr. X Sif'rsitomir. I L 
— Cito. eätiltr. SO StargtlBr. £0 IL 
— Oebr. Bfcrgw, (Söt^B^orfra. t M;» 
ftrL C ȟffStJuIrrttS (JH. 1U.S27I.) 3^6 
bterg Värgtr. 
Htiarich, Hehlchati-, 0 Srästi St» 119II 
3tiia». AMirtr a. tona. Lag. ix Sirr-iSt- 
t Slratittn». N Qeeitrtt. 24 pt 
— J-ls». Cki- «asjt Stet. XW 3te£iaeett 
ftr.54ir 
Wetz. fiorfa. Sileniii. SiödEf-Hst 31 
— 51 itl. «ssisa, S laajtjtrn. 70 L 
— Strae, Sero, S FtvSr. 2 IL 
— Sterz. Raths.. C ÄeintksVrä. 56. (Itl 
IIL 6S71.) 13-2 f. ©iSt. Sargtr. 
— gafial.üaafsL. XO S9aitia6r. 12LE10—12 
Set Ssstwl, Gbtrrirtiaig.. SdpSmtr. 79.1 
GsdL StSarr. O 3®a>eifnäc. 8, 
— BvA-arö. Liiinchdl, SW Btschür. 5. 
Ctie. ÄitatKid, SttaH#. SchlMr, 78 pt 
— Seitrt. ftäriiatr. 8 Stit JacodSr, 68ILpt 
Schea^ajtrSSteL« 
GoS. WaM. Stasat, 8 BraaLt-i«rgm^74 
— älraSelb. SelttBclL, SO SWdkaWrgtiSL 2a 
Ssgaä. AafchiaA, SO Wraa-Mr. S61L . 
_ Gal. äSmrr. W Stogtttaftr. 66 H. ÜL 
— ffttiap. Steint, O Gaböaia. 19 pt 
— %mL Sülaürchüik, SO aittmuprü CQ. 
älkolt. Mtai. a. KäjtaiJtCXO Sandajtr. 12 
L IL. E (XtL) Weh«. IL 
Dttkflharb 
— BUSdn. Pem«, SW Lchöatitrgtchr. 19. 
— Gart Aohr!tztr. SW JefftairM. 35 IL 
Stich««M--,: E-eignchisn: L-H-j; K.=8tfin; pt=$etart; (Itl...) = ItIrp^a Hal s. Zir. 
Wfgtr, Seilst*. SW 5>»in!ir, Ift " 
=> toitm». £Heahif6v N fl#nhr. 113 II. III. 
- Tfluf. 6*li*ttm1ir., K SWtiftt, 111 pt 
- BUttl«. 34«4iim|tt-« 0 Ä’stfsjj'.r, II pt 
(TtL ML «W.) 
- One. eaiiün, NW emlhtftr. 11. 
- statt S486ea!trM W ÄitläthtitXiasi 1‘P, 
»eil«», pt 
- Paul. Schttg», 0 ÜMtott»«t et K 
- «tümitt. «Ulta. 80 SBreitgflftr. 1T,. 
- «I*tt>. loftM, W Qi(«M«tiftt. « L 
06. Ttlfjtt. «fftU 6. X flanlnltt SL 
Stlthi*. XiftSkr. SO »atittfiftr. 17 H. IIL 
•OtiarlA 3l|<WftB)tr.. N0 Jritifttftr. WII. K. 
3ll*fcr. 0 jleiatofnfir WIV 
Htrsaaa. llltm., S 6tiB|6tritnfif. 87 L 
A. StmeU, 'Saale», Vitteitiir. 47. 
#att <tiüitr. W OMtaftr. 15. 
Hnaua». Sdf&utH,. Cüi k 6tMl«tr 
8ti4t5, 
3rit?ri4u St$tt, Xlc>tr S41»netf>f. Sria- 
«attfn. 6 IL 
- Sa>elf, gtatattreeL Otetletttetg.. Ärtanae» 
K. ro IL IL 
Skalier, fit. GtcSt. Sraa. GIg>mnch>k. 
G<5>«f%. Önsa^iDftr. 15 pt 
»«It, gtt. «txU. (ihr. Staamw» Si>,. 
SJnitrtf. 86, E 
- »agNittsa. Fil. RLHni-. NW «II- 
«eatil 125 v. JL 
Silklamt. Sltni«, 8 Ültt ZutVw. SO IL 
- Mari«. »Uüttln, SO Stthmto. 3 IIL 
- üaaa. gtK 85Hgtr. ma. SeL Bftg; C Stat 
5ritMl4ilt. eo QL 
- Galiit, gti. Slaotnltal. Se, Sttdlrtt. VT 
aiwsMthaftr. 22 w. 
- f?rit Jot'f. 94arittrcfus3.. Vscfoe, Möjlte- 
(u- ->*• 
- Rerlt. S^arittria. S SciStieeitr. 1. 
Esiif. S>i?i»-PtaL»aairia. Parieo. Scher» 
feflytkr. e» pt. 
- «- Sa. NO «r. 5na&tttifir. 115 II. I. 
- GZot. gti. Kicharli», Sau Fiit-richrftve. 
Snlistm. 41 pt 
SSartK gti. SegL Ss.8 @b'"6tattffc71U. 
M, Sai. VT tiiasfranr. 79. 
eaianiuftt. V. Dll»ha«r. N S*I»Ii4Btt» 
tzr.l2L ' 
Birftrl#, Gagta. VStichtr. GharloUtaög- SeÄ» 
sie. Tv L 
8Sr|trH4f# gruHa» ia Baösti» (Sö-staj 
i. Hnmich Erichhaft. 
BbyeMibee Bnabau Otto Häller, 
Seeht Bebr. Weenlnger, Seit. 9kt- 
tMantt SO Sät Rcaiirtr. 13 pt (TtL 
V1L 5747.) 2 ich. äBe; e. Otto CtniijK. 
Mttnrltibt* 8tin6«i4 ia ¥U«a Ow- 181Z) 
Origi-al - Pilis» Si«.-^mroStltni- (Gt- 
Ki>t. «bSeai e. gfaicka). (SlftStrn. SW 
5todtmtLltopt(ItLVLSlK)a.SWäai8llfr 
6etti6«talof. Oka. Stitt. ff. a. St Geos- 
£aaw». 9—11, 5—7. Filialta SiHLi*. foa* 
noKt. Stdtia. 
SBrgtrmttfltr. älaea. gti. Sr.«i6. Sa. (Sajts. 
S Srinofcc. 7pt 
Sirgrt». f?cr. XtsHtc. W 3Wgarinptt:'$ L 
<> (Xtt VL 5574) 
Oatvtrt G, gter. Hützth. a. Aka^t-r. ertz,. 
tti. Htilzys-m»L C Gtr. Vr55>tcl.iäz. 6 
pt. 5—7. _ ‘ 
- 2itriJ. Sild^N, W Nsurtzr. 2 pt 
Cargti. Stütla. B»h-tr. "W Passa-mir. 4. 
©ÄelB. Ttrerat Raltr, G^aiteitta^^tju- 
feyinr. 2. 
Sargt#. #uL 8es6a. S S-Savita-LSt« N.9L 
Batflfltt.rttt»ttaa», ftaijirrr.XW Rttrachchetr- 
W.28UL _ 
Sarflgraf. Gert G»le$li!s^Mg,N Gli«e<r6ti& 
- Sidm>, Giititk S«t. Sttr, O Frachkr. 23IV 
- 5, HtHätt. SO aSeitelSr. 23. • , ,t 
Site. SäSd^tL für tea»l«t Sairjij;. 
thri*, O a»twm.9. X ILfltt VJU. 162L) 
AaL. % S-tM-i UL a. ä. Saytaf. JL 
- L.Dfchlmajtr,0 LättrrreytOr. 7 ir Seh-r. 
0 Ft-chrxr. 23 IV 
- S- A»Vtra ttt^r SSütßhL, Sagst ».'Zait^la 
a^Wäroa. O «reifte. ü*H.L c.lL(ItL 
Sargtest*. 8Mf. Dc oed. ShMÖst at 
flrftgleönä- »Akts», Stat Galniz; 2 IL 
Olle. Icsta» S Dr^itxtr- 
fe. 32. 53.pt  (XtLIC721) ' . ' 
. Ä«L Lchchtr. S StgtltA. lila: • 
- Htrr-lL--. $«tlirr, XW öiitü^.3? pt" ' 
- Dir». Sfrtiia. SW 8-tzMr. 9Ei ' " 
- r. Z-r-rä-A, W SletiedÄr. 141 9-B. 
- äosiH Haar-rkriirn,-. W t? 
8sm1«A i. a. Sarchartz,. Ba*u>L,.59«B5inX, 
Dta^oLt Ssrj^art Satleti, Saitni, Butt- 
h-rö, Sanfartt, tu Szd^ot
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.