Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

•& 
,1 
F" 
*£- 
1' 
£ 
fv' 
£ 
r - 
1- 
s 
II, r»,u 
t' 
k ' 
•«fcn tt, W Teimenitzftc. 10 1. 8- (i, 
3-4. 
•ffllnttlefl, 15, HW >le|enftr. IM. T, 
8» 10, 4 n. 
3Hng,irönt,W Ütultbanutlir, 62 II 1,4 
ÄlMflmflnn, U„ W griebllchf». 160. 
X II- % r, 7. 
Rinne, g., vptof, W Jluiffirliriibaiimi 
241. T. H n, 4—6, 
Mlttld, ÜB., M(t|.  Sani1.91.iili,  W Li»l 
• (Ir. 26. III, 8 0. I- ü. 
Stiller, 3#l.-, N lfl|(tfkr|ir. 65 II. T. 
6-0. 
•SRIlIctbanb, D., N Slialsunbrtfir, CH 
1.8-0. 
MeilnMi, S, W flurfilrficnfiT. II» pt 
4- 6 auf). Somit. 
•Robinson, H., W eieinmctzfMOI. T. 
8- 10, 4 f,'L. 
Roman, SllphonTr.W  ffiofstr.17pt.rt- 
•Stoetiltf, P, W Uäjiowfir. 60 pl, 
(|, Üiadiliaa.) 8-0, 5 il. 
" *5loo«. M., XW lijurmftr. 61 pt T. H 
618 11, 4-li. 
Roelchle, H, S Slüdjrrflr. 57. S'/j bid 
0%, 4-fi. 
«oft, (£., Pros.. Wclj. HSibie. iflalli, W 
Xauenjleuftr. H I. T. 4—5. 
*— Jacqu, Sanit. Math, W ffitibeu 
Jlr. 8 I. T. 8-0, 4-fi. 
•Mist, (I., NXV Unter d. Linden 47. II. 
T. 8-10, 4-5, Somit. 8-10. 
•JRJfel, 91., X itrauenidjir. 2 I. 8 
3-6. 
•Sosehr, A, W graitjösiichcfir. 17II. T. 
12-3. 
— »1fr., X Babstr. 67 IT. 8-0, 4-6 
»- P.-W fflolefir. 321. 8 -10. 4-6 
•KoVn, 91., NO Friedenitr. 00 I. T. 
8-10, 4-5. 
Rosenbach, O. 'Bros., W $ietoriaftr.20 
I. 4-si. 
Äofenbanni, St, W Sturfürftcmir. 42 
pt X 8-HK. 4-fi. 
•— Slö., N Prcnjtaucr Allec 33 I. 8 
Bii 10, 4 -6. 
•- 21).. N Badiir. 11 T. 8-0. 4-6. 
Äokttbtrg, SI, XW ötillelflr. 56 IX. 
X 11- 12, 4-6. 
— Herm, X Cberbcrgerftr. 62 IL T. 
8-0, 4-6. 
— 3of, C «teranberfir.62 I. T. 8-9, 
4—71/j. 
*— SBaiiaRe, G 9111t Sdjönbauwlr. 3 
II. I. 8 10,4-6. 
•— Paul, B Sirot Jaiobftr. 4 I. T. 
8-9, 4-6. 
»- L. SVV Sailftr. 15 IT. T. 3 -4. 
Rolknkeld, ft. SW Äimggrätzcrfir. 73 X. 
T. 10-12, 4 -C. 
•Äoienheim, 56., Pros, W Biclona 
ftr. 10 pt T. 4—6. 
•Slotenidjcin, 36., SOSöpcmitrftr. 171 
.- n. T. 8-9«;., 4—6V.. 
Sofenfltin, 3t. N ircnitnbnrger 
• ftr. 101 T. S—tk 
*— H, W Genthinkrftr. 29 pt 
9-10, 4-6. 
— SS., W Maqdcburgenlr. 24 XIX. 
•Äofentbal, Smno, C Alle Schön 
haeferftr. 69 L X 8—9, 4 -6. 
*- Carl, XW fflittelftr. 21 IL T. 8 
H5 9. 4—6, Sonnt. 8—10. 
— Georg, 8 JJrac Rotzftr. 23 I. T. 
6—6. 
" 3., S «*oal)auicr 5(1!« 31 L T. 
8-9, 4-6. 
•— L. Samt Ralb, "W" ». d. Heqdt- 
ftr. 7 pt X 5 -G. 
•— Kar, SW Stttc-Jfflianctitr. 75 L 
T 3—6, Sonnt. 8-U1«. 
*— S!,' O SRcmelerfir. 42 I. T. 8 Lir 
0, 4-6. 
W $oi£barctrftr. 121g. X 8—0, 
4—5. 
*— R, V tiitther'ir. 14a L T. 8- 10. 
4—ti. 
•— Rlch., 5ta6#arjta.2.,SW3tmn:cr» 
tir. 94 IH. T 8-9. 4-5. 
Sofin, H.. Pr>». Docent, SW Koch 
{tr. 14 IL X 8-9, 4 -6. 
•Äotfjc, (f., SO Irlval'citi Ufer 62 L 
9-101 
*— P, N (rlmncriir. 31. X. 8—10,4—6. 
•flotljmbcro, SS, SW tiroBbccrcn 
frr. 61. t. 8-12. 
Rothman», M-, W Sott hameritr. 117 
h T. 8-10, 4-6. 
— O-, Snnit Räch. SW .öafen- 
Pla? 5 X. T. 8 -0. 4-5. 
*— S, K -$agcnaiimtr.9T. 8-10,4—6. 
Rochschild. Slfr, W Litzownr. 81a L 
8-9, 2-6. 
"Kotier, I-, Pros-, btrig. 9(r,i !>. chir. 
Slbch. am Et Hcdwig Muiiifonl)., X 
Cranicttburgcrifr. Gfi. IL T. 3—4. 
nutzer Sonnt u. SKitt». Pnoaltlinik 
SW Harlür. 30 
•ÄnBcn, «J-, SW SciicnBnrgeriir. 14 
pt T. 7Vj—9, 4—5. SilinU 1—2.; 
•fcbinitciit, A., W Jtebaicritr. 15 i>t 
X 10-11,4-6. 
*— ftr., W Cleglixrchr. 66 pt T 
8-9, 6—6. 
»Rudel, SW Slüifjerfir. 18 pt X 
8-9, 4-6. 
Rüge, (?., Pro!., Samt Ratb, W 
Sägrrftr. 6t IL X 5—<5, Still», 
n. Sonnt 9—10. 
Aerzte. 
tNiiflr, NW6d)IHtifliitr6«mni Wn 
pl. il 4, mist. Sonnt. 
• - Paul. Sonlt. »Idih, SW Wroif 
l'tticitfli. I. T. 4 6, (tust. SWIllw. 
'nnll. «dlli, w Ma»de- 
biirflerttr. 27II. X H V, I- 6, «uft. 
illilttro. 
•Slnlifiimiiii, ?, W »liiiioiiltr|ir. .10II 
T, H • U, 4- 6, 
• »I.. SO ViindtbriRtiflr. »I I. X 
B-Ii, 4 ->', Sonnt. 8- 10. 
• - W.. W !viUon>„l. 87 pl. X 8-0. 
4 6. 
Rliniier, il., W Atönlflflräjjrtitr. lü4 pt, 
II I. 
•jltmiBi.ßr, Cflaifcr Wllljclmftr. 18). X 
iHunj^ SÄ., SW flltlnkcmiftr. 0 I. 
» 10. 
•äluffeir, «., SW r^ricbttrtjffr. 217 JL 
XK 4 6-g. 
»- »., XW etfpbnnltr. 401. X 0 blü 
10, -I- 6. 
bc Slutiicr, ®, W SSjottflr. 20 I. X 
•l 6. 
Snitlfcld, 15., N Rrltdrldnlr. 111 IL 
X - si', 3"s- 6, Sonnt. 8-9. 
•— R.. "SW ßritbridiftr. 18 JL X 
8 10, 4 6. 
- it>, W AlvciiMcbcimr.21 IL 8-9, 
6- 
v.‘. _ 
2attg, H., «anil. 9Jatb, S Alerandrinen 
ftt. 98. 0-12, ti -7. 
•sadifr, Sr„ SO iHeldienbrrgtrflr. 40.41 
II. X 8-10. 4 0. 
- 0.. X 3dih)ct>ttrjir. 30a L 8-9, 
4 6. 
•— S„ N SBnumniftr.TC I. T. 8—10, 
4-6'.’-. 
Sdlfttb, Ä., W tiurfiriltpflr. 160 L 
4-6. 
•Snlmgtr, Leo, W ^oltdmuaftr. 30II. 
T. 8-9. I- S. 
- S„ 0 titibenwr» :w I. X 8-10.4-6. 
*5alingt.>, hW JUtc Jacobsir. 30 
I. 6 -9, 4—6. 
•Snlomon, !£., SW Joffencrfir. 22 I. 
X 8—10, 4—6*2- 
(8, SW Möniggrigerfir. 85ii IX. X 
I 3»i. 
- Sdt, SW Hase» Platz i pt T. 
I!'.i—ö '.i. 
*— £«f„’XO Jtaiftrflr. 47. 48 I. X 
8—9, 4—6. 
sdomon'ohn, H. W Potüdamerflr. 141 
II. T. 9-10, 4'j IL 
2al’,ttirbrl, iH., \\ Sictorioitr. 19 IL 
X 8>,-9>/.. 3-4, Sonnt. 8'--0U. 
*3<iratcr, 5., SW SJiIhtlmitr. 12 I. T. 
8- 9. 4-6. 
- (Emil. X Üdmtt. 1I IX. 8 -9,4 
- . N ädjöiitauici AU« 45 IL X 
8-10, 5-6. 
•Sauber. b>., W ?lcnc Shitcrfctbtfir. 8 
]. 8-10, 4 -6. 
*■ .(>, SO Möpcmitcriir. 121. X 8 10, 
4 6. 
- Jnl., SW vagclvl'trgcriir. 37. 38 
1. 8—9*1., 4 -6. 
5ou?mai,n, (<)., S ikommandanic» 
frr. 45 JL X 9-l(i. 4 -il.. 
an&mtarr, SS.. Pros. W Potsdamer, 
ftr. 61 X. 4— ti. 
atfrrl, .vi, C Sanbstrrgcrfir. C.1. X 
4 -6. 
•Sartia, i<. XW Sübcdrriir. 12. 8—9. 
4- 5. 
eanlmanu. C, SW üilf)tlmitr. 139 pt. 
T. 8-in, 4 -5. 
•Sdjadit, 45., NO iiouc 'lönigiir. 74IX. X 
8 9. 4 5. 
Bdaiiroalbt, C-, Sanit. Ratb, C’ Sr. 
•)sräii»en!oi'tr. 7 IL 9—12. t 6 
•Sdiacrtr, IS., bW JioWjitr. UJ L 
8-10, 4- 5." 
- £. N Cbanncc’tr.2. X 8 -9,4-.6_ 
sdraefrer, 3!, W »tiirün"!rm"ir. liw.X 
4 JL 
cdiaiidia, $., SW ^ricd'.ickstr. 2U9IX. 
X tO'i-ll’s. 4-5. 
*5Aantv ü-, XW Ihurntftr. 37 L X 
8 10. 
- Ctnil, XW Siricnfir. 4 IX. 8-9, 
4 -6. 
"Schaver. A„ W Scböitcbergcr Ufer25. 
X 9-1, 4—7. 
*— v, yeb. Cb. Medie. Satli, ärjtl. 
Tirect d. tEljarttt- strantenh, XW 
.«lopftodftr. 7. 10—11 i. b. tSIiarit«. 
♦Sdiarcnbcrg, (?., SO Mariannen 
t:lalj22.S—10,4—Sans. connLiim. 
'-chcffter. R„ WRagdeburgernr. 30 IL 
X 8-9, 4-5. 
Sdicicr, St, SW grieiridiitr. 26, 26 
IX. T. 4-6. 
£<Scl?(c, R. XW Aecihovenitr. 3. 
Ji Of 
•«(tjoiirt, V-, SW -chöiikbcrzrrstr. 9 pt 
8-9’s. 4-6',». 
s<6cnbti, M.. XW Snrbritfirir. 154IL 
X 12—i 6—7. 
•cätnl, P, X Stinitfcr.bon'tritr. 21L 
8-9'-. 4-6. 
2dirt(, (r., SW Fricdrichsir.228 IX. 11 
bi« 12, 4—6. 
•Sditijcr, A, 0 Königi-bergerstr. 22. L 
X 8- Ü1,», 5—6. 
Söiff, Gin.", W Sillwlmiir. W—98. X 
— 2 , W $oi?damcntr. 73a pt X 
8-9, 3-5. 
- 138 - 
Cchtffrr, «./XW lf)«rm|tr.lf ll.U-Tl. 
•Sdllllan, 0, NW Relaichlhonllr. 10, 
X 8 10, 4- «. 
««djinbad), «»H, H Vlüchkiltt, iU I. 
X 8 l i, 4 
•SililUer, H.. W Vnllirrllr. 601, X 3 IV. 
*2illlllliiii,ti.,®antl. illalli, X Friedrich. 
ftr. 101) II. X. 8 0, 4 6. 
•Zdjliihlti, t£., O Wallnrr IljMlcrflr. 
18 II. X 8-1), 4 -6. 
»2»lai,er. II. sBi„ W (£outbl»rcftr, 11 
I. X 8 10, 4- 6 >L 
»dilfldi, V. <S„ SW ßilrbrltliflr. U501, 
X 3—6. 
•cdjlffinntr, A-. Sanil, Ratli, W Jäger. 
ftr. 32 III. T. 8- 9, 4-6. 
*— «., XO üaiiMbrrgttflr. 8 IL 8 die 
9, 4 -6. 
itlfr, 0 Roseitlhalerstr. 14 II. X 
8 II, 4 - 6. 
»■ - (£., S OtanUnflr.TöIL X Vh - 0. 
4 R. 
*— str., S Hennann - Platz 4 IX. X 
8 -9, 4- 6. 
-ffl..SWttiiilflgrit)ttfir.35I.X9-10, 
4 -5. 
-- I., Hermann, Sanil. Rath, X 
ßtwuneeftr. I IX. X H'/j—V',?, t 
blü 6>,.. 
*- IL. H, Sanil. Nach. W MalhLI- 
kirchftr. 4 pt X 8-9. 4—6. 
*- Hugo, 0 Walln« Thcaicrsir. 391. 
X 8 -9. 4 6. 
— N. W L'nlnmr. 22. 8-10, 4 -6. 
*«dilon, L, W Lnihcrstr. 12 pt. 9 bifc 
10. 4-6. 
•cdilöilr, 8L, Sanit. Sialb, X Brun 
nenflr. 169 I. X 8 -10, 4-6. 
Sdimibt. Heinr.. tttb. Sanit Salb, X 
SriebridiftT. 131el IX. 2- 3. 
— Herm, XW «It-Äoabit 89 JL 
8-0, 4-6. 
*— OSear, W Äurfirftenftr. 128 II. X 
8-9, 4-6. 
— R.. W Süooni Ufer 19 IX. X 8 9, 
4 -6, ant. HKittro. u. Sonnab. SZotfim. 
cdimibtlcin, 2, W Tanenzlenilr. »IX. 
X —10* - iiorat. 
•Sdimickn. S., W Silfjtlmhr. 88 IXl. 
X 8 -9, 4 6. 
Gdimiebltfe, O-. Cb. Slabearzt, XW 
Hänbelftr. 8 IL 3 -1. 
•Sdjmiltrn, R, W SÄnioa^erftr. 49 IL 
10-12, 4-6. 
Llbmutle, Herm.. X Jchrbellineritr. 99 
IX. 8-10, t—6. 
•edintiber, E-, X tflioiferftr. 70 I. 
T. 8-9, 4 -5. 
— Rranj. Sanit. Ziath, XW Lübecker- 
ftr. 19 I. 8 10, 2-4. 
- SW  8itlchincrslr.109II.8-9, 
4 6. 
•Schnellt. M.. X Scicenburgerflr. 591. 
8 10,4-6. 
Schnitt, 91., XO Sanbebergrt SlOct 119 
I. X 8-9, 4-5. 
•Sdiniccr, I., X SiSIlcrfir. 3b IX. X 
8 10, 4-6. 
»- S, C tiallftr. 25 IX. X 8-9, 
1-5. 
•Schnorr, R, 0 Sicmdcrftr. 48 I. X 
8 9,4-6. 
SctiJkr, H, Pros.. 6lv6 Redic. Stall). 
XW illtranbcr Ufer 1 pt. 4—5. 
•Scholl, il., XO Straufcbcrgcrstr. 10JI. 
T. b-10, 4 -6l 
Scholz. A.. SW Lelle-Miancestr. 21 IL 
8—9, 4—6. 
•Schönbtra, A-, SW SoImSftr. 35 I. 
X 8- 9, 4 -5. 
Sdjornr, iy. v-, W (jricbridjftr. 57 L 
12-1. 3 -4 
SLoenebera. P-. SO Kaiser Franz Gren. 
Play 5 L 8- 9, 4—5. 
•Sitsniclb, L, SW Stnbenfir. 431. 
X 8-9. 4 -6. 
— $?, SO Sicncrftr. 11 pt X 8—10, 
4 6. 
Acrzt 
c. 
•ÄrtjitlO; Rlch.. N ’i^ennltr, 311.->>, 
4 *si. 
Sftiulge, l$rldt, W ÄSarlfliafsnflr. tti II. 
o - lü, 4 <1. 
•— tfritlt. W Piffeimhr.U pt, T. 8- 0, 
4 - 6. ionncrii. ti. Sonnt. 8 ti. 
»- M,, XW ©erfiftr. 10 J. X ti-il, 
4 6. ' 
• äKar.S W flodjflr. 401. 8 0,4 - 5. 
• • Cflar, Sanit. Rath, HW itoch 
ftr. 72 II. X 0 -10. 6 «. 
SW «eHf-mniante-Vlaii 3 IX. 
T. Il, 10, 4'/a- Ci'/i. 
Sdinliien, ii„ Slabearfl, SW tilll 
fdiiiitrflt. 3 II. 7 -8, 4 5. 
Schünhcimer, H, X Friedrichftr. 136II. 
X o—o. 
•SckoevS, I.. S ©rimmilr. 26 pt X 
h-9‘-, 4-5'~. 
Stborler, (?., W SchOncbergtiUfer 15pt. 
X 10-11, 4-5. 
•Schott, ti., S Lachmannstr. 6 I. X 
8-9, 4-5. 
SdiocB. P,WPot§bamerstr^OI. 10—11, 
4—5, auft. Sonnt 
Schreiber. SB., SW Ariebrichfir. 231.1. 
12- L 5-6‘fl. 
Schröder, A, X Znvakidenftr. 129 IL 
8—9, 4—5.- 
— 5-, Sanit Rath, X Brunncnsir.147 X. 
8-10, 4-6. 
•— jt„ SO Sdimidflr. 7 pt 8—9,4—5. 
Schubert. 15, W Äcttctbcdftr. 7.8 pt. 
X 8-9, 4-5. 
*— ,v„ XStrcona Play5L 8—10,3- 
•Cchück, P., (; Slteranbcrftr. 49. X 8 
biv 9, 4-5. 
•Schülein, äS„ Spcf. jfqt f. Frauen- 
tranlb. n. Geburtshülfe. W Karls¬ 
bad 15 L X 8-10, 2-4. 
•Schüler, 5H., W Zasrnjicnftr. 9. X 
9-10, 4-5. 
SchüUer^äÄ., Pros, W Rokftr. 92 IL 
Sdmlv VI, XW S4lll)rltn»l|a#eii«flr. 
60. X 8 II, I 6. 
- H, XW Vclfliigdr. »1. 0 10,4-si. 
•- - H., X Siljönljaufer Slll« 68 1 
X 8- in, 4 6. 
•- Si., so Ireidenerfir. li». 8 -10, 
4 - 6. 
• P„ SO HrüifcnfH, 6b 1LT.8 9, 
- R.? Kreis-Phtilik.. XW Melanch 
Ibonilr. 28 I. 8-9. 
•Schulte, 01., W Gleinmetzflr. 12 II. 
11-1,3 I. 
’Sdiultc. yerben. .6., W Friebrichftr. 
74 U. X 11-3. 
•schnniann. IE.. StaBt ar.it,  SW tiiici 
icnanilr. 98 pl. 8-10. 4 -5. 
•Schünemami. sN., C Seydelftr. 9 IL 
X 8 -10, 12-2, 6-8. 
•Sdtürraann, StJ., XW Thurmsir. 301. 
8- 9, 4-6. 
»ufter, P., XW Torolheenllr. 8 1 
12. 
Schütz, y, SW Äöiiiggrätzrrfit. 13LX. 
3 -4. 
Sdmgr. Herm, C Slmlaucn'tr. 47 1 
X 8-10, 4-5. 
•Schwab. A, SO TieSdenerftr. 20 II. 
X H 9>ä, 4-5. 
Schwabach, D-, Sanil. Rath, W Sintlä 
bab In I. X 9 -10, 4-6. 
•Schwalbe, W JlorlsbaS 5 IX. X 
8 9, 4Vj-5',.. 
•Sivwarr. H, £b. Siab6ar;t a. D 
W Blrtitidiftr. 33 I. 9 -lü'ä, 4- 6. 
•Sdroar;, A, X jCranicuburgäfir. 38 
II. X 8-10, 4-6. 
Schwarte, (S.. SW Friebrichftr. 220 II. 
X 8-9, 4'—ä'i,. 
Schwarzloie, S iyidjifür.'.N pt. 8 -9, 
4-6. 
•Schwechten, (?., W Strfflingniir. 6 II. 
X 8 9, 1-5. 
Schwegler, S., XW Rathen,wer- 
ftr. 74. 8 II, 4-6.- 
Sdimnggtr. C.. Pro».,  8eh.Mcdic.Nalh, 
XW .lloonitr. 6 L (o. 1. April W 
Sirtonaitr. 25 1.1 3—5, auij. sonnt 
S(broei6er. E, S Slrranbrinrnnr. 89. 
X 8-9'., 1 -5U.. 
- M., S\V Sergmanniir. 22 1. X 
8 -10, 3 5. 
•Schmeninger. (?, Pros, Weh. ÄVdit^ 
SSatb, W Sdirilmpitr. 16. 10-12. 
•Schwerin, E, Samt. Rath, (' Än bet 
Sdjlrnft 13 L X 4*<»— 51-., Siitto. 
n. Somit. 9 10. 
— Paul. S »iowmandanicnsir. 28 IX. 
12 IV,. 5-6. 
Sdimcrimtli, XW Sorothttn 
irr. s_> II. X 9-10, 5 ti. 
Stotti, xlttur, W tiüxowftr. 14 I. 9 
bi» 10'~.. 3-4. 
Snflmcnii, M-. W Potsdamcrflr. 83c. 
X 9 10, 5 6. 
Srclia, P, W ficsnitcnftr. 20 II. 
Seclttitr, fl, X tici6rnbnrgm"ir. 4 pt 
8 -9. 4- 5. 
•Scibcrt, A, S Haseichaidc 59 I. X 
8 9>.. 4-5. 
•Seidel,»., SanitRath, SW Ariednch 
ftr. 14 IX. 8 10, 4-5. 
•Stlberg, S, Sanit. Rath. X Jnbali 
benftr. 111 IX. X 4—5. Sonnt. 8-9. 
- jun., Acrd., XW Rathenowentr. 
68 L 
Seligmann, XO Samiutfir. 25IIL 
8-10, 3-5. 
Scliqiobn, Ü5, 0 Alerauberstr. 21 L X 
11-12, 4 5. 
Sellerbetf. H-, Wen. Arzt, XW Sloodir. 
13 pt 8-9, :iU-4-/,. 
Scmltr, P, 0 ^nedennr. 73 IL 8—10, 
4—5*/j, Sonnt 8—10. 
Stnaior, H.. Pros, Geh. Mcbir.Nath, 
Tirect. d. IIL mcdicin. itlinit in 
der tibewu u. 1. ttnincri. Poliklinik, 
XW i'anboffir.7 L4—ö1- nnxticnta. 
Scnt. St-, W liourfii'tcftr. 9 pt. X 
9 -10, 5-6. 
Setlegaft, Ar, 0 VallncrThealcrslr. 21 
L X 4-6. 
— H, SW Äleranbriitenfir. 118. X 
StflJcI, Cito, SW Lindenstr. 8 IL X 
8-9, 4-6. 
•Siebenbürgen, ti, SO flottbuierftr.lIL 
8-10, 4-6, 
•Siefart, W, SW Halleschcs Ufer 26 IL 
9-10, 4-5. 
*- .y, (Seh. Sanit Rath, SW 
Hallefchc» Ufer 26 IL 9—10,- 4—5. 
•Sieg, t#.. «iimt Rath, SO Naunyn- 
flr. 51 XX. 8—9, 4-5. 
6t«l)rint, lX,Wfol«damfp'tr, 86n pt 
X 8-10, 4 tl. 
Siegmunb, Sei), 5anll. Rath, W 
l'elpjlger Pla, si II. 8 -ti, iKonl., 
Dinilt, $enneril, Rrtll. 4 5. 
♦ailberftelit, V., w Ulfttiachfr|lr.75pl.X 
8- 10. < • 6, 
Sller, *4),, Pros,. XW Kronprinz» 
liier 7 I. X 4 fi. 
•telnimil, 6, S Cranlenftr. 146, IM. 
10 2. 
•Simon, «„ Sanit. Rath, SO flip«. 
nWtrftr, üiKt 1. X »• IN, 4-6. 
•-I.. 0 SKeinelerfir. 21 pt X 8-10, 
-- mch, w tißeoivftr.80 ir. x s-o, 
I '/a—II. 
•Simon«, (£. M, SO Schmlbflr. 20IX. 
X 8 -10, 4-6. 
•Slmonfo^n, II., X Pliteta-Platz 1. T. 
•Singer, Ernst, SW itommandanltn'- 
ftr. 811. X 8 -0, 4 6. 
•Sobecil, ti, X «olonieftr. 161. 8-0 
4 6. 
•Seiger, 6b., Geh. Sanil. Rath, N 
Rclmckendorkerflr. 2c IX. X 8 -10, 
4-6. 
'Sommerfeld, S, X llhauffeestr. 6 IL 
X 8-9. 4-6. 
• - IH.. XW Ratljcuotverflr. 27 h T. 
8 10, 4 -6. 
Senil)«. 91, XW «ll.üKoaBU 110 IL 
II -1. 
Sonnemann. ti, X Artilleriestr. 26 L 
X 8-10,1-6.’ 
Sonnenbnrg, (£., Pro», W Hiyigflr.3. 
X SKont, Dienst., Donnerst., Freit 
4-6. 
Sonntag, A.. SW Alexandrinenstr. 113 
IX. 8-10, 4 -6. 
Söreufcn, j, W Cbarlollenftr. 69. ’ 
•SoudlPit, <8., X Sdmlflr. 3 pt 8-10, 
4-6. 
Spanbon), M, W Friedrich Silbelm- 
itr. 22 pt. X (0 1. April Sir. 14 I.) 
6-6, Sonnt. 8-9. 
•Sccner. (?., W tiüoowftr. 70 IL X 
1)10 9. 3 t, -5. 
•Sperber, -v, W Äiigiönrgcrsir. 46 L 
X 4 5. 
Sperling, 5f, W lleithftr. si I. X 4 -6. 
•— i., XW Speneritr. 3 I. X 9—10, 
4 -5. 
Spetier, Fc, W SKaojenflr. 24 pt. X 
4-5. ;>oli(lnnt f. äußere ilrantlj. 
W Stclnmcrfi II. 1- 21™. 
•Spider, X1, SO L'.enerfir. 1 lb. XS) bis 
1», 6 -6. 
Spiegel, C, 0 Älexandcrslr. 2t H. X 
9-10. 5-6. 
Stabei, H., X ;iiegelf|r. 5—0. 
S tadelmonn, tf.^oiralb, W Sleififlr. 31. 
4-5. 
tadtbaqen, M, W Äagdeburgerftr. 21 
I. X 8—9, 5—6. 
Etalm, P, S Hermann Platz 91. 8—9, 
-icifcck. P, SW Friedrichstr. 41 IL X 
3 — o, v 
♦Sttlbel, P.. X Schönbau'er Allee 160 
I. X 8-10, 4- öl 
Stein, C. 6, X Anvalidcnstr. 148 L X 
? -4. 
•- S, SW Silbclmstr. 14511. XSbiS 
9‘-, 4-5. . 
v. Sicinau-Steinrück, H-, Sanit Rath, 
Ding. Ar;! d. Äbth. f. mn. Krank¬ 
heiten in Kethanien. W liönigiit 
Suguftaftr. 19. 8 -9^. 
Steinbach. J-.X fiastamen-ällee 3 IL 
X 8-9, 4^. 
•Steinbräif, S, Well. Sanit Rath, 8 
Prmtenstr. 95 L 8—9. 4- 5. 
•Steiner, S, N tftiofsersir. 60. 61 IL 
X 5—41. 
•Stemhoif, 9f., SW Blüchersir. 6 L 
10-11, 5-6. 
•Sicinitz, G, XW All Moabit 77 L 
8 -9, 4-6. 
Stciiirüä. $., Ob. Stabrarzt, XW 
tiui’enfir. 3 I. 8-9, 4-5. 
•Sicinlhal, E., W SuriSriwiftr. 72 L 
X 8-9. 4-5. 
•Stern, C., SW Leuihfir. 1 IL X 
8-10, 4-6. 
•— E, Sanit Rath. W" PotL-bamcr- 
ftr. 126 IX. X 7-8, 4-5. 
— .Herm, C Scniialcmeritr. 16 IIL 
9-11. 
•— C'uL, 8 Prinzen sir. 81II. X 4—5. 
— Jnlm», SW Schntzenitr. 10l X 
8-9, 4-6. 
- tieop., O Slndreneftr. 33 IL X 
8—10, 4-6. 
•— Silhclra, C SKeranbrrfir. 63 U 
8-9-L. 3-5. 
•— S., S Sresbencrftr. 22. 8—10, 
5—6. 
•Stcmbttg, S-, SO Cranienftr. 21 X 
8—10, "4-rG. 
- SnL, SO SSrangctftr. 108 IL X 
8—10, 4—6. 
— Ph., X DranienBurgerftr. 58 L X 
8-9, 4-6. 
— S, O SJarfusisr. 17 pt X 8—9^5, 
2—1. 
•— Wilhelm, X flraninitfitr. 17 IL 
X 8-9, 3—4.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.