Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Brüh» 
m 
Brttuing 
«til I. 
Jftlift* Bfikh ItwfawkU SW 
tu. m 1« flit, I* &!!») 3*i 9*1« filM 
W#S* KW «tat#»*,% IL 
Xfi »an 
*#«i, iitiitoms, ü« Cffttemr, a l. 
«= 9«fii< *<k XMifK, «», w w» 
fcf £4* Ht 
-- L. f*k 6«*$, &#, *#*t, W u 
— statt, S*. •' SUkufn, & 
• - MIsm BfiM, ÄMutfU, 9 Cw 
»KM. *3 A-ch ü(M R- StitetW yk 9fite 
•" M. B». C <ki!i4*Mv*Sf, R, 
»111H6, e. H«!«. x äwu u ii, ir. 
Vrtlifr, *»$»!«. «Mht X 8to#«}»«t» fr 
— emi *#<t44»fs<ä.. o ta.rt'&üwrti fc* II. III 
»mwwT, #«t «««**. x 
VntM. Ä«. <SMS#iro. ewtMiw*. *<il 
mrtt. ><i II. II. 
»tSbw«**. tiS-tikiipl» 
iMitt, ei 
SPnla, <SÜ UnteMi, tttt t ÄiAtetSst a, IM* 
W II. E. (Iil) 
— #a*w. mfr 0 «ihm 6 II. 
— «M. »«Sto*. X ««Lui-sn'r». St II- III 
— *N4>i*dttttM. fU* thi|«wk#. 
4ltol «w8« 23 L 
— ÄiUiil*. CfmUst. XW ®rt*«l*U. SS, 
— Stil«!». 3<<Kä<t. » tMtter. :t 7L pt 
— TtStitol, JtotM. 0 Hebtet, s>. 
— Sitwt. XW C»i$#efa. 135. 
— «ich. 8*1 2W*»t. XW Si 
— ttsesBntiu,3*$# attiitt.Xtteki#«» 
Wg II*. 
— 3. W »,!»«. 29 U. IK 
— still*. Htip». #itt. X«9 6fcn£<r, itemin*- 
— «ich-k». X ÜC.ftraht. X 
--> @#m, «eise. XW HlettiMit. e IIL 
— .CiiMt*. Äiifa.. X 84M«kr »fit« le*. 
— StM#. *«?*.. XW Sawtenflte. a 
— Süttlu. W 8<t*Ki!ti. 1. (Itl 
0.601») 6-9. 
— Cu#. Üos. O Stint fccsM&r. 711Y 
— e«t 8s4!raiM. SO «twsMfrtz. MGL 
— ,1« »Utikt. 0 Ärodnta. U 
— VcM*SO *»u>»«rt 0*« <a 
— Stint«. *#L *16*1, XW ftis* Stti* 
3rt$i*ea»is. $a 11. 
— Sü5«la». 3R*)tSx. 8t*sl. KW Sre*tftr.4& 
— flzlnf. SSiltr. X T» Ii IIL 
— Ö. SKhuit. SW grtAiih. 6 H. 
— Zhöda. SR»thJtiW- O Swlemw. 20 H 
— »ictda. faint «4sfi.S «damSi. 3511 
— UM T»a>fk SMsi, XW ShtUär. 
— i«$I. #Sem«t$l 9 riwratr. SO Strichs. 
10 L (ItL IX to&) 
— 8. 9ffttar. SW «imtt. 6L 
— In». #eel. Cfenmfc j-I.Kjr»jra9m' 
nt&tk. W »rqrt-rH««. SG pt 
— 6. «41i4iza£fir, X 9?ntnt.  MH.pt 
— RvtHstr>. 26US« SO Smuiia. ML 
— 6«t cöxtänwx. JLdrstzr. 48. 
— ««. Lch-kiL«. X SfEotm. 33 IL 
— Till. «oftztiL. W CtiltattitL 87. Rrl 
IX. taia.) B*u 5b. 11 L 
— S, «t. yjttrrf. ÜfitotailiH. 2L 
— Sta!*. mist. . eatbato 85 IIL 
— 3il=f. 2n4br. 8 «n»jrrfx W. 
— 9oL lychlrr. X 64tifluts8t. L 
— 6«Itent4.Sitt*rti.»*».Stilfca.)*is3»iil 
3säls! t. Udwrttll W SeUteawntt. 11. 
1L 1—6 s. iJulaVt Arrihür. 4. 
— », Stmldtizi». Sn&strtr. 12K 
— ÄsdL Zr^role-, x. Stletka. 
SemgiMnÜL 81 (Irf. »nta YIL W3. 
— <9eitiu. fi&. Htmi. Hiieiilms. W 2» 
--»»ür. VJU.1L 
— A. 3«l. Halsi«. SmWiRär. 8 L 
— flspär, Hartrrsii. gM. XW 6r|!6B*if» 
ir. 29. 
— K-lchi. TcröMt C SritiriSSr. 981t 
— etc». c<sri>fti».X Maptaär. C81LL 
— Gi5r. XW LchSatzr. 38 pt 
— Ssir. pS. Intifo, fio, XW 
Ströjlt. 23 1 
— Geretar. gtS. L-U. S», Saaiä^ XW 
?Wir»4r. 21 UL 
— Gbb). SdsSM^, W SewstkcSt. 23. 
— Gatea. $t5. Sclj, S».„ XO eteiguCrdS«: 
37aU.ni; 
— IkiA. gt6. Sind), S*. C Ltrstzr. 20 
h Baea#, ÄgL Saräiyctt, XW CEefc 
tira: 21a. 
»ri>U- 5ö«t, SUIzmftL. SO Stoyför. U1 
— 6at!„ Selmtßt, 0 gtedfetio Mtt DIX 
— «a$. Rechs-L. X 6carftOc*: 1IK 
— feil, fettitt, XO Soi LSslztzr. 9 H. pl 
>r»h»r. üitsM, 8c»*dtr, X H«h»ci^rr- 
ja. aL 2i in. 
»"tat«, gnil, S«. Etfr. XW e^Wwgo 
llftrS. 
Vk»tz»»-Ü. Iv m*«l,, wi#»iÄirt6« r.» 
IltiMi I int «iti > 
W 1X1II, • ? 
4 .V @*#11,9 Iil 
«tartM, Xu a«wh*i# 961 
5<i(nf4 f i<wr. H A« liitai. giiii 
rr. W4ki:«ii#. MW ¥4 
»J»«J.i4w4toAse*eelubtNtii#i#tMI 
W H*hi Na «*>*>* l» H t*<L 1* 50*1 
s»» Och. p«*s« >V»?«S) 
t»i »«‘All. 8fs>, $iw 
s» j m 
#mlfc S4tHts«.Ä?»u<m« »II 
Piwhil#«#. B'J’iJ». CssJilfS «4 Si 
!'•» II '->-II 
tStfetMi«. 6eitfc fUHiii». X tfiUinnt. 61 
sf»N. tiw. Xu «**hwlifa la 
Mtan. f«ti. «i m w» II 
tie. U wttjjfif ,<*. IV. 
H. »reksUie, 8m r nm 
SAMerfnS#. ?»1 kk. Ar». » §»?!<!«, 
«»tu. V «tstn^i. 23 I 
<hillr, tijfti*. #*S$nwl, X Äaf$»wi#ei. 16 
flnitfi, X fi >L 
jRaik wk Skhti, X*> 
tmn*tt. a 
Stilln*. «>«!»>. X»*». inti- 6«> 
SSOTfsi’hl, SO &'eei<#ts$ M pt » la 
0iU, 3nlt«s>. SvoaUii. O 2hsU*.i Mit 
— tiU*.. ttoi». fluOiiiSi. X 
ttikn». WAt. SO SssatafM. 6 II. III. 
ifilkte. St4«ti. X 2&;tSMe*s«, ?■ 111. 
— Ibelifr. OleiUltml*. Äetifcf. IN I 
e*Kltn»6l« V S#*S4ii!ti. Ift 
6«L 8Ai4e. SO SCikhttrAt. 21II. III. 
— Ä, ©idaCiii» XO Aiitote. 2a ta 
— ttivif. Sit£Üt%t. XO "hSitotsiM. *f. 
Hee*. Ss- X 8»$mke 86t U 
«tUrr. nt**% S«l y*44U. SW SutrtlM 
H<n 13 IIL 
teiMle, ?. H. so Et'i» 
t*4s%r s! L 
9nm. Z«i»r, 8Ats4a><sM. Ckt 244«- 
wäf, Sit4.lathifi6»fis. 2) 1L 
9«b*. VttSrtSr. 11 II. 
8rmu, 3Mi. Cnfisr. Sti-t« ?. T. » H. (" 
81 r«r SkzSusr SiAft 7 fV 
— Slw*. 5«ivtr. XW «läto-Jö« S IL ltl 
SniBs* lled. *«i»iL 5msst. W gmlatte. 8. 
— Cct SW CtoUtMitr 91 
Otftun. Hra>#r, *s»(nu W RüMt 2t 
8n«ti StQete, W 
Kt. 113 K. 
Stifte. 3e$ä. XW Slfeeto^» 
ittllt 
Stfslr. («Bta. 9ttar*r. ’tsxtrtt. Si«aSr. 47 
9nu Sliltto. Dr. sntd. n. SIrjt» C^ii 
UünH- 51 L »-9. 3-4. 
— Ariiöiich. SiJjSnsrt. O ÄiMfirtt. 4to. 
— S. d9«el. XW *ä«fe»*«te. 27 IL 1 
— sutrfe, s#tf. sw e=«t?t«s%L SI. 
— Cilt. littet. X Safcett. 10. 
5iM$i6. es#i=4««U X 9i*ms%.a<ll. E 
— 3>txl. IH^iäta, SO ®toöi«tftr. 96» II. E. 
Set, etitik StamL. $i». tliijKnr. 6. pl 
— ^nata. tlrtr. gttt, Stlsniif. 
VÄsigttilch-ri»» 8 pt 5-6. 
&uf, ytia. W 26s pt. 
— »Xhci*. KaxSaki .. X Kabefc. 133 II. 
— 6äL Häafe» XW SirUfsr. 3 I. 
S.lltla. Ss:>d<r. N Srzzsrrtr. «& 
— 9i$z& Kasrti. 0 RtasSmitr SStc 136II 
Ctt», fkiif6. 24*»*. WfiitltDtL wH.1 
— etgiä. friasSkt. S»k»iL 1«. 
— Sets*. *«sBz«t. Frie»rich1»z. Ssssi!» 
ktrgröL 67 L E. 
QnmsMt, Lch»i»d. X Kfeür. 113. 
— CtS». Sdtzsksloi. SOStiätBfcigcrö.731 
Cut 6io?<t. SO Sti6edß$44r. M. 
— fast, Z«sn. X Sraanfiz. 177 I\: 
— a»»ts6X»ai^!.Sffta.XWaftaai45rtr^ 
— Carl. SfßmtA. 0 EflSrawa 70 IL IL 
— Hr!t». StL, X DrmiÜkisntzr. 3. 
— tkrttä. g?i. S**t SteMte, SW 5t2kt. 
6r. 6 pt 
— Msisr. pb. c4*$d, Ki|nii, X Pris;«r- 
52« 19 L 
— Sati&e. S», SO ©tisarniti 5 M. 
— 3t, gti. 3ttg>«af. 3eS»3Üzt, Zlirdrichtb-, 
Ässsilitegtrx 67. 
— fc£», SntöjlSr, XO Sarllbogn 
82 tt 140. 
Qnmmtd. fpssaxa, fltlstr, XO «t Steii. 
fartc^t. «. 
— gttori4 Äentr. SircWf 
Urnnt, Gvl». SrLck-spl. X0 <knf#- 
eetonüt ” K. 
— Gn^.$«i4>ita.6^abiita6e. 5<Kie«6r.ll2 
Stfarr, ■SesaxtSt. 81 ÖL 
$«»«, a«N4tt<l» 14*|M, X SlMH, II 11 
CiW. £**)*, «. X I 
W, W iSjiiqi u 
minL *11* Atii. AlUrtKi u 
«*•«», f» 
«N»*. .‘Utwiw. 
«I iiiKt.Wv-, V »li.HI 
O» ‘«W HKuthunf 2j II, L 
WltteNl*#, äNrt<#* 
Nf II, I 
AiWWT. %i*l. »U Ito 
4. ffcMtlKl. X 4#*<in«fli. to fi, 
f#, Kniiiff. e6«t#llf*H. ‘MmUuIÜi, 7> 
«**4W« XW Ek 
,i. Sw. $»*« IfcsibL #»m 
N>«lt a. ftw jlHktli. *J U«LKSH«f 
y»?t. !*W I. I. 8*1. 
ÄIHtl 21*45#». X Sä 
#*&• 3lf»iw. 0<h z,«»l 
1 II. 
Miwr. Hn««». . X 
•u jli E, 
6. tMis}«»!. X 6«4w%r. >. 
niu Brtantr, $iaau»*»:t. t*S»M 
Si.»lu*i itltL 1.491 )3<k. 3t.(ttmnn 
tieta SW Hirt L II. 
9*U. 6«to*Uw. »dktir*«. «I». «. «k 
O^iliwu^}. ««nt«Sf. tti pl 
llrl 0t»tL 2B»1 
XtiiM. XO CMiMHi 3 IL 
HtV’inrt. Ii "Rmtlflfs. «< 
5, C!. Vculc* E«t. W Snet SulofjlM 
is. pt. 1 & 
(I, «üch. ». MilKi, X tfttatsflUtt 
6t. pl. 
5t. ®4«*a. Srt fiiijnhr, gtte 
ti. & 
<!->!. Tilwhrt, W CaieSt. t 
St***. *«. *-A W «*iWTTti. S» IIL 
— Ch#. SÄsnM. SO 21 II. II. 
— HeiiiS. 2A*t»»%t. X ^slttaki1». 10 pt 
W*s<». *<iB<i£^r. V chtlimtsi. W L 
«<«$. 4?s*.{j«t*45»*«. XW ttaifdSL &* 
— ICuh. tili». V<6inb. Slltd# 
6t tt» II. 11. (fnltv 
K«t». *tk Sntitrtt, S Kxnfaus. 
•St. 'u It 
ftnamM 3t.Äia%. X «ilnitt 179*111 
3 I. 
8». 8*iS«iota. XO 26011 
8rin*frt«r>t. fynstu. SetHrr. stob» 
Strtltte. y*. 
Ä-piK. gttitiML, O Sfii<e5*te2ft 36II. IV 
— gflHw), 3dNit. IlifRiR, 5in*f straf' 
«tUa$2, jU*l|*kaai 3b pt 
8tew**s>. 5i=$. 2Ndtr. X giKaita^t. L 
— 6uä. T«U«r»r. Äti S«itz»-?t». 6^irt»t!ra 
hrgn^E. ICH IIL 
Satl. Jnimii, X Hetieit. 7 III. 
— *n>ei?„ 26!»Str. XO 0t«$«hi4tr. 63. 
8t:3u 3:1. Mjtiis. X ArssKSitzk. IL 
SnnonlL Stph. Heetttizr. O 9<inl Htpt 
«te.831 
8nm, 5d<hi4. Sie«*. X 5*»lSr. 111II.t 
fciä. 3r4Itl. X 6tv4£i. ?a IM 
— Seil#, Stift. SO StosgdriL CL 
Sria. üixrter, Hafalft. X0 9l giofnU: 
ta. 3 II. 
üt $nm. vzl'-f- sei. Slirlrr. cd. Jii. Äati, W 
^;}«BjaSn*St. 17 pt 
8nu, Sisytt XW StMnte 1» 
a. 13 11. IV. 
SreaiL «, geht, O Gt. Stctruuritr. 1311 
j. SgttBssa Sit;n k Sie. 
— SctfEst Sau 0<St Fta-üuintzr. 131UL 
Smtif. o'**5- S*M:r*ftr. B»chrz- ÄiBrdi^. 
Srtt eriei aiStttia. C8. 
— lesäL S4ad>oatät. 8 Tit»tr!ach4r. 38 pt 
— Uztet}. SchEtr. SO SCcsbsFtgs. 101 U.1 
— Silidstif. Seu 8 Tir«r»dsL4r. 36 Itt 
Snatfe. 8e|s&; *fa.. B-Utrh>l, X Sraetat» 
6t. 35 pt 
Sntutflsr*. 0»s4i=. »tlmA. Stiel, X T«-> 
zi»«Kr. 29 IIL 
8ni»f*M. Fevr. N 80381. 33 pt 
Stffeix.C». Seft-afint. 80 Giiri-nftrlSin 
— Bach«, OiBditigr*. X Zts-Kr. 2 pt 
SnmM. SuSteiOT, W ®rcueel>8r. 101L E 
-11. »-61 
Sraar». Äiss«. Ba» . X Sstittir. 33 IV 
SmldhAlad. Blgentsa. Clhtiitgeit4pt 
SniMc Siktt Sabj.. X Gl'aStrtr. 82 pt 
J^sh. Kirm, O 6ikatntt. 19 L 
SriBkfauytr, ttwoto.ke* X SitgtHxa tt UL 
— 6ml, Stmda, Si^L N-hir-dr. 13 IL 
— «BSI^b, «kch-»rt, NW «k|l»B«ner. 21.21 
— daii, Schl«ch!a«lr, X ärileanär. S pt 
— S?„ Jt5. §alS<6. sa.Iixttt.WSijsBtit-'tillL 
Gailif, gtk BZh-lt, Sc, W @alt«. 37 M. 
— nun, ***:-. 
- Ssistg, <4laccr, XW Lt»r«tzr. 10» IL 
Wphr!t!HrL-z: i, er, 1, er, S. ct ms$ e, », a (j.9. Sterbt hi-!n M-hlrr. Zü;n hi-ür 2tefa SRiOa itsltt Sdnt tt) 
fnHddl, MbKftHt 0 
ru» 1«, 19111, 
Al«**»4er BfSeeU, Hin,, »üfftum«« 
»«IlM. W f»ity, ¥#$♦* 1t, 3*1. 
thiiMft: 
filme. 5*1«#.w $*#*#, 
1-6# 8kl**kt 
*?»!»»> Se^s». > #* ?fl SHilHl* 4. f, 
5h***> &m*m, 
-!»»»«»»». ¥»;•». SO $«|hv 
6(, K |i|, 
PtiM» H. CimI<»«, W.3, (Ulf, 
flf»»«lll *»‘«#tt. C». X*kl#iiii. 1III, 
»«■Uil, Ö .0!J t^unl !K<4UiW4.0«lft*Sl**f. 
ftltgjejlljto« fit tiiMii. kk. e*4 
iuA «tilrtW». HW tivktWlt. 81 $>t (|«t. 
vi. i;s4i to-i. 
Ä«lf. «». »rat, W »w«l«k*to 81III. 
tNws**if,#*<U». .»ubwJKiy«. 
6t. I. 
Plinilr .Itwith*. X 1>»,ß^t.8K 
»rtwUlniNek t#ilkii«,«4f4imS.X 6#*. 
ti?!«4«. III. 
»leetikr. äh-4»!<i. u ,!«$!#««#* 
flKrf l«J1 ft 
»iwlilsft, r,»P!M.4K«. 
tW«Mf. ClW. *#slitt«tÄ. I Xttuht, C ilüt 
ßkl»i»aki H W4*, X fumtUin 
Äd« m I ■* 4*. ti 7. 
9iia)«*, 3j54*». ?*!«■$«<. 
*ite! :t. !Ci II. 
«UMs. fftnHa. HW «TiHtmtrtr. i&i J. 
0*bräd*r Brflal*. SifdKm e. 
"Snllrtit f C 21 1. 0*4% 
SR«f £ <kft|i ftittj. 
8iSel|,Ö.eM*Ris a.Snfi«#4>Ut 
teWl.1 fttol*. 
— 3t. tiidStb. * XWSiLkts 
astt 1. e«k f. fwhUn t^äeii. 
— Stil. 3«#n. Shi*, yttßefrtt. W III. 
— 3«*. Setitir. W 98a III. 
diaalleMIL Del. Sn48t«. D, W 
Ki-imcasi. U7 pt 
8iaallw#l|. Sit$<iA Itstkt. W SUhtl-r- 
ftj* 01 a. 
e. »tSalag. Ssiltr, Dr.jcr. 31t». 8*Ä,XW 
Sbn«is$ra U’«t 1» pi. 
Stäala«. Se'iit, 5tn:«t'4t «. ?., W LttK- 
B«mar. 71II. 
— IV. pUl„ Sftf. ta ÄeifcirtKtit Shlnr», 
SrirttM», 6«itnW- W L 
— tail. . Setta). SkHf 
t». 71L 
— Xichri». Ittiai, 0 Sikttlnftrir. 64. 
— «efelf. B-S-aL. 8 SeKtr. 6t IK 
— ilichrir. ntrt. 6<n. a. Caltmtet K ÄefoL 
Veaifeat 6t. Rn>t*ai>är. 11 pt 
— 8*6», 8*4*. X Ätodolninitt. 23b UL 
— tSUWo. @4%*.. XW Wie*. 1 K. 
— SU*.. 9*4*. Lltziir. Lchl-tzit. 27-29 a. 36. 
da ett«L &) 
«ki-ch-!>.H-»«»sti. X0 Sm^eelktitr. 10 IL 
— CU». Htiyt>. W 94ke»tt. 11 K. 
altet 8<s|b. 8 Stet S*üb. 13 pt (ZtL 
L 1KU StS* A. $#ediai*. 
— tt.842s«.. 24*srf5. HsR^ilr. 1S9L f.£t!i 
StaptcB Sa*f. 
6s(ur. Sefa, XO eitiajrrtr. 5 UL 
— CU». Hs3%l. SO ÄetitiMte. 11 IL UL 
— att«t «asiMot») a. Phoiszr. Qsfeuit. 
6l Stftnf. Stetitär. 4. 
6cL Stistx. X laüleiffrir. 23 UL 
— gnifrri*. Seottr.SW Ämt)kryir.  48H.pt. 
— Krtas. SKzztmtia.OVr{nitztgnfu:78LE 
— He«LBrfial»g,ÄtiaSsfht.6»tt.9i$d 
fir £t»«i», tt. StatAinfM, 8 2nt>ott< 
fit. 56IV. (IH. 1X9151» I-». SU<T.«xapat 
— »041«. O Sotowg w pt 
6ibL Mas. Darrt, Sq>L vnxrr. M 61L 
— 8ml CHtiM». SW e4i«l«»mte. 31 K 
— 6tntiaa,W«M- 6<6efa. WSethognlLS. 
— aihtt IhiSKTlaa. FaKt»h»l»ri. 
gaaiEt • StatMta. 8 Silkritr. 88. (ItL 
IV. 6121) 8—4. S#^a. 8r. Si^ittf. Prr- 
BtsakstL 15. 
— 6, fntntl* s. 6tsnB*ItT, 8ltL W 
ftr. 11. Sets. W SjätsMrntr. 23 L 
— grirtn*. $eMte=l. SW SMruSt. 120. 
— BagA fitMiitT. W oresteSr MX 
— Sii*rt»^Ma„ O £4«aathiSt. 40. 
— SrititiiS. S«l«. XW Stmtrtt. 13-17 L 
13—1 ixt Stairr. 11—12 in «»awr. 
— H,z».St»«rntr. cdWaeSttg. SfafrSargttjteA 
Harr-«-. Äestizr. SO Siks^u. 43 L E 
— SUNii. See Irr. X CSeafttSt. M H. IIL 
St4i$. S^Ii'mste X 5*ali«>»tfn$t 12. 
— SniS. ®4*tsl$St*ti, 0Fn«trich-8ar!Kr.Iöp- 
G, e4ont>. Äiitf, L:tir»l-!r. 6 IL 
— 6ri(L Sch»ie». SQiztfo, ShyriiHr. 3 H. 
— Sitz». Lchsitdkaitzt. Ztit>trch»'. Sistftt*» 
ftr. 3. E.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.