Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

. *$* s|" 
21 
ReichS«Postam». 
I? . 
t)l»Mli. Hü»», P« 
etril, 
JlUnfmWIif, tU4l, 
•fUSialtlHS kflflll*, @4lkflM*IL 
t!eu»mMli<r, 
•fefMJsKlnrtlllfM» td ffttw, V*4', 
VetUfflll, 
*$efMwi ttoiiih««!, Sidwr, VeiiP'r- 
wllcr, 
»P»I>e«i l, ti|«leiif6b*ii, tldlmrf 
ht <ti, 
(*<■ k St. t, 
JUlIf» t, Ül I, Hjttirt/f, 
84*14. c» teil-So td, 
•V»h4Wl2.C64il»llf*tFll,«eflMlt -’1 
Simtf. iw tuffiff (w. k R. t 
Xtlbt l Ül I. 
Slir. 1'efi flolHr, 
Cb. M irtltl, 
Ck Jrttjr. in 1*1. 
fttomt 3. tftiitellraNi«, $Vt1l#it 
fcr. 1*1 (ftp. tu ftbtml 21, 
1ttMiletttafcaM. Heeliir I*> 
ÄttW. Cb. Vefi<S stetig Vet’ 
K<hkk. 
•Ceftewi & 8ktlent«N, «4le£ 
df. !M, 15V 
ÖrM, t:efi'Zmrt. ycidcbsr. 
•Sefutmlur 2«Hterf. K«chaI«»iL 
tettiifUl. 
Peftmat SdrkiMS. Laazeha. t!f*l 
Iltttt. Sehuirt. 
•peiltet itrirlriÄtfore M tkiti* 
"PeiieniMlKT. 
»PollLwl .liiftitä.'fltt ki Solls, 
;{«r, 
•^»•ueraler tiiov.'Hrttt« ki Soli» 
€«(«, 
»P«d»»I OninMli (öj. Sotia) 
Au*. ■paHemMliit. 
*$#<lc«l HaU»!«r. Zic«. Pe-wo 
«allcr. 
•VefueoM« 6ei«t*#ai6sirti ki 
tktlie. «Sritk, f«-UimL 
•$etie<t<*iK 3»iwaltl6«l d. ikttia. 
Luaiitack, Pe<ia«o>i 
•peftiyalat tdilaic- Milk«, $ef! 
•»rat. 
*P«iu«t fitolrakrg ki Sttiia. 
€<S)«etlf. t^Hxroelifr. 
•^»BagdlerVuttmteSr.CvtTE.SAaly, 
t-etta*taL 
•yeiugralir tiakakrg ki Sttlia 
'BattaMaa, T-ClMyRt. 
*$«{ugcatar ffiitoee ki Solle. 
ÄiiBgi>e|r, Peiiezrat. 
•^eHegtatat Äennletf. $eirn, 
tiwegnit. 
•Jefeuaü Karira’dk td Sfrita. 
Rsma. 1?eiömretifL. 
•$etti»ratat St trist« td Striia. 
kliatrr, "Festigtet. 
*$eSaa«tat SibltnM (3$. SkrUe), 
«rctfcf. $#ää2<eL 
*$ejuat KuXr-ceämpcibe. HsU 
frrtrt, lBe6»mselitt. 
•floSlasU XitkrF4i*)esicfl- SchLaie. 
*e6»ms«tet. 
*$f«uau Ckt-64iaf»dk. Seiiata 
Vi<6. $e#atSe«f. 
•Poiioal Paar»» bet Strfia. Hoff 
steat, tesci*. 1>«S*rtirt. 
*Ye6ent PILyraikc. €asea, P»A> 
*$cfboi Ärisiätatetf. Hock, PcK> 
«troaltir. 
*$e$«nt l. Sirtrtf, Srrjntr. 133- 
Äaarifs, Leü-Linrt, S^mr^rc. 
Hirtbaafc. Cb. P»K SfttrL 
*$a8aaü L Stifters, Sriaj H«atjoq 
dr. 31 tgktz. j» $eileait 1). 
•$oioel 3. ätitSetf, Steteste, (gcf. t- 
Poir-si li. 
*$ettagcatii Äefraliel 6d Bali». 
Snantrmsaa, PeKeecat. 
*$epägrxtar Satew. Sitrflt PsK 
egtaL 
•$e«teat SaHBtU6at$ kt Belia. 
Tiktnch. '^o’tiictntr. 
•$eiti3nilar Ltziidr». Schritt PeA 
«8RU. 
fojUni S4™rgrabtrf. $<C PrA> 
«oacltn. 
*$oiusd 1. Lchöatbciz 6. SaGa. 
Hniochr. 1L Caca, Post-Tinrt, 
SeifcfKt 
StceVataig, $eB'8eeir. 
SStiaierM. CB. PeA ctnrt. 
PeAest 2. G6eat6trg b. BaLa. 
(icieAr. & 6. (jff). |a VeÜaad 1.) 
•$eft8Bt Elraloa. Köa>ch. Penvrrw, 
•foftsatt Sähest», ettgtt, P»tz«r< 
Ddltt. 
'PeWat Ifgtltt LaatAreße. Jrschkr. 
Peftvrvärli«, 
*Peftvat Tnaptlhef. Ihaaaa, PcD 
ecsieltrr. 
*$efb«ttar SWea 8d Bcfia. 
€qIraln(T, Peßegnü. 
*Peß«at 1. Sd§tcf<t 6d Bttfia, 
ftäcig ■ ü^oStt 13. gapnaiig. 
VejüätifUr. 
•$e6eHt 2. Lrixoiskk Sri Btrlia. Saeg- 
haatßr. 93. sorg. ta PeAmat L) 
*$eSeal Stäre». Begim, Potz, 
€tott, Enflrtst. 
*$eBeat Silatrlöstf B. ScrGa. 
Jarisch, PeKrostcr. 
#r, I. • *fIw*vt««*L 
W, CtoiN6ei. 4*. 
fletwtttr, 
QHfil, lrl/4t, tuul. (#, » *, I 
S4IM 4, Öl), 
«UtH, Zrliir. !>«>» aalst, 
tu, 
tjt, weite, 
$•#1, NU Ht, 
Cfctr-Sffiiielff, 
iViä»!». c» 2<k«t. £<11(1. 
t>, tjt, 
S&ffletf, haL 
•UrtfAr«, ,NI. 
Venifwene, *4l 
Cll»4S«. djl. 
J6*i44<»t»»a. frit 
*, tyi, 
2d,IMH, l^L 
äflmtis, 6 il, H. tfl 
VMn, HL 
£taana, !>zl, 
v«mf. NL 
ty.vw, d»l. 
V*t»rr, »<L rrotfB. 
HL 
Är. 2. PJrff, 
V. (vtileredMr. 3. i. 
SetÄcttr. 
J«its, tfifcr. Ximt. (b, r. X. t. 
ScliS i. tit ). 
«alünr. 
SeiiabU«, trif$r. 
Cb(r<€rtt(l4fr(. 
£4f=fcfrr. Ct. Ttlfgt. £«rrL 
§oert, tjt. 
VafiSnsaze. KgL 
Smeeaa, dgl. 
Straf» mliet. 
W. Araa»»«lchk-k. 3,1b. 33 c. 
($. S. I. W. ^fdStiSi^fSr. X» 31c. 
8. SL V. V- kiai{sr. 01.) 
Stiittrr. 
f intrrt. trirsr. 2tmL (a. ». S. t. 
«4ih« 4. CL>. 
«effirrr. 
Älttia. Zetffr. 
5«)tta6tat, tzl. 
Cbfr-SrcrrUirf. 
Sn&dl, Ck XtbgL StötL 
)aalnr. NL 
sittK. r-zi. 
et*>t.3mtf»mt*wt r. 
SSetHt XW. Thar»4r. 23. 
Srefr, Cd. Irffgr. Sftrrt, $«6t|tL 
Eli>t"5ttaf9rr4cat X 
X. Cteaüatst|«8r. 70. 
firenag, trlfgr. girrst, ferit^a. 
<krttBrr. Irltgr. anttJla’lr. 
ÜrsUleaL Ck. Zdrgc. ctmL 
Raeped, bgL 
6ie»t. SttiftproS«*« 4. 
S. Vn*$HSaars6r. 25. 
@riae«it $dfgr. ZirrtL (cl K 3L 
t. StiM 4. UM. $ei8Hwr. 
SojSrtt Xdrtc. floHt-Kiigr. 
Hsitrrrelh, Cfc. 2rit$r. ettt. 
Ela>t-5miri>mteait 6. 
VT. tüteoitr. 95. 
Pid>is!r. Xtitgr. TirttL ¥»rtt^n. 
Citmtr. Zdtgr. Sa!t=fläinr. 
rtd^dat Cd. Trirzr. €mrt 
Urbea. »sL 
Joswig, kgl. 
eialf-5mif>ro**ait 7. 
0. SlealtÄSfftt: 9. 
2e6eilti. C6. $eäi$itd. Statt, 
?»n!lhcr. etrtrdss|i$o. 
fyimttM. CK Zrirgc. Sttrri. 
e. Ehrlich, prafcds. dgl. 
Zdtgtart«-3t«ee*t. 
XO. P-llisatkaSr. 90. 
eAilUrrf, preka. TcKzr, Ximt, 
Serfäjn. 
Saßadrs ktfiakta pch eea ka {a> 
ßkheiigc» PoftLrtna ris-llch gdrtaett 
Idier8$5ta • SdritMärOta: Steriai. 
fcargtr Thor gch. j. Prüratt St. 61. 
^otiMntt Thor gch. j. P »staut Sir. 9. 
(■II frt- li* tt«M( 
h<* pi<«*f«nn| 8p4aN«fi«i 
i‘, 
frt4t«l «i Ä4Hs*«f |rt XW 
7 $«»ltwi*f^NW 
N i«»hiSN| P > tt 
9 frUNW tl#l XV 
10 H!•*■#'< aniicutt 
11 W\ 
12 ittweni*f3rt U 8W 
U »II, ,U(*Klf. I«, 
17" t>W 
11 Tl'1??«.;-!- ,Vl H 
|(J Brf.*Wn*(t Ik'JW» 
17 selrt tut,*!#! 11 
I« ftrulHI 17 ?(•>»■ 
91 21 SW 
iti StrfmUxln’Nf '«! i 
21 ivt$ä',‘l, I-, >\V, 
31 Ci4»v*t#s<i<r, 35 
i« X, 
2"> B» flfeii*#nl'rti 
W*W i* 
27 91»*« ir «l< IS1» 
v» afiUftiiisf r. N* 
VI XrtH4!! U SW, 
.11 ftfiiMMM sie« W 
31 U^rtoair, •* X, 
31 ehlüflUr 7| M> 
ai ttrtntMtin^i Ki<> 
X. r-tifiunn-ii 31 W 
r»i 
37 X 
3 X 
40 V<*ii« *$6*6#)XW 
42 Xllirrii 7 S 
41 fSnt kt*li«lr, 70 
XU 
4T. c*mT«ir. 12 l.t C 
4>! 6«e!W4r II SW, 
47 f' 
üW, 
45 PrtiraÜr.M «4W 
tu S4ilii«o*f 12 W 
fi! y«‘isr 7 XXV, 
M Yrüit»<nxt. «2 X 
K1 JiMUnk 111 X 
t* 3 X 
W iWMr. II 8. 
6t ertt-aeuatt-vut 
a sxv 
C2 tei.bitt<nkt. 2 W 
C1 U*!<t r» Yinka 
12 VV. 
OS S*irrSr. R»—73 XV. 
67 Cnuiti 5utM O. 
1 ia 06*iltli<*hilii. 
t*«l**rr%r. «2. 
2 NWtel «kertijrir, 3. 
1 «3iaNiii.#«ir.t.!Xl 
2 ia £*lad«*, Ho 
hnv, II. 
ktB s'«ri* Idrtt. Ssl Cktre«! 
«r. 4« W. 
Idtft Hat 2 (S«if) C. 
Lcffr»Uühc Fersspnchßrllr» 
ta Sfrlia 
tda $W?8<toüt 2$»if*sntL 19 
tosi 
Iriftnj^iiul Chr« 
Peil«!! St 4 S6Uidtr. 11 
- 7 T,rr*ti«s%L2t 
6 t«zi<cü. 8. 9 
9 •peitiwsn: 
10 firäifia Sa< 
«mir. 44. 
12 5>iawi*r3ixZ7. 
m 
17 o±!rif*<r 
Sktxisf. 
18 Sea>tkr$otz. 
Stt 
20 Priai» - SS« 
KL 
21 !tmir. 2L 
22 Se«"nimdn$t. 
S6. 
23 tcms&. 6. 
21 CtasusHtitt. 
6r. 3136. 
25 Sa Miitb 
graWeai 
85 ftttionii: 
% 
SS SUitMraleifil' 
6r. 2. 
40 e«6dttSila^»f. 
42 Killt«!. 7. 
45 e&nrraät. 12. 
13. 
63 Süaffe. 5. 
61 üei^iiegn^uGl 
55 3aeclü™Sr. 
11L 
57 Elriaattt8i.2L 
68 Zea ietptr. 3. 
59 11. 
61 Mt-aiü*a». 
Pl-,s. 
Nt« fM4WI *t, 61 llel *tl«*ifl3 
♦ » «7 «. flmiiiii't-n*' 
*#*<■ 
» , « S» *lt» Äwl-tr 
IK 
i* »»Imlirt iii«i fwwiu, 
- VMi »»'«- t t1!«*!, 
• 6l«ff#i«n*ir* M* 
J>’| I NilWu»!!! «g »l» f»iW 
l'f'ÜWf *1, 4, lUeiMt, .VI, 
• tfwweUl mw pM4»u 
- ünmili M« 
' A«r*ii*»kji* h«w f#*4ini/, 
- Artf»il**(dM M« st**** 
■ KnniWMira m#« l-«1:««» 
• wi 1 
lÜtbtll J 
U'fliNtim fUir#) 
• fllrtm* iSilfi M# fjn*««#, 
- WnmnMl» biw t rti*»ir 
• 3*ta*ai#imt m t>rt ivmti*!« 
« tlBtiell M Kt 
• M h-l V«4U*r«is( 
- »4i1aifri»< i ffl'üb i t f#*iwk, 
• » t-rtieu. 
• *lrltr.2»i»h*atoi l> f<*e»U, 
» *ew«w» - *«ni»eH ». fc*u»lr, 
• ®4af«w («» 
- V«lt*«W Mt> 
Ci4i-4l 17 * t T»**am K«, & 
"«•<* f;«( 
» "VtlaldnWd Ma 
- Slfteri K-» ff-tewit ,<r, I, Hat 
nt nt. 
- *aa«tl*len M« 
• ft»«rtni Wi« VMtmir. 
• EMaMN btm f-f*u«ir Sr. I. 
i'r!((gKrjH| 4* 
« et«li» Ivi» fjrt«wls, 
• Stralca twe 
• 6i»tmk Um l;#«4iats 
- ImvdNf kt» 
- tBeae<« hne 
« öd|oi(i« Ix«« f#*e*it Ül 1 
fifjij 1.1 
> ff<tnl ka ftitilr 
« SlllMrt kt« fM««!/. 
> Silwtrterf >tia fttnk, Stt. 
Isarrw. 3t. 
LrffntUichr A«,sPrrchpkSni 
aas ma l**f« (uk 
ia Sfcm<ri** k », t=«Aj<Ttw. 
SlMitroijf f » fru|nat, 
RaB-diriraefa t T»U«w. 
h. > 
ViettegfiU* t » ■peSapular. 
K t VfSescmtet. 
fti-tMi! t. I f»%e«ntat. 
PsSr» I Soli« t. h foM|iclst. 
eelttork k S^-uslt. 
b r BetiietEitt. 
Tnxt t. k SrttetoiH. 
Gifts t> », 
Ctaaiaiin k k ■r#y*i‘tcCf. 
Seiakal k k tsxäAKWteL 
«toite 6. k ^»fcfoSffaSs. 
ßfatbews k k Tj6*a<»rt£. 
Srri &hm£t t k T$ää$f*lir. 
@«S«e41a<dZ». £i> k 
iSfd«. 
#te$'3idt™ I. k 
Mtifcnn k k %riSAgn.at, 
WfcnKdtieteafca k k f^isjwiar. 
ÄaalHwf k k Hießapairr. 
Art« k fe*et#f. 
SÄrrSyrj k 
SwSlfarek k k MKecmtiK. 
Üiikttai k k l&ffeafratcr. 
Stitit-tw k > ^.-«i^liuSc. 
ÄtiSr» k k $r*#fatar. 
3t*nre»d>n 2«ifl k k VetzhVKlL 
ätmies* k k ^rztfrnttz. 
Xi&itrM k k teeaeotiet, 
Xrt'üt k k 
Cki'e6#«aml* k Trtoalf. 
6ens k k 1?i*fcsoiiiL 
¥i6fliterf k k ■peitietrtsr. 
SAtifcti k >. %r*Lter«*£. 
jkctm k k •fru|«!ir. 
€6ii2'jo k k •p«asoarr. 
eAattreratef k Ff^islc. 
SSitdci» k k Petztzkri-r. 
6*ian6t k k YjjWatatt. 
6ia»?ra 6. k feWl^ärSt. 
Eraml 6. k ^rißal'satr. 
►.Irs-Ur SäuAei. k PeAiE 
% ItrrleD t k Seäegmtr. 
Settatterf k k 
TarS Kt i'atlL SazrfnMdEai 
Dtrit« aach ftt'czn.tcd^t ia dem, 
fär jet« StttirfttSt teestat ft*er- 
fates Usfmtt |a @fi 
6ner;ttelL Die «Sd-a^t fti 1*1 
Öcrfdni'ca trtri|t 25 's*. Jü ist 
Ss^ertmay $za @rimM ea t« 
ytraetl äiasiLkll. fe Bstt 111 @t. 
:Ki6{^*i!s ts> Mc «ri’tSr sä $4t 
6«ttcrafcs atefra, $!c4rid c6 bet 
(5r>!iSA pi elöit tscai ete aich- 
4. T1e Sierchsdnirkkrci. 
#W, Cl4l*«M V| 
t!, «64 Ä^t »«'» 
tinwimit k» Iimnf*. 
IkiiisWirtim« I, 
C* V>» 
ft 
614*’' H1 
UM.41H, $Vü l»m, 
,1*4.4« Mi, 
f'rtil J*i 
Nl, 
«I*#IK fi'Htttet, 
Ci'-itlut, }<jl 
|i«L 
h’l«K NL 
#H>1. Jtst4*w, 
Wilvf, Nil 
tfefrifMMteM IL 
8df. Mwi 
ÄMfcrt, CS. 
t’N#*rr. 
k#t 
»il 
C* öflfete, 
Syietiäf. SWf, «$HL 
Artist», >tL 
Srtteri, M, 
yiicttit, ,i*csm; 
Uütuu Nil. 
S»d<T, iti, 
«teW. 
Nii. 
f*t«U NL 
Vitomma, M. 
Vajtunj, >»L 
ß*S*e«, öiitett. 
6 t». »»1 
,'>«««, k(t 
Mrirtllrifan 01 
eii nie Rrtr ln'mt 
t'nri. CSi 
tf«< tka. Lp>< 
SUMIwMU^ritn«. 
AnsiVn. C* Srtr. 
,***A C*. StdeisniaMt. 
Srtfafe. 
«HkUaas. 
SrA. t^iW. SwAy«. 
e»Awt, 
£«ai:il JnOiMt *. Uät#|t*#t- 
&W<, 
T*r$«, k«t 
Ü5«$o. til>«tU«04. 
Stä Prtt. S«K 
SmAmN, Srt&ütt. 
hjl. 
Fȟt S*tdkL 
€*S<t, «rmt 
WlVqU w. 
€4l««dsS*, Nt 
ifteri» »d. 
tfitekr. laetote*«. 
R-tift. «SaiSeAna. 
Sbttin; «Msax^itWIcc. 
»nrf«<U *a»alt 
Dn gti«*. Qxwilit. 
lOniiHa^kiMlut, 
&*rlt ät&b. Stil, Sttitt. SSroetiM 
itxttt*. Fit. SS». 
«sie. 
SitiSr* S<*$ A»ch, Sttk 
Hexe». ÄnSm. Srckh, Se^efitt. 
HüWTie, conrt 
Sntmf. l\$L 
5<hr.?i. (wteiidi. hei 
SlilS«IT. S«. StÜL 
E*d» kPi 
ttlnu«, »^l. 
Ist 
Patt*a.8e*eut. 
Sinsrt. SU6x Krch. 
Prerr, ewirt. 
SsaSak laL 
»aewia, Ht 
edadM. tmwta, Id. 
H-kr.S-ir.LWl. 
im i<l 
üa«, H«- 
('«if&arät. Ht 
Kariata«. >tC 
113n6. Jfm. äfSÄ. 
6#!itri2zi. h$L 
ZftK*. iTSIlft. 
Silf, Sahnii. 
(tilaiülir, W»n*rte.i*«ttrep« 
cAirn. Ckmctaixt. 
SÄliit Pjirracr. 
C-ritz, Seitsstt,
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.