Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

11. m 
G-kaubtschaftea. 
8 
-4- r>5 
<r»tts«r«te. 
t flr«| i, Letzdtt», Kdib, ml, hu« 
Älewm, «Mwbto 
«, Pmtt*. Sitmlifi 4* totio, 
i. 2tniU#f, Wi Sfcitl, 
Sfotitih, vtfw, Wem, A U imiII« b, 
KSdwrvi a<i^«ni8, Ko. Ist, 
I. dkfoibiiA ro««44b. 
S»k«k p. Kä«t-»«Ärck. %tm, Vkfll* 
fciÄMlu b,1, tNibf trn *«u 
ÄbeW# Po* t*fofrbm. y.^iwnfc, Nl 
9. Gtrfi. Nrem* 
Mddse 
Dr. GftiN, Proi. dkfoii&ttdi, Atzt. 
Dr. #dp<i<, nvwi, lnl#n»rff* 
2ft4,ff G<h. ttp.Tttttl., tf*I. 
3uitm. 
,1t6r. v. fouimd -dlich. Gtt.« Bitfl 
Äfft, Ädi6, 4aj)rutb. #, bevov« 
Vstsch.»« fla#. 
du! v. PvSin. v*g Nach, 1. 2tmi 
t», 346#», 2. dgl. 
p, <l«ittff«ben u p. Hlabeitbuia 
Äetpmife» iti Vifuiiu v. 1, tsotbr 
Tldfl. W*L JtdftlftU p. «Iflfebn 
imlca u (Utdnb, z. fla»w. *«t 
rvauaoab.. liiuA*» 
». Iarodi. flgl »mist Major. Aluarl 
«»int. 3t. SÜ«fdi4i d Ä4h<l» H 
ftiaiflt. Älfit Atui*. 
ffeaid. Gote. Gaptl, Ädriiif 8«4(6«' 
Dr. »ditto V4*4# Bstsch. frrttatt. 
l)r. Grtotbi, tSrtk <48. 3Ui$, voiich 
*ni. 
Stock, Hosrotd. Borst. b Bor'ck. Soa^ld 
fnfcfl»is,okb.«v, Setrtl., I. Boris. 
lidajliH. 
Wtpbdl, bfllM L b-L 
S^ttftr, :i bflL 
tarmbard. 
Dr. Urslf Heasd 9. XeittttttBuid, 
Vcg Kalb, ÄteHt ÄHibfat ja tfwm 
barg 
flirkr, Bntrt, tikb» nt. Secrtl.. ikeg 
ÄaajWt. 
Mdroeco. 
{ .|.,>i6r LcheuS za Lchsda-ber-, 
Virkl.^kd Raid.datzerorb tSeiaabirt 
a. brteliBL Äiemcr, tik- Getvtil 
ad intrritn ja Zdaa«. 
fcdari* XXX L »nai, *«6. f V, 
£ittibL Yr». 5«r. 
Äaafat ÄdbaaNb, 1. Trogearsa. 
KoNhe, Leg. Ädaili^t 
SNrtfce. 
. Frhc. p. ÄettfUr. Ä*L prrafc. fiacnarr- 
fern, ftd 9Utb, dafctrerb. UroaMft 
». dcveü«. Siiavttr z« Ktsrc«. 
Hell, Lr-. KLSjlitt. 
1. «s, 
Wrtfriiirtf. ä ^ . 
flifcr, wo* ton tNinifn, 4t<- Wtifl,Äffc 
»4I|, MG pi<H% M4E«flk 
#rK«fl aM4«M<t «- sr^ 
»mtt m 6444 
I, Aislom. V«. -l4lh, VC4. Sfhfi, 
y. » Sq^r» Hoiii. 
1II4W« *##l, Ar, *, Oe-4»dttch 
Bdlndki, Hosttib. I, V#|,fld*4lifL 
Vdr.flf, Ha«», L NL 
CfUfmlÄ-llmirn. 
Dr, «Aid# in ihilfflbvrfl, flilr, » « 
jtt $nlr»stt, tfir. tiirfl. «fb jN4IIj, 
dti^oetfknil u NeeB» Voiichojlkk 
*« tlMf« 
v. ItäiHI «adbni, 
Vra Ädtb, 1, amfi 
v. ÄWN14 5 2«ftr, 
0. gitiw«, w/4 6<ffft 04 Intrrtm, 
Ulraf IJiftJt KUultL v 
ni4K. Äffli, 1 Porick <o««a«- 
ulf4l v Molttt. Msli. prrttf;, CtffU 
Vlmitt. iHflflrt «bt*l ir M4j^rLi 
Mil4f|fi# # Ute**#. 
I>r Öbcmi^T, ä<4I8 tfoafalf«!. 
Hojtarb. Vor^t. d. Votkch. 
H4iitlfi. 
ciriafr. I. Borkch.KüLzlift. 
itiNltr, L dgl. 
V4N«MI 
l. V4 1^1414 Ll44lca. 
Graf 9. Äst, S^tfl Koch. «ah«okkult, 
«cjaadtcr u. dcVoS«. Äiatlkf $a 
trbfratt. 
r iitbt V v. ; Kodsoa. L<s 5«rrt. 
f Itr iteff». Trafleaidti. 
v. Äaiia#,« t.titjer alt 2#imrtf4rr. 
Dr Cwar SitifT, Atl vm-kr. iEmH^ 
«r$t 9 d. Äaiirr ötibrt« Äf4k f.». 
atiititüf^U. lUtdaa-bro^ea. Ör 
k4RdNch. Arzt. 
fm nab (fnubor. 
JraiH*, Vdpttoia zar Lct ^ D 
Ätnlhrr XrttaU za L»»4. 
1&B&XK Vr^. Loazllk. 
L« ffel«T®U«ieiL 
iytbr. e. Är#$mfir«, «rosberz. d4di'ck. 
MattttfttL, Vm fldtb, oatzkrordnttt. 
fWsfaaMrr a. broeUm. Stiatier (i 
Ban»o4 flirri, fir hr Slrarnhaiw 
Xmbht aab dic strcima lcAvaraguoy 
il Uragao». 
Dr «Ittr. 9 y Bus^e Hoö-Lvhoaknr. 
ctatf. 
Iir, Ä4«ür, *ii#, tw. s b Ub^ 
^nbl44fil, Hochlch^i, |* Snim, b. 
_ iffiiÄib, jiiinwiu. 
flhui UM’, Vf|, Ä4*4ti«i 
W»n»ch«i. 
t <*!4f 9, «*t Nb#f, 
ÄiHIPflft, Vtt Ä4fb, 
OMdib^f K> ShllfMt I« 
Mfiiboe, 
St*i, #, r^a^hki«, c#|, *416, 
^4, Sfwi, 
y. Hoapm. % $r, 6k«, iuk 
ÄUtt ÄIMKMttoMWi: Äibttb) I 
^BdalfÄ, 
JPeii, OMdiMlÄ, f tsHlft- 
k$flPNT, Hoif4»h. Vfj|, IMtitlfr, 
t*KwÄ*lni. 
rtfdl e tiue SifimtjL Stt. ViM 
flkb K41H. oaknorbeml. d< 
UaMft ». vnov«. MmMrr 1« 
y#f4irtt, 
fi*t4f v LtakN. «ottz. l‘#4, Sffut 
9, <$Urr, H4vblm 9, flf, Oku. 314b, 
Ällti, «114**, 
2<brik«4*H, b ntHauMt* 4tl Uat» 
LoLvn^Ladt-tr »a-kihrilt. 
i\ Halls*, Xi4|oauut. 
Wirt. IVjj fl4#ill<t, 
fliKi v «4don». rinbl^ fl<L mai 
CbffH ZmdKtfc 2t. Ä4|Hi4t b 
Satfrt* k. Mida*, 84«»ftb^ 
Ökb $4lb, ftbliM SSit44ifb bf» 
AfiiftUkisIf#. oatznotb.». bcvoS«. 
»oiMi« i« «1 f*rtaibtir4> 
tz. LichttiLky «ab V--rübotst. Sbib, 
Ä<L UdK. tUttBirtiL. 1. Itml. 
Priaz Hcnaa»» » Lch-adarg tfaib«' 
bar*, ZaräL L 2«rfL 
StMtor? ÄaaMa. N. efftd 
Vaacrtda, ä»L rtratz. Steior vo» 
er <Va «üb. fetUu Arr>chn. 
«3ttr. v. Sdiieertesis. Cewttrt 
tt4pil4ia.Ä4haf ifltud^f d.eorbi^S 
Rtiche if. 4. SäwNs XöttPfßta u. 
ZiarsArf). 
t?dah». LochvnÄäabtzer (frblt v J i 
X44au*a, Mais«! tm, Aavalr, ÄfÄifr 
tteetaL 
H-ba,. Sch. Hesrokb» Lor^rhrr hi 
yph'di ibunlti. 
«ooch.^Ach. q». «ffrtt, Borkch. Tol 
t?4h«bct».^4#mb. 1.8oi<*.iba$lA 
HU L HL 
t*ifl(Tinrw, otetz. rrp. efctft, 3 bgL 
SifMNr 
(. Cratrel flarrift. 
«i4f 
Mbfliit. SrimSfi ». mlrtÄ, &i- 
»Hilf W «WWjti 
3f*f. •. Mtvnwfpwii.^ «#WHfi 
tfamwjfl, Ä4rt« *11444 im, k 
Wolaüi in Wfftlb«4), j, Äe| 
l4ab> 
tHiWa#, Hostsch, Sq. lUbiUH. 
Vchweh. 
3ibr, 9, *#if»b4», ettw Wltft, «ch. 
JUfb, «aftfitffbmil, üd4sHff « 
bf»oflii, wimm ** itffn, 
• $an ftbeM, **t, dmch 
Ä4miaftj##f(t, V<t Ä4l, M Sfftfl 
CMUlrt* 04t> ftrtfj- 3<t, A 
U »uitP h, ,3ti» nmfl. «»il, $r. ifiv 
1 v^oakich. f«a*4*b, . 
•IIBf 9 »Df4«4#M4|, 
a In »«uä b, |f, «ks, Sub», «Jtui 
*114^, 
^«»4«,^#}tdll#, Borüch. b. «ffdbblf*. 
Sl»fib4ylfa, Ach. fp, I, V^l 
ti4tulW 
d-ULb-r. 
Mim, 
f Atk 9 üMn «onrr. 6u>. Saft, 
itrh. 3<4tfe, ia|crvrMitl cidis^rr 
*> bftoa«, Äial<trr |a (Mtrab, 
«t4* v. €<b»cit#, Yf#, 
Ksrant. toabiafc », <*#ä, Li4b b> 
flmrf. Äilil. Äiud^, (Sebafii: 
Uoefuaiüwbfl), t Hilft 
AotcioMtz, »l-r. picatz. Srfftcsb. «.£* 
^M|#a4IL 
ftlztiwtt, Hotnuh. Ä4ttlttk. 
St««. 
S?iai*trr Äribmt «. tika, (TeaUl |a 
S4»akor (frbU}. ;u 
i3<*tttf, Lnu tfaailtft, sdl dc» 
libdr. 4t« Biee tfoaiat 
Zrialaab, Tolack^chcr. 
Bpeelou 
e. Ä4toan$, tfiif., yiitl Äaifc. 
aafen#r?c#lL a. dcvoüar. Pcrf&afut 
u Ä4>rib 
3<br v. 3fffrifb 4a! ^aiimExia^, 
L-l. bovce. ülaamr, ttg. Satt. 
I. efsttL 
v. tldo» cdkftr, ÄeL pm6.Ä4flieft' 
faetrr. L 5cmt 
ttrotta. 2«. Ylftle. i |ä «Mitte b. 
Dra«. ««»4 (tfmbeaV*) $r. 1. z. 
Bor i-. coffa^flb. 
» H4«tt». v. er. Oka. LttV. 
SitliL Atttdr lf. o. feinde!) 
Sink 
Kobiwwt ftülMli flUbfia, *H«*I 
» f#qs «. 1 Hhhui#» 
ttrfri, 0#in, b, So^ch. 
*4R|m 
yub4,«f^ n% a«i #1, 
TÄHfie 
Si|r, Ü4d4k< » IMffcriid«, <lu» 
**l »ttatz, 0Mh»lelbff, fAirt# 
«Nk *4(6» Älttl b. $14441416#, 
WiolkfiMl. Mb, uimmnutr, 
tiirtotbratt 9. bfMfl», 04f«#4^if< 
l« jtoaHipnMpd, 
9 iftUut, KH> Kilt 1, IrtUt 
Dr, 9, ftilal«. L b-t. 
«I4< flott 9, ^otfffban, 3ff» VUult. 
»U»ttlf«*b tfif4^l Ä<i#i<<t4abii*) 
ftf> «, i yoilA, <#ew4ab 
Rot-f«. ^4abfta p Oku, 3i4b b» 
ItWf, «Utt *iu*r {i *, tcftu«)» 
Triu, 1, tl444«4#, 
Dr leif*. 2. Mi, 
b <d4ibi, x Nt 
Latz1<. tVMA, frrM|<t, 
Dr p »iiii*. t4ch |4i Korb. toi* 
l*4ht-atlL 
Mb.«Lift.«kt wl 
Äftbotf, I. So«ich4ilb^4a»l.. 
Nniuv 
f. V« Dlott 3lA4i<% 
SfSt|BflÄ* 
Dr. $4wlM V<N». 4efcitoibf*iL 0t* 
Ualtrr a, bevoSar. fftai<ut $a 
tf4f4<4f. 
9 Srofitai, k*<% 2<nrt 
Dobrlto». «<tz. ft?, cfftrU Xff4 Soo^. 
<mtel|lc 8i*iir« WO« tforft* 
tarrifi. 
Dr.P.Hoa.bn>, «4ch. 
sakitotkatL a, bwfle, {B#t^4<tit 
l t&HMtii#*. 
Zihk. Lpe« p. clmibar#, V‘r| Ä4t), 
I. 2«itt 
<8i»f wa Hais, L end. 
P. Äfkai OolLikttz. Copit. <iraic, 
Ädtist*titu<b4 b. k U<i4»bt'ch t» 
lehr, b. Vorich. «U4*tti 
Attzr. a. Hftiufi. Ati »irtirab Los. 
Bttjaafa. (t^ra Üffrtftb. I. AU*f, 
Nr ei* tLL-s. StibKtiL 
9. ^rrboe.iUL wrai c<t#ab tflni*. 
K K-i. b l. «4TN MoA. K^r». b. 
Bo^ch tit Ueha. Ält«4# rori*<üt 
Äiaar, Setz. m*k Emtt. Sortzch. 
K tW*.Ä«nld. 
cEeaaroi, -0^». Aoazt. 
b. 
• tfbfalri: 8«if*.(feafaifiU 
t btbtatft, box bm ttoafal fir fnara 9m:#bqtif bk (EraiAiidec^ mbcilt leetbca t% bargnirch ßbrid^uiaays voa ?<a^ch» bc}tc^aa|f»cr« if« XfaNfrat »ab 36cf» 
gGto**ra teqaerbatni aa> die Mari«. Hdrarbf* «ab <tafrWiBc batrUva bfartaebc«. 
4* bfbfatrt, bog bet (tarial zar ^Ibboraa» voa ;>re$nt aab zar Sbaohsre voa Öibca besagt ifiL 
x bebftitit. Mg best tfeatal aat (Sraab M § 1 M vo» 4. $4t IbTU fec 6dsct 9laittbtuil btt Qrmidäti^iag rttfeedt «sotbcs tiu bit»ct(Ub «iüigt <5*tW«iaÄ8« »er 
Rrüh^Lügrüönaf» PcrjHnctstra acb bt; Hnratbca bendbea za bnrfsabsa. Xit (ErmiAtiaaafl btidiiaft S<6 das »oUde tfbnAhccaadca. b« bfafi htbt Sfftobtt KnchtLNKttzön-e «ab 
»nd< aab Zdfgraaaic »abfa da bdt« da bdfr ifoaiatoreat ßcnAlrt. mtrrr aa!rr bcatich«. astt tdt«aiidbci Bachab« gdAnckafr $«M>rr*c: ,Äi bd# sU^cttiA Z<ar4t 
(RntcrdT. $irr) Coafaldt in N. N." Öbraio bd Xdrgrdataua: Gocfaldt X. X" 5d Btcftrrm Ctt« kürtbai $&an* m tu tOax Skytftess^ btaisiafa^m: (. A. jire, 
Caite 0. X tfrrjIcJür rnp. »Xcs iSfi’iic (dafirdlirar. iki (Sdafaldtea eil Per Sagabc t^fiKra!', 8icr ) £aa(al (ffSU I.- ewSt eua tro|bna bis Kncf, 4» tafe (AM tflkKtd», E»rc I 
<iea*aldZ richtn», ba St|lcit ttrtt tos»r«dn'ch omaltrt verbat. f 
argniti*if6e Sirpsblif. 
♦Sscao# ilirr*: f^clft^fafdabrlSosiaL 
f 4:0. HdFd. ÄdL prrax. Key 
BL b. ChdQ dlb $1^ 
ÖoeiaL 
r4:Dr. <6bcb«, dsl. 
56dtmr. «mti 
Bohrs ^Luua: Dirdnch D. Ntycr. 
$trr GcaiaL 
Coaeordro: ’Bcal &8tr, Lit^Coa'ul. 
Eorbobo: Sb. Afitlrr. Lrce'Cornrl. 
$20*034: l)c. P. Änu L00-. Stet* 
(toaiaL 
Soidrio: Stlbtim Tterzra. $ire CoafaL 
Edtta: ökorg jfcbto. B,ce.Comsl. 
gaata (rUna: 55a Itrr 6;rbm, 
GerrtcL 
€dtlft F4: Fdll«stna. Stcr^craL 
SsntaaatJjnrbr Sienm.SicrtSec’nL 
StlgU*. 
•jtatwqfea: Pdibras. Hm. (ZostaL 
Dr Sattbtfe. ÄgL prratz. 9a 
dttsch. 
Sfamaaa. Sattler, 
tgrosd: Dc Laberhnb«, $«t Coa« 
faL cosnatft. 
6rdbe»6h, G«rct 
tikni: 3t Prosa be Paaw. 6oa’aL 
rrLllrch: F. S. Ld»ben Äeatadaa, 
Cemal. 
Ctnbf: Seorg Serrav4. GoaraL 
Äealns: Georg Ritter. CoafaL 
BoÜ»L«l. 
LoLdbasöa: t SUK Äritttr, G®a»’aL 
Ld Psz: Hera. Ldchseanag, Coaial. 
Craro: Corn'al (fehlt z. 3-1 
Äwcaüa: Rar Hcmtfr. CoafaL 
SrifUlnu 
^d|tt (cld Eotoob«): y 4= Leöer. 
ÄaL prnch. Her S!nr» bl b 
6$dL oK Stet Coafal, £passt 
ftd int 
Staainiaa: (*•. cdlieacr, Coa*al. 
^tajabq: t?üb. A^cbarg, GoraL 
iiem 
Cfari l5ort*!f^): Zo>^ Albaas Ailho. 
GoaipL 
Gannba: t 4= Sarndt, SaL prras. 
Vkr 2lnr? cl b. Ctzsr. dlt 
Co^vl. ceottsj*» 
Pdrasaasa: kratl cd?azi6U Coakal. 
iiacat 
Zntrrre (i£dUMnea): *r 4= *. Z»»c 
mrtfr. BoaemL £ »n. 
(feei_ Covkst. 
XrnriTO «,^1-ndaopolr-): ö. Hepckc. 
GcmaL 
IoravUlr: Cea'al ('chU z. Z.). 
Ädrnö: Eb». Äati Srg^er, Ädahau 
Stet (5oartL 
Äaiu»^: Ctte Pränc. Coaral. 
Pdr« iSdMi: Henaaea Garet CovaL. 
Persasbscs jÄfci'f): Äaa. Xmra. 
GaafaL 
*$etto Älftirt: Äotcr, 6te. Goa?. 
Goa«aL 
Fchr. 3. SasaecbfiB. sl b. 
Gbor. die Sicr GeataL 
cccrrt 
3itö (SrauSf bo 2al: Wc^ Poock.CoinsI 
•Ätobf^aanre: >4 Dr Srmr.GeaiaL 
L<oaLdrb. 1 SrcrrL 
Gart Ärfcaa. 2. Ettr. 
Iui; be ,lora: ^«rg .^raaz Grosbe. 
GoaiaL Sl^rat 
Stctorid l Etpirwr eaatec Aag Areat, 
GomaL 
5aa Laib b< Kdraehdo: Gdrioe- Acrrnra 
G»fb»r GotraL 
Ldsioo: r 5t. Ghnrt. GaafaL 
§oo Pd»lo; t 4= Skier Eichke. ad. 
int. GaafaL 
Sd'isdr Veflb»»sr» 
f. Srovbn1da.'ira a. Idaab. 
(fnitrdI*S«rril4. 
Üadbald tHoabaro--: Thcob. Lohsckc. 
GoaiaL 
<Saa!radld: Pdal c6ccnrt, Gpc’äL 
Gcbda: $ttt Goaiat ifrirtl s- 3-t 
r.BfjaltfMay: A. H. Loch. Svr 
GcsiaL 
Cm: Gorl LiÄ. Coal. AoerS 
Äddbalfa, tikorg flkbbdrbt, t|«e?aL 
£da t< <*s»tosatd: 6kwg 
Ädbtflfbf, Geaf. ÄgraL 
Leo« Rasdgvd lXrcaraqaa): fGdri 
Hctjbnu Gaa«aL 
Gonmo: G. L Hiackd. Goaral. 8q«t. 
Patia Äroie* (Gotiaiual: Äar Xim 
Bwa. Sicr-GdaiaL 
cas vffie bcGmncd:: Dr. phIL Otto 
VutBdas GocfaL 
Stttca (Geidncd): lKcorg Aimp^er, 
3?ttr Goaj» 
caa Ja« bd 5£cr!t (Ktteragsdl: 
C. S- Bergtadra. GaafaL 
eaa Pedro €cla (Hoabsidf): Psss 
ÄatKt, GeaiaL 
3aa edtodbor: Getral (fehlt j. 5.) 
Shile. 
Lalok^stzd: 6atL ÄntaiBM. GaciaL 
ToeoprLo: G. Smrr, CoafcLaatat 
Goetfpfiea: V Lchaardchrr. Goa*aL 
InlrafcadÄe: Grak tzkßtona. Gm*bL 
SdisL 
Tnaaco: Lag. Aatea'choea. Goafal. 
9^mt 
Srdtgaca: GeorZ Slösst, Goafal. 
Sgeai 
Toroad: Lab. CUtobfra. Sitt-Coasal. 
Jdaiqae: Garf ttotimaa. GeaiaL 
Ötocao: Sfach-MreabNar. <t$a4loafaL 
Pvo-aa: Gstl «ictt, ttoefaL 
Paetto Äeati: Georg OFrtk, Sm» 
GemcL 
Äaeab: P. Hohl. Gom. Ägntt 
Paald Sinaa#: 3tabi Etabcaniid, 
GoaiaL 
eaatidjic: Gd^ar Fisch«. Eoasal. 
Zdrad: rkabs. LoS. Goafal. 
ÄtUd: 1 «SibidKC, GoefaL S|.tL 
Zaitdl: \ 9. Ga?dlb, Goafal. 
$tib:vid: Gdri Äftfwn. GoamL 
•^SaUwaifo: v. ^ocvcr. Goafal. 
«iraab, Skrl 
<?|lea. 
•<<bda^i4i: r4= Dr. Emtfrd, Leq. 
Kali. tika. Goafat 
t-h c6ai6l<T. ÄaL prtaB. Ger. 
*fd»^ bl b. Gbar. dlb Site 
Goa»'al. iStft Geaf. cosarl«. 
Frdr. ».timbfafdb, Ä<L baHcr. 
kdetcfnaalcr a. gcrc. Äcdrtf« 
praft b. üka. Goas. aüad. 
DrSitb.-!c<treciaa.Tol*fr,tib<T. 
Leeret. 
Hasses: fr— Dn^rsaessdlb, Ä4L 
preaß. Ger. 9 »er. bl b. Gfcar. 
ai# Siff Göa^ai, 5tft Goafal 
toasA 
3. Hera, $ur«Goa»aL 
#3nea: ^4= Dr SStn, GeafaL 
r^r. Fröatk. Dolartt'cher. 
5<ci*l <ir-!t i- 
Farichaa: Cotval. 
•Gsatoa: f4= Dr. KaLp-c. Goafal, 
bl b. Giar. olb Sea. tfoaf. 
tzeora L-aae. Zoüad^«. 
Äiaagtjda: A^Goarali fchüz. Z.) 
*c»dlda: t4= Etm*. Sit^ 
GoaiaLeub. Chor. dliGoa^aL 
•Zifatna: t4= Dr C*»a!bt GeaiaL 
Ädermaaa, Ä4L preaß. Ger. S^cß. 
ottdch. 
Äniaif, Zotedi^tL 
$raa| 6a|eiHÄ. €ttrti 
S^atideeeg: Ktt^GoafaL Echlt 
S- S-l 
•Zichifa: r 4 DrSta^crGeataL 
bl b. Chör dU Goafal. 
(Tefamtiou 
•Seseti: *4: Dr jor. tabwa, 93« 
mtitr Ktabcat a. Hol Goafal. 
SdnaaeaUU: i M LiL^tea. G«c*aL 
Ctesd: H S. to<4tf. GeaiaL Sucat 
ttogou: c. ftsppd. Geaast 
Saeareaid$5d: <*a*Ua Si^a^a«, 
GeaiaL 
Goloa^L'na»aS»:Goa^altsd-U z. X) 
Soedö -d Aoro: G. L5. tWiaasa, 
Geaf. Sä«!. 
Heabe: 9t Lchoepp Sift GevsL 
Ärbfflia: ä*** tt c. SZamari, 
GeaiaL 
$48d&«: Stttk ftobpdc, Goa aL 
Poveyda: A. G- titfcaaaa, GeaiaL 
caa be Gütatd: ^ohrrac- 
Ktd, Goa'aL 
Getarira 
k. Gesttal Samli 
Tiamarf. 
^-opeaöaHra: Ädtita#. GeraL e. k 
GLac. elb Sea. GeaiaL 
Sesi* ÄdAwa, L-L prrax. Her. 
äre* dtidä. 
SUaft Efftrt. 
Udlbor-: H. 3. HolaL Coa»aL 
Eatfcaa*: *tcb. Ctttabed, GeataL 
Gft'taa: Ghnäea BrdaholL Gea*aL 
9hbt: B. XoaL CoasaLS-eaL 
rtnknf^tfi: ÄaliaA flit GeaiaL 
iktaU: ft. v. 8e<tc, GeataL 
ttolbiag: G. L Echadbr. Qh^tL 
«IgcaL 
ragk: Lei. Saab. MaL 
-nag: I. H. Sufiou Ger^aL 
>ri«*: Ctte Gncant. GeaiaL 
Beile: C. Hots, GeaiaL Sge«. 
iletfen % --r-«?ea. GeoaL 
Ä«6»tb: F. Braabt Jöa. Geaast 
Sebera: ^ ^«vka, GeaiaL 
Ä»mf (Aahaea): K. f. c*t*tä, 
GeaL agrat
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.