Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

• 4- 
An-wSrtiae- Amt. 
- 7 - 
Gesandtschaften. 
tMI II. 
Dr, (tabu, url. Weg, «»>- («. b. », 
t. Won# a, «!.). . . . 
Dr, e, till»mUud|, bgl.* bgl. 
«liitr, tleitlitl, 
.Dr. ttuMfii. Ktj, Rath, 
SVftlfH», dgl. 
». «ritt, «gl. prwifj. <*ff. Vtffcff. m,», 
«hat. alt »I« (Ion!. 
Coloirial'Abtheiluttft. 
\V. ffilltdmfir, 7ä TU «. «(. 01 
lltttur. 
Dr. n, iflimfii, VIHL Wth. Vtg. Wall). 
Vorlragcnkt Ätlh«. 
€>sDrul(j. Mfb. V(fl. Halb. 
». Ililllg. dgl. 
SdjmlM-Iiititlo, tiltll. Vffl !>!alh. 
». tluii, dgl. 
S»r«»I«e 4ll|(«rkclltr. 
Dr. .'ilmmtrmdnn, UonfuL 
tiltfot». ültft. Halb. 
». btr ttdtn, Vrg. Rath. 
Dr. JUuwr, Nil. 
Ärfigtr, Hosrath, 
tm Tlmter »««t«,tUt 
Dr. e. SMffmanit, SRa|or u In Mille 
b. Arm«, Koiiemiflir z. X. 
CfRrltrf. 
Cineforg, 3Na|#r d. Cd. Kommando 1>. 
Lchunlnippen. 
AiiSlkr, drr Schutz 
lnippt f. Jtnlldj-Cfiafrifa. 
Dr. Mobtftotf, fror- H»l. prrofi.Ch. 
6l6bMt$l 2. Ut. 11 IahuIIv 6.Lchu». 
Irnppf f. lernt* «öiwrflaWfa. 
Alt Hilf»«tktittr Reb i» Hiilwlrt. 
Hat edeaftlgt: 
Dr- SuolUrr, titg. Stall). 
Dr. e. (inmbradji, Semmrdonltr, Htg. 
Salb. 
Dr. ilrnga, Pros. im. >. R. i. Rath» 
4. UU. 
Girant! «ras B.Sibönbcm’SIcimlhtid, 
HgL prtnij. Major & In pull« b. 
Harte • (55r. SgL. j. Huf». 31ml 
tommanb. 
b. Straf», ütg. Sernl. 
Di. äSailblen, Iheod., Sei. preu« 
Wer. ilfirif. . 
Z»« SüSeirt. Smt (lab 
temmanblrt: 
Prinj Silbtlm zu elelbag-Seraigt' 
redt, lurdiL, ilgL »träfe- Set. 
Linlla. ». 1. tietbt • Stag. SgL 
Mönigin o. «rofebriianltn a. ärtaäb, 
Silo*«1. 
Sratfrr ». SihBorttnfcIlL ÄgL »mit 
Gtt. Siitain. von Ltib-Eir. SgL 
(#r. thnfünt (Schlts.) St. 1. 
ffjrpttitaitn. 
flridintr.QtbX'oi. Satan o. Hose. 
rath. Hold- 
CaLi'c. dgL Dr. Soldbuch. 
DrJtjdjlnii.ebar. Trryer. 8tb. m. 
altPitt-HenfBl). GrtttL 
Ihitlt. (Ktcrnaur. 
Selbt Sthnberbt, Hof> 
Hartl, (m. b. (Fixir. rath. 
alttBitt'Gonfal). Bararwitz. 
Säntmtr. C5a»tfrrflerf.<St^. 
Sdiraft. trp. £«rti. 
Dc Seliab. | 
e«Hifrtn. *Uf«rtflitr. 
($. »■ ««Wff»!.) 
Slsh. Ö'alfiiUlir. 
?uril4 «cd. 6e|ral6. 
fie*™, Hoskich. 
Jrantjol, dgl. 
Schulz. Nil. 
Itie.wb, mt.SmuI, ii lkalciil,»»kllkd 
». «fh. Ualml. ►, «elwlttl HUI». 
Ull)(w«nit, «tb, »:». Siiul. n.tlolcitl 
«tun, bjl, 
(Wraflfrl, dgl. 
ü>adl>o«, bflt. 
Mnif, Nl. 
Wcflfl, b«l. 
Ulflr, bal. 
Pahl, »ei. 
(ffulrel- unk XtursrtiH'tliirratt. 
Wfdjlfr. nkb. Hosiaih, tlerfitlf. 
Dur. Haliaih. 
Splrt, bal. • 
Dr. lütdr, dgl. 
Wnildi, bgl, 
»aiiprrl, Wfb. rip. Start. 
«Itrtbftg, bgl. 
tiebnlirbt, bgl. 
irlnbfr, bgl. 
(fl»lBrir.®art«u. 
SIHIIdi. Wrb. <iofralb. Üorflf6. rnm 
nohltmir ili'h rliltsn-ii. 
tHobn, Web. Aefrmb. <lur. Ansp«t. 
S<«gfr, ttrb.v,f‘ 9li>ft*ltlb, Hos 
railj. ratt). 
CrbtanM. bgl. Linijkl. dgl. 
2«gtoU,(i»stall*. Mfitirr. bai. 
Vrcpe, bgl. Sahnlopl, tirh. 
^atobq, bgl. Srtrrl. 
latgra, bäl. Lchira». bgl. 
(imbr, dgl. Lxxpfncr. bgl. 
Srea$tlla6, bgl. itutearbl, bgl. 
slraiman», bgl. Dr. Haff». bgU 
-ecrlr, bgl. Colalh. dgl. 
.iraarrfen, dgl flcflrr, dgl 
<illbrbtaabl, bgl. tiollman», bgl. 
tVcbflipii, dgl. 
Ech. «tftifttehir. 
Vaiit, ®rb. (lofrdlb, "Serflrli. b. Sch. 
Äfglitralar 1B. 
Mooi, bgLbgl. b. «tb. Mrg!fttal«r III. 
Huot, dgl, bgl. d. titk *rgt«ralat II. 
lUlrnaaaa, Hofrald, dgl. b. titb. St< 
glfiralat d. Uoloa. Abtbdiana. " 
«dietbtl, 8rh. IirH*tb.«rgiflr. 
Hofratb. Rcblrt, bgl. 
Statr, Hosrach. Aatidu. bgl. 
Saafr. bgL dgl. 
fflaaaibetf, bgl. Sifbr. dgL 
edieabotB, bgl. SlarptU dgl. 
Rligtl, dgL ». iXogo», bgl. 
Matbraftna, IgL Sobtrcbrrg. dgl. 
Lchmibt. bgl. Lang. dgl. 
8a86eat, bgl. Habamaaa. dgl. 
Bogkl. dgL Äaa. dgl. 
Vaagt, dgl. Ätiimea#. bgL 
ftrimmtl. dgl. Sangs. dgl. 
Hbthak. Seh. Ätütag. Ml. 
Srglftt. Crarabl. Sur. 
SRiHtr, dgl. dlinsL. 
5<6okr, dgl. Tollhatbl. bgl. 
SilRag, dgl. 
e*. iUnjitf. 
Zicglct. Grh. Hefrati. Sorftr6- 
»taii. Hosrolh. 6tb. ilanjL Jokp. 
Ibieli, flanjL Raly. 
«chlottoena, dgl. 
VflhU, flaint, l»g|h. 
»Iflgtl. Nl. 
'(Iitblrr, bat. 
Üegfl, bgl, 
?l(inivnjfr, dgl. 
Wirb,Ich, dgl. 
bgl, 
«IrlN. bgl. 
tltalf, dgl, 
inotfotn, bal, 
<langr, bgl, 
»IrtAbpfi, bgl. 
Hli'illrf, «lb.. 4rb, Sftrtl. 
SlrUcanllr. tik‘6, ktanfl. Srtril, 
iMHsew, l<(3, Srttrt. 
Jrlbtr, Wrb ManiL Sttrtl. 
Waatbeilf, I a1 
Zopvl», dgl. 
Miitlbr, dgl. 
üHuHdiatl, dgl. 
ifirtgBiaiin. o*sh. 6rrul. 
Wllbt. Krh. Man)l. L«i«l. 
TKdrilch. dgl. 
»labmaim, dgl. 
Cito I.. dgl. 
Lrrdand, dgl. 
Hßllrr II. dgl. 
Äld-nlUa, Mrb. Srrrrt. 
titnirr, «r». «anjl. Srrtel. 
«dimlbl I. bgl, 
S6m#lil. bal. 
«cänribrr. (farl. dgl 
«rtftaiirln. Vkh. Stttel. 
Läimldt ll„ Wcft. tianzl. cmrl. 
Wfdbaar, dgl. 
jAillrr, dgl. 
Tiifätag, dgl. 
«übn. dgl. 
Vangr. dgl. 
litlilKt, bgl. 
tiargr. bgl. 
ttnaatli. bgl. 
Vodrag, bgl. 
»alm, bgl 
«Irtjnetii, dgl. 
Virfr, bgl. 
Vrgati*ii»'fi<Rr.a 
(«riffarl von 10-I.) 
v. flrngrr. <ürb. Hofratfi. MtnbanL 
älefr, Hofratb. 1. ilaibballrr. 
Soft. dgl. tia'trrr. 
Vihrnlbjl. dgl, L Backbaltrt. 
»trll. :t. Bnchbaltrt. 
Strlf, 4. dgL 
9. £tudtab, H dgl. 
Unfug. ß. dgl 
Siractt Srrrrt. 
Ihrik. 
ittalde. 
Hoa».3nf|ittt«r. 
flotmmriftcr. 
PrüfougS-Commisfioil 
Ar das diplomatische Sxamc». 
Sorübtnbrr. 
e. SBloo. Gtt, eiaal»atiaiiitr. Slaatt 
frtrtt t. SatwLtt. jlmtf. 
Dütglirttr. 
Dr. 5r6r. d. Stäübofrn. SirtL «rb. 
Ly-Ralh, Untrnfaaltirtrti im Sab- 
Bittigra 3mt. ttrOorrtr. BoniK. 
Lobaaan, SirlL (*rb. Cd. 3irg. Äeii. 
Unlmtaaltirtr. i. ilgL xrratz. fflia 
ftteiaat f. Haabci a. (äkawtbt. 
|,lr. SAwllt, 1tr>|. 
I». llrlatL Kgl. »f«6. »fl, 3#|t. 
Rath, Viel, a, b, Uni». Klmln, 
ArchililsglschrS Institut. 
Central «Xlmllon. 
W. Uorntlluefir, 2, 
Ällgllrt« In OcrliM. 
Dr, tlenu, Piol, Ätlgl, d, Sllabrmir 
d. WlFmidfnlieii, i»rn. 3«ttl. unb 
ülotllttnbrr, 
Dr Hlilchsklb, Pros, Ältgl. b. IflM' 
frmlr b, Wfhldiallfit. 
Dr. «trliilt t). Siiabenle, «rh. 3i(j 
Math, Vto|, XttMtot b. Sammlung 
d. amltrn einleimt« '.<• b, b. Agl 
IVulrrit. 
Dr. Dlri'dt, Pros. Rllgl. b. flhdtmlr 
d. IvllKfiildjiilisii. 
Dr. HlMilioH, Wrl|. «rg Salb. Pros, 
SiltgL b. tfllabmlr b. tilhraliSalltn. 
Miai v. ii. in Vridjrnfrlb auf gifttlitg 
u. SAinbrig.Uir.^al. bann. 2taut» 
rnlb.Hliumtrrru aiiKrtoib.rttlunblrr 
u. I'foollm. SSIitlfltt. 
Dr. Silönt. titr., feilitt. w<6. Ratb, 
«rn. lirrrlor b. Mgl. ISaiftn. 
Dr.TlrU. Wrti.Wrg iHatb.-Pre<. SRitjl, 
d. fllabrmlr d tilÄtii'<8aflrn. 
(flafctrbfm »och 4 aiikvärt.Ktlgllrdkr.» 
Secrrtariat in Rom. 
Dr. Qugra Prtrrlrii, P,os„ I «tritt 
Dr. Hüllt«. Pros., j. cttrtl. 
Stcwtnrittt in Athen. 
Dr. Törpstld. Pros., I. ZttrtL 
Dr. Selitt*. Pros., i Srrrrt. 
Colonialrath. 
Serfiltebtr 
Dr v. Üudild. Sirtl. «rli. Leg. Kalb 
Tirnl. lllnto. Sroi. 
SNItgllrbtr. 
Johann Sllbrrdil Htrjog zu Ä’rtfltn 
barg. Höh.. Slrgrat b. Ntoshftjog. 
thiiB» Änllfiibarg Sdiwtiin. 
Dr. yilbtlm l^nnt ;n itiirb, lurdjL. 
Vräfibtnt >. Hmtahaaltf. 
loaglaf, Tdollo. i>rrgmrrtsb«f. 
e.<>anltmaatt.»gLertnb.l*tb.Cemmtrt. 
Äetb, (4«. Bontal. 
£ttnSbrtm, Xirttlor d. Ialait-Gtstll 
fdiaft jtt Hdmbnrg. 
Httteg. 5rr., äSuIl. ttt6. Rald, 
6taal*f«rtL a. I. 
Dr. HkLptt», Pro'.. Xcchsüulcr za 
tsölo a. JiVin. 
e. d. Hkybl. tlanonitr. 
Dr. Hinbotf ;n (fällt o. Sbfiit. 
D. Hofnann, lrrt„ 3taat»miittftrr. 
Dr. v. Iarobi. Bit- 35irtL 6tb. Äath, 
«tcattfttrtt. a. X. 
8 rillt, Xirrctcr L Atichö-P«>laoL 
Lara», KgL pttuß. tSooorrt- Raid. 
Xirrrlor d. Ttnl'ch Crta'nlaii'djtn 
Okitfliihaft. 
Dr. Stbata Agl. ,'ächs. 6t6. JÖofratb. 
Xirrrtor t. laadw. Urtbit Scrnnf 
la Zretdts. 
Siätl*. SgL »rtafe. ttfouattj. Raih 
zu Lola e. Shtta. 
Dr. Ltchtlhäaitr, IlgL yrtafe. tsenorrj. 
fläih zu Xt-ou. 
strbr. #, OpbtttbttM, nilub. «t»n, ». 
<t«ilia#bf* b. iflbtliill*, CianM»' i 
1tla«iaa.ttt|(Ulit. ta (UU «. ÄNI#. 
e, VflW»(ntr am, naKonml, Aal. 
Pir«K. titrn. Äaler, utrn, Itdjit. er. 
Hat. Hob. b, <*r«libtr{M» ». eadiltn- 
Wflwai-aifruaä) <n ftMmar, 
Dr. Vetatg«, «. ja 
Dr. Poisch, Dlfdiiwn». \u jirrtlau, 
Dr iiibr, o, Xlitubofrn, Dgl. pitus,. 
«th. ültg, flatb. etbtntl, P,Ä. an 
b. jidtbtldi Wilttlm» llnletifltii. 
I.iitifr. <ftt» Willi, «th, Slatb, lind. 
a. T, 
Dr.Sitdilii», MfduSan», tu Hamburg. 
SAnlng. Uir„ tdirt-Abatlial t. D. 
i*t»l «. b, iZAultnbutg tieilfbara, 
HofwatlAall ®r. Kgl. H»h. ». 
Pitnirn Nlbitchl 6. Prrafitn, Är 
gmitn d. Hrrtoglb, Ulrounlchmrig, 
itgl. iitrnfi «lawmtrij. j. tiraunsit)». 
Dr Lchivrtnsiiilb. Viel. 
Simon, «gl. ptrufj, Web. Srg Malb 
ii. uorit. «al- I. Älnllt. f. Haitbtl 
». (Utnitrbf. 
Siaubtngrr, tl. 
Siranbrt, ^uslut. Uaasai.). Hamburg. 
Ibdirnäbltn, -ohannt», «aus«, ju 
Hamburg, 
iltbt. l«*tr o. 6lamtl#betf, dgl. 
taber. «immtitr, Arg. Salh j« 
iWnrnbtrg. 
iiobltn, (f.. JtttL UuAbMr. 
Dr Wltganb. Xlitrlor d. Seiddeolfitfn 
Vlotjb ju Otrotn. 
Öwrmaitn, flbelf, «ansat. jn Hamburg. 
Eutschkldende Diöziplioar- 
brhördk« fflr die Lchutz- 
gtbittt. 
1. Disziplinarhof. 
VtJRbtal. 
Irtnlmana. tftr, SirtL «rh. Rath. 
f riübtat b. Äamartgrr. 
Crktatlliht tohgllrttr. 
Dr. 8. ÄäblbtnL Viril. flkb. Leg.«alh. 
v. tfmibt. SirtL «th. Cd. Stg. Satt). 
Ptatb Krb. Lb. Ätg. Salb. 
Dr. Zahlmaun, üanbgrr. Tirtrtor. 
Vinbtabtrg, dgL 
iiahikt, Äammrtgtr. Rath. 
SrtH»trtr. ffllmiltktr. 
Dr. ■cbiOina, 6th. Cb. Pofirath. 
Stroaib. «tb. Cb, Arg. Rath. 
Üötltr. Siaabg«. Tlrrttor. 
Saratdt. Saauattgtr. üiatb. 
2. Disziplinarkammer. 
SrlSbtaL 
8t«?cha?. 5taaU - Prönbtsl ea 
üammttgtr. 
Crtoullihe 3Hil»firttr. 
Rtaatt, Stb. 9ifg. Xalh. 
Dr. 8ritgt. SirtL Ltg. -lach. 
rttomn, Landgtt. Salb: 
Ihiniat, dgL 
SltBvtrtr. Äitglitbtr. 
EichtL Saabgtr. Salb. 
i>amn, Sth. Srg. Rath. 
Ressort des Auswärtigen Amts. 
a. Saiserliche Gesandtschafte». 
(Sie SSnigl. Gesandtschaften bei den deutsche« Bundesstaatm s. Ministerium der auswärtigeu Aiigelegesheiteu.) 
Ttn nil r btztichattt» Stianbtm and Coasala Ifl für ihrtn ÄmtSetiirt die Ersäcktigaag nthrilt oorbtn, bürgntiä giliigt Ebtschlitxaagtn von XraHtbra. N$it6aag6»«it von Dtutichtu «ab 
Echatzztnosita vorzaath»« «ab dir Stbartra. Hkiralhni and ctcrtriiHe bnfdfcta ja bmfenbcK. Xra mit 4= kttiänctm «Sf'aaMtc im» Coaml« in bic gtstttUe (rrai^tigtag jsr Abhörauz 
eoa StBgtn aab Abnahmt ton Eidta nthtilt «otdta. 
Htetetieifihe Rt»»»Iik 
i. t!a Plaui ctaaira. 
Stlgi«. 
6 ras ». HlDtaHrttn. (5rt, SirtL C*#6. 
Salb. JtgL PTtnfe. «aanatrhttr. aafetr 
erdtalL Stioaditr a. btvollm. SKunftn 
*a SräntL 
Sadtr»3tniiä. Ltg. Rath, Stg. ettrtL 
jkaaffiaaan. «gL prtag. £«. Sicata. 
8. HtU. JLgtr-Bä. Nr. 11, y 
Gtsaabich. tCBtoattb. 
Graf e. Hackt, ÄgL ertafe. Major «. 
gL Oka. 5te6t, RUilait-AttachL 
Statt. Sth. rrp. SttteL, Borfichrr d. 
Cwoabtiih. Äunjlrü 
EUo U, PauL Ltg. LaajKK. 
Sreildnu 
Qraf a. Am»-BaLtv. Kgl. iaytr. 
fiämmtrtr, Ltq. Rath. eafetrord. 
yrioiblet a. ttioOrn. SSstjttr za 
Sie bt Jaatiro. 
Frhr. b. Srirfiagtr, Sto. Statt. 
SSa0tt, Hofrotb, Ltg. SoajlifL 
CratreLÄnirol« 
^tnarai, Ruaragaa a. 6e!»edo§. 
t Dn b. Loigie-Shttz, eBfcrordrnlL 
Rpaalttt a. btvolm. SSiailtt j. 
«aatroala. 
T B. Stir, ÄgL prtag. 8aamtrjnaltr, 
i’tfl. €ttrtL 
Gösch. 8th. m>. Statt. Ltg. SanzUil. 
Thilt. 
v. ZzeMoa. Ltg. Saib. aastterbtelL 
ötfoalltt a. dtBolIaL dRirarar ja 
Seatieae. 
Boa dtr Htch. Ltg. Saazllst. 
Chi»«. 
f Dc Frhr.».Htl,kiag.Ltg. Salb. aaßtr- 
etdtalL Stsaadltr B-btoofln. iSictftn 
za Ptkiag. 
tDr. b. PritimJ a. SaSren. Ltg. Statt 
o. Ttichmam, u. Loqi'cht». €«. tiiarta. 
». LÄ-Tiraff. SgL Stotztr flarfirfl 
St. 1, jbt Stsoadtsch. comauab. 
jjtht ». b. Sott. secret Interprite. 
Cordt-, 2. Toliattschtr. 
Ftastlaa. Sch. qp. Ettirt^LtgLaazliA. 
Solaabira. 
t * DcSährfta, 3Ktaiätt,Stjötat a. 
ötn. Ceafal m Segtiä. 
Sepfc, Ltg. ÄoajGtL 
<?»Rarice 
s. tttntraUSlntrila. 
liarmart. 
v. Äidtrlta Latchltr. St6. Ltg. Sack. 
eostrardtalL lUtiiabltr a. btvoll«. 
Rimiltt ja Äoetabagta. 
Gras 9. Laabl - LyKadr - 2rnh. Stg 
StotL 
8. Suifi, ÄgL pttafe. Srtrtnd. a. Z- 
allachitt. 
Arbt. 8. Solhlirch a. Paathta. Pma. 
üinttn. ä la suite ». Ha<. Sgi#. 
Jir. 13, ). «At>aadr'ch. toanaasd. 
Fthr. e. «chiiamtlawaa. Sorsttltn 
6i»il,3Senae-3Ulad|elEL d. Lohaiis 
L Zt Ptltr»barg), s. Rußland. 
Hnocnaat Seh. Hofrotb. Ltg. SanjluL 
Tsoinitanischt ScpaUit 
(. Haiti 
fftaaler o. ?nu 
f. Ptra. 
Ar»akrt!ch. 
6 rar za iUüajtcr. Git, trbL SRilgL t. 
ptra8- Hmtnheait», imfctarbtnlL 
b. btvollm. Setfibofttr ja Pari«. 
o. Btlow-SMataa^LtA Siith.l. Start. 
Sraf ». b. Grotbta. 2. Ltg. Statt. 
Frhr. v. d. Laucktn-Laktmb. 3. bgL 
Dt o.Echvtria, Ltg. Statt (toanaip.) 
v. Sariaf. 5«. Litcla. A la saite !>. 
ikoaaicbD. Ha>. flgt». Är. 17. z. 
4*c:i(t)aTt (Otacuab. 
,lrbr. 8. «ätzkinb. Jiat. prtax. Major 
8. <$ta. 3sat. d. Snart. ShlUair 
ittlast«-. 
5itgtl. liaeilaia z. 2tt. $ariar=S[ttaiSr. 
Hanmrrtörrr. Ho*raih, $<rtthtr b. 
SoAtetie arnjlti 
Donaat. Proa. Siruta. -r. D, Ho'raid, 
I. Deriduhe Aanjt. 
Thirltwana. Hofratb, 2. dgL 
ttrügtr, 3. dgL 
(KrttthtnleBb. 
<5raf 8. Pltvta-Lroaütdt, Ltg. Seih. 
aaßaorbtatL Stieabttr a. tvrillB. 
Sänrln za Aihta. 
B. tilgrin Saliajji. Ltg. Statt. 
Sidrr. Rar, Hefrarh, Ltg. Aanzlist b. 
Tolmtn'chtr. 
Sroibritanaitn e. Zrla»b. 
Graf 8. Harktlb-Vildtakarg. (m, JtgL 
prteg. cMalimtnitt. aaßtrvrbtittL 
a. btselte. Äoüch. ju. Loatoa. 
Grbgmf za Caftcll SabtnhaaftE, Ltg. 
ÄÜ16.1. Statt 
Graf B. Hatzitld SitbtaBaig, 2. IgL 
,Tthr. 8. Siita ja StaaRmr. flgL 
baytr. Äaamrrjanhr. a Statt 
8. CetO. XaL fi*i. Prtal. Siram. i I» 
solle b.jlLSääUSortt Sriltt-Sglt, 
j. SoiidM'l toataioab. 
Arhr. B. üätoBi». ÄgL pttafe. Hoaptia. 
v. gr. tjrm. Stab» Siilit ätiadi#. 
Cotrpa, lietrt l ffapit (n. b. S. t. 
Cbtrn KrtatiL). Mariat-AUachL 
Striui. SirtL Ltg. Ratb. (Bta. Crof. 
dtr Sötiibafl al« lanlB- 
SadbBtrftiaS. jagrtbtilt 
Dr. Stbtr, Borich. Srjt 
etiatnea. 9tb- Hofrath, Barst. b. 
Ponch. ilanjtri. 
Kibia«. Hosralb. 1. Bolich. RoBjGft 
svitt. Äch. ne. Sttr* 2. Sott4- 
XaujtvL 
8. SoiaaeaiR 3. dgL 
Gaattmala 
s. Ctstral-Amtrila. 
Hain aab Tamiaitaaischt Scpabtif. 
Dr. üSi^ebtflt6. titb. Ltg. Satb. 
Liaifttr-Srfidtat in Port an Priarr. 
Slrchtr. Sth. es». Statt, Ltg. ÄMjiüt 
HoabaraS 
f. Central Amerika. 
G** SS-& ~Zl 
v; 
i*V’*
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.