Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

1. %m 
Wustandt 
MHi 
yüiiHfr 
ftittfclHlL UwWf, fpt*. W, \H\vm 
H .Ulf IWHtl, 71 1 L 
Wöfll, tidtl, ^slettialtshn. N 
itf, iu v, S Cfothtdftto. 1K 
Cfsdt, Zifjifi, Nt) Jt*4hJi#aiJr, 11, 
— £nm,w, Lttttolfip., X 4Wh. N> I, 
Wßlirffl», Adüitti, H IfitieWtint 
iir. 12 pL i$ h ?tm, 
— Wutjdrt lUitfw, hVV LchÜ^ttNr. I'! III, 
— wmtdit, 1**1. Mf. ÄW«, N 7t» 
-- Kxtw, Zchrsffff. 0 UWifaMt. :r> 11, l 
«• p. HLirMfillitt, AptSlrkttttt, XV 
Könlgts» VI pL 
ttillftrltl6tA\Cb -ttw.Gtt.AIdih^hdUsllLnl'si 
Vctt-nUiir. <xi IIL 
fttüfic&Mbf, tf., JtirM. Aß« 7.u 
— Ylatdlit, ,3il„ Lq«ci-.gticdrich^^ L'rihctttr 
hr, :y, 
— tt-w^ 0 «tfthfr &Vd III II. III, 
VZukirma««. Hrnnann. Nausm.. Vichirnbg 
^Lbnlus^r. i J, 
OAÜtman«. &\f L^v. Llumenhdla, ühdüone« 
dttkg. 1W. II? pL L?ohrr 
tir, 2V II. 
— Lcphie. LS».. X tttMetettr. U\ 
tifljltittor*, C*<dr, ttotiduler, W tititeta kldy U 
. Ü, (t<l. Vs. 4.171.) f. L'ln«b<i^ L Kohtid 
— Mmpfittfiltr,, Gfrutottttfr#, 
bflitot. i2i il 
— Slspult. i'cntcr.C Slrrdcr «kdn-d2n thttde 
— ItlAlmnhr.* And. r. u. ÄeM 
tadQdV« <> Linicn^ra^e 2! pL E iTfl 
V1L yiM.) 
— iftlbtla, Sinntrm^ XO^ecißfölirdjiH.oTJI 
— Setfoif, iBdtfB^Mntu SXV rirca^<t4(tr. 40 pt 
— Aohannd. «UM. tV^vma, XW flauest N-tn 
Smcn Zict 0 IIL 
Wftitesddrfer * Seaftner, Qwtur Za 
y«Uurf, SW Locher. &) pt tlft IV, IUV 
oiluic: Ur. Mttif, heilste, l. 2 pL ild 
Violas. 177.) ^iib. 0. Haaüe. 
SfiftmrtT AgsrS. tliLoa*u’Uu Vröutin, XXV 
l'aMmir. 17 11. 
— AgneS, 2t5M. £ctr«iitX\VVä*fd,niir. 1711, 
WLKrutH, RobnI. cnfr VUtiamt* SW 
täro&btmnftt.fcO K. 
Vüstrsfcl». Lrlhcl», Srttfä^r^ S Sd»m§er 
fit. 62IL1L 
Vüftrrrhagra. Karl. VLLLib^ Cbailottc«bg 
Änobtlfrbcrüttr. M> II. pL 
— <hTtit Bicrabzich^ X SuaBbatgmir. 27 IV. 
— -Cxtti-, Aieriahr^ X elrdfebstflfnir.tö L 
— Jtsri. XctiSdL, N S?ezhnc4ft«;r. U pL 
— Sriftrid», Zmbtlrr, 8 5&fntrishr. G HJIL 
— Lilhclw. Ferscr. Tcrrdc!hs'. ^dicaitr.'Tll. 
— pct«. XW :fciaNi*tr. 4-U 
— Albert, ftatf^rt, Ätth §chö2ktz<ide, 
sr. 25 pt 
— £mMM, Äsiftbit, S Alls Adrodnr. K> II. L 
— flaggt, iSdatcr, 6bc:lcttcabg, roriif^M 
losusnt. 111 U. L 
— Lugsi'r. Sloartr, ÄubL ikrlicci’i: 2S IL 
— SdurcnsKr^ W kdr>r 3Scc Z,Ü E 6—9. 
j. Hc^sLLL L Linkrchaacn. 
— LouiS. ffifdasil-, S Prmzcrr?:r. Iy9 IV 
— P^crdtd. Lchörrbg^ 2labcarsu6 
Str. 10 IL l 
— Csrl, 34s5su £&czcb$., @c:Hz*:r. 8 IIL 
— CflrL Sirtafllifc^M., 0 ^ümra’tr. 33 K 
— M, ZissicnL. Zchlcs^k, LchLttdesiühIc, 
Gt^tlSrcfit'fört $aai. 
— Flora^rl., PläUcn». (7 ältc ^^scbcaimtr^l 
— Äsca, Fraa. grpr. Sochc-k^cgcNA. SW Äflc« 
SlBißKtfhr. kL IL IL 
— Aazs'le. geb. Scr&dth, Sr»^ «srgli^ 2d?lc£ 
fo/32 L 
V. Siftcnl>»ff, Aar. Dr. phil^ W Laatgra'cL 
fK. 4 pL 
VSKrr. ÖsaL XV 2?£5strä; 30 K Ztbt 
Sa^tii Ä S&f:rr. 
— Äüg2?l, Sri&ralthr^ S ea=?Bc'J’tstx 15 H 
— ’$cultKf, Sd^ SW Arcsbecccs'a. 33 IIL 
Saftmirf, Suifircrst^ Pairtoo, ikzltccz 
i:r. 4 L $. öftr. ^cha!yr L Sriificd. 
Vskrröanh. Carl. S W Äl:c ^srob 
132 IIL f. C. tSanofccrtf» & ScbtL 
— Cttö, li'älftia^ SW ÄIM* ^üsot^r. 132111 
f. (£. Ls'rerkLnh L Zcbz. 
— C. Wasterbarth & Solls, ^i:4Zfna?:r. 
Zrouacr Charidit, S W Älrc^acodw. l t21I.Ul 
lttl IV. ÄM2.) Csrl b. C»o LanerbaNd- 
Sökcrljütt^, (sa^flü, 2K;I&bM^, SW 
16. 
3Sn6rrtfoöfot ÄLgaS, äffi^ricear^ X Lo 
tbringcrir. 50 IL pt 
— X Teaz^n-ftr. 3 H (IcL 
hl 1699.) 
— GatU ZahrL. X Loldracrftr. 20 L 
— tr-, LrLitr, Aird^ (raiimir. Oft 
— 6cil, 3?iiarrr, N ^rcsjbstc Ällcf 31. 
— 2Scr, Zitier, X Ctcrmcrnr. 33 II. pt 
— äSKM, gcK Risch. Seherin, X $cal*tU5<l llL 
SftHt« hW A’41( 
flt4l«piil, l'l, *.V II, L 
tiJftliiieffH, timH, IdNv O VdPa^it im III 
tyftfitieff, tthtbfipi, sVdaiff, Zchö«^s. 
^lariHs il II, IV. 
mm AVIlnfiifi, N ab4a6fM»,7lllHE 
- Sihtrifrt, 0 Äw ChHhife#1# u 
= C, 3(fMfcrttflNf, h<) 5l4iltrtMt, 117, 
- CI.H tlll.hWytü^imdh^ihil pU 'Ub< 
* tx* $#» fiiwK hW ÄSMfftihf, Kl III, 
^n>!( h<) )Mji III, E, 
Minna, -cp' iMfnt, ttrpr 
hiSfthi. Ii:u II, E, 
ttiflfHitfttr, Vachddl. XW 2!<»'!,4 pi 
ÖßfiHhft. Zchuhrri. X Sddihudtt 
Ui 7. 
Vuümann, &>£»*), X ShdHtirtrt 
<11, 10. 
ttfßfmfr E. «^uhth. ?Jc4 t^clixs^f, Vdstshdrrr 
Ui, ki L E 
<8., I. ««fL Jiwßicr (firniß! 
O Ä'difiiiiir. i» IL IIL 
Anna. ,3tl* ÜNeM'iio, W itukshr. ’*7 11 pt 
Wustrach. Vaul, jfcdBtMffl,, SO ^tdi*ik. 4. 
lV*ir, Vvt (>tiieb»3f, X tieaiufiiir, U7. 
Kor. LÄEcrm'H. i. X i«amrci<lr. 2 
tfufirarf, IMfttnUg, W $4u{mt 
irr. 4 pL 
— AtuMidi, 3*ntascn^ SW .10 IV 
-ebdnnc-, ott'csru fmodratn^ X ÄnlUea 
»:r. U\ I. 
— tioaifr. <4tr. Ikdtr-t, SW Akrcii'll. ÜO IL 
— Paul, Wütil^r, SO Äctchmlcrst/iür. h * II 
— vUiitiB.tttia'», Rird^ Hol-pttdinr. \Z 
— titR'i, rtuttdwr, XXV 2tLlngnrt»r. 2. 
— ilaal, Ädtiicr. X c<Mtcednaitr. 47 II. III. 
— titlbdcL °k»'nd<b. c4w*f«, XO Vdnfrfrbcrd« 
«dltftf Äl IL 
— »Udst, tb. %cH«O 3idÄlfarJ« 
«Urt 117 IIL 
— l?Sr- schwer, Trcr!ov. 4?daa{^aifBtpfg. 
Baas'Lalta'ir. H\ 
^obd.12. L^nLibn««'».. S ÄlttdaMacniir. n 
— trtlfcric?, Tischler il, i^nirr, XW Vtinftg 
fer.Jl pL 
— Eraii. ;lifitatcrrrl. S cäicl^tr. 2 I. 
ÄBienic, gcb. Ää^a, iStfiattdci^Mma^ X 
Lt JC 
— Yicfl, crh. ^achS. Fraa, SVehtie, W Sluzt 
fcardcrHr. 4^. 
Skjiisj. Äcfrciin, X vaanwatplr. 12 H, 
— xxfrsi#, ijiL 5dhsrUma, X j^a»nicair. 1« L 
Saftreu, V-, ctaafn, C Uapir. 32 IIL E. (IfL 
L 2-’Ik) in—II. f. 3t. <s. Seil L Ce. 
j‘xisnA 1'srJirr a. Bührsri-., W 
Kftffrffr 'V.<i 
2\\ Sotiia, SO eiv'übrtfc Utcr -T2 L E 
— i^'.lbdaicr, fleb, 2<^arca, 'Ss^ Ärat, 0 
Zncdcrnr. 70 II. 
Voürow. Allcraedcr. ^daikd&u CüürletttskH. 
-e<bic,‘m*:r. 74 IL 
C. Bdasid, X ÄtiviSts-er^rn'rr. o7h. 
— valia6, 5U?bdscr. SW SiUxIniir. 115 pt 
— Schab. Sdiarr, Ssaatltbat^rr 
f:r. 2. E 
— StajS’L Ci-icnitisL, ^ritdnchö^ ^zlirrr 
nr. 76 pt E 
— Silbtla, S ,"vii:nir. R IL nefee 
^criisfT Ükd'd isca * Zetfc;a^nl SiUkla: 
55af:n?a*. 
— Hall. <5anru Priach'arla 
tfbaa?« 178 pt ifehtry ^ntdnL-'clde.) 
Archer d. 0 V*tiacr Sm 1*7 IL 
tza^ar. <>c»aaz. Aa^cK.. PlöyLa'tt, 52fcc* 
Ctrd'^aagain. Csaaltzr. 15a. 
— -alias. Ofcä:ti?N, X Zrraifericofzr. lOpt 
(rnslt ApMolLM.. ,^cdriLv^ Saiva^r. 17. 
— Jjjbcn. Ast-VUr, XO Stbm;r. 22 IL IL 
liidamrfhl^. S<> Srcadtüir. tl 
— 3tl5crt, ÄcstaaiL, Ärrii Chaa^cc. 
— »rrüaj, jXr^aaiL, XW Zagcvnr. 23 IL IL 
— C:te. SathMg, W G^lafu. 33 K. 
Ä.. Äcbtl»biL «pcc. eiL. a. ratzb. Ei^zcbd. 
SO 2?ritsEnr. X* IL 
£a&4, Pnrsrrcr. (5r. LiS:cn.. &ebtahc 2^ 1 
rfCtizczt, 2&imsf:r^ BcryLg^ Äaxajck 
barg. vd-fittr. 13 L 
JlBgri, 2ä,aba1 XO Vrri»rwa!dcr'Lr. 12 pt 
Hago. xüvcu X (?6criacnr. 33 IL IXT 
^a?dr, 2iNSl«B»:r.» X 5<äalfir. 60 IfL 
— Sltsit JinKfia^ Ariedrichstg^ grarftartn 
6£«a"rt 176 IIL ^o^bcv FnrSrich^f.) 
Hcrsdaa. Zrerarcra:^ Scdirrr 
>ir. Tb pt 
Äaric. Xöfima, X Ü?ris 3<tzl 06.67. 
- CW cct-. viürr. SB, SW «tat U/tc 1011.1 - Gnrt $c«itr. XW ailcsatrör. 29. 
 9    >. ■ . > _ — A 5 ■■* 1. ^ t — äf«*Ä?e.le V WltM LjjVah 
Sttltuow, ^ 5a?., w 12. 
V«tge. ^altaff, FeidLt^cr. XO Rrar 
nr. 3 IL 
t?Minr, t' sitititiimtii n i, fktN 
i|*H- a Ad^n^uttun ds öfht« m t4#u*i 
i« h^i Zh^f li, <i(lt4i#! 
Iffihrt 4**l 34^ 
y ÜÄdi^dlr tfl 
W iWfiUi «tigyiidMi, 4j, l2<l, VI, hl* 
59irtMf, All. WlUfeuiiH, NXV Höpifl 
dUfcfVlt, Kl, 
tfttibdf, Ui&aiis I»f jur« Ä<!fireh* so Mjir 
11 pt 
ßfHl6r,V6ü^. .11 
Ciw. t/hdUstt^ds. 
- tVdmirr, X 11» I, 
tilit‘1, M\UHt, W'lM# i») II. 
- Udil, tftieatdlty, X >lfl<idftwn -lg/L K7 p« 
ttts. itid^ie, X Anvdl'S^n'li. 7# pr. 
Äöd»ll, f^dü^dft1, «3tlf^«di% 
fir. 12 II I. 
Wtulkf, SO SlridirnNtdf^lr. *•< IIL 
Ca Hötllrr, S Xk^tut'dAnr. 2- pt 
Aikfiift, NO «dlfa<ir II IV, 
- IlmU ii, fytmnn, XO otf, ^tdul 
liitifHit Öl, f. X Adti«ch Sdrt-l, 
l^vrA. >$da<ei4 S 107 III 
ttflvt Hda^, X Ädri<tt. ||M II. 
>t. MeMfnßM, W 4i pt L!obn W 
21. 
j^ftttdati, tihdiieüftil^, ti&dtlciutt 
batflrt lUcr 11. 
- Udtl, Vdnf». Ält?L ÄtdMiHir. :17 pt E 
- Ätifla^i, v^semeti^u^ Ctditeiunta, 1**1$ 
NimfHzr. 7 I. 
- Albert Ädatvr, LLöae^ S^daftf IN IL 
- (fdtl, RUckvücht. SXV Äi*M*tr. :# pt 
10- 12. 4 li. 
- Hrrmdaa. i{diha«isin!&^ SO Crdafcs^r.IKI 
- ^fcRfacir, 2d?est?da^ NdSf<i 
tiUlfleiir. 2l.t 
~ i'rtie. feUlVdBirr, XO t'dniin^r. 12 2. II 
* Paal, tfebtlsU , SAcncsflfct^r. V\ 
- vdlia#, SXV SVÄci*!r. 1‘* pt 
- Cteadih, 5<tRfi^rc’ir, ti, .li^cdivr, SW 
^Hsiraetnr. UV **\ 2. II. L 
- 'valiaf, SdsnciJMwitr* S *fiias<ii*lr. 1011.11 
- 6ölt «<fcn¥ef, XV <4elt*tr. 41. 
- Psal, 3<äafta.. S UttvK<tr. N»2 IIL 
- 3bZic*. c*«ali5d- 5:«iht. batothr. :i III. 
- 4i‘%la, etmiteg, L:cg!ly. LchUdbsm 
li r 0 K. 
- P^at ^rdplh, Äirtf- AisftfM’tr. 3 I. 
- ttfiibd. Srr.::ae, ^cffipt3c^ Snliaer^r. 102.1 
- Ära, Sap- Ärr-^ Hc:Dd»»'rr. ItH 
S I IL 
*?ö^O jK4itatnr.25 UL 
v. Sttlbme». <xei5, dSajera. W «chsrn 
fir. 14 L 
S*t|«#t».i‘id^tid'.^daseim2f5a^<'4r.5i^ifr 
Äcdaitair. 21b pt 
- tSnbsr. L t^rrcr a. TLaUn'peet, circU^ 
Seifcfahar^ir. 17,. 
- Sldeirbrae. aeb. 2c3ft,t5c^ X Sd^eabargrr 
nr. >; i\: ' 
^Kibfr i^dnattr^ St«jUc. $ItTT&i*tr. 12 E 
Sll;rrh Mnaüdrrp. S ZitÄcsbcSnr..>u. 
Snifc, Rnaheld. t^cbrait, 0 2Srcida<ir. 12II 
\xiraaa. ^Uisriu - 2^iastrcii*c 
jCvrdsvrtVr ‘J IL 
Maltas, vtiaiYUsi» X cstcceaa^rtr. llpt 
- Äaza^. VÄaUka^ S Pria^aür. 100 IL IV 
- RiLdrd. »laanL. S Uibeaur. ?4 L 
- Aadcl^. kcj;a. SO cdiirvdxitt. 10 IL 
- SiüvZa, 5a*o*^L, 2itsrrf»^., 2ctexte. 36. 
- X'csivS Ii'Clrr, <' t*in:fanr. 42 IIL 
- (haitif, i^vca, SO 5:iRrir. 2 IIL 
- S., ."raa. ^ar-lg^L, X 5!äilm:r. 33. 
- yearirtte, Hol;* s- äohlcahklriL, W eü-g 
htYri». 41 IIL 
- eivf, Sabaia, C ÄoMaad^r. 8. 
- äRfiue, Sö.. SO Sern;;dfr:r. 12S 11. III. 
VLrov. Iv- Äüa»aL* SXX >ya*cz 1 L 
(I<L VL t2^.) 
- £-. 5taa'rL. CbürlorLtak^ Fa»22ea^r. 13 L 
(Xti Gbflzt 327.) f. Xcbiab L Säic». 
Lutscher. Ctitc, «öcm^dafssanr, LWRöLcrs 
ilr. 122 IL pt 
- Ser. XßWW 8XX' SScdcranr. 105 IL IL 
- ^ ÄSberia. XO 93 IL 
Lstschig. Äagi:*!, Iag'ähr^ Paalov, ^cr'iacr 
Kr. 102 IIL 
Satfdfle, 2Rcr, CeleaiolrbMd^ Vriy. (Tbcz^t 
nr. 21 pt E a. fir. 106* pt 
- Heianch. XcA^a^f:r^ 0 Jrcrifarter ?l2sr 164. 
- gsfr. Richrcr, Fraa. EiZarrcr: 
KdlriL, Rird'.. HrrQLLaflr. 133 pt 
- ÜHarie, Ls^. Briy. (i^ia^fcHr. 2L 
VursLorff.\v^rutif, itczfsitsx^ WÄstWitn 
sie. 124 L 
Sutigr, Ädr, RrLaaiL. 0 Cariiciftr. 8 L 
Sctd^csnßänng: E: 
— ^xinidi. 2:csny)lat’ffc-, X W Ü ä bed er ti. 3) UI. 
Aöaig- — Vilhrlm. Snla^ GfefirlotUrbg^ Xcgein 
Bez26-3L 
Giceat^accr; IL — Hos; K. = Keller; pt — hartem; (ItL ...)=: Televbos 2fnt a. 3il 
Wmnf« Xitm,hXX XiWiw 
in. 7^ I, 
tinm#. 
w 
- H Älijdn» 
4- II, IL 
l^di, t*84ihi4, hW 4^ IL 
- C^Wdlfr, XV 
- yiNtii» um, o \!4^u ««l, 
- kw, Aai»i^ ,vi y” IL 1 
- tttflft f“ I II, 
H. Hd^<#NK, *t\V ;*» II. IIL 
Mmwn, Mlrtbpitff, hü ^idHtam, Ui* Jf, 
- Üdtt äVdtrf, X SwlfiffilMiiNtiit, 47, 
Ädtsrn, o M IL IIL 
- ^alinl, iltm, vtsö(, 2«hökit»q, ^ohtv;ii<tz- 
frftd^r» ä. 
- yufdiiff, 24^n# 
bda’ffifi^it, \i E 
- tidtl,3dik<?n,tili Vldilfif,äbdti^«^i il 4L 
= t$dtil, X SäuMu, 101 IL IIL 
- ruchlir. SO a^eHN1». 27 II IL 
frttt, 2^AI<i, SO #U *H IV. 
Udtl* il**l«. hXV Mueppdldn^t. ► III. 
Vdtil, 2i<<ttit. S ^t^wdRP1!! in. 
Ättd, #;*U»kbM, Pcthd#. f'ttiäj 
At-nprr. pt, 20 E 
■ <*#ttfcd, SJWaisiKjftf, SO XfdsZvi<fr .> jV' 
- Visite, MoSitttn. vs^Unt3. 5<c$t’ 
bdti^flft^f. 12 pt 
- flagtiftf. ÜW, SO fadUiAr. 3 IL 
y», SXX" SAaitretaid^. II. 
Krttllr. Chr, ArLUttt:» E 
Utt ,w ,v*) y ii. 
-* l$Ndih, Badcr. trbc;!ctifab(U 35. 
- »i«il, tUdft, XO PaLl^dca^rr. 74 IL 
- ^ntadim, H*cif**u XV ÄitKntiffrrUu. 24 l>u 
- X^ncasn, yiietir^ XV Zvamt^r», W 
* Hci«dLv. Ha^UdlU hXV «^o^dcn^'.r. 4v. 
- *£, DganeaddlA. O fldttilic^nr. PJ pt 
- Thecdct Cr^ttv. ««u 4. 
fasp'Jtt* I H UL 
- (£drlf Adhlait»^ 2>Kw. 47. 
— Ä»bclL .Ititrar, SW Üoch^r *%4 pt 
,*\r^ i^diwadtb, Vn$t Zevtir. 47. 
ALtza't («$4<itg, O Oclittdtliflt. 41 IIL 
^*-1 Ndue, X M pt (IfL 
UL 11M) 
— Aolerd. HiiatideifeM, XO t^dfiVdtYB^r. 47. 
QK >tdÄeatc:s, XOtoMt'slÄrtsir. K» U,1K 
— Carl. Äa!«4<r, LharldttcabA« XiSKta^tr. V. 
— Sitfrdaat. SO Snd<rfrn4a<f. IL 
— Hax-, tVtis.*. X Itrtdee^r. ^ IIL 
— ä\\ Adler. X Zsr^aHr. 4 IL 
Ä-aa^t 5tas;fr, cd'cs.'lsj. Ixa^ftrsrgft'if. ZL 
— b«s!d. Äccicr, SW f^asrndaa^r. 22 ILIX' 
— Ätitt Rarrrr. SO <y I. 
jTv-tr^rs. S liaisrhss^NL 30 pt 
Äc^sk, SW Arrdl'Lr. 35 IIL 
Sla^ctt c6acf»^ C SUic c** r^cs*’a^i. 26 pt 
wsdaa, e<tfxt9t0^rc:^n^. 13-iZct 
V1L 42M) 
Itrir, 9d^w!rf, O Sddd'drrt^ir. M 
— Äohat 2&<ssct, X Sdbais^’tr. 9 IL L 
Sllbtrt, cdmifh X (4ai6tv*r. 76 IL 
— <?atus, LckaL»" SO Äri^rbaca^. 139 K. 
bastav. SdtaSFcf!r„ W Sfsc Sitiafdlt» 
iir. £5 IL L 
^vaedas. ecbflhx. XO LdadSberger Äfiw 47. 
— tSilfreisB, S’dhibsam^ O Alamnrir. 67 pt 
Ctlc, IstKi . Chrrlelreabz, Ufcldatinr.l?jLiy9, 
Henaaa«. Xcir?r. ik*aC O VO L 
— a:j2t 2t’dpliT, W Kolz^ir. IL IL 
— Gra'X Xh&sl. XO «Irfl^afn». 43 IL L 
— \xicti6, LLchrer. CbarUltmt^, Zdrdfi» 
caarnr. 51 IL 12. 
— jfyrs-» Lcöcr. HscLde» 
ftr. IK 
^xnacMU S<tla^r» X Xeraidevder^wrr. 66. 
—* (hat!:*, Äa^DdNens. XXX Sulfs^a:. 50. 
fXinra. .rrca, XV LSsenaÄ. 11 IL IIL 
— SlaaL. licdj^ XV SasddL^nrr. ä. 
Ciri^iaf. L?s^ Xnima. X S^avMcrlr. 7. 
— Vaiir. Rreüttr. SXX' Äajha6nr. 5U.L 
— fiaalicc, geb. Äatts, S»-, E^uiNria, X 
Äderte, v? IX' 
Therme, geb, S-^adfc X <5rras* 
tzr. 10 IIL 
Ch. Vs^ XW Ba-delÄ. 43 IL IL 
ÖMttriA. K:ch, 5drtL. O Kerres^r N U. NL 
Seb, 3ewtfc* S^aftacnr^ XXV 2iaic£i. 32. 
fiMliftcrf, SCklö, Glaser, Vrlscrr^ Brsa-e«. 
tarKi'Se^Q 116 pt 
V»tzd»rF. Edgar. Dc med, Sieg. ÄsiS, SSilflL 
d. K2>'crt ^eiaadh. Szdr4, XV LaZLbargcr- 
ftr. 51 IL 
Iov^LSL. sck. Sirtfttrr, Vs^ VrLserktf^ 
SüklB»‘äst 22 L 
Sutcr, Hen-LLS. Dn med^ pr. Arzt. TeL. Cas. 
Siard. SXV Ifltcöertr. 9 pt 6l$—91«. 4—5b 
— Carl. Aarscher. X RLSerftr. 103a, 2. Eirj. UL 
— Eoil. Tchr^iden-ftr^ X VadKr. 34 pt
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.