Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Wledbusch 
- 1010 - 
fM I. 
BlibM*, t@* «kSNkttWtzrrz^ WidelveH 
4chlMf. 1,1 K. 
feHfbf« Paul. ttoPtfrMHU S* v7 II 
— Ctlt, £yHHI, frW vtftNpilr, HO 
#, fiöUtffl, W ftfttaBurtr. Ui, (1*1 
vi. ymi 
— Gtßfl, flUto, X ttajfft. fi# 11. Ui. 
— tUtil. Ä4lfr. X flrtmttttr, 40, 41 V, 
— Alben, Echsjtd» X fctMMtatif I, 
— Vaal, () (^IjtsdUiirr. M II. h 
— «.Vetilfr# XW 
hr, 10, 
— L'tlhil«. rttchlcr. XO ZlUbuHr. R IT |H 
— «„ tkixt, O fttitftri* ftdtihr, 6 H. II. 
— jfrttoö, Pläiint«. X ßtuMfdiltr, In l. 
— ÜttftUllf. Sch reitest, X Äbd*»Kt^hfir 
•= tUuliaf, o<b. xwtiim, Aä'chnlp. X Menü 
Irr. Mu UL 
— ÖilbcJntHf, flfb, fikifcfraA, X £an 
zigcrjir 97 II. 
rrlodr. Wlodobaoh, falten, Shc«ll^ics. 
ctjtcu V fl« fctt SiMlaöfrtlrötff lll \>i 
(ZrLV.awl) 3»h G fr 2H 5lrttfciA i> 
Vitdktzach (i PF. 2b„ itflafa, SO 2Ki4t4fllU& 
fir. 12 L 2—'1*2 I. gtlrtr tilrfrfbtiti, 
ölrtibfr# Jfrtraäfla, Llscnb. Ätb..ChaUott<kbg 
fnttett(vu. :«X 
— Iofc^. Äaurrr, XW £aIjtecMfrftr 2 H. I 
S8icbcbef<b, (Ed^dtcraftr. f. 
auf Zätcbht ioi ir. 
fBitbtdf, 2bfc>cr, Karrart^ X cttftr. 3b III. 
— Lilh^ iVt®, Ä« Lcri^rrltk, rröeig Lda-fct 
i» pl. 
— Hcnva»». E»-r. ^chlächlcrs'rr, 3htM, Tcl 
frrfidf,L Mh. E 
— Äe-vüt, Äfatior, XO IsMLLLtHrr-^lr. 30, 
2. fctL UL 
Vlebelrlb. Rar. Ragnr. Varst. X Cbcrt 
wa!dcri:r. 21 IV 
SHcbctecfi. VctÄharl'. Colorlalv^ Sda- 
2<ltr<3ir*ti$feMg, Zricdnrsu. Kttch^r. 12 pV 
U<L or. 03) 
— Coloakülsh-lg, §w KoL^tr 47. 
Vlcdrholz. ßrictr.ifc, Porücr, SW 7cllcsxi 
fir. 10, 7. Äcfg pt. 
— HmLLL«. ^NLl'cr, SXV Hcrsrür. 2L 
Siebtfr, Ä, 9asatK GUttomcfcg-, €£(**, 
fir. 10. 
— Ätelp-. fttivSctzz., X Lrrclir«s:r. 18 1 
4-e. 
— Äs42*t. 2<6lädt*r, Sfctf* RiLardnr. 22. 
— SSil^la, ZuLsnr^^ ÄtriL EsicisL 70. 
— Sksltae, äs»* Rixd', ÄiteSti. 2L 
Slcbcfiab, Aarcitat. geb. £d^i> Ls^ Sto:- 
**am.  ien.iv 
Sirtnamut R» tu Cfll^si&is s-Gigiame, 
5a!r. crrc. X Vsnücrstr. 8 L 
— (hart. Sadi Äi«*^ W Ksyln^r. 3 TV. 
— SiIEkIm, Äafs.Vr. 0 2?lzy.rr:^iltrr 23 UL 
— Äfcclp, X 2:ci:i=cntr- 52 IT. 
— CbiL ä»p:i&cr, XO ä&Mirsfrsrgttiir. 23 IX 
— Stlfads*. iirtstfr, PüÄs». ^lora'rr. 39. 
— GffltU KllchörLL, VLL.s. e. ‘EajcrirczrL, C 
^'LdersaÜflL. 13, L. 1L Bohr. S PnsztL 
fir. 42. 
— V, 6e!s3UÜ?St4- S Trc^csöaL*rr. 50 pt. 
— <5arl (ScztuoT, X STaUcsaiit. 24 I 
— 2Sar, Dn phil- XW Cerolb^csfe. 50. 
— oult2&. Cifrakiar6at^ O ÄcNr^ot^cntr. 6l 
— SiUxta, Ivrtntpcfcta^ X CLsnserür. 2S IL 
— C^aart>, ^rtsfrnbfi- SO fi,rt5cls*tr. 7. 
— Geits, W FncdnÄlr. lbi, ^BsveriL 
>‘M26™. (XcL L 1934 ) 
— I, XO Jyrisicrir. 67. 
— SJoBi?, <Str. S«b:L X 2V{fcrtrriir- 35 L 
— GtirL ^rerfrasiSM, XXV CtrL^Llrrtzr. B. 
— Ensm. Sartitr, SW Fn^tsnr. 6 H. IV 
— Äalwlf, (Särtirr, SO Sdätfrib. 44 H. UL 
— (üa^cv, /xnbdeZL, ÄrrLr., ÄamSctSa. 117 
IL E 
— RuSürd. X Zc5$i»cfir. 3.4 IL IIL 
— IohLSLtS. Imrer^. CLsr!s:rk2L^. Ässtitr. 31 
UL 1-2. 
— A. Wiedeaumn L Co~ Fabrik u. 
Waareah»us fttr Kantinen-ArtikeL 
rette nad Oele. G. m. b. L» XW 
Ermmtr. 4. (TtL IL U2<1 10—12. Arbi- 
tag otr Ritts. VorftarL H. Mrl-braer, Prs. 
canä Ä Aoldt. 
— SfcclF. ÄcsfaL, N Gsrle-Ä. 1 IL 
— Paul. Ädrst. XW Calvöchr. 2la UL 
— Lackrrrr. X VoyEtr. 2s PC 
— Geerg. Locesorivführ^ CbarlotttLbL, ^czld 
tMcanL 9 IL 
— A-gstz. Sdrt, X Lerxbrgv. 2 H. V 
— Aeg^ Stfilo; ShrbL SKckardstr. 78. 
— StT^da, Rrhl» c. Scdef^M» W Holp 
fer.52 K 
— HturriL. Ssnfrr. 52nr--Sft5fnff#, LrLberftr.SL 
— Rsx. Äaftfcr; XW €l«tsikTfe 21 UL 
— SiU tlra. Porürr, XW MücKr. SS DL 
— Älers, 0 SLch:hsf»ür. LL . 
WUimtnn Mr^r-. s^iNerkw. <1$^? 
uikMN. i.vi r. 
— <SN*it W iiiMm, 27 M t 
tf4tt X <il II, 
l?h?4tfr. X «JrimMi \f* II. IL 
IUiiI, f*UFct, 8 £u«<4»k»<M?t & IV 
— sie», $4nisfe SW 71 
flusifl, t bW cy$^$viha 
h 70 K, 
-» ^«4n# "II; 
t. X II* lll. 
— t!„ S4ülNNnff AUil 
— SSa! Lcht.d»^irr Wf \a*uti« ?i4!rHr tu K 
=** fiutxls, X 1« II, J 
— ti» i4Ki v. sti<I 1 iSMl t$itt 
IBffHftiAid, SVV 11 ) 
(td VI. ^*i>2 I 
— jfrttfifo, VUnt J2iiti<?$r, i^ata 
IdmkaWÄ, Ä’di*fTtbdln<n |0 I E 
— ,m» Lkpctlt U\ L 
— (iteanN 7 IIL 
— O ZV 3 f?U 1 
* RdiL W h* 
“ Tü, lUdlifi. C VlsUMlt. I •! II i*1 
Kr. VVt. 
— Örstf, Äctrr, X .'IcKtrrhnart^r 4 IV 
— Qifcft, L<bcr. X Echwrti i'rr Zu IV 
— ytIMa, Vnrskr, M) Äct^idrt^it 4*i IV 
— $drfe4Y?»^ Pa^basMji. X 
— ÄMar, ^MS, hO VaHractnr 4 UL 
Ätttr, ßfb CHf. 3«a. Ft,<nni«. XO v«t 
cas-ftr. S) III. 
— SSdttasRt a Ü^atlsiff, (Vdfts. W Ks^-v 
H:ar;^:r 13, (SdtUßb, I. 
— OMdiVL, Ro-imvet». (' «rwnt. 2 IL 
ftaca, Jübcjta. 0 RtdUzmu ZL 
CfcstiNt, Sti. ScbfHn, h<) 7 IV 
— IklKKt^rtMürtfxdi^e/hS^ßnttvfcAart^ijCl 
Wckbi Stiftaus) 
— Lv, YnMttftf. X CidaiftBu^fitir. 7 II. 
— Äcttltrtt, W 7 I. 
— Ärrs. srb. Lchsidt. tic^X ^?fashr.l7ILl\ 
ÄSKAÜL, S»- >VV 30 
Skttfea, ord. Splrü^usrr, 2rs, XW bcr^rrL 
fst. 11 UL 
Cfen^ÄSf.gsS. Lacht »arb. 2^Tvm'ü l’UI 
Bs, XW C« U. IV 
— (hrauuefS V^S. 4?a,(iyCflj:ira^. c!sr. 
pann YU| v IV 
Ääihi.V. S»„ SO Stritrarn. 151 
Rs^ao. Sa, W Pa3üö^r. ^ IL pt. 
— Ulttfr. ßcb. Hasard. Sr» SO S?ös5cssd 
fer.6S IIL 
Sitfctmricr. Saga^c fträ^inbMju X <Sctifr 
ftr. IM. 
tSirbmrtttr. f'crL S*f^tr:r^ X Sltfrint. 1231. 
— äiti-ar, Bar. ScäkU XW Ssfcrtont. 44i. 
— Jtnp, (tafcrtu XO i'arMh>:«arr Sfllf# 4x 
— Ätolf. vasM^s« X ^rr.carai^nr. 2. 
— ÄabeirK ftcsfn. XW ^saiftr 3 III. 
— <?a*iax ÄrMcinrr, X öbiL»cff:r l IV 4—5 
— Tdcod^r. Änirrb, X Ir.'.'^r 4*>a IV 
— Stibflatat. (harslEia^ 5tnau!f^% e*«z 
ttvivrtL lstj IL |*L E 
— Äajsiir, g<K. ZcS.HLLdcltkr, X *n*iiir.40pt 
LicLnsvth CciI,SfKt^:rjr, XO^rrtdrair^LIV 
Slrbcateecr, Gro^g. Sutc2«t^ SO Srarjsl 
fx 14 IL L 
SirbteM, Gßfc®, XW Sal2<sf<r 
hx 2—4 pL 
— ÜLLdw^ 0 fin^Qftnr. 5. 
— Geil RrlLchbl^ 0 vchrcri^ir 44 
Sirbcabd*, (tcri, Guirro^M^^ SW g^rri? 
ür. 2J pt 
— One, iytüeu. SW Ar^^ünLr. 21 
SttbcebcrR, äxfirtia, Lihr«. XO ^csH>cn;n 
Stil* 141 IIL 
Sirbmbeb«, Zrv-crike. ÄäferKc. 0 ^ra6Ar.«X 
Sicbaiftto» P>. Her. Srncr, E^aagaM. 
Äassi« Stcvtusr. 2 IL i^rrsfscü) 
— Lgsck, gcB. Echsartz» seu Se» Kerb, W 
Lachcn'L 14 IIL 
SfdatlttH E, ftÄJn^rr. XO finikb* 
fit 17 H. L 
(tmsiiM, Bich-nuLcr. X Ctretcher^r. 59. 
— Itsr. HDLtticL, 0 :Pn*li3fiftr: 2 IV 
Strammt, flosfst, S ftdkB-Ufrr 34, ^ixttsk. 
— Psal. Jtara* X Tslrrtzr. 14. 
— $cal XW da Gtrrae 7 IIL 
— SS, eeufftr, SO Lonta?«rrr. 17 R UL 
(Tort LchsxL, ChsrleUrsbA, S$te«5^crfri- 
ftr. 13 IL U. 
Viebea-«fL.HcnaüL2.BachkrLLrr. S Sotv^cc^ 
fir. I6H.IL 
— EsU.Duch» tt. Äaiähstfmi, S Xrat vecei* 
fer. 1& 
— SdMa, ßatoerr, SO toelBcstfc 19 L 
Brricharb, Schloß«. XO<F<«aitafSzftiäLo3ILK 
sr-x. «Laci-maftr^X Cch»!;«dordr. 14 IL 
Ps-l. Stisdbdefcr. f. (x. 8 Xtdrrsr. 2 m. 
Sari, Lchsdssftr«, 0€itt!sär SUtc 16 pt 
ttlrbmrtrl «4,1, w s IV 
« ^uM«, Ihh^v S Sri43m#NiV# ^7 
t^IrbfNfcr v##^» 8W MS'E nuw* 
in, «1 II, 
6Mfbf«*riii, ,w,nh 
I Ui. 
IvtäM Stl II lll, 
v'lk-l« I*ti4in^4<t X tMinwifif li |\ 
ÄIML hW sfT, 
O liefst*1# fcft J, 
tiUiefr*i#f l‘ ^ifltyr Zt 
SC4#ui X 13 1 
stti« 3Ni4n \\ V. 
f4*uh8to^i, V ?iti*4Uttx*U ||«o|| 1 
%iiu, X 
2 I 
eil"»,, nw. hW 2 II IV 
Lieber« $4i-64^t, u 1^ II, l 
fiUrbfruff, Krchsrd. 54iilf#. X ll N 
rr^Ur 8 |*^h» 4 
<$i4id, 1 {tMiUif, >W 4 II 
Sirbfrcri IT#. $$* $tnh t»6firtn,ftf<5ui &U 
y. SfrUtid’tftL > ^ährti4t 2?* I (2ri 
IV v*t* | P<i« k'fhr.ft: 
SlrUlWfl. 8s#ü% yaHibfjtÄ', V^fül A 
«^shu^J 4 
t», 0 Üxwtii- V\ IV 
8lfb«t»U 3pt 
ßfc. rt<a*c. 8 I'uitfra^s IL 
CtfFtA?, Rtm^Ädlft, W t^Uiuirj, 47 I 
$5dft, X Ȁ II. I\ 
er, 0 9. Xsftlrfl««! * 5twld v^Lck^r 
ÜL-rc- VAarr itiRKi&I « asiÄslj'Usntrt: 
ÄbM * Z4<d -- fr 
Riif-L gtslh ^aürrctrl 3^crt-art5 
LLK-.iÄa«- vwGjkztatHiz^ p-r.H «w-tfLSs 
itet-in:. EuÄlz^s. «$r4n. ;>t«a s «UI 
iMfli«, v 6nai*f ?4nl>rt 
It-ehiliä^rtua 2toe o ßlsi 3d^ljt Ös^rra 
SbtÄ$i<tfirt hW StiUnn Mft a L (Zd 
IV W«7 I Sfia. III. 
(tiicü. EAtj'ffr, ailrucai-j, 
ftr. 10 UL 
ftttfhtd. $4rf*Ärr, QThstifti^it ?. Ä«*iapj 
ür. y IL IIL 
Viebcrtzslr. Q*tt& tf¥d^fs, W Kf« 2?l: 
UtVihrtr. 2. 
SiAmsaaE. Lħr. S Uito^tr 8> 
8M(, ,3<Zhpfi^t XW A4 &» 
- CEssit M> ’SSäfsifs^r. CI V. 
Hags. ftis^o. XO tfiirtara KC IV 
- InssL Ksa^ar, S T*cs U^r 94 IIL 
— ^Oll X &S3PBtIjp*^ 11 IV 
IrLraL. Hsp&u XO 9 IV 
L. Vf^n. Cifirijacrlj, «41^. ÄS 111 
— R-erl». Sfhtr sl Crstsa5^ irO Sitrn 
Ea UIIL 
JU Sfhfr, C$sslci:ttjvg^ «tcSftr. 2. 
£WtX NLzrür 2«t. S SJfrt^ 7 UI 
4-Ä 
J?wfK4, Criät^ cl €t. Äwid t ^ 
St&tt; SO B»rr 44 IIL 
SWba. 5lLch 6. Z„ A«Vj 
assf m vi 
0«*$# StcsUfi. 8 7 L E 6-9 
?«M. <-atiloo^*^ X ^crata; 2^ pt D-Lr. 
XW oftcir^rrar. 7* IL L 
— Ga-rr. ££lt»cv. X crtrrarrtwr 7^ I\ 
^ cÄlef«, SO efutsl^a. 2) IV 
— (v«n4, €-^t£cawr, <5r taftinl. «rez^Hrr 
Cito, Ute, SO 21 UL 
Sxsitc, ^twsna. i?0 &istt5l^i.2L 
CatfL. Ss, XO SiMfa. 10 IL 
— ^esnefif. grb. Ärtirto, 55», SO G«?is 
fcr. s n; 
— SaaM, eÄtoV, Zc::zt<k £»4ic\ 
E^Utmir. 23 X. 
Sitboi^tifhtik, jaag^rTO, 
¥s3b«W Hsst IL 
SfcbctfAcC 3L, ßit, 52£bais, C SsaIus 
ftr. 10 IIL 
Sitbtrgä. Sistol 554rns^, S 
Ür. r*i 
ISailit StL,€^a^S%S^t6. 
SirbmHlbL gt6. e^stfl» S», O IsVatt 
tzrLILL 
Strbovtlb. Sa, K»iwis, S Jawlfe. 1 IV 
Sirbfrib, lllitia, Gtcy^w«. X 
&2<c 118L 
fiiebbift. ftnt tocX t«r- s. ÜtUsIeL, XW 
HLvM«Ttttzr. 21 25 UL 
Sltbidt. GnA. ^öMisu X ^dtkvÄ. 112«. 
Frsaz. bstttzc 
fcr. 47. 
Sonette, T^rsmeL. XO Äaikrkt.55 HJV 
Siebtft, 9ntnh, 3dU Lchsrrd, 6 $Nst 
Ix 45 BL IV 
Slrbigtr, 99er. fi^see O @sbts«fa 12 U 
«oval. S£?ttia, 3br^€68d^af^ Sii- 
rasrLftr. 33. E 
O»t. ü r4l4.il,  %0 müw&t.. Äl* 
W«, fi ?l4w . 7 II Ist 
Ur$m, N<i äu IIL 
#4«»U |i*. 
St |<# 
5Jv, 
Itfisbilii XO ä^jNS» 
** m IL iv, 
tNifUii#, tm. Ck 
U III 
6F4fbw4ie, Aun, 
^ 1.34. |:a 
t*tw, W I*«- f*- 
i^4it i: Tuwtu-fiy g| II» 
C**4t, <> tos 52:1» lit 
«r.r H Wji 
«Mt«. NW H.MM m II IIL 
ttNfNur, Mch»»!'. J*fiL 
! Yr^twt 4 
<> MDkS^^K^Ä. l*|L 
WlUairlgiltam, 
Wfr^tort^ti, Kfo llil VLML) M» 
5ßyu>«ut P-. 6/mt- 
ffifhiiii S4n;t«, X jN'ttWS* 
^2 77 lll* 
6Mfberr, OiR'*toki.45}< J^iw, 
*<*fit, r t^ti»6Wä. sr IL 
Mtfitn, X 54dutM*isttt. 4| II, L 
3-iUüt', iNiikt. W IHZ IIL 
^»rchumi^u, W Äe t. S-ijchiL» 
ht4< G K> 
Ä.*wf, «StvntrMf, XO |&. 
SMfN», Ctti ÄkHö«x XO ÄLUdttvtMM:. 15k 
ÄispJ1. Ä*4*#artii«^r» H 
fei <n IL 
-X tetta; Iir« rt. E 
I?iI'JMüä. X ^iritiiuMitt. & 
«1«& X Ihmte- 14 }>L E 
6?irbe»ItM. L 
^utetiU, Cti». X fü%|km 
«tre *Zi IL L 
Är£.SiT. iSw 
6tr m UL 
tilrb»*!*. ße$t Ttitm. X <£&Hvmx& 
kx 24 IV 
Sidii«, Gv^rr. Sirfüct, O -SEiih-mfet. 2Z 11 
£4wrilreäw <i <k.r. Z4Li^Lri«^r. 1(9, 
ßMteeab 1 c. öiaauK 
— 5fiNurtr. c. 5Esfm» öW LLrovvr» 
«. M IL lii. 
— L5ruur. SrLUiLrül. O $^6ä<di6x,^%. 39 L 
— üSnävhM, W Kmr Säart4cU«fat. SÄ L 
C Äait«f L 
— SF-tai. S^cr;!^ 
H UL 
— §*r. mtiilv. SMt» 
fcr. 10 IL 
— t», C^rtawsfhL &4U X fCftcatnrfea-, 72 L 
— Ä. X ä&Ä. s&. f-4. L 
— Jjuä*. Tvnitei, ÄäH, “50 |C 
— tstniRjt, Hcr^chs^L. JicMK, XW Siamhe^rt» 
<öl tS IL L 
— Suli, Xtxin. S L4. 
— Ker. 5<f!Pxr, gmdfittia: 
Ctvee'W 41 IL 
— ^sks». CböltCrt^ß., 
fei H IL pl. 
— f&lMx. «iharr, XW Luv^rs'rr. 13 IL IQL 
- UnA. tikri$tto<£gfc*., hW ^T%kmcr» 
fcr. > IL 
- L. tiomtrHri. W Psn^rr ^let 3 IL IIL 
- «ä.1 IUrkL 1Sp«cu XW tttoom. U UL 
- äapA,jÄ(tjlci|LZinuC HÄL.b.V'Lchider.k 2. 
— Glsarr, ftesfau, tttatatatHu LavrjL SX 
— feil, iIäx*«.* 
g^arm Si 
üs$a, liatfsß, X T-MtsiFrna1. M IV 
lUo^a« triösastM f‘«65*»cKies* 
fer.54DL 
Ä, Ääc^ä, XO 3C<TM^<*m. L 
— ÄxX tefaa, 5«H. ottis. >>ärtct, S fiia* 
{ccrac. tvZ IL S-3, S-7. 
— Cteet, ibSte, X Qtaf crfec. 24lu 
SUHn. ÄsatfW, X füMak 47a pt 
— 2$sl toctciK X Äifl#eifttL 21IX 
Hrso, fetnasüiffilCw O ^L«rAtt«HSÄr. 2L 
Süb, Sttirr, SO ^«Ktrfer 2L 
— S&5sA. Stsara; Lr^r. Sba^t. 4, 
— E&iac, PsL. ffceaa, X «L 
— Su&da. f^L Cr-MH-r «l Z, X SLcse 
33. 
— T'Ä^tK- SdsiäZwc^r, SW Herr» 
fer. 4. 
— HcrrvL. $ntät X S«|ttte*rÄ 25 L 
— C«L ft&ssaL* XW 94 PL 
^fsxi, Sarfxr; O LLrzcSL. 39 L E - 
SkLerd. SLsLrLes, X eamam>crK j83 XL 
^at «tiäft. X 1 V. 
Illphükckrß^Lrz: S, <tf, ö, 0f, 2, sc m4 a. o, a Z. Mschlrr h!a!rr Ää^r; SiKrr Kalrr Rrfrr, HcErr Halft 2väfd x)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.