Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Wnquer 
— I565 — 
Wngner 
Shell I. 
!BJ#nncr, Sliigiift, Slialicrteg., XO SHiisdjlitgflr.8. 
— (Sugcn, GljMlotteiil'fl, Saiitfvl- 
iimmiflv. In IV 
— SKnf, Bildhauer, illitdf., ileigsir 110 II. 
— Cäsar, IMiTMjaiiet, SO Lübbeiictflt.30. 
— Cifnr, HjlMjnucr, Rirdf., tMlugbaliiiilr. 29. :iO 
— litdj., Vildh., \V Uuitüiitcntaimn 2.11 H. llf. 
— 9iok,öilMiauer,OS(mSdi(cnsdiciiBal)itliaf3iA’ 
— Muh., illilMjauer, U!ni>f., Miicics'fdflr. .‘Ist 1. 
— Sllbett, i)oi)l56iin., Ü'oiling iHutttnielc.bg., 
Siöpcititfi'r Gijauiiee, itiagnei'idjce Huhu?. 
— .Hermann, Böttcher, N Rriiiiiertiiti\ 10 lf, I. 
— Theodor, äonrfjci, N s'iiuleiiin. :!0. 
— Ctormim, Brauer n. üticrlicisiM, X ('iriebeiiolU' 
Ilr. ls K. 
— Johanne#, Umitei. X Schwebtet ilr. sio J. 
— SiJoIfflnitfi, Trauer, S\V ÄrnMftr. 17 lf. 
— Kiitiliitt, itivu'fir, S Wiitdiiucrflr. SO. 
— Witifnu, ilrirftr, SW (tleiiibeeienstr. 20 H. II. 
— H, Briestr, XV Sldjeubadiilr. t III. 
— Jof|, Üriefti, X Herum. I'l. 
— 5i)ö, Siitftr, XV Äoilcniwfttr. 4 I. 
— Vorn?, Britftr, Gharloitenbg, ötiiiuilr. 18 pt 
— F. 23, ilron;rii)6ein6ett, Gteelr. Lidit- u. 
.'traft.Slul., W Siolircititr. 15 lf. 
— »5mihtim,yuiimcitmmsii.,2cmt>til)i’f,‘5crlittcr< 
str. III!) ir.I. 
— August, Buchbind.. XO Sctmiaflt. 7 III. 
— (fml, Üitchbinb, SXX' Seilt Slllmucestr. 5 II. 
— Ferdinand, Bttlhbindtnstt., (1 Ftscherstr. 7 Ist. 
— Philipp. Buchbind., X SroiiiemüttSeistr. 121 
— SHdi, Bndibind, S SrcsSoiitrftr. 57. 
— Alb., SJudjtirntf., X Rfimisliciqevtr. 07. 
— Fedor, Buchdruck., AV Pallasnr 4 III. 
— Karl, Bnchdnttk., X\V Sftp!jan>tr. 14 II. IL 
— SRof, Buchdruck., X Brnnncnsir. 1«, Poit. 5. 
— &il(jclm, Buchdiuck., SdMiiebg, fH'lienfneti 
l'crgflr. IV,. 
— I- .'5, Buch- » Sletitiiriicfem, L'itljoqraplj. 
Slitft., Güiiloßüdicrfbrf, U Joadimtflr. 0 II. I 
— !yii(;, Hiidihalf, X Siclitrin. 27 III. 
— Geoig, Buchhalt, X Dnndeisir. 71. 
— Paul, Bnchhalt., X Sanvgnitr. 91 IV. 
-- Üi'm-S, Bndihdl., S Bcctflifli. 11. 
— Fricdridi, Buffetier, O Audicaour. 11 II. 
— tiiifiab, $ui. «Tust., X" Beigftr. 65. 
— Frrtz, Bur. Dirn., Borhag. Ruininelsog, 
.'trtutuv. 2 I. 
— Wilhelm, Bur. Bmftcli., 35ilim-56f, Nhtand 
fir. 127 II s. 
— Johanneo L.,Butierhdtg, Gbatloitenbg., Peüa- 
lozzism 33 pt. 
— Fritz, cLluI.tIio»I.,Schöi!ebq, Kaiser Friedricki 
fit. 5 II. I. 
— A., Gigarmisbit, X Sdiiilseltimncriti:. 18.1 pt. 
— ('), Gigarrmrbrf, SO itöpcitutcritr. 79 pt 
Wohn. Sir. 1UO 115. 
— Slip, Cigarrcnibrk, SO üSieiteritr. 27 UL 
— FriC, GigarteubMg, AV Marlgrafenstr. 61a. 
05 pt. (XcL I. 1800.) 
— Osw, Gigarrentol., Rixds., Sleinmccilr. 39 pt. 
— Paus; Gigarmilidlg. SO itöpci:i(frrftr. 49 pt. 
— Paul, Gigatrcnhdt., AV Sdiiucriitfir. 4. 
— Ri'chard.Cigarrcuhdl., XO tirorgmlitdjflr. 39pt 
(2cf. A'U. 3509). "Sohn. XO Lietzuiaunstr. 211 
— Stramm:, (ifjtmücr, VT SSinlcrfrlbtfit. 30a. 
— Emil, Giicfair, SO Llalitzcrfir. 011H. 
— 51, Coloiiialwhdlg, Srtul'cn, Trogcu u. Tc 
itilfal., X 5laigarbtrftr. 73. (2cl. IIL 291.'!.) 
— Friedrich, Colouialwlidl-, S Priiiyifnuiriiflr.22. 
— Mar, Golonmli», Temprlhof, Scrliitnitr: 112 
und ilr. 40 pt. (Itl. 2p. .09.) u. Sorfilr 44 pt 
— Paul, Colonial-u. Tclicatcfjwhdlg, AV Hohen- 
joflcrnfir. 14 K. (ZcL IX. üGC1*.) 
— Franz, Gompoiiift, X Wöhlcnslr. 20 1 
— 2»ha,!»r-k-,-Co»ipt»iriii, 0 Frankfuricr 3ll(ccr>2. 
— J. Wagner, Coufcct. f. Herrcnqardcr., 'X 
' Chauffeestr. 2o. (Tcl. UL 2054) Cmi6. Ful. 
läuft Wagner. ‘ 
— Wciidel,Coiifcct.Mnal>c!l-Gardcr,XO Mchcn- 
waldcrstr. 11b IIL " 
— P., Confcrvatorinm f. alle Fächer S. Musik, 
tttfjäncbii., Hauplstr. O'I, ülltt i Botanifdicn 
Karten. 9—10, 0—7. ' - 
— Stars, Comrol.. XXV 'lirrdomin. 35 Ht 
— 2lsoi-3, Gnrn. Beamt., X\V ÜsilSnadctilr. 12. 
—'SliKpift,'itBiidjdcrfenmir., Iehlcnd', Neuc- 
flr. 2S L E 
— H., Taiydeckcr.'X SsiiquMtr. 89’ H. pt.' 
— TheoLal>!, Tecorat. Maler, X äiöljlrflftr. 17. 
—''JloCcrt, Diälar, XW' BtcrabtfU-. IV. TC' 
—' Fraitz, Diener, \V Sigi?nmtibiir. G-IL UL 
— Friedrich, Diener, X\V" iiarlstr. 14 1 
—^Friddrilii, Diicclor ir. Ob. Ingen.) SdjönSg^ 
Äielandstr. 36 II. (Posibez. Friedeimu.) ^Tcl 
‘Fr. 59.) $iir. XW T oro ifi ccnjfr/t«. 66. j^cl.) 
— ilitis; Ji„ Direkt. «. Prem.' Licnk. a. Sf, "AV 
Kaiserin Angnstastr. 73. f. Wagner & (so. 
— Zludolf, Dr. phiV; XAV Bachstr. lä, Gaiienh. 
— Albert, Drechsler, 0 Weideuweg 90.'11 
— äSilljv Siechsler, 0 Am Oslöchichofe 0 I.' 
— Anton, Dreher, X Mmlerstr. 32 H. II. 
— (5H, Dreher, XW Rostoderstr. 44 III,1' 
iSJnstiicr, aildjmh, Sreljeimiir., X Mfillcdir. 7. 
— (Siul 5lii|iu(l, Stontiitlbl, N Wülll l'ionbil 122 
pf- Äolui. Sir. JL’t IV 
— Riithidi, Troschk. Jlitlfri;, ,S Dieffenbach 
lir. 37 II. I. 
— Will-, Troichk. ttulidj, X Vicfeiifli. llu III. 
— Arnold, (SifltiiUjiiiii, (£i)>\r(olltn6q, (inner' 
fir. 25. E. 
— (r„ (rliiriilljftm, X Schuiebtoifu. 41. E. 
— Otto, liifnib. Beaml., X P'lnqilr. 9 I. 
— k'ifenb. Beaml, SO illimboifir. 3. 
- ütufliifl, GifcitO. Belr. £ctr. «. 2.,0Fumt 
flutet Ällcc 101 II. 
— Michael, (iiieiib. jliemfn, PniifjU', Bielime 
ilr. 01 111. 
— (iiiiil, (fiftnb. Slal. Sl'fi'l., N Wolqafieiklr. 12. 
— E. Wagner, (iifeiiwl|fl,.SO Sfalihttfir.l.iT 
]il. ii. 8 SrMdtnrtflr. 27 pt. Inh. Irroalb 
Magnev, Liohii. SO Ruch^iberneisii. 11 lf. 
— Bruno, IV,cli. Gtped. 2 m: ii. Galeiilat. i.SlcichS- 
Marine Amt, Lchönebq, Lponholzitr. 11 IIL 
(PoflCtj. Fnedeuan.) 
— I.. Fabik., SO Äidjuellitdjfir. 17. siehe 
Waqncr & Jaeobi,. 
Gmil, Fabrlarb, Briv. Trisiür. 1"). 
Friedrich, ftflbnfart'.,Gljoilotlutbß.,Sall|'ir.iy. 
August, Fütbcr, 0 Airaiit'ir 17 II. II. 
Gart, Färber, 0 slrouliii. 17 IV 
— Gdinund, Feldw i. d. «chlofigarde Gomp, (' 
Hinter dem GieschauS :> II. pt. 
— Hcrin, Feldw, XW Lal;wedelerfir. 10 III. 
— !!(., Fleiichbeichanei, 0 Stigacrftr. 2 11. 
— i.Ut'., Fomur, XW Siromür. .T! III. 
— Eduard, Former, X Lwincmundetslr. 71 I. 
— Wagner & Dünnebell, Fraiserei, XO 
Wr. Franisiirleistr. bfi. (Irl. A’Is. 1437.) Jnh 
Rickiard Wagner u. Garl Tnnneöeil. 
— Üidjiird, Fmiirreibrf, XO Wr. Fianlsurter 
fir. 49 II. f L-agucr & Dünuebeil. 
— ('), Fitsjrjcidi f. 'JKcljl u. Weticidc, X Iicodow 
fir. 14 pt. (Jel. III. 820«.) 
— Georg, Friseur, SW Fiiesennr. 14. 
Nachs., G, Fuhrl,. X ikaiiauien illloe 21 IZcl 
III. 1.380.) jnh. Äd. Bolle. 
— Franz, Fnhrh., SW Alerandnnenitr. 10S II. 
— Franz. Fuhih.. Rirdi., Berliuerftr. 15. 
— Sllbcrt, Fiitlmivlr .SWSmiitmuntr. 12—14 p(. 
Gnil, Gärtner, SO Tlalidemr. 30a I. 
<?., Fabrikation v. rohen Ea^glülilicht 
Äiümpseii, XO Lilütenberqerfir. 20. 
Augnft, Eaftw, XW Sieitdnfcrfu. 21 pt. 
G., Äaniv., X Jnvalidenflr. 110. 
— Gustav, Gasiw.,Ob.Ld>ineweide,Edifonsir.üpt. 
Sofcpfi, <'jiiüra.,S Wliodiiir. 1 :!a. (2cI.IX.Cj71.) 
L., ©it'lw., Gharlottenbq, Spreeftr. 29 pt. 
Richard, ldastw, W Bntowflr. 101 pt. 
Samuel, Qiaftm, C Zoachimili. 201. E (Tc!. 
III. 2258.) 
Th., Gen. Aqcnt, Gi.Lichters., M>ttelftr.2pt. E 
(Sei. Lichters. 121.) 
Adolf, Kansm.. Geschäft-bücher - Lager, 8 
Prinzeustr. 04 I. (Zcl. IV. .82.) 
— Adolf Wagner, vilanzaold- u. Farben 
Erportgesch., W Würzburgfir. 2 I. (Ie(. 
IX. 5395.) Filii. Adolf Wagner. —11. 
Gnmmirl, ElaserinUr., AV AluenSlcScnitr. 2 K. 
— C'>, Glafernistr. f. Kunst u. Industrie, SO 
Söpcniäcriti. 44 IL pt. 
H., Klascrmiir., Steglitz, Albiechtür. 10 H. pt 
Herniann, Elasmustr.. Gharlottcnbg., Biinmrd- 
l"tr. 52a. 
Morw, ©tafennftr., SO Rcichcnbcrgcrftr. 1031 
— Heinrich, WolfarB., 8 Ännenfir. 0 pt. 
Richard, Goldarb., X Hussitenstr. 43 I. 
— 6., Gravir- lt. Gmails. 31m"i, C Adlerftr. 14 IL 
Aiipit, Grünlrcmchdl., Neinickendf., Pankowcr 
Slllec :u II. 
— W!lhel»i,Gütererped Lorsieh.,0 Fnichtstr.12.13. 
Andrea?, Handelöin., C Mulackstr. 30 pt. 
— Arthur, Haudelsm., AV Dennewitzstr. 19 IL 
— Fricdr., Haudclsm, XO Pallifadenstr. 8 K. 
— Fric, Handelom., XW Galoinftr. 12. 
.Gtlfiav, Hanielsri., XSchöuhaiifer Mee70c 
—-Soii., .Viaiidelim., SO Liencrstr. 57 H. IL 
Joseph, HandelSi», SW Anidtftr. 33 L 
— Sul, Handelsni., Schö’.cßerg, Marsti. 5 pL 
— Karl, Handels!!!., 0 Langestr. 77. 
— Mar, HandclSm.^ XO Fliedcrstr. 3 H. L 
Karl, Hauptm. a. £, Charlottenbg, Berliner 
str. 87c I. 9—10, 4—5. 
— Ga;!,: Hniubirn, X Schcringstr. SEI 
— Hermann. Hausdien., X Metzcrsir. 12. 
Julius, .vniic-bici!.. S Aathmistr. 9 UL 
W, .VKiitvbicn., XO Smieitjtt. 3. - 
— Otio,'Haiiödicii., SO Wrangclstr. 10. 
— Paul, Hausdicn., S Alcmiidriiicustr. 62. 1 
— Paul, Hausdicn, 6 Grenadierstr. 2 H. UL 
— PanI, Hausiie»., 0 An der Michael Brülke 1 UL 
— Wilhelm, Hau Ären., N Limcnstr. 119 II. L 
— Eduard, Ha»Swart,'S0 Oirünanerfir. 83 KJ 
— Heinrich, Hcilgeh, SAV Fidicinstr. 24. 
— Theodor, Historieiinialcr, Charlotteiibg', Sil 
1 mersdorictstr. 42 L _ 
Wagner, August, Holend., X FiaiiHdiflr. r> IV 
- F, Holiwsbit., N -chöiihansei 'jlllec (13 pt. 
- L. Wagnor, .viil|bif., Trauer- n. .Uliidrv 
Iiüle, (' £ei)dtliu. 12 II, (Xcl. I. l'.HiO) CUifi. 
V. Aaguer. 
- Theodor, Hiitm., SO Wieueislr. 51. 
-- Paul, Hüllendiielt.a. D., 2Ieg!i», Fichicsii. W. 
Juli»i>, Jmaüo üiir. f. 3fei)le, Paiilow, 
Spaudaneislr. 25 IL (iel. Pt. 133) 9--I2 
A., Allgemein, X viioaliiieiisn. n. 
Alfred, Siigemeiir, tiO iViiitfniieiflr 5(>. iX)]!. 
-- Fi., Ingen., Picm.l’ient. d. i)iei,(Sr Lichteif. 
Lanlwitzsli. 12 II. 
- Mar, öligen., 0 Froulsurter Allee 100. 
illubtrl, vngeiiieiir, XXV Hniteusir. 3 IL 
- Fuedrid). Jnslrniiieuteuiu, SXV Mloeiiciiili. 0. 
- 2oieph, viiliiiniieiiiciim., SO X'übbeiieiitr. 20 
- Johann Wagner & Sohn, Hos Jiiwc 
litu Sr. Maj d. Mni'ti» 11. .MÖmgf, 5lwtr 
Maj. d. Ststijcini, St. At. fi. d. Gios,lici; v. 
Meikleubnrg-Schweitii, Sr. M. H. 5. Piin;c» 
Atbrrdjt v. Preiifjcn, Ülegenleii u. lliaimidjiueig. 
Juwelen, Crbeit, Kold- 11. Stlberwhdl. it. 
Fabrik, \\r Unter bett Ltuden "0 pt. (Iel 
1.7159.) ^uh. H. hiarlenschläger, .Hos>umelier. 
- Wtotg, ilammerget. ilialli, SW jjort'lr. 10 I. 
- Garl, Kgl. ilammeilatai, X Craitieubiurgir 
in. 78 III. 
Heinrich, Geh. »lan;f. Raisi, SXV lempclho’cr 
User 18 IV 
$, Geh. Maii',1. Setr. a. 2-, SW jjorkfn 9. 
.Hermann, Staiijlift, 8 Jahnsir. 7 ][. 
- Herm., ilapellmstr., X Sieiiibrigc-roeg 15,iIIL 
- C. Wagner Naehfg., Läsehdl. E»qr., 
XO Siehncrilr. 1. (Zcl. All. 0170) oiili 
Nciimauu. 
- C. H. Wagner, MäfcliM Eitar., XO 
Wtoigcnkirdifii. 07 I. (jel) Zul>. Gail Heim. 
Lügner u. Adolph Aiibrce. 
- Bruno iiaiicnbolf, X Schwedteriii. 31 III. 
- Joseph, pens. Äasseubote, X0 Höchfteiir. 42III. 
- Wilhelm, Staifciibole, SO Gnvrysir. 35 11.1. 
- 3ulinv, siumrer, X Pankstr. 42 I. 
- A. Häufn, Rirds, iUijcr Friedrickst». 245 I. 
s. Dciitidje vlasmosaik - (>!esellichast :r. it 
Pelloriii &, Co. 
- Albert,>Iausm,Ne»-We!s;ensee,Wnsiav Adolph 
ilr. 100. 
- Aler, Slnusm., Charlotleiwq., Pesialoz.',islr. 0. 
- 311fr.. Kanfnt., X Frcieuwaldcrsir. 12 I. 
- Aug., fiaiifm, SXV Heimfir 10 rc 
- Garl, itaiifm., S Oranieusir. 151IV 
- Garl, Kausiu., X Zehdenickerstr. 19 IV 
- G-, SaufaL, SO Eörliyerstr. 75 ItC. s Teyhle 
& Waquer. 
- Garl Heiiiiauii, Snufm., XO Eeorgenkiich 
fir. 07 I. f. G. H. Wagnei. 
- Gmil, Kansm, Rirds., Lerlincrftr. SO pt. 
- Emil, Siaufm., Wilmeröds., Ringbcchnstr. 270 
- Franz. Kausin., SW Eifhelmitr. 10 1 (IcL 
VI. 1831.) f. Frau; Wagner n. Erfle Ber 
liuer Däschemannfaiinr für Hotels x. 
- Fritz, Siaufm., SXV Fricseiisir. 8 IV 
- Fritz, .'laufet., 0 Marsiliu-Zsir. 0. 
- Fritz, fiaiifm., SO Ekaliyerstr. 51. 52 UL 
- Gustav, jianfra., XXX' Altonacritr. 25 IL 
- Gustav, Kanfin., XW Lnbeckerfir. 10 III. 
- Hirsch, jlaufm., X Ilscdomstr. 9 IL 
- I, jlanfitr., X Schwedterstr. 249 a IL 
- Julias Ernst, Kansm, X Ghauffeefir. 2e. f, 
I. Wagner. 
- Julius, Siaufm., AV Kinlerseldtitr. 25 pt. 
Atari, ilaitfm., SO Mariaunen-Plab 5 pt. 
Kurt, Kansm., X* Fehrbellineritr. 32 H. IX' 
Ludwig, Sttitfm., XO Jmmamiclkirditir. 35 H L 
- Mar, Staufm., X Schwedten'tr. 240 IIL 
3Iar, Kauftr., S Lallsir. 82. 83 II. (i. Nach 
liag) s. Borchardt & Wagner. 
Oswald. Siaufm., XXX' Thnnnftr. 47 IXC 
Cito, SEauftn-, S flolißufcr Dänin 30. 37 IL 
Paul, Siaiifin., Gharloltenbg., Stljriiigilr. 31. 
Paul, Sftitsm., SO Siottbitsct User 55 IIL 
Paul, Kansm., XW Spcitetslr. 10 IV 
Richard, .Hiiiifut., 0 Sfiaiitiislr. 3 II. IX' 
Richard, Siaufm, Gchüiiebg., ßolljenflr 39 I. 
Rud., Kausui., S Neue Roßstr. d III. 
Sally, fiaiifm., X Brumimstr. 14 IL siehe 
Borchardt & Wagner. 
Siegmund, Sfaufm. C Tophieufu. 12 IIL 
Stephan, Siaufm., S Luifen-Ufer 29. 
Wilhelm, Siaufm., SW Srofjbcacttftt. 11 in. 
(. F. Gclirich Nachsolzer. 
Kourad, Siellcruiflr., XO Marieuburgerfir. 33. 
August, Ob. Steiner, AV Stiirfürsteuftr. 10 IL 
9!., Kellner, C Stmmstr 202a. 
Albert, Klempner, SO Siaitteuffclsir. 95. 
Bruno, Sllcnipiicr, SO Lnbbeucrstr. 20 l\r. 
Garl, Kleuipuenustr., AV Paffauerftr. 12. 
Gaspcr, Klempucrmftr., XO Waßmannftr. 30. 
Fnedr., Slcmpncnnilr, X siafmitint-jlllrc 2L 
Julius, Silempncr, X Hnssiteusir. 23. 
2Boniitr,C'.,Uleiiipiieriiifir,Vaiiipti!.ii.S!a(flrw|6rf., 
HW’> ii. sliicheit Glinidil., SO Oranicit» 
fir. IM 11t. E 
- H, »uopsiii., Vien itScIfieiifeo, Lehdeislr. 2. 
- Hugo, ilnopslodmib., 0 RüdeiSdorserslr. lö. 
- Adolf, .'loch, W .tlutfiirfinislr. 107. 
Aiigu't, 'lohltitliM, X Miislanitn Slllec 87 11. 
(still. MolilenljM, X Berimuetflr. 71. 
- B. Wagner,»uihlensji'lg., X\':Waucrslr.20pl. 
(Iel. I. Tl'fj.) ii 1, 3-7. Anlhracilwerk, 
Steinn. Diene »ionigsii. 3. (Iel. Sir. 1591.) 
J»h. Betnhiub Wagner. Woljtt. SO Uopcntöet« 
(11. 113,1 I. 
- Jusiaitm.,', Stüfei, XW Leluteiflt. 55, 2. Stufn. 
- Gmil, jlniiii 11. Handel^gärln., 0 Breile- 
itt. 21 pt 
- (yotthold, Stim(ii(iiitii;er, Wilmerödf., Bciliuct* 
fit. 2*1. 
- R. Wagner, M imii 11. Beilagihdl., Im« 
Port und Lager htivonagender älterer 11. 
neuen c inpamfdier Aliutftaröeiten in Bionze, 
Latte, Poi;eilau, Eatfnma Fayence. Glfcitbeiti 
:c. :c., Malereien, Original-Entwürfe gut" 
Decourung füt Porzcllii», farbige Bronzen 
ii. Sarft, Lagci japanischer Papiere der Sät* 
fcclicheit Papiet Mauufaclur zu Tokio 11. 
anderer ,>a6ritot, SW Teisauentiaxe 2 pt. 
(Tel A I. 240) A„h. Herrn. Pacchter. 
Ernst, Sliipfetfdimied, SO Faltfcnfictnflr. 28. 
-- Garl, .Mv.liditr, X Eichendoiffstr. 2 II. II. 
- Sonif, 'i nlsdiir, Rirds, Sleinmetzilr. 30. 
- Rid>ard, Sinl'djer, X Ghorinerstr. 12 IL 
- Richard, ituischcr, SW Fricscnür. 11. 
— Hau?. Landger. Rath, XXV Händclstr 17 II. 
— E„ LcderhdI., Schäftefbrf, §M. v. Schichin. 
Struk, (' Mrünilr. 17. 18. 
Knst, Lederhdl, X DallLorserstr. 23 pt. 
— Emil, Lcd>r;nr,cht, SO Wieuerstr. 10 II. 
— Adols, Schrei a. D , S Fichtcftr. 21. 
— Otto, Leliur, X Loltaitr. 52. _ 
P, Stadt. Lehrer, XO Friedeuftr. 15 IL ~ 
— Franz Wagner, Leinen EngroS, Export, 
Import echter Madeira Hanbüitfcmcn. Lager 
von fdilepfchcn Taschentüchcrii. C Wallslr.26.27, 
I. II. I. (Tel. I 2281) J»h. Franz Wagner. 
— Robert, iiiimlcnmbntff., Rirdf., Richardftr.49. 
— Bineen;, Linolenmleg, X' Fehrbellinerstr. 30. 
— Alfred, Lttogr^ Rirdf., Rculerstr. 502 UL 
— Ernst, Lnruc-Möbel- 11. Holzgalantvfbrk., 8 
Füritcnfir. 3 I. 
— Otto, Lururpapier 11. ^ündholzbüchseitfbrk. 
8 Trc-:dencr>tr. :XI I. 
— H., ilagvir. Stcr, XA\r Thnrutsii. 65 H. 
— Simond, Maler, X Schnlsrr. 100. 
Maler n. Scisenniedcrl, SXV Fürkringer- 
sir. 10 K. (Tel. IX' 5192.) u. S Prinzen- 
str. 18 pt. 
— Louis, Maler, 0 Grüner Weg 122 II. K. 
Robert, Malermstr., GharloiloiEg, Sintmmc 
str. 50 L 
— Richard, SKanne Feldwebel, Siegiit, Vahn- 
fir. 2 pt. 
E., Marmorichlcis., SAXr Simeonfir. 5. 
— August, Mafchtitenb, SO Äöpenitftriir. 58. 
& Co„ Hermann, Mafchinenöl u. Wagen- 
fett, 0 Äuppcnnt.00 II.I. Int). Frl.Herum« 
Höfi. 
Wilhelm. Maschinist. XW Rosloikerstr. 48 IV 
Aug, Maurer, 0 Fnedrickiseldersir. 38 L 
SCug, Maurer. X Ramlcmi. 10. 
Gruft, Maurer, Reinitkendf., Anlonicnstr. 55 
pt E 
Ernst, Maurer, S Wissmannstr. 1G II. L . 
— Ferdinand, Mmtrer, X Fehrbellinerstr. 36 1\" 
— Gottfried, Maurer, O Jorndorserflr. 5 UL 
Johanne:-, Maurer. X Solgaftcrffr. 3. 4 H. 
SSarlin, Maurer, XAX' Haidestr. 33 IAC 
Paul, SKaiaer, X Grann'ir. 21 II. IL 
— Riü., Siarnr, X Schlieraamiftr. 48. 
— Wilh, Maurer, XXV Bandelstr. 23 K 
Wilh., Maurer, X"0 Elbnigerftr. 1 UL 
— Wilhelm, Maurer, Rirdf., Hermaimfir. 232. 
— Wilh, Maurer, Rirdf.. Richardstr. 4 UL 
SiUjcfm, Maurer. X Rügenerstr. 10 UL 
— Wilhelm, Maurer, SAX' Willibald Alericfir. 3. 
— F., Maurerpol., SO Ratiborstr. 3 L 
— Erlitt, Mechanik., SO »iöpeiiitkerstr. 58 IL s. 
Berl. Specialmaschinen-Fabrik :c. 
Gnvt, Mechanik., XW Lehrtersir. 55 2. Aufg. 
5ris, Mechanik., SAXr Bergmaimstr. 108 IL 
— Gustav, Mechanik., XV Blnuicinhalstr. 5 IL 
- Hano, Mcchani!., Rirds, Hermannstr. 209 IL 
- Johannes, Mechanik, XV Slursürsieustr. 4 HL ' 
- Paul, Mechanik., X Eberswaldcrslr. 19. 
- Stich, Mechanik, XXV Jagowstr. 15 U. UL 
- F. O. Wagner jnnior, Mechau. Werk¬ 
statt, SO Reichenbcrgcrstr. 125 pt. Jnh. Oscar 
Neichnow. 
- Aber!, Metallarb., XO 2and-:-6ctgcc Allee 49. 
- Hermann, Mctallschleis., X Wcddingftr. 8 UL 
3t., Mctallichleif., X Echwedterstr. 238 IX . _ 
- Goitlob. Milchhdl., SO Elisabeth-Nser j». 
- tlarl, ätilajsjdl, SO Sicuerstr. Sä 
Alphabelisirung: 5, ae, ö, i’e, ü, 11c nach.a, 0, u (j._S. Maehler 
t,, T. ,p£ i/jdqi!,!. " V ■ 'I 'll'j * *■ ■,- 
Üiiilet Mahler, Möser hinter Moscr, Müller hinter Mulert ic.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.