Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Vahle 
M - 
Varubtihlcr 
IsiHI I. 
Wfllllr, Vnl*c, iird. MlrtjUr, Mv„ Xo Mivlff 
iwldrifit. *J|K, 
Wnlilfit Umll, VlivirrcnliM., tiUrMidit-f,, .Zrfilvft 
im H. 
Frans Valilon, Pcilti(KbiirtHjNn. ti, I>miiulitr 
l.'jicr. W iVimimiflr. l:t. II If. pl. (VI 
J, 7;tl.' i CVnli. i^rli-hr. ('UWmiM. 
Bnlifcii, ^ohiiiliic». Or, plill,, ('ich. Weit, ütalb 
ii. Pros. 1111 her tlnivm., iVilliV- 11. befidub. 
i5m\ d. >liU. VMab. fr. W'ntfdmft, W Wfii 
lliiiictitv, 22 II, 
Baljlrnkamp. tf., 3d)iuir!n,mfir., XXV Inr-ubccH* 
fll*. 25. 
v. BalUtampf. Vllbnl, 3ic. vivut., S .v<vciv 
. Imide 71. 
► • VHflvii, Lec. Viviil., S ;Uliidimn\ 17. H f. 
Vnhrriiliultt, H.'Iiirirli. 2rtiiH’ii'miifir., S ftlcwn 
briimiftr. b7 IV 
$Bal)trul|iilt, Heinrich. '.Wulmimr. 2diöiilio!$ 
fi\\ 10 jit. (’VuiiUi'v iJIcimstoitM.» 
ynl|rr»!flmv. öat.iiiitii. Xo 
lirdiilr. :t< IV. 
— Ädolf. GdtlO'ur, i/luft.. Hcu&aüi. I Is. 
Woitjiiiflcr, vL-voidbef., XXV ZoroUtmtiir.Hi E. 
llcl. I. 
Bstlarcr. 'S., Äw.. (jfti'iVloltaiE’ii.. Ailinerö 
boifemr. 17 III. 
Saloori, vitlf», Vtivolii't, , teil* 
bcitiir. 77 H. I. 
Balvcck. Änqinr. Äildisidl^.. S yimaitt; 2 Ix. 
-- Paul, TUchler. ÜZitdi.. Paiiuienir. 58. 
SPnlDcr. 'Silhelut, (>>rh. e^ped. 2crr. ti. (ialeulnt., 
SO Bctljntiien Ufer :t. 1 III. 
Balrnblrk. ^ilh.. liidilvr, SO :y»’iimn'.2I 1UV. 
Bnlcubüiöttfrfi, Carl. tfoiiMtcr, Zrt'ptJiv. ‘JZcuc 
— Mnhvttllff, Scin^Pl^fdivv Haus. 
Balrnski. Äbol». Ma'driurnb.. X \V Stcuhstip'ir.si 
Balrnlhln. Carl. SPtitniftr. Beaiut.. SXX’- Heim- 
ftr. V, 2. fort. pl. 
Balcntiru. Äugun. Crifenb. Vlrb.. Borbag. Rum- 
inrkbg., 9icuc Priii; ÄlbeH'tt. 41 II t. 
Xtfllcuiiu !■ st. iliallcntin. - 
— Mari. Balwarb.. itJorlwa. Wummcltbä., Neue 
Prinz 5ll(ifri!tv, 
— (iwil, Bankbeami.. Ctiarloiienbq.. K*oetbmr.57. 
— Vtvorfl, Ur.phiLC0.ZUbhotl!i*fur^>lfll.4<ibhD 
iticf, XV yiirflflrafcit'tr.GlI. E i Zcl. VI.-J12S.! 
— jnn.. Mar, ^tlfhancr u. itimitniiil., ^ued 
— lidiof.. Prin;en Allee "O 1. 
— ti.. Bölrd'cr. U Holzmarttnr. C4 K. 
— Herm., Brieflräg., S Camvbiuifcitiir. X. 
— (fr:v‘?, Buckbalt.. XXV Luiyownr. 11.“). 
— l£tirl, Piiffclicr. S\V Bernburgcr'lr. V.\ li. IV. 
— Wilh. Valentin, ^uzitimvifr Cn-r.. C 
Sttliiir. 11 II. 1. (IcL L l.M.Xi vnfr. Mori u 
Sitln Palenrin. 
— fvtr, Corrcctor. S\V AVorf^niU'nitr. V7 IV. 
— Paul, ^ubcrmfir., wieder Lchüttweidc, Bcr 
liumir. 21 II. 
— Viuiidö, Gärtner. X\V 3iaihcm>n>er«tr. 
-- Slidicrb, Wlafcr. O «traf;maRiiiir. *Ji>, 1. H. I. 
— (Yri?. Haudcl^m.. <> Vauticür. 1W, 1. H. j»t 
— Paul. Hauvdicn.. SO S^rbcmr. öl If. 
— Adolpd. Hühllcraufl. Cporai., W Vucorohr. 74. 
— A. Valentin, Herrcn-Hürc Engr- gain. 
‘Zrtmat • Hüte f. 3i*orl «. (.' epittel 
markt 12. (ItL 11a. '»I.H.» Inb. Tribut 
Xviicüiin. 
— (rmit, ilaufm., X St'iRcnL'iir^cmr. I7a IF. 
— »V’lir, .^au'cl.. U Holzmartl'ir. ir, I. (It\. 
Vll. 47M I 
— vciitrt®. Mflitfnt.. O Ho(*>miirhrxr. <>% I. E. lid 
VII. ‘Jfi>7.t f. v»icob \ ^clcniiu. 
— v.. >Laufm. u. Handel:ndire». XV .'Kaudtür. 7 
I. E iZfl. VL.'UK) H. Äo'ei'.wai. 
Miul, >ü!km;l, S ^aan'ait'ür. 12 IV. LM. 
yalcctiiL 
— %ias:[f >lsturnL. W Bü!ow>:r. '>*• IIL 
— ^Ulo.tevnL, Gk.Victiicr., ^nciriaiur.^pt E 
• f. t:ilh. SalentiiL 
— Johs. Valentin, Vcitr* ii. 3atiu'nofbrt.. 
>0 SaiN'innrttr. -X If. lls. i Tel. IV. iSftuM 
Inb. vehaüKK* ^olrniiu Ii. —V, 2—II. 
— UtiVtbmenl*., X v>. 
— äKartiii, Äanevr. XXV Perlederqcrstr. Utlf.L 
— Carl. Maurer. L'ny. ^»rger'tr. 1." 
— Silhcim, Äanrer, X 3<h5»lxtn':c AUce 151. 
— Hfinr., PlLtlanü., XU Eveinür. Ü». 
— Jyraus, Portier. XXV S'otctiwtvir. 17». 
— Zran',. Ponbcam:^ Parttow, tioüantuc. 1<I2. 
— ^riv. Poftbcaint.. X Raumernr. !•> IX 
— vcui^, diciuicr, SO .V.* I. 
-7 BilhelA. ^enri.r, !>ner>nch:f., Pnuzen- 
Allec 30. ' 
— A. SiicfclmirL, Hr. ?Xari<:::eldorür.5 
-r Carl. jiobrlcg^ SO L?ra.lgelür. 72 IV" 
— Henrrann. 3ÄlC'“?r, X X'ii'i’Cturalt'fnir. "1. 
— 5«nieder, X Cüortiuvtr. .«7 K. I. 
— (rrr*u. 2*nticb, X Pmttnr. o5 II k. 
»-r Rartirr. 2dmc;tvr, X ;Wb?orJiorflr. *J) 1L I 
J. VAlcatlu, ^rruiliil. n. k>. \\ 
MlpUilir. ifI, Htuii’ith, III. ^nli, "j:«i 
Ictlllll, l'j». 
^nlcutltl, ihiiu. ’hlridifiilU’ll 1. (51, lUulm,! 
Vlll'vnlit, Im, 
li., sirtmiriilif Svlnfiiibfit! 
Nirfmitrdiu ir. VinucniiN'j'oi. c ’jiiiiiv’ir. 10 j»i 
II. f, llrl. V. MUÜ.I 
Ciul. So ütnithilinMi'. in III. 
W. 'Siv.. 'Jinitilvilieiiit, S* linffir, ::'t pt. 
■ jti'Uiiii, ii 'ÄVnn'Urfit. iv.i. 
Ciiieiilue. |irb. Zü^ei. ’Jvii'.. X ‘JluiKiifu.7 II. 
- Vlihi, Vi1»’, X Mtiiitiimlnfir. UJ II. 
'■Vnlriitiiif, 2iir«ih, ,iel'. -diivin;. luv Con'iil' 
SXV Htllf'rtifO llfi‘i 21 i>1. 
u. PnlcniknI. Hebivi.i. ^il., 2iiiiiis’ii;iic, CIku 
loili'ith|L, 2iMnftiiirr''ir. Itt II. l. 
WftlCHtini, V.. JUlMiauor ii. , SW Wil 
hclmitr. I In II. I, , ?,-i. X I. 
Victor, 'jiilimit .Wstlfr. XX' 'Jv Hi’iibiür. h. 
VlnUutie. flcb. tuv. t'-eueuNar;!. XX 
Vlii»t*iidivriir. 2 t III. 
^alcutfi. Cuu'i, 5dilvt«Vr, XXV C.mnoivfir. I in 
’^filnttowltv ^rikdrlch. Wnivr. X ^tur.ni 
Vtiive :r. I. 
- iv-, hVrbcr. X 2§olI>i»Isir. 7,1. .V» II. 
4i(ilnU0totVn,r.,tii)iVlliinIiM„N\V2lfVliniiitr.li 
'-SoCchAiiK1. X, MinMicr, Xu l>iii,t''tidi<‘bnflii 
irr. X 
Palrrah ^»dibiiih.. XXV ^euMtiür. in. 
Valcrkus. 3olmnnc5, Ämli. < ’ :Wulsta»tr. 22 I. 
- ?Utu*rt, B»r. 4toiftc6.. XO Weorflcnlirdntr. (»1 
- Aiiqiin. L>ur. Äoriicl,.. X Meycr'il. N II. 
- Mar. iViaidjiiicnb., X ^leinidcitborfer'ir. 2ii. 
- Mail, «Llener. X 3d?ulu,ni'orf:iür. lha III. 
— St. Sdmljmmfir.. XO hiccuprnlmnitr. ‘AI K. 
- Ziidjler. XXV Mirdvtr. yi II. If. 
— yivqina, neb. Pan^r. um. »tammermufif.. 
Ctwrlolttttbli.. Mnifcr ^riebridiiir. 57 IX’. 
Valtnro. ^miiv cdmbuL, X Putbuiernr. 11IV. 
Lalcstt. fllbnt, Cb. Po'l-Ä'ü't.. XXV Bitten 
Nr. t; IV 
Vlmm. L?w.. X ZzuroeMentr. 21‘J» II. 
Balette. IVcnt&e. qeb. Inlette, uro. Hauprm., XV 
Büloroiir. !U III. 
-alk. Änton. Cendant b/.iiorr'ö'U.Bauaewerls ‘i>e 
nif>flt«üffcmdi., SO Clnabetlr IVVr 17IL 
BaUal. Äujtuh, >lmidjcr. SO yniu'tbciiifr.cuu.4. 
Callas, Hvrctdittt, Baut tU-amt., XV i’lnmcroatr 
nr. II.'* II. 
ÄaUcndar. Cito. Mairm.. O nöui^btiiUt’ir. in 
— Paul. itrtitfm., X dlamlvt'üc. 22 II. 
i'culinc. *StP.. X Bruuncu'ir. hV. 
Balltntin i. «. ^alenüu. 
— Q. L. Vallentin Nachf.. Butterhand- 
lang zu den 3 Kronen.Buttcr »’-rof;hMa.. 
XO VanZ'strrflcntr. 77 I- (IfL VII. 
Juli. Mco X'viriiiiv^ii u. Carl Xavi£l«obiL 
— Vallontln & Co., ^ut:-:r Cuqr.. i' Siüit*,- 
ur 10 II. pt. E llcl. III. li-fcj Inyaber 
(iiiQcit ^aUcniitt. ( 
— ,*v'iir. Titett. d. 9lct.(«c;. ^.Hol;v^rwertduufl 
u. 3n:ür5itnin:iia, XX* Anrrün'lendamm 2if j»t. 
(Zcl. IX. 
>larl, Drechsler. X Äamlechr. 22 U. III. 
— dtubcl?. i'idüm.. X Prirneu Ällee 10. 
— Roden, ('•{•öäftebie«., S tiahcrtbonir. 2»>II. 
— Paut. Mammerbici:.. XXV 5il?imderir. tu. 
— Eugen.-lamm..«' Alerauder Plae2l.s. fallen 
ttii & Co. u. Suitrrh&lit. v d. X Llernen. :c. 
. tiimav. Maufui.. (* Neue PromenadeIV 
- Hcnncmt, Lackirer, SXV Belle AUtauecitr. .V». 
- Mnrt, Procnri'l. XV .^unüniendamur 2V. i Zvl. 
IX. sitvtl.l 
- Huiio, Rentier. XX' t'irof; ftörwimr. JIF. 
— Hcrnmn::. 5d?(iu’Dirlcr, XV MunürnenC'stcm: - > 
I rel. IX. f*tiU 7 -0 5:orm. 
— trsiilif, Mßr^mhM^., .vnedridiobq^ ^rant 
»iiricr Cban«ee 171 ;»t. tPoübe;. «Iri^rid^t-f.i 
Slü.auüe. Qeb.'Zinmth, ?!ädcrin. XO ^r. Jvranl 
fenertr. 2*» II. 
Änna. Rentiert. XXV Clcnbineiir. ^ I. 
Cnti'itiHv, Rem.. XXV ^Icnvbnrpernr. 21. 
Lai'e. YdiaetPctin. 3di5cfbQ.. Hauvl'tr. 115. 
v. füllet des Bsrrcs. ftu&olr. u. Comv. 
Che». Wr. Viäterf- -'»edlerrdoncrirr. 41—11. 
Äajor. SW ^ro^tcercnfir. 04 III. 
Carl. CbenrliettL. Berit. 
CiiatiottcubiL. Harbeatcraür. 41 L 
Moreau Vallette, Leder Treibriemen^'»?.. 
Ma'ckinenöl vnsort. IcAni'cbc ,yadrir>Be» 
dan^arr.. «I Rftc6ftibi*itteh!r. 144II. pt. t Tet. 
iv: 4*U 7'Uh. C. iUiügMr. 
Henri Vallette. ^:e>erla^e d. Bvrcin 
StajjfaRpr 2al;verte Tropen Bcnritb für 
Kcr?cü.Tvjtid}laKX XX Poiffamer t*nu*r 
Möniicf, Rinqbithr.bBgen 10—11». 2d'önekvrqer 
ftr. 15«» «Tel- VI. 47^1.1 S—IV. »*-7. vnh. 
H. Balleue. ‘Ssus. XV Rt^aüerür. 11 pl. 
BüUcitf, Clo:ildx. geb. Rth;:?. Vw., XV Äiutze 
nedir. *•. 
Baltcv. wwvrift1, V«ittMtb., ,‘yru^ri*:vu>e, j 
Bertincrir. sCi II. L 
u Itinlul^. Vllftrfv Aiin . Vimhi, n. T , tv.fit, 
Beiii. XV :'!.-lU'lbe,1'Ii. I III. (M VI. 2t?M 
Bnlul<i Bnmc, Minium. X w» 1. 
Untll, >litntin. o Vitvl^vniwii :;s II. 
tflttiti, iivb Miaii^e, X Veihiin^vi'n. 
v. Bstlikr. V. Vititi'ini. XXV Li.ük'.ilu 
lli. 12 II. 
VlniiUif. mv Cbuitiinii., N\V 'Umiiuin l III 
VtfiHNi., Ho'diudo ,i. T., XV 21. 
Vi'iMU'. *Wii'. XXV 2li,itt'almti‘. 12. 
Bnllhif,  \Xfuii.,  Vi.vimui'vitfliui,, 2iiilit‘wt 
fn. ;tl. E. 
Bltlltt. Ciul. u<u',-llni'ji.. X l'i'i’iii'ir. 15 I. 
Valvonapht OoaolUchaft Kllngor A 
Co., S I7n. iZvl. IV, .TJ|V* 
Zlictn*»or Zvlmvi ii. ,linu .’lfliiv? ‘lliihvi 
Pal.',. BtfiiiiMi?, jufdHU'i?.. o ish 
VI. ,viiiii. Cvu'tttl'if, U tWiiivivii'U. hl» |V 
Bniinffr, 5r,ui, H.tiu'lru.. Ciiiuumvi'l'ti. Myciiif 
ftr. h'i. 
sValn, ,>U„ Cluiuwknl'ii., MrellifMr. 
Bandamk» Phmvnn. V :»iotMlicur || 
Bslnbnmmc. ‘.“iibii.ui'., cdumhaji* 
Bvuiivt; l 1. 
XMhivi$i. «'»cmi. iic:'. ViUitivii-., Kiuitfiivlbd 
i:i. 12 1. 
Ciu\ .Viv^vlvi»:, (' 2{aiv'iv 1\. 
■ Ciitil. .Vitv.iu'fUül.. XXV 2tivri'ir. 2*.* III. 
- ‘S:ilhlm, it’dilit, X RiicuiN'er^t'.r. IX'. 
- iHdtthiUiX ^fipolbrr, Weit ‘h1et«;cn'>c, Rvilc 
fir. 12'ilt III. 
- >iiiirii. ftJ.. ä*iobi»ui:. X 2dioti!iaunr Allci* In; 
- Vuiu\ 'Viutivfftaii. XV Mnvütitvn'iv. 7J |»1. 
Bandcit. RoUlie. au». •3dii»tu,lu*rf. «i!;:uleMPw., 
CliiUlui^ni««!., 5 II. II. 
Bandtmclt. Innrer. 
Cbarlottcuburacrnr. I l.t. 
Bandenberü- »^ranz. Bitrt^nirf., S Sü^tihvr- 
ftr. IV. 
vcf.. ^udihnikt. X v*inei«rt»i«. II IX* 
Bandrrk. H.. Cb. t>Ȋuna. Treprow. Lrcpr^wcr 
Cbau»ee. Mo'n'ds'du'c- Hauv. 
Cduarb, 'Zahukedin.. ^diiuu'btf., Auvnv'ti. <) 
BstitÄcrfdjmiöt, Mnr, PiU’uibM.u CVlUe 3d)ö». 
Intuicpir. 5 ;>!. 
Baudersce. tuum. Äarie Mitodi. Bcu:!'ar> 
Bl.rmeunbig.. XV Vuihcuu'. K l'.«. 
- Paul. ^aftiv.. ClmrUMunba.. berliner>ir. 121. 
- 'Sillk'lm, Cmutb. >h:tfdi.. X RaleKr. hll. III. 
- O'UMsli’, •lu'iiilloi:, X Boriigür. .‘tn II l. 
- ,yratt',. 2cntunt.. Clnulouvnb«i., 3d*uliir.‘i II. 
-- Wuüav, t>u‘h. 2eer. i. r>tgl. 2:iiduniim‘t, XV 
Mt'hliitr. 11-K |»t. 5—«:. 
- Hvrmira’, ai(., Bivrwaraur. 7. 
- Caroliue. 3a?tuii)irin, W ^loüwcll''rr. 15. IV. 
Bänbre, ouliiu\ Lläbr.Beamrer, S Blandeiwurg 
ftr. s IV 
Paul. B-enalir.. Rild'.. Hcrurannür. 20^ II. 
- vnlm<\ Cb. ivuiit.. Bnc. 5t5wür. I [I 
(Pü'tbej. Bauni?dr.üfit!rrg.) 
- Ci:t»t. >viu’>.. X Rytenr. 42 j*t. 
- yilh., ÄaMr. Beamr.. X ,luu’Vdi’ir. -■*. 
- Wu’Mi*. 2d)lü”rr. XXX ^winAlinr. 15.« II. 
Baudrrc. Ferdinand. Babnarb.. XXV Vübfitcr 
nr. 27 II. I. 
rtfrdMiinb, ^stttürb, Reiniacndf.. Ar.loric« 
»ir. 40 pt. 
Baabrer, ,;r.. Maler. X Rcinidcia'vr’cuir. 
Banbrrt. Paul, 2dtucm.. XXV 2ieptu>:nr. 5 n 
Banbrey. 7>.. ^and'd:an>> särtü^ Anluve x 'mu 
üiiüMialtmui ror. ^ärren. S Piait Il»vr nt 
- Henn.nw. 5*ubut. XV 111 K 
Mal bilde. ^vb. "ivi::, ,vrau. ^äberi-r. X 
2äian*drer»ir. 2». IX'. 
Hcrman Vandsburger, Hen-ngardtrd'a 
Cnarov Ttlail. SW ,v:i'bnd-*»r. 2171 $u. 
VI. :^>17.1 o**':. vc;m. .r. Bernhard 
buracr. 
Baudsdurger. Bernliii:?, SXX* otuCtid) 
*ir. 217 pl. '*. Acru:a:t Banb-.bura.r. 
Herrn.. >vau’*i::.. >VV r>ric?iian':r. 247 pt. fiel* 
Heruran Band^eur^er. 
Bflitftjr, Crne'ürre. -Ss?., h0 Muctauenir. 21. 
BancU. Mrr:na. aev. Müder. Siv'ö«r, .< 
BrLNdcnb^rgnr. 5 V. 
C. VanelU & Co^ ^itvltcr f. ‘^nibdi-KincUr u 
Ctbbegräduine, So Miäiaeltrrdi'tr. 2 pr. <Tel. 
VII. :s-7.i 12 -2. ^ixt. CvrcitluinL 
M. VanelU L Co., Mirr.onrrtrt.. Unedenüa. 
Ried'rr. 5 pt. (Zfi. ,>r- vr.h. t>w- M 
BjKflli. 
BanrUi. Ä.. act'. 'Sr:r,vL Uran. Aric?nua, 
Nieder. 5. E Ä. Banclli A. Cc. 
Bancfrtsi. »vrai:;. hr.muLrr. Arjt, 3am:.5la:6r 
SXV Hcdcccnnhr. 7 II. 1—5. 
- t"Sdin’.. Priraiicrvn. XXX' Brüden Ä'!:c 7. 
lc Baugt, Aipi«. vsü’vc:. a. Z.. >XX' Ärndt- 
irr. 11 II. 12 ;t, 7 s. 
BstHstfrmstta. Hcluidi, S llrfar.'ir. Ist2}>t 
- ttilbcliu, tii.idtni’uälU S ixüri.’uür. 10 II. 
- dL. vstUvi-icn-, X cHHKcruünttnr. HO. 
- ,*>rc.;v 2tr$., Horifotft L >lüi'. iymit; 
C^sv'ii. Real. ^r. 2. S 2ibcDur. 1 111. 
.ymrrz. Zase;^ X Hodimcifh-ntr. WIV . 
— Carl. Ziunlcr, X 2ti"i:il,"u.2ll\' 
ü, As, ö, oe. 5, ue nach a. u, n (3. U Kiicl;Ur I>;ctfr Maijkr, Mv;:i tjir.ic* M;’fcr, Müller fjhicr 5'slcri rc.) 
Bsliistfriiifli», Vlütiitiif :viu, X HrtiuK'ir.yi IV. 
V. BrttinfVtilu. Hftiiidiui, ‘llifiii. Vif»I. I. Mills, 
Ahinv^iiiht' i^'ur.^IrtV-'AN.2.s VdiiiiuftNr. 1, 
'•liin-i. ii.'i' Ut'drlvndil. Nöiv., XV Pol-' 
hiumr'ii. Vi I. 
Bdiincrtitu, .Xiilhtt, i'i.iituvt', Nt, vldiivrf., 
Lf!)au»Vi’fii. ',«5.« II, 
I). *Uiiifni„ SMoiii'ii'ti Ziimtii m IV 
i^iiivv Mmifm.. (i 2iiiiliuirr Pl.iu 0. 7 IV. 
BdMIris, iUut'iM*, 'tuiitvi, X Clturinufir. in# II. 
Bniilcuivrii, .Uuiunp ?iidihrdmn<u„ X -laiia' 
nun !UWt 12, 2 li. I. 
ttliUd. i'i.H'fiU!, X VoiUiiiiVir. 21, 
Baiml,i'UiHMiii!i,^i|iuicii[t'ti1,Siii!stMttil)oriii.JJI. 
t'diinlfr. Suh, ^tv>nr 11. HHlstdi.,Ciiailoiteii- 
biitd. i:t. 11 pl, 
jvilhflm. 2dimu'b, XXV Bni'fc(f|r.27 II. III. 
Bsliifrtl. Hfimiiim. Hiiitbi’l^m, X 2ivirtem»nber 
fn. yi IV 
Bsliifrtjf. (»Jiifun», 2d'li>"'ei. X 0. 
BanstII k iMnttOl. timiillli'iin* II. MiiU’niir, ii 
Wen? Wrüitui. 15 ^itlv 0. Bi*iit\U, Piiiiloip, 
,>lür«ifir. 1^ II. 
Baustil, i'timu, ruil. NXVHstiöfiit-, 12 s. 
Bianca u. Cmma. h'f»dtm.. XXX' Haibcitr. 15. 
• 2b. tii'b. .^«dii'i-, «*)i>ld»dtmiehivw., S i’ritM>ctv 
nr. |7 I. E. 
Brtiiftlptv f. st. ,%iinifli?w. 
VliWil, Ot.mi 'I.. 
2diiiU’Pir. ;U 1. E x 1 - 
■ - Aüd’i't, Bicral^td).. WrA'idtiett., Wübciiftr.il:;!, 
- Biimttißfh. ChaiU'iifitbfl., Caurrfir. is, 
- 5.. Colonialwbt!.. i * Viitie Zriedridmi. 
- ct?el»f Crtm.Presvie!h*ühr.. X Bttcravvniir.LM 
" ^erhumiib, Ci’fubreb.. XXV Lldirigtii'tr.lv 11. 
- Mari, ^ul»l>.. SO Vübbet:ctf|r. LN II. 
-- R-. <>»la-blä»cr. Tbeimometer' u. («»Isttimttii 
iiiriu'brk„ X Betera:ie:i>ir.22 pl. f IfMlU*l27.l 
- Robert. HanMem., Cliar- 
li'tivnhuttei’tr. .V«. 
Hau'iii.. Chi-m., vbn’ll.. pluirrri.. rechn. 
Awanitv u. (vifrntb'duvi., XXV VnücztMi. 011. L 
- iluijtpi, 2ciiantw. RirL^'.. Llirdibon'ir.2'.» pl. E 
- ^Uhelat, 2diUvttcnnur., Rrinidendf.. Hol»,* 
iir. pt. E 
Paul. 2dtttrid:r. X ^ionrlirch Plae 0. 
- >iarl, 2dm»tfn'Uvr, SXV Kneitenauitr. 1>U I\' 
- Cduard. 2dntbmunrr.. XV t^öbenür. 21K. 
- Vutv, Hebamme. Rird».. Miii’cr ^rivhrid)fir.7l. 
- ViRsl.tifb'Plüdüaliii.Rä!vn::.0 Bliimc«»tr^Un. 
- Vdfr, acb. Mengen. Po'lbcaÄiww.. Rei 
nideud».. Ho!;m. ." I. 
- H.'lene. PoN'ecrww.. S llrban'ir. 117 III. 
- Ibcccbiic. «icb. Sicwadv, Reut., 2chönebg.. 
2tulur.iaudmr. " J. 
— Marie. geb. ;‘,immfnaa!tu, 2<6läd3t;ruvu5>!r., 
O Zbaerur. 15 pt. 
— ^ranvtfa, aeb. Mauer. Vw.» X cls^nf’.tr^cr-' 
itr. 12 IX'. 
Baquf. #ir., 2arider. Cb.nlo!lenbg^ ^rnalo^;i- 
nr. 111. 
Banitr. Mar. Meltrvr XXX' Mtla.iünl'on'n. Is If. 
.1.. ijerl’iat: f. Con'ect.. 1 * ni’dtcr- 
nr. 2>». 27III. 
Friedrich. 2mttvrmfir.. Borbaq. iKummelvba.. 
Priu; Alpcrt'ir. 2 pt. E 
Robert. 2aitler. SXV vcituür. I." II. III. 
Carl. Lcdrnicd. X Mclomritr. 151 
Auau'k. 2reinmes. S<» 2tec:i?n?ir Ctiau^tv •*» K. 
Büflitct. BuLbind.. Papier. 2dJrdf u. 
.Irid’cr.maicriitiicr.liMa.. S Pr!iv,en::r. *»t. 
itcL IV mn.i 
Cmii. Bu^bind.. f' ^\ue nctviyirLlvtr.."V~ * pt. 
H., Pbotogr.. X Tan;iqer'tr.75 f. M. Zrfivce. 
Baqiirttc, v>5a, ^n.Kabnn.e. Rüsckenbrcnncrei. (* 
2iraIiUUT»::. 7 II. 
geb. 2dilfM«i.ivr, ^ä’*Äcauu*rii^ S 
MatliSctt»rr.7.*' 111. 
Barbtluro. J\\. Mvl*elfbtt.. SO Mcper.id.’riir. 175. 
v. Bardimia, Alp.. Kiinruv S« > .'iöpcndci’ir. 2»i.t 
111. 1. Ä. v. Bardintjjt i\. Co.. 2AU%ti; 
Bedans- 
A* v. Varchmln L Co.. Schlosserel- 
Bedarfs-Geschäft, 2pccialiiü:cR i>au$ 
bif’äläac, Kutaba;:-Arvtvt, Svrtyuflc, ML- 
''cdinen :c.. S Äciic v«2Cob’ir. 15 II. pl. «Zd. 
VII. 'SW | - -S. vnh. Pa.u jiie. AiaiajrZtil 
::u> Alb. v. BstrAmix. 
BflrAmiu 2. »tcrdixin. 
Carl, 2i:mUr, S .n0mr.i.id«intv::üt. J1 111. 
BarSudu. SiltL. Pc'ifca";:.. SXX’ ?/. d’tr. 7r». 
Barcua. M., Mus. Viürrrii:. XX' xaclanr. II IX' 
^arfitv. Cd::ard, Äaenr. SXX’ Cbailoiifnür. i<2. 
2.. Äudc’stic.’t. SXX' Cl'arloUennr. >2. 
bc la Ban. P.. »"rabit. ». av.lcmzi. 
Apparate. t’ illcrander-u. :il II. I. irchr- 
X Ma*:ann;: Ä!lee to IN. 
£vC?alb. Marlrü. X 14 IX' 
Barkowsli. Balcnim. Zvv*:r, X 3tfcsMn»er 
SiUw :U K. 
Barnbükr vsa u. zu Hemmiagen. jrrbr^ 
Kql. Sntltnnbcr^. XV ^cvir. 10 11 
(tcL XI. v»«Kl 
I I ■ ■
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.