Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Ungelenk 
153!) 
Uitncfciif, Mtiitfiolb; VljcitPflriipfh.XO Wr. ^rntil 
fmlciftr. HD IV 
NttNklcitle, »Irhihülb, «sdiUiMcv, 0 Wimdicbcrflev 
fir. 17 1. 
— M., Äw.. Vaiiflnir. in, 
ttitnniev, .timiwmi, mutiiimit., \ Kiuntim(c) 
. ftr. U II. 
U. llitstcr, Ctufl. Otviicvol d. CiU'. z T.. tivc,, XX 
Slntlistdicrfiv.l. 
— Siegfried» .vwiptm. t. MinbeFio. ‘Hegt,, N 
> WölilrUi»'. 5 III. i 
U»ner, Henu., Adetpachl., üi. V'diicii. *>oisi 
fn. 23 E 
— Vcopolb, <fnufm, Vldu'hVititcidi., S l'icffviibttdt 
fir. 57 JI. 
— Ifido», Agent, X Mulleuir. 17:! III. 
— Heinrich, Vlid)itccl, S\V .stu'iiUviflltr. 35 IV. 
— 6h,, Dr. mvtl., pr. Arzt :c.. W HKtwfjcii 
ftr. II I. (Xci. VJ. imx) s 51, i ö. 
— F.,.1)r. mvtl., pr. Sitzt, SXV Beile VWnitw 
ftr. Iß JI. (ict. VI. imi h-o, 1 5. 
— Moriv.De.. pr. Atzt, ßru'&riditff., üWrlhicr 
fir. lli I. E (Icl. Frtcbrbn.8 m, , 
— P... Dr. med., pr. Arzt :t. SXXr Mitten 
turtlbcrur. 1*2 I. K -10, 4 
— S.» Dr. weil« pr. Arzt :c. N Panfit. JJn 
IF. 8 10, t 5. 
— Frie-tidi, Bitrtcntiftr., X '-Umuumir. lli* IV 
— Gustav, BahnwaU., Sriiöucl’fi., Wotlifimr. 2<‘>, 
— yjinr, BankbeamL., Pantow, Fttiutftr. II. 
— J. Unger, -Haut, Wcnnbc, Plüdncien lt 
(Sotitmtff. Wffdj, N CriittintLmigattr. 2*J 111. 
(Zcl. IIL hi’rtiO.) Iiih. 3fit»or Unncr Cp. 
— Max Emil Unger, Äanlg6ai.. NW 
Ärüilprinzci: Hiev 19 11. (Ich JI. 15*8.; 
Jnh. M.ir Emil llitßcr. 5 0. 
— O oar ?Martin Ungor, ynntqcnfi. XV 
SBo$iytilr. 9 pt. (M 1. 318.) Iich. £. M 
. NngLx"Vp. Wohn. W Neue SiMntufelMfti. 8. 
—~I«.-UngerSöhno,'intus n. Produkten Com 
mifL.tito‘di.. XV .tturuvitcimr. 120 III. (Tel. 
VI. 2«2G.V I»h.-Aw. ltitfter, r> 
— Pinl,^MllMern., Treptow, Baunndinlenwe^ 
BeanÜ^-Schvnebq.. («ioifictmr. 2» II. 
r- Svaijtfurter Allee 115 II. IV 
8 ?lkrn!ibimen 
I* 5 «i&Kfii TT^ £J} v 
03 j.[J| 
niiutitr.2tpt.^Siilnt 
Xr^WblS-i-' - 
-- 9tl6crt^9ricftx!f Rirdf.. Richindür. 10 JX' 
~ Alfred Unger, SirAbtucfcid, C ’2pstit- 
f ®^at]crfrr.M8T'H: li/fM V.^fno > Äsi. 9tlfw& 
ItngcrrAmlkenkstr.',-. 
— Gebr. Unger, BuckdntckM'i, S\V 'Bcrn- 
•i- •te.J'llf?nt11tcn!iDfX",N\Vs Stcpöaip 
^ ftr. lq I. ': J M / *: J 
(ffinitf Mvftit.;"r>yttl’rf.: hm. Yi. 
* *abT)stnfmc^uiJ^roptiniTv, ^ ^nvbri'rfiftr.2ivlc. 
—(ftilotiirtlro u. D^icaienensMg.. NW 
(rtitbrämtr.- -Iß (Xcf. 1L 105.) ” ” ‘ 
— Carl, GonDitoi, 3icu äScifnitu'c, öonfiitr. 
»-JUng«r & (rrunthal, ^(tmenmuittdf6rt./0 
9üci)crma!iftr. 10 Lit.II. Uct. 1.2^2 > ^nTi. 
N06. li. Hcilii. V^rihittml 11; Aln. llugfr.' r* 
—^ Otfo^.rxch^lcr, O.^cideiiwcA. ;i3 H, J,- 
— .^ciurich, Wcft. tsaltitfsli. t <5nünöminn't.. Ver- 
ftd).5cdprtf.,'^fcu'2y:ii]cuicp, 5tiaf>l’»raftr. 18. 
— Hemmmr. ^ciirnuchnit..' N Stidirnmir. 5 Is. 
— A. Unger, ^onösntaflcr,W.vabebur9tTftr.S 
— HenitarilL i^av^nü. Ltiv.. Mirbf., Lchöne 
locihcntv 7. 
— lEmil. Mijitiö,, NW Silenackeu'rr. L If, pt. 
r~ • Unger & Aschheüu, CK'idmft^ \t iUotj ;» 
Vftdii'r, Slofcuftr. 10. (icl. W'15T0.) Inli. 
Lnyii Hiwr. ' 5gnan .A'chyeiii^ _ 
-5- Rudolf (>Uiiierai!tr., XO om3itaiiueltir£6»tr.30, 
— >SilfidM, (y»l4krmitr/"\V Äollerrdonftr. LJ2. 
— Ferdinand Unger, > Han^ 
fdjlaiirii h Avbeitro. iu IrcibriuncT^bU., ^0 
9?Zt'IrbtDritr,i ü. tlct VIF, 4ötti.) I11Y. Z. 
. Hng^^SO ^töpsnicterstr. 25 L ' 
>-7 iWilhelm Unger & Co„ lfchimrt). 
ji (4pmmtwaarf;i/,Vvb?T -u. Panmwoll. Tieib- 
lieuiötf ^(»bpufdtutfatf,; Spec. Geschäft s. 
Brauercinl..Brennereien ilSKai^tuvuftibiitcit, 
S-tiiianüv.2l)]‘t/ tief. IV.'il'-Ul.j 
(ftift llTtqcr :l LU^ranb^r Uitqa, 5 
—rfj Boeckbftr. üO Us. - 
-< Sllsirrt, ^ymu. Lehrxr. XW^echürdm-. 16 K 
— G'.mav. -viaubcUiit, X ^ehltettulechr. 9 L 
,w Rcpchold,, HauKMxtzT Zxyön^Z.,^LÄe(and 
ftr,. 14a. (Poft6ez^ yru'bcnmt.l 
— Erllü. /öct^r, 0 Zrankjnrter ^iifcc -403 
IosevK, Heizer, TemvelKor,Z-nedxich L-ichelml 
i^ftT. 17;ILri i ! 
HllsÄieaiut., NW JSauk%y-^,H^ 
Union 
STtfli i. 
:rttli»'r, Mvti.Hlil,,!., NO ^orfifufn. li.i If. III. 
'•itidoi, ^iiflrttluir, X Ulm .'tupfnluabcitr* pl 
-- t'i.,Tilsitutiiciilvmii.f.Vler’.le.sOWnit’rmrtrm 17. 
MH, Uniiimabivii, W ‘«Wliliflmtu, 71. 
- Alb.. Mniifm., W >liirtittficitftv. 1‘Jij III 
(Ui, VI. iVJtl.i i V. lliifla 5oluir. 
- Alfred Minis*». N Rappel Alice loii I. 
Alnnnbiv .'..«im». S lltpunflr. ;»l. JÜ II 
(Xsl. IV. :i;;*l.i I WHiidm Ilikqer <V (io. 
Alfr, <htiifm„ ^0 Vi/id'iU’ltiuliitr ."/>. ffivlit 
Mottilhiii i f. Uiiivi tV OUuntliQl. 
U'mil, Miuini!.. .so 'jViiitvUniiiu'in'titr. 11 II 
iiviu1 Iliiqer \ Vlfililieiui. 
EcLUny:or,Mniifin., W>liufuiitenhimmj;o, 
(>. (icl. IX. 5.,,1.) t r,. 
• ^11:1 Mrtttfiii. <' l'mithmuiir. s). 
xMthur, Utiiifm. X 2riiU’flciftv. 2*1 I. 
- X'ouU, Unnfiit, S iiUudiftür. .'Ih II. 
- Ä., ^aufiii, s Wmcn’ir. 1. s>. :« 10. stehe 
tlu^ei »l WL’iam. 
- 'ImiuI, M«iuiiit, 'liellliaenk"'.. '^lUdel'u'N'. ::o 
aVilhdm, Maufnt,, SO APaUu'ilui .:*► II. 
A, Mlcmpitor, SO Adiiiiial'lr 10 II. 
- £tt.', ctlcmpitet, ^Itrbf., VciflfU. IHl. 
A'ifim. Movbm., Ni> 8’ H i 
- Aili.ut Hnvirijiter, XO 'Sivm-iidieuctitt. II IV 
- ftori'., UutfdifV, NW Mli'iiUtlaiir. 2ü H. II. 
Mio!tct, Mulidu'i, S\V l'iiittL'inualbi'rfti. 21 if 
'jV.riclm. Ütrfiror, N :)Iiimrer*lr. :!(). 
- (Snii, Pr jtir., iVtsliiiui*. !?lt’CMor, XW B^ukel 
üi. 1. 
--  Atifi.il,  Maler 11. ^eidiiiCL f. M«u»ta«*>»cibp, 
ri'Y äJauümflm'u. 21 Us. 
— >3evimim, Mulcr. 0 ^uhlviiin. <»• pt. 
Her., WaUu, NW Leliuetür. 11. lf> If. J1L 
i)h[.ri, ifirtU’i*, XW Pcrledergerslu Ilü. 
iVuVdiiiuMtmftr.fX^crnatictftr.bOllI. 
• iisiti, Maurer, X ^criditür. !:» l. 
— (iiclm, Wmtu't, Sdiüiifluj, Fre^eül. 77 JV. 
(itf‘tbc*, Aricbcv.dii.) 
— .vn'iin, 'Kcdimul, XO Vufitc»t6t'rstciftr 12 III 
— Uti’t'vli, ^criMitifer. Sieiuilt'ctücnüc, ,2trn[|- 
Iv.ti'fttt. I>> s. E 
— Paul. Mllchlibl. SW Üeltüiociitr. 10 K. 
S. .XJnge^, Möbeluoffe, C^avhiik’ii, Teppiche, 
L'tumihmc, S Crtimcnitr. tK pt. u. I. (Xcl. 
IV. l*t-h » viifi. ^rait Anna Boaö. 
— P., ?Ji5l»cIÄKrci, O Möniq*bcrqcnir. 1h II 
— Mo'tnm. (rfiitt u. Gompoltfbif, 
9in-i"., ;Ktdnub Pla^ 7. pt. (icl. Rir. 121.) 
— y{üb*rt,‘ iVuütcv, N Hochlileincrnr. 1*> If» 
NuLolpIi, ä’im'iicr, N Aollincritr. 11 JIL 
— Cito, Muntlcl'ret, Cbarlottcttbi^, Lotend, 
Ulm-’u Sltfce U I. 
.* ,1t, iDitiftriu'tmit., X i'tülU'iur. Ob., 
— Paiu. Papiei. Wrnnlibfit.,SXV jircu;6crgitr. 74 
— Mas Ungor jr., Pomnirnten u. 5?itiu,r‘c 
’ trii-ii, < * ' Neu.' syrledrickii'kr. ' 22. (Xtl. 
V. 1717.) x'iib- Ä>^x Unter. 2>tn:. C ,<lntnu 
3ti;ir'c!mfti. *31 ur. 
— f-c.t ttdi, i2ommcrttiuf6U, (' Sailür 12II. III. 
— Jynvi;. Ponpackttislr. N ©tutenftr. 30 71. 
— Franz. Procirnü. X iSfiaimccin.2t$i 1TLÖ-G, 
— v, ReckrcL'.rw. b. X'mibna. I., f’ ftönq 
nr. *21 IL (icl V.NlTlO.t 0-10, 7,-7 SkUnt. 
W tiidifioru'tr. 9Jlt. (icf. IX. 0^ t <• t 
~ C>olumfv, Nector. oriÄfj!, Frantmner 
ü’I) tntn*c 112 Jf. 
— Goltlicb. MicitUcr, 0 (v»rfwec 2^1 l.‘*a I. E 
— Rvlirlez. S Jimcrftr. i> K. 
— C?cat, Scsislufm.* SW ('iroM6«rc!tftr. 01. 
— Hennann, 3rf?Islüucrmftt*., XV l^olv'tr. 18 pt 
— grillt}, Smloiser. 0 ^lauffnrtcr Allw IGhllL 
— Wuftslü. e-dilc^cr, X Pank'tr. ola H. I. 
— Friebndi, 3dinctbaiu»lr, f* Petn'tt. 5 II. 
15°, Sdincibpr, SO Rpntcntr. 22. 
- Franz. 3dmeibcr, SO Frati^tr. 4 11. 7. 
— (»iiiftslö, Sdmcti'cr, K\V Alte Iacol'str. ItVt. 
- vttlitK-, Sdiiicibcnnftr-, NO Sciuftr. 27 I. 
- iOitir, Schneider, XO .^rcinlfurtcrftr. 3. 4. 
-- Mar. 5iimeii'crmitr/N ä'itiacrüv. la TXT 
— Rudolpir, 3dmeib?rnvtr, S Brattdenvurcr 
ftr. G2 1\: ^ ’ * 
— C., Ecküfn'cycr. SW Hollnraumtr. 2:» H. IL 
— Max Unger, ä^cchatL 5d6ulimbrt, 0 3tau- 
vachür. ß. (icl. VJL 40v0.) 2n!i. Mar Unqer. 
1 Lohn. 0 ä‘Mffttcr-*i6caiciitr. 18. 
— B-. Lchulimmür.. S Wülienhorsir. 29 II. I. 
— F./Lchulim.. Schönebg./Liegsneöstr?K 
— Iillius, ^cüiihm^. NW Bandelsir. 3 K. 
— Roman. Schuym'.. AV Sficomtir.’ td’ir. pt. z 
— Eduard, Lchuvm., 0 2itfitcrrir. 10 If. 
~ Eduard, - £n*mbntdcr, SW Ücllcf’ÄUtnn^ 
. -fir. 83 II. II. - 
— yolmiutcs, ^rcUeu-Nachweise-Anr. f.ltauflfl. 
,i2t/gcmci6L Pen.. 8W Bell^ZiiliMice-PIatz »U. 
-i- Kubötg, Sojclbcct., K L'SiUbciioiücVtr. 1 IL 
— Edmund, Tlipctcndnick.. N'Grmtinir. 3. 
— August, , "W Noly'tr. 50 II. TTT,^. .^ 
— ^lugiift," ItfdjUT, ifihbf-. Zieicilsir. 25.” "J 
— Iuluis^uchlcrurnr., Lpcc.Buffct5,0 5t5tiig?' 
b .ber'beM''7M-.. iV v - 
’iiflcr, Ctio, tlfdili'r, N (iliaii’fiYiii. :nu 
Ctlo, itniilnuith., 0 ;’im Ciibnsiiiliofe II II 
IMlIioim, iilil)lu, SO tinvtuflr, 2H II. Us. 
- ilfdilrr, ')li^bf, il)oniiu-iir. i*». 
A . TiM'ü:, SW 2H T, 
Ungor & Hoffmann, ttodctiplaiii'iiftnr 
.VU’rr tihoii'ilv tMipivu Appomlc und fammtl 
itcdiniviiiilM f 'JiHOliMH , SW ^i'rufnli'ttn'i 
fu, «'» I. (icl. I. «>>;! ) xirli 
(Tri\den 1 
Unger & Lobram, llhtvit 11. O'.vldiv 
tiiiflr., Qritn'tt, S 5hillft1)ii’ibej’(r. s.0. fil 1 
(icl. IV, Ptll.) ^uli. JUi. IhijU'f 11. iSmil 
Vcbitini 
Voopolb» ^i'umitlvi1 f. 3ocu'tk!tcit, W .Cvibt 
bindetit*. I" II. liel. X 1. 127.1.) .'! I. ^ 
Atutz^ndiU'L.xtii'btidiibn ^laiil'.^lmiliseel'il) 
Oiiifimi üih'Iui, X ii>rii’,cm'rfii. h II. II. 
'Hobiit jVcl'ct. N 2rt)ltvmnimitt ls* 
^iius. Weichuiiiell., < > ('iuttcim- 22 I. 
Fiiu Wniitntt, S stonuunf Zamm f» IV 
ttto SW h’.tu'iinmuiii Oü III. 
’C'iian. /»immviut.. sW Cm in*!* 10. 
tsml, ,!ii§suln.. W iljüthti. 11, 2 II.. J.Aiim 
- '.Vtiuntimc, Clan 11 Wct. X'fijiern, ^o 
'.Uielihivvti. 12. 
^Mfv, Fmu. W 'Viviivictm. 22 pl. 
A , (jliinioiicnL'ij, (^ouin'hr. s JI. stein 
Alci. 2dmlv 
- v>N, FU.. X Anjuititr. s; II. IV 
Ifncfilu*, Warlueici, SW it'ltomvrfir. tl K. 
'Ui, steb. iiopp. stillt,‘Winerct, Alerandnnen 
fti. 
Vfrauiic, q»H Tiat'w. ^ndeioir., X Vr'mneir 
!tr. 12 IV. 
- V , Ftflit, .vi lunmiti*, vithvrtit. c. Entblnduttgo 
Anst.. 0 m! y.'ütrliiviu :m» 1. 
-- Flora,(icb ^ivnei, Uaimran, XXVWUonadet 
fti. 51 I. f. F. Äeuel. 
A ,flcb yoj.\^aunnAiutr..SWFru'bri(titti.2i:i 
pt. f. onliut* Sditucibt :c. 
— Wilheliinue. Modim, i* virtienftr. <W III. 
Alnisl, (teb ^rarr'e, Äedlirirr, X Bernarter 
ftr. III. 
— Martb.i. Fii .iVobitiin, o .n'aintiusnr. IIII 
Anna. Winf. VfOicnt!, W >tirdunid)itr. 10 pt 
— Allqim?, yiäbrrui, SW voutur. U IV 
Elf'e, Ä*iheun, SW liljailütteiPtr S6 If. IIf. 
— Mfiua Viitfinm, S (>Utfdnncn‘tr. .V» 11. I. 
-- EntUif, geb Fnedlina, Po'N'dmmuvw.. XO 
<toppenin. 11 IV 
H. Ww.. Privat. XV Mronemtr. 7ö IV 
vi'btntim, , Puval.. O WaUner Theatei 
ftr. r». JI. 
Ienntt, qel.'. Fabndi. Vnrwhdlq, X CiftaurTcc 
ftr. 8 pt *Sohn. N 3düciicl»tr. 20 f. 
Clara. Frl.. Puemackenn. X tSboriumtr. 16. 
Anna, Frl, rficiit. SW Tcltomerftr. 22 1IL 
Auaitftc, S$v., ^fieiit. .s>Qleitü*e, (^cou] 
L.!ilhelm'rr. 2li IV 
Clara u. Viiiit*, Frk-., .'Rcmteicn. XV Vcmtvfir. 2. 
— E.iqeilie n. Äanlm Frk., Ren!., 5diß«ebn, 
hiothvivtr. ,V II. 
>llara. #cb. Heuman.r. Frau. Nent., XV ilur 
fuiftoittir. 118 pt. liel. IX. .“»772) 
X'mfe. Jtcitticu’, SW Belle Aütaitccitr. 57 IV. 
— Manba. Sm., Micitf, XW 3djfcciütacr Ufer S 
Sophie, Mtcnticic, X ^tmnemüitbmtr. 12 1. 
Lanra. geb. ?!eu'tädt.. 3d,lonerww.. 0 Leiden 
ivc.i 70 1T. 1. 
Helene, Frl. 3du:dD, X i'iuUur 28 III. 
B, Fiau, vitbbrni. e. ^tfdilciei, 3pec. Bnnets 
0 >iöinavbcr(tmtr. 7 lll. 
Anvtlic, (ilnrlottcubii. f>>octsicttr. S. 
Atiqinte, qcb. ^ae^te, ^tv., XXV Gc>r.kowöln 
ftr. 20 pt. 
Angtme. qeb. f'Uinm, Ww.. SXX” Plan User 10. 
Augri'te. öw. SXXr Tempclhoser Ufer 1 j. 
Bertba, Ww, O Lcharnweberstr. 12 
— Beuba. Nw., XXX* 3diuutitmtür. 17. 
Eine, ’iero, S iKutaitr. 2b I. E f. 'Sitnetm 
Unqer & Cc>. 
— Helene, geb. Hallewsky, Vw.. XW (Sur- 
havciicritr. s. 
— iVidnann:, qcb. X^nliv:-bciu, i'Jiv., XO C^r. 
Frantnirier'tr. S2 II. 
Marie, qcb. Lerg. kib?m., ')U:i L?cis;cnsee, Sanij 
TiaiiMtr. vl pt. 
geb. ÄewS, ^3tu., Cyarlollcndg., Pettatc>z;i 
ftr. 01 UI. 
Nngcrberg, Fr.i.rz. Gtoftm., Trevtow, Trevtower 
Chaunee, Ungerberq'fcbes 9!e»taur. E 
Ungerecht. Mau Ga'lw., SXV »ircazbcrqür. 30. 
Carl, 'Scbcrmftr., 0 Sloppcnür. 60 II. IV 
Unterer, "öieiichold, Banl-A'ü't., XW l'cfidcr 
ftr. 87, 1. H. III 
— Benlia, geb. Scknnr, ^tv., SO Mictraeltiräi: 
Platz (? Ü. M. 
Uugermg. Franz, i'iattaitit., SO (TutirqRr. 48 
— £ttiltof qcb. SShtltjcw, Wefaug. Zlusseh., XXV 
— r Caloitvt^ ul. ' 
Ctto^otclbcfis., „stadl London",^ 2wtra- 
•j l?ptcrftv.;>3% u7.; E (Zcs.-L 7510») . 7 
5i[pf;.Vs»rt:ür.]^ üJ^ac,-:6j ue nach tt, 0, « (z. D.-Machser fiirdcr Mühser^Ä^öser IjinU't Mo'^, ÜJistllcr Tjiulcj 2Kn!crt icO 
llMiicrlntib, Mnil, eiljulbicii, SO 'NvkIh'iiVcuh’i:« 
fit 11. 15 K, 
Unncrmnim, Cito, 'WoMilimiu, X ‘jduliiucr» 
lli.(17 III. 
Poul. iopo;,X ,]iou<-Hh1iMv. 10 II. III. 
('»Olltiiid. iivblVt, <' WlDfrllf. 1 ]it 
■* H.. ti!iiid)itcidcr, Ai’ii ‘jVui;ci$«vc, 3cdivt« 
fit. 21 
Cltifii, iv, so Mnpi iiiitm’it. 12.: II. IV 
U. 1liirtmi«3tmi'.tcrii,lrbmud, Ftln , 3diti't>lell., 
W WilllU UllKIMt 2 pt. 
llit|Ktl|iiitt, -viiiio, '^iiitiiitnb, s HiMi^ufu.SH ir, 
Uttlicwillkl'. Eli',', Vihiviiit, NW ^diU'»m((|Ci 
11h 1 5,i III. 
'.IWuic^nl'.Mliiii, uiv 'Bios, Ftivbuiitii, .VSaitb» 
|crt)Mi.:;2 111. 
llnnlflub, Albri'siit. 5diliv»ct, X Jluniitiitbüifa* 
lii.iWji lll. 
UtilVoubc, *'•, ’J'itiiittus*, flintiotluibit, TundW* 
ni(i»in»ir 5|.i 
oiilt’r. iMlntmi», X Kn vaiiil'iuqrtiii. 
'S'llnim, peiif jti-iuiu, 'Zrih'itvhi, Merse- 
buiqt'i'Jt. h J. 
E. IsvkututhvhMii., (» .Vuubotfaftr. 56 pl. 
F, Vi)li>ittnlivl)MtT, N tfliolifcifir. «N pt. 
«V Siuntotfi' Colvnialwlidlq.. N Voitiimftr.2«» 
pf vtili. Fiii} lluqliMibc it. Panl Zwanzig. 
Auqini. Zicitti, S\V Miticnw'rlder'tl. 27. 
.’liulmib, .vofuuh : Wth Ctv. Cab, XX' iKeue 
'iiMiitcijVlbt'tr. “«<) II. 
Mottirtb, vnqctttvui. XXV Stamm Attqutia* 
Alice 20 IH. 
AI'.. M.tttfm, XV fn'u’imuür. m* I. f. Vrcttfj 
\ lluqltiitbv. 
Fiiv, ^iiiinti. N ’HrvitV'Wr Allee 27 I. 
vuhnv, Haiiütt, XV Frobcitür. 2.» IV. 
Wirtiiitd, , N 2ttti(fnftr. IX) pt 
Frte, Mh'inpmi, X .voriimmtirfo. " II. II. 
Iln'epli, Mutfrijt'i, X :>!vvalio'tr. \H H. II. 
A. VcftriT, XV Bulotv'u »V> pt. 
Alüi--*, ytiaittci, X 'Sci*>ttbuvtictfU. 38  If.pt 
Catl, il'iauivi, XX PolHdamenir. 71 pt 
Ä, Manier, SXX' .urcuU'crgitr. 1.5 11.11. 
Carl, Mildibdl, X 3iuiitfmünbi'mr. 120 K 
Wilhelm, P'crdcb. Mut‘rij, SW M-opt'diftr. 1. 
Cntn, fijch. Nedin. :)iath, XX' Pa'mtmflt. uOL 
f» *('». 
— ificodot, (rdia»»vr, CKarlotlenbq., .<robetd« 
bOtffMl. tl. 
'Jitdmib, 3diloÜcr, Tegel, Gdilicpcntr. 23 IL 
C., Sdiimcb, 3ck?rarqendf. Brcitefrr. 1 TL 
Aiigu't, Sdmctdcint'ir. f. H, S Pnnzeif'tr. 15. 
— Fricbrtd». «dmeiber f. ,x> . SXX' Tdrützeinrr. 72. 
- Cchtteldmnür, S Xrcebcttenir. 105. 
- A. ‘»tmmcnit., 9itrbf., Ber^itr. 147 JIL 
- Gillrelm, Jtmmcrw. Rrrdf, Hcrnrannitr. 55. 
— Marie, ^tau, N Strciicer»tr. 01 II. 
— Irmtln1, Nähcrltl. (' .(lirtcttftr: 22 JIL 
Frau, j>arft. Tamc b. Fröbel Vereins. XV 
Bnlownr. 55 pt. 2 -3 aus;. Mrüw. it. 2onntg. 
— Cli'abell', qcb. Vieye. Vw., SO Foiftcrfir. L 
Johanna. L6w. 0 SKcmdentr. öl». * -■ 
Ungnad. Victor, Etfcnb. Letr. 5ccr., X\Xr In» 
vßlibcivtr. «M I. 
Oscar Ungnad, ('»old, 3tl6ctm. Qiraimt« 
tu Corallcnw. Cngr, SO SMditontr. 22 pt 
Juli. Ci-rnr Ungnad. 8—0. 2 - 3. 
öbvarb, iUu*m.. iHirbf., Inlinsur. 52 I. 
timth.. Ustufai. S ü ottb uicr Damm *21 pt/ (ivL 
IX' 1 av>) 2~ :l >. Ä. (Sn-iib. 
Clara qcb.Creuv Frall.8Vl0ttbu'crDamm21.E 
Nnqnade, Mar Vocontorivführ^ 0 fp’enn- 
itr. 22 IL 
— üiofrert, Plerdeb. 3dia»iK.. XXX' Crmbctia* 
ftr. 14 III. 
iStlhclm, 2dmhui. NW ^trfcimr. 11 IV 
Unholtz. Clw'Mcialldu'b. ^iirbr.,  .\Svbrvditnv.  5. 
— Coii, ‘JL'ictaÜdruct., SXX' jnjüwamtftr. 11 II. 
C.. ^w.. Papier n. xib.'iHltol'iittnciv'b;{. X 
Pankür. 51. 
Clara u. Lni'e. (^ddfiv. Nabel in, SXV 
Alcmnbiiucnftr. 103 JI. III. 
lluholz. Karl. Zditoner, X '^olia'tr. 4 77.1. 
Emilie, SXX" ücltctuciftr.31 II. IL 
— Auctuüc, qcb. tionmatm. Vw..' N Fenn'tr. 14. 
UuÜoiövtn, t'vmcl Säuicifcr f. H.. X Ciboxincr- 
ttr. 70 K. 
Union, Atlqelncnie ^cuttdie Hagel 
liic'ell'cha't zu Vcimar. SXV Snaufcziftr. 37 L 
Gitbbucct. A. Ro'eiithal. 
„Union“ Allgemeine Verslcherungs- 
Actien-GesellscbaftzuBerlin.Feact' 
u. Oifa^venldimtitg, XX'-Leiozigernr.' 1‘JLT(Gm* 
ganq Silficlmftr. SO.1.) 
Union Assurance Society, Leben^-Bernch. 
Ge'., SW Zimmerstr. 100. E (ZU. I. 1019.) 
0-1. ^ 
„Union“ Ballgesellschaft auf Actien, 
Uebernahme von Bauau^fudrungeir a!>or Art 
in 0)cttc:d’(rntrcuriic, sowie Leitung x 
fn£tiquit(t von Bauten, C Postftr. 27 1 E 
(Icl. V. 1)17.) 32-2. Street. Aih;eb yrtt. 
'M =i 
rr fllU Ji 
>1ijh H 
>j|. 
; ’l iil 
II 
» #>it 
11 
1 1 
Ul 
' IH 
lll 
■ 1 ’i 
1 
u! 
r ii 
\;\] 
K 
1 
1 r 
l. 
I 
ii 
/ä 
/ 
K-fgd'* 
jr 
I
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.