Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

THomaS 
- 1511 - 
Thvruia»» $i,ii V. 
Lhoma», ßmllte, SS»., W HolfbaBtillr. 74 
— W ItntuM, flrt. Höller, A«, 80 
lififlfilir, IM IV. 
— Hrmi'Il». o(6. Lhemiich, tiw., W tiutfirfitn 
flr. 36 Is. 1. 
— ttfmlfiit, gtb. Getllg, tiw, SO Walde«ar 
sie. 37 III. 
— Ctoli-, gib. Schalet, ®»h X >'13. 
— Aohonna. <?»,, K Prinz liiifleullr, 21. 
— Mim, A«> S Il(fffitbad)lir, .'17 IV 
— Veullnf, geb. OfliijH, &)u>, SW HliüArrfir. 21 
— Paulink. fltb. tia., X ffitlnmtlfirt 
(lr. st II. IV 
— Slofiillr, geb. Slttfc, Bro„ X 5di5ul»u|ft 
Alle« 177. 
— SSilbdmlttf, geb, CojuUna, 13 is, SO ftäpt 
rirfeiftr. 31b I. 
8 t. Thomas - Apotheke, Muc KeMlor 
SO flipenldttftr. 1«. (1,1. V1L 30dl.) Ich 
Max Sifilrr. 
Thomaschcck, Rsbkil, Tchahmmklr, SW Blücher 
(lr. C7 ll. L 
rlj»«aschrf«ka. ffidrlf.füllnin. O Rattpadiffr.?. 
Lhomafchesstq, P, Kaschinenibrk, Gptt. to»pL 
Einrichtung Boa Dampf-ALschereie». gegr. 
IHM, SO Mlchae.'tirch Pla, 8 pt E (Ztl. 
VIL 11:«.) 
— SSQi, Schlössen K SäiHfatftr. 2 Ils. 
— August, "Zlfdilcnnftr, X Skttuxuttfir. 10a. 
Lhomafchcit, Lubwi«. Biertatsch, 0 König» 
bcrgtl'tr. 5. 6 IL L 
Th««»schrwikl< Hlbttt tfstti. <Stct. i. ÜaiserL 
Stallst. Smt, W Gltinacc'tr. 53 L 
— Carl. Hauidien, X NovaMtr. 4, 2. IL IV 
— Äugasle. Siihcrin, X Prenzlauer SB« ‘211. 
Th«»u»schnvrkli. Adoli, Kaus«, X AastaauN' 
aatc 38 II. 
— H, Sentier, XO Äuifftfir. 10 IL 
Thomaschk. Paul, Saffciibole, Charlottenbg, 
Snimmfitr. 49 IL IV 
Thomaschk». Gatt, Ariegöinvalide, S Soltbu'cr 
Dana 6 IV 
— fimnnnn, Poi'^chaffa, X Stralmnjcritr. 31 
— finnbcll, Tischler, SO Ranavn'lr. 35 IV 
LhomafchN», Paul, Dr. phil, Oberlehrer. XW 
ÄatknoBtnnr. 44. 
— Ewald, Stdra. Rath i. Rcrchi»Postamt 
Hauplm. b. Landw, XW StteHanitT.51IL 4—5 
— Marie. So.. XW Liclcsstr. 3 IL 
Thomaskjtwöli. Ambrofin», «lädt. Sichler. 
S Eni'chlnerstr. 55 £ 
ShemaSft. Christoph. Hasard Stirb?, Richard 
flr. 192 I1L 
— Frari, SKalcr, SO Gutmjitr. 37 IIL 
— Bcrtha, Sn, S Socdbftr. 11 H 
Thomaoti. yemmut. Schlaffer, X Stifjesct- 
str. 8IV 
ThomaaphoBphntfabrlken G. m. b. H-, 
W Äarlibad 17 L u. IL Striauf (IcL 
IX. GdW) ctaisc (ZeL IX. C845.) Gtpotl 
Sitff. (Ztl. IX 5S54) 
Thomaß. Antonie, geb. Soricacr. u». Aanzl. 
. Rath. XW Sifeiuufnftr. 45, Ging. B IL 
Lhomaöjcwski. Süiguiic. geb. Suada, Frau 
Gyninas. 2ir«t, W Lalikrttthitr. 11 pt 
Thomasznnökq. SUfonS, 8»lrrichier, Pankov, 
Damerossii. CG. 
Thomat. Rarlin, Schneider. XO Höchstesrr. 21. 
— Fron}. Lisibler. SO Reiche»bcrzeriir. 14. 
Thomcjik. Carl, syichtmaiir, S Lehmsrrslr. 8. 
Thome, Paul, SltinitS. X Freieaoaldrrstr. 38. 
— Jda, iüafcr!»». SaatmtS, Fric-emu. 8 pt 
Thomü. Rci»hold, GoIoaialo^iL, W SSagtc 
bürgerte, i. 
Thämr. Stüg. Sraraitr, W Lützovür. 111 IL 
Thomve. Sllkred. Ott. Sffeff, W SäloDÜr. 2>3 L 
Thormrr, Paal, Ech. Baurach u, vottr. Ratb l 
Münster, d. eifralL Arbeir., Sruncmall. 
Sattgcclkunür. 6. E 
$6omtfd|ctt Mai, Sar. Diät. L flaiftrL Patent¬ 
amt, X W Läbakerirr. 33 L 
— SUfrcd, Bsr. Borftcb., Er. Llchiers^ Friedrich- 
str. S. A. 
— Georg. Comptoiriit, XO ScBaSt. 22 H. IL 
— Richard, Ragijtr. Sät. Snöärt, Charl-tteabg, 
EilottiborfcrSr. 107 L 
Thoweyrr. IL, patf. Lehreri-, XO Elisakrth 
{t 3i 3ii 
$6emi$, Elisabrih, Sei* XW Salzwidricrirr. 3. 
Thömke, Carl, Haaswaii, W Goltzlir. 43 H. L 
— Lvife, Näherin, X StralfuadcrSr. 2 IL 
Stemmet Gufta», Kohleichdl., X Aagm-L-Ler- 
str. 1 L - - - 
Thammnr. • Li»a n. Sciit, FrlL, Statt 
Lehreirnscu. SO Engel-llfcr 5 HL 
Stemoe. SS., Mechanik, N Biaeta-Platz 8 K 
Thompson. F, Jab ritbcs, Charlotte ndz, Schiller¬ 
sir. 123 IL {- Hci-r. C-pra--. 
— Edward. Jilge-Ici-r, Schönebg, Torgauerstr, 
Easallüalt pta. L 
Thoms. Fr, Fabri» XO Greistwalderfir. 14 IL 
f. S. Herpcr & Po. 
— Siiljtlnt, Fleischkeschauer. 0 Litihairerstr. 30. 
ttew». Ilrledtl». Houtklrm, X Slithtofir. 17 
— Mail*, ««usw» SW <Mlf #Bl4s«llr. 741V 
— Oll«, (fohlt ». V*|, |. linden- u. tiklAili» 
(InrfiSI., SO va«»»dergek 
flr. 1I»> 1-1. M. I. (Ztl. vir. 147») 
™ 3»6»nn, fflnltr, llhailolieodg, Da»ckel«aü» 
flr. 4il. 
— (istmann, Cmali. Clßdutl, XO Ranc« 
kumetiir. :ifi llt. 
— Julia». Polischasiii» K Setgflf, W 11. 
— Hirmann. )»r, Pros. «. d. «gl. llclwfiljl. 
XW StoilimoHKilit. si lls. 
— Jatob, Sebanla, C Äfiit Siletiiälit. <□ pl 
— Vadiltb, ®<Sadfeta(ir., X Steffrilr. 27. 
— Ongalt, SMa, X Woftitiitir. 12 II. pL 
— Heiarich. Lchuhmmsir, S.'i Kr.be, V,chierselter 
flr. 20 K. 
— Rar. Situliwmtlr, X 24uliir. 4 If. K. 
— tiafia», Srfiuem, XW <<irdo»(lr. 40 H. I. 
— V, S4iunm, SW ,ltl(dti6<lr. 210. 2. II. II 
— 6, SdiftimaFfrittK X flflctftr. 116 11. pt. 
öobn, fir. 20 I. 
RrleitiiS, Slrfameb, NW Siendaletfir. 4 II 
— Carl, Slellnuub, öc. Vitfctrri, vliagiir. 12711. 
— Retdiaiab, Zifdiler, W «runcoalHtr. 40 H 
— Mbcrtuie, geb. Lieiholz. Aur. Setitebaio. 
S Dretdeiilür,r. 117. 
— Hlbtitiar. Bis, Räheria, XW H»Ismi:.i 
Ufer 10 II. pt. 
— Slnna, 3tL,.Sdjnrib, SW iStumbcrw’ir. 8. 
— Hagafle, Frl, Lersieth««-. SW Röckmi 
flr. 1.« III. 
— St, $äro, B-xhag. RummeltSz, lürrichctM 
flr. 7. H. 
— Rartha, 8«, X Zionikirch-Pla» 14 IV 
Itf«»b«fltr. Paul, Baakbeast, SO Cmattn 
flr. 18 II. 
— Carl. Sm! (TotTc'P, SO Statnertr. 10i.HI. 
— C, Rentier. SO Dranitntir. 18 L B 
Thomschke. Hlfred, KnSaaiL, 8Boeüd'ir. All. 
— CItacr.5. SSoaloir. SW l!id)im'dbenir. 2 II 
— Adolf, 2<ban!a, SW SIMmtfir. 01 pt. 
Th«»se». Gdnätd. Dr, rraet. Srjt, SunNitjl 
v. «Sebartib, iXUixz’Züär.eocM, Skrlirer 
fir. R pL (IH. S. 5(60». 29) 
lieoder. Sianflr. XW Rathtaoverslr. 51L 
— Peter. Stiint, Cbatloticabg-. SitontSoriet 
flr. Csi. 
— Frederil. SaMier. X 5>otül>:r. 31. 
— Adolpd. TreLiler. Sltbf, >*xrn:tesn-. 51IV 
— <?ebr, trrvcdm«. C Hirteanr. 8 IL 
— Peter. Gani», Nieder cdiönbeaies. Kaiser 
Silhefaftr. 21 pL E. 
ÜhcnaJ, (5aßo, 0 Aadreaknr. 77. 
— Lilhela. Glakarb, SotSag, SaaiottiBg, 
Llebigstr 7 M. 
— Paul. Kaufs, Cchöarkg, Hohen-nedkerg 
flr. 20 IH. 
— Johann. Sal'ötn XO Ccl5tr.ia6iir. 12 IIL 
— CarL Stadt. Landmeffer, Paniern. Brene 
flr. 4c IL 
Hermaan. SSomtr. X Sarfain. 72 IIL 
— Hermann. Prra. Liest, W 6i#lr6tB«nz; 14 
— Lobann. Eäanto, SW FLrLriageriir. 14 pt 
— Theodor. Schlsw, Lordag Rmsselöbg., 
Haupts». 80 L 
— Lalcher. Sport- a. FaÄriiemSxen-'klL, XO 
Christb^rgerslr. 2 IV (>. Siachtrag.) 
— Sltr, Tüchler. S $maienbaigitr. MH.pt 
— Heinrich. Tischler. 0 Slrbrcuiftr- 51 IL 
— Peter, Ti'chlcr. S Trerdenernr. 32 IL pt 
— Theodor. Sitotor, 0 Sopptniir. 33 IV 
Rarqarete. Frl, Charloltenbg, 6roloaniir. A3. 
— SSant, neb. Saltoag, Frau Ingenieur. W 
Stlbttahr. 98 IV 
Thomson. Heinrich, T recheler, Rirdf, ILgerftr. 73. 
— Ltlo. 2ept$- u. Tecorat, Charlot,enbq,8ant' 
flr. 114 II. IV 
— Konha, geb. Engbardi, Scnticrr. W Steg 
litzcriir. 5. li. 
— Henriettk. Sm, SW Sotnißr. 18 pt 
Thomy, SUfrtb, Sattler, 0 Goorim'tr. 21. 
— Ägue?, geb. Eughusen, 8«, 8 LaffertborÄ. AI. 
Thonlzik. Carl, Schlächtennftr, SW Süitijfir. 21 
Th»» f. a. Toan. 
— Silhrint. Aaürger. Sttr, Gharloticnig, Sc= 
feabtimetäi. 11. 
— P, Sircttorid Bevollmächt. 6. Victoria zu 
Satin", Altzem. LerfichersugL-Ärv« Scfcü' 
fcheft 6r. Lichters, Augnfta-Platz 8. E. 
— Oskar. Eiseub. BerkehrS Snip, Eilorodf, 
Güntzelsir. 40. 
— Richard, Gärtner. S (Tamphaizfcnfa. 4EE 
— Sohlicb. Stfädtr, Charlottenbg, Stuttgarter 
Platz 9, Gartcub. L 
— Gart, 6er. Stcr, SW 8cHf-3flEanccfir.53IV 
— Georg, Hauimait X iloiffchwccaßr. 3ILK 
— August Holz- u. Lohlcnhdlg, SW flraaira 
str. 47 K. Lohn. SW Leipzigers». 40H.HL 
— Bcrthold. Üanfm,<!harlottcnbg>Snc'eb«ktzr.Sl. 
— Ernst, Staiifm, XW Jagowstr. 12. 
tllf*. Urnii, UaultK, S»»aekz. (maviir r.1, 
— Oll#, Haas«, XW J'utfr.Mf, !M I. 
He»«»««. VrtnMft, a«r, ,^tu.Vr4u. tMiilft 
fit !tj Jil, 
— «Vfluli. Ä'ditf, X üiällaniir I III. III. 
— «ail, Maler. N Vwr.ianMiiir. M 
• «atl, Maler, tibailfllireti), 6Hlwtil>ei<fi 
flr. M, 
HtintlL, fflealtar, ,N Sliallaabriflr Mll.1l 
— ilagalt ilatftt, SW K-iliir. 8 II. III. 
— Loborocbt Tlioo, Sfoalenei. Mit,-« 
Ma«liiail»a6lai«nfafbil. C S>üa,ilr 211.111 
2»b. t’ft. Um III. 
— Larl. Zito'.ti, X ila fitiMtifta st. 
— .‘flohett, <[(eans, X pafetMlIo^t. II III. 
— Kllhelm, ‘iloBfta. u. Ponicr. S lltaabm 
batglir. «1II. K. 
— Ägr.tf, oil, stabbiia d. Palli'chen IttsSca 
SW S48«tnf|r.:« I. 15. 
— JOilaa, 1>i(Poliere, XO (ftfib.-aisJfir. Ist. 
— Siaiie, Zdmetdeiin. Ubatlclieabg, 5lulij|ail(i 
Plaj 9. rtaüenh. I. 
— anna. So, W i'tilatc'lr. 54 IL 
Hon«#, Johannes, 5*abnkaat,W DiloO’it. 51 
— Sbclf, Bildbaaer, X <»Wnt!r. 0 I. 
— Cito, Üiiitetrri ii. ,T-tr4f'<5, hO o#ifta 
fir. 51 pt (ld. IV. >vV,) » 8e<ch. St. 5 pt 
Ihomtk. Slnlea. »abtlatb, 0 ^oltaatliRr 50III. 
Ibondt, otuitiii, Gketulaaj. j. D, W ÄaU 
rnutftr. 11 pt. 
Hon*. 6k(mb, illltchtr. SO Sricaanfir. 9II. I. 
E. Th6ne, Fadit. 0. Gold- a. Polilarltifiea. 
darbiete a-Pciliertattaagra XWftiidjIir. Ih 
IL I. 5a6 Eduard Ibene I. 
11)3«. Labvig. jta"enbele.W He6tr.jeB(TttSr. 14 
tvsn», Srib. X liVa"(tftr. 4. 
— Paul, Tikchler. 0 ktaaKs. 8 IL 
Glitabtib. Rodi'lin. SW $<Säffn>!r. 41 43 IIL 
(hnoa, Siebinia, 0 Srautfir. 8 II. 
— Satft, So. W Rauer--r. »j IIL 
Tbentlt PanL «chnhs, 0 (iiticlht. 2t 
Tho«Bemann * Behalte, SasencaeBsfbrl, 
Sccect u. Toden», ZantüaS. iSnmbaf. 
XV FtaasöSiiitfir. 6 L a. IL E. (ZtL L 7J17) 
5—<L 3ai tiksig Sckrls. 
Tbocntmann. Margarete, geb. CnitL Sa, Stn- 
lit«. Stdcnebg, Haa^ir. 4 E. (peilte*. 
ttcca) 
Thmcrt, Slffftl, ZdnoZwnnr f. H, SW Zned 
riSsir. L7, QarienS. IIL 
— Luiie. Rodiivn. X Stimätr.dcitrnir. 2g III 
Thiarrt. Cito. Bnchbrnb, S ZWwctaiSnL 73 
Tb»»eS. Heinrich. Rentier. Rieder ctfön$as<‘ra. 
Soubir. 5. 
Gebrüder Thonet (en$ SiraX St. ft. prio. 
Fabnkeü majfie gebogener Hol$aibr.$tn. 
Hauptniederlage SW Leipzigtr«. Ä pt E 
(Ztl. L 2S4.) Huf. Satt Friedr. Scz$cL 
Thousel». (f . Photogr, O aSainjttftr. 21. 
Tbenidr. liail, 3*ahat>«al, SO ifutUza 
str. 55. 54. 
Thonike. Friedriib, .Haatiitü, XW Silinad« 
str. 19. 
— it, Pferde». Änlich, SO Sifitftär. 61 IL L 
Tdoule, S, Dc weil., pr. ärjt. XO SrtifJ 
coldercr.:a (ZtL VII. 4m) b -10.4-5',': 
Heizer. Cdarlottenbz, SthrißqSr. 3a L 
Lrto. Httjtr. 0 Sangrör. 47 II. pt. 
Hmnaan, Lnvalilv. X Rräntbalrrir. 49 pt 
— Silhelm. Privat, XO Srn-rsalternr. 32 L 
— Frrdinand, Ätalitr. C Liniennr. 221 L E 
— Htm, Sensfllt. X Panlsrr. 5 L 
— Clara, Saa^ntwa», W Acntuaicrö- 20 IV 
Dr. A. Thoeae’ Apotheke am Schien. 
Thor, SO «laliftr^r. 72 pt (IeL IV ;tjl<U 
0=5. Dr. Älb. iheenä. 
Thor»», SIE., DnpUil,iti«ibtitabtiJSOEia!itRi 
Lr. 72 L E (Ztl. 1V35LXX) s. Dr. «. Theere 
Apoch^e. 
5- ScnaSr, Stiel. s. Zkrchilettnr u. Ban- 
lotangea. libarletirobj, «ditoBttr. 53 L E 
S—9. 
oBünf. Stbrtr, Serbag. Shtcstieb, Hanpt 
sie. 7 i 
— .«larl. Sthrtr. Plo^ensee, Srate Sirasgesäugniß. 
Uöntgedsaia 2b. 
— Stlhcln, Sefcrtr, Pioetai«. Stnei Straf 
grisgnis, Serör, Schslhani. 
— Rriedriö.Äcnin. XWHaMlfsrgtrtt.13.lt 
— Gail, 2Sanrtr, XW Gmbtnaftr. 12. 
Schainr, SSanrtr, 0 SSeoelemr. 61 IIL 
— Citat, SünSanilör, X Gorttnitr. 76 IIL 
Friedrich. ÄdtmiSl, 0 Soppenstr. 87 II.L 
— Stsgaä, Stnttatmpjärg., Gharlotirnbg ,@«lht 
str. SöSj. 
Lilhcls, Sattler; 0 Bluwensa. 27 IL IL 
— Franz. Söaifacr. Schcntbg, Sxonholz- 
sir. 56 H. IL (Pofeki- Frieden«.) 
— 2Sar, Tchloffer, SiteiKbs, UHInnbitc. 104IV. 
— Eilbtüa, pens. Hanpt Ztaurmti Äff:jt, XW 
Sinbt&rtL 30 IIL 
— Snna, Answärterin, Sitotrilf, Uhlandftr. 124- 
ameeir, «-d. X 
ÄSNlibteili :fi llt 
• ®4lklalM, Ü», 8#4 V», .V) 
ItMOfsbeijiW ila II, V 
teentmibl, WIlMw. <$i»Btn*«ili, üti«|. 
IsllfüNt. IjUiIdmatüHf, 47 »ll, 
tl*r, Iiäaj;il. S#iatr. NW «ll SmWI IJI 
UVeile, UMHW, hW IM K. 
— MiiIkI». €«le8ft, X «rtetitmNiffim 21 
Tier«#, ^ibit-r, jVanifr, D»«Seis>k. Tu, 
tü*nif, antjub, fitift, xw tkeHlHt, 
Jalls#, Sei in, X »Utaitl« Rdff tK 
2d-U4l<t. XW lUnMill £> 
Zbtraatl. .'tif.'il*. ftiütlMabM, XW Sti« 
UaMttitkt. 21 I. 
tl«r*E Üiri!. £43 »Ute, X 34wHttiu 2Hi. 
tborbaba. itilbfle,««»«». \V M»«a«>>ftt.S». 
Tdsrban, GbtViU«. fluij^rr, Hy Vtfe»d«b*- 
ftr. 27 III. 
ttertrlfli. Aatl. Zurfl. M<c+er. eitles Änftt 
S Stbalian-ir I IL 111. 
Zbortin, Cllf. Js!*aeil, Ctaitellmb#, flirl» 
str. IX 
Sebaaaa, Rras, XV 31 6ait«i pt 
K. Orgmimr e. iktltrt ». BilMel« 
hLlIe. S fltühifct T'doa 7 IL 
tbomn. Paul. HjL t'abesrtr, X 2lulfc:>«« 
te. 65III. 
— Oifar, Pol.Vachtm^r XW See'riflr. IH. 
— "Baalisc E^criMiji, S« Ssi§nrft», Sdrth» 
fx 8 II. 
Pauline, Sti. 5?i*lsw4. SO Staliloftr. I2S. 
IbortH#. Hmaann. SSnnftwtft €(. (fitir. 
Sdnyij, itiliak S «iileriir. 17 pt e. I. (Ttl 
IV 1730.) Strtret 3. Ä«dta>t 
tborbeeer, «sasfte. S». XV Äatlnftr. 16 1. 
tbfrtrin. Sllb, Hotprb, ifhu leitet H, 
Ctanjen*!r. 7. 
TbsHAt Heinrich. öäneiNr.SO Saatscfn »i. 
— Ctt». Sdcttto, O fllscenftr. 3t IIL 
tbarinJ. änja’t Rentitt X SAIegtWr. i> IIL 
— Slngn'te. tiui'irrao, C 3$kritr. »t. li.1V 
tbertt. Kotilob. Pabsbred. XO eitbtbftgir» 
<tr. 111 IV. 
ibirt Fr, Erred. Sttt. n. Calerlat i. Kn5t- 
ccinij- Stet XW Sresnirr. M IL 
A- Therteochter, Zäh. H. Heth, Hat»- 
'Lud- n. Cravaltknddlq, \V PottoaartSr. 131 
pt 5-nb. FiL Helene Hsti. 
$6»rlou61fr. SiUtla. fteä. SW *ttl#a.t. 
te. 17 II. IL 
— ängsi. Pnealrer. tlaxicit. SitteriaSr. 51 pt 
E (Pe^bfj. «r. ütotnf.) 
— 5_ geb. Beiger. So, Hardarb, SW Hern- 
fir. lSlLpt 
thermaen. 8, Saa-Sälc-n. 0 Petertimzer 
str. 8 L E (ZtL X L 44-11) 
— Slczl Sittstritg. Sta Sdiret«. Cl> iBSr. GL 
— Sbolrb. Sildhankr; SO Sulitrrir. 113 IL 
— Jebana, Ptesnmrb, SXV Hagctiderzersir. .77 
k. 33 II. 
— Prröijmr. C Prenzlaren'tr. 30 IIL 
— Richard. Bnchdinder. X Danjigerstr.S0 IL IL 
Thonaana * Ooetseh, Städrafrrtt 
und PertaatbnLhdl. SW Bezeiin. 17 II.pt. 
(ZtL IV 1756.) 6—7. 3*5- Ctta Zum-ersa-n. 
Hank. Condrur. SW Hageliberzer-r. 56 11. 
<j*{Ctj,®ättnrrnbcljSitä>«.34cniass«Jlat:ft 
SilhtiaSr. 20. E 
aibitl. Hutmach, S Sltpsbristsßr. 87 IV 
— 3, Cki-3n?prtt 6. t. Sirtsrta. C SSnajttt. 3» 
— Friedrich. Aaajl. ctrr, 6r. Sitinf, Söben- 
ftr. 33 pt. E 
— StroBatd, Sasfa, W SMjtcathnfa. 33 pt 
Eduard, staejo, SLönebz, Hasplüt. 1.1«. 
Fraaj, «aase, Cbarlrizcnbg, 9es Lahnbek 
Stfttnb 5. 
Orio. jUtmtntr. SO C*röaaatt5r. 29 U. II 
- Fd:r, €lädt Lehrer. X Bergirr. 17 IL 
— tiaitas, Lithogr, XO CeüKsaifcr. 6 IIL 
Cito. Sialmnnr, XV 5cra;frtt. 10 Garle-b. 
Jebanne4. Äätlihaleerci!, X cttalfsndtr« 
sir. 26 IV 
— Silbe 1b, Sanzrr, X Snllaamr. 19 IIL 
— Fr.f. Ras. Tireet, XW 8m:a-Slat 4 pt 
— Carl. Prtrkb. «chenn, Lnßrnsec. <$atits- 
str. 8. 
Sük. Phciigr, SW Küramerßr. 20 DL 
— Silbtini, Rtntitr. W Guln’tr. G IL L 
— Sngsft, Satt'tr. X 5trtU{rtnr. 62. 
Zrix. 5<bcnto, C firteadto^L 44. pt E 
— Ctio, €chle?tr, XW SaltfititiSz. 42 IL 
— Lichtls, SiSlofltr. X Pcr»tl.3a« 1« IV 
— Lilh, 56r.’"t>flt, S ZSontzitL 3 IL L 
— 62>mrb„ Schahas«, 0 (Sräur Sy 63 pt 
— Friedrich, Schah».. S Äetihdtr Daaun 5 IL 
— Qcttlicb, SchnhnrnÄr, XXV Philippstr. 19 H. 
Vilhel», Schubs, SW Snraisiirtt. 6 K. 
— Bernhardt. Steiw-ctz, SO RixzuScyk. 44 
— C-ctcr. lapej. n. 2<toraL SO Söpenirftrör. 68- 
— S, Tischler, X Schönhauser ältttt 29 K. 
Rndol?. Lerüch. Seamt. XW Fetdz<«g-in'lrr- 
ßr. 2 IL 
KTpSaSeliiinmg: 5, u, 5, ee, n, « nach 4, 0, u (j.3. Raehlec hinter Mahler. Dösec hinter Maser. Miller hinter SRnttd it)
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.