Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

I ltt» 
ThvmalSkt 
- JftlO - 
Thomas 
lliinn, Ifwifrtl, SO Lo 
Miitriit. H lir. 
tbomattl», Puliav, Porlier, SO tikorgeitfhil) 
In. «U II. II. 
Ismail. Siorio, ftnulm, W SKuij'ir. 7.', >>i. 
— Lli»it»Iau», tinlfr, X Slelitmttziir. '.'I II. I. 
— J.Thoman, WeingrofibMg, Hcllle*. 3. H-h 
t. s?r<ju (.criOflln Wittwe iu «Ball 2>frn- 
butfl, W tMptlfltrfir. II». 120 II. PI. lt«l. 
J. 4:il) J«h, 0. Human. L>»hi>. XW citfl 
nsuitbtbof 4 (Itl. II. T.W.) 
•- tillhclmlnt, PlLtieri«, W Aaelrriir. .'I. 
Ttjontaita, Johan», pcnf. Sikeab. Sfflwl., SW 
Itllcicrrflr. 27 IVC 
— yiihel«. 8tamrihtm.,X0 SmgtithritAr.to. 
— Garl, fflaartr, €d)5ntb(|. Fritz Seilt« *tt. 10 If. 
— Wilhelm, Pförlatr, C lllohnfir. 32-»i. 
Xtomewi, 91., flcnfm., S\V Schönebergerktr. 10 
Ji. (Ifl. VI SiuO) 8-9, S^-S. f. -tvrr 
maan VtFtr. 
Kicherd Tboras», Agent f. Oetwrais. 
W Um. d. Vittbtn 29 I1L Iah. 81. Thourak 
Thomas. 5-, Mgtat f. Sria, W Nülow'ir. S» 
•— Emil. Ästiger. Sttr., Gharlotteabg, Statt 
(tarier Via» 3. 
— Clie, Amtsrichter, WGi6l[tcr,ctf:r. 5IIL 
■— Emil, ApothrtnibH, X ?lcu( Hochstr. 24 L E 
(Itl IIL 244.) I. Hochplatz.Apotbete G.X|ctna- 
— JL, Archiieet. SilmcrtM, Strnljsrhhr. 4. 
— Paul, Architekt, 8 CEirficabathir. 07 UL 
— Robert, Architekt, W Jautajlccfa. 9, Saiiciid. 
pt E Htz 
— P.. Dr, Stabsarjt, W Gtnnmre'tr. 50 I 
8-10, 4-5. 
— Waitap, Bäcker, X Pstugfir. 15. 
— SaSutf, Säifmsstr. X Sdia;arTfcP'%. 7.8 pt 
— Htnaann. Sadermftr, XW PtUkdcrzcr 
irr. 41 pt E 9-11. 
— ilntea, Bahnarb, 0 Sattgtftr. 49. 
— Bernhard, Safjnnrb, 0 ■£ tralautr Wcs 10.11 
— Paul, Bahnbeamt., Rird'., Rüblensir. 17 
— Georg. Ser-fbeen!.. 5iSör.tbg.. SitgtrieHr.S. 
— Hugo. SenitiSa, X luadtrftr. 73. 
•— .Henaatta. Biblioth. Sictnt, Paakow, Thurm 
jir. 10 L Hafg. L 
•— Altert. Bierfahrer, SO SKelduorttr. 2 II. V 
— Fritz, Bildhauer. Schönebg, Gohar.r-.r.r.STIlI. 
— Paul, Solo, SW Jera'aleaitrtr. 48. 491V 
•— Pauk, SraumtorS, XO LandederzerÄlleel IL 
— Jc&aaa. SmatBirL, Gharfoit rotg.,Senrät.ü5. 
— Kar, Sttefträg, S Riätr'tr. 26 II. U. 
— Carl. Buchbind, XW 3a Clreu« 4 K. 
— Ernst, Buchbindernistc. u. Papierhdlg^ Ghar 
letienbg, Sptitftr. 16b pt 
— fflor, Buchbind, SO Sfaliscrtr. 120. 
— Otto, Buchbindmaktr, SW SRartgrafotftr. s7 
2.ILIV (ItL IV 2307.) Lohn. Nr. 101 H. 
EC s. Anhang. Jn’trafe S. 69. 
— Paul, Buchbind, SO Karicmcr.fir. 22 H. IV. 
— -Veraam, SaStrut, W Aaylkn'rr. 16 IL H" 
— .HrrwannLuchdrack^XW 2unm!tt.51,2. HJL 
— Karl O. Thomas, Bach-, San't- ilSiob 
dn-ckerei. 8 Rittcrslr. 15 H.1L (Xet.IViWi 
Iah. Oiia Thoaia?. B<>ha.8Sai>n!.Ufer46I 
— Wert. Bachhalt., 0 Slibftiiorfeistr. 64 UL 
— 6ag_ Bachhalt., SO Liegnitzcrstr. 21IV. 
— Fritz. Kais. £6. Buchhalt. b. d.RciSshaapik., 
SW HallkfchcS Ufer 3. 4 K 2-3. 
— Hugo, Buchhalt., Rixdf., Frikdelkr. 4. 
— Hugo. Bar. Seaot, S gichlcfir. 2*5 H. UL 
— Robert, Cigarrcnarb., 0 8öaig-bcrgenrr.S. 6 
— Älbert. Cigarrcahdlz, Gesch. a. Wohn. W 
Göbc-'tr. 15a pt (ZtlAT 43S0.) Filiale SW 
gortftr. 63 pt 
— Erukt,Lizarrrnhdlg.^>0 Laadebcrzerhr.lOOpt 
(Tkl. VIL 4974.) 
— Ernst, Cigarrenhdlg., W gorfilr. BO. 
— Adolf. Ciselcur il Graveur, W Stsnettis- 
ftr. 85 IL 
— Wilhelm, CfoeinsstimaL, SO Fomerstr. 22. 
— Paul, GcmploriS, Rixdf, Anesebeüftr. 139. 
— Alexander, Drechsler, Charlottenbz.. Schloß 
ßr. 89EE 
— £, Dreher, X Echulsir. A H. 
— Henaann, Eizenthän?, Fritbaau, Haudjery- 
ftr.62L E 
— Sari, Eigeachü«.. W Deancwitz'tr. 33 pt E 
— Bernhard, Gif tat. Schaffn., Charlotteubg. 
EiloierSiotfrrflr. 117IV. 
— Johann, Ech. Erved. L Sut-awrf. Statt, Char- 
lo straf g., Kaiser Friedrich str. 67 IL 
— Emil. Expedient, 0 Langeftr. 4. 
— Cito, Fobrt, S Saffca.Uftc 461 
— Robert, Fcldw. d.Schloßgardc, Charlottenbg^ 
Dilniersdorferstr. 69 HI 
— Richard, Grvtz-Fleischmnsir., 0 Central- 
Cchlachchof u. C Central-Mattchalle. Lohn. 
0 Smaffart« Älltt 118a IL fZtL VIL3601.) 
6—6. 
»- Einst, Former, X Echlieniarnftr. SSI 
— Felir, 3urner, X Lortzirgstr. 3 IL ÜL 
thome#, Ul„ Rrfll’n, lifyioi», 
l'aiim|d|ul:n!ir. 2!'. 
— üiißiiii, ftiilit!;, W iMiihe, 47 II. i>>. 
Ifail, Rulirfi, lyrltMrtjtl'fl, Ru«ir.Uil »r«<r 
|ir. iv I. E 
— Ifiul, Rufiifi. Jltinirftiti'1., üJaidct^i'iir, 
«. «r. W. 
— Wm'la», sjubtii .ßticdtiiV^l'ji./llumnltUliiii'flit 
[it. II I. 
— Hermann, ^nhtii, '•UlitiätnM.. fla^rilttiir.K 
— Paul, Sit'iili, (ifi.uldlonBf. IMmiatdur. iv-lf 
— Paul, ßulitb., SliiK, Vriait'anMtnilir.riOll. 
— »iibflu, Wäitncr, X S*<r,t!tr. 21 I!. If. 
— vtijio, P'.Uliimtir1., flr. Siichiirf., p,in;mriitr. 1 
pt. E 
— iiugiifi, CMio, XW ümnr.iir. 12. 
— SlBfliil!. Wa'tra., 
(Itl. titim. »w) 
— 9^ Pakts, XW Slll Roabit 19 pt. 
— Herriai»,. f#a>is. XW WetieirMiVir.E 
— Rar, Wafiio., Lchöuebi».. ü>auciflt. 54. 
— stillt», fiiaro., Ri^df, Hfraanr.*ir. 19 pt 
(Itl. Mir. 122.) 
— Srvttl, lifafiw., X EiuititSr. 1"! Il pt. 
— s.-ilhelm, (5afini.,9lfiai4tndi., ilu ju’ti Sutoria- 
’.«« 54 pt. E 
— flltf., bki. äjeamt., Cbarloilfnbj, Gar.alr.r. 12. 
— (StaEmaL, W i>ü!ci3<(r. 51 If. pt 
- Sluguit yraetur und «tnaselschncid» Lit?. der 
Kgl. Mil. 2"^:>>u!e u. LchZrden, C Seal 
Edjöabiuittftr. 16 IV 
— Johann, Srür.kambM., X Kartr. 1« IC 
— Rraav yartltr, Äitbf., Aaiftr Friidtidiiit. 24t 
— L. Pärtlemftr.. SW Stamburgrnir. 34 IL 
L Berliner Metall« u. Alsenide»aaren-Fabrik it. 
— Ernst, Qüicrcrptt1-, tiotfi-ij. Siuaiaclfbj. 
Haiytsrr. 8*5 pt. 
Htinriö, .OauEoatt. XW Ziiedriid Äcrl Uftrö, 
— StL-ija;l, Holz- u. «oMfr.bM, SO Cwlnct 
flr. 17. 
— Ctoald, HafMiMa j u. S5agfr.t'aa, 0 ?l:idrtafr- 
ix 21 IL 
Carl, Huiarb, XO Aarienburger'rr. IIII. U. 
— Albert, kb. 3aorn,XW älmbtr.cDavr. 71 I 
1-2. 
— Carl, Ingenieur, W Äösiam-Saquitaitr. 32 E 
— Sfaf, va'itaKrKitoat., SO Xians.iiir. <•!. 
— Roben, ÄaataicaS, C 5trataacrfir. vS. 
— Robert, (Sei. iianjt Zirret. t>. ikgl. Staaii 
ninist., Zchlend'-. Kar!>!r.2. E. 5—6. 
Carl, E, Geh. Kanzl. Ra!l>, Zthltnd'., Pol» 
tanernr. 31. E 
— äacjt Math, Gbatlctimbg.. Äcgaiinix 13 
— Albert. Kanzliit, XO SandSbergtr 2lK.t 50. 
— Ernst, Siiinrer, S Mail-ieufir. 3. 
— Alb. 6, JtaafaL, 8 Zeapelbcnrattr. 21IV. 
Carl, Sasse-, XW Le-Hnzsir. 15 L 
— (Ernst, ctoafat, S Trerdcaerrlr. 109 IL pt. 
Grast, Saufst, XW Sehrlertr. 25a IL 
— Gatjta, Sanfto., XO @r. Franlfatiera. 115 L 
— Fclir, Säumt., Cbarlottenbg.. Vri5ai$'"tr.K7IL 
— Franz. Itazfa., SW Aortitr. 2 1IL E 
Fntz. Saufet, SW HRtt^ntbortft'ir. 15 IL 
— Eeorg, Saufn., X «Äöithattfer Ällee 154 IV. 
— Seorg. ftattnn., Paalcv, Floraitr. 2 L 
• Hugo, Smtfat, X Hochateifivrir. 31 L 
• Scbaanri. Säufst, W (SltSit’chTr. 32 IL 
• 3Sat Saufn., Charlottenbg, sprteftr. 24 11 
• 2SarSaafnL,3d:5atbg .Grascchiir. 00, (Saner.ft. 
ÜL (Pokbe^ gticdcaaa.) 
Otto, Saufst., X <?-anrafti. 161. 
Richard, ftü’-ra, SW SStttrattalbcrtit. 20IIL 
1-2. 
Richard, fiau-ni-, SW Craniennr. 12tl IL E 
12—2. f. H Thonta-. 
Rudolf, itaufut., Lchönebg., Graaachftr. 7. 
lPostbez. Friedeaaa) 
Theodor, äoafm., X Lnoalldenslr. 101 L 
Billy. Saufst, Rirdf-, Ser.daftr.23 L 8—10. 
Hagift, ftirc6tr.>tcn, SW Plan Ufer 4 H. IN. 
H., Kttzenfbrk, C Heil!ge«cistnratzc lö pcL 
V. 118L) Iah. Frau Th. Thomas, geb. 
Brocke, II UL 
Joseph, Älempnennilr, C ctrctSt. 8 pt 
Paul, Klempner, SO ^ätflmtr. 31. 
Rudolvb, filrarncnnflr, X Fehrbellinkrstr.89. 
Carl, ftorhm.. XO Safjcanzftr. 3fi IV 
Joseph. Storbutcrftr, X Slntcnftr. 49 K. 
Hrinttä, fiüfcr, ü (5rraadi:tstr. 31 IL 
Paul, itärfchaer, XO Pallisadenitr. 7 UL 
August, Satfdäer, W Äiramtr. 23 H. pt. 
Gart, Kutscher, X Pappel-Allee 113 IL K 
G., Kutscher, XW Stronftr. 35. 
Herbert. Kutscher, XW Sofiodcrfir. 5. 
Heratanit, Kutscher, XO Ehristbarzentr. 30 IL 
Hermann, Kutscher, 0 Weidcnweg 63 XV. 
Hugo, Kutscher, SO SraagelSr. 70 IL 4. 
Paul, Lutscher, X Ravpinerstr. 17. 
H, Soitrfbrt, 8 Gaeisenaustr. 63 1' 
Silhclo, Lande? Ob. £eerv Bar. Dorfieh. 
Cleglltz. Schl0B:tr. l9 L 4-6. " 
Eugen, Laudsch. ßäriav Stilbs., Glosowstr. 24. 
August, Sar.be, Sthlmif, Potsdauirrstr. 40. E 
ttlPiMb statt, vvdcijiiilchi, SW j'agflU-fiOrti 
flr, I» IV. 
* Wrotfl, l'liht'iiMpli, X yjchn>d«,A>r. 4. 
V'liljofltatb, h Ci6hltiilir. 47« IV, 
WflHflm, SV>t(title, itoml., X Sdillrttwimfit.». 
- Julias, 2Vafchlnll|, X €diu!jtttdotferfit. rt. 
- XVar, iXaitcit' «. ZltiWfWider, Requisit«, 
ii. Attrapen • Aerleihgesch, h\V Friedrich 
(ir. 211. (Itl. VI. 260X) 
• Uliigitfi, Maurer. XO Weber'tr, 1A If. 
Hot:6l(f, SKaarer, X Prenjlauer All« 40, 
- iXtinHold, Maurer. Obf|. ». Grünlrambdlg, 
0 Veltrtbittgetftr. 21 pt. 
— 0: Mechanik.. SO äitidieabfrjsrtr. <7 II. II 
- Mafta», Metalldreh,, X Sninnenftr. IM II.III, 
— (f, Rilchhd!, Gfcarlnlteitb»., Pe'tal«,;!'tk. 1» 
— CmiI.M!lchbdI,CharIotIknb-.,Peftalo»islr.l:i. 
— Hennann, iKilil’bMfi, O Sätidieuttfit. 3 pt 
— Wilhelm, Rilchhdl., XO GiifabtlMtr. 34 pt, 
— Saiit, Siilit. Inral, X Cdnrberflcrir. 17 II. 
— Htinr, SJSbdlfctf, dttgr., CrpoN, HO Aal 
Nnarfir. 62 JI. (Ifl. IV (Ol-x) 8- 12. 2 ~ 
— Paul, Möbtl-, Spitgtl a. ^cl'ttm. tfbar 
lattendg., Sttlinerflr. in pt Loh». SöaC'lr. 
102 IL 9-11. 
— H, HfoIIerti «. Landekprodüttenhdlg, W 
liätoo Ufer 12. E (Itl. YT. tm.) 
— Hfrmaan, Monteur, X Silldmetsfir. 3. 
— Stlbtla, Münzarb,, S Gtbetoa'tr. 13. 
— Arthur, Mal. Lehrer, SW Blüchrrstr. 6 IV 
— Albert. Rihutaschlnenhdlg, tirtfft. f. Repa 
returm, X Lotbkingeritr. 72 pt. 
— Rudolf Panto^rlm, SO Zfibbrattftr. 3, 
Hlridi, Plerdeb. Schahs., X Bninnennr. 27 
— Gart, Pholozr, Sleglir. Tärpel'ir. 40 pt. 9—0. 
SL, Pot Beamt, X Slatgatberhr. 2i$ IL 
— tritt Pol. Sttr., SO edtmibftr. 29 IV 
— P, Portier, W Bllbtlmftr. 91 K. 
S, Vertier, Charlottensg, Berliner'te. 130. 
— k., Postilka"«. W Ftaafranr. Ty. 
— Emil, Dr. phU.,Pri».Tocntt o. t. IkienfiL, 
W Ciflcbcnfptr. ö UL 
— Star, Privatier, X Teller«. 35 L 
— Richard, PtiMf.tr, W Unter t. Liadeu ZgllL 
— Cito, ÄaSattttatb., SW So>"ti;'!r. 25 H. L 
Albert, Reeeplor. X Cborir.crftr. 71a IL 
Hermann, Rektor, 0 Petersburgerstr. 4. 
ffloritz, Rcveaier, X Tikcksrr. 40 IIL 
Felir, Rendaat. Gharlotttnbg., Leibaijtzr. 67 
— ISaldtatir, Rentier, X Lolhringkrnr. 32 L 
— Max, Sattler, Rirdf, Iäzerilr. 74 ÜL 
Carl, Echanto., X (Sarteaftr. 152. 
— Gart, Gchani®, SO Cpptfr.critr. 44 pt 
— Carl. Echanlw, X Ütor«tirdij;r. 3. 
Richard. Stbirstn., C Stralattcrftr. 20 L 
— Atbcrt, Sdlätbirnustr, W Slatmnicntotg pt E 
- Ewald, SitlächtinaSr.. W Hennann-Platz 4. 
- Ha'tav, Stblädiitr, S «Saei'craaür. 69 H. IL 
- HenraiB.cälächlcraSr., S0üör«tidm"tr.C4pt 
(Ifl. VIL 1H».) 
- Richael, Schlsfer, W Sälctiär. 5J II. IV 
- Richard. Schlosser, GharlotMdz., GauerizrJälL 
- Dühelat, SchloPer, W Satitrttr. 8 K. 
- Albert, Schmied, X Rabeplax«. 21 IL IV 
- Rraaj, Scbtaicb, X SeHenccanttr. 79. 
- Rar, Schmied, Sbarlattabg., Aerliaertzr. 102. 
- Richard, £dmitbtm:tr.. XW Salbta. 48 L 
- Adolf, Schneider, 0 Frankfurter Allee 123 IL 
- Albert, Schänder, 0 Stameunr. 19 H. IIL 
- Franz, Schneider, SO Adstiralw. 24 IL 
- Franz, (schattifnanr. f. Taarenmäntel, C 
Äarflr. 12. 13 IL 
- Friedrich. Schneider f. H, C Riiterganr 9 L 
■ Friedrich, Schneider, SW Zoffenerstr. 37 UL 
■ Gustav, Schneider, Borheg. Ramntelsbg. 
Schillerftr. 30 L 
• Hermann, Schneidcnnftr, O Zorttdorferstr-WL 
• Oskar, Eckucidenaktr. {. H., SO Relchior- 
fir. 3 IL UL 
Rudolph, öchtteiberntstr., SW Hagetibetgcr- 
ftr. 31. 
Wilhelm.. Schneider, W fiäsomftr. 4 IL IIL 
Carl, Schuhnnaftr., XO ©c. Fraatfartcr»; 
str. 68 IIL ~1 
Carl, Schahs., Tteglrtz. Tüppelflr. 1. 
F, Schuhmmstr., W Kraasen>tr. 61. 
Hmacan, Schahm-, SO KaarJjEtir.33 Ii. IV 
Hermann, Schuhm., Schönebg, FeurigtLSIL. 
L, Schuhmmstr., C Htrteastr. 10 IL 
Moritz, Schuh»., X Schötthaa'er Äffte 69 H. 
S, Schuhmuttzr. X Ackerstr. 133, 3. IL L 
Schutzar, 0'Frankfurter Allee 63 IL 
8ilheku.Spkdit Sraatt.Xonwtlibennr.147111. 
Paul, Etadtutisfioaar, X Gttttiacrftr. 47 L 
8-9 Straft, tr. Freit 2-4. 
Wilhelm. Eteirfchlnf., Rirdft, Ane>ebeckSr.lv2L 
Carl, Etellmsstr., Fricbettaa, Röitnekera- 
str. 3 pt E > ■ - - 
rldolf.Tafeldelk., Rea-Beißensee, Streustr. 122. 
Okkar, Tapez» W Galmste. 4 IL K 
Paul, Tapez, XO Höchfimr. 38 8. IL 
Sfagost, Ob. Trlegr. Assist, o. D, X %etmm= 
{it.26m. 
K, Tbomei, Oiiflr, IMjirt von leppichen, 
0arMiien, Potliereit, Äibdfiofftit, Viufetti, 
Sitpfi- #, Schlafbedrit, SW Ctoiilfiilir. 
(Itl. 1V.UOU) 12 -2. 0>nl). «ich, Ihomai. 
I(|tfuiai,(fdiiar5,7lfiJ)ifrmfir. f.Hettoto £S!6btf:<. 
H IleffeitDaitiilr, HO IL IIL 
— R, Zlfdilrr,UI/<ttloilfitbg., 3l|6atarifflr.42/Llf. 
-■ Franj. Hldilttmlir., XWVübtdeKlr. 42II.If. 
Helnkis, tifchler, 0 Hlüiwdnifnflr. r.1 III. 
Herntann, Illdiler, SO Cppelnrtftr. 18 II. 
-• Hermann, Tischler. c> Peteriburgersir.7IL1IL 
An»»». IHmler. I’ lilnieaftr. ISti U. 
D., lifchltr, Reu VkiZenset, Gbatlelteabutga* 
ftr. tSi. 
Cito, litdikr, Rirdf.. I>tlttft6itr. W. 
Otto, Ittoler, Mltbf, Riagbahnstr, Ä 
Paul. Iltolermltr., 0 Frucht!». M pt 
— Paul, Tischler. SO Reichtnbergtt'lr. 47 IV. 
Robert, IVdjtn, SW ffiMtrnttr. 120. 
ii Blosche, lifchlertnstr, Lxee.Herten.Lchreib« 
tische, X Swinemünderstr. 122. Iah. Heri». 
Idomat, SO Oppelnersir. 18 L it. Gsalb 
Blv'che. 
Sinboll, lltifmtehcT, Risdf.. SüCäMtaftr. 11 IL 
— Hugo. Strgolb, SO Forftro'tr. 10. 
— Carl. Lasch- and Plättanstalt, X Jaoaliden- 
str. 106 K. 
— (Fuffao, Leder, 0 FriebrliMidtitftr. 38 UL 
— Hermann, Debtr, 0 Fruchlftr. 17 IL 
— Aultu», Btrfcifir, X Otedditffr. 11. 
— R, Atelier f. Zahnersatz, W Potodamerstr. 71 
IL 9-6. Soaat. 9-12. 
AagU't. Zitnmtrm, SO Orualeafir. 197 IV' . 
— Carl. Zimmmu., Glrafan. Xoriftr. 84. 
— Friedrich, Ritatserm, SO Engel Ufer 7b IL_ 
— Silhelia, Zimmern,, 8 Luisen.User 42ILK, 
BUWa, yintaertn, XW Unter den Siatea 60. 
H, Zimmermktr, X. Bruaaenstr. 103 IV 
— Carl. Zalchncider, X Febrbeütuerstr. 93 I\' 
Marie, Su'mürtcritt, SW Sofmiftr. 45 II., 
Seiet a, Conetrt'Lngenn. W Naaxenflr. 14 K 
— Stertba, Frt., 2-cteeiiria, X Chauntestr. 42. 
— Gstilie, qeb. Schulz, Gigeathäa, X @atte."* 
ftr. 75 E 
— Goilir, Sw, ßaftuj, X Säerisgiir. 8 pt. 
— H, vw. Per. «eer., Charloitenbg, ©alett" 
bergstr. 10 IV 
— Ellsabeib. Hat-darbeitenn. X Fritbtich’tr.123, 
— A, geb. Roescaer, Da. Kas.j(. Rath, XV£ 
Siltaackertr. 45 IL 
Äarie, Stbrcria, X Sntantr.fir. 73 N' 
— Jobanna. Frl, Stidt. Lehrerin, X Friedrich- 
ftr. 129. 
— A., Frau, SSodiftia, W Koüradorfftr. 42. 
Kurie. FrL Modistin. S Seit Jatobfx IL 
— St, Bat, Säheria, XO Fritdriibibergtrttt 3. 
— Anna. Säheria, X GrintBoirrjtr. 62 L 
- Aaguktt, Mderi.t, SO Lübbeaerstr. 13 IL IC 
• Charlotte. Käbcrin, SO Sdalbertür. 100 IL 
• Gmata. geb. Fein, Räheritt, X WFlemailng- 
itt. 4 IL IIL 
• X. geb. Köhler, Papier- il Säitäbmtitiig., 
SO Köpenickerftr. 129 pt Lohn.' ?k. 31b IL 
• Anita, fsnico. a. MaSkengard, X tomttSZ. 
• Gotltr, Privaliere. X Fnedrichstr. 110. 
■ Georgine, Frau, Privat., SO »rörftastr. 6b.. 
• Julie. Puyntach., SW Öraaifaiir. 124. 
■ Auguste, Rentiere. K Danzizenti. 76 L 
• Hedwiz, geb. ©ciäter. Sb» Rent, Glar^ 
tottcnEg, 'Stuttgarter Püitz 10 L ‘ ~ 
Pauliae. Rentiere. XW Perlebergerstr. 41. 
Rosalie, Rentiere, X Lribendorfistr. 4._ 
• Marie, geb. Kaiser, Frau. Stitächicnnfits'd 
Froaffartct Allee 116a L E 
Gataa,2chncii)tria,XWBilBeIst$6ttBtitct6Ll& 
Gtaato, Schneiderin, Schöaebg, Hattetftr. 15t 
Helene, Säacidcrir, 'v Bülowstr. 66 N 
Gaifif, geb. Koch, So^Snaalt, X Sratotetr* 
ftr. 17. - • 
Olga, Simridmit, GharlettniBg, Spkestr. 21. 
geb, HerZ'eld, wo. 8eb. Gftr, X f aitlt'rr. 32J. 
Antoaie, Frl., Slirferia, O SSarfu-Jitt. 32. 
Gti’f, geb. Ääntforg, Zi»6knaimia>.; Char¬ 
lotten bg, Sttlar-dSr. 67 IL 1. ' ' '' 
Johanna. SiWertg»^ SO SZaakrtWEr. 45. 
eiift. 2or.fär.itIfrir,3ehfcnbf,1pot?b(inimtr-3J. 
Mathilde, StratietScrin, XW Übt <ntttiS4lf. 
Garcliae, Frau, LäsckenLh Butnuanasir. 13. 
Silhelmkue, geb.' Sehitai,'Säf6ma;r- SW 
SeltoBtrstr. 69 H. ÜL • ' • * ituotr? 
Luise, 'Wasch- tt. spläfbait., KO 8athane.cn- 
fir. 3 K - 
E, SebertBtv, XO FriebrichSbergetftr. 3. 
Anna, geb, Düringer. SB».-, - X ftr«s?nitf* 
ßr. 15. - • =• " - • 
Angnste. So, Schöitefg, Fritz Rettterstr.-lZ. 
Elisabeth. Bm, SO Falckcnste!itftr7 lä- L> ' 
Gatilie, geb.' Kellner, W», SW SärdfErr» 
flr. 5IV - • • - 
EntUie, geb. Schurig, Du?, SW Rarheineke- 
Platz 13 IL IIL ■ -v " 
Garilie, geh. Holx, S^V-MÜmvalder- 
ftr. 20 UL 
Leichmerliärung: E — Eigenlhämer; H. = Hos; K. - StKcr; pt — Parier»; (Sei.'...) — Ttlephon Am! £ Nr.
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.