Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Lamiert 
- 1403 
Taßler 
JW1 I.. 
Xanntrl, 91., (tfelreibe. u. ftouriiflefjblfl., Dampf 
Hädlelschiielde-, Ouelsch« ». Lchrotmühle, 80 
Slviittiikroctflr. 57, 2. II, >>I. (tel. IV. ;iw:i, 
— tfaufm., SO Franzflr. I III. 
— Hermanii, ttiutfui,, N Piichholzerllr. 12 IL 
— Öttllul, fldiifm., HO iliill« ^riiiij'WrfiinMi'r 
Play 2 f. lannert L Schmidt. 
— Helurld/, VcbctiuO., X $leifjriibtir|irrflr, .'tl. 
— Robert, Müller, HO Raldcnfleltiilr. HU IV 
— Züllljelm, Pol. Scann., 0 PelerJbiirflfrstr. 5. 
2. Stufst. IV 
— H, Portier, W Lehrenfir. 00. Öl. 
— Tannort * Schmidt, Slodfbrf., €p« 
fiigl. Wettre, S\V jllctaiidriiicnlir. 1) II. II 
ttnfi. Jttl. lautiert u. ÜiMll). GdimiM. 
— OiMar, «litrfof» NW fiileiuutccftr.3211. III. 
— yior, Tischler, HO Wriiiniucvilr. itl II s. 
— M. u. £., Wrfd)U)., Modiinniie», Gtjarlottnt 
btirg, „<1 liefet’edilr. V7 II. 
Lc Taiinenx v. 2t. Paul. iViotiu, See. Weilt, 
I. I. Uliubc ,'flf. Vle.ill. itlegt., XW jirupp 
’ >'ir. 2-1 Snfcrtte I. 
lemtli mistn, ^itliiid, Dur. i'oatr.l., H t'arrrenlb 
itv. M II. IV 
— SJitlti, Pdotogr., S Ridititlr. 19 III. 
— Gul, Sattler. S yifidittiir. 55 II. IV 
— äk'arfl, liiolbindertn, HW .yitßclebcrgcritr. 5. 
Albert Tannh&nser Nachflgr., Drogen 
Chemilal., Sadicoaamt, Sctfftt, Peditaeti'lit. 
(flegr. 17."».) r. Krcltcftr. 18 pt. (Tef.V. 172:1.: 
Jnh. IJv. Sttci. Atigelbi^. 
TanuhLuker, Jtt litte, ymiohint., N Meynftr. 3, 
— Üiidjarb, Vftrbrl'. £(l;atfn., NW ettpljslit 
ftr. til II. ITT. 
— cdiiicibcr, SW ;jimmcmr. *6. 
— Albert, lifdjler, 0 Ättbrcatitr. 4*J II. IV 
— A., geb. Setter, Ero, Jiälicutt, SO Stolifft 
ftr. 140 I. 
— Jlufttite, geb Sitce, ist»., ülent-, XV Marga 
rcifjetn'tr. 10 pt. E 
— Marie, tirruiiibmit. < ‘ '.liumurtc. 37 IV. 
— flugw. (tcb. iRirt. ii'to., SO tirangcliti. sti 
— Slttgii’ie, Sm., Rirbf., Bruno 4<itucrftr. 1. 
— Johanna, fleb. f'lrör-fv, X h-r. Hamburger 
ftr. 31 II. I. 
— Marie, geb. Zelle, 25»., X Schöttdau'er 
Allee liila, Pon. IV 
Tannheiser, Fron;, Tischler u. 4'icru:rt., XO 
Pallitdbeitftr. 31 K. 
Taunhos, Gbtmib, Gigentsmm. X Lothringer 
ftr.27L ES-10, 2-4. 
— Friedrich, Rentier. N Gljaitnceftt. 9S.X II. I. 
Taunlg, GlemcnS, yStr.cetr., X Tanzigerftr. 72. 
Tannigcl. August, «chtächter, SW Wrofjbfcrrn 
ftr. 21 I. 
TännigkcitÄrnno. (hsfito. eetr., Gfiatlotttnbg, 
Spaabanctfir. 13 II. 
Sanntoib, Paul, Koch. NW Scfirtertr. 34. 
Taute, £X. tSvidiäftomfcr., Hciacrrdf., Tors 
ftr. 12b. 
Tailtow, Mar, Giteleitr, NW ;iroiii4liltr. 20 H.III. 
— Georg, TaSdcck., Seit Leißen>ee, Streu 
ftr. 71 H. 
— Ir, Fubch., N Mllm'ir. 71 T. 
— Wilhelm, (Scichirr- u. Teifenhblg, C Sütei: 
ftr. lt1. 19 pt. 
— Friy. Hauobiett., XO Rchuerftr. ü. 
— (r„ ,'faufnt.. W Stcgliccritr. 7 II. I. 
— Ctto, Portier, Charloncnbg. Sc'tenö, Ahorn 
Allee 9. 
— Paul. «wreiber. N .yermibonrntr, 4. 
— W.'orfl, Lleinfetz. N ytrmöboneritr. 10 AI. 
— Rar. Slcinfet;., X Hu'fiteiutr. 29 H. IT. 
— Ranha. Frl..  Gharlottcr.bg.,  Silmcrtbocfer 
ftr. 41 II. III. 
— Minna,, Ww-, Plätterin, XZfmmiKcrür.SIII. 
— Ciifatcib. Bm..XO (5r. Frankunentr. 79HI 
Tau«. Paul, Slaufnu, C Sfinjitr. 27 II. IV 
Täuber. Hermann, äaufm.. itarkhorft. Ptiuj 
Eitel Fritz«. 22 1 
Tautzky. Leopold. Pohrleg., ?>ctt-Vcißenfce, Cbar 
' louenburgt’riir. .73. 
Tanz, £Slar, Echuhmmfir.,SO Adalberifir. 66 pt 
— Äntxi, gcü.'Kunz. Ww., SO 3Siistatinftr.46 K. 
Säüjtr, H.. Dr.med.Fraucttarzi.Stabs-rzt6.2., 
GharlotltiiBurg, SctliiteritroEc 67 L (Set. 
Chart. 503.) 4—6. Hlittif Lilmersdorscrflr. 25, 
11-12. ■ 
— St, Sluttiottaiot ii. Taxator, XO Büfchülgstr. 5 
„ ,JL 8-9,2-5. 
— Potts, Babnbeamt, SO Sörlietrftc. 43 KIL 
— Adolf, Buckbind-, S Gnmmftr. 6 II. HL 
— Carl, BuckbittL,, 8 Wiffmatmflr, 47 H. IV 
— Fritz, HandelSm^ NO Webers«. 22 K 
—,Wilhelm, Hattdelsm^ SO Pücklerstr, 69 K. 
— ,Otw. Haitc-biciL, SO Adalbenftr. 10 H. ITL 
— F.. Saufnt^ C Prenzlaucrftr. 12 H.I. 
— Hermatln. Äaufm., N SStittbcrglroeg  3aH.IL 
— F., Maschinenbauer, N Müllers». 156 b, 
— Gustav, Maflhi.ncnmstr., XW MoftoderftL llL 
— Gart, Pferdeb. äScamt, Lchönebg., Eoburg 
ftr. 5 H. pt 
Tüttjcr, Rm«i, S(f|IMilcriu|lr„ XO (flblttgcr 
ftr. II1.1. Wn>, 31. lÄttjer. 
- Rrlc, 6if|l#i1)lrrmllr„ 0 Pro«fmtciltr. I I 
- Cito, Srfjiiifebiintlr. tt. flgl. Obtrfitljneiifdjmlvb 
U.S., Itinv.'lljol, ediincberflcr $iefl il j»i 
- itrmti, Schnei der. N llrlfcrterfir. II II. Ilf. 
- Rrmn, öchuhnt,, H ödilelermatliermltr. ßll.l 
-• i>erm., Striiimes, W Stelurarvftr. iS2 I. 
- 2li, 2(ttie\raftr., <! illoicnllmlvritr. !«> II. II. 
- Ferdinand, Tischler, N eivlticiniliibrrflr. Rl. 
- iu'OHi, 'Jifdiler, N Hltitffir. II III. 
— i'lit'i, Iifd)ler, N() Vaiinntbeititr. 7. 
-- üleillw, (leb. üludnlMf, ilinhnbMiitliuit), S(» 
Etaliverfli. M, 2. II. llufj. A I. 
•• Cl.M, isJin., iilröiiframliM., SO Wienerltr, i>n 
— '.'tunulle, gib. SdiuH, llleitiien’, 0 Horiidorfer 
ftr. Ir. IV 
— Sbiitnelbo, geb, ‘titn, Rentier,'. SW M5ni(v 
grüoerftr. 81 I. 
— Ww. A. Tänzer, tiitqr. «dilädfietei, XO 
Glbliiflcrftrafic :1 I. otili. iVro. ?l. lättjer n, 
Fratt, 2nttj-t. 
— ÄgneS, SdireibtuliM, (' Prettzlatierftr. lil pt 
— '.'I, geb, ffiiitt\, S#io, XU Gll’lttflerflrn^eI, 
f. W». A. ISiticr, 
Tauzki. Otto, Handel^nt, X Aiefenthaleriir. 17 pt 
TSltzler, Mar, Gtfettb,slal,Leami.,X Hochmeister 
ftr. 12 III. 
Gbitiitttb, Vtihoiiratib, X ;{iottittrd)itr. 22 111. 
Bernhard, Siedjtuit., 0 illlaiiltitKibeltr. ü pt 
.Vcrninv.ii, Privatier, XObleorgriitirdiftr.12 II.E 
— i'itmmttt. Prioatier, NO fiSollitoroitr.iti.i I- E 
— - tir., ‘Seinbbtfl. u. wlaitiu., .vofl. Lr. <>trofi6cr; 
■Volivit b. Pritiieii Mat u. Baden, SW Seite 
Allionee-Ptat! H pt. (Itl. VI. :x>|ti.) I»h 
Vtiuta länjler. 
Signet, Prioatteri', XO WoIItiomitr. :t2a I. E 
Tflii.tmflim.jtorf.jlletiipiter, SW Willibald Alerto 
ftr. 27 II. III. 
Cito, Ti'd>ler, X cireliserftr. II. 
Tapertio«, Mar, Sdtriflgiec. X Lderbcrgcr>tr.22 
— Gbartre.lclegr.?! j*iit.. X5d)öntottii,r'.1Ufrl;t:i.L 
Frieda, geb.Fettittg. SlnttimMctv, X 5 diött hauset 
JlBee l:ci.i III. 
Tapert. iSilhvIminv, Ätlmbeomtuw.. X «djlif 
uannftr. 47. 
Tapetenfabrik Hansa Iren * Co., c 
läränftr. 16 III. fiel. V. 11,'tS.) 8—8. Sctir. 
Pont Jordan. 
Tapfer, Mar. .vmtt&ictt., XO Meniirtviotjtiiir. 1H 
— ijiUtflm, Leichenträger, XW Unlctlv.umm.'! K. 
Tapkeu. Anhur. Gapit. Vieitt.. W Payrrittliernr.I. 
Tapler, Garolinr. ii», ;,immrrt>cnnietb, S 
Fän'tetmr. 21 II. 
Tapliik, Joachim. Schneider, S 5)ri»bettcn"tt. 79. 
Tapp, Hermann, Buch-, Papier- u. Rulilalien 
hdlg„ 8 Ritterftr. 4. pt 
C., Poftbirttt, K Ficktenr. 26 IlT. 
— Ä, Cbniit. Jehtendf., Ldiweizerhof, Heil 
anstatt. 
— Henriette, Lw, S jJiorieftr. 8 II. pt 
Tappe. Bernhard, »iaHenbote, W itroutttftr. 56 
G., rtaufm., Gen. $erir. f. Gürtler & Fädert. 
Bieit ii. Eimoiinot-v-odiird A Paris, 
Priti-Rclin, Troqes. XW Benffetnr. Zi III. 
— Cocar, Kaust»., SW Großbecrcnftr. 93 pt 
— Auguit. Post SltTf't., SW Friefcit'tr. 19 I. 
C. Tappe * Co., Beitzwddlq. Engr., 
W ürotttti'tr. 49 H. (XcL L 2217.) V -ü1'- 
Jitfi. 31. «Melfobit. 
Friedria. Zünuterni.. XO Glbitttimtr. 2SII. pt. 
Gltie. Gottftct. Siäbcrin, SW Serr.burgiritr. 2i) 
— ii.. Sro.„ W -iollendoosir. 26 II. pt 
Taeppc. Ludwig, Giieitb. 3?etr. Leer., XW 
tepbaniir. 41 III. 
Tavpenbcik, Leo. itql. Ob. 3miitt. SW Luden 
iroUcritr. 1. 
Tapper, Bcinbarb. Haclbtett., C SittUdür. 17. 
— Heinrich, Stt'tntmentcnra., Sictnidcnbf., Hopvc 
ftr. 5 L E 
— Robert Kellner, 0 Grüner Beg 34 II. 
— Johanne». Lehrer, iStimrrefcf., Uhlcnbttr. lij. 
— Frau), geprLoel>moitvhkiz..Lichtnibg..Lilbklm 
fir. 71 1 E (Poftkez. Fricbridieiclbc). 
— Carl, Maurer. X Stnliaacr'tr. 26. 
— H, Tchausetsdrt,, X Sectminemr. 24 JUL 
— 3t, Frl. N Sonjittgitr. 43 IV 
Täppcr. Anna, geb. (Kninwatd, Schncidenusrnoa, 
W LLtzowftr. B. 
Tapperath. Friedrich, flanjf. Leer., CchmargenLs., 
Mecklenttrrgtfcheftr. 52. 
Julius, Magaz. Dien.. X Elsaffcrftr. 74. 
— JuliuL. Rufiler, X Zionitirch-Play 9 UL ' 
Tappert j. a. Sabbert. 
— Wilhelm, Banibcaint, W Taubcnfir. 47 IV 
— E,, Bougnet-Ranfchetten it. Kraizfcklcifcnsbrk^ 
LoröerbläUer-Dcrsand, W Schcüiagftr. 15. 
(Set VL 4252.) 
RHeinhold. Bnefiräg., X Choriilersir. 22 UL 
—'Hernt., Bnr. Beamt, W  Seraitoi6ftr.6H.lL 
— Hermann, Gaitonfbrt, XO 6oUtto»ftr. 10 UL 
— S., Sirecttr, SW. Plan-Ufer 30 IL E 
kappe«, Miifliili, Fuljtft, 0 Pofctterfir. il II. I 
- aiiitult, Wafiui,, X tilarflfltbvrliv, 21 pt, (Itl 
ill. ,'!i:n) 
- .fiertttamt, »ia<m>„ N Schlletiiiiniiflr. 2 pt 
(Ilireiifrieb, ümifiu, NW Vflbedcrflr. 29II. E 
- ,'taiiv itiiiiim., X Pri’uilitticr Ülllet 261 III 
• - iltülljelm. Mit!, «chtlflfletl, SW Helle,VI(Haute 
flr. 68 IV. 
- H„ Pferdeb. flutsch., Gdj8itt&(|„ Kaiser lt!II 
helm-Plav I III. 
- '.Iiigitll, Privatier, SW Markgralenfir, t> IV. 
- Vuulf, Saülerraftr., H StbiViianftr. il. 
- Anguft. Srfinitfw., XO Palli'adkitstr. m. (Itl. 
vil. ,im) 
- (ftitll, Sdimieb, SO Forfterflr. 42 I. 
- G„cd)iieibeimilr.f.ö„SWFrlcbrldiftri,10II.III 
- Gruft, 5(t)iitmi., O Weideitttifg II. 
- Gmil, ;(imitirrm. Vnnlifif, Derfflingetftr. 1:11 
(Pcftbej. «Ir. Lichletf > 
- Jltigiili, Jitmmerniftr. X «tarqarber>tr.2t I. E 
- Gtara, geb. Fürflettberg. um. Bürgert»!tr, < 
«ophfemtr. 28. 29 I. 
- G„ Näherin, X Augttftftr, 6 II. 
- Sopliie, geb. .»Hör, Poitfchaffuwu», X «chlegel 
fir. 21 III. 
— Ihm fi\ geb. äViiünfr, IKiö., Kent,, W flMIt 
ftr. 39 T. 
Ottilie, geb. ‘Jiittor, ntv. Saiiit. ’Jlatsj, Panlow, 
üttrlinerilr. 124. 
Tarach, Julius, llnünarb, X Sldiritr. 157. 
Taranczew^kl. R., Agent. u. Gommltf., X 
Ghattiieritr. 5.2 II. pt. (Itl. III. 902.) 
Poluölaw, ctaufm., X Antonftr. 21 II. pt 
Tarapanoff. Nieola, Ingenieur, Llent a. IX, 
XW Brementr. 72. 73 I. 
Taraschewsli, Wotilicb, «chlo>scr,Ri».ds.,Schölte 
weidtrslr. H H. I. 
Targarsch, Joseph, Ipäder, X Eichendorfftr.4 II 
Xarftou, Adolf, .'Iktnpiteniifir.. N Siitieuftr. 125 
— ülobtrl, llfirm., Lantwi?, Stmalieniir.101.kPoft- 
be;. Wr. Lichters.) 
lerflondft), Fran;, Schurrn., XW Gmbener 
ftr. 44 IV. 
Targowsky, Gart. löpfer, OÄ1.2.'iarfufftr.l'il7 
Tarlau. Ludwig. Juit. Räch b. Kgl. Santmer 
ger.. SO Adalbcrt'tr. 10 IT. (ItL IV 2»f7.i 
1—6. 
— uli’i'M, ,'taufnt ,W Potsdammtr.llS. SiKalpt 
(Itl. IX. 666#.) 
£., Privatier, C Siochftr. 1 1IT. 
Rar. Dr.jnr., üieditMttro. b. Landqer. I. SW 
jjtmmtdtr. 3. 4 I. litt L 2f23.) 4-6. 
Adolf Aroti. Rentier, W Bcllepueftr. 11 L E 
Cp. 9—10, 4—ii. 
2.V.. Rentier, W Hohtnzollernfir. 16 HL (Itl. 
VL 2667.) 
— I'ieorg, SolI»Er<iu6(iu#, X ce65nh<iii»trAlIrc4,< 
(Icl. NI.  6400.) 
— Grtteitittf, ä?to, Wert., X Zebdeniilerftr. 13 pt 
Tantick, Paul. Ponfdiaffit^ XO Paüiiadenftr.21 
Tnrnirr, Salier, <-chn-idcrm>tr.. XOüiesmiinit 
ftr. 4 II. 
Tant»»!«s, Friedridi, -chr!fnt?„X Sicimdcnicr 
ftritr. 37 III. 
Tarnet». Ludwig. @tidiäftabirtt.. SW3iitterftr.7ü 
— jjf., Ccklemenwär!, Gbatlonritbg,  jionr.cn 
damiit, Urbatt u. Lentm'fche« Hank. 
— SS.. Schutjctmiir., SW Witciicnaiiitr. 27. 
£., pro. Major, W »töniggräkeritr. 15. 
Tatuawski, Julitta. Dr. meL, ilw. 0 Holz. 
marltttr. 10 II. S- 9, 4—5. 
Julitii, Buchhat:., V Sfodiitr. 2 HT. 
— Tamowsld, Sati'ra, XW jorotbeenitr. 30 
III. S -10, 4-6. Jitb. 5itt^ larttotwti. 
— Edutuitd>iauim..Gbartoi!eLbg.,PcftaIo;ziiir^6. 
— Guqett, fiatirm., C Friedrich^gracht 20. 21II. 
— Leo Stautet., XO Siciidclfohniir. 7 IL 
— Bndolph Tamowsld, Sati'ttt., X August 
ftr. 1!) I. 
— S. Tainowskl, itaafm.. X cchlcgelftr^tOI. 
8-9. 4—5. 
— Siegfried, rfjufut., X Gbauffaitr. 106. 
— Siegfried, ilanfnt.. XW Siatbcttoracrnr. 45. 
— Billiom S„ »lanfut., 0 JFIanbür. 8. 
Slmatie. Pudsolon. SW Sinintftr. 03 L 
Zantotoeft). GL. iiauftn-, XO Wottnemftr. 10a. 
8L, Sflitfnu XO ?uuc Äömgttr. 95II. 
— L„ geb. Liese, tiro., S Icmytlhcrrenftr. 17 K. 
Tarrach. tfuita», Bnr. Sorftth, S Camphausew 
ftr. 16 TIL 
— Euilav, Fbrkarv., Sfirdf-, StMotrerftr. 3. 
Rudolph. Schneidertnfir.. X Pappel-Allec 133. 
— Hugo, lafetbed., XW tScrbaib'tr. 14 H. D. 
— Helene, Klinitoorfteherfn, 0 Dallnrr-Theater 
ftr. 21 UL 
Tarrasch, Fritz. Siegfried, Dr. med. pr. Arzt 
S Rene R-ßitr. 11 H. (Itl. I. 1510.) 6-10. 
— Siegfried. Kauft«., W Frauzöiifchestr. 57. üy 
stet) s. Pritl« os Sole# Siegfried Tarvasck 
— Hedwig, Handschuhe-, Cravatten- u. Herrra- 
anikelhdlg., Bazar „Fortuna“, Ghariottenbg., 
Stlmcti-dotfetfir. 133 pt. 
Xitrrti), Cito, ^Idimrb, Pankoio, Mühlen itr.A It 
Stic, i'lniltu., N üiiörlherllr. 4IJ II. pt 
— VIIum, geb. Müller, ttaufme»»., 80 Jokvh- 
flr. 13 II. 
tetfdi, Willi«#, Ticchtler, Kharlolloibfl, 6t|tu» 
helmerfir. :> II. 
— 'iüillieluilite, geb. Wohlfanh, Ihtllchmu»., 0 
Wtüner StJeg !>. 10 IV 
Tartere, Fiicb., ilUiv, i>tr. Lichters., Ferbiuand- 
Itr. 12 pt 
lartfch, Wilhelm, Apparalsühr,, HOjleaudeiftr. 1& 
tiill/clm, yafdi- u. Plättanst., H Uutfauerflr. 3. 
rarul,n,Fiiii.Iapiiferiewjbrk..O tOlttitienflt.84 pt, 
(Til. VII. 3I4H) 10-11. ÜohiL 0 Slltranbet« 
ftr. 16 IV 8-9. 
— A„ Jnhbriu. t. lapjif. MannfatU V Dr«» 
gonerftr, 21 pt. 
letuw.Paul, Lederarb,. Gljarlottcubg., Äramutc» 
ftr. 7S II. 
L., geb. Fticher, i'lumenljdL, X Frelenwaltcr- 
ftr. 16 pt E 
Pauliitt, geb. Maar, Ww., Gherlotltnbfl, 
Croiigeiiflr. 5 pt. E 
lafdj. Wilhtlm, Fabrt. chir. Jnftrnmmle n. Ban- 
dagt'l. X Crattienburgetiir. 27 pt (ItL III. 10.) 
Louis, Hauidien., V itl. Gtralauerstr. 6 UL 
— Carl, Cb. Ingenieur, XO Fnedeuftr. 12 pt 
— Mar, slaitim, C tfipeitr. 16.1 II. 1—2. 
— A.< Äühlmbcf., Hvlnmdf., Pmtjlaiitr G^cu» 
ffee 2a E 
Jtranv Kcrlfübr, SW Bergmannftr. 100. 
— Marie, geb. Mischte, St»., SW Horostr. 18 IL 
— IR, L'w, XO Kcbcrilr. 9 UL 
lefdieu, Hermann, tiärtner, 3chlnibf.,2ttloBKt», 
ftr. 5. 
Tasche, Panl, Glapt'erarb.. S Boedhilr. 42 UL 
— Richard, Sc'titlat., X Bernauerstr. 09 pt 
Hermann, Xaufm., W SleinraeSstr. 43 IL 1 
— P., Landwinli. X Lottumftr. 16. 
Gustaf. Licht- it. Stifenhdlg^ SO Muölauer- 
fir. 19 pt. 
— Ferdinand. Sthuhstmitr^ 80 SKanlntffrtilt 62. 
— Heinrich, Schuht».. XXV iiübederftr. 27 U.K. 
Wilhelm, Schuhumür.. SO Oppdacrftr. 19 IL 
— Wuttau, löpjmmtr., X iKoUinnftr. 24 L. 
— Johatitta, geb. Brandenburg, $astumm., N 
etrclitjcrtr. 16 pt E 
— ,'iarolinv, geb. Horn. SS tu.. SO GifenbahaitL 13. 
— Marse, geb.Kotier, W Steinmehftr. 48 H. 
Vilhelmine, Lw„ X Beteranenktr. 20. 
Taschenderg, Ctto, Lehrer, W FmnZmftr. 7 UL 
— Rndolpb, äüoitttitr. X Elsasientr. 52 UL. 
Zo[d|tnbcrfltr,Htrm.,5lrchit«tNPlüiita6raitr.6. 
Taschenmacher. Joh, Goloniot- a. Sdi« 
cateßw. u. Butterhdlg, W Äatzbachftr. 8 pt 
Torfchucr s. a. Tefchner. 
Gmil, Spotbi'tettbefis, C SeqdelKr. 16 L E 
(Iri. L 2276.) 9—11. }. Soomantfliiktv 
Apotbele:t. 
— Franz. jJetricHinfpcct d. Reichedrnckerei, 8 
Graefeftr. 43 IL 
Augurs, Mtrabzieh., X Lpchenerstr. 12 H. IIL 
— Carl, Brennmathdtg., Britz, Sürgerjtr. 68. E 
— Paul, Smtnmalfiblft., i'ris.GtjauScritr. 161 E 
— Hermann, l'udibir.i>., X Söhlcrtär. 5 IV 
Frcn$, iSärtntr, S Rene iRobftr. 5 II. K. 
— Fronj, Licht-, Seiten-, Petroleum. «Ztihlich!- 
a. Lampenhblg, X Sivinemünderftr. WO. 
— Ytnftav, Mechanik., Gharlonenbg, Pcftaloyi- 
ftr. 21. 
— Richard, Poftfchaffn., XW Beussclftr. 41. 
— jun., Carl, Reitender. $ric. Bürgernr. 68. 
t«eoig. Reifender, X Ltnienftr. 154a IL 
— August, Rentier. SW Lindennr. 2. E 
— Alb., Sdilöchtcrmftr., Briy, i'ürgmtr. 87 pt E 
— Walter Taeschner, Spedition, Möbel- 
traitcpori, Kerpackunc, tt. Aufbewahrung, 
Speeiatgeiai. f. Uebernahme comyL Umzüge 
in der «ladt sowie zwischen ldirbigctt 
Pläreit, Hauptdur. XW Kaiserin Shigufta- 
Allee 13 (Itl.) Fit. Bnr. XW Lnifenktc. 15 
pt (Itl. UL 1221.) Jnb. Setter Taeschner, 
Mitglied bei verbände« Teutsch« Möbeltrans¬ 
ports!! rr. Sohn. XW Kaiserin Angtiftit- 
Allee 13. llel.) 
Paul. ledmit, OSophienstr-OU. 3—5. 
jr.Rachst.«uguft Fabri. eis.Treppe».Karren 
il geaichtcr t^tsäje. SO Fatdcuitcittftr.46-18. 
(lei. IV 3929.) Jnh. Liedig B. Rachcnow. 
— F., 3iiumcrm„ Teget Schloxür. 19 1 
— S, Räberiu, X Fcnnkr. 21 IV 
Tafchow, Auguit Tapt;., XO Siaiieifir. 39.40. 
Friy, Tape;. it. Tetorat., 0 STtautitc. 13. 
Taster, Fron;, Invalid«. XW Ihurastr. 77. 
H., Maurer. Gharlottcndg., Peftalozzrür. 12. 
— 3L, Sumtcumm.. 0 Poitnerslr. 20 1. 
Taßhauer, Garl. Schuxm., XW Sandtlitr. 3>>. 
Pranz & AlexanäerTassler,3iim»i Ghsco- 
laiot, Cscao- il ZuderMbrl, SO Oranlen- 
ftr. 156. (Ict IV 9903.) Juh. Stich. ©lese. 
Tatzlcr, Fritz, Kut'cher. X SwineuiünLerstr. 79. 
— 3t, Ob. Post Ani't, SXV IdlotDnstr. 14 IL 
StlphabcuArtuig: e, ae, 5, of, 5, tte nach a, o, b (j-S. Maehler hinter Mahler, Möser hinkr 3Sos«r, Müller hinter Mtilcrt it.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.