Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

I. twi  Gpielmam» 
- 1438 - 
Spinner 
8DI(Im<hh. SSIii#4.S(l.,ärt)Ji!ft)(i 
— s, <ifb. Äalatt, ti!»-, 9tjimlt. ««Iht» 
sie. .11III, 
— «m, ittmmftefialrtt, Lhailslttob-, flmei 
nritr. in, 
Mm Iplelmoyer, (Pfilaji* «, Joillm, T#6 
bbt) |, A,chj>«i«r h. Amiltifimtv, SW 
«UMmfir. W pt (1*1. VI. »17.) Aoh. »ai 
aplrl«fl)(T. £!c!#n. jdjkrbfl,, Reifst giied 
iWfr. 12 Ilt. 
r»ltl«th»r. tfatt Ätntltt, W äroft «i>1chn> 
fit. 10 II. :> 6. 
-»Irlni«», V» »iL Mal, X fflt. Hambiit-tf 
ftr. w» II. I. 
— «ttjutt, tyafieitolr, üb«ilollr»djl, f-rii4le$|t 
fit. 72 IIL 
— R-rlha. 3tl, W MmtgtHir. 131 r. (Iit 
VI19«) f. Cilml -an» £»lflniBp. 
T»lrl»»skl, Btlbbaatt, Mm-lStl &#«!«. 
ßtalg Gbaunef 73 pL 
— Segaft, Uteet, X (i«8lit«fir. 31 IV 
— Sbolf. Ircber, XW Llckiognisit. 3 11 
— tmfl», tiaafa, NW tiiliaaiferilt. 13 II. L 
— Jfcttmaaa, AaH*rr, XXV Aagooltt. 27 IL L 
— «>»»$. Pol. Sttiml» X frcnj'.astr anet 3C- 
— ll-tl. Pont». W SMieit'ir. 38 II. K. 
— P, Lqnkidnwsir. f. (i. X Rhti-kbcr^ir.A 
— Olafiae, iUlnlrtbail^ ÄlrM., SidutHir. ir 
— Thetf'». Ä». Äafsittiria, SW Sincrjlr. 72. 
— Settllf. a<b. Siaa'd), yaabeltfr, SO 
StlbanUa-Uftt I 1L 
— So, SW* Altsjbergftt. 9 11L 
Lplrr. Statt. Gigirrta^L, 0 ^raitffaitn 
an« 17« pt 
— 9t, Raafö. SW 3mi|altsitrfir. 51 54 II 
s. SeO & epier. 
— Seorg. Vtkixt, Sieb, Gälitbi af„ S.'ict<nSr.l5c. 
— Mal. Berit. oate. b. fclt*. Oisvr, 0 SaB 
• att< Ibealrrr.r. 7 III. 2—3. S^n. Ät. 33 Ilt 
— ,>rt, SW Hilf S-c-dÜr. 132. 
— iVrtba. Siricmetti»., Fiiebknaa. I^aiizKr 0. 
— äst« So- SW Sbaeeafa. 21 IL 1L 
— Sartba. Sm, 8 Jilik & 
Spltriag, Akiahoir. Stattet. S«r, XW 
Cai|ea«ir. 139 IL 
— Z6-. Bachbiabttei. W ffiaa&rattr. 31 pt 
— 'Bea!, Baüerbllg. SW Sejpir. 58 pt 
— Latiriz. Äaier. SO Sriptftr. 8 IL IL 
— Haut. Satire. X (Staaattc, IL L St'"». III 
— aitot £41öttmahr., SSea-SnStaift, Sehen 
ftr. S. 9. E. (IfL Ski 101) 
— H, £<bnto„ Ztgrt, SmtttttAz. *■ 
— Theodor. It'djlcr. 8 ateiriltn. Im. I. Äafg 
— Sssa. geb. Plikc, es. Saz'aL, C Jnctiifif 
graAl 4 pt 
3»itrli*e. Äsri. Stift SeSrtt, S 'fonf’tr. 11a 
— «ibelf. Äate. X fteMr. 17 IL 
— Gart X SstsaHr. 17 IV 
— Ctl». Xesianhi*. X 26zlhr. 11 IL I. 
Stimeeea-StiS.. Shrünr. SO 8cptsiditttr.l03 
— 3S«. RuMkhirr. S Crazitsis. 61 III 
(7d IV 30S1) 
Joseph Spiere, ^alttaaL SkMl lV4- 
XW »utclOt «3 pt (IrL L 290S.I Jat 
Jos. 2 pi(ro.| Sc^n.Gfcatlciirsbä .“ritais'it.OSj 
Procar. Jods Seloaricj. 
Spltrt, 3Uo»si«r, SanrtpcU W XeStsieri- 
fsr.39 IIL 
6pk#. üagii. Sirritr, X 5raAl>trlr. 3 H 
— SagaH, Saätiut» XW SäMmlr. 15 IL I 
— $, I>c phil. Zimt. t. Braaia, Giar 
Icitrchj, (äortirtr. 65. K> IIL 3—4. 
— 3elt»6. Sabd, »uJf. Sat-Itinr. HE 
— ätclf. (Srastar, X SUlttsoThr. 1 IL 
— S»rl. ('o-riiifi t äaiBÖrlijfa äat. W (sojr 
Hrtttt. 1S IIL 
— Giact>„ SitbfrärceB. X Seteinghr. 19. 
— (SactX f sL SaSiai'st, X 3?crg$tetSir. 2. 
— S, «äsn!«, X JlsIIaatrir. 31. L IL IV 
— Ern«:. li’il/T. SO C.'pcicrrr. 11 IIL 
— SKcrif, S», SW Cracicafa. 112 IV 
Spitibe*. 5„ Sönchma-L. W 
ftt 4 pt _ 
Bpit#df. (rtoai. gft. 2cfil. Sa-irmc. XO 
SiisJJSrqtr SÜf* 145 pt 
Epiffttft. Smnt,Stc^(rJ!r.n:iniI'_6ii bcn*n.6T 
— ©afWD, @eiof, S SicbaiemL 6 pt 
— Hkianck. SiSafix. 0 Sandjansrtr. 87 IIL 
— ülfrtb, SttüdL ämaiL, SW^'oteaaait. 12IL 
— Fnr-nü. Sitrtrciiteo’iiT. W#aL)Bfa;5IIJI. 
— A. Spleiecke, Sä:c6ct6rt, tficrietltatj.. 
ftrltarrtr. lOiiJ. (2tL GteL 435.) 3aB. St 
5»ki«$r. L E. 
cyirfdr. aibnt, Tech Sgret, SO Sfi^arifird 
et»6 8L3-3. 
— ,"$rittnä.$c’i:&2~_XO,Xnt?iii69togtTnr.l2. 
— Slsaib. SorbniM3-2i6öat6i_äUa$ttz«c.lOpt 
Epicstikc. ültcn. (ScititxKts- a $a6ooitiw,sw 
SUnaairtBTBiir. 25 (irt IV 1211.) Scjs. 
St 4a LE. (Iri. IV 13A) 
— Salixaar. äaTtttasc Sr’-.S Hrcsa-a Plax 4L 
— 5.1,, 2Y.i2!I|^L'i'.,XOc:rmkb,-rjrrir^J71UL 
IVltfltff, Äslliif, SitUitirtBiir» 8 
iit. «i i-i. t (M. iv, noin i 
= V#lff, »'6. 0 III, 
>ultw», äMd|it!*nfflilr„ 0 tt|«atfnHf, |« 
’ <!>««,». Zi!4il«f, tl'iiitlr, 41 
— Ä«t iiVtltutir, HO ftSNitlinüf. 114 II. 
,\'s1dl|(j6ri6ltr..V* L »- 
— WU6h Miftmlir, N <Slri»it. 14 pt 
— Wujutl, l'uilbliib., H ÄiÄft!l|#illt. 74. 
— Ciwalh. #ait)lia>fr*Ht» H filn|ie<it. <n 
IL III. f. *l«L ,tl4'if»4il<)ul-,'Vafcil. it. 
— (niMMt iPad)!»IU (ibnlelunl'j, «allst 
iüiitiWit. so» in. 
— Hrtil, fur. (Itb. 80 fleiibaiftlir, V pt 
— Wufrftl, .'Uhllaib., Ärlr.ldrtibf, Kinllnrtftr. 11 
-- 0» TnllfSt gahnadwttl^, 8W 
fl4ll<lt, 71. 
— Cll#. «r«»nir,W®4aMflf 4.V I<11.1. Vtgtn 
Äa*<i<t. 
— »teb«t iMgo«. i!«ht, Üb4tl»iin>b«,«tas»t 
iit. rt 
— jfciaito, jfxiB}Mfs, C )#44Ik<». II II. IV 
— Hatl4*tl6M Ikgr.«. Otvcrt. 0 iftachl 
Itr. 27 II. 
— Hau<m- schiotb«. (kiarrtt. 7» IL (tri 
£<4«nb. 47.1 f. Ärrftabadl, SiÄ4il) <t Ca 
— lf_ H4a<o, XW ÖrtbartSr. 1S. 
— vrreL. flealau, O iliaorniir. fiN L 
— Sfiitb.. Aea'm. X SeblrtVtr. 91 II. 
— <>."iT!dca, Rain. 8 SntfHir. 4.1 II. pt 
— M. Bplee», Mehl- ». f-orfc'ibM», rt Xmt 
ÄatebSt. R. 3ab. Frau Äatgarrt« 2s(<t 
— tillbdn, fotSisalt, Bboricüfr.tj, Pcha 
lojjtftr. 70 IV 
— Paal. Ps'aaika!, Sabf, StitbtRir 6 IL 
(*e<üs.. ttrieat, SW Siüibett aimMlr. III. 
— Kat, Dr jur.. St# Salb. W Äatbatgtt 
fcr. 16 pt 
— ilajatt. Siaittr. XW PitteaAr. :0 IL 
— Heinrich Spleaa, 56ti6lrrd, C Ptta; 
L:sni;r. to pt Clab. i'mt:£r Seitj. E 
— Hatt cäaohtmtr. f. D., X ;!ieaHitäBr. Fl. 
— BnuX SÄsttbmaftt. ‘Sfcrm. X liu^kifchn) 
Kr. 11 IL 
— Smaaaa. ^anbtrs^r. f. >J_N’2:rrlif/p» (t1 
— ijraat, lajfj. Cbaricilcsbg-, SäiOrAr. T'v 
äaja't ti’AIrr, SO Äeaira'dnr. 48 IL IV 
Öari. Ti'Likr. SO Afi4«b(T#.TS. K IL 11 
,t„ iif6:rr. XW ijilcnairrftr. 11. 
— Sriitriä. iied)icr. X Sitlmftr. 15. 
l£att i$i«:cttreL, cltskf. ISartinaSr. 6 II. 
Gliff. gt6. 3aäf. ikrgo'pttiare, 2ifäli$. 
9btra<it. 31III. 
— 9aaa.Trtd?t!cts», XSn6rabarcfr,:r.r»SlI 
Slatjiäitlt, grb. G&iatii). ÄaE^r, S Snu 
3-rob'L •*.*. k. S Sittb. 
— asaa. zrb. $raaK.ileafafsro.„C Selltaix. 71 
Saitf. geb. Säitt 86atmiB».SWik'tliir. 11. 
Paaliac. gtb. 3osu. «laafntsa, SW 91 lu 
3<i«bfir. 121. E 
— lL."gtb. StSiz#. ä5»„ 3tiiuatc!$i6aRbfm. ,‘- 
Irc«eSffrtr, -chaalc'-Str Haar. (2tL 
IV Ül3x) 
— Sbtccüa. gti. »:ttrasa, So, StfM s. Sir- 
kiibblg, 0 Srrtiaacntr. 3 K. 
— ®i«>. Puyddla,. XV Säsntr. 74 pt 
SSadr, 5tl.. Patzsach- C ilüt 56öa5aa'tt. 
iir. 45 IV 
— äfcqafct. gtb. SJfatl^ra", Zyrax XcsL, XO 
GlHel<tbiT. 59b L E 1—5. 
— fintrab. Art, LSanItna. SW Lcla-k«. Ü 
— tllaie. etb. Sialltr. i?e„ Lchacid- O I^atr 
str. 11 IV 
— Siaitba. gtb. Stier.«*. Sn*fa% Lich! 
•fttcclfcfuil X Scam'tr. 7 pt 
(ftailif, Sd, Sritteaa. vas>|titi'ir. 38. 
,t. $=_ GbadtKntbj, S5ticmberfnir.71 IV 
— y. Sas, V 3ttf?ri6^ra®t pt 
e>it#b«6. C'dui. üevj>a. XV 2iMl:ttrnr 13. 
©afta», Qla'ffl. X Stismbargtrtr. SO IL 1 
— SilüdaL ilar.S?craitt. XV Ji«3taJorfftr.24H. 
— 5Sai.$mtä. 5msl, SugUt.Slta*6aMtrnr.ia 
— Irntca. Sfoartanr, 2^cub», >'cbt:frit? 
krg'tr. 16 IL 
Spie#;. »Jrisridi. 26!oicr. XW it.-rrttir. 16 
e$i«8. Cito. ÄLadaarÄ- SO SJarirrsdix 11 
-Pirlhiff. L. Sadb. a. StaSlalitabtL, 5«ti 
ca»=. Häa-cr. XO 3a:auaatUitt6tt. 37. 
H.. atb. cStÖttbrra. v». Z:r«t, SW 
.'icjiijjrätfT'tr- 70 L 
Spiee. SrifSri*. Kal'tvr. $irbf„ T!?uuactz4r.2S 
Ü3:l, schsbavanc- XW SftBarb'ir. 3. 
eVttwtd. Paal. Stn^n. ("" «*onaa=5vir. 34. 
— ilxgshc, Sm- Hat, XasideobK S^asatbct 
>rr. 70a pt 
eptttttg. (viariib, Äaarcr. SO Stafibcntr. 19. 
2picwla»»K. «siieg, äatat a. Ccnsin.f.Sttrt- 
a. «4abat. Äditit XO La-rbrKrakrKr. 13. 
{Set VIL 1109.1 
-picwock. Araaz. S4apa_ X 2narbtä (fcntr.lt 
epiflribtrg. SiabBi#. Slcia'ff- X  QtiatiT.31.32. 
Spil. P-icr, 2iu^=cir.. C 31(raaltrpr.3EaL' 
8»|l«, SluMji, 3*»6est*ü(, 80 «ellic/lllf, .*<' 
W, Bplleke, VriiiB. il lRrt<t f%4 
HlUltw v»d tmr, IKU) 
fl|46totb«i<i<if. IA (ltL IV Itfit) 
apllift, H, Ä4li« I. Hqpslhclk«. äitlaijl«1« 
flitlerUfit, (mi!, 
llllffr, »es«, flfb, »#)k, ti», 8t4il6llfnt>4 
R4#4lnr, 14 4, thu». 
-»Ilk», ,1, Ö», *s«t, tf(i4i(6iit«b#. 6tlteU 
Ht. 7» pt 
Spllfrr, »<1. V«t. fl'W, 34'iü'N 
«IWoilit. 19 III. 
- Hit», »asm.. 0 RÜhltalik. 34^90. ($<1. 
VII. 2J>H) tie»#. St. *«. 
- tMlae, CbhMi-, SW XtlttiUt. Kl IV 
- auauh, Pol. Bcaml, 80 Crrdf.n'tt. S.1 II 
- Ü«Il. 84elllaib. 8 tiüfdlllr, 14, 
- Üetaiif, Hiabrltlt» 8W R6thle<tttt. «II 
Spin, 3cW. ffrtbtb. flalt<$tr, XO tft. iltaal. 
futtniir. 50. M. 
Öbsat», äeaho, X clraf-.bstj.-tllr. 3 IV 
Irt, t>w, ÜAi|A#f., SO älf*fiSr.2l II.IV 
ÜSoiir, ö»^ X StUtTttr. 145  Il.pt 
ZplOMt H. tfieft, *aa<«, IWew, fall 
Iit. 3* I. U i 
Cll», £(i)!«"r.ta‘lr. SW Statliratai'ir. w 
- Llatlha, jtb. Dtibl#«, sitaa, ijatrttH 
Vasfe», t’atlir. 3a L 12-2. 
epiürtt. Umiilf. #<b, («ttl#, B». Ärelebaa 
li;t(L W tiislfHfl»lfir. 1Ü II. Veit UL 
SplBrr, Ckcrg, tUitict, S OM'ijtafdtr. H). 
SllarNbf. 
faal, Srj. Jtjjisfir. 
Snidbfal'tr. H. 
— Stlbde, Souat, sälutt- Qalftti'iitttni 
fit. 3 IV 
— Ä- V«t Bilthbt, Imftlbo*, Slia-öaha 
fir. 55. f. Spin« & <£«us. 
— Aagaft, Bachhall, S46atbe. Uolaacmftt. 06. 
— (Ja am. ffl«4tttafbtf. 8 «ilschia«<lt. HL 
antat, Ci|4:rrebbt, S Siifäianfit. K3 pt 
— ärtbar. Quanta 2»p- Itcpdbef, Üktlisrr 
ftr. 113. 
— Äari. .yatttub- SO CepdatPii. 5 L 
— “fast Rsiuitttbro, SO Sitsrttlt. 2t 
— li. flan», XW ilttu SUbdmSr. 11 pt 
— Eazca R«. Sttt- XXV rilfrtci'i:. SS. 
— Crait, Jifalibf, XV ÄiibtacAr. 4*5 K. 
— v»!#anst4, Saa'aL, Sitenil1?., üiUfdot 
34 ir. 
iriibtls, tocoetistäbt. SO $ti6(sb<r8fT 
fcr. 97 L 
isaflas, jta'&aii. SO (h'crtaba'tr. 31 III. 
Mini StiiimK XXV .!, IIL 
Hast T-RMlift. X £L $aa:tstjtri:r.23lLE 
Hmaaaa. Stfatlfar. XWs!än;baijm«. 13III. 
f> 9.3-4. 
— SifljarJ, 56ciri, XO Saeponr. 47 IV 
— SSalif, cÄnnfcrant. W SaarAi. 41 IL 
Splllcr * Comp^ Gttci. !> ZLaiic. 3oaa 
!i#iHäUtr, Ira4iflb»f, XiagKtbaiir.rü. Zahab. 
aa#=1 5r:2rr. 
— iv xaUtiti, W Öai'Visba'fe. 1. 
>Xr.nri6. 2c?<S- XO Cif'abfdj'ti 49 
3tiisf. Strgclbrr.Sirbäif. eiizretibtftL 10 
— Äad, SneclL XW Sreafriajca Kirr 21 K. 
— aajnü, 5erarb- ÄttK- jSmsoamr. 179—165 
— Slbot Jinacra., XW tiäbrtfmr. 31IL 
ansla.gtb. Stirt#, aecitritnraf» libarlctira 
bo- SribaijSr. firi IIL 
— SKaitba, geb. Alchtrt, Jtaa. X Sa'xaica 
Met 71. 
— Sssalif, pjiD>cc.. SO Srcaerist. 9ft 
— (ictili?. gtb. lUchboS. S3,)>bcct^. X Srs< 
VSÄ'X 31 U. 
Hrdsiz. Scbrria. XO CU-aftlSrlr. 14 IIL 
— Jfsra. gtb. «jabäiEt Sfatirrr. SW Imbnch 
ftr. lo UL 
— fctaa. 5Silier. S^aribnia. XW (rnbctr 
>"ir. ia 
iSarir. gtb. Mahl«». £»- Chrrlcltrabz. 
Saaitr. 7Ö1L 
Spillbagr». Äiaaa. aeb.Thraia^ Laa^rrkirs, XV 
ttiEsafeftr. 4 IIL 
epißiag. t£art Ei'küb. Stet. a-i»t X Sssl 
iaabmtr. 30, 1. äafj. IIL 
Siöarb. Dr. jur, Gtb. CS. tc’i Salb. Chat 
loBrabi«, March'L. 2 pt E 12-1 L Reich» 
^cSaatt 
— 3Sissa,  6b.54riLSaii.SW  äJ^bc^SrÜ) IIL 
piBmean. SMtnanr, O @räan 
Leg 115. 
Carl Sb, ,>irfercitef, SSez ScCao.S.20L 
k. <L Seinautoa. 
0. SpHlmann, Seibea'ärbtm, S SaHirr 
SlCO pt itcLVIL 1125.) 10-12.3a). Cei- 
Äb. SpEaümc. 
SpiBarr, 2eaii,('d$er, CBctteilrabe,$e::b(UB<T. 
itr. :y IL 
— L, Crgrlbiurt, XW S&it&aarrbaiaa 27. 
— äbelr, 5äS4ttr, C Siairanr. 336 IIL 
— fett Z&lidbtrrr.’tr, 0 PelerLbarger«. 36 L 
Sttraan, Liilächtcnanr, Sns - SflünAr. 
>’tiatrttcrfe: Leg 17 E 
8ei5tE"fiin.T.j: E = Ggeathä«r: H. = H-f; K. = JleBer; pt — iitlfTTt; (Itl...) — ZtlcpBea Xsii a. 71z. 
lllBltr. 111«. I#U4ltt, 8 I'ff'iHf. II II, 
- LchlSHlt,«!lt., tlm glUbtich 
Ilt,;»!, 
= tfifl, !>!chlir, SO lS4«k#il(lllt, IdS IV, 
Itr. 4III. 
iflnit, ?alinä, dkR, V’f|ift,NÖ64»Äf('i( ti** Ilt. 
2 4, 
8plabtl,Ä.8t4Nllr«ibif, So 6iti*4«iif,2l|it 
Spiaktt. yilbrl«, tQiiHti* -cd,-»- 
ItUbbfi^r, sft II. 
Zblalltr, SS«r. S«n>t80 Üiilab'ih UfftSAII pl 
äirpba#, H»>1 a-<»> #, 6«wlf. eMi), 
.WV.Xusjtiit, 21. (Itl. II, r.j 1 
Rtlefti*, Sejfl»1!!. X AfliR'U. 32 pt 
t$„ Sf< Siiiwlii, Wjlieials a«(«ii4i||,7 II. 
I. ßibwai« A 2»Mist, 
Öi«1!, iWfcaei-f. 0 8#iwtftt. Kt II, l[. 
CäU/tiL(*tkMeaa(iiSälM 0484t. MI. E 
I. S. 2pl*blft. 
th Dr. pbll, 8 SaS'tt. M I. 
otaaj. öi'cEb. Irchail, X ,3taa<lt. M IIL 
— «!<«>, ,34611, 6b4ils!Kat j. flasifit. l<& 
— SI. S*bit4tB, X H«L*ir. !K 
— ClUt.^liKmlif, 80 ÄfKitabtrerrfiL S*,V. 
— W. Bpladler, ,'jibmi «pttitar, 
tri. valch- a. knallst Stir.^cMSjalwlt, 
C tVfflftr. II 13. E (I<l. L 4177.1 iri 
SptoUlt’rti bti Uiptalä. E (Ist IV l<W) 
a. 8fps. 25.> Saaatatt V«atr C ilUraski 
fa. 2. sw Äac Jtauctt isiai 10, sw svst- 
aäUafdit. Ist, X <ttaa« 
ütalir. I, X (fbaa?ssfa. 
114 XW  5tSth14iir.Pl. 
SÄ XO <*r. ."itaalferttr« 
ftt. SI. SO 8;liWfnlr. 
X XV jUifsifacSr. ?i 
XV 6ri$ilgrt<tr. 42. XXV Saiftaitr. 31b, X 
SKaflcrtt. ISO, S Ctaairafa. IM. XV P»!k 
faatn^a'. 7 a. 11'j, X ESiadra'cr 
aatf 19, W Scsltftr .■»!. C" *i>,raiba!fi ■ 
flr.4l. XVVtbaraür.S (jR.'ibit.l XW Stot- 
baijftftr, StaHbababe*. U%(*l#aa«u. II.XO 
Siaabebft^fPtr. 4S. C airtaaJerttt. 6X 51. 
SO Äipnitictfii. 114 W ÄäaStaSr. 23. — 
Lbarlotieabar-. Viihkls VIar2a.H«rb«bN4- 
f:r. 1. S, «chöatb«-, vasptär. l.'fl, Ätitim**. 
Ä^tkstiü.Sab.fferi Sytabkr. t*ik Cftacnj 
Slatb t>. 
BW f. äetea#. Ialcralt S. 2< 
— $6sl. fia'ra., Sra * Sr.itsiee. £6cc 
>lt Ist. 
— i'riari». Äea$t Äatb 0. flgl. acl^ifriSlL, X 
i*arirtSr 2> L E ö-<i. 
<x Pd. SiaHa, SW Rarizradir. 100 IIL 
•trbc 4?;!6ria j-elff 4 Ä«rr. 
<>:j;.Var.rit.ScL, ;;ri6aer a. Isloir-Teleir. 
i'.aa'l Xrt.S*«:««. 107IILileLIV.«es:.) 
Seia. iv'cssisW. 
>*c:ib, itr. Cb fetter. 2:eali? 9ba!~tr.7a.E 
— jcn. StepNa. Sanaenaale^ XW 3esflt» 
fir. 2 L (let IL Cl.| 
^rrjiflat- c. Goailrealer. Eptt. W- 
(larea. Sappea, Ctl«. Stinfl :e, XO @e$* 
at;x 6 IL 
— faat eitlerer. XW vstiea'lr. 3 IIL 
— ÄazaS. £<tn«bn. SW Si* 3ata6ftt.l2UJlL 
3c*e$b. Zäxnüt f. ?, XW cpnttrer. 22. 
aibert. Sdreisu SW ,"vrirlito:rt. 21» IL1L 
— Gad. ciSafca, SW SiibdsitL 21*. 
Ä. lapej, X 2=afn%. 4 L 
— Gart Iieältna4t, X Febtbtliaeikir. $9 K. 
Giara^ti.26a:t>tt<4B. Lchrroa. XXX Thara- 
iir. a IIL 
— Saaa. Araa. StaiiSia. SW SiibelsSr. 22». 
— Ägsct. Ifc.ttMris. XO Sesaftr. S pt 
— 3e<-'>. Sa, SO Saaieac'ri’tr; 45. 
Epiagtr. SritbriÄ, Bierverlez, SW ImpeSe’er 
U'trX 
Irbaaa. Sans, XV ftiaiaia aagru^r. 40. 
Eplaiaif. Paali-e. gtb. Ihtrall. Ss, S öiaS- 
■irritertr. 25. 
spiaLCttsjlgL Cetracs- 3s'mt, XW Philipp, 
nc. 13 pt 
epiate. aazrü. 56sri>nf. H.C SkoSntzr. 49 IIL 
J. C. Spürn * Sohn, I. 3rtin.($ef. :c. 
Spiaa, 8a>'a». Trechjler. X StTeliterjtt. 2t 
— Spinn *Mencke, f'cä- er. fflaj. b. Raiieri 
a. ficaigf, Äibdfbrf. a. 8c;<r, Ue6trab=c 
geejer Se5saa«t»Güsriibt, ge»6aiaäie2t 
Tteoraiiesra, SW üripsyerö. 83 pt a. L 
E (ItL L 67.1 3ah. 6. Spiae*# Grfta, 2:J* 
pemt 3. Untce. 
— J. C. Spinn * Co., Zpiegd- n. Ia?ei> 
g'-afctoig, SaagtaifKL Htelia f. (Slataalcti 
B. Aamerglciaagta, @!at'<£leifrrri a. Srttrri. 
SW Setpsigftär. 83 pt (let L 106t) a.W 
Jtrorranr. 3L 3 ab, gtatt Job. 5ptaa.(8b§ft&) 
epiaaeabira, Aaaa. Araa. SO Siennftr. 47. 
Epiaatr, ßrans, Maler, S Sitte*. 19a M. 
Staat. 56cbacftr, 0 Slanesftr. 10 pt
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.