Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Gpetter 
- I4:t7 - 
Mdl le 
(mit, folir. W in pt 
(i<l) I. Sets« & Iklnl, 
— Bpejor ck Peter«, Sets, Biaü«,«, t*nl 
»«Win, XXV II «w d. l'iiitx* 4-1 rt (2ri 
1, lern) 5*1». fifllr 6wwr, t*p, 
— roodor Spcyor, «ihlnlar i|«ireHH<hrn 
l*4t »6» Ckll» 16611 teils, 
ha,» » (liflH-lSiüN,66lj|, W «iiffifullr, K, !> 
K. (ItL I. 21-U) 3#S. €wn 
K«h». W 6i<6il|fifir. 7 III. 8 n, 
— n,, flüiifw, 8 Mlüt. 1IL (Itl. VJI, IMI.) 
»-10. 3-6. 
— 8- 841-1*. HW fl.-tfiir. 18. 
— Cnt1!, .%ie!m .Qbarlsll.'ii!-(]., €<tiCrti!r. &.**. 
— Rile. Hulw. 80 CllUWiihUfftL II. I 
— Aio»r, Reste» W SaJt’aijrt'ir 211. 8 ft 
5-4, 
— Cito, Aas!«, HW Setotflr. 31 III. 
— Alfred Speyer, HaHcuRn. XV flönljli 
41 III. (ZtL VL 133) 9-10. 6 
He«. 
— RiithiA, CBfilfilft e. Bit. trhrrlecrr. 
CrelMr l. ttftlla, Athlcab!. Httbtflr. 1 1 
E Äffst b. ‘Zrcin*!. 1-6. 
— Heflilt. Cfc. Slisrr Oestr. 4. 51, X Sttijr*' 
bargrrsir. 72. 
— «bei*. laru- ». SÜtbbl. X CMtitlr. 73. 
— fiai'f, ts. Gäätj A»:h, W Ärsrelttär. 14 
J. (ItL VL CT). 
— SttlH eti. tf«e. SKafirras, W 6ts!(r,6it' 
6t. ld pt Itd. IX'. 05) 
-e, gd. St.’bf'iia. XV €!fflli>rrf!r. IsUf. 
— aUff.gtb.S^I 4t«r>triiT,So;l, W $ltU’ri4- 
Ire. lü. (ZtL VI. 311.) 
— ff_ fitaa. Slrat. W aasiSxrgn&c. SS. 2a. 
— Hktkük, Etfc. greisfea. SitcL. W KtMitj- 
tzr. %'< PL 
— Sei«, 3<ä~ Ätst, W XestTj1.«;*!!. IL 
O. T. Bpeyercr A Co., Sbit- I: Na 
schis» f. ^irtirrndümicg eürr Ärl. Gia 
iMjtimt chnün'Lkr iietdlr*. Sr5i'<Smi-Gi3- 
it^Mneta. XiEffirfti • cixi‘reMSnct»rt 
Hfcti) II: g»6tl *. $da2#ir$eri s. S.'iia6 
h«(i{* tu Sd-trlriusif • liojtii. 8 $it 
■«Mitt.3. ttri. IV.ltoT > Zatz. SttL€6mtt.E 
9|Kili|ir,M CaeM3«,'4<r> 
fctidt 3 IL IIL 
SHAalc. tt- Sritflr, X Sraconrite. 11L 
— Rtias. Seto, XW Earcei. GO pL (Itl 
IL 2423.) 
Lplchalk. flail. SeMrettl, Xiti«-Sä$afi»rib<: 
Striififlftc. 4c. Ee|a. Sr. 6. 
SpUwIML Ste. SSasrrrciit, 0 Si#aoSi. 127. 
cVldieltfe. Sr!r-!i-. 64eiA N ÄdrA; 78. 
— RicherS. SSsrit«, S fleeaaateRniir. 49. 
c$l6tL C-ti j?räfrr, Stb*}- fiantMftr. 6. 
— $l=sa, KLHmir. X Cteeiir«; 23 IL 
cvltf«*>erff. 9sati. xkb. Saj«L Zr«, so. 
Ak-t-rr, XV Kasfirsö. 4 IL 
c>itftr. St», Dr. meJ_ Siesrscrjl. SO jSinrr- 
fit 11h. (Td. IY 570.) 9-10. S-L 
— Sstet, ü^sMrz. NO 45 M. 
— Rq. Sasia. C 8irit=ftr. 30 IL 
— Styt. Äit'u, C Stejrsfrftr. 2 IL 
— gi*ji?rirt. Sarf=L, C 'Srejesttfa. 49a 1 
— S. Äiafjtt. s. SttbtoWi, Skirdf, Vciz 
fcr. tO pl. CZtL Stf. 230.) 
— gd. SXV finttftsaxftr. SO. 
E»itfttau«a. Szjuli. fkcsiL, Lchik-br, H«. 
dkSLitzr. 1 H. 
— Glitte. <5«6a„ SitH, HrkrnL:Lr. 11 pt 
— Eilfcda. Lch-ritastzr, Arii-Liretf, $rft- 
>ts$SL 40. 
— Seltif, Tvisur. 0 Stiksxg 17 K. 
— P, Ss» C^zrieitei^Äcycr 5rJvrii<S.li 
cSidrrt L. H>»dclk«, C flsNaaeftr. 11a L 
Seins, «iterg, Wchlir. 0 QihaicrgaKL 19. 
cjicdtr. Richsd. SXif^iscxsftr.. SW jiMas- 
fer. 10 IL 
— Snas, geb. <5rr$ts. flofsias» SW SU> 
leectär. 29 IL L 8—10 $. 
c»ittktmeBL Sspft. S^skest. X Safes' 
thsiastr. 16 IIL 
— SrrLh-rd. &5s^=8r, XW Sbotfcfciat’ 
Ufer 37 K. 
— SZetit. 64eHkria. SW Kuiafir. 9 H. III 
— Stete. p6. SiMtr, Em., W 8»Eija 
«Lg-rwür. 4S pr. 
6>blt ZntSriL gamaiSat, P«5o», SScti- 
Etilianra. 47 IL 
— Hcgstt. Z-hrs, Sta. Btifetsfet, Hri-krt 
ttifaetg 37. 
— CtznKiMl. Srelzcia^SU O S--zrßr. L K 
V. epitacl i- lefrnlrrg. 2- Srafna, Prirrücrr. 
VT ‘osa 6. 15 IL IV' 
GUtgtL F. Ägntt SW Svtthjir. 20 IL 0—101 
6-6. S»6a. SW H-r-Sr. & 
— C-. Dn med. pr. Kry. Ssstejt «. <$f 
Barts belfn, O flltpuifciitL. 23 IL (Itt 
XTL 43S2L) 9-10, 5-5. 
— & 6iglrr. KiüSätijtit, S ÄeltScfct 2emn 
CT«. I-h- C. ExirzrlL». Alb. ®gltr. 
g, iMIrnH ,Si»dsüi«dch« 
«r, II. 
— c.opi«ir«i ck Oo.,ti4ifa'l*»\VilMinihw 
lir. ih ii, il,i. L !»m 2«h. e, 
C|t. ». V. UM. tVcelft" ) 
— 0hMi>. i'fämi, S Vetimahf, S I, 
— CUM. W <lua»Nfäfrtr, .17. 
— ffäil, ilMiitr, ,V0 llllllnhr. .17 II. 
— *>ii'<li4afi, C JliJliaihdlfsllt il II. 
MeMI. Viliüilü. \V 6*ar-i*ir,!» II. II. 
tW?t. <<tlrfnAjlfr. XV 40, 
V, Dr, tibfmhdi, 1‘dtotol. N ühax^I» 2« 
10-5. Kit*. Ö6eit»ttrot'ä, l'.'l 
PU (Irt. tfiMtl. >1.) 
lMiMat, SW Vullmtir, 21. 
Karl, Tielftt, Kalla, N a.-ilÄjHir. SS, 
(tdtl. Olaftilbim,€!mll«. «ihtili'it. 1U1I.E 
Sehelf, Bild;!. 1!i4B‘tr-flt<iiUUnil!#, fielst 
lir. M II. 
flIVJtahl .SWCifia'ir.l* C. tibttATil4s(Ut 
Rr„ Xittl. Ifcccetltt. 1<1 £ fitl 
Sir. 212.) I. «. $f4W«o. 
fifulMat. CUitiirr, SW ‘l'alrhrtffrfx «s. 
(küitfllm, W *lFfr.iUtroiir. 3 pt 
— J. Spiegel Sflbr.o, Ssb ?3a;#u. 
C Cl. (Itl V. 0710) 2-h- <vt 
u«aa etlrtfrl. (Me$la) 
— fliirl, Hrljkr. 0 6i«lieft flüft Ä II. I. 
Hc««x»d»l-, X SrlaidraterfcHtr, Mb. 
— e. Trchlazkr.S ßntN 
richijr. 113b pv a. L 
— Seals, Hilr, tdj». a. E^iRafbrf, SXV 
Prüf SaUatf.fllat iX «tzales-k« It;.- 
ffMitv) Bet». SXV Se^fenr.r 66 II. (f 
Sii4j!Ha) f. a. Taxi Trtsllt 
— (tfrtincüt, ReSfakif. SO SrtthA. 16 IV 
— Hcica. Härfeu W €lfglltnftr. 36 pt 4—5 
— Carl. Raste, XW fttetfltt. ti IL 
luffttrl. fiae'a, N SettiiL 31 L 
— R, flaifa. SXV Honckr. d pt 
— tBge.Sesfai, W «adärttrSt. 107 pt (Ttl 
IX.OXU.) 
— 3r4«. Jtartt, X 37 L 
— Stegen. Sssfa. XO SeCaccfir. 40 IIL 
— See«, ßiaja, W Sdsiifitrftt. 63 IL l. %cz: 
Spiegel. 
— Kflsfri:S. Hasse. W aa#ttari«1$r.23.23IL 
flrt. IX. w.d) L Sttiian QalfacStfiit Sta 
— Tal, flasfa, W SripjSfcrtr. 83 IIL ßrhc 
faal 
— ScftatL fias*a. 0 SiCm< a^rtlnfit. 12 
— fi>, ÄtttnbM|U XO 8L gracSaiK^t. 17. 
— Ssd, ftsrfttt. XXX’ <5e$U»l!e6t. SSL 
— Rifchiä. Starnr. Smdsie. CtzrrlcUc-Kr. 4 pt 
E. 6l 8i4trrf.) 
Silhkls. St «tu. Er. Si4ifi}-5cgmtr. 18 H 
— Ceri. SinteaiL 0 Xterzftr. Ti 
— 8» SeKemiti. StUtcM- 6$»a!eui6ti2. E 
— «krall. »rtHFt». W Pasttiünfit 9 L 
— Cagfs, -ert-£«t, SW StMdsftt. 16 IIL 
vtratzard. Snlltt. W Äarfctüts>ä= 14.16. 
— Rtacv Sfstict. C Stefefa. 2 IIL 
— Sattln. Htetitt, SO Lis.--b-h-k!r. 20 L E 
— Paul Spiegel, x. StiXC'Sns' 
satt, W axtstttB. 32. (ItL L 4287.) 13—l1,,. 
Iah. Paal a. fiesii B»if6d- 
— Cad. Gciyti. X GiträtaainäQtf 3?a H.IH 
— Galtitn&z, O Qrcarr Stg 121 IL UL 
— atg-j’X S^iiitmanr, O Ttirrtr. 3 L 
— R, e<M»5tnaär- 8#p6d«cett. a. Cftaftit 
6et« a. Saa-Hat. O Bizalsarrftbt 10.11 K. 
a. L E RtL VIL 3771.) 7-ia 2-ä. 
Carl täfele?«. C Stet SctdridiSt. S9 L 
— H, EArtü^cnsr-f-O-X ZisatüutÄ. 10ILIT 
— Sätet. &irri>fT. W 6 IL IL 
— 3tiie$, ÜjcrJta t GeafttL, 0 P«rri4- 
faigtret. 5,1. Sifä. IL 
5„ G&nfi’ct, SO Ciasäsm. 106. 3. H. II 
— Ücri. Edjsbsr;^, X SriBfaSargrrir. 60 K. 
— fail. Sdjatat» S ^clcafcai>ts10. 11 H. IL 
Fnrdiich. Ctcx».. SW gcrSr. 76 H. n. 
— Silttia. «ofkähdlL. W B.-s^iinst. 8 pt 
J. Spiegel, tai-Sttztoi Eazr.. SW 
Fkirdnchnr. 15. 3s5. 35icr 5?itgd L 
Htrssar. Tischlcr. SO Saaarefx 74 IL 
— ftalisatj), 2$p;cns%i, Lrrzlq. Cvrlrö.3 E 
— Sirrij. Sreiltr, XO ßL Fraakarurür. 17 pt 
— Giaca. Lq'chr« U-Llei-cchrig, XZ'^riürch 
6. 
— «Saftes, ShorrsL, GtrgC?. €i$tlt5md}r. k 
Rttalit, gtai Soäofciij, XW filirsWÄt 9 
— Kagsfit, geb. SRtsM, SosfxlBm, W Sttg 
liyitit. 36 pt 
— 5tas$tHa. 8oa$can, XW Süetcttb. 12. 
— (itacrtlr. gfb. SsiFfm«. CasfciDO. W 
StaMnia 14. (ItL VL 1482.) 
— Sotezca. ÄaafnJoa, X £ca$gnftL 25 IV 
— Jda. gtt. Getgtr, Sa, $nMt,SO €idlt<i. 
fit. ü9 IL 
— feas^Iist.gef. Lchlc-i-gkrKrrü-^r, W kchc^t- 
tesc Uftr 11 L 
Sjlfflfl. CXctiftti, »Irollftf, W JhiltrlifrNni» 'S> 
-» H. fiib. KWtft, il««. ®iois»!*C(itd«rt 
*. OMtnfchl«!. 8 "PilitiHflaiifsilf. Ist K. 
- Cteif«»8fl,aib Tuaii4i, rSw, Wtillilrtfii. 7; 
ak'»il64. So, W M»8f#6ei1lit. I’J. 
8»lr«rt»rr«. rj»fi,(;,iil*f*itr3nll 
- Vulrla, ttotuMal. 8W 11.111 
- Ws'ur, Ui.iiloiirnbä^r-iefllffflt.i/l 
- B. Bplegelberg, 2ie«te. Ubcmllellra 
st4lt<a, tinaf. DrI, HW zt <1,1 
IV, ,VVw 3rM>« ihtill Weh» 
HW II, 
- ClK1. «‘dim. H GtNilUnilt. 89 IL pt 
- (fall, JCuh.N.'im., O Vandflir. 6«. 
- fl«l. fieuio» X laoifriir. Ttl. 
- 31 «bd. flaalM» O SUdjittlialir. 6 IL 
- Roko!« Dne*m, X tifoiiurtiit. 13a. E 
- fc!:IfeflB, 8«a. O SSuljlfahr. 41. 2. Teil. I. 
- fliWü^Bl ÄKt.€6erl<b,i,Sirriftar|infir.l0II 
- toctllt.tf, SiaJtrtüct, O antt«i''CU( 2 II 
- S. IVn.'rb «all*, €<S#6<M. H»ariv.4 II 
— i^aal, VUlMnfl, SXV Biarilfaaslit. 10.' K. 
— <y>S!3Bn. CÄil.^cr. XW ‘lela<ltfir.  oH.II 
— ISillMle. kSIciir. €äcnr>i^ Äoriir.Gll IN 
— ScKn. Sdjcr.frin^r, S t'trtfmfitir.10' ICH 
— .'iiittii*. Voiviihtl., W Clteiitrtir. 4 pt 
— 9«m,  atb.l6Ma.3tia.  *it6f4t4ijtr3rittii4 
fcr. .*17 IL L 
— HnJa, Hcfiiis. 3titteua,  lifcdiiSr.il  pt 
— (Ersritiat. ctb JJcrJtf. feftfitaffas». X 54 i» 
tea’a ÄSrt tu» pt 
— i!»aiA5t!_Vri8iiittt. X0<*#ratriilir6fa 12 pt 
ffictit. £<Sar.»rriÄ. SXV öattaiir. 118. 
celffltlfl[af.SrrRrtimia(iJ-?frtl» |» Safldif. 
€«bMi«ii»a. G. Hüt a. H-s» Jlr'aut, SW 
SSasleisffatit. 68 I. (ttl. L 7471 ) 
?pltitrlk4atr. S. fli'icfbtL o. $4»e(tttr. O 
SSarfsÜ:: ST. I P-rl. (ZtL \1L M7ü| 
Sebx Z Port pt 
2»It«kUd,l. l'cfotg, den. Hessal 4. D. W 
Äirabojioftr. A. 
— S, I)t jur» Rrr. «ütk, (•tlltort. LSitichr 
KtfiiS. Sau. W StötlfcoSiL 2 pt 
Sultflkr. 7bte?er. £6ato, 8 (Srüffrftr.Cö.67 IL 
cHitt». Sili, $>:rrjfctrr. S HsHsnükrKr. 12 L 
Giieil. SSeartr. X SirttmiL II IL IL 
— Si6«k 2StlaC?tt6» O Veltatrti. 12 IL III 
— GeiL Teteaual, SO G(ali(ti6t. 6. 
— GnA, €6slHte, SO ISaiUsrtiu. 05 K. 
c»irf. iUStit Ria sau. SO Veiütftia. 49 L 
— l?aiL Äaafau S SltiaatiiafsRr. 43 pt 
— Paal. Co-krt<wd>. Ceaati. lilt, Spixta 
1. SriSotM#. SSeoaätii«atra$tt.G3;frlpt 
(Id. IX: 271L) 
^ncasa. Lchaxo, X SIcktu. 23. 
cVlctcr. Statist Maschiatssdr. XW Läbkcktt. 
fcr. Ä 
— RdtitiS Sari. $rm. Sttst, ®r. Lrch.'rn, 
RtWreirrfofx 41—U. 
— SCcr.is. Zncharr. W Tälctrte. 64 H. L 
— Stßie. m. Dr- Ettg!q. SßtmSiüi. 134 IL 
— ixirra. gtb. TirdttU, O Kaaaffcr.SO 
epirtmsasa. Carl. $k%zaK fester, Srchse 
kr. 57 L 
— Ki*«L S«1*teitx. SW Ptriät»fiflr.uTV 
— Su'ide.tireatrcBtMi.X&tiakaffrSCttlTl 
SrergSrtailtmyimäflr JiOBa50eacfs.lt 
— Dmi Pins. Lin-t e. S, XW fUttea!« 
Ufer 3 (ItL IIL U7&) 9^-11 S- 
— (SaBae. GSaeitn; XO StisaaaariiinfcSr. 25 IL 
— itg-ci. es. Dr. SW Hsslsgr£(nfci.29.30 L 
Stute. S», X Scttnrer. 17a. 
cplrt (hat DrrStlrr. 0 Sarfdbastrtr. 3 IX 
CarL Jiaiüarai. SW ÄreySfnrtr.? H. IX 
— Htelf, Sa;d?:r«eftr_ N Eitbts»clbfna.2j IL 
— (mesaa, O SttJlawiftr. 14 K. 
3»S, ’Stirolraa^»lädiich!-Srrcanftrf, XXV 
Th-n-i». 6» L RtLIL25»t) 
— sen. E, 6!rüj|ar»t3fKl« a. Äräil-Siddti 
O Ihsaltir. 48 L 
Spieln. Fcü'dr, Xkemt, S Httcafit. 123. 
Spitlttrg, Ctie. €elt f. Hr-d^it«. 
$tmat a. 6t!c3K6, Sniaarcat. SO fiip#. 
ttidm-t. C2 pt (ItL X'IL 3932.) 
ätepS. 6iiatpti. c. D. C<ist5^. <?«- 
barghr. II IIL 
— Gart. Hansa, 0 yrcaf?tritt KSn 121 IL 
— H, SSaca, X SEssdtria: 4 IL IL 
äleezft KampeL, SO Samcftt. 29 UL 
— Siitfüa, SrtaCcrt, X Stagtamtt. 21 IV 
— IL. Sfriaissätcrö. f. Gtreoidiäi« H. Strtr. 
t. Cauretarg. La-apnchltorichi?. 6q". XW 
ficriioc. 1 pt flrf. IIL 2-^5.) 
— G. Splelberg * Comp^ FUt-Cmai?, 0 
Stealpiit.ailttl21 B-OslätLSitt» r.EäliC*. 
ClL&U 5n&. X. Slci tt r-BaS.€ritii£rg 
— Ari«>trilt, Xathiain. Etcglit, NraLdurgrt- 
fa. 10. 
— Saifc, 5t£» SO SEnS^dfz. 19 l 
3a_ er$.Srigtr, So, Rafftia, X Srcnnra- 
is. 134 L E f. @. Epidtcg * Caao. 
— (xnritttt. p6. SSnyt, Äcntitrc, X Bcqta. 
ftr. 7 L 
fylflKm. litrwa, »»., HO UmtfM/lir. 82. 
8»liltfrart, ümt, iib, Sch«dni. 13», Äw- 
llnt, hXV ?(V!!ljlir. so pt 
W. Bpleldoeh, Hm-, JKäjm. «.VilielHf, 
Undi. N'O r'.Iqlv-iie. 30. E S-ch. S,U| 
Cpiil>»4, 
a»liltr. Orte«», »ffftL Und, NO *»»«• 
In. *1 pt 
— fiitflija, SO Sttnfir. SS H, J. 
— Udtl, «schall. « ÄiaNit-Ul« 46. 47. 
— (tue, ifcaltii. 6, »tst*f(it. 7 L 
— Clif. Iif4tiri,CÄim<i(|itit»l.,!|t«6l«i!lt30.2l. 
— tJ, ^il'hiitjlratu. HtnilellmtiM tlrtllan« 
|ll. 4% 
— Vcel, flenfet. W fiuflpnln'lr. H IIL 
— ttcliftlit. VllbOylt. L b. U#I.V<aN-4-8a<M^Bt 
!>. Oir. Bt«. 6i«b. SW tlmarrfir. 4H L 
— titttWctt. ÄdlAlemaltr, XW tV«M|ir. 86. 
— 0. Smlltr. W Raaeelrrtr. H III, E 
— «, €,tari?frr'ir. HW SMfrtr. 72 IL IIL 
— il, lltolrr, XO SRatlrcbarptrfir. I L 
— RtlfMA. Illiilrr. 8 SWoasalir. 4rt IV 
— tro.. ST.tlftf. Sejteg. Staemtllbe, 5ha« 
friaj futmfli. 1. 
ZpIrllMAta. Cllbflm. Ctimcßr, RriaMraif^ 
limlstr'ir. 18 IL pt 
i'iltdr. Sät satt, gthlcatk, "peUbeott« 
fcr. >J I. 
V«al, SsttrrtMfl. X Talkiftifir. 13 pt 
2. «rfdi. SO Staabtiftr. 3 pt 
— C. Titffier t. frrrintbiiirrtl In Siltbcrf, 
SW ii.ü^rrtr. KS L (Irt. IV. 3515.) 
— 3. iiotif, C Star Srialir. 4 L E 9—10, 
2—3. f. (J. S. PaSnch. 
ürail «reif. Rabtfttf, SW florfftr. 67 TL 
(ttl. VL 3.75) I. oient Eaitlbiera. 
— »frsKJ Ciio. RefcrtM, W laanjlrafo. 9 IL 
(ItL IX. KOA) I. fitaaj (spiritil«. 
— rmi Splelhagen, 5-ifcrt. j. Crsmgacg 
e. iifii’iBm euen*.6lMnaltr$t«. jtebeUh 
tma a. Cltta. Haat» ub teilt tlt • 
CeWL SW armbtftt 23 L (IH.VL 3011.) 
9-'. Seht SXV Soäiiffr. M. E S»HA«a, 
Ctla Bcttltetm Cp. *. lEraft abolf 6pitt> 
tagta. Cp. 
— t*«»L (xnlkitl L IL 6«tk.SrgL J. F, 
SO €*edtSr. 43 IV 
— atdf, 8«S. Hskralh. W SnFUajtxftr 22a. 
— F. S» Sas'ä, SW <6trf4iamn. 111 L 
— 8»'XÄ4**b, fftedet!tibju€p»*ba)irrllt2ij L 
S. d, flasfa, X fmilout SOft 19(1 
Sübda. Slnta, W tiildwritr. 16 H. pt 
— StitCn. eliit Lchrn. N HochvnKatzr. 80. 
— Clie. Vriteiitt, W Lchiübr. 19 pt 
— Salchtt. Std. Sta. Salb. Ätigl k So6f, 
tttfie. AM». Htcdentatfu terteakreht 37. 
— StittniS. XrKift SW Guichlentzk. 111 LE 
— AI bat. S^ciiitt K SleaHintte. 2 IL UL 
— ZiKdnch. Schri-ritrStt. dtedelKett, 8ast> 
fir. liÄ 1« UL 
— Snbiusb. GitSaaeSt. O Srk-rtznSr.21 H. 
— tsisi. Strtrrt. d. «Bfritorif^. „Grrfttti' 
ReSrttotr. XV Pettbastritt. I2L 
— L-bwij. Haas*.. SatabaifKa «. Steat 
Erzr, SO Sügtl-Uirr la IIL 
— Splelhagen * Co^ Zkjqnooalnielhblz, 
Sturlctirabfl.Spaabflamtr. 3i (Iri.Ctait3L) 
8—9. Sei. 5raa F. €pirlbegm. 
§, gtb. Wli». gna. SterlMlotg, 6w 
bestrftr. 26 pt E (ItL Chart 3L) J. 6pid. 
bajra 4 C». 
— E. gras. SW ^rfartt 9 pt 
— Jehanaa. ccb. Hibe. Sätot*. S Dtettnin. 
fir. 54 IL lL 
— Btnda. Sa. SO Cegtl-Hitr 2a IIL 
£»ltlatec«. Saie.ariit, X SsSiarntr. 23 L 
— äibim. tiababtesü, X SnatiitabciiftSL 13 L 
Otaaj, t>aiaL. X $epptl'äü« 106 IL 
— Sftifea:». Sal'chkt. 8 Schöalcia«. 21 L 
— Säbel1, ütsaitr, 0 Protlaatnrr. 27 IL L 
Silbda, Snrrr. X Gicrirattr. 13 UL 
— 61. 'faiäf. Blikf», XO l?f»rg<atirti6t.63. 
Sari. ■£s':'4;sn, X llstdos^r. 15 UL 
— Siiitl®. StK. Sttia. «ach. Kchsrtbg, Bit» 
lsaf;:r. 36 L (d»fcbq. Sritttaaa.) 
Siliütt, 5<tatia, X SttabtrgSBeg 13. 
^tibisaab. XO Sritbtaät. 83. 
— SSajaH. €4z$*u W SiaUrftlMilt. 13 H. pt 
— ^od, Licirbniil, Blrgiie. ^abcttefSr. 9 UL 
— Ctiarb, Zttilrr, XO Salvabtnär 57. 
— Is'dji.-r, ?izi;iczzit, Fnt^tich SilStlafplat 2L 
— Hajut Zi^stts, SW Plaa-lljrr 23 UL 
— 3s!ia5, 3i='--.rr=L. S LkhaianKr. 7 H. L 
OsiiaS, 3'anrna, SW Plaa-llfkt 7 UL 
— S=ilw. ct5. Stüstr, Eistab. Steaara, 
ScaijcbstiS.-ret. 0 6.(11 
— Stift] r». PopasLoerSch, O Ätntto» 
fll. «2 IL 
— Sxtnaa. X Äbtislktgmir. 14 H. 
— SL, S», ccSattima. SO 6!oli$ti8t. 12SIH 
— SSaric, gt6. Siti. So, Echaribetia, H 3a» 
ttiibtsitt. 144 Tu 
WxhartLsiosg: i, er, i, M, 4, « x-ch a, 8, a (j. 3. SkarhKr tiattr Nahlrr. 3Si|tr tisltr S»{n SäEtt |isnt SSaltrl ic.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.