Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Skampev 
1425 
Lladowskk 
iiitl I. 
Llimprr, Herwig, vv. Dr, W «uqsbvt-niik.^ 
ItÄiltM, (Itttfi, Mdh. ^ch-rt<dg, Haupt 
fir. itf IIL 
— ,314114, iimwMtr, Pt-i, WsAl. «sl, 
Alante b.lMiilif, W Hdiilai« 5fajiM|idftr,4l IL 
0k»rbo#Ä Sparbtiohse S« O, «. d. U* 
8\v Urtwldftfir. N) 11. mm U 1, 
Lonnisa lil«& Ilrrtivr hr, e, 
tSwmol, iUtftm Wtthilto, 
3f<tb»»4ro#il# totf, Lchubm.«. Ühar 
UU<ttb$„ iisijiUfdlf, 115, 110 pt 
8Urff,9l«rt<i,flfb, H.ill,rtlftntf8fiwhf, X 3djwf8<n- 
hr. An, 
-taropa. ftnfrttd#, lifaltr, 5i<« • g&lftatftf. 
VdMd^rttlll, IH- 
Ltant-ke, £rtmdmt» tMavfildfl, N Hu^llkickr. :s, 
X SAy&aöito*., SW ;|öf{wiitr.4 II IV, 
ZUwtta, Ib.ttcMMi., X ittattiftnln,.'*! 111 
rrar«phr,^.Kargrüh!tchl it.tyUflitMäHdtril., 
S i4timtivir. 1 L 
. C»fdr, tlsufiti, 80 titlibuffifh, )<t |*l, lld 
IV, ;;7<;i ) t^rgii'chllchi 
-kerva«. lifjiatir, <<n?ttlb,f. r„ SW ^uiifdat« 
fir, 11 1, 
2ftt*r«rr Millsmwrlf «, ftrUurttrtlbrtni. 
ärt «es* W *Nlfcd»*ir. K 47 111, (Xd 
VI. 4274) ilttil. VafcM «. 3Ü. Pvpp. 
2 teils 61. Aosrph. Lchvr«.. N\V Vebfdfi^ir. ' l II 
Bltlfdl. Vttifl» r, h W :9Z64m,ftr, Ut'uMI 
2Ut«a«,(Vtita 2iin355itri(r.,sn ^ruflflrtiir. 12 
aiÄMt, Aitrhidi, LLuv«, XW kruppös, 5 IV 
Lra»r»»o«»kH, xt. :MiU<t, O ttiumtr'ir. > 
Bftlbr, tMlbdm, tfacdib., UbailetfcJ'M, 
Ufftttjr, li II. 111. 
ttoahnt. ^c^»rn:5?fcK5, XtVtitdtifvir I" 41 
EttlttlL SRitob, Hustr, tifcaUctir?^, £ctfc« 
t5fcatietirfifir. > IV, 
Bkerhur. Albcrl, Vitbr^m^b, X ^irfliCfHir.TJ II 
— ,*V«irt, Viibeardph, X CbnbttAtvtt. :7 111. 
BlerirS,!%.. Ti'Si.'r. XO ,ltirbrt!rir >1II. 1. 
3frri#,>Cxnvmf. gtb. AäoiiLc. cdnsir.-reiMia*»^ 
O tfybfem’tr. 9 pL 
— HanLL. fitb.YwsfU.t?»,, i» Äc£:m;is *ä* 
Bl«t <fvnl. l£iftifur, X XcSctaacv«tt M II. 
il . BäjtuiKna, SW tkäf ÄU*.Är(c:t. 7', IV. 
-■ H, £?»„ X £?if*>flftr. <11 II. 
Slftl», Äafiu^i, Äzcrl. 0 ‘finiiä'ir. 10 IV 
3Irrte, V<torciK SuXrci^panr.rillV. 
— ntiz. GälagUraHr*, NX* Gibbäei^r. VI. 
». Sfcrft. CtUr. ^raraiair, W IfvcRaebmir. ?.i 
3litc t'PittS, Grret1. U Rairr;cr*tr. IIII. 
— Atan$, ÄäjUs, NO IteüiiatffiHr. 7t 11. 
— RiLard, ifctcuencbfl^, 0 vrintsrattiir. lil 
* - ^shaSJ, 5<Se<iivtt3tt^ <' XI Äc'Vstb^Utnr. 11 
— ZifaUt, S\V Äiitf*pj!M»rr. I ! H. II. 
— ^ras. U ,3rs«S!ir. «. 
2tl>k cdfesriN-ra^r^ XW ZrflVir.'.« IIL 
Zfl-V». eiv^nS, Ab^uabat-isX 8 Pniakst'ai^ 
nr. 17a. 
— ±?U5rInt, *tc:*&<r, XW a«rint..VUTl. IIL 
— iUbai, ^icncm, XV ^uisicrrV. II. 
cIifc¥s,Üaf^U-l). ^acleö.^rffraoirJill. 
. tvad'.rL2>. ^üzjnr6l44er, X Srsesfc1«. IX 
— ^d-Lld. Keasr. X 5isrta i>(a$ io IL 
— £ttt, . SO Sifcrrtr. IIL 
— Cvtrutz, -LÄtrLck^ S 2toSf6tribfrnr. 5 IL 
— Aor. (sifip^rnacsr v. vs^tüBfsitsaL, SO 
5iasira*ditr. 4 IL IIL 
— ,vrar*w ^fsnrffcrn-. X 2ncti*ßWxKu ?4 IL 
— Äfista» SO V«:dkdnzcr > 1$. 
— Cit?, itsätsr, X ^ißsnr. ^ JL 
— Ctto, tlrSccr, SO MwnÄcntr. ÄU IL pL. 
— *£-. UctHbfr, XO ,lru>nd^bfrjtfr:i. 1* IL IL 
-- trraS, Änerrr, SO 3t,exjl«ir. Z>. 
— va$p, ÄBnfcr, X SciKir. ZX 51 IIL 
— Ccrl, Ponvr, XO teMbfrarrir. *J K 
— vmcdjuu Sdtilfr, W A^aMt. IV 
— (f<ui, €<&a*K, tfifitr. x 
— 56aieta*ti, SVT 17 pt 
— A-olk. 56sbsosiu S\V ^aarrfir tü». 
— SteM*, &&Z&SL* X ^owltfpir. 2 IL 
— ÄriafacU1, «iat Slfnn., X M IIL 
— Aar. tSursfr.. X Scnlrrtfi. ao IL IL 
— emn, jasena.. XO Sffrn^r. 15 IL pt 
— äsgaitr, Äää%^u S PIss ll'Vr ÄU 
— A-->Kr. SLstrdens. X Sdnesedzr. L 
— A2ZSÄ So, S Sc^mbcrÜL 64 IV 
cliSlÄi, Satimfiss, Ügl. Äsamcr »RrAer. 
Sthrrr a. ßgl, ctite. Hoch'chsle f. Äafit 
LharloLt»bs^ Äaartr. 112 XL 
EfilütiU, Hefchs^ 3. c.3t, SSeHit, SW Alke 
Iacokftr. B1 
Bfifcimiti, L, Echrci-ssstr^. SW* EchL^L- 
tzr-13 V. 
— Wett, B&aBrL, X Ry!nrr. 21 
— Ieharvi. Tiichlrr. X CparrstL. 4 IL IV 
Frssr. CchLhisrKr^ X ^irajtsfr 
aa«235K 
LlititzN. JrllLk. EchLcrdc^ X0 BetzLLLchr. IL 
Sftttftfi, Ar--;, Echlciser. O Fnr!<2ftr.klIV 
Bltcra,2üUY% Sstschrr, SO RrichrLkergaftr. 174, 
Ellerbf, Adr'.f. AsfirrüL. X Sa$Re5?tifn. 181t 
illttl* ü, Mdtiftlt, 8W ftfiftthVlf ^ H 
s. Lachs £«${d(ält. 
°- SchiLchikmstk, 0 Veffliftht, a.1 i»l 
-- ÄohMn. Lchmikö. 0 U 1. 
- i<t#flrtbfiittjir, f. H. N l'eiltimhf. til II. 
tllrrri# ?luguH, , X 
- IVUhidi, Rui|<D, N II, 
tlilinftflf, ÄdiL yi#t«fip<?i, WilttiniM, 
ytdH6(nbm6lWtr, m IV. 
Slllltr, W Ädtlsbd» ai, 
Clips«. 2h,ophtl, thntjtdll. SW Hagslsber^rr 
fir, ;ti IV. 
4llrc4l«*H| 8i'läti#ldtp, Hduediru, <’ Äoffft- 
ihalnirr. M. 
BHrtf, Aobon». -lnsttkich. X II 
3Virtt?dib, liifljkr, N «unpirtftfir, in Wshtt 
X *wirtfmun6(|iir. w IV. 
Aid«*, llfAtn, X tSrattMi, '?.r tt. IV. 
8llittfl,nilf^ftik, gtb,Pj<ki,jiirthaurrwtr»„X>V 
KVUttnMc, 41 l»t, 
ÖHrfr Mail, Uolnocnwäit. SW &m\ .lutiu(' 
von iVütiifmbfrfl^r, Älhi. flirs’Ucf, 
Tklrl.Harr. Paptn a. Läirilbnchhdlg.<> iK<mUi- 
fir. h |(U 
Ctt», cdjmif^mMs, S 2ttincujgr.>fr>r 107 
ftheH, kftl. Elül. Üinnfljm, MV IWtltn 
Vflfiut H^uprdahLbol i< 
tillhflm, ;|d»frr, XW Vaifratir. M JL IIL 
Ifdtl. .iismttw. SW I.; II. IIL 
dVdlbtUV, o üdbWKXt r» 11, 1 
Srirtft, äSfll#, Ti'chlcr. S MctituVr Tar'« L 
8lldHtt0W»l#, Kar, ÄdiMifa < ^mufb, < 
Linirrr'rr. .TJ. (Zd. V1L 
- lEmtl, Pbvklirr, 3iu6K -ovarirr. 1 H. . 
SfUHdl, !k,ctor. 2ifd;ilfüa<tr^ SO t<itu;i4srt 
hr. K H. $iL 
SUdrttf, Voaifr, S^afibfrai'n . X iJbPiitiriM! .V 
StUrrL i^lUIci, Dr d...5»Ltur 
h?rrr#6 3ise?tä6a‘\ W tücctpfir iU, 4 4. 
- SZdi, l>r. i'hiU titfdriouca^^ HrelcunNr. :>% 
- (flt'dMb, »VU^djrms, W¥e$tf*»tr.ui:! 
Lttarj Äcm, Se^dalU X ftmuet*tt.‘Jl I. 
Htnnrttr. grd. Uhlmank. Zic<<6tb(«a», X 
SiÄUoa’tc^ W ^dtbÄic^m^tH 
Stiert- I'Jsf, pffif. ^öübMciU , 
^uaffutirr >»7. 
SflöW, Ä^nf, Hantdt«^ <’ ÄtfÄi'ir. h. 
8febfll*lL 'cUKiMaH?, KutiEi, XW Kud'ir.T* 
BlebcL 1?dal, ^iricidcn?^ Vrtif flürc 1<1 
4 «**. 
- ViiLar-, Trccht.rr. diitbf^ vmaanchr L5» 11 
- ÄlLark. klmpcfr, O löettlfptr. 2 II. IV. 
- 3s:tfrb, Iktüoscir. X (Tclbcramtr. :>i III. 
- Clwf a. S l*‘w3h:r. 27» IL 
- ArLL^ c<tffSfcM^ O ,tttoitd**d^rttr 'S* 
clorf. 3fb«$ss, WrscfrjcfeMa^ s illif ^neb 
fir, 'is, 
Elet$«»#hf. Hielt, LLlo^L, X Äf3ti>c<tn;-Öl 
St»ezy»stt. vflbAac, Ä«i Sg^ct. 
&'g.%Hu XX 
BlgM, Xftiicr, X 5<S5s5tie?fr35tt:ti 
cfiftK. Clit. flfd), SO AriM’ir. .11. 
etsf, X Br^c-dtlg^ SO Z<Irl?d?r^. C yt 
5l»UIfrlt ^st, Uda?8L,S (Sv^isn^r. bi |L 
■3 VS 3-S. 
5leie»#fe. ilraaiieb. Bw, SO Cr^cf IV>r r. 
cUMML öitrncr, trs. W *.<5 
BfeUftrr, Cw'r. Zil<tlrr, X Ui^rsir *z2 IX* 
cfslidr, Pasl. Ivd>Itr, XO Vatv-£runäilrf 151 
SlttHl*. H-, .LchLhL, X ccriafciRiVrzr. tiL 
^nf. 3iaW~, X 15. 
cl®«r»di.i'Ktfr#,Sartiaa. Anforr. XOÄdiioi 
hzrpmr. :vL pt 
8le«r»»*lL Araoz, 24sn><trm., X 341« 
B^ca^, 10 IV 
6leet#iL 2lazitiast, ^xa^ifiL, SO 
tzr. 9. 
Rlchar-.Kch.Ob.  Z-'i. Rrlä a. t?m 
S«ibt ^a^iadaÄ. W ÄLgLtsrza^r. 72 IL 
(teil, tofcrif irr, XW FlrmLurqTr. 16 ITT. 
EI»», Ander. Äacfa, C BrLdcntr. 12 ITT. S 0. 
xb, stcajt RoL. edrnibc-, Sne 
brdHMir. 11. Fn^c»aLl 
Ooarsd Skopalk. VrLhdlz. 2, 2fctiv«ial 
DtrlLg. XW S'eict^ccsür. F pt(2ri.L4<^l) 
Bobs. CberloUeebz^ 6d5Iittt§r. 62 L 
Eiszeit fast Drvg». $6rssfrita, XcUcttf 
ÄniffC FrrkLL-As^r. Aardcs. G^orfetlra^ 
Ässtür. 31. (XrL Cborl. 754.) 
- Csebit. ÄiSttia, X £äs?fMrnr. 2>Vt. 
- EÜsaberb. Ijcaa. PrisaL. XW l?dlrb^r.21a. 
B7»pp. IedsLL. SUsweL, SO 36ei>tr. 9a. 
BiereForsri. X C-tzü-r^r. 12. 
Bkerchk. Ada». Äflafeu, CherlotL^rLA^ Bldktrnr 
Sr. 53 IL pt 
cfertin*Mi3raas,<5a&Oifa V^xcvscrLr-ig 
Char^ee 19. 
%obacxrt, Äeefn^Sfttr. d. 
Lasp^rfchern-Hef. rStezb'ttr1, C Sc^cfcc» 
SSnt, VsZnl 9. ia (XfL HL >04.) Sc^ 
C 6r. Prän-rLirsstr. 8. 
Ststt. Vdif, ot.Vfy, X 77 L 
Ptih<r. , ukkuHf, vri 1U. 
iltfrfe, ^Vd(, X HWn'ii, I II, 
Ehrwe, So dlaij^i^r, 17E 
3f#riil«,üiri.y.tzislttb, 4ifdoii,X 
fit. ul 'L 
tferre, IVfirf, 44 II, 
a<b. tupft«, ^dfdilwrt 
o U»t, oitiJ'lluiUtHs- HO. 
BsörNDKd. ilhUII, ^du^iffl, x 4.* 
ftln, itUtihmwUt ,h\V HewwdtttätUtttHf, U I 
2lKifk 5fci#’„ X llMKrtfMlfir, 'J2. 
v. 2 ISrztwsri, dnwii, tUum<tr. 
i*<*H tVUbflmfii', 21h. 1, £ 
8t6r4fW»fl, ^oijslun, o ^tdnifMtKt 
All« U II. 
BNrifte^f#, illbrillitf, lotiisii üoti^cf, Xo 
IVWiUi in i«L 
Bfdldmf ^offpb, «"tdbitiib, XW iHoiMdfn, 4 
S. v. lSkoinloki 4k Co,. -cintiPnutini-öHit 
UhdileifftilMiti, Ianilflia<in»<ir. it E. (trl 
tiltitl, lau 1 
SfdlnMi, tMfkNhffr.hW^Uhdm^f 21 IL II 
ii, ^iäbfrln. SW Wtttot'tr .111 
Sfdutl timil, lÄH^rSi.O Tbaft^r | 
BleitL flbPlf, Känld'brl. t' .T7 L £ 
h M, 4 i; 
3i«e«. <<bi<flb<-r, (* K IIL 
>tä!tfm,SW *\IL <2<t 
I.'!-» 
Bfewtenf<(, tiws. Hütest, X Wärter. I7K 
BfetvrettrL C. XW Nmrr b Vifly? 
iti. IV f sttiw Ä icIetPidflfi. 
Brewronfrf, iCvrtndßP.^übrfcib. 31i{M ^cbffAi 
#ir. 7*1. 
.^s^pb. . SW i»Vjf;f4rr:r -V> ILIII 
?haa*i, cOnnbrr XO^rifstbunKi^f. 1*1,211 
fi«i!tl, BAiit«., X .»fäliflmr. I. 
tiictl, SAIc^fr, Sittf.. ^al-rrt>;r. 87 IV 
-sdSLra. <xb6B$Bf, SO 32 1 
BfewröBcf, , Hdafm., SO ÄiSrdlrrL'lr. n 
Äekr, <0 IW II. IV. 
- Saum, B6ds3. SO Srt^fvir. UII 
- flMo, 5*ä4Brr, SO HU. 
- Vim, S<"> Siaiitfinr. 27 II. IIL 
BUwrdHMfL ,Vit. T>r phfl- trbf*‘rr^rt vvt 
3A:hi?ifB^ ÄU^rr»:r :J II. 
iN$dȟh, 2ftnftnr3, WxH^esrbfrfirr Ufrr 4.1 
Blewtentil. Vstat. Äectror, <t (SavxivtHr. 4 
- Sntea, txeh Z«u X Stpffnr. :t< 31 L 
- ÄlfTdabcr. BL?dtcrm'»r. f. D (fea^cL X 
ikizantvir. J». h 9,3-1. 
- Äoa^drlia. 3Är.nbcr. C 5lrts«u. 21 IL 
- if&ab**Ma*p, SW Crcrireftr IL! 
Bte»kti Vvdwrq. trü£i<r. X ?dc?ün^r.*.»2IV 
*. Btreketf, Tttl-Äatbitbs. 4. XW 
ifdieicür. 2> pt 
Blrebti, Carl. tiadittr. X $uaa»ur. 110, 
Streifes. 4la;L 54sfeai^ XO Acpprsnr. 47. 
Blrfcnf, &. BaÜ- r. Co!ülo2 Äitifd, -oebsn 
cikTTfl. 3Ml4icrc«,5lPstiü|fa <' 2ctM 
ht. 2. IL r. 
Bfrrte, <Fcri, 2*eriNr. O jSalad'ir. 27 IT. L 
Bfrrbbfl^. kart, S4tait>, <) A!a«n:tda!»^.3lll. 
Btrrt. Äabrtf. Ifecbitor. X 41 H. IV. 
BfriWelrit. vslhtf. a Prörras^ SW 
■ptttttaetfÄr. F K. 
Bfrictpf. tiarct. S UU;ötofr:r. 72 pl. 
efrimmrr. CarL 3i=fca., XW ttfKvfftr.ri2H 
BfripefentlL Zv>lff, X 2eisesKsNr 
hr. VX 
SftebeBe, 3cbs"a, Bd-Irrcr. X Brral'eebft 
kr. i* 2- (ricg I. 
BtreMi*. IV 'S, ^rilnrbMj.r ^'chn^r. 
BlreKsd i^al. i*aeiswt^ X 2a\i^v:r. :n 
BlrebeeiHe^K. tSck^Ieat.* ctf'Sfit^na^ X 
^bci*nr. 
etreÄ. AebLL«. 5rtri. SO ««•iasrir. IL 
Str#<4l<.5li,'iTb, xcfrto, X «IsUtefPir. 5>lct. 
Btrel^tL 4?:Ibdn. ^cEÄra. Salb 2. $rci*ts; 
56alratb. SW VÜrträlirrtr L (». Scft 
irsK) BpreLtz Vialnr 42. 12—1 «Pr«s.Bchat 
\5o«n\ 
— 5Xfinf, scb Xxtsncb. v» ^isrcri \V -!e2cr 
bernr. 10 IIL 
StreWL (i^sioaiia. (5fr ?srtrir, X HoLscinn 
fe. 30 L 
BtmbsL Vcorg. jUa^oL, X $eö«nr. 0 IL 
etrDfti, Zr«;. Äerrrr, X Btrch'ani^r. 9IV 
EimHflf. dctl 66sfcsu X Gisa*frir 49 IV. 
Bkryheck. flcrt, MttvsllLrKb!^ X Ä^tocifs 
Ä3ft >v> IL 
Bkn»vn,»krv. ST^sS, B^nfh'cc- X Abäst« 
nea?<n(r. 1 IV. 
Bfm»c$edr Iv^sS. Mslrr, X aftrfx S23L 
Lsdn^e. «Äsdbasnr-. S älfratitim 
fir. 473l 
BfrittjtL ScrL SsLLdlg a. ?a6bnaf»ci 
X'W 3Ut Kifctit 121 VobL XW Astze 
«SOTT. 51. 
Blrjtttfe. (Tari. I>c, ?rsf, Geh. CK Red. 
ÄslX LrcgUtz, 5 £ 
3fru«l»M- ÄU.üib, iMiiftj. ij 
l»t, u. 3*ra {;U»ht^«r, »A 
v ilriflndia, Ihfttk (jft1 p (wifldtf, ißi*# 
lendl |. «. »1«fWttbfi,HW i3tit6tid#!U.3. 
ilfilwan, <it?le»ldl»iM. u 5di»dtiui$u, L 
- «4'f4y, SVd^Ihtflb, H it'-i'Piii. ti IV* 
- O. Skrslwsu * 008tp,t ttatw 
«rhfbll, 80 yiHdbflV 
H*« imII,|fi, IV,ifli*u» Hityt, 
-ttrvptjick. «b4H-ftl,üUfflb Wib,XWKf«rtff» 
In. f4 K. 
i?(4U. ^l((fidhti*bMd, X W (tifrnrifu W K* 
itrtuncAar,  »\db4H«,  >Ubl<tibb^t h<> 
bda|#itf|i|| 1 j 1. 
>UJi‘df, itunt'i'hi, h /Mr4i(fii, 47. 4H, 
Blntfprf, itfjtffcw, X ^tinifrrUr,? IIF, 
Bkntzpkjak, Aybqnn. 3<$J8biitmi(r, XO t‘dn»8* 
baa«itr. V*ik 2 |L pl, 
BlfJWfiWlflL Vslk flfb, A<idh X ti<*« 
»owiir. M IL 
3lriW#M*ld, iV-iiii-, ji|^mvi'dibWift<tf, .SO 
A 11. 
BfubelL Ädif^riRf, yaftfifr, so&wl 
Sk«»lch. «Kifb. ln\ pltU, «psib. <M, K\V 
^tbLnown'tr.2. I. «Zd IL.Tw?) f. ÄCtb» 
tiri flpeiMf Hr, Blabldi 
§boll. tn<t IVditu, NW BirpbJttttr, 54 T. 
Bieblfl, i'W, Bur. Iwrith, 8 ^atfdtoa^t 12 
II. 1 1 
.♦jubelt, SW Hsqd-terßkp 
‘u. M. <X<i XI. .tu7 1 
* ^bj. #tfb Äänifinabenu, s Vidnbca- 
hat^ftr. «n IV 
VtitltafU, Bdmfibciia, X B<r«pir. IL 
BfttbU, StntfBl. NW 
«r. 21. 22. 
Bl#b»»lti#, Vrtüi, ^saiitr, W iVoifir. wi IIL 
- fttsaa, ?mU ÜznU W WrtHr. tti III. 
Bhib^Il Äuqv'r. Viäfr, Hat fff, 
ür. 22. 
6 lulfll, ftlf rrb, Äd fS. A1 b.L W ^(TdOdtcfis. IOL 
V«Wdaa. li’itlfr, X w4fü. 40. 
BlubUrtr. «iates, Ätt^r, O Vustffv. fio IL 
- fiai'isr, s\V irrbbicrrtr. 12 K. 
Bleblrt. ,'itifbsiä. Äijrcr, 5tf<ihS. WrtEttr.2. 
BimllfaML CHdt, itaafai. X ?*Ucftr.5!Lpt 
Bl«dli»-N». littst, SO fiiMr. 5U, 
Btel«e»#hi. Sithla, ^aftHnb^ SW LSlldtl«, 
fei. 27 II. I. 
Blajtn. (xnMrK, 5tuM.Vfbrrt, S Urbd&*r~n& 
- ,>tbiadnb. Äfötirr. SO C«vUctftt. 17 IL E 
cfapff, Äaii, Äflatrr, SO (Snisaarm. 25 INC 
Ktu&i*. -alias. B^efcöcfiu X äniSairär.iL 
EhillA. ^sliai. «chanbw-ftr^ SOXaaeteitt^L 
Blut^li, g^sstiib. rtrf, XW Perle. 
bctstdir. 21 IV. 
BtarLnimn, Bck:bQ.> Ck»«Isr:cLbd^BrrLrgsttcr- 
i?U$ 3 IL PL . 
rbcobsr. B^stay^^bdildUtab^^At a$üi5< 
i;r. LU> IL pt 
Bierle. <?ärt irubi^rapi,, XW Ü4i?janr.24 ILIJX 
»dlrr b. .^iA/sIcbr, X Ääflcmi. 55* IIC 
Bhireld, ftbcV, Wol 3lflrcl. O v5^*b*ic. 4 X. 
Bfarvfa. HcienS. Srj. Bttmal:, X <£tti5# 
BNllbtrftt. 31 IIL 
Bfefe, Äaqs^, -Bdittfibfnnsir. ». SO Ädifcr 
^taaj ^rrecbirr fla< 1 IV. 
— Sidzbdrb. BdicribrraSt. f. S Ätst Zscok* 
nr. 13 IV 
Slmise, (Töri, jSfraSfcrrK. SO ÄfiStatcracT« 
*ir. 24 IIL 
BtetfA, Sliöetb, i>r. meil- t*r. 3r$t, 
bartL Äcar>. .X (Zct (fbatL 757.) 8-L4-L 
<Ktmch, ^cxcKtaa^U X ^4cttt. 50 IL 
Morltx ßkutscb, VrNn lie'saaifttbtf^W 
loaNrcnr. 21II. < 2tL L 27*»» ^ Asü. Msny 
BkaNih. iSsba. W tLisarc ir. i>. tti IIL 
— <>ficsta.Äctif, ÄikL^. CKsrlrrrc-lbK^kLLkttr^. 
— \vir.ridi. BSandcr. X (?<Mrrraci*ir. 17 IL 
- >‘v cdserLVrcrir.. X Scbbisj«:?. 9 IL 
Bh»erf, 5L, Tbeat. ^ciNtcHct, X cdJptMar* 
hr. i\ 
». eh»4t6lL ikn:2mb, McvtzK X ^atlmfu:.82. 
Bheirfi», ^rinarn. 2*rfi>rrr*r. ^ C 
Ä8£*W. 37 IL 
cföbüstp^ra. 3?f{Sri>. ßd. fcznesairia, SO 
tidlbectomr. 4(U IL 
BLebe«. BaL-d^L. XW IL 
BlebLAraLZ. Äidntfrt, SWL E 8^10. 
— 5IML l>r. phlU <Sf6. Ätg, Seih. ^r»f, a. 
L>. Icchs. öcdj;*ak. Cbatltitry^ Csrhiea- 
frr. 4 pt. E 12—1 L d. Zctiba. Hc-ch'chLlr- 
— (4, Äaihrr, Cbfisnr. b. 5Wti:c. SEdjbiaK:* 
vasscg, SW Mrp5bmr:?{r.N5 HL 6—ia 
— »Hasses, Sifcdtr, X ?ra*safs*r. 103 pt 
— L‘tiisicf,Ofb. 1?riiS2t^ S03^=r^*tt.4u, 
BleLcieck, bobara, ftsi’&fr. (TfczrloMifsSsrzr, 
tioarbttrabttrficr Uffr 21. Ü2 IL L 
BIcirtf, 9L. *Zb±d:v£l X bmch?:r. ' 
— Ätrif, Iif^Icrrxr, X eac:tradrrr«i. 35 L 
Bledevsli. 2t. 2vccnc:iöbct^ Su^insS^ Sit» 
hclLÄ. 72 IL f£< itxj. Arudr:^ö>!^c.) 
Kp^r^insy: i. fit, 0. w. 5, ur rrch a, ». v (5. D. McrHlrr hiaLcr R2h:cr. Rsscr hürLer 2Scfn, ÄaCcr his!rr S?alrrl «.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.