Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

I n«ii Liliulze 
- 11)78 - 
Lch«,nach-r 
gAWljf, Ä«<, ,«». »»ich. W», (H) (VlitsD 
IWtiMr, l'J II. IV. 
» Kvjelf, «ib Stall*. We., S 
In, XIIII. 
thlw, X Xrliti4iiib#iUifti, 4» 11 
Um, W 4* 1, 
— * «teils, «», fdNlcw, Scht«h«l(f,(|k, 6, 
— 8<nK Sw. i' f»f*|to»n)ir IM 
— - JVtlbe, #tb. )jmlA Wie. XW SlMadf, ta |V. 
• *mK «», X IN lt. IV. 
— tWrtN, fl<b Mlugtlataun, Öl», X Stinkt}# 
»wa nb. 
— tfewliaf.gib fti|Mfl,'tiie,,illiiaidtiib1 .Mw* 
»(Killt. II 1. 
— tfUl«, ®»„ lUitleto, Sirilrili,!« t. 
(Itara,tito, IMeilttiW,, 
lll. DU. 
— Qlitlll, gib ÄleaS. 8w, XW ltoafcliii,:55 
— Ul|ii6iitf,gtt Stel.tiw, Xt'UlfflSr U-JI.IV 
— <1, gtb, Schabl«, t/W. St) tNMbfbft#« 
»r. U) II. 111. 
— «, So, K tlaWd/Ttlbmtr. in. 
— (Ihm, gib, fttift. He, 0 gUbrtMfir.l' lt. 
— <»■!, #B, N tiHefim'ir. Ha II. IV. 
— «-»». Wa, Gi/fllifc Siibfiletlir. 7 K 
— feil», Vw, X SolHante. 8 l>* 
— «nrtwf. *?ta, 0 HWHdtftt. 17 IN 
— ftikbetit, »tb-tUnbllt, ÜB, h'VV tiittibolk 
»isrillir. m IV 
— «$rltbmtf.*Ssu X ÄtiaMtttbetfrvir. 64» IV 
— riritbmk. gtb. Äieulf. Saf, ®rit, (fboaltre' 
Kr. <i  ir.pl.  • 
— - Qffirirttf, gtb. Siflrr, ÜB, X 
in. 13 L 
— S*niirttt, gib. 5eii#fl, ®m, 6*011*», StI 
jljfrftt. foi 1L II. 
— 5U gtb. Laag». 8b, 8 Iritütafir. 7 III. 
— L, So,. XO Soatobogtr flirt 142. 
— Äetwaae, 18».. C Sünntftr. 63» lt. IV 
— Sallaaf, Sb, 8 tlltteabtiataF- X! IV 
— Ä. S», 'ediiBtbft, Sfalbtnkt 7 Ist. 
— ÄeroJi«, 8b., <fi>etl»iUttbg., Midftt 
fit 12 II. IV 
— 8, SS», C Itrageamtt. 33 III.. 
— Ifaifc, SSta, X Cfctiftiateftr. 4 IL pL 
— Zeitf. Sla, SO Kasumrilr. $8. 
— ftnif. P«, SW Ctaamhr. 113 IV 
— Satit, gtb. €(bmhr„ ®B, W Sigi&aafcb 
In. 7 IIL 
— Satft. SSbl, XW ette^aitr. S III. 
— Äarir. gtk etolrl, SS», O ®ri*fTi#te S* III 
— Serif. gtb.Bstllt. Sa,SBattta U'ttiSlI.pL 
— ffiarlt. ijo, SO Sariomintar. 17 IV 
— Stirif.Sn, SO Saueifcr. 14. 
— Äirir, gtb. HäbtL Sm, X fBibiwr 
ta. 40 n. E 
— Serif. gtb. StsS. So, SW Icltfwsir. 16 
«i m*. ir. 
— Serif. gf6. £<ö*Ie, So, SO Stosgtl 
8t ss nt 
— Kerhildf. gtb. Sfl'f, So, W9la*bfl4rrfiiS 
— Clblif. gtb. älriaedcr, Sm» X ’&tfPcl 
«Btt34. 
— V, £», Zwatliuch Platz 11. 
— Julias. $».. 8 «rettmc. 77 R. IV 
— $«altaf, ZSw, SO SaaStzttftt. 37 II. 
— gtb. Stalls. 5m, Sitif-. Hobfrckinr.1. 
— 21/mft, gtb. Atwur, Ss, XO Sernia 
Br.wrc 
-18, «->, X 6t«ni«St. 32 1L 
— EUbtlouir, $o, C Sirsräi. 17. 
— EU^rimiitf, «6. Bfikit^ncr, 25to„ So 2ea. 
ßftntt. 81 IIL 
— LUhtKüut. S», XW Eitötat^r 2 IL IL 
— Siedetet, So, S Htberritr. 2S IL IL 
— Ätrir, gib-veafta. Iytmt.I>£of d«nt.«urg._ 
Jat. t Ach« Ü:tL, C Se[«iielfn$r 21 
0-7. 
— AohoU-a, gtb. Sein«. ZtiraaxkaaiirLz, XO 
Ädntabargeftr. 2$ IIL 
— Sam. ftti. Sn^örr, ZuArcrs^ia»^ X lirrcj 
ftMUL 
— Corhanaa, gtb-St?Ptr. Zimom-ftnü», XW 
Stdrcpr. 21. 
— L, So, Suaamezmictb, SW Stis ^gräfcr* 
Itr. 63 L 
— ilgntt. Zaichandcrur, 8 Satiirsitr. 2 L 
6d|*4e-SI«bft. Siüo.Sndjtbaimtb.Gl' Sa^balt, 
Sltgliy, Artgcnr. 38 E '^oilSsj. grittteea). 
Eduljc-Selliagbeiita. Geil. StRojftn'^aiU. 
braari, W Jbnbiaitrflr. 18 IV" 
«Stlkmp, Sttotlnt, Dr, Cb. StSitt, X 
Hochkkr 21—21 L 
Schalzt Strtcn, v, Dr med, Gtatwirät e. D, 
äftcialiti f. HaaUraalh, W FvtdnchüL 74. 
11—3. Soba. W tjimwraftgftt. 1 pi. E 
— Bnobttii. -Schststtr. Sruj, - 3iwg,*i§aa’’cf, 
JtrMlta^eai. 
64«4ta*eri. DUe, Bchn-AisisL, 0 iiä-liq-- 
bftgmtr. 3III. 
— tiBitee, Snqtr, 0 kubigfauSS IK 
— V, fiflifst, Äattteieri IL 
l**l4f*>#f} ■hUM«ei*i,XWeiiKNi|Kt*t» 
öllbda*, S)SbilP«l, X Ul, 
— ä» ri'chiff, ho x 
— Ämif, Äfk »».StNchhd. ditf» HO 
ÜUMtviü Ulrt 40 II. 
iingiiHf, ww„ so eiiiithi. ai III. 
aumllfHberlt «IIDflei, D'chKf. 0 ÜINtl 
c#r<fHif. U III. 
M*I«»»H, HiiK «6. 'Brjfhjtl, 
Heiealehr. VU. 
6614*«. Z4wrt»m*llr. t H. 
Äliitrti, 110 I. 
Sch«l,Ig Teil, S^air, SO Salib*tfir. 7 II, 
Schal«!«. 3«lf»6, t'«had^«>, ««SdfKef«. 
V‘<tttdh<tn*({r. 67, 
Bdiahlr, «H6<Ib, ttetmaib, X fopwl 80« l»l 
Selialia. HateMial, U(«tlciinibg, Äaal 
ftt. m II. K 
Ciw. iSeatNfa, 0 Äahf«Mir. 21. 
iPwtbaib, Seal«» W Yö|«aj Platz l |it ftth» 
£<bal|lt L ttla^aie««. 
Sobnlake * ClMsmarm, ewfat 
f Vlaelfem, Ttw-idif, t'i«|trile*f, W »Ire«« 
ftt.!» SJ.(ttl.IÄ!l >-atz.VerahardSchal^t 
#. liari VWiiiaaaa. 
Htlcaf, i’iri, "CmStcil. WSWitag6r.6Itl. 
Schiljkf, ifaiL Äiurfr, SO #ri«rtfir. iK 
Ho «an». Sdjlcntr, X flenla#«(ir. L 
ijtibclai. 5tHabta6»X LchwtbUrilr. SÄ III 
<>maaaa, tllaitr, 0 Saf|itbwr|imit. 6 II. L 
Schult«. Jl, ti|frgt»66Ng« SW UnedelIta, 
flr. 2 K. 
«itolifdti. ÄaK4<t. W UfOtnbetfftr. 42 pl 
Soktb. ctibt_lirttft. X £ktll«ttftt. X 
*maaaa. •ciiä(fb,E<bBafbg,9<fj(gsrtr.»i)III. 
«flilfnt#, S^artbfr. X iBfttMiwsftr. 33 IIL 
H, cchabaurtr. \V Äaglbatgtikr. 39. 21. 
ftrant. cixtirnirlb, S Wlt Aakab-lr. 49 L 
— äritbtiä. ctaCn, bO äBlrarriir. 35 Pt. 
— aifnb. Iwj, X kaSeatra HBft 31.1)0. II IL 
Snna. gtb. S*«IM, Sai, SO Rfichf» 
btrflfPir 17 IIL 
M6l$tL" tlert, Eeeatia, S UtiaiAt. 173 jiL E 
<L Haabtl»», C ilÄtriii. 49. 
S4fil(hl. Carl. ÖflOatr. SlfeN- Slfiafe. 57 
e**U»<ib«- Slttaabtr. AtlSiwt, LchSatbg, 
ttebarghr. I IV. 
— 31, itaptOmnt. -sei» ttottrpniltr b. Jtgt 
Ctft <kimgaautri4t CVfts* K. Ctalenra- 
Stabum, Ssiosblf, SW Mt-iUluuictftr. 18. 
Scha». Sadidlrai. ^chrer. tzibiagtrkr 31. 2.tlarg. 
SAamadi. Stlbtlo. Cb Idtgr. »liht^XOirbaitp 
nt 3 IIL 
kchaaiechtr t a. Schahsechtr. 
8chmnBtiier 4b Co* O. m. b. IL, 
Slgratar a. Samsiinoa. WSatfgrafraitr ÖL 
III. IltL L 225.) -0-2. 
H, Är^iMcl, SttL f. iln^iirdar, Bilai«#. 
M, t^ri'frtr 48. 
Slaga-L Aibaarb, SO »legeatritr. 34 IL 
5fr>iseab, Bahoaib, gritbnd*N, Psarr- 
M 27. IV 
— 3rlMnii,yraf iVaeL SWSeoiflgräs.'rö.TTfpt 
— guttat. S«mit. S^eargtnM-. Mkbroytr- 
lir. 13 IL 
— Jobsaa, Sitrfebr, XO eJtoaBbrrgnftr.OIV 
J. Schaotacher, Hdlq. fn$ch<r flbaua. 
W Hjaijiin Slüflatta-tt 17. (ItL VI. SSL) 
Aad. v. Siraaadxt. 
— Schumacher 4t Koch, Srntm 
ctt, X ÄäBcrtr 15 pt (ItL JL 3Waj 8-4 
Iah. Ä. EdamaOtr a. X. Hoch. 
— Kart. $ncftr, S Pna^a-ir. 15 IL 
— Scbtn. Soätiab, SO Rtichcabtrztnir. 134. 
— Sckrt. KachdniL, O ^aftttbargtrSr. 18 H. L 
— L. Schumacher. Bachbraittrti. X Fntd. 
iuS*tr. |31d rUtd. III. 2167) Sah. »iqaid 
Sditicaibrt. 
Aubqrd.Bachtwilrrcibts^-FntdrichSr.lNckpt. 
(Irt. IIL 2167) f S. SS-rauichrr. 
EraL. Ssd)ikilL. X «,,-Sr. 44 LL 
— rt<i»n6, Sak DiKt, W FraazöNchtitr.21 IIL 
ZtKoiw. Cepii6fct e. 'S, SW Stflt-Sffiaaa- 
flr. ä' ' ' 
S'rrnJwxt'. l^olc-iolwiidlL. X <?öairtmlr. 7. 
Siltflu, Celenialafbllg, Sta Stt|ra<«vS((> 
bcloht. 31 pt 
greaj. (featiler, W SSutfttftiltiir. 7 IL pt 
Rekfit, G«o!ftfot f. 2SafiL SO ÄdilraRtl» 
itr. 130 L 10-1. 
C, Dtlicattß- a. Lolaaialachblg, W Stlftra- 
fir. 22. 
@aite», Stihlai, X C>rirtaä»»crtzr. 10 pt 
(ItL IIL öpa) 
g«Ua?, Steifn. Tritiltol, X $nrante9r. 8i 
pt E (ItL IIL 5151.) 
— 3?ttfclf6, 2tfa5at b. KgatetiBtf, N jiat. 
St 29 pt E . ! 
— Jlfifiut, Drrhrk. XW ßirmreifcL 4 IV. 
Cito. Troschi. Äaii&, X (Emntrir. 18 pt] 
Btncherd, GhgtcUjin., 0 Stro&aaatntf. 18 pl 
E (Xft TIL 461t) ' 
*«MI, Wffsiti*, ##ik» lAiMihf. -««Ich. 
WawwtUN. Sw Htl«) illbfiilir. 2H I, t stUnMr 41, 
Hitachi, ml«k tfakwilr, W Äegkilr W Jll 
- «Ih.1». Wti», 4i*l, «iSfl, XUffNelr, IW 
- Älbrtt, *ir»f^ CWiftlif, U 1, 
*«6 «mMflil, W 45 II. Is. 
- Äll(|<t«, Rabtihih X tMktiuiilr, WIV 
tisbwld fltlNik, ilAhWf, tkillwiiir, II« 
■ S^mifs, Alri!*e, IrtuaL v. #*unW<. 
0 mu e<e6aba«|n1ir r, pt (tri. lll. IMU i 
Set*. HW Äatbtiodr Pl», 11 
Vahvl#, Sabib, 
- ffetl, «all», X Hi«iU*ft SB« SIS pt 
- Ihall, tla«lid, SW Rtllwnftr. 10 pt E 
- Aahaaae», «ehe, SO Stollitrflt. 1S> I. 
rtti. iv. aus.) 
Aatta», eto*ia>, tut Vedlrrtir. 49 pl, 
- Vealt, «eil», X vr,»«n>tzr. 1.17 ,». n. 
C (ld. III. Kill.) 
Bill, «a*!», C Xdu StMrl^Sf. IV, tZfl 
V. litil) 
- Stttell.Sroriabf 2«r, O.lrantfeiVtfllktl!« 
- MatlA, Wtt Tlta, XW fabrttrtt.iil II. IL 
- *maaa«, lütt, Hlellikt, X tfMsff(riir.4N IIL 
- Hermann Schmaeclur, 6|<*.Po,,,» 
SlllrtHr. IUI (trt, |V„f,l | iaat*.S4aie*i»tL 
rs»ha. 8 VaKtn Ufrt I > ,». 6-10, 4 
- JCd. Sehiiiafcober, «aaualefbd, chttai«. 
a. itcha. anlkl «, W .ItitbridHir. H7 pt 
- Äabaaat«, Wirt Ist, SW itikitattr. 31 a IV 
- tabari}. <««Mna, X *elMtvdtr.37  ll.pl. 
- Vabwljt. (xaNlna-, O IUSmAl 10 IV 
- Ha>,l.Haa^s<b«b- a. <fr«Mlfnitbrt_8 friajra 
itr. 27.* ä «ti6 SO SlellttAr. itt Seba. 
SO «iriletiiir. 72 lll. 
- Sitgaft 6aatbira, S <U«BflSbMltalir. 24. 
Xat, ifctuttkc, XO fcJtbttHt. M IV 
Cu». (xiatUra- XO Xaiimir. 3 lf. L 
— gt, Aaqtaitar. fttbtauuu Hea»jm>-rr. 74 
rtct ,tr 47) 
Sal. Kgl. ItasaitmaL W Zagt»iir. 19II IIL 
SWlat, «stall. üoutiW tieiUataitptr.^Ji 
rl, Haaha, X ÄiBnAr. IRW IL f. Lcha 
ttechtt ä, X»q. 
- CerL Äeafm, X ieoeltKanr. 12L III 
(surf. Jiaa'at, tfbarisltcabjt, •pmtbeairrtr & 
L 2 S. f. L-en» ihtb« - Halt k. £<t* 
mechtt 4 Ce 
— dbaatb. itaoiaL, K 2rt*btitttnr. 103 L 
— Satt. ÄasfaL, XW sltgcaaMDaf t II. ("p. 
IZfL IL 10U&) H-10. .1 4. 
Castt fleaiau SO «keiqtrjir 39 pt 
- SaL fleafai, S abraabrinta^t. 51 IL Stbt 
Ht,bt» & €4anachtr. 
Äait fiarraL, SW Saltriee llfrr 15 pl. 
Storolb, flenfm. XO Sr. Rtanlf«ltr3l 11. 
— Zdiharb. flaut», SW Sfvf SHiaatw. Lt 
StUa. itaafai, SUnatlf, SeStlSortt 
6t!03L E (Td. Stlat 142) 
Silbda, jltOatr. X SfctiBthtnitrnr. U IIL 
Saltat. Alraprtr, X «btiatbtrgtnir. 21. 
Lax. Sieatrasirt, X Jit^tint 10. lilLpt 
— t T,, Kaickskvtrblichr ilaäell u. Setiaee. 
oritl. arS 2ära;dirr> fiormorgafc, SW 
Shlltdtr. 71 pt da I\". :ÜR.) ' 
— Fnk, JjEitefT. XW ’Se^Stest, Liablbatza 
bogen 475 pt. 
— Sfeaif, flaiichfr. Cturlelitebg, SUconfifr. 
— SriBt), Saabs», Sitfrcr- Sitcn^e«*, Blankta 
bergmtr. t». E ~ " 
B. Schnmacher,x‘oilmf C^ttmtSiäa-til 
dri. a. Ctgarrre Stvant «ftoi», r Aäatg 
fir.r,lL(ZtLV.-A<U (p l. jlrril XW lla:ti 
Nn Siebn 43 pt) Iah. Jhö. SdmaoiStr. 
Vfarl. Raima»«, Gbartctltcbq, €6UIrr 
fer «3 IL (Irl. GMrt <n91 
— Eisn. Raltr, O SepäaatiHr. 49 IIL 
Safte», Äaltt. SW .iacmtrir. R IL IV 
— Paal, jüaltr, SO ."rontrrrtr 49. 
LUhtlai, Nekchiatab, X Artamta äffet 12 
Htirrich, SSnSaatC S\V jntiapir. 21 
6eitGtb, Stbl s. SortonbM," C SragcBtr- 
■ftr. 22 K. . ” 
— Mail, Milchhdl, X Lsiaaaaatzt 17 pt 
— tfdri. MlchpichL, W Sfagitergewt 18 pt 
— Sad, SSaltrmbti. XW SwanSr. 59 IL pt 
Sabwig. SÄMtrar. XW Steffriitr. 47 IL 
Stielt, SSaiönaihteat, X Itteflttrtr. 1217 
— HnariL. Kegftf. XO £anhwbtftt 21 pt 
— Sabeig. Dr. pdll, "frof. Ob. Heim a. )tgl 
Rritbt Eiötio? Smaaai, SW fledftr. 13, 
<smo. 4—5. • c •«««>•*■> e o-'to 
— 'ChriilLph, i?frrW). (JoattoL 8WÄrubl4t3S 
— ptOTeza," fiaM Jtat?i6,X Bvmaratzr.Us 
— 3«ga>t 'pemtr. XW gitaaabtgflt L 
— Robtrt. Pertirt XVT Soabtlür. 8 H. IV 
- LUhkls. '$srtniitatat', X SmpIinrtftr: 11 IL 
-* SttgaSf, Post Sinjt. SW HegtlrkfkgtrKt 17 
— SSeR ES. Holt Sfift. X Cbtrftratritr. 23 IL 
— Zrikbrich, PoShteald, SW Älottetttr4. • 
—'35i%üb, foitStamt, X Sdtxearajtt. 9ILL 
- SflSdm, ^eädteaft, $UiaUtst& fanltna 
an« 401 , - ji * 
Atmn*, SW ewikr.üöli.l 
- H, flie, Vfiil, XW «littNik. 31 UL 
- w, wt*t mit i, «tw+ «wt, w 
d(. 19II, 
*«»•11, I, Sink* IL HW 
HhtMtimir.m titlYLVM) 
«»»„. HW Atchftr. 15, 
- WllklB,ll«tMt litt. <*tia,a4*tt,Slti*f#i 
kichflt, M L l’j I. 
■ Öllbti«, tlfcUi. S S*«*kr. 12 11. 
lullel, •*(!), Cb, sK^.Ämh, W SSrabfi#«» 
6t, H lt. 
- l'eal», Üteiltr. XO fcWw. 'S» I. E 
• «all, MW*W« Rwfch Wff*« fit tt» 
.lteele<i|4rti iNrlf«, Sir Schlachirtlkbf ^ablf 
b#4lW fwlf. tW U*<|IM»|iata schEf 
Pfbinm Koaluri#! lie*!»itw<t*. 
ekgtiaM 1X7». S« • tirifctaltt, «jatz. 
übt»*" 45. E (XO. tkl 4.) 
«alllft e. Ufti» S Rtfttte.S.lpt 
■ ,3i(tbii4i, Schaff«!. XO tiofoaeaahr. W. 
JlagMi 3*lit»4u X 4chnla«Kt, |2 II. 
■ ittlfMA ijtafrt. X «aelnftc, .17 II. lt. 
«atz«, 2<bl*fl(t, O ^tuffatirt IIlitt mO. 
j^ftBMia. SchleWft, X ÄaKttfU. ItS* II. I. 
Ctt», Schloff«, X iBnwenHu. 165 IL L 
Ctu. eAleff«. RridtWb#, Satltabftgiir/ti, 
L-IUtl-a. SchUSm 0 Äalajniir. 6 lll. 
äUyalt Scheit», SW Selouiftt IL, II. L 
Obeaab, echaltb, X Cbttbttgtrilr. 8 l\f 
Miu Schmitb. X LVabtchttrchür, 14. 
Kar. SchaiitbüiSr, MnaMnbL H»«üll»- 
llr. Kl pt 
üeU. Zcharfbonftt, W Ket&r. fl, 
«ilhtka. Gch»t,b«r. X U^n#wlr. 2i IIIV 
Hci«ich SeBul, LqtidLtS, Ät»atL a.tfea:< 
pealti. XW Äletnetfitr. 9, Senfah. IIL 
3*,. 
«belrt. Echahaumir, hW'ümtnkt. G5.K. 
^da!lä.ediU^et*(trX S<Leratzti»st-ttga^k 8. 
3»baaa. icAa^aaeltr, XXV- €^f?Wa<T» 
teegi 3. „ . 
SiUHk. Sdntbaattir- X fatetl-ÄE« IM pt 
Clle. «Lah», SO Ättotebmftrilr. 37 IIL 
Sega«, cchalhta, Vichitct^ ZetftetieJC 
Gert, Lchatz«, XO L«b»btr»rr SS« 143 I. 
Aatta», €pcbiitat a. 5«Sit fc, 84L Prtuß. 
L«»ei»b«ha, XV 3U»rtHfbt«ar,4 IL 3- t 
— JollB» Behnmxihef, £xbitioa,g»aoai«. 
8. ^ataie-(kitbäft SiM«ltaelpeti », 
¥<ytti»niS<t, ^ Äugiirt j Hi- CfviatwiltH 
dS»M $taa6»Kl XtibuM.' 6wartest W 
fttgliftritr. 91 pt (td. VL St) Lagtr- 
jfttäcr «. SlalMg. W. Sitortt 57. .ial). 
Ctt* Lnyähr a. Peal IntHch. —10t 3-5. 
>iert, cttfla, XO ffitabfWmbrlr. 1ML pt 
Set »WF*f. XO yrtaffriit. 1A, 2. IL L 
S, a. $■«#«!, SO ÄnchottiTgtr» 
iir. 47 IL I. 
Saliai, Saichtaaifitt Cagt, U Vecbttoect- 
tu. 00 IL (ItL VU. 3013.) 4-6. 
— Sagtk, Sü*ter, XO •intbtaSl. 49 L 
(Fail, liichbr, SO Getasmtr. 13 IIL 
Ätubtidi. Wchltr. $0  2ReatfaStlftt.6lU.IV 
- Hnarich. lifchltoWr^S IL 
>xra, Lschltr. SO «5ti*aamtL 36 lll. 
A, 2iiibl<raitr, Jak. r. 6erga^aj«el, X 
2«aamiabrott. 13». 
- kett Itichltt. SO Sn*tebtifltrfir. 162. 
Silbtüa, Iit4!«, SO #salttftt.to a IL 
Stiylo, Irichltr. 0 Seisbenrritr. H. . 
6ra>t, irmitar a. trfiallt, W ÄntbeArrär.Sd. 
(Set IX. OSIl) . - . v 
Cito, Uhna, Itgrt, StrBatntt. 7-8 pt 
— äudwrb. Laich. n. ttilteaü, G^ttütttabc, 
läbniitt«K. - 
S- Si'ätjbrt, Seaaietmt. e. tz«Sa»stzdIg, 
Lchqitbg, He»»r-r. 15 pt (ItL teäöai.JTT.) 
Alt*«, LL'ch»3-Hi!f»L/ V Semlttt. 13 UL 
e<al. Scbcr, XO 9t Ar-achmtrsttJ2SW. 
L?i>btla. Stbcr, -XO jjtwitajtt^/A L 
Mtbnch LLevch. Srntole-eagr. a. Cegsat« 
Report X Ä-s-nttzr. KV K. . (ItL HL131) 
Sebs. X ClieSflitt 22 JL 4—3. 
Sajin», Sttttü/L, X llifboacht 48 IL, 
SUlimc. Ltrkalpt, XW»citatttifx l,HL 
Ctie, Zahlattzr. Stpir, XXV «tabclcptc. 21. 
Hrianch. gnaattrat, C etralätfto^ IL L 
Siltztlar, Sajchaai1, C Dmgoa«Kt 24 L 
Gmoliu, Sehein, SW SUqoadnatsH. IL 
Cttilir, grt, aaibtjjcmt, C Satbnaga^L 6. 
Abtlf. Frt, Lachhalt, Lbfr-LHL-«tid» 
Silbflaata(^$hr. ti 101 _ , - 
Äant,’ SidoaifjtBr CXtac Sriuifc. l£-3—3. 
31 laut, ,ld, XW Selb«. 1 ll. . 
Merit.LgLHeirLa>Lbch»,<7MiigLSchi»ß IIL 
EM'LHttaaw« S^<batm4B>e8ir«9t A IIL 
— Bolfif, grf-Va^ai<S, Äano5tsa.fvrtagstbLa, 
O Sriatt Sta 38 K- ' ' 
Atttuitf,.af6. Slrrnbt, Seafow», "feafe» 
»oifftr. 3d H.-;- - ^ ; _ 
, ZnHrkrller»«: E = (Sätnliicti; L-- H»k: K ="CtEtfi pt— Paritrrt; (ttL...) = Ztltebes-Shl ilSJc , 
1— .... , • v . -. ... 1 » . < ,t • . .. £
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.