Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

I. theil 
Tchttabcl 
- tai8 - 
Lch»«eidcr 
II. IV. 
14 
it 
eitwebel, «„ Ww, N<) Wdvilir. n, l 
— C„ fc'fc, tiW ÜftbUuiflfiilf, i« pl, 
e**«(btll, <i. NdlWU N lutidfttlf, 
II, pl, a. I. E. 
-- «Malter ftnUAlbtf .NTttndfttaM C 
— Mar, Mäulm, N jiiiinii(n<ir, l« II. 
— Lug«, ffiiilir, X .llduniriili. itl IV. 
— IL Lolu»»«d»lt ck So., Ho! Vheieainrbf«, 
«unlimidji I. Älllialr, 5von m. VanMoliilj 
lchaii. W Unter h. vlnlwiio II. iW. l.Ufs*) 
U-7. stuft, W. R, H. Wtt (Vrtpjl« > 
— (i,, Votlr. ffialft u. <>c|l>l)SIJjr., ^hailsllen 
bg„ Wwiewliir. n* 1. 
— mir», 'Idmrnmir.ltllbtl, X Xititicriir, HII 
eitmebrllii». ßu», -Haltet HNfl, 8 «tue 
Mefclir. >:> K. 
e*«etflreM*.<|tliitl»,Ce!iblt8iX RtbUxlllitrt 
ftr. :i7 II. 
6d|*ebli Rcbol. (wtiibeMiit, S\V sinn Wer K 
— sitif, Ctmertir, 31I|M, >Ul'n drifiiiiSiit. I 
6*aeif, Cllo, Handelt«, X WrLlinrrir. 10 I. 
I. a. Lchnal. 
— t'dul, SebrifitfH, S CampBattfritlir. Wll.tH. 
— <i, ÜMfr, 0 Sttalautt 1<Idt il 7, *-11.111. 
— Ve, ffitliibMtin, SO «,'oltalitr. 
— äaguflt, geb. Staat, Sw, X tfrhWraboi'a 
llr. In| ir. 
— Stitdtrilt, geb. Eichhorn, ärm., StraL O 
Arautttr. b H. 
GAnedcnbtrfl.ClIiJ, (Saft«!, XV Stcrgtnilt.2 
PL (Ztl. L m) 
edinaifaibert, Cigmchüs-, SV 9trg 
mmn'ir. W L E 
— Cbaarb, Chtitllcal. a. 21,, \Y lastn i’.rafir. 10. 
— Charlotte, geb. flmii, ca>. Prediger. ^dtasl 
ttcasioaet, \V \!ü$e»‘tr. fiJ k. a. Sattenb. 
— Riaaa, geb.Gollaiert, vw. clcsertuib.SWgort 
itr. 76 pt E 
Cdmadtnborf. Eduard, tzrünkraiahdlg, Chat 
lotleabg, Clnabtädttftr. 29. 
— Karl. Sorta, tfharlctttabg, SUnardtii. 61 
Echnadeadorff, Cllo, itan'n., N ffborir.rritr. 61 
Lchaadmaaa, JoBaaa. Saurer, SO Cuotqflr. 4. 
Echoalbkl. Slaaa, (ȟikrcf'itrt^WZdioirrrilt.L'!. 
Schaak. Äcgaft, Fatrb, N' Scir.icfcr.Jor'Vrfr. 1-1 
— tiotllicb, Pneatirr. \V ‘Jreitticisw. 31 IV 
— iSuilno, £<6foi?tr. XV tfalcir’tr. 30 11. IL 
—  5Rir.no.  geb. ftip'tta. ÖastetB», Schöarbj. 
Ktajrtitt. 3>i UL Cfsittfj. Jiitfdioa.) 
Echaakcabeck, Hag, 5er:ci. Safptct t.ÄBfciti. 
(MgtlDttf. SticUfÄ, X\V Sltpbacfir. 41 II. 
Gdimioibtrg, Jobaaa. Luchdniik-. 8 Casv 
^la'tciir. 15 H. IV 
Lch»akn>b»r». Gcca, ?tb. KilisS, Rtaa Ritt 
eifir, ClMtlollrabg, Pknalo iji'ir. [tl L 
SdjniliHft, Eduard, O Mischt. 22. 
Ech»«IIk. Sü^tbt, Sas$L Sai., XV cirrten 
Lr. 2t K 
— «aiiM, SdilöiSirmftr., S Ittbasitt. pL 
— Ferdiuard, Tclkgr. HiinL, 8V Srbnttitr 33. 
— Ssnt. Lo.. 0 ÄofKs;!r. 74 H. 1 
Schsallr, Ct, lif^lcralit, X Kefliatrtr. g I. 
Sdinetjutr, Huldti, Ss, X Ptirraacc'tr.'Z'i FV". 
Sttaetrt, Silfctla, flasja., S 'Erinitfnnstt:, 
ih. 29 m: 
gdmarptl, ä.. Rech», Räch a. 2, X Jaiwtita. 
ftr. 103 I 
EAaapIa, Sariin, lipfcr, Chriloücrkq, 6oc!hr- 
f& c:a n: 
6(6ee»». RtielriS, Rcz. ¥aza?.u V 8tcroS< 
kbfcttr. 2. 
— 5<lir, äaafn.. C RrtcaMtrir. 4a. 
— Karl, Röbklhdl^ 0 C?r5tirr Sffl 21 K. 
— D. Schnapp, Sdjtocarts - Ccsfcctipa, 
C ftöaighr. 42 if. (ZtL T. 3917.) 3aS. D. 
Cch-axp. Bohs. C ?rcajtaa(rftc 12 III. 
— Clara, geb. Cppronm, ftaafmiBB., C ßtrna 
iürrir. 4a H. 
Echua-Prrrllc, Riiberd. Gifra- a. Ljahlshdlj,. 0 
Rranlfarta äOtc IM pL (Ztl. YIL 394S.) 
Loh-. 0 SScmflnftr. 40 IL 12—2. 
kchuoppup, Sußao. 'Ziciii'.n, X 31ciditn, 
derfrrftr. 21 H. pt 
Sch>larchc»d»rf, Sil^tfc, jeraer, X (Scrto- 
jtr. 45 n: 
Ech»<lrchcilr»rff, SUctcnbcr, Berlin, V Sndcr. 
ichcr SSetü 8 T. 
Schnarr, F, SZelmattr. Cbcmitr. 6. Scriisct 
. fflate Snscng, gcriditL Sac^orrt f. Siainr- 
Stbeilta. 0 6rinrr Lcg 38 L E. 2—3. 
EchnnmeML Goilit, geb. schv-idl» Scaeism, 
X Earttllftr. 55 IL 
Emil Schnarke, ^aaMung roher a. go 
'Lrbtcr Iram= a. Tuffah Zcide auf Seite, 
sowie RLH- n. Cordoi-ct-Sciden, C JZfiit 
Sriü’ir. 27 1 (ZtL L 7S9d) I-ih. Emil 
Tchnaric. SoEa. S Ssftlftr. 13 UL 
Schnarr. Fritz. Sätfcrnttr.. XO Samimitc. 17. 
— Joses. Kaschiicib., S Samratiftr. 10. 
— (mit Zaptj. a. Ttcorat, V 8üI»»Hc. 67. 
SAnänoaagtr. JJ-, C itfoflrrsn:. KL 
UVffibai», tiilthd, UIj#iI«ikii 
t’6, 4*innfltftlir, .V» II. III. 
* C\nliJnn. (<fi, <iotl\itI), N W jiiileiiaitiilir, M 
anb«t, nauftit., h yefW», 4ii III. 
— diill»», iViiilm, Zchinkba, fllailfnlir. 15 IV 
— Ciiil, >'«>>!. :H<6, ittt, h<( ftNtth'tlttr. 77, 
» Hail, 24it<ldfr, XO H-Lkt<ll> ,1't. 
Johann, 5itialM<ii„ H lütatftlu. k*» hh >>I 
— Stiina, «sb. tieuiuild, Pliii«!«, 0 Pkinö 
l’uiastlir, Ki i'i, 
gchiialr, -Idols, Sdjtisldcr, X Itrtiforeilt, tii. 
Zitmaiir, tin,-, X Piin, tfni<ntir, 
2d)H#llfr, .litii.1, «(ti. 3lii*b6lt. «io c*ipmn«f. 
Tlistl, X Veibtliijlttiir. 40 II. 
— Umwa, 'Zi!)iiflfsint, XW Kill SKeabll IL! IV 
ZAneebtll, <>, gth, ('ndairfftr. 'J’.'is, Ääbciltt 
X 91» tflttriftr, 111 111. 
— SOio , S Sfba'iiaii'ir. :il K. 
Sdmautf. itiiltirtm, Bilchdnick. SO KauiiHM 
fir W IV. 
(i, Pap>n- ». Täiciihdlg, XO t'üfdjiiig 
(tr. 27 K. 
Sk’nif, gtb. füttttibflBi, tiis, Wibftlu, 
Piin;c!ünucn!lr, :>I IV 
Bdwaultr, L. R., flaufa, X VrlBtliiflftilr. % 11 
R, SSalfiP.fir, Btrlit f. Tttetal., ^',l««cr 
u. Lchildcrmalcrri, SV Sitbnitonflr. -V IV 
öchuausrr. Slbtrl, i-cilcahdl, ü^atlollfnl-g 
trtflnid, Sllailra all« 27 pt. 
6di««*f. ('fraann, Kalrr, XO dcüiioioHr. .'ti. 
Schnaifr, tiatl, itilMjsucr, öilacrfi'f, ikrttnn 
iir. l.r, III. 
— 6., Ämdfrgjtbttobcifcif. u. 2dailgtF6, X 
;{ieat!irdj-":r. 4.1 pt. 
— Cltf.jlrg. Setr, Vatifoc. SSüblcnUr.US III. 
— Silbtta, cfim'tico, XW t'ttkbtrgolir. :Vk 
5ch»a»tz. ^raaj, c^aeibtiB'lr, XO IVbairrtr, 
ertjatbtl, l£atl, fluuftnal, Säilatiit"".. <*tu* 
falflc. 4. 
<S, Mfg. n. Baaralh. W Äagfbargtrfir. 22 
echatbetfl, 5, Lchnkid. f. Goairtt» X ÄüUcr 
ftr. 10 IV 
cchacck. R„ Cigarrlltnfbrl., C Zragoatrftc. l.V 
i'trm, tiganrant, X Äaft.'Eita-ADcc «7 V. 
— Äcjaft. 2n:illaU SW Snitabarairiir. 17a. 
— f>(rdtaa:b, ßnbiliib, X Äicrilr. I.tl 11. I. 
— vilicf, Haad'chudkbrk, vacbidiab", ffra 
caltta- :r. Hd!z^ SW »Icmaasluatcaiii. 17. 
— äaga'l. 0 FricdriLefcldcnir. 6. 
Aznar. Cb. UcDvcr, SO Stcumr. 7. 
Aalob. siul’ätr. 0 'Croiiacmlr. 10 IIL 
Eduard, ediaalo., X Elia-ctfit. tiO pL 
— Sxisritb, Sdjacibn, C Scac Aricdnchiir.43. 
E, S^taläan!, 0 8n?rta»itr. 4t I. 
Snsa. geb. Stnrig. i:»., Jiä^tria, 
Ätiatnit. 16 II. IV 
— valba. So.. X dt"fIP.r. 22 IL K. 
cdjnctfc. 8a>:a,. $atirrr. Sitrbf.. (rrtnr. 13 IL 
— Äagaft, .^ientra., XW Zwi^Inlr. 12 H.pt. 
2<6nt4tabtrR. Slar. Coanlärcahdlg., XO 
Jirat Äiaigir. 7 pt. 
ediatdtabarfltr, älbtrt, -<Lri'tzicx.. ÄirtL 
ftatl^flertmtir. 21. 
cdiacifcnbaa», liarl, $05er, W 5iarinrcSr. L’l 
sdjatc. 3L. Clavicrlchr., 9ita Stisrafct, Aöaig 
(itiazr'et 4öb. 
— TasL Court Tica.. SO Äaagnir. 17 pt. 
Sldalbkrt, Ztoata. Farbea a. ’paniratricn, 
3ita StiBcni«, ftönig Cbaaffcc 47b pt 
Saguf:. Qa’io, SW Sitiäiamfc. 88 pt. 
(Scltlieb, liano-. XW Srnncrfrr. 51 pt (IcL 
IL 644.) 
— faul. 6ürtscr. SW ^iilcnmaltrrfir. 4>> IL 
pfrdiaset, Homöopath. Hcillaudigcr, Sttt' 
ÜeiBCaitf, Äiaig litaait« 50 L E 8—5. 
— Adolf. os;:rumcn!(cm.. 80 Sörtihcrstr. 44 IL 
— ScHmaflr- XW Iazowilr. 12. 
— v, flgL Pro?, SaniiibaüsnaL, ‘Zaaira-äirf, 
(Cd a. Lqaarcll). SW HaÜcschcstc. 18 IV 
10-3. 
— Hwaaaa, Rachta>ächi- XV Lüacbarzcrßr.2Z. 
.Hcrmaaa, $rio. ScamL, XV Saldftt. 43 L 
— Siliflo. £it6frorb, SO Llalitznnr. 102 IL 
— SSaltatar, TlciadruL. Kcn SnScaftf, Siaig- 
Chaaffct 50 IL 
— Gratt, Sionrrra, Paulos, flaifer 5rit>ridi 
ftr. CD pt 
— Lina. Scrfäaf., X Lachriazeri'ir. 8. 
— Clara. So, X Tchoardkopffstr. 11 UL 
— Erncfiinc, S», SO Stali^trjtr. 81 IL IV 
Sdjattbalg, H, Sciirabtr, X Lothriarnstr, 39. 
D. Schneeberg, Saatcaisäittcl Coafcct, C 
SaH'iT. 2»L 27 IL (Iti L 1071.) Iah. T. 
£<§actbtrg UL 
2dbnttbcrg, SRiÄaiJ. SaafaL, S Sa’dftr. lallT. 
s. F. Frruad & Co. 
— Staguft Ralchmüj, Gborsoticnbg-, SalSr. 7. 
— Liwald, SSobift, X tftfüffcrflc. 73 UL' 
— Jacob, Cchakidcrwkir. f. Sanm-Coaftct, X 
SciittifcnSorfcrfir. 11a. L 
— Siljclastaf, L»„ Pcaüoaait,SV Dostijslr. 3. 
— »vs®., XO LaadKcrzcrflr. 18 °L ‘ 
8dm«tfrflfr, itKitil. UMautnljM,, ZchdNkbg 
tsiufilir. IU pl, 
Willi. <*tn, Aflrnl, (' itinlfllir, 611 fil I 
Ittl. V, IK.SI.I H 10, ;| t, 
• R„ Aiau, tltimlfiK flmaai 11, ÄiMi 
XW Äiiitlfir. IX 1.1 II. III. 
Schutts«-, flpf#. flfb. Kifijtl, Matifinttoiti, O 
flm 2<t#wi<ilKn itubiil)»! I IV. 
ül„ «(b. rttilitii, jVw., SW tlbailetltnlir, ki 
ZchHffReM#, ai<#R», flritihrd, W «ut!üi<ir« 
dämm:•). Watienh. II. 
Äat, ÜiVlaUdirB ,S0 yaldtaailitl 
■- Siaibtltf, gib. Ifjrcaldrr, tiio,, Slftil, W 
<l6loi»lir. ul I. 
3(6it(f#r, Slugult, ;|i«mftw ,X U'ibon^f.i'U II 
-- C., ;!lciaifiiii., X jfaljiitnfir. I'I. 
-• , Alan, (tdlonlalmbMg, X Lchallir. :Ki pt, 
— Stau, fliiitilti, M\V *:nb(im|ir. 15. 
Zdinffbagca. iC'sliiit.ti, PoslbcamI, 2d)6nrbg 
Oeb.nliitdbcrflflr, 17 IV 
Schattmaa«. fitlir. Apoihrk. 11. Prvtailsi, W 
i’ätaio lUct pt 
il, i'uililMll., S Cianlcntir. 2. 
A. Cigarrtnarb, XO «alftrflr. II IL 
Wdll, -tulsch, 0 Ifänditbftflrtfir. 21. 
i*rna«#, idjalits,, X<) jlufitfliiglir. r.l. 
('tiaridi, Jiictlrr, O Äindifbcigfriir, 3 III. 
(Idiolinr, gcd. Kraii'KM, Wo., KHch.'rin, X 
>lall'Ä)CJi:cr.'ir.‘2 11. I. 
— St, L!w.. elrgtio. ^nbertafftr. fi. 
Sdiatraiichtr, i'aäibmbtrtf, SW Crauica 
ftr. INI. t«J II. III. (ItL IV 5114.) 
W* i. Sitbar-fl, Ja*ftatc L. OK. 
f, Jicittncr, Sicglic, iUbratiliir. 117 I. 
Lchnrkr. itbolfb, Pftaazradkcorai, SW Laalwi« 
ftr. >. III. 
— VrJt. cdjcfnVriii, SW ianticie'lr. tl. 
Lchnkrvogl. Cllo, SabrtbcL SibicMeans, X 
Paattr. 11) a. 20. E 2a «chicdiai. Lach«» 
>>- 0. f. d. üiriirt A Echacrvogl. 
— aJIajr. ^cltgalialtrif». u. Segclbdatr, 
¥rübcp’ir. 41. ti pt. Iad Paala ÄtlHiab. 
— Cllo. Saitmcciitoia. Vitotabg., ’Priajta 
SB« 10. (■Poübti. ^rifdriibf'.) 
— Wcerg. ftauint, ti.vaitabaitc Hü. 2. Ä".*g. II. 
— aifrcb, Äoaitar, O «oppeaftt. 17 II. IIL 
Rar. Procari'i. S CaBPbaaifnitr. 10. 
— (itmanit, liidilrr, SO Joftphnr. 4 II. IIL 
Sliolf, Strtiüllttr, S tirarfritr. 81 IV 
— tfaiaiü. gib. Ancd. Sia. S llrtasir. 51 IL 
— Zbttrr, gtb.Satb, 4rtt!^SWflltc3atrt'!r. 107. 
Julius Schneevoigt (vorm. L. Bar¬ 
tei»), S^brt. > vriz-, dat- :c. SIal, SO Lla 
lilnttr. iS) E (IcL IV 9130.) Iah. S-Iiai 
Lchakrvo!»! I. —9, 3—4. 
— Äagailf, 35m, ffriffiiria. 0 Srlanbfir. 5 IL 
Schamotte, SarL Zaiclbtdtr.SW Siakanr.70. 
— lisas. FrI, Scrtäa?, SO 3iaangaiir. 13 L 
Lchattwrlß. P, SiSmaiir. a. Gonb:L.SO Jlcrf 
niiltplr. Ist! pt (Ztl. IV V792.) 
\vramaa.  Sarbicr •!. iynirar, XW Siltaalrr 
itr. 17 pt 
Bobert Schneewelss, StrL SaäBMa. 
u. etltrarifdiri ?«;!Ua$, jlciacL a. SttL t. 
Sraarablatk» ^väaHid|tr flatgeber“, W Elx, 
botiilL 19 pt (IcL YL 3110.) 9—10 Sera. 
?ah. Koben sdmttmtiB. L 
— Scaieaitt, CigarttitajbrL. C Roscachalcr- 
ftr. II. 12. 
— A.SchneoweU»,gcnühirca-.ycgU(mtica, 
a. p.airrmittL gegr. Iix2.0 firaut’tr. 3s  Lu.IV 
(IcL YIL ISti.) tfiliafc: X Chaaffccstr. 48 pt 
Iah. (hatt jiedcL 
Rar. Criar. «chaxai.. O Häbakrsir. 2 IV 
— SoalS. Maa'au XXV Priptoellcritr. 13 IL IIL 
Lilhkla. SohlccbW., 0 Fricdcasir. 76 K. 
SSar. Nalcr. X Cdctbtrgcriir. 20 UL 
S. Rainer. Üicdcr - Lchöahaai'ca., Kaiser 
Sil^rlcttr. :63 IL _ 
— Silbcfia, «chlo"kr. X GBaa^ccitr. 51. 
— Paa!. Sc§neidetest:, S Saloocrte. 14 IV 
— 4xnaaaa. Stalioa* ilifift, XW Lchrterstr. 10. 
— Fraa^ Tischler, 8 Tir^eabachilr. 67 IIL 
— H. Schneewelss, Sieh-CoaMiff. (5c*"c6, 
0 Giäbt. Lieh- u. Tchlachtbos, Bors. Geb. 
Zim-r. 50. (IcL YIL 2340.) Iah. H. cdiact» 
veix. Sehn. 0 SicKgär'25. 
St, giB. Bitt, 5», SO Saaaqaitr. 16 IV 
Maria. geb. Ripberger, OB. Lich^Commifs, 
XO griebotitr. 34 L E 
ech-erwitz. Jrroni «chatzri, SO Reichcakergcr- 
ttL 126 nr. 
Schatttaolf, SilhclB, Sotosoliorahr, 0 Rählea> 
ftr. 59a UL 
— SoltlitB, Detallarb, CharloLeabg, Erolmaa- 
ftt. 17. " 
— Frau, Hebawllc, GharfoUaiBg, Srofcan. 
ftt 17 L 
chaegaS, Fritz, STaftraAr, XW Sö.SRoaBil 123. 
— Carl. Cptilcr. C Spittelnmrtt 2 pt 
Hnkgelsbcrg. E, Privatier, 8 HaseahaideLl IL 
E 8-10 $bl ' 
$ •brich. Privatier. S Hain-Halde 21 K 
eflmrä6f*b*r#<r,uit#r(i,$4ii|iPM*i,3ii|8it<l,g< 
äwtyntauiliMf, II II, 
• Ädt, (wupitoft. »it*bäli„ W ,>'diiriii|r, iA, 
- ti„ Patr. d. it<l|fii|btt s, iVitfr. 
Hllitl« I. Zlafiiuil. W f»ift»meisir. Hll». 
l'Nlfc, (ist*. SlfAwsnn, ib'w-, Sltitl, 0 6kün«* 
Ihfdtclitr. »1 111. S 0, 
Schak»«!«, llatl, glifisdhifr.JItliildtilbf., S^trit» 
»tdftjtr. 75. 7<> II. pt 
2A*ribtw6l|l, #. ttleea 6«flte#, XO 
ÜldialwHr. 4, f. II. I. (t<l. Vif. NlU.) 
- KelnrlohBelweldemlUil,#el|lre-«.3UI« 
aufiu«, Haupt,omi». 11. 1, Vaget: X S'fr* 
MatHir,5l--iH. ^oiddahndo!. (Ztl.lll.i>l.) 
2. Vagrr: XW PanNlr. SW, iitljtlit Wälft» 
babiiljef. (I«LII. 17:tlU 2»h. H«lar. Lchuldc- 
uiulil. Si'obti. X Lchönbaulcr HUm IM II. 
- S. BohnoldetnOhl, Pu,sed«abdadlaag. 8 
Hcmciaitbdnlmlir. ik'l. UL (ttl.lV.Itilfi) -ah. 
rStutt L es« Uampo. 
2(laelbenb«rti. S, itagm. u. Unlmith«. I. (iaf,, 
tiaffer- II. (fanalif. aal, S vaifea User 12 pt 
(ZeL VII. Rlil) 7 -H, 1-3, 
•>, dgl. Elatleaträfsift, XO SSaticaiarger« 
ftr. .1. 4 111. 
- fl, Kcliftia, SW falllaicftllr. 14 IL 
- Stlljtliaiar, tia*, SO Höpfr.idcrilr. M IL If. 
w. Schakidtt MIm». Theodor, ehr.,Privatier, W 
Hicigarteattr 10 L (ZeL VL 4002.) 
Hugo Schneider, s. (fipcrt pbologr. 5pt- 
lialitäiea, -Hhmaschiaca i>d|dr aab «Fahrrad- 
Jcilaag. 
5*Bfl»cr,aiibar.ÄgnitXit«#iltadctfmtr.U.i. 
■ Carl Vearab, Agent, Scrlrti. s. Taaeidrand- 
ifea, X Irttffomür. M II. 
- (ftvalb, ilgtat, SW Aohaaaiterstr. 1 pt. ficht 
Carl Christ. «Saeidkr. 
- A«V, Agent, Ruds, Sergtlr. 146 IL 
- Carl Chrtit-Sdlinclder, ilgtat f.eigama, 
SW Zohaaailenir. 1 pt —6% 2-3' z. 
3n6. Ewald Stoiber. 
- thafl. fiaafat., SgcaL f. engt Ärl, (?r. Lichters, 
Chauffec'lr. 95*. 
— RiSard, Sgeat f. Fleisch», SW Saleclcc* 
Ufer 12 IL (ZtL IV |h77.) 
— ircrdiaaad.aailtbics., SOSSariaaata.Ufetlair. 
— Cito, Dr. jtir, ilBlfgcr. Rath, V Sagst- 
bargettlr. 23 IL 
— Carl, Apolhel, Pcriaa'thaaL Bvgieaisch. Art, 
XW Silfaaifttftr. 1. 2 pt (ZeL IL 25».» 
— nraaji. Hokapolhel. <l D,  Vlaata5ieaftr.il. 
SXoäts. ilpothcL, X Feaa'lr. 31 pt f. Nord. 
dasea Äpoldele etc. 
— üübclm, Äpoihtl-, Neu Leißeasee,  \vtacrf- 
detf« Leg 12a pt 
— Inx'i, iliäilcci. Paakow, Brrileftr. 3a pt 
$, archittet, Äasrer» a. Zimatma«, Anh. 
t. LaagcsL, C Aar fliaigtgrabta 9 pttlet 
YIL Ibsü) Lohn. C aictartcric. 02II. E 
8—9,5-<L . , . 
Siabolf, ärchilCft, SO Sic-cii;r. l4b. 
LadSig. Slraieahdak-Lorslch, Rixds, Sarica» 
dorscr Log 74. . 
— Carl. Attöt. Sea - Sristaf«, Htiatrtiortr 
Leg 43 I.. 
Stiflard, SlrtiA. X AthrbeNaersir. 57 IV 
— GtciL Dr. mciL pr. Scjl, X GliaFtr<lr.,70 L 
(TcL UL 5112) 8-9, 4-5. 
liraaj. Dr, pr. Strjt, Saait SalS, XV Sä» 
5«teritr. 19 L 6-10, 2—1. 
— S, Du med, xr. Arzt, SV Sitichinernr. 109 
II. fc—9, 4—5 
fiotificb, Aa'sch, X Colkcrgstr. 14. 
— Adolph, Söifenattr, O Zorndorsenir. 4 pt. 
Edaard.KaScraqir, Nca Seitzea>kc,Lothriage:- 
iir. 5 pt E 
Rrif. Bäcker»üi, X Zi«sS8r4>tr. 18 pt 
@afcas,Sätfcnajir,Sca Söscafrc.SltaSBarä» 
str. 20 pt 
H.. Bäder, SO Foriieiiir. 40. " 
Smaaaa, Südenattr, "X RyleSr.' 33. 31 pt 
Joseph, Sädcnaftr, X 61fa«critr. 9. 
Soaii, Sädtmftr., X Ftbrbtlliaerür. 27 pt 
Rar Sidmsftr, Steglif. Tchlotzstr. C9 'pt 
9, BadeaaSallkhes. Iah. v. 6. SKäsftl'ä 
Loh Ta-aia Bade * Aaft., X Pomh'lr. 32 pt 
(ItL TL 2152.) . ; 
Sagatt. SahnarB, X Ädrntr. 59 K L 
Saft., Iahirarb, Britz. Strdertr. 15. 
Reiahold, Bahaarb, Charlolteabg., Taackel- 
jaaaaai. 50 U. IL' ... . ' 
Rob, Safntttrts'SÖ to&jiti/lÄ“11 ’a 
Sobtri, Babaarb, Charloürabz.Daackeläaan» 
ftr. 40 II. IL 
Scramtm, SahaBemat, V AortSr. 54 IIL 
Karl.S'cbnbccmL.Cbcr StfiBarectotSinarai» 
.ftr. C II. pt;. 
Peter. Bahabeast, 0 Tbaertzr. 3 IV 
Sitliaf, Mcntfr. t4tiX5toatiieäflT.'2r-27. 
Cito, Sratbcaot, X HochanisierstQ 4 UL 
Gebr. Schneider, Saalgtfch, W Bihrnr- 
ftt, X L E 5a H. Dich. Schneidet Cp..' 
ZeichwnIlälLag: E = Eigealhäiaer; H. —Hos: K. — Keller; pt — Parterre; (ItL...) — Telephon Stmt a.St.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.