Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Ztdrff, , PütNtt. N tdtfufohtifi Atirf 22 K 
* (4< 1'c*4Wfitfpjfrit« MV *Vti<M|twrt<ii 47 
' -rUlhflm. Vffil ftlHil, W t<t*HMnhL i£1* I 
— tinMH, Xu 4<i III. 
— Omiim*, tWwit, 8 5aflhid«iH, ;m L 
•= ViPfidl'/, S 1’* II, 
— CeMl, -t-llchA, O AttNö"!. >» 
fitlg, ^l«i«?r. N ;N6**vi‘ii, 17, 
‘ - lillld), hr p|lil„>tdif Jifii tl 'Ällui b 
itatfitMjRi#, ^udrdiififti, 1 pl 
h !i, 4 st 
gfti fNOi*d«dst'Mtü 10,1 Jlufatt 
otuiu#, älfniift, N tififMitrfiMi 22 I. 
i4«lM3,Ivpt 
* Mehtlfä-, h\V 21- 
A. irtttlrr, 5<hittfN, <Zrt4itit. TU II, IV 
tMul,3dlilfrti.*Zdpfi|, XXVjtfpNtvtt 4upLE 
AdSlk. Lchlächlkk. O I.'. I. 
— Arte, SdilAftla, O SlrdkttunKttr, I* I. 
* Ä. hO Cidhlfiihi, '.IM. 
— &\tr, lirpliil., Staub 2AiiWnhr b fmiltf-fti 
Üttiftirn tVtdsf, W Atirbii^j iftilbftmiti 141 
IM VI. :wm 
* ton, , XO ÄVfbi n»lt. 4 K. 
* Alwin. Ziasitaiw. tihatloiHfiM, Konh.- 
fir, h'i nj |, 
— ^,!<drick'.Lror. $cvl, tyatlf innty .Htsimatt 
fir 17 I, 
-• Diuno, ■Suiiih.id,, X x>o<ViiuUii-|ftr.;i II. pl 
— ArtrbttL. 2irtifthfdm! e Z, X i&ifynbittflfr 
Itr. 47a IM. 
— Änle«, hXV .tonar^ir. U III. 
— Aulillö. IaMN'4, W eicaMbrttfr.fM IV. 
— (fail.Cb,Ifl<gr.Aifut, «thdo<b(t1 ^ohca^icL 
bereit. H |V. 
— fl.. Xl'cttri, M) Statteurrm. L II. III. 
— Lbsaib. Ihdjltr, XO PaU»'dI»cnnr. i> pL 
— timil, tiftikt, S ^avkdav'Vanr. :t 
— iliil, Tn'chlcr. SXV Äoiitiüt. 17 II. IV 
— - Hermann, tiktilrr. 0 Ärcuirtftr 57 III. 
— Cfttdib, titeln. N Äurssnr. lu 
— Otto. Ivdjlft, N ^lauüitsiui 2 III. 
— Rar. Scrgeldcr. tfO AnihjäfrKuicPir. 2IV 
— SZar, tkbfr, XO YdnHbaafr ftflcr 141 II. IV 
— R, Lcinhdlq u. , SO £<2?lrvdv*tr,8 pt 
3nb. ***. ltttb<bdtirt. 
— Äs>eK tifrtfübu X ’Fotiltir. 4M II. 
— irtttnhr^ Pavksv. iUtbtartir. 1. 
— Gt.SL, Sutt.iSfhJtaih, tftt-,XV Mutcm Play 14 
tlcl VL bTV) 
— 3af6ttrtNr. X Ponlir. .‘tib III. 
— 5Cdrif.gfbA.*ai^U».I ir, XV  kitifr.adxiiir.ijii.  70. 
— tHtff, fitfc. Suiigfr, sm. ^tno’ir^ Wl'e^eo 
Ufa I L 
— Vmif, ^tL, c6i2«itr. 7. 
— IkBtfr. Jttl, CharloUtvd^. ^tiiairrtr. i’4 I. 
— thnft, iYtU nlvc-NL. N Vtdifsftr. 109 H. L 
— fc* Sitfcrfria. N ^tieisbaani ÄOft 44a IV' 
— XxUsr. et^faiL &tirmÄ e. h. k$L tMintveacfL, 
ti L 
— C^6»ss4, L», ÄitobMgu N\V 2«xI$tp<Ma 
ftr. S pL. 
— Ida. gcb. 3**«W. LSv. dS^nnn, XXV 
Toroihecvür. C2 II. 
Manhö. KcHuts. SWKclle ?iauwrtr.57 IV. 
— tiitüJtafc, Rtt. SÄsLti^tnia, X 
— Ämui. S?af. 6dnm«, W Por-d«Lcnrr. lü 
— lllntf. ßfb. flcdi Pc-lnovain», O Ä»Lr 
boffshL 3 II. 
— blnakrd. erb. C^rcBawa, m. CK Psr: 
Bett* Echöttbg. 2<Na*it. 1h I. 
— Äanf, ’Brbc: ^cfcimc, VV t?rcs»iHörichcs 
kir. rl 
— X ^tL. Scztint, SO i?MS£siiir. -»7 M. 
— Vrv>, S», dimU SW *kin^i$cvu, 35 E 
— ixlcar. ^Lntrdtria. SW Prüf ÄSijcrAr. b7. 
— ilsqs'if, tre^ X Uictca^: 12 III. 
—"Itfitto, So, SO XassenSr. ü 11T. 
— SW (^dEbcreniif. 11 II. L 
— eäsa, Ss, 0 t?e:rr.rn:r. ;äj II. 
— Ivrir^nfe, tzed. StUidhca. SW iristva 
ftr. <0 XL K. 
— Ida. i?»- eAcafbji, ÄcVrr ^u^dÄnr. K 
— Lsi'c. geb. 66artz, X Itcrccz-^r. - 
— Xoasv, Säl, X l5btfnarrir*V7. 
Stidif*. &vc, Ijri-, Äeiroc, XW crrrnHr-'jm 
' 2. Cisg II. 
§i»chfevha»t^. Äitie, >>cstcSim^ C Vrcnüdrrr 
ftr. 41 III. 
— ^e'crd. S£2ca, X EiraBSar^aiir. 9 H. HL 
e«i6frniibrr, SnCr TrttdcsnTtr. 30a. 
i. j^dacaa 
Lachseruvtgtr. O- SLirsi s. (friaeimea-, XO 
^ergcshntnr. 43 II. 
efldrfcr, Sriüibaü1,3?ad$filt. X ÄcSaisn'ii.Sl. 
SLchflschc SrtttictW6drcnfbrf, Sarjc*. Filiale 
9crtie. W gr«ta 
sBn?ä>cf:r. G1 pt (XcL la. LN6-- H!es. Scr* 
tttta 5BiQ. ^trectscfifL ( 
B&chslsche Änaik - Automaten - Ge- 
seUschait SUndell * CoV SO Äcpc 
ntrfctfX I3C- fltt \1L 4*17 3 L. 
0«2 2L Ä. H. e^akX 
tilllllllfllf Wfilsrihtlfffif6ftNH<|#it*fl 4* tfra. 
>fh, *i\V .tltiWHlt *m, I 12d I, *t)M ) V 11 
SÄAfifdK z« Tir*lf# 
s «r 1, - m, 
IW l «Ab4Pd, Z Vi 
2ä4FIHr t?#tiaeinUliiit w#rw timl A 
«rüflff, vNifMa' am 
N thdiUflUü IMt, litt, III. K*| 
SAehiiUekor Trleol-Waaree • Baiftr 
PäuI St F0ÜJC ficbUsiciirer. X^V 
Jbtitfnhi, IM i h\ II ni|,| A IßjWifld*» 
lertilc. A. Vld‘Ml 1. 3itfrniw hW Hcwmdn 
t.juknMt. 14 II pt, 1 I<l, I. I4i"i) ^cb« 
W tiiikuWifl tlac - II h v, J >1 
flibfii, ItriU^ LÄönfds 
AU\lcrMt l*. III. 
iachr. *H«uiifK ühtffn, mi * II, I 
UM«, Hdinn, W ^oie'ii I.« 
Lachirr. tiMaM.«1, H-iüfm, i^vtu, iftistamlti 
trtilfrä u, S^MbUMl.i'iNoUpilMla 
Ur. U III. (M. III. n/.i , ., 
Lachllrdrn. ) ^. iM frt 9V4tirti .lycibdi1, N 
Ki^itlhnlr, 40 pl. it. I, E, itft. III. I«fc»7 > 
h 10, :\ 0 
.Vtrhift!, Crcnffiusnl il, XW tUlNliaitoef 
nnur II. II. 
W-il ,‘tlnil tittdxntahh d 'T«»VU 
MtHi, M. 
^iltrlst. ÄV>iHtfs. X :tl II, I. 
I^finri, luMir. Stidtfi. Hdt«<i 
ßiifhtdj’ir. M II. III. 
3. Sd?r.rt6 t. Zd«nt Uen^ci. X ^o^aiVia 
<u 1*4*. 
X «tidKärhftkr. ÜV 
- Aniia. O .^ir.^rtaftr. :t 
Lachilebrr. iViita, p<b Lchsl;. 1k 
ant»», (fttätiettrubti, 2d)lui<im. 1 I. 
i^tua, Stcau XO ,3ttr?rr.iit. 101. 
2fltbllrr. Citfl, iknuL, titt Violas.. C^aiir. 1»U 
i'aafeuli., Änt*. Ät«4bdfcn*ir.‘i* :so 
H. Vrbirt, 9tuH, M I. 
Monr. Zrau. Saf^- u 
Aägcrirr. I.'U. 
5«utztschal. Ucfiap, Äasrcr, N Pavtir. 31 I. 
L«chveh. 2L CMiIoüm^ %kh& 
le$vnr. ;it pt. 
Rlchard. %***&ol. X frtMlttamr. 15 II. L 
Lachwrk. (fefae, -c^bmtcb, O 4a 
Aohan». vusfsie-w. W i^tbax^d 
«r. 7'« II. pL 
tfb., tcdnnfrma, W H. L 
V Sfltf, HLst. Bsr. Pfcaat- £?Uart*H, Ublas> 
•tt. 10 |X. 
- Äfinailwa, Cba^tlifst. 5. W Lchspcr 
nr. 14 pt. 
- ^de» Änairr, Irarrtbr1, iVrtiart^ir. 116 pt 
- SKflnr. ntL W Sisia^cltrrr. X$ IL pt 
- (iasa, gtt, 9S(cL Sticlwss, ?:faarÄ*tr. I2L 
S«d.C>fia^ (Tcttlrf-afcs.iraI,W Ci^fcslv'ir. 15III 
C^rl. Aichirrci. W i5ic?:iiA^r. 3d IL E 
- Bll-Hsser. XuK, ttertMür. 4fl 
- Llchürd. SO Uflihntaür. 21 II. 
tStlbdn, VsLbLsk. ». X <c«2wa 
hiufa ÄÜrc 177c pl. 
- valicfr, Sad-haä., Ä2acidi-b4- 
Uviivi:r. I. 
- <hc*!, Cdarlsüksbg^ Üancr,^»cd 
nchÄ. f-8. t*4nrek III. 
- j^rts««. CTctttfflw:5f6tl’:t. S cfbettLia^r.nV 
- -V-. t5$si6$t-iL «*«- f. etlbtnr. a. äiää; 
clpdc«, S SaiKflboii:r. i>l II. 
- ^chrtarK XXV Sa^dfir. 3K. 
- «rtte. ZoLrs2eh-l4^ 0 LaLg^. > pU E 
- Srübflö, Rcias. XX i'fras$H^6cti:. 0 pL 
- Cli», <St^«bch ». SceaL b. >. 
jPtjaptfarc d. ?rätr. Vclr. X '^lrnnLLL 
«r. 10 II. 
- PüLl. £Sirit<vi« X S IXT 
- ^üttrrS. Hci;cr. X Clnisslnr. 22 IL III 
- iS&il s Uihasir. II« IL III. 
- Ctter, b *mL S($rcr«r. 11 
ÄMa. «as'au X Ki iir. 1 U l. IL IL 
Cfljt UasTa, X Ctvibfrgfrsr. .13 L 12 2 
* —h 
- thi6, ÜLLwi. X cdbcebeVfT SSrc IX» IIL 
- McrL 2d?5sriN, tsrasfidbii. 5*J IL III 
i YeüKt. oi«i<r6S.) 
- tiia^ap, Ülfcratr, O Sii^Wä 02 IL IL 
- äls?:» e. 55d2(»lr-frri, Lptt. Lch»rrv 
(ifrtzt Ärücca, C SncruMiÜ 2 IL pt 
LcbL <’ ^rtn»är. 11 
- CS-. rLLx»cr'ch»rcd. X Äcf-fwr. .77 IXI 
- ivraasa, AsL'Lcr. S (^ta^r. 5 IL IL 
- Äsvib«, XO SnM’tr. 41 IL IX 
- 3u €ts>L X'ffctrr e. Hos^LLrsrerH. X 
(Qsnccnr. 7S IIL 3 5. 
- SlchMb, Ralcr. W ^atcsrlr. 78 IL M. 
- Äcbcrt, SSslmaSr» SW jpffisaaant. 2 L 
- Gcerg. 2SfIa£^ena-, 0 SUfcis^L 2. 
- Skats!'. ÄeMp^f, 0 XzZttcinu 9 IL 
- <»sfiap, f X <3111 
- Äarf, friMtin-, X Sstet^tr. 63 BL. 
tu#, l'M, X ‘m II 
- Uhffl, ft I. 
Mi U K, 
- I4KI t( I<nN4l, *i\V ^iMU4<0 
ib *t* 
Osrl 8»eM, N <51^114 
II, (M III, V.l rM« \ 141 
«, fffUl r> |f^u A^H* I» afe«i|4sJKM*« 
l*IM I VifcW*. hVX £14 i’in'H l/j|, fJf1**» 
hO HVffiMMi# 44 l 
Clif1, Pt, ,*4J;r jfhtm I. 
6<s. rtis’ll*!! e|'««L< u, U M I II 
* I, 2 7. J(f«M v I. 
Aidü, \ \% IIL 
As'4. , N T» 
H. fl(b U#.*!*4, |ft h 
fr4tilth!l| 74 1, 
jitp t)u}> 
lu X 
Amtllf, gif* utt&MitFiP, * ‘ 
UPfil48lx!ä1'ti:i t'f III, 
Jtfu*«*, Kkb. ^X«(“ln, f>p 2<l<gi 4 ttui 
XXV u in. 
iKäiif, , Udtmn 
Hl M, ^ IV, 
tlfl!b<S, a<;«. MPHU. «,#'t AtKNiiflif, Uit$ 
‘II 47. II. 
Avllov«'. ßfb W^ura, i..v, s CianKiäHi I i'. 
Berrfcr. tistl. X *ft 
ftilcf 54 K. 
Lkrlhrlrv. vkti tid#il Sidt* * CV»4* Äint* 
XV (^b*batafKu H IIL 
1ldsl, Kciifa;, N CJ'aviÜ* *.<• pt 
2edml|, .'»itt. yaalham!. tlfcäiUiifnNt 
«d^uoim. V III. 
- H. ^«lUdtah Atfüril *‘t Hl 
niitbcada | 
yUbflis,. jtf.ia!, h UtbasHi I n IIL 
- M, «eUi^t!i. 41 II. 
<4, , O *r» pl 
- Ntt$a?id«b^L O 4V 
R^-er;. 1 V» pl 
Carl. ‘fteitrn, XW K. 
.Ittfhid?, cdiil«. X Z'o:^l. 24 IV. 
iliirbrttif, fl(6. Sa?. x 
icdUlana^cwr 15 II. 
XL Ssckhoff * 80ha, v:i 
tetäslr, kätiatiaflrn D. R. T% Isi 
i$ia*B« v. Haat. 5UNtt, M) Ctafttr»*ii. 1^ 
(IH. IX* 224'J) 3ab. ti Saäfccr'i, ^mtfer 
2edb#IF, CVram^r, N>> Ciaaife1» Imh II 
(Itl. IXT 2J41«) ürtot £>, L £<t«. 
Hnrrrick. klfarsrns*:: v SW 5*Äint«u. 4 k E 
(ItL IX. 57^*1 
^ Ctfti&sd$a t. ääL C» 
Sdteb^tktMt 5,7 II. 
Rait tdr^r. XW ^*rar*tr 21 
srf-, S<> fttaibrt! 
iiL ^1 IL L c&stbcr Ä Co. 
- C, üa&hrbttmt. s. S f4ta 
irekr. H) IIL 
-* C-, 3»8ta- XW !Vs^cl;.i. K'ä IIL 
Vüh<l«. Triirr, S<> Än^rabsicnnr. l<rt 
- Ülsgstt, h<) 30 IL IIL 
* äfelt, ;|shjf. 5xb« SXV 4r II 
cttfiit#, Edssrb. 5at:lfnr<;r^e X Äalhcairret 
fir. HK. 
2*deitf, ^ilbflnicr, i^ef6nir, Sc-iürr^*. 
PaN<E. 10 IL I. 
2«d»wlL !>-. &d;nkr;r. s Kiatrtnju 
Sa4, SXX' libaiirün^ir. I'.1. 
c«drr«i. iSrtaSat^ SO korvr^n 
Var^r. m 
5»d*. kaa;a, <W *eri$zx&T&x? c41 
E tl<L VL .1 5 *. ^sjSirrr 3<St;;tc 
Rabnt eee* & <£*. e. Äkr ei*#-. 
- Huc Sa4:sr:r» SXV 'Fair; Ss^ 
ses Sfirtifssbfti^n. ke^iTf t. <5et.N 
ftria:Srr A(ttt 
S«ckschc»»tW. ZtHzx, ji«;;6cr, X Xzitrkt 
t:r 24. 
— Äs'.rs. Pol. tteri. X 3<®r>:n^r H IV 
— ^fSarnfi. Srtotdbnii. X C^ar^fni. 7.1 
efidir. i'ifiJ. Pr pbtl, ^ ahthxW *^ati; r$:^<: 
hr. 10 II IIL 
— Frttx Sscker, .’Jfsl’f STflürr. S<> 
hiC1«: 4 pl. 4 5. 
— 4 ßfillweifAr» Z»Kir»L SiJfUMrdk r. Är 
tfi2»fh!,SW 10 IL IL <2<: 
IX. 3214.) Ird. fit&i St. 3<i*Ur. Sfh. 
XX ?£trtite. 10. 11 HL i^ftL txtfZm 
Dr. -Eadrr. 
S»d»i|. 2i:£ltr. O Äßcsln*«, M 
— S25-N. Jlrann.. XXV Ls^oScr^r r» II. 
c4t»ta»£VL Cs:L f rL SrcsL. tVsL f 
Sr. O ,liazl*2;lrr ÄS« 143 1. 10.4 <. 
ctrmu. SUMsa. Sbfssihi#!« 
b- 5«; I. E 
H* S&CXiUL kzQST^äiC* 
sinn C^s:c« 112 pt va5- SLar caa:r 
2-0L-.A. 
B«We, 3U4«, ««ix, SO S^r«6fXL 15 K. 
8#MW, X U 
M*' i < #AUt, M III 
,tlh| i« ii XV 
;,i ,i,j >jj 4*1 j M | ypi» 
Jiiiih S A<UU^if <tjl* '£% |I 
Oll» SÜ41 hutifUHiHi < 
*h| N ■% 14x4 V» 
- l-4 Afi N 4. 
i«lrUNW y.Mi 
nrfiij -< II l 
2(t>rd lldMrldv' \W .iKrif'SiiHi ti, 
5*l<dl frto# «*«'** titwtfkiifäN 
*it MI |* <2<i !,*! 1 
IV X\ ^<1^, 
1U u . H II 
tdlfdw »>*-•£ S IX 
l»b<l C*^ y^t^i |ti | 
K«»r«»ch |i’Jrun, <t v*wtm vh 
fcVJ.tsf, «I Zl«r}f4r<il *> III, 
Balfweii* \\V 
Ui --i II III, 
3fltfr 4'dtit l^lhi m 
Sj-Haiiu^ 10 pi ilrt, 
t, <ha |m : * 
fit.* i* fc3j f«4) i) Atdaf« 
Itillfl Ätlft- #* III. 
CUf.w-is >XV T**4iwt« 
*11 : III XI /m» 
ujiiaf, X 10 II. 
vsil. Xll yS'diir-hifijfVll 47. 
tftfiL 117 
2<fcf»lL kltrtl Zflh#4*ii,«l4 
<vtu, KtvSfcü, XU VU Y4UII. 
2»>mem. Ca*l Zi^ln, X tNdrt^anlu 7011. 
2«Nio»Ffr, 2<t^a* 
*tt //<s 
ArL (4a^a?, ^ j l-> II pl 
Ctif, kp! 4? ^O >ia”si Aia?z» 
*'*u*aMu pUy 11 Hl. 
5$ai, N 21 
^cr$, nwta Vitui. N ^ar^i" 47 IIL 
Cii^, X«r:ui. ^bLrisru'rr'r^ 14. 
Av/tttit1. j.rwfi»'. ÄiiH, 
t-.i 51 
Slju48*nr. a<ti , tip f'rtsi, ,*tnN«4«, 
ititvtiL 34 I. 
Sfrimrr. X\ 
2AHlMlfr. “‘J-i*. XXX 1 12. 
i ld. II 2'.- I 
- ,u 3i(*«^*L S ÄJiswi. •• IIL 
c^U'if. «VK äpä»**!, V as^utiti 71 
2«fc<ff, fatHTATb, tituhtt* XO i*<tMht{5ct' 
V.IIL 
2*Wid» << ZiK iStmtrtui i[t>* 
XXX ^4iÄyTttpft*l$ A |4. (Iii 
IL » J—5. 
2*c>tC 3sNt_ Zcart, IfJKln tffresti«, Ärs<4 
«11 vsf'arpi ) 
2«^tlft. £. Pr*heNtn sl tVNiir^ht^ 
tmasa. Siivfei. 2MI pt 
2olH»ti, Ölu* t£wu:ur<d'it1 0 IZisrl 
*mui äs« yi IL 
2*>trr. ?,?Jihnr Zt*t t K4^ri< 
$1 vr?sfia$AT$::4«nbrr, <*: V&dLtn^ jr^Ani« 
Jrrani 11 tffln $i 13 L 
Ä <*äKä, IILIX* 
S46xt 5wi. X cÄ^vsra«%(t. 24. 
Ä’il4- M IV 
^xuai-*, >W Zi4!finrttt. <2. 
SMjMytt#, ^ t^fj-asA, 03vr.K iVasR«* 
fc:», X fiisr ivi 11. |X. 
- >shr, ,id. 2ei«*Nrr, Äucw-if* 
br:^. 1 
2flblr fciiv. X n** IIL 
2a>I#e Ä*Ä»at>. *j;aV«t. X ^tfrtr Z$ I 
24>l»»<tL Cw« ^adbwiai! SW CHtm»r* 
I HL 
«t^rr. 5>aihrt r <2>6ilrv«rh9, 
SÄ*fifr:i ' 41' 
- Skjsr, ü«r;!s^t 5'ih. 5r/.:rxivr 71 IL 
- ÄM't: Srsrt. ix^rr^rr. 'S^isri^ühr 137. 
X XrttudriuV^frti C4b. 
Arr:-;#. cÄJf^ci. X S-Är^-rii h II IL 
SeW^Wfrtl, Slr-.a r fx’rrr . Zr^k, 
cÄ'^ni', <XX* 47 L 
V. Sfflrs, Ä*j r, 'Fnrtnirfg G IL 
cOi*1Utl tkn S« Ki«i 1 «*eak* 
t2*e? nrzi St 2. rnr z *hir$i atehcmc. 
XXV Äli 2Crat J 1 ^ 
ealt». E»:tx'r> Cl”: r W 
^ilcsrci 2> 
2fi*9ȣfft S r ,iih, W iiltiK'Z* %X 
2*>#tr*lL X ZtfclfiYa; 11 
- <v. ^ct.i .r. «* 4?a«"fr»nrci *'1L1L 
Lr. fcris, v'daUr^-rbK $«(•♦ 
toiiru. fcl 
- ACM'.Wti'Ä. XV Zitn-aU"-- 43 ’L 
- 5z MöRfw X t52mu£»i l7d IL 
- ZvtiZj?'. X‘rbr„ XXX X'shctmr. Ä 
- ZrdJn» O 22 IL 
- v«r. XXV -Uu ts IL K. 
L^hatenArreg: 8, er« c, «, fi, st rech a. «i» « (z.2. Sac^Iii JSfja h:r!cr D^cr. SiiZa ^.u: Sur.t
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.