Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Birber  - 107 -   VIMeld tm I. 
eifkr, fMlltt.Yi#' «.äflfWU hw 
WlifHII, V7 l'V 
— iwt*h#, M, ti 
'— »IftlM, Ä46rtin, f*«t Vfit-t-mfl'u is |V 
— stllrNltff, SäWll*. XU ,tl 
— ttmWf, ?«MMww, X fliffiür rt 7 II, 
— ÄMlN. «rt. Abritt, jl*fMi4<i1 e, H t«i4# 
NüNisMf, M III, 
— tftmlf, O*. 0 freUeuilitw, * II, Is. 
— V4#iiiif, tit», ##1644 Himmtühi, Ä«>4i> 
lit, rt, 
OlttfiteA ."Wuhid), 8*eriht, h\V Wühlte 
fir. l'i II, I, 
Vltlcrfclt, ßtinuei!, Xuitoiifi, i‘ ÜUt 3&v» 
bdufrtIII, lit III. 
— fltldltfw, XatHtff, f I II 
II IL 
fhtktriMNN. fluftith. Artist. XfUrrit fiSM* » 
— ÄiäMtt. iKKtstet.SXV UltHnhtttutii, U1,1 
V. tUflifrAfl*. iktitxt 4rK flraeUüW, 
•hw <i#flf iia(4b<iiit. 11 ii, ja. 
— WA#,, KW jl E. 
9. WtMrflfl*'Ä*ri4«6,!, Ä4it*«9 e flutvt 
tikin, 
». eirttt<ltlB"Sl#*«e«. (. XejalU *. 
litt« 
eirtrrfrt*. OrnS, OtifehtoiiK 0 Atm* 
iir. .1 II. IL 
— #a<eCt, Okfi», SO Vee^t« fit* 12» pi, 
CtfL IV. 61117,1 
— Cell, tiMne, KKsHte tiftröK, 
— Sofrf. 1*4*1», W UH«Bl*r, t> pt> 
— *„ 6»aMt*. r tiek*(ir.."tl. 
— <$mL 
fit. 107ix: 
— *etnt. Weit«, O Kailutfer. S II. I. 
— Hti-NÄ. Hatfdxr. 8XV 5c!an'sr 31 
— Ä4t, Vtftrseit^etirr. O ,lta4iMr. 71 III. 
— Vail. R»>di»4!!N! »«jichkr. M) XrtixrhT 
6«<lt. 7t l'k. 
— titelt 2$4arrr. XO 3«m4*Bfllu<yir. XI 
— Hci»nü>. KelfnnM, Sttbag. SsasidH-J, 
LSiüktiir. SS. 
— die, Sä4*b_ \Y Ölfebrl;1«. 21. 
— tteil. cfclfSn. XXV »h1re$ir. 21. 
— SL, SloattüL. C iKiaVu.»; lf. L 
— SKerit. All, Ärnlint, < Xirtrir. IL 
— (Hi‘>. gfl. Sehiailft, S6eslet*a, XW 
Sitiesiif. IV. 
»irtltr. B, O V4t4Pir. 3 L E 
— R. litAltt, S S<6imc. L1IX". 
etrtesiB. äea». Qtiasnt, tfws, Aei-'o 
Rtirtttott. 7t 
Vttknik. <$«it Ritt»«. XX* «Wiii*Sr. 17II. III 
IMMtet*. Äätif. g*. yiererär, 8». XW 
«csftinz. tt* I1L 
Plftf. (XITURE. fteetebtir. C SrciietLS.-.', IL 
— Sfixfcffl*, 8s!i6#r. X ZwslStma^r: 8 I. 
— Ceti, Rrrirr. O ,trazfh«t« 3M« U5 11 
— St»!-. Wttlea, SW XMttzr. ti. 
— ftesik, SnStt, O Xmtinit. V» IL 
— GaU. £&ait>. 0 A,vtrrchtkrl»«,4r. 32 II. 
— RrirttiÄ. WLlki, SO ISetitöts.'eUi 10III 
— L. r«r>. B. «<%ttN$; XO eheei 
‘ ttiffrtr. 18 pL 
*- L ZI»»tr. e#rt#%WL*. SW »reilwrra. 
tzr. ei l>t. 5«Shia. Z^.P«8w-ie» n. Se. 
8IKtn« -tzs»rr. 
— Stltfbcta. Ueä1«!, SO ÄetidDutftU* 
- 10 III. 
— feeto. Äetdtia. SO (Rtfektt Uftt 29 L 
— RrSiknäc. Srii^ibme, W SUjli*<ria. 65 
1L11L 
— 3k«i4^pt.S#lto«$a.S»J$IiH»tlbmtctitS 
SirM. 3eiyez. C 8t 
ftr. la L 
OitXfiWKr. Oat. i?tirir, X AdUBtti«Sl« 
31 M. 
— *ebttL Shitftä- X ctiiraiarotr. 2t 
— grirttid. (tniuii. X äerrfcr. 137 IV 
'— Ctt», SäiScroitL. X ceeÄhesirt Site 50». 
SNrkoMn. 5«cj. £<Mc*a. »OXco^iül© 
H.L 
— Hsz». €dl»w. X Jdttpnk 2$ ll. IV. 
— Stetflt E6t»»rc. X Steeric 9. 
— 9taH. IKain. X SrtMasir. 1 Ii: 
— aSctB* Siatrisib, X £4»c«n<ir.S< III 
»irtnil*#». &nzt,St*ut, eu»li8.»Ua%r^2 
eiAowm, Ssj«. 3$»ctoe. SW &üxi=*a. 
im» a k 
Sitktt. CoA. SiitfMt. XW Ädaaittlessr. S. 
— anfatr. Kunbrttte. 60:41 
Gpcdelerdä. Steif »tat» f. toamijf St 
- peraistn. C 6ntraa>toritt. Ü 1 
Cirtrrtttf. alt*, 61»}«, C P»i»L»«!!2.23 L 
deri, §#f-9lefttB«r, cc. SSej. t. Ras«, c 
*" Sitigl. C SriSorftr. 21 L 
d. Bittmum.*Stichel», fitfc SKcJw j.r.L 
■ ■ £tirrt»r 6. „BtUwa*, 64fart$, 
• £1 SnitfML) (tti. gf. 79.) I 
- StiteiUta :l 
- — 6Itre„9tS.e.6t«tKctt.»ttift,W«SteBwett 
fc-iaon. 
A, BleiermsM. «41* r ffw 11 
)l |M V, *-/?») *10, 6 1, « 
9PUN»4»IH, 
Uimt i*«*»4li, X aii*«4 fi<t 1 III. 
tiüll, P«t, p->i«lch, Cfc4tl#ll<*N,«UlP4« 
In, <Vi P! 
um. sput, X » p> 
v«»1, f «»llfi.O J«t(iUwtV» |l l| 
C11#, 6i*(*itiew. H Bumi s II 6 
*1641», 8«l, ÖllfH# «6|/1 liitx? 
I>4*i#e .ti««1« W I, 
tifiil h tlfilwtiu WS IX’, 
js*ibu», am«*!, w «fiiNi, in |)i 
- Ct<*. h tti»ktvii<ii, «17, m 
Ot. T4»H - As !itt4«H4»1d « S*l*!«illH< 
r<'H!0i(ft(|t4ui<iMri,XO*i<MfiP4l^^! ,'«1 
- tidtt, N Ui III, 
- 1*4*1 «itllil, M ffTb II, 1, 
- Otto BlidirMH KMhBfr» (yu 
S»l4*ihWh, So« Sn^itom * <»,*$[ 
l l4»ML H VUe IM« Mb II. III. Jt% 
vnfw. «ineirti 
-* «. ."UmKK XW S4iV*Nt « III, 
- tUli ki'Hirt, O *tn6rl>ri«ii1ii, ,*« 
- Ö4lt Ali!«.. hW flfiftll, 7<Jlll,' aiWI 
U«*e Utiil 
— Aul, «4**1», liW Sievot!«. 5 
— C«e. 8W f* Slws/r)a, 7» II 
-9,1 
— tt4it Antest, XW XrtesCrHir. J> III, 
— «»64». XW SMn*t* 31II. 
— %4ML StOAbtli. *UN(, %teeirt*,t, UM. 
— C41U SStui«, #«»l. XW IttUWtvrVt. f: 
— *.Ä«<itt64l'il. *• 
II. *Id OH 571 
— M«At«r„ bO Attn*i.7 II. I 
Ins. Swwtt« £ac<U. 
— aiwi.c*<tiik*u. $. Wü«»i«i*fM<iv u 1 
■ S'lbd». N II II. IX 
— SS IM*. C> Ittifi*li N a» rt 
— E, t'tiwuo. XO deiHasiKt, 1<1 
— MuHtrh. l»r fii*. e.» Ueaxtt. SS«*!, » H 
fotiutatti, W Kt III. 
— e<tlSr< ««>» 1. ÄH«l ättit 
$r. ütnt. e. 2» @«6 ttchin§, «tvthria, 11 
E. &■—<1 
— . X EAautSfi'tu * III 
— Cftu. Jiiiil«. C* IL L 
— Reit 241t*n. >> Äncdnit. -M L 
— Slkit e*Mt$vn*te. S, H, 1 MwfcifeiJSlt II 
— Feit 24*«f«tiata. X Editns4$i*r,«ll IV 
— S, SW JE Asfes. k 
— 6«ti cAfe. XW IMit 1’. II. |4. 
— f»$L c-fc«tic, XO Sctrtii. *i II. l. 
— UL SUWtet», SO W##e8ttir, 31 IV 
— (1, cKredfht, C Xmr Jnsfti*«r. I. iia 
V. 1?I VI fi-;< 5 -fi. Sflfirt. 2*. Amsa-'Mr« 
— t<romr» ©tet S«%6, ctttt^airt 
ta- 1 II. 
— St}. Zwtt, X fista äi« ä IL IIL 
— rt«s*v li»S. Sut«nt 
fit. 9 1t 
— F.BltltnuU, Iriffr 8a*«ttlL 
Vfcnftlt M- w füaWifnkt, 13 II. l< 
(Ist IX. LLS.) 
— BMmuu 4t Csateütew, ®thc. 1 
3«A«lto- f.  Id.rrt.-I . IdrftMto. Sk| 
«Hdlti« s. «rscitfSt Sdeers. KW Sikmij 
toetr. 7 (Id. VL :tur.) e'j. < 7 Ärt 
3Uftr> 6$4ail»W. 
— !?cdsrr». IVAitt, SO Ättirs8* X 
- SäMo. liWa, O Iß II. II 
— 3>- lli«u, tttmAMjt. *. Snfimi s. Änm- 
0 3tti4f»itn SS« 157 |>t 
— itittlUiäMira- Sifäeti. X tßsavxBVj.lOni 
— XtWrt. 3»arra- ?»W S$l««daiir. 5 f«. 
— Sece. S». ScbKK^B, 0 Ärariträt. 4. 
— 3*eee. <*«~jraths.SW SUCm&t. 137 p» 
— 3. S5». (»Is a. Sd»a 
6fr#ci«t. 31 IL 
— fisSt. trtcnis «.D. «. FoSttti: W 5:<-$ 
il 
— IVIia. SeHb. SO IMmä. 19 IL 
— Catse. Stütxa. X Seb (-»ftSt. L 
— Sbdf, g<*. 3$***n.l?e,Süfrö.0 Üzhuet 
«fr.6lL 
— G«*6au &6srti«n»L. SW Bü’taA 2IV 
— as*a.5ÄWJElsa». XW eifc&rä. 13 II. 
— ffisrfeist •^iaV^eHtrit. X05r>iti4t*o$R 
ftt 11. * 
— S, SaiyAefttriz. Tützk». MrL»?S4r. 12 
— ilsjnAr. S*. Sfcj**, yritM%r M. 
— e, S*f» w Ulttä«. 15 IL IL 
— G, gtt. SatsbetlL S*. X BcSizrtit 10 
— «k». Sielt, SS». C 8kral<$«a.3r. 
Ä, e<*. $tiH. Se, vetoAf, 5*«* 
rozNz. 10 IL 
— Stint. 6*. 8«t*atr.S». X 8ute8e!2w 
Sir. 17 ix: 
BirtcrWtt. C'.L«. Ed£*ri>. f. D.«. Retlte- 
gitftt. SW Stirfrvtr-13 IL L 
INwrtiN, <J„ Su* e»« 
S*n$)#W I» |f, 
e'iii W e| lf 1; 
PUKllI «i«t Aüflt, XV |«|| 
ii * II 
Wfllff, »'••«!. J'i.+Bif . >»» #W- 
hi*w n in, 
ilifin, X l» II |V 
X $i!*iu»t<u 16 III 
*#MI In! 4 <st W X <JH*i 
MKJHf ► # I t 6 ‘S 
Pinne*«!!, f»#! e-h« 
miiKl «»musufir,1 «#SII Miä 
Ä4IU, *rti iStifr, >» 6#M»* 
M. lif II, 
Wrtiff, Wi««» **4w<N»*it „ fc* 
MWi tiiittf« '»1 II, 
tHrfrt, jiiiiiti«*», W.ljuht« iw 
Ixlws« «», sl, 
Ikrtrt». <*<«*, V#w*4»«, XW SH 10» 
Ctl*. Srikt, «> ,4 
a, «<» MdK w», 1V4**< MmwMit 
ruifti* ft4| 3 II 
9fnt*|nMt*. Ciu, i*näkrMart<. M 3t#* 
1)11*1 W», II IV 
Wi-j'tewfit t* 
pirtri, S<68it, Pjtä'fi-Mi. SW 
t!t 17* II. £ 
- Rtit, S«ht4f», ittilrtlirjlH'rtl 12 
- aifcnt lW<a hWlwjvWrtttifi 2J 
- seilt», tut ii*»n, hw trw'ti- 
btht H*n 21. K, 
Nttrtrifm, y. $»nnIw,X u III 
tüftdetirr. <n», iU-rfci Si-Mitw«, 
f>W T****nnt v II 
tMreriM. V«»l. X sx 
-- «»»»< Jlfltt&rt4, jü<Wji|i 
tu. u*a. 
- V**L HV* üf«ii*W.4!ji'*w 011! 
<Ml«tr. C»U. ,>4l'««sM. O AitMitnintu I 
III. < ftWrf A Ki»« 
" W»- *• iMhtf Sea 
«vriilt, 5*n<$ni»Rfe. 13 L a. lf. H 
- 2s*K aLu^tei!, ttoii«# *w 
«ra>6. Wklirflt. ?. l<t 
- Keme« »leger* Cle,a#ht f 3«i«f 
sÜ»E^S»NS,i. XO II 
Kick H Äsen A ft piwte; 
- f*sL 4*> |W ni 
- <*«, X n 
- Cwtieaat, S'fbdmi.Bnliet Ämwtii, Bitt-f 
SJimÄt . 4 IL 
C-mnmt, S4tte, Swteg ÄeesiwUrt'f 
UnMMt II 
- X 5»«hmis<a. Ktrdü» StamtiW>, $«t 
{tasltttt, ti }< 6. 
- (mtm, Irtüiin-jria. O t’iwria 19. Ml» 
6xtis«eit fSw-ji« 4 <?t 
~ tfUlt, *?4B_ »r*l, X iSiMtifaA IUcj i; L 
- trat, XO Ktonamm. 9 IL 
tKfttM. Ceuv $*»»«, XW «»«ioaxiteia. «, 
t«|ln, Teti, 6t«iUan»|i, 8M 
ül 21 IIL 
- Red. £*rikt. 1*0 StK***Sa, *ti 
- 5*"<i SnSa« js. arBö*S*. <*ti<wc. JUnt- 
MhA. IS7 
- Mir»«, ft*. c.oUtr>. Se, v.i^ÜireW. 
(wincrris. % 
C. W. Blegmeaa, Äwtktf uto ®iin<, V« 
5c$ara. 33 1<L AiL. (f 8g, Snofmcr.* 
Ki*il L 
tNcewr. Statt, «rh r g-hraiwal't Zi;*!iM#n 
IHtoliäta*». elMitiertrt*. IVt. 
ÄtneteW. *<*. «rello, 8f». X<> 
59 IIL 
Pif|W. 6*»e», #öt<it«<sa. X {viÄ«a.3 II tl 
Pirt**. tis'K», #*".«*«. XW i?t3*imt*au‘«o 
fa. 11 IL L 
PirWk«- C*4cr StrhrtMl, XO ^-ti'ii-tari'kn 
ta. I IIL 
Pirtwu JUiWlV S4it*Mt, O I* IL t 
Pirtl i «. »ifL 
- lh. Hlrtr*crr. O ÄrtspnAi. H IL IIL 
- X *i«M, ftztri EAnafin, Pea 
71.> ClWÖKTItKI! H, 2 II E 
«ZA IIL Il«i> M ISrii I. 
- ©esa<c O m St-krtw. 4 m. 
- Säe, S4ä*Ae, O *L 2r.tetMcr. 3 IIL 
- üdtK Bdateett. SO Smtntr. 27 K 
«. Wttkr. », ®t#. ». AteA, r». «nutti 
Cjt» e^etirarel-g. SS»in*a 7 IL 
pit%ltr 1 e. ffkttr. 
- Ctw. *«L #eä»te>an. <W SSNim. L 
rt «ui VL 3*17.1 
- «. Stefe, XW JUHHmU. » IV 
- Jollas Bleller, $. 
SW 3Uter%z. 61 i< (ZtL VL 
i$aS. Qnft isestit. 
- C«e«>, E*smu X E*Uomr4z. SS IL 
Nrt« SM.UM «H Ü4q#i*-YF1 y* 
CiHUffl, *4 WS4'I% 
XXX Ktr-mN v |V 
Als ü SWIWMifll ff 
,%-li \ ¥<>q<iKM»4 än|| K 
P«, <f HhiiMYH «« fl IV 
V fiHtMmm ?(J ||t 
Werts |iW« H *4UI|f«l Ü) 
ÄJlikrt., jfjn, 5k MiJiHW» i* II 
« I?» 
WWm, »tv« <6 |^4 
#Mt ÄW'-H»«!. SmIh» ÜlHiwU*#,, 
*S IIS 
j»„ «ä)«nu^, ?>w j#i*k&ei ?!>)< 
<toiüinij ,s* 
tWhim, ®wi* fm„ %*! M.ws i*|t 
SUMt, „ XW vywfcw z» IV 
ft, te «HMu'Jltt 81 
SuNnf, 81*1,, 
flili* »itmm 14 il 
- S«Ws«*, WH W W r II 
H.. lMtjiAfftrti « r.. X a«.«) H II 
@4<1, SAIuW. W) «WliuMtlM N h‘ 
> Stdiii, #1* $6 K"1 |,Ms« 
fe,19 IL IL 
». lltii, 9K«ii>t « $>„ <54ii>v:i>j|.'i*8„ 
I«» IV 
Nta SixfSu« 5k W MriWl, >« 
Wri*s». S»'*, % ^.mwai'Wto, » 
l^rUm iN4 ek-wa., x a*. 
Mtal, Ctl«, »m <1 «Mim $fc'6 SS, 
KAdW«, Keveaiin;«rfa. „ Äli*OTflk»fi»iiu,tt< 
fflWt 15 I« | 
- *s., M„ itianwi. stw <üini6ittfti*<iiMi«ii In 
Wrtef, tfotim., Äitiin'sfJ'H, X 
«i. i' 11, 
eiri** aiMtntit, sw äw«»»»! 
*i ««• IV, 
iAilu'j«, SW »ttili'vUl Si I), 
etrlswe SlÜfh'St f H„ O M ,^'lftlä, 
H II IL 
OjrMr. *’ gii'tr.h’nff., S Wi« 4 
- Sm* , ÄMm«n, X S'KHAi'frei 16 IL 
etrtt, ZM 3>iw«, W'IkWsmNu S, 
- tfl»„ 
ta an t 
Sl'ftfiMUni, W )K«irWs N 
tWrts#t, €»«„ Ädtu’Witfi't, t‘ii*wia 1 Watt» 
filmte, «flxainttnih«., toiaty 4 C. 
~ Ätin-t aai*uu. «ii towi„ i'M-eitrtiüt, <$. 
- S.. %%' $te‘Ait.l»6U>«li» s* Ii. 
y„ yueihijwt, X {''PfliiHOfhiMfe, I* II. |, 
- Ceus, Pniidiitn., X ÄuiH'fa IX t. 
• HfJUS, 6v(!iiMi4R., Ht fiinmtiSwfci S?" 
- Siunliwt, ÄertH,, ««irtii'tt $Aw'<*iu Alt. 
Elt4*h,$ <k. «iHü«4 6 
- Mw.m*, iir.v*i«., M Viä'vM'tS'ftUjfmiM * 
6. SieKteKttifea» tntaxibA *etkt« fthjult«* 
t« 2 
- £cu>, Seyn. eitolPtti-iihfi. Lüüi'h!» Jfiffli 
- ®<aä, J'OÄa. SW Siefeigfei « OL 
- ämnsl S>6)r,t'rf>ct, Wl SrtaißiiWsjrala 8 i 8 Ii. 
- itei, Zin^raiAi., XW äauwitte *» |t jfl 
■» GmiLk. &6i*evt» Chtolr.ik'Kl'U. iiUittV'tt- 
V7 IM. 
- M. All.. S-fliWlii., {iRKWWut femtett« 
i.tie-. x atliftwi «A i<. 
- ÄDttiv, Bui„ > toitnmtto s? IL 
- Sfctifo«. #(* §*kn ii'»., X Sntv.iuW. Iß, 
SttttA, »ttMi, «#1»„ I )«, 
<M, V, JKw»i 
tfktotg. S-SrnriMutctitn, SO Mtctlu $3|)L 
Stitefl» i * MÄ 
- LttMi't. SoniL XW SUiWhel StVi I IN, i 
Stinitr# S«4«*«Bi. 
- H, Ä#i-|9 n. CrniMlrtf i0W4i„ O Äitrfetut« 
Ift. K> l a«ä \1L 8W«6j| 
- S*lew»B BtotefMA, » «toitwta 
iSeti8antiB»ni*8i8i iwi to 
& &*. » SCetbeirii1« L iiji, <” JRi'itc 
$smL Srtttä, S eXtttsRiicm«. t» II. SU.. 
Cttt. SWv*ti- SW EiMiitifla II 
<?et Mnitiki, «f Wsiap^wiita S»H tt 
giniiiht*«, ‘»WäRtaccs«iß>a‘ta.3‘)äiK 
- c. PüS'M-ue. -o xtiitiKtttu. n 
- aitm, teilt rxiftes«im*,P<tr*aw« 
$ aUT*ä m Äieiäi'iU'fiyit X*,Xiai«W*.U, 
- C»ir, Stjtiaaritm., dTl«»Wftö*t. towdi 2*. 
- siesi ÄAltit. X Ätwfct •*» 151, 
- 5cit Äcswt, S SriitaK « IV. 
- 4t. .tKlx*. X V*Wi &E»r 36. U I 
- L iifrc«'.. (W,- *. ÄniirnMä., X <*«**• SS* I. 
- Xetot teil. Sfeena, XW V««lk. JS«, 
- 6ati AaA«. X $4itotFo*i 7* IIL 
- Ä_ »ei*», 8<S Swjn'inri*«!«, K iSiUre» 
fitarfa». Sfltrk. O («Igaseiea. SS. 
IX 177 I (M.IL6$1H Cea 
LhhckKKrs-i: i,=t»»4«,e,«Ü-8-Siecher|ixte3K4fa,SP« tetiaÄtia. $S5httotaüalat)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.