Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

I. 21,-tt 
Beyerle 
- 100 - Bieöer 
yltorfrlb, b>, tUu#idit W rirti'Hi'ifNlit. 4 )*i 
f. uWetihtt, b. itUtlbatiftt 
-rtzikte. tanfimfir.r.fr, N 
«t »77 IV, 
— Unmit, ,1m», SW t^dtinlu, I in, 
Vncilrl«,CUi», VtUHt, N ?!sUs Hsidktk. M, 
— tifnmdttti X 7 III, 
» Hu-o, j|dbhftih(H, lansi. kcchn. Wufi. b, b 
««I. zahnär^t. tilttilf, «* «ltt StydiiMri 
I«, 41 L Itfl, 111. LT.UI) 10 5. 
•» tötAlW, -<d. 4t<U«, Ä<tt. tiytUWW,, <’ ÄUc 
411* 
A» Beyerlon * Oo., ijthf» ti- dliflttf Lpe 
slöljjfidj, LchMbmdfchtnrtt WdttrtH*, ,,/Mr 
Sdjrribiiidf^iitf, NW ßiifbridjftr. im. iZcl. 
k«. .* i;t.) Aich fl. i'cqctlni, (itu. 
IZlullaail-Z 
Vrhrm»»». ÄUhelm. flfUiitr, 0 Ämrlct 
(ir. fcl, 'l II, 1. 
" fllblit, jjlmmfiw, N Zimdftfir, 20, 1. II. I. 
#<H<i6bet1 (. a. tyritttbetf, Bctcrrbo^ unb 
Vtytrödsrfs. 
— Rtlfbtidv Bic»jahr.. XV Bülowitr. M IV. 
— Au(U SWduitr, ttitiflldrnbL Vdisftr. II. I. E 
— Lttlytlm, X «trtiittctftr. 1 pt E 
— kchlsffer. NW Stiti fielst*. H Hl. 
— Waftdö, %\\Qltt* 8 «djinfciir. 2 ll. II. 
— ftußii’tt, flfb. Vditorf, Söw., XO Wr.i'rtdnifutlst' 
. tlr< 112 iv 
3utlf, qcb. M(Ot ^to„ X\V5itcmfir. fil II. I 
^mcNberfrr, Johann. €<lwribetmm., NW 
Vthitafu. IbC 1U, 
Vrycrdborff. ^<rd.. (»toiia*., Lchönebg. Maifer 
»Irtfbridjilf. 9 pt. 
— Hennann, P^r^rd. ttut'ch.XVXfirabftdmir. V.K 
— lkrvil, -Lchuhamür^ XV 3oad)im4tbaltritt. 10. 
— 5mkj, Ti^chlcr, NO HöLneiir. 21 ll. IN. 
Keyersdörffer. S., Hat«.. N Äüllcmr. l.VHi JI.I 
8f#crtt, (hnll, Tspez, W clrtitmrtftr. 1(5. 
— Kalhildc. Vochcnpkttg.. W Llcinmtyirr. :i1 
Vr. totd., statt. Är;t. XV rttjft 
baulflfrr. 7 I. 6- in, 4-5. 
— Ctie, ticufm., Lchönkbg.^othraür. M L 
Vkygra», Carl. Brauer. NW Smnmtr. 4S JI. 
Beyltrch, Caöpar. t^mü»rbbLO£oljmariPir.X>u. 
— Theodor. Poliz. Lachtmfrr., 0 orantfurtei 
«litt 148 M. 
— 0«lküs. 2ls4lfr, SO Salbrmamr. :t2 II. IV. 
Brhküfer, ^ti^ricö, Srrgolbrr, SW tirofebtftrn 
str. 10. 
Seilt 3r' Äciitb^, K«bd«. ii. Cutiffr, Aabnl Ktt 
Xawpibttrirb ALhüLrrll. Äüschinrn. Cvgr.. 
Erpori. SO Ädairalnr. 8 1»L 
— Äudoik, 2ör?mtmr., NW Vt^rtmir. 4t II, 
Bryler. Emil, ^fldirrr, SO ^ildrnfirinhr. 4111. f. 
Biylich. Hcra^ Hilf»babruräN.. ^übtnbf. ^irle 
ring . tf6ö«Pcf, BLhnhof Rancnborf d. Bert. 
’lmbtBtr t^atin. 
— Siar, ttausal^ X 9lsitittfca5on«f:t. Gtd L 
— Gmfc, Lchm!c-. Gr. Vidjlrif««ifinür., (^nrndft 
>. <^r. schien. Bavvrreine. 
Vrhllkg. Hervann, SKoffrur u. Hkilgch. SW 
Hagri-bcrgcmr. 9 pt. LZob»- Är. 4? 11. 111. 
— d» Siäsrcnsür. s. B<z. Pon'rcb., SW ÄBdrrn 
irr. m L £ 2-a 
— Ivricfcaifc, gcb. Sa^ SW >>cgtti- 
bttgrrfir. 10 Pt. 
Acyms. Johann. rtonmbkrt.W Aunürntnitu)H.pl 
Bcymc. iVarir, geb.tSoUca.Früü.Portr.ÄalkNki.W 
idsctijtaiiir, 9 III. 
Aeymrl.Äarie.gcd.Küütr.Bottrrbt'I^Lilscttbf. 
LtthcloS.Slike L». E 
Kni«, Inbor. Cigarrt««.. N Lorhringcrnr. 811^1. 
Keqrrr. ZülruS, ’Sfunenair, NW b'aiöittftr. 14, 
8<iiri(b.lycrbir,onb,tetotiditAV>lBtb«ictnr^iO 11 
— Er«'!. Kasard^ SO Licgnixcrilr. G, 1. H. IV 
— Carl. Bildhauer. S Broudtndurgnr. VX E 
— Qaftflö, HiiSha^cr. ÄijJ'L Slröüf ^0 (<l d 
ürjicr*tr.) fir. 1 L 
— Äarie.vv. CbtnüicaL. 56ld<fiicRfec. Kicloria 
fcr, Bconch sches Haur. £ 
— Holda. Lrv^ schncrdenn V" etrinniteür.uS IV 
Bcyrodt. Slbol?, Ei'tnb. Sdr. 5fcr., SW Tcnwel 
boscr Ufer 18 U. IV 
— Carl. tVB!.«löbLÖehrcr,.vüIcstff^stroBprifl5rn- 
dasm 8 L 
— Silhctm. ?chrcr. N Oirämhjlcnir. 07 If. 
Vryrow. «Kornricd. «dju«i*sr.SW;im»tcfa:.72 H. 
^ Dr. phi!^ iSroL Silmcreöi, 
. Stanocii^dzr. "1. E 
yceldWttg, Cii», Silbglcscr, N Gbrimnrcftr. 2*1 
— Guuao. Uhr«., O öiLdcrrborfrmr. .X. 
— ^ UbrcL, ^rrt dtifr An. Ufjrrn, NO PaUi 
idbcottr. 07 pL 
Bryfe. ?1rcj, geb- Vogtll, Frau Si^chrsanw, W 
,yaiancn»rt. Ckj L 
SrtrfcL -^izluia. iifm., SO rfolicmir. 40a IV 
Srtfcit, Hurt. Dr. aporbder, 8 Am Urban. 
Lräbinchcs jJrasfcitbatifc. 
Pcvtzrl. Äur, aidflfm., SO Cninioifir. V7 IV 
Vcvftrll. rtdebtieß. HLttnr Motel. Pankow. 
. i55n*drtr. 4 I. 
vtyrh. Kabelt", W Ankvachw^r. 30. 
P»ut llwii, Agf«l, ,aff .lucktk. 
NW Ätt fr, tididt i:» pu <t<i, ll, ;w,i i 
^nb. itflsi toa. (> ii, ii 
vrz. itfl«4«. N <*UiwHt.» 1. 
t*U4. tfuii, fl<dttKwvMtr h, Uib#tfc#ft f, Imii 
^trtl. tiiiflL Housnb. Veilu^lfi., S 
CisliHfuifr. iiii III, a. MeiioPUi, 
l?M«fr,VuMs^^plMtbfSW,|ei?<H^lii ’JIIMV 
tz. luv Äe-. Räch 
w v«wut. 72 III. 
V<lVHbten*r,y ,Wt 5f<v.SW Att ^eam 
V4iil, <^ttttrr# k$b<»lcilrnbi|,>ldRl 
fu. 1^1 pi, 
t<lel,au(tufif, *ib. ^«»achim-sobtt. NdH^meif»,, 
dlod/lir. t f. 
Sfluid, d<b. £iiu»frlb, Ä>w. N 2(tiftfir, 
Vlaka», iVtini, NW rtdiHtr, Imi i’U 
Muktu, <2 dittctbft, XV äKaufti», t<\ II. I. 
AebtWtt, ‘Itontlt'U, NOMipcnldfilH. IUIII. II 
Vubw^. cdfnfibnmtir., NW Vrbturti. U 
VIalaß. Huliitti, Hfh. Muni). Zlät., SW 
fortfuhr, :U II. 
y. VUIrfr fliinfl, vdnif, Ä'jtic u, loni, J^ilf 
Html, SW cAonfNtflftiir. 1.1 111. 
tflftlrtfl iäiafcröla», Wiitnfi, ■tirig, Äubetwj 
fir. :>l 
Aran^ ^antbirn.. SW ^e»f*trtirr. MV 
Ba!<nün. E^rtflbfrBihr, <’ <Wr »tritt 
ftvfl IL Hl. 
^dlfßiiM. 5d)ßflbfr, ^Ötiilcllföbj, AVhtirt^ 
iir. ar». 
etHtthct.. 4" ?ifue,>titbtidiftr.ri «11.111 
Wrfd’W. SKehihitnifR, O ^ariSaun'ir. 2. 
tr»v -»ähniu. XV Kote^r. 27» II. 1. 
Sittlcl. VabuHti, ^nr. Koiüch, X sutlieftfir. 20 
- tiiltxlni. Ata Irr. NO vmtrnfir. 250 III. 
Vialiv-kq. Ä. 3drIofifr,ed|öittb6^5fbanfii.21 II 
yidlft, tfdrt, t6fldjhrud., S Zirffotbadifir. 1-1II. 
v. WelltWe. iViibct, Vw., V$hatle«fnbfl 
ih>icflrdnr. 75 III. 
Via1ksw4ti. P.. Äamorttfbrl, S Zrrtboier 
fir. 1U7. l<y* II. 
Cil», Äittircr, ,ln>bu<6ebfl„ Bummels 
burgcdir. 1)0. 
,*yraoj, 5dflädj(fnii'tr. X ^orngktr. 14 pL 
Uari. 3dsttbmto<ir^ SW s^etnftr. :t pt 
trlabietoyfr, dächtrr. 0 ^ranffurtsr Ulflff 177. 
VlalkowskY^ ?oba»ll, Äanaopdiltt*.. SO Abal 
btriiir. GO H. IV 
Vlalla. lili'V, flrbJtröu’f.i^dfrrUHitbv Hermann 
fir. tlki lt pt 
HksllaS. Carl. cd?flÄt»^r. u. CHibMg« tira 
Aemfl <£b»a«ct 40a* 
t^ribd, cdrnnbma. SO Äfjdjtnbfrgcntr. 16. 
Blavah. ^ciyss. ^sAbdlL, SW iVttf Stiianrr 
fir. 73. 
Braller. Iftiiidottc, geb. äow, Adti’metPB.. 
SW III. 
Slallowsss. ,>dtfridi, Ponicr, 0 Ait bet 
rtabsbaSjc 5 H. IIL 
yieldifttt. »IcöOv S $t:'d>tarnir. 35 pt 
Sieleu. Äi*asb, (Sflncifrv Roih n. 5*hlb«., 
X Johann iö»rr. 2 1. E. f. k. HssmrI. 
9. Bialy. flniea, Ihvnb. ^ramL, Sharlottmdg.. 
CeRcbtcifcrir. 2 1L III. 
5ieiti. ^brifürb- Cbarloiitllbg.. 3io 
nsnrftr. *J IV 
Piamanid. Äcthcihm, Aufwäricrin. SO Abdl 
frcvtiti. IV. 
6iett8nl. vemana, Äa^rnr. S Äitirriir. M II 
fllbcrt, Sd>ab»mtJr.. X Pantür. 47 pt 
Biavchi. Äbrsso. ^tlbbocrr. 0 Lkralaoer 
Äflfc *J5a lt If. 
Siawfi. iyo.. iSEptÜqurrofbrL, NW Calnuür. tl 
tliaaceni, X1., C^nrc Aalcr u. t^mälbe Srfiaura 
ler, XV yiastcsbo? 14 III. 
— T . .Scniisicfecrrt .. (rlffnbsieaa^c a. Hips. 
dicparfilut^Skttisatt SW iltxtür. 75. j»t ^nb. 
<5. vaifld. 
l^toddSKt, Äcstier. X ^irn;laarr ÄJke I II. 
tr., Ufcrta. i^ol- u. etibmrbMg-. N Fcrr» 
ftr. 52 pt. 
Glitabcib, gcd. CKnimfvia. SW Ka 
nuhtnir. 2 TU. 
Siaafa. C£ar»iißc, XcitL Äa Cnbabafiafc 11 j*t 
Siatzoch. £n», SscM. Vfbtcr, NW jtmart 
hi. <>> 3t. . 
Vldach. Carl, Trchcr. X Otraum'ir. H IV. 
Znr. ycitm, N PikvzlLLtr 5iütc :i2. 
Viöelhausni. ^airtine,  WjtKbOTr.tr; II. /V 
t*ibtr, L. ZirctL A. Entnt Hau^ W Äipzraer 
nr. 124 I. <2cL X’f» 11M3.J 
3fba. Rodmin. SW ^ilK’Iianr. 121 L 
StbcrfcU. 5d2L, katt^L. <* 3Kün$«r. 7 II. i. 
2amnri ^ifrctjdd jr. 
Samuel Bibersold jrn LLürztu. 
i?drti«reareit, i 'Kömgslr.42 L (IcL V. rtlfttl 
12 L 2ich> 5cm. -iberfrlb. 
S. Biberfeld, £<ibctifc. u. (' 
vobcr SirÜLveK 1 I. vab. L ätiMfdb. 
L?ohn. Ä» bet «paabaarr Brvckr lb UL 
ÜSNNU. fltb, ittidtet, Äs#!,, HW t?4U$t#e 
IVn II I. 
Wbmiell, tidil, S flUu#Nlfif#hr. >*7 
BlbUorr»phl»oho Anitall M. War- 
■obauert NW 71 (2*1 
Ii. !••>) -nb. K'asn. i$a\ui3&\i<L 
tMbö, Mr. A^nil. X «dthif, IV» IV 
- nibo k J«okior, TttttKtwtdttielWil. 
». W t^fihifdifr ÄJill V, 10. (2fl 
1. m) .Xnb, sX«(ob »Mb» #, Mük ^a<Nkk. 
Äölio, (* 
tiatilm, X >lidu6niitiir,2lpt s. 1Udo 
Ä ^ddt<t. 
Aolef, Mdtifm, X Mna II l. 
" 2*.. *hmfl u. flullqtitiaifnhMfl. X CianisH 
buurthf.». 10pt Wcliii. X »U<iututdifs.2lpl 
Mbdi. Uuah ti, «nr1§uirLlri»bdl-. W Ueitt 
b. VIubtn ». itfiitfl Ml. Ädttnht. 2.) tftfdn 
XW 21 pU 
- 2.. Mehl ii. jtdtleftbbld. SW Ihpi 
8. Olbo, 2 p«. ,>n!diH 
ffbere tfnflfH Öi^ort SW Crdniftt^r. k*» h; 
(2rl IV H 10, 4 il And. Ldlly »tb» 
v. -Ihow. Anita#, Rcvlk. a. 
<*5ntbd-, Babm'rr. 40 II. 
Äatif, g<b. ^allcr. HtanlcnvQffiaitt. XXV 
Ädibfttownir,:» II. I. 
tfibito, yilbftm, Stmbtrdrr, SO Äettbu^i 
Itfrr fi<l III. 
ISaiic. gcb. Pttn-. Üau^irww. SlSrarfHtr;)1 
». VIdra. iVatir, L?otvc, 45»^ flfnhitr, SW 
IcUeawrtr. :t7 III. 
Vihritzrv. 3tcb<ti, LLlo^cr. X Zrkicnvdlbcr 
fir. :il. .12. 
Bivy, Äffbrrt, Pkaa:!.. SO Sraasclhr. 110. 
Vltak. VavrrüZ. 56ntibfrf.(i^ X^bibfflitKnir^ 
Viche, t^ilbfl«, ^flbuxb. v. ÄfgViir., XV St!ist 
bfd'ir. 2*i II. III. 
Okchrl. «. Äarfldirlr, Äfat.. Wlbirrnartrafin lt- 
Vkchlrr. Äaibiafr. Pottirr. S erbdiilasiir. 71. 
Vich«ü»«>. Hnttrio. Pol. Havpr«.. XW jRhid 
fir. :t7 III. 
dichter. Hermann. Lchnnbcr. SW ^e^refpir. .>1 
VIck. Huqo. Samrn Öonfnt^ X cdien 
baaffr AB« 171 L 
Za&ib, HanbcItHL, N ^bi^flir.ni:r. 2t 
F#rd. Btck, Karz a. «alantri ir». tzagr.. ( 
Xcae ^ncdndinr. 0*5 L <Id. V. 1142.) Job 
*?tib. 2L-5. 
CUfob. Ädlfr. “XO Licxmaan'rr. ’ZI III. 
tlsgeit, Pottboit. O ;Umbotffttit. H. IV 
O.. 2äatiNr, N oien&strö Plax Hl 
tiarl. Iclegr. Ätn^L. X Wroannr. :to IIL 
9itfcL ^trcharb, Frivar a. *$rrodot»..S Cianint 
»ir. M pt. 
- (fdtt Häbnrraegc« » Cpcrat. vad Heilgkd 
iSdjearba^ ctabeeraadmr. I 15. 
- Hart Maana., ,ln>b<nau. Haabjrn^r. L» I 
Äcr. jican^icfw SO Äridx-nbfrflrrtr. iKt 
"Soba. SO Äottba’fc ttfet 44 IV 
- -V-, Mutt't n. Bau Wla^arl, SW tSrcsbffrra 
lii. 7tL 
- ‘Faal, jVcifr. Tcwvclbo». etbenfbaper Sfg 1 
- Cbfndiföt.(Ibtirlei2«ibii»ÄeB!aifaftrAL 
- tSilbfliB, §din^nrr. «' Srritcrlr R y II. 
C. Blckeabach, $oir., b. ,>iraa rtiagan 
& rttttttträtitt tti uictvn^U. 
Vickeaer. >*xnrirttc, jytU Plattenn. SW Jcncne: 
ijr. ;>V. 
Vickcrhei«. Carl Ifignubaa., NW* ^ilfaatfa 
ür. 2S If. E lo -ll. 
Kickers. Xvtcriä, vsfP«t, SW <>re5twmiir.71 
yickett. SilMm. $wair, S Trr^^cfnir. 117. pt. 
Silbdts, Haaebinr.. X Scealit^tt. IX 
Äfinbolb, Hüfrr, NO tSfarqnitird^r. W. 
Hcr»au«. ^icuccna^ N ’Bafteallma:. 9 IV. 
Blckbardt’sehe Bncbhandlimg, Parier 
a. cifcmbmbNd- Ftilialr b. y«tinrrwVofal via 
zri^cr." ikrqitr. 13. 
Vlckhar-t. Vsaie, SatbbbL Äirbf^ Svripir, 144 L 
Pidiag. Tbcobor. Bar. Ziat, t?ante$?. Flora 
kx. 46. 
Aifrcb. jSaiäiai'i, O 5?cf»taacmr. 24 IIL 
C*tar. epebitrar, SO 5£alit<rtr. 20. 
^idmann, Äioie, Jtgt Aaorarh d. D., XXV 
Ra:-nro»cr^r. 22 pt 
SMmcirr. Carl. Xaafct. N Ifgtlcrnr. 5 L 
-ickudse. C.. ^taiaiena^ NW Ibanniir. 74 HJII. 
BickaSse. Z» Köchin. XV Silbctoiftr. 102. . 
Sittncr. Wärtatr. SW Silhdnttc. 122a IUI. 
XviariÄ. Äöbclhbt. XV <trflli$rrftL 21 K. 
HelkLk. Sobihin. XV Zouttwi^Hr. 32 IV 
Bieztowsti. valiae, schacibcr, S Lplürgttber 
ganc I. 2 H. IV 
Stbta*trft. Berrba. arb. ^dusaaige. So., 
Stitffria. SO konbafmir. i:t IIL 
BiLrr. SO ^äb&cwrnt.2Jcä HL 
Kj-L ocl- rr ««rr.Rirbf.. »tarstrAnr-nchstr. 24L 
— Michael, ttdkra’ir., S ^ahnfrr. 5 1U. 
Ulf, SVfiie, ttdtif«, Ub4ilcllrBb4^ AoiilHr, 14-1, 
Ci(4t Vr, ti<$8. «<N<U XV Pst«* 
NwiMt, ;vr» IV, 
<lw*d. -rb. SW 
HtiMiiifim, 7, h II. 
Vlthack. tfdil, Hd#b<l#«, Xo MdMUi, 12a K, 
vikdkl. Mdtlih. X Vi«bs»<r- 
»I 10, II I. 
iUk* ÄsittWtubL. 10, 
Vlrwfiif, Vetilf<-#1ianifdiRirrtt>, S h x, 
ttlrbfHll, fl, Ädibimdiiifimlii. fl#r, yu^b- 3d<$* 
vniiänb. i, tUttdib, h> Xdidtot SO Man- 
7h pt #. II. I. E (Jet IV. Will) 
bis ti tUtm. 
Max Blebor, Mdufn. #, SlUitl, ^ciiirf v. 
Ärdfl & lfd> <« (lib<ifflb, XV Ädbtm» 
fir. 4t 44 II. Itd. 1. TI!’,) «dr 
4Mfb<t. Hob», i* M4tfa^ilbilmfu. UMllLE 
Vlrbcr. VSöit ttpothclnib.k., XV UäKdihfnHr, h) 
E 12tl. VI. W>) f. ibfihtirf'Wiittb Apsihde 
<ldtt tUrlNt. 
H.. ^dnqalek. W I I. f« 
A (Xtf. 
<f. k #+ WlM B. Zlitfat. Airffitl». P. 
ÄViNSm für Ltrin u. ^ronK« « tkine 
,^«;dbffl, 2ttt!dd)thtr. II. <td. 
«t. 127., ^sb. üidMib t'tfbn. I. E 
- ^ohaan. tMrifabr* (4#e!»ietir. till. 
Matt Vtie^lrLg. ^eblfKbf^ Tetto»entr. 2. 
* S«i1. yadiblttb^ SW SdFfOfffir. 12 II. UL 
Srilbflat, ^adiMitber, SO Cidnlraiir. 27. 
Co!o«istwbbls^ XO ^»aidatifihidifrr. 1*1 
Ärinbolb, fahii&tK Öfllwr. 2T» IL 
- Carl. «Vticnpfbna., »*Äof«itwUr*r. ‘c» II.IL 
- Alben. Hri'ear, X Hafnsi«fir. 15 pt 
Au-akt tlH'Vni, Wfeflaiflt. 2 pt 
- Ansät i*aita(r,t4r. VtelnL Xftif 2»tfiir. I. 
ttattak. Wldfer, ÄlrbC itMeakr. *H 
- Shabam, Handel»«.. NOfldiMr. tUH.UL 
-- vtncoBH, Haabdla^ f* ^atftinnr. 10 IIL 
3ebdnBr*,£i|febimfrr,Oilfai$etWj|ffttr.a »t 
Äv Han^m, X* > Äcubrl^ohvür. 5 L f. X Bir» 
ber A cebn. 
- ilb^ jüdafm^ 0 £?aUßcxvI^a?«fir. 10 If. s. 
(4<tr. Slrbrr. 
- Zw üaafet, NO Rradel^ohalir. 5 L ktcöe 
Ä. ^irbtr Ä Sdba. 
- Hrraaaa. Äaa*au O ^ubcerr^r. tA I. 
- »X. XO Ät^tbNÄt. r*L 11 HUttt 
Ä ccfca. 
- ^amt>, Äaarat, 0 As der Slablbabfi «IIL 
- Jaliaf-, >laa*st. O Holzvurkmr. ö IL f. 
Satia* Vrcder & ffo. 
Äalisf. rtöi’cL, FnebrüLtbg^ AraalntNcr 
Ifbaa^te !»o pt 
Vec-olb. 0 ittaatortt. 0 IL f. Gebr. 
Bicker. 
Rar. fasset, FnebnLibg^ Staaf^dct 
tffeca^ff IX%. 
Psat <aafa, SW JVSc-ÄCiatjr^r. 70 IV 
~ SUbtid, jiut'dirr, SW i*rtgssasn*Jr. 17 IL 
- Julius Bleber * Co^ Ättsafarizr« as) 
Setla. <* 4*t*4anc. 22 pL a. L ilct 
X . 115V.) vnb. -at Strhct a. Ä-. Sasa$cg. 
- Cito. Äaich. Äclilt- 
»:r. L 
E. Bleber, 3lgt '»antu SteLüerzoKt 
Kedleabar-. n. Her^gt £«dp. Hcf«Pü«r»zr^ 
W Veipzi-nnr. 128 pt Giftgas* barä Nrs 
Vobee. i^fcritatl btmt jyra jtitlkt. <Ztt 
VI. 2I0-X) ^afc frei. V. SVrfk. 
- Hmaanx Polurr. Stirbt, ßld'cff^r. 31 IL 
- ^ofiafr. 'korlicr, N Babstr. 40. 41. pt 
- «fcr. ’BcMorct. Pak. ä&ifc- a. ÖcCb?-. 
Ä'anirartarvÄurpD^ Haathalt Ämfd. W 
flerltt. 37 pt a. L <I(L X I tVCil 
- diütiat^Ur.Sr4t#iiaa?. b. a. tJaaJ^cr. I, 
r Äfliiai^ylBttr.S»IL E UcL X". llfit) 
4 i. du jfcitag f. rtbtiAe 
Aaitar :r. 
l^aiiaü, Regmrat Uoaorrsrsnu v. kett:«, 
XV kan'er Platz. Ä-t Ldcht-ebL-be. 
L^olt jlrifttbL V ‘J2 IL 
Sein, 9diaribmw.i. H . S Alle Zarobür. Hv 
QK Bdiübmö^r, ÄftatdraH. Kerliaerstr. 3X 
A. Bleber * Sohn» cbaW^, I«brr, 
XrifctaofS» r -janer 4*Üfefltrir. 31-05 TC 
ilft \\ ;aK(7.) Jab- 3t, X C. Z. Kieker. 
§prad^qa! Zirrct. C SLn der 5NaNw<t 
Srudc 10. 
Esül. Sladalmt SiLarr^K, ZartaAfinr. 14. 
^riebrA !i'tb!cr. 8W Ha-crebergenL 27. 
Smcasm ¥en. Ägcat N XV Ed5$torhitr$r. 3. 
Hmanca. Bom'chtcr. O (Frünrt ^cg 52II. K, 
Gebr. Bleber, Lalle. Veder,. ^cfle, rrhe 
Häare. 0 Hoi;««tmr. 15-1» IL litt 
X IL :Cd) Jak. Ab. a_ Leop»Lb lieber. 
Atma. vanfceiMtin, XO Sttr.nufcmmu. 5 Vu 
Sophie, geb. Aoidkchilb. Äaafaitgr»,' 5Q 
Obsftr. 8 IL 
ZcichrLerclLQwg: E = €igttt^S«tr; L — Hof; K. = ftetttt; pt = (XtL...)-T-lrphlM'L»! a.31t,:
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.