Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

BBEF1 
Reischlag 
- 1185 - 
$wu lr. 
L, A. W. XUUchlar. TtlUalifen, itilltt 6 
«fliifltl, ijcjf. 11*1, XO flm Rlitlgfti, wv 
(lel. VI1.HM) -nh. Ha«t «itfchla«. 
Nklschloft. Hin«. Haufin, XO Keue flirlfl 
flr. W I. lieb# V. W. W. Mflfc&lifl. 
— Hnflo«, «otbai,, X Cbfttfl-flfrili. 22 III, 
— Willig, Cbll h. Uitflr,, XO Äiiif 
fliwlgflr. 27 III. 
— Al>«, flinu, rHirPf., (KtiMimflr, 0. 
HttfAm«#*, Umll, Lchlosier. S Hochfir. :ri II 
Wlldtl«, l)r. innl, rt rhlr., ännlr 
#»16, pr. flr)l ?c, XW Jlft Ma.'bit m I 
H li. I 5, 
— fl. A. &. «nulm., A«l. VoltetlMilimrtiiwr, 
H\V ,'tiieiulitillr. LH7 I. 12 U'p 
— Mulla». Haufm., >' Vanduxrjvtiir, ii< II. II. 
— llatl, Äiilrtmllr» St) Vlllebeib lllrt tll II 
— Heinrich Theodor Xetilag, Tapete« 
1)61«., W Weider llr. T, >>,. (Zel. 1. 2IM) 
Rtib. ib. Ulfli-Iafl, ilrl^nmu, iH(»ln|lr. UMl.E 
(ttl. fir. w.) 
— (Ulfe, qtb. Lkklman», Fiait, I)r. XW liefilii^ 
llt. 41. 
Wfttbntl. Vulif, SSoMWn, SO tialfewir 
flr. 4il |iU 
— H„ 'iltloullere, W Mttlelbrdill. 12. I I III. 
Rettchcr. fiilthidi, Vrljtrr, Charloltcabg.. Red 
ilagfti. "> II. 
— Lall. »Iiigitlt. Medtttl, XW Voiftit f iJif l 
— K„ Lchlofftk, hu l5uoti|t|r. 21II. I. 
— Rtchorb, ¥ctfiifi. i'eaml., X üUlirftr. I. III. 
Ättttl, tteil, IfcgaUhÜH., X Sltllinaitr. «tu E 
— tfeiil. Hol,; s. UcMettbM, SW IVtefeitur 21) 
— Äoh.. Ctiiütmrur, W Kolhftr. I« II. 
— Paul, Atllarr, W i!ötl)tccriir. !!7. 
— Hermann.Hilft Stealrsir, XW i'aaM’ir. :»l 
iHrllriarlrr. UricdnL, cdjnttbtratfir., Jlivtj ,<vr 
manaftr. 10 H. II. E 
!Ktttrmei|fr. 9. TistWIcr, O 5la6rtat>:r. Iß. 
SirNkkdach. L. fundier, (’ 3ifdiertr. i;i ll. < 
Hm». tSdbrtr Xadi'lg. 
— S„ cfiiVnnirt, O ÄarfaMtr. 31 Ils. 
— (ilifr. JJtL. Hrrttrirc. X SdjmcMrrflr 11 I. 
— ffiarif.gtb.Siiiiat, Sto, Tlilltrfa. SOÄan 
troReUlt. 43 II I. 
iKtlirr. «ricJfrih. gtb. Clltf, ^rttoiirci-, VV Hi 
r.igis A»z»ftak!r. ‘JO II. 
Rettich. vti;er, XO VaaMbfiact 
ilBff 127. 
— tiilbclm. Jtal’djtr, Zchöatbg, Sifflftirthr. .1 
— H.. SRcjurtjfftir, CSariolirat*, tlai'Vr JrirJ 
tidwr. 64. 
Srtrifl I. «- Mätiia 
— Hatt. niM. Unüt^. SW Kitkneelltrftr. H. 
— Söb- ¥Wfr. S<) UösfBidfiftt. R» II. pt 
— SUhrlM, Ck<<<i«rei!i e.T, S<) SinifriirltZlI. 
CZeL IV. 2»s5.) H-V. k. S. Ärtfig Srac 
ilWlrSfPL 
— Grait SmicL, X Groncitr. 12. I. Von. IV. 
— W. Bettig-, Bootswerft, Veettbaami 
ctrelae. SfrL Jcrmr. (!Ki Alt. S. DnUÄ 
— W. Bettig:, Vene Bootswerft, Sirtw 
S*?»nroiv. Sftlmniir. 18e. E Uri. R. 
Schw» 115.) 10- ü 3- 7. CXcl S. Srtiia 
— rtrötraü, B-chdnxk. SW $}ertoitaegfir. 39. 
— illkrt. iisäML X iaflitor. 6a I. 
— S. SiArrSlfBi'or u. ürtrtr >. laufst. Sei 
fi brenn. SO Sridteiir. 6b III. fa. I> Arr-o 
Bit iträdf.l (ItL VIL Xkvl) 4 
— Goit KiVlfsr. SW SeiaaeUtrtr. i! li. |>1. 
— Rril, <f*I«afal». ». 2di«lf$nib»lfl. XW 
Iteiaelisr 21 j>t. |Trl I. UTeM-l 
— S.TmsniiAtriS «. SifttifcSfiit. X Smükt 
ftr. 41 p». E 
— SilbHa. IratHtr. O «räarr $rg iälLIV 
— GutiT ÄetUg, Tioqn, >>. ^ätiBnmta, 
SW iWf-Älliastnr. !U pl. EfltU VL3t4 
Ctoi. **. iltiiig, *:«. Sertrii. II. 8—|t. 
— $_ Troi<M. ÄKi'dt^ XO Srbtrrä. 30 L 
— Skj. ."trthrtS- eiträtbg, Utirrral $a»«i. 
Seahcftr- Di«i!«v. 
— SiUu, Stireelfg, XO KnikrSüItcrtzr. 31. 
— (xmeö, Weg», W ttlwrlesfBte. «V pt. 
— jinrboi». Ha»»dik-, S ikaaltabiigilr. 61. 
— Äebtri. Hoatbinu, X Sitictitr. lfi. 
— 6- jizliBrf, X iyttrMiitriir. 88 pt. 
— gart. vzgnt. clfdlif. .'vidUcin. SS L 
— Safoeie. 3*8«. SO ffiäiitaffflnt. 4 IIC 
— Silixla. ÄaajL Selb i Ärifgtomtfi., W 
Sneiwtargnitr. 17 pt 
— Sltnt knürabclr. C irM&rei: L. 27 11. 
— jUitO. O XL Äjrla6jtr. 11 L 
— Scraisa. tUq'K. X jlagarötL Ca. L E 
— Pari, ftxiaiiL. Cbuloutabg, ©«thntr. 67. 
— r-at. fttüatr, XW Heil«. 1t IV. 
— Ibrtlor. Älremtrr, X S«6m6arj|iiSr. TL 
— tfafaji«. a-i-chrr. X MbriaibcrsfÄr. 2 I1L 
— Säbel}, Matiän, SO ilbalbctw. SO K 
— Äebtrt Soittrr. SO SibbcarrSr. <1 
— Steif. jS.iirrcSr, W Iort-ir. 14 L 
— Slbtit Äalrr. Llrglitz. Tchilbhon-i'ir. 7 IL 
— (xtaaee. Saltt.-etatlciltebg, SoBätlaaza: 
j:r. liL 
ffiälcmlir., liljatleilfnbg, 
Hwlfl. Ii<eeel6, 
mi(lbirfii|ir. n. 
- ilfltr, Maln. Sinnst*,, «fculmlir. IflIUV. 
- DiUlbilm, Bialdilrtfiib.. X Daxzig«,»», ’.M il 
- (fmll, Mitlnlli, NW £lllin«<l(tlir. ill IV 
- A, Ämittr, NO PaSüadniIIk. <«. *17 U. 
i*(6f6, Wribonlf,, HW titrflwanitlH. il» IV, 
- Mar. SWflutlldjIfll, NW iHellodnllr, 24. 
Uilh,, äk'lifdlirrr, 8 IfamplMulftilir. vn II. IV 
- Mac. S)Ju!, ^nlmimtnlttv u. KulewaunfWl., C 
Hiofcniiiiiidlir. :m pt. u. I. (Ist. III, 5.74,1 
iHdiilxitb, PjksitiluAI, Stell itinfiMifft, fllio 
rliiJlir, II. 
- 'äMIIkIri, tlfnttb ftttlW), HW Rtcttt&ftg 
llr, 41. I, II, II. 
Sr 6. fjfrfib. SdwHii. SO «JpciiIrffrKr. 172 
lirlibilA, t'IJlldiifl., X tmililianlir. II K. 
Udtl, ‘Penlrr, W llfDroiirllr. (1* K. 
ftfrMojn!', forlkt, W yudifoifr. 2 
H. Cb. Voll «IRft, SO Wfflilienlir. 12 I. 
- Wffc. »fd)8 Halb I, Ärlfnemlnlfl., Lieg 
llt, ßllaubdfir. 10. E 
- Hcrmm, Stnllfr, hW 'Plan llirr » I. E 
- - 10, ::-A. 
- ftkbriä tiilb, iHoljtlf|)tr, SliiM, <itlnmi|j 
fir. 2:1 III. 
- SaltltT, X" Htkft»bor(ft<lr 1111. III 
Snt, Scania), S l'liidietiir. 07 |>t 
- Htrmaan. SAIidiltr, 3IWf^ Sliblcnilr. « II. 
- Clle, LckiUchlkk, 0 Sranlfurtff üllkf III ir. 
■fllbfrt, £<blow, SO 5<6lffi|dit<lr. 14 il. 
’llvilbiflb, »dileütr. O iUanlcufelbtfir. r> III. 
- .xVrousn. <" SinMagntir. 4 II. II. 
- tfatl, Sdfnicö, XW Woolotoftriiir.:! II. IV, 
- Hai. Sdmiikc-, W öcl|itt. 2U II. l. 
- Soll. cdiabai, S<> Saiianatimi. ‘Jl H. pt. 
- M., Sd-ubaimiu. XW Keiiedcriir II l. 
- aiuafia», edinjai, X Ktauaitt.:« IV. 
- Hr.nndi, £da$nL, XW Caitooiti. II.! III. 
Mail, Slfiubrud, SW rtibiriiriir. aih. 
-- «[xiatiian. Sltafefufc#. SW Stiibiidiiit. 2» 
- «lab. u. D»»ml. Äalft, <" Z»ach>m 
ftr. III L (I<l. III. 11CU) S i V 
Wafta», laajlcbttr, X Sdionbaaf« Mllff r>4, 
Sldmit, IiifiX Lwincmüadrrili  8Hll.pt 
ISail. Ii'ililftinflr., Slitbf. iSttliatnir I I. 
- - Emil, ii'4l(ratir. X ÄbrtaibtravPtr. li 
- Jtriaridi. Jti<SI«at«t. S S«t vacobtlr.9 II. 
- J&tnaasa, ilidila, SW Cttjatauatu. '.»i. 
- Aotzaua, Tischler. O Köwritr. 21 III. 
- ÜUrtaaStr. Snlnstc., X l£biia"«r.r 32 H. 
- Hnoridi. yritgt. Spr», Snaentta iccalBt, 
X ,’5«aftr..% 1. 
- Äanba. ,Ttl, Rn'caria. W 2ldmnc«ür. 12. 
- #tb. Sffnaaa, tiränlraatSM, Sirbf, 
Säticattr. II. 111. 
- Marie. ^oa»fl*fr„ O .trsdii’tr. 
- (foeltar, grb. jRaritaMb. SB, ^aabriS’t» C 
i'irtfStr. ti II. 
- Lmtza, Se, ÜtialelBä^tria, 0 Äi#c»na 
joifir. 30 IV. 
- Saiif, Rtaa, Whcna. r flltt SiSea^ui'tr 
flr. 21. 22 l\: 
- Hkrsiar. 35b, PI»I!«i« a. B^'chciin. XW 
tiiofmir. 27 II. III. 
- Geilif. geb SAIrrla. #». f ttb<jtr. Paaioa«. 
edienbolyrer. «;i II. 
- tiaretier. edatibma. SWSrirbtübür. 22*'«. 227. 
- Sfttiw. So, SW Sanftseehr.:« II. N. 
Snrtrrilr. So_ W fleratr... 15 H. II. 
- SSiaus. gcv. i?a>, S Sadetati 
fir. 14 IV. 
- Slaeo. £», XO .trifbfaftr. 27 IV 
Stttieg, Sfitlw. Sa», 0 SdnHIagSr 27. 
Shftiegtr. Sraa$. ÄnSactl, Paaks». Schä«- 
t?l;rrftr. 6a III. 
Sraaj. elraaspfarirt, S 5ö6aloititr. S IV 
iiar, 2cpf$. a. Ifcerat, W SiaPir. :t? K. 
SrtltewffL «cliiriti1. Pan-Bar. »>«:. Baxhaz 
Saeoadtbatg, Pii»; •älbntjtr. 8 II. E 
<ffaotb. Sitioncr, X Salmaaaftr. 7 IL IL 
Srtlaiaaa. HaiNi. jlafawnma. SW iteiatef 
!fc 1 in. 
a». P,rtr»ib. Gbatietlrabi, S’.latti. 
Snfofir. 25 L 
eoma. Sai, X $a!i52ftrih. 11 IL I. 
Hctiorr. Silbcbs. Frclar L K $o*?bn:t, S 
rfolthasst Tccn 62 N' 
Clifobfifc 5ri, SO Srfitotfritt 1 II. IV 
Stftarr. Cito, SgtaU SO Salbteaiitr 51 E. 
14, ^afptclor, X Pasc»Lll«rßQ 8 I. 
XlttfAI«*, 6xail. pt«'- XO Strargbn 
gfrö. 17 IV 
Saliai, Shrbf, Zäzkrür, 5L 
(Fad. ISaitie, Cbariartcabg, SUotti6?orfi'r. 
ftr. 164 pt 
Fnedrich. Hata.. X Xmt Hechilr. 17 pt 
(satt. Älmpart, X Scnbcrgterg 4 IL BL 
- 3alta#. Ätoaparr. X Äittftr. 144 H. M. 
(hall. JlaifiicL SUtbf, Zielroflr. 51. 
- üilfitte. Scififtrant.. XW Gdbam^otfi-j- 
Ntillchl«». *«au(i, Mauttt, NSdjliiii'.nnnlit.Xl, 
- (Imll, mrlaflMb., 80 L'ftbbtnnflr, 21 IL 
(f, 1'oiilfi, HW »IlMwIlr, lirj II. 
- Poiiiir. W MdiUbab :i K. 
™ tiIxiil«llrnbfl, (Uetibfflr.3711 
- SW., fe(t)nflbfrm|ir„ Jlirhf.. Hlerglit. fti. 
• Hflmlrti, SdirilllrH, H Wiflffrfir. II IV. 
- tibmanb, Lchmm, H llibanlir, um II. f, 
- T, Rettaohleir, Ilmiit», Sifflfllod» u 
CMaltnfbil, jitiiflb- ii, ilflrtifiimdtnlsllot 
bbl», I! 'Ilofilir. In |il. fltli Clinlftu 
- iWllbslm, öigmlafflifnnlli, X 6eHalir. II 
(ttl. ls. siM.) Stlobit, XW €*«rnl)6|ll(ir.7il 
-- tlarl, Wilfljfiilirll, X UffllKn 'Ulan il. 
fllOtrl, ;|lmuirrni„ 0 Kaiiiznsir, ai, l.flufa 
tH(ltl). Hub,, Xlrnipnrr, NW tliuffrl'lr. IIH. 
Rtlusch, 11, Edilofiir. HW ^iifliltbrriinht/Jitii. 
Kilhklm, 2d)Ub»i, O ttpulf)«l>(i4ttfl(. 111 II 
Help. (I, Hulm,, (t Srifbrnllr. 77 IV. 
!»ktz«. VI ii na, grh. Vdlii», ItMii, o tialbfmai 
fir. ,K) II, 
Ülttzbait, Stil, •|lue«iil#r, SW Uoitiflr. III. 
Mciftati, illbeil. t'äclrimiu, tibatlelltnb#, 
Mpdbriir. U7 II. pt. 
llatl, Maufai, 0 Riganfii, I I. 
Retzborft, truflin, XtOflrn, oaibrn, ildifumciir 
bMH. X Wuiciir. 40. (Itl. III. 2V.I7.I 
- Wuilue, Sinnier, .ytirttiiiiti, älbfflt. 5, L 
tiilli], Jteinmr, fititbtuau, Vauirtur. 25 I. 
- Hcdwig. ('Itl., S *)aifctlb«fit. XI IV. 
Vaifr.fltb stüH. So, Sftitictt, SW fllrranbrl 
ernfir. 112 II. 
Sets, liiaa, tiw, (f6dtlellnt6il, «ncbeltbori 
flr. 7. 
Ütljrl. ,'iirSiiiS, SltafjduVfi, 0 siiräacrSfg ti 
HtlitriH. öattl Iftitamaljbl, iflitbf. ßcraann 
llr. Wl. 
Rktzla. V., Itraiitr. XO (»r. iiraalfarlrrfir 125. 
mafta», IliAlrr. SO Kirnitigrrftr. 15 IV 
Sirtfr. I’aal, Ctfrlror, RW 3u ntrritr. >!> IV 
- itaflu’i. Cigrnlbüai, W Wöbfnllr. S) I. E 
- Stlbfii, (>onbrleai..l56artollcii6a,Taiiifilataan 
fir. 45. I. If. I. 
- .{vftaiana, Sidlmaai, XW ^oalMr. 2> II. II. 
H. PoizeUandblz. NW trtloBrdir. 17. 
tfrtift. ;jafiiaribrr, W fflaeriflr. >. 
Rktzli, illbtrl. S«afai,SWi'rtulroilr. 14 IV 
)ffr, Tischler. XO Vebaferrtr. r, IV. 
Sittzk«. S«bitiaab.Ci6.irmt6j>la,OBobta«(trfla- 
- Äujpifl, Stba^atmftr. XOQmfioalbmir. 211 
Retzliff. Adolf, SlpolbfUr, W SlnlctfelM-tr. 12. 
- S, Saa. a. «anhii^lonnri, Chailoueabg 
‘Bt’lalDivftr. :: IV r. II. pL 
- Smae, Stiller ». (Soabil,SW Jlei^maaailr.2 
- I. 3K, Stliirbera- a. $aanntbMg. ur.t 
üJnaifl. e. ilrltro bl laatpfbdr, SO Sriutai 
M. 6. Bahaboi -aaa««itz Stadt. 
-- 3, Llaaiea- a. «ronibblR, X Wmälftr. 10pL 
- Ifbrnaab, Bägler. XO Färfleawalbknii. 5 U 
- (?atl. SäiftnraL. S ÜRorilftr. K IL pt. 
- Silbdat, Säriloia, X Isnieifir. 2» II. 
- Clip. titatcBiart, XW 5trpfcd)mr. 11 H.pl 
- ifiüxlm, Giftltm, SO Staabträr. 15 IIL 
- Cilar, ifolaatal». Sfitt- il StelKrtM#, SW 
Eilbclnhr. 14U pL 
- Äag. pta’. (Fonlrolrar. Ctdrioilrabg, (*ucride 
flr, Stahaaaa'fAre Haa«. 
- >*>, (fectreltar o. 2, XW Vilhelaribavratr 
iir. 2» II. 
- Alt ttl, SO 2(ali|<rür.l23 IL IIL 
- SiHwlat, (h’tr.b.2 tat Siftrt, X üotbraigciiit.lQ. 
- Robert. Siftab. Stal. Diät, C^ulalttnbg. 
Peiral»z;iilr. UO IV. 
- Julia», Sailtnartr, XO üaakbrrärr üflftll 
bii 1 1 H. pL 
- Ibfebur. «äitatr. X P:ia;eaülllet 38 L 
ilag-9ittarrrib(i,ftdiloib<, Pna;ea JlUct 12 
pL E (Bsflk'i. Snr»ri66f.> 
- Dübels, ISrr. Bollzreh. a. D, 0 il» «chleä 
fäm Bahabis 2 IV 
- Aböls. Hant-tltm, S Srttrptfir. 15—17. 
finbiaaab, vaabtleai, $m Stifirofre. Stbaa 
ftr. XSe. pt 
Sd^tla. ('oabekat ,$ra Ertjtaitf. (vtatri 
b?At St# 46. 
jtbalf. t-irterifinaiL W Sltgli^crSr. 44 IV 
Sagest Äass.Bsle. Tüöacbg, Gfbaaiti.72 IV. 
3L itaafat, (Ebatletteabjt, Aaiitr Friedrich 
ftr. 65 IIL 
- Araaz. Äaa*ai, 0 Gasrisife 21. 
Henaaaa. gas«, X SrigtHbargtrtr. 17 IIL 
- Paal, Äaafai. Paalaw. “Parffe. 14. pt E 
Slegiit, Herrkchaftt staifch, W Sisb'tr. 10 IN 
- H, ttbtrofbiL Spet Saata«. Coarir» a. 
SÄriittatchra, SO äbulttrlär. 48 IL 
- £tt«, Lehrer. X Tchöahaafer SUrc 50 IV 
- <5keig. Ltlhozi, X Smtoacrsii. 120 IV. 
<S_ $taüeaatr. Gttgfit. Schloßnr. 51. 
Fiaaz, Rechn, ibtli, Charlclicadg, jlntftEtd 
fn; 11, Sannt b, IL 
graaj, StSIäÄlci. X StartraSi. SO. 
ftr. 7a UL (ItL IL 581.) I— GJjrimaa, Echloffer, X Strgitr. 35IL 
SUp^tBrtijtncä: S. ar, i. ot, ä. ae each e. e, 8 ($• S. Maejlik hiaier Nahler, SRi'fr hi-l» Sto’a. Sälrr htaler äSalert x) 
IKttUR, Rif<br„ SdiUflrt, X Ünlbnniilit. Till, 
- 6<iil, <iit«ilfb, HO lllill|ftlir, r>7 pt 
- ittll, 64mlib<eiiir„ X Tieiiilxiinriflr, II». 
niioiifl, SAtifitfr (. Inet,Hanf, N flafianluv 
WO« 21 IV, 
- tfatl, ®dntfll>fint|lr. f, H,< N tflillmt- 
fir.!, If, IV. 
- tfml, @4neib(tinflr (. H, N Twllitti' 
ftr. 15 III. 
■ n#llal, iBdintlbtimlir, 0 iSntfillutlir. III. 
H«m.< @äernfielii|fjifi8iflr. W Ulantzeiiei- 
fir. 7 III. 
■ iWlUflui, 2rfjtifl|fj, SO iliiiii|ibrmfifir,'i', 
- tfatl, ‘SitubBittislr. 0 flütetsbct'ftflr, M K. 
- lllldMib, Sq»»«, X Votllnallr. 20 IV. 
■ 0. BeUleff, 6pa|lfrfl»d1bt(„ O Käulgi. 
bftfltrfti. fti, 2. II. s. E (fei. VII.tK!) )nb 
Itail Aeilafs. *>6bn. 0 Hübtifbeifnfir.411. 
• fllberl, (Blal. 11.11, XO 3Bailrnbaigftlir.,'ITi, 
- (fatl, ‘SlaMflti, 2t(t. a. D, Pankop, Patt- 
fir. 1B I 
- ItikMdi, SttUmmflr,, 0 ittlfbtidiÄatlllr.24 If. 
• li, SlBtitnbelm«, SW ßtitbritiillr. 216 II. IV. 
Htimaim, 2ap«, X tltlnaimiflt. HII. III. 
VnMcifl. Ttlfflr,, X flollaflr. III. 
ilbolf, Tischler, X ‘jlalbufttflr. »i. 
• flarl, Ii schirr. So 5l«li«nftr. au. ;ll IL III. 
tiilbelo, li'dilcr, SO Ciaaliaflr. 204. 
(fiHil, ©stlaiiir, iUtlaidfnbf, Spaabaticr 
Leg il I. 
- Jba. ftuttaibuin, X »l. Haatbaigk,fIi.22IV 
itugaiit, Hanbeldfr. I". Septiraiir. 7 H. I 
— Iftnaia, geb SfHurtl, Lehieiww,, 0 Rraal 
fuii« ante >,> »i. 
- Laphle, Räheittt, XW Itareilt.19, 1.11. Hl. 
ffiiaaa, «eb.Häcale. Wa>, PenfiaaLl.WLätz,!« 
Platz 14 II. 
- Aohaaaa, geb. Cutnieü, Ätaliett, Tchöaebg, 
cpoaljeltftr. pt (Poftbt;, ^rlebmaa.) 
- VI, Schneiden», SO Eiftabahnfli. >:> II. 
- Hatte, fleb. Höatde, Frau, Schatibftia, 0 
5chiHingtitr. :sj pt 
Planche, S», X t£5tlinm"ir. II. 
Änrii, So, <; jloitaflr. H II. L 
— cepbif, Rtb. Milch. So. X IttMottfit. 12. 
— .hearielle. ^imraenitrmielb, WÄdarrftr.13 IIL 
— fflalbilb(^tb.SirtItr,;|afd|nri6taB,S Craaita1 
flr 55 UL 
Ütalag, (SaitoD, itaufm, XO ÄtnbtISfebfi» 
fir. II II. 
SirkUfl. Strntr. -teaereiheb, XO Lebei. 
fir. IVl 
Re»,lk. Stif, «afw, 8 llibaaftr. 48. E 
Bo4a. XVV Weotgtaftr. il 
S, Holflbti, XW Seargtflfir. 22. 
3ir*»o. äartuit.Vduibtftt.. C Snaabioiir. 45II. 
Lall, Saajia, 0 Kiichtbtrgnftr. 10 JL siebe 
Derlhald Stabdeioba. 
— «aftao. Rohrlcz, SO Cpptlatrftr. 16 II. pt 
Otto Botiow, Techa. Trogea. Rarixa. Lade 
lta«r, X €6av’»ffär. i i IL pt (IrLIIL 15a | 
3ab. C. Seton. Seba. X Äräufat<fitr. 10. 
Salier. liichitr. XO Sltaisifräcritr. 7a ILIII. 
Hfirirttr. geb. Hfid, Bahaaibw». SW 
HageL'bfnyrttr. 19 II. III. 
SUabtr. Silbdat. «ak», SW gochir. 5 pt a. 
L (ItL IX. 7257.1 
Sbfobor. SchrtflfttF, SW ItltcBjcrttr.fiII.I\' 
GarL Maurer. XW BaDilr. 41. 
AieacheL StiSiB. Bachbalt. Schöacbg, 
Sitatbiaallttr. 15. ($o«btj. Friedmaa.) 
Stadt. An», flaafa, SO Stchotlfträftr. 41 I 
3Jea>rl#larff. Sltfr. geb. Häailrr, S», S «rätst- 
fir. 84 IV 
StubiKg, ffiattbe, £», X 'xaaüittafiL I5< 
Stahl, i>, Plaaitubdlq, X Stnintftr. 1.16 pt. 
RnlhS. Alfred. i>tlb>incr. Silotret}, Süßtet» 
Äst 26 IL pt 
Ürataull. Cit», Siablmfecbtr, XW Am 
tirtat 4 11. I. 
Uralt. Kart «Äirtler. äiirif, Hermann«. 15II. 
Srat v, Lobeamill, 80 Elrfabeih U>er M I1.IV. 
3, Gigamafbrt, XO Santtnftr. 42 pt 
IStent. Sträch. Saalbtamt, XW LkdNtr 
f.t. 4eb IV 
Ütalc, CXacob, Schstibmaftr.. SW Svilrtr« 
hc. 9 IIL 
Siralteat, ß, Piro. litrol, Fritbtcait. Sirb- 
ilL 37 IL 
Franz, Dr. Pros, 8th. Stg. Ralh, W Sthora- 
ftr. 2. E (XfL YL 2146.) 
Srmlrdt, (iareltac, gib iMrinlt, Sb_ Pläitena, 
C Äulackftr. Ul. 
Smliefl. S, 0t. ÄaifaL 3s%. 3U1*, SW 
rtriebnälitr. 14 UL 
— Sebastian. iSltowca, 3iifbf, cittancpir. .9. 
Staun. SC, Säst. Tchatzai, Cbarloiicab-, Statt 
garter Platz 22 pt 
— IratU. Schaeibermstr, Cbarlctieabq, 5fdttl> 
pt. 88 H. L 
SJcaataatt, Heiarich. Rätisn. GitatfiWtaba, St^L 
LLlotzzaNka. edilas L 
I. 75.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.