Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

1. lt«ll 
Prcutz 
- 113ti 
Priemet 
Vrm|, ilnim. SB»„ Vsrhag, iNiimwtlil'ä,, 
II. 
— Äagullf, st?»., NO fläfAlittflt. 12 »1. 
— Sereitte, gtb.Siülltr, Üsim., hWSc^nulift- 
lit. an iv 
— Ullf«tfi6. m„ HW Setmllir. XIIL pt 
Ümillf, «!»., N a<n1ir. 47 11. I. 
— ffmlllf, fl<b. Pacht. «»., SO tlueii)!u,|illll 
— emlilsc, 8chlkiid!,«ilhtl«j!s. «ikj'i»' 
icht« Hau«. 
— »sattelt, «rb.aolllt, tf »jMIrtf.. a«ll#tiir,1k 
— 3, 43s», llbatlolktibj,, '-PUtnitrifiir. -ib IV. 
— I»a, tiw, Uharlolimdz. Xtbrfiififit.ß 11.11. 
— I»h.. geb. Linier«. tiw., N Vnnllir. 4«. 
— Sitiilf, gtb. Ki!a>, K\V t^nhvl'ir. I 
— Äarit, tio., X Slruttitfniir. I.'I II. 11. 
— SSinita, SS»., SO üMtroinrftr. (Eid. 
-- Silhtlnlnt, So.. Vbatlollent'g, ftflaifjsl 
ftr. 10, «ailfr.fi. 11s. 
— (hrtftfnt. gtb. älrfcmrii«, ;>»g>>ihl«v, hO 
flbalbtttfir. 74 II r. 
Vrrujlerlf. jebaima, ,'r[. X ilruntrv'ir. IVIII 
Vrrntr. Ciid, JUaaiiett- a. ^Ictfi'chtzb!-^ <’ 
Slttaabttfir. :w pt. 
— Rrft, Satt!« a.^dtftt!). C^ckt cititteKit l 
— Wilhelm, Skanit., X (SclBiatrrfir. 7 111. 
— Carl, BiieslrL», X frinittt SU.-c II IV 
— Citooer, Sticfträ«.. SO tiirnmtr. ist IV 
— 'lche S»ch> m. gtrlebnidmi. XXV Thun» 
sr. 74. (ltl. Jl. ->2) 3«6. R. 1‘rrofcr. II. 
— ilbelf, SürtoiM, jiiibf.. IVta^r. 17 1L 
— Wailae, Llgiirmi- >>. lal-atft-tf, X Lchul- 
flr. 37 pt fülialc C Ältmcirrir. *. 
— Preosso * Co., SSaiäiiBtnibr!, 2p«ial. 
Hejl- u. Saljmeid) (Sripjig), <’ SiretHtüa 
ftr. 31 pt (Xcl. I. LL-.I (Spinblwb»''.) 
Aah. E. fresse L. (r. tiravtabtri (i'fifjia). 
Hits. SfüoHn. SS« ffiobtncM. oitqaiirjr. 
— ^tauj, ÄildjbtL, XO Äjrnia'ir. >!> K. 
— Cito, ■j-tsjitnnir, S3ilarri>f» 2igaiariazca 
ftr. SS. 
— Mari. Porlier, W ( pt 
— 3, i>9ftaifi>i. XW Lt'nng'lr. 40. (viricnt. p( 
— Srie. friratifr, X 2cMii,a:anaitr. is II. I, 
— Ir- Sfntifr, HW Äräfnt'ir. 71 pt. E 
— Sttri, Sratirr. XO HtsiacsIinSir. •» II. ll. 
— Bilbtlo, Rtrlier, (£$intotttabg, ÜiiKJti 
nr. SG I. E 
— 3r, Lchlontr, (TfcarM.fr. S}.. «oti£.-nr. 14. 
— Srig. GiSsriimafir.f.v-.SWZäBrtK'iLiVfIV. 
— H,, cdpuitrr. XO JmLLüLcliirckckr. 11. 
— Echabai. 9itz-irfisrn,"<T. Stmr:r. 11 
— .'xnaüsr, tigl. 2beut Nasch!,-ist, X Saar 
bräimtr. 16 IV 
— nm, (fett. luSfaarr. i* iln in 2tat! 
bdbn 45 II. L (Ist III. 51W) Jas. 
strafet. (Srcbcrc.) 
— Sr-. Scrnü). StcoL. X Scairtrtr. 2 IIl. 
— Sag. Stroalirr, W i*rr.;b:rrrtr. >>'. 
— ^rnaj. LkchLhi., O ifcicrtbrtatriir. 01 IV. 
— Clara. Srirftrigrroip» X 12. 
— 3ia, ÄeUittiMfcria, XW Sidi-gcn'tr. I pt 
— ÄfiBii, So., •ganiraL. titrier 
jtt, fyaactazn'läxi Haar Ils. 
— Äaginc. gkk.Hcfc. SB, ScMim, SW Scafs 
baraerfe. 2a pt E. 
— S-'ma, Schrcidrria, SXV döa:j:rücfrir..Vxi II. 
— StaM, Smraltmi:, W CSrremUttr. l‘j. 
— lÜMBorr. geb. HLrirr. 23», Cherloitcsbg. 
IslarloUrttbsrjtt N'cr 1-i II. III. 
Prr»Kr»»»rff. Gra:l, SciAiS. SsdA, S 5c 
6c;tiaafrr. 35 III 
Prrxßrr, Carl. 2?udi6a.':, X ,Xrci;'".-Jiär. .1 
— Ctio, GartliüCED, XW ÄHklixstr. IX 1<V 
Siab*dra?totcS. I. (IcL II. 1I7HI 
— «tu Cv, Jiai'kna'tL. Varei - KMrlfSi?, 
epedat äSIatatiiiSr. SO SaanIV I. 
— jun, £, ZrKft-ifcrz'ir, äperia!. (ilaBu'r 
ftStL ^anMa&nisScr. SO üauetrrir. 10 L 
— 3ritfcri<£, 5<li>B!,SW .■jricVr.Hr. 13. l‘i,!leiJlI. 
— fll’rcb, Saifat, tiW" Alle oiceOitr. 120b II. 
f. 6c6tn?tr Sütjtr. 
— R-dols. Cb. Ätüatr, XW $ä£c=är. 77 IL IL 
— ftatl. flüfer, X SntaatsSr. 157 IV. 
— 35, Lchlo>skr, 0 Poschr. 29. 
— ÄagL'l, Saitlkt, W L-ix;:zrinr. 135II IL 
— Stiniolb, Tasclbtit, W JLgrisrr. U1. 
— Charlsttk. 3rL. SW Jfiisecrftr. 4 Ut 
— Sarit, SrI, X Sraiaannr. 4» UL 
— Ssifc, gkk. ZeblchI, Piäucri». SO AclLio: 
tzr. R ll.pt 
— 3cm, gci>. Aöbrit, S.T, SO klisaiciv li'ci j£*. 
— Gatilif, gc5. GriBoar, So., XO iicclih-rjc: 
ftr. 37 IV 
Prrutzrrt, F., Srant, SO SJcÜaacrSt. 55. X- 
Prenßhoff. Gatt, Schloffkr, X Sci5«bargtr 
fu. 3 IL IL 
Vrrußlug, Gaftaa, Jtaafai, S AanvalLstr. 7 UL 
— »;tnaCBa, Tischler, Siirff, S^ör-aicibriftr. 3. 
FroossUcho Boden - Credit - Actlen- 
Bank, W L-ß8r.6. E Tirrct (Zcf.L 141.) 
Sar. (Tcl. 12313) 
W 
Preumleoho Ceetml • Bodenkredit 
Aktlcngeiellech»ft, \V II. d. vIk^r 11. 
6 (Tfl. I. 7.17,1, »Iwilew 7f.n.) »12. 
Pretusliohe Tenor - Venlohemnipi 
Aetlea-Oesellsehefl, C iSuttft.:» I, 
(lil. V. 1722.) U 4. 
Vrt*ei|At «afl(I-«rrP4. Öt|. ». tif. h\V 
illwwfillr, 77 11. 
Vrr»tzllchr Ha«Pl-VIttf«ks«lls«h»st. «)tll»!i« 
iir.71 ,»>. E (tfl. V. ltiX) 
Preeislsebe Hypotheken » Aetlon 
Denk, XW lib4tletltnl|r. 12. E «Aul 
ÜIMM (t<LM(ti)Oawb.#bllll (Ifl.I.7III7, 
ProuiiUoho Immoblllen-Aotton-B»nk 
1. Llqu., W S*cil(!f. « II. 1. (Ist I. •M»,; 
l»-l. 
Frauslacb« Lobonsversloherco*:s 
Aotlen-Oeeelleehelt, XV Seftur. 27 pl 
E i Ist. VI. aal.) i) :t. «fu. IlwL «er. 
SStff. o. T. H. -eyl, Scriib. StcBwitr. l£. 
iiatfl a. hr. \\ Sirajlen, tifötariSi. tf. tirlf 
Herber ». C. itflifllfr. 
VrmSIfditJiatlBRnl.ffrflct. fflef (5irliln)..S\V 
Anrdrichilr. 2ti7 1. (Icl. VI. IK17.) H 4 
Proasslsoho Pfnndbrlof • Benk, 
:n E (icl. VI. niti) 
PrriKIschc iHraim-titrf. Snft. W flaKn^f 
fit.pt ii. I. litt I. I.VkV)!, -;t 
PreuasUche» Lelhhaas, jlrl. <8(1.. SW 
Nealditr. 11 pl, I. u. II. E (ltl. I. 7417 
Sitte!. $•. U'olrr a. (f. Iflfat. 
Prkudler. Ii, ititirri, .‘jpljcafrirbbna'lr. lltpt 
- a«(ial|. «lasmal., S oni’ittiitr. 21 II. IV 
- «Justin. SlataaL, S La>snthoi>tr, 12.13. 
- t'oil, jtld. f. oStatKa!, epet. Slai^aitr, W 
Moicrealtiir. 11«. 
- S, iSUtmlfiri a. Straemi nach d. crarfira 
IPnfai rra W S«älf»*:r. ',7 IL L 
- C(i<\ iiay>, XW iSftiiir. Ifl III. 
- K^toP, A-rar.Ur.V'lti., SW äatbrinjfmr. 21. 
- SlajaM. 3üle"(f, X .vfas’tr. '> II. IV 
- ,'raas. ;liih,'t!rhtrr, X Sratair. 4-1 
- *4ktla, ciSacifictin. XW ZtreVir. 17, IV. 
- äs»a'‘ir. e<h .tifgrarädit, 5tesmtb:bBSf, W 
tföntfnlr. 21 III. 
pmiEofr. ü. l£cleaiatL,bM4,Wtit*a:l-K rc-Ir. |.\ 
- V, Dr, Sirtti. >. K-ul'dm KffUlh - Snrk 
IS. B. t. >*i, (söcbcSt., Aa-rl’ir. 21. 
- *Kiir. Siez. c«r, X ctt'it’.cKär.ifr'tr. »>; II 
6-7. 
- (rail, SdrHi-Vt» 2fra!astr K!f« I7<* IV 
- ?aliaf. SaattL. SW 45i2ibcll Älm:>:r. 2 
- 'fast li'd'to. X Jv'afSiraitr. 2< 
- SiidMtb, Ti^Ll.i. Sf> Sralivatarfir. Ist IL 
- Ccitir, geb. Scoala, So. ücat, SWiUciä 
ctätrrtr. Vi II. E 
JiCMitt, Sb„ SO Zcrasmir. 3. 
t>rt*ar. SS.-Ir.triaezibäauX 2trc!i((rär.ö7I. E 
- Saar, »e. Itirrar;t. XO slmiväbfrcrrtr.r» I. E 
- ilaüe. #rb. iZorrnicp'", i:o.. Sirri, XO Üssb? 
tfrjfrnr. II. 
(rteeHilara. arb-taab, Sdbaritoin k. SaiSca 
ear>, XO 2lis8Bl"n»ro"ir. fi II. II. 
frmit, Paul. »tifSKfr, SO Ctsaifrnr. 1«7 II 
- vsliai, ÄifStlc«., Stirdk, 6ccanBi":r. 15 III 
Pari. Äösiat 2ia:. fliv!., X Cbri-Hirs 
hr. Is, L 
- Pari. Sriwali, Siirb’., .{vrcaitc>‘:r. 251. 
- Pa:!i»r. yrL. XW 26raanafct. 1 II. III. 
frra.Silhdn.ttgt (fiftaf. 2 toi. afii:£,0 irölji, 
bergcr'ir. 2S. 2711L 
- 3iebtn,6ätfctr.Si!Bfr>?i,i5iik'xi äscIUL 
- vtU'jfr, pta*. l*cr. 2i«.. SW SilbrMr. 1711. 
- Liilikl». "Ptnitr, SW )ivaigatäcrrtr. 110 K. 
- vtiatidi. Siratirr, W (il'toltäL 10 IL 4 j, 
- Sa!tjfa.jeb. t:irB.iSto^Mtat, XW iiaifteSr. 1 
- Doris, iicb. .vascfciv, ra. Lq-lvonted, XW 
Isdsiatir. 2S I. 
Prrvtysrzrwcki. Brnchard, 2ch!esrr. SO 
ric*n:r. iy I. 
trrtjrr. iltrt Ftud. sgr, XW Sat'ninr. 23 L 
frtulrj, vacor, (fa;t:irr, X (sbaaScptr. fC> pt 
drrvxiag. (rmft, S^ä’raa ,S0 SSniralilr. ISlIV. 
Ctto. Rechaaik» SO »Joübc’rr U'tr 62a IL 
- St, 2cf«tr. Üi’i’t, SO üo;:£u:cr Ufer 02aIL 
Prczr?iirök». Galion. Lchrhm.. S Siüctftr.llSJL 
■Errjcrooroehi, Joicph, Södmrtr., Char 
IsraaM, Jtaifnia Xng&tt Aller K. 
UriSatfiS, J'.for, Äac*"sL, W SiatrrfcIUfclO. 
fribStiuns, »J'ranjai. <SaßD.,XO firifhcr,»tr.50. 
- Äar, SrQrrr, S f tiajeaifr. SS IL IV 
Aagait, 2ivici!f$, 8 P5a: Ufer PI III 
- 6, 2i’6fcrnftr, SO iSrcnaattfS. 0 UL 
Uriiirrto», Heleae. c~'- Tchari:., X 2cn 
eierrtr. 31 IL M. 
Priirr. äV'a^ BuÄ°!?l., W c;:r,23. '3', 
IV f. Pribcr & Sünacr?. 
—Prlbcr&r.annaarStSartinrai* BaMIz.. 
W e^ariouCKitr.SfliöL (Sie FmnzZAfchcKr.) 
Jab. Kar Priber i. Gatt! Saanaer?. 
Pnbil. Mrärj-fr, Aagaz. f. GoastüirEeiaif.C 
SchnncvA-rfrr. 4 pt (ZcL UL 2524.) Sc^n. 
C Sfa J. SpaaSaaer Sröfc 4. 5HL 
frIHI, flirr ,<«»#■ u.sl»ii»»<liln!-H«»dI«i>-. XV 
K4tl«t4|ni(it. onpt Mr. XV #f»*eii|it.2i 
1141t RUchpl, HO iSfWIjitlr, 4t K, 
Ägfltf, K»„ -litzni«, ->>0 SlklchkUvnKnIIk XI 
Vrllntw, Ulltftt Qitiorr, XV 3u<ll(«iir.7Jl. 
VrltM, SS,, ^4uid»|r, SieflllB, 24l«6llt. tut 
VrllKfct. Äim, gtl^lLiinl», Xüg.ledticht 
tffflnfir. '.‘il. 
ir triff, Uuiitr,, T«o»l. Kalte, XV Sefle« 
tcidir. X 
trleeltM», W, 5in6bl«6«8i|ir» Paplkihdl- 
X CiaMatatfifilir. iin pt 
Ifmll, lawi, Lmpelhos, ,1ilr»>lch Vilhelm 
fir. va 11. 
Ctl», Cl>. SMurr, VIAlmb#., <wjtrrf|lir. 
EiLdi. Änth Äalu ^«iterar. 
trlA, lltnlt llldmailt, tftetleiint^SllaiMi 
beifflllt. IM pt 
frldte. Abtat, ilgral ln< u. autiinb. Hiaier 
la tM«, (£#fliwt, Ubar.tMäctt, SXV Vldjirt 
(tlinltr. :xi pt. 
trlMl, Vlne, sn>. Srifler, Lchrifilctttwir, SO 
tilmnftr. II II. IV 
Wbaiill, ÄidRj, tiaattr, 0 Vrellaatrfir. :t! 
Irtoet, Valfr, RiL SO Äaalteftllir. 41 IV 
trIMitl, -shaa». Sdwh«, X («tünlbalrtftr. 41 
tri>3l|l, Aodaano. Lchneiberia, W ilitanftr. lil 
VrirkatfA. Äar.ttao1«, SXV Slnbtahr.ini. HU 
litt IV. 21«y.) f. Kitzler A Uritbalf*. 
- Hart, pr. >^haar;!, 2döct(%, Haaflftr. I3>? 
L t) 12. 2 <1 Loaalg. t> -I. 
trlr6c, Sliiar». flnf’ta, S Ortaafir. 07 II. II 
^tnaaatt, Sätfrrakt.. 0 ZdMrniawbrrtr. 71 
Ctl», Sätfrrrtfir., <) Äabteoflr. (Xu 
— (lad, iiababtilBit. Paalot». J^maitr. 71. 
- atkii, Böllchrr, XXX' Sü6ra8rrf!r. at 
- faal, BaLbiak, X ütirauteaitr. 10 II. 
- aitrrt, 2tliral(<[6M(i, (£baiül1«t*4ta(itlifll 
flr. r. pt (let KbarL 11*).) 
- t'aiil, Tr»gta, .jattra, Ctle, Lacke. Üeic. Mc 
Bärte, ihef, itrt^ra a. Cotoalal». Gagr, SO 
«cihtttnr. r« pt. ilri. IV. *.««.) 
- Arlah«ll>, Troscht Kitsch, O (#raa>fa5tr- 
ne. II II. 
-- Nacht. S.. .'lOtraadiMil. X Sriejcartftr. 33 
(IcL IIL 1U94.1 ?eS. Lks flrrt- 
- nübtfi, SO ÜSanlea Sriiir. 11G IL 1 
- ScgafL Wate, X (rl'ancriir. 61 K. 
- RiS-rb, Wifta., X Satiatgtrtt. 10. (Ttl 
IX. r&st) 
- UltiA Haadtlkri, Sitl., Aklbea>ir. 10 L 
- stier, voarfiriL, X eABxbteittr. 2$ II. 
- Jjiltdm.i^aaffiat, O La2acr IBtottritr. 
- Grn't, Haarsart Sritfetaa^aabjtrS’iLjsXf. 
- tiafias, ivi;er, XXX' Urtcrtaacnr. 7 K. 
- W, valjbbl, O ßroat'cttcr itü« 1% 
0 StibtiUM# 4S. 
- flaaa'X äin^t.. *?r. Listen, väyrflr-Tu II. 
- i'tiaf. SUaha, 5lrflii$, ikrjärfaanr. U I. 
- Rax. ttaafc, C @ertnui,itafir. 10 IL 
- Säbels, Äaafo, l» Slutoatr 3lffcc ld-IIL 
- Aado!'. firBatt, XO i’aa>»e6tftr. 22. 
- SlSrrt, Satf&r X Äanlrrftr. 10, I. IL IV 
SagTt, Äaai’lr. 2ecr, X clrcCs/riWI IIL 
- Araaz. Maler, XXV .vcKtttrgcrftr. 10 IX' 
tiaiiaö, SSafSiniS, X StraBbarjcrsir. 13 pt 
- Sil^dffl. StildUiMg, X' $<la#ir. 3 pt 
liraaj. Sotlmitd» W Äurianttair. 10II I 
Zalist. Shtftsas'kcsL, Chadsarab^, SaE- 
fir.35 IV 
- 3u$^ ffnbtS. Salier, Stisrafev, yrallca 
bttatritr. 9a. 
Fiitriich, ^frrSef. fialfÄ-, Sds'.tf«, Ralfen 
btrqrtür. 9. 
Gbri’topü. ParLrr. W 'fuUJaatcrfir. 40. 
(äait Portier. X Strc’ir. 37. 
Üilbdo, Privaiier. Rr.„Si4kr’. 32. E 
Stet, 3$«ffekr, Sta-Stijtafef, Söriz 
ffboanet 14 IIL 
Otto, ÄciirabtL X LoSracrtzr. 132 I 
flabolf, Srijtnbrr. 0 Ktiarric^ntltr. 24 pt 
Feaaz. Sobrieg, Sitlf, SffSaj'tt. 31 L 
JiiÄub, ttdjßältmür., Uoihag. 5B3aad?5g- 
Lchillnftr. 23 pt 
Caiit SdKojfcr, XW SenFtffir. 23 W. 
Ftaaz, Editor er, XW StB?rijr. 88. 
SUttti. Säaril'tna’ir- XXV HavelbergnÄr. 1± 
SagBÜ, Lchaeilvra^r.. XW Saifecsir. 45 pt 
Silytlat, Sirtibmitiv 2üt,cti>i", Lieg 
litmtr. L> I 8-10. 
Aagast Lchaiaunstr, X ffcitbdlhrrir. 77. 
Wer!, Cchatzai, X Zioakkirchftr. 53 II IL 
Otto, Schatz«, 0 Sfcatr'ir. 14b IV 
X'jbolf, SdftaBblg, O 0ütStlftr.4O pt. SoitL 
0 Lroaxrinzcastr. 24 pt 
Carl, U6nx, X Löhlertstr. IS. 
Bertha, geb.Zizall, üScliftia, 8 Crantcnftr.Oi 
Gomn, Seherin, C Erraa-rerstr. 45 K 
Starts, p6. Koch. CchLiedc-s«, S StoaScn, 
Ecrgflr. 211 
Aana, Schneid, 8 SraaiciSargRr. 33 IV 
Lercha, Frl, Lchaei-, X FchidcllillcrA^ 6L 
WtN, .'XsboiiiM, fltb. Äfljla^, Wb, XO Vasft* 
uu't i’uq :< i. 
Vrlilimw, Ltte, Xtl({b«m*ir,|il, 
«itna, att, ^niawüit, fHiiitrin, XO tlei. 
ttlmlir, IX 
tkUMr, Üail, «Sah», XW !i>. (Ttf. 
Jl. 4*>> 
kl«i«i>, 56tifilfe, HO Trt6*fiinftr, 133 is. 
ifmii, tdnew,, XO tiin.iir, 'M 
<K#tl#iif, X Veibtlneniir. 'Jl. 
frlcB», Übnatb, «etifm,, 8XV «tebbrntiiltr, 
o in, 4 
Molllieb, Simemke. XV Sirinmre'ir.iX) IL 
iüaili, J^aeXUlr,, X liitllttfrtr, 10. 
HtUHit- Klirtunlr«., I" Vnnilflutrtr, ITn IL 
UrltVfl. Utllta*il)Kvrr, Xu Streubteti«« 
fir. 4!> II. pt 
Äcbttl, ileialtf» O (Irml'utUr ?in« 01. 
Vrle»«», 81 Mf, Z'eaancli-ächl, X tieigtn« 
brnnmir. :vi. 
#rlrt*t», Tsiul, tiafi», ITbailelleat#, flaul* 
ftr, Ute pt 
«abcli*. SO «irtaidtrilr. 103 pt 
St, Slaltr, SO Cmaitahr. »w, 
»yrmana. 2chl«>>cr. X ildn'ir. m I. 
Lilbel», 5<taba, O tkirtetiatgrntr. 60 IL 
Äaflalir, Sw., SO Äaneaatn^r. 12 III. 
tSrltltbrnt- Srtll.. cAloKrr, X AittHr. 131. 
Yrirtrweaw, änialit, f^ofiuaalrlr, X Uftdir.l Ic. 
Wtblflklt. üsgalt, Leders, richt. XXVStcftU 
fir. 41b IV 
grifft, darf, JiJilibfiffllir, X Ttgtltrilr. 5 IL 
Vritlrt. P. jjuchdinb, Sitltr • 5ii5st«ytff, 
ctbaaftr. V. 
(fatl. (StfiafraaibM., X 2iral*aabtr%r. 23. 
CviMlb. SKatdiiaranttffr, SXX" ;5»ffatHir. SO. 
- «.. Siatrr, clfflli». oiAira. 71 111. 
- Ii:aiier, 5itfllip, Hcdcrfir. 1>. 
- Rfttfrttift, i~D., X Wtaaftrepir. 3. 
Iftirfttt »tette, X l*<iiirattr. Ull IL L 
- ilbol?, Sehrer, SXV Hti»4l. 14 IIL 
- Htrautaa, Storltb. 's rett. Slcat a. 
X Stftvtr. ‘Zt ’Ji I. 
- Paat Kilit flatslrt, X* SttintaaEbtrfir. OS. 
- Üabol', Äaarrr. X ;l:eaftir<6.Vlaf 0. 
- irilfKio. SSeattar, X Ätttritc. 10 IIL 
- Hasa-ir, fltb. Stait, So., cUKtrdc, X 
»lailaaittt-jUl« 75 II. IIL 
fritfltr. (5riS, I)r. pUSL W A,cuinitrfit.24 IIL 
(heil, üaa:CL, Cberiell«^, SIcitetair. 49. 
Vrirgai»Htr»aaa,Ci!>atrt--i,XLillI«roiaj!^21» 
- Sajai. itate, St*;", 74 I. 
- Eart ÄrcSc, X PrxitI Satt 27 IL IV 
- liari. ¥aif|t.'Prifftr, S" Sdrrä. 111II. pt 
Silbtüa. 2&abcs'":t, Gbaritilrabi^tStelncs» 
iir. 17 II. 
Yäsi#. ‘‘aajäfit.. XW Saibcatetnu: 37 IIL 
- SS. tSüiSma, Jianaaarifeilifti. 31. 
Prieks. tiitbtln. Isftlbat, W Sai^äi'jcS" 
dawar 13 IL pt 
krltlipp. Jtaaj, SdiläSu-reflr.. C^äbtnTtr.21. E 
fritm. Alkit faatlraunu-rti u. jiofctlfgtranir, 
C ’fjfatr. 10. IL Lsha. C Sitoto^iinS» 
bof 4. 5 IIL 
Hart. £b. Satibsit, XXV liamftr. 6 IL 
- oraaj. Bar. Bcaot. XW Sttemfir. L 
£11». XecmeL, 2ch»aeög. jUifrr Ancdnch- 
i-.r. 5 IL IL 
(i, (rttrtegaetfM., X"0 ftciMSr. 30L 
- Äanis, (Kiatiini, XO @tergntlin5S?."l IC 
— Kart Äaaftaailtr, SW SdjöatbmKrilL ü. 
— HtiaiiS. flaliditr, XXX' SwrSt. 10 IL pt. 
— Siaioli, 2$a-ot j. T, ctwrietltsfj, y«thc» 
ftr. 5 I 
Sataaf, Süatcr, X Straiiacbtiär. 31 
JtiebriiS. ÜSaartr. X Scitbraotrftr. 8. 91 
Paal, Schls^er, X itjelrrtr. 13IV 
— Silbrio, «ch!oftr, (?r. Lichters^ MäLtr- 
fir. 7. E 
— Gbinctib, Schattier. W Jägerßr. 03 H. IV 
?r„ Dbäha^, X SlrtiiE<"tfir. 31 
— Jlaaan,Scpfja::tr,SW S^ör.tbtrsrrtr. 17H 
— »xnamt*. Sepru SW 2K6tfmtäL 105 IIL 
Cae, Tischler. fc> Botckhnr. 37. 
T»haaac!!, Zivicrofir, Sabbert, Hciiixr- 
bergrrfir. 4 1 
Eliia, Fleischbeschaaerie, O 2it6yftr. 29 1H 
— Saibilbe. geb. d. Äfcaiaaa, »«. ForH Räih, 
GBarfotttcbg, Stttaijflc. 63 I. 
M, £tidmn, W Saloffitr. pS II. I 
— Eraesiiat, Str, SW Horatzr. 21 XV 
- geb. Harötr. S», X Palöaseistr. 57 1X7 
Srirmatm. SUbtti, ^Bsiclia, V GrtaaMtn 
nt. IS H.L 
— $eaL Hritzch. s. 8a WäsftLSOSaaSgoStiS. 
— Sil^cteiac, S», ProdaclcahAg.. O Larzc» 
ftr. 107 K 
frittatt, Aazasi, HaaLcLai, XW Acigcbrc' 
Ufer 9 IL pt 
— Reiaholb, yoIi-SatoafiifBrL, SW FritdriH- 
ftr.2roapL(IcL XI1872.) FickrUiFm-ikLi« 
BlSEK 
ZticheaerlLni-g: E = Eigenthürtcr: H. — $of; K — Keller; pt = Parterre: (XtL...} = TelephNl-Uart a.St.
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.