Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Pan'tiek 
Vmltr, Mailjllbf, ad'. Sleubanr, ein, Land«» 
'litdub., SW A IL 
— l'iaiif, W (StuturaalMir. 127. 
— Sllb, 33», NO H»chli,s,r. 8 IV. 
— «mallf, flfb. «IMnrr, Ww. 0 gkltdrla, 
ilntlllr, £1 I, E 
— Vlugallr, gtb. Schäln. K«, 8W Ärnbifir, 4.1 
— «IljrÜllnf, flf&. Hi»ii«>ch. Nw, N SchmMrr 
fir. 2ft J. 
— V, flfb, VUllufr V«. 0 Um ffltflnfir, 1U 
tymxltr. Uilhtlm, Ftlebrlchibg, Psarr- 
■ (ir. 2«. 
— SiMIImIhi, Äaflliir. Staml, 
«djlofillr. ir*i II. 
— ltdtl. Mtniltr, Rri<ttl<b6(., Hctlinctftr. THe 
tfülmlfdlf#. aibrri, Pfndtb. Kutsch, X lvad 
lir. 44 lll. 
— (vnrifilf, illittraeriiiltau, W Sein Blitltt 
Mbtftt. 4 H. IV. 
Po unkt. 8, üoufm, S 'frlitjtnilr. 79 JL sithe 
Vutr A itlelng. 
Vasnstt, Ctlo, JUaH-tnbltrliM. Ifitqr., 0 8« Ni 
claMbitii U (Ir|. VII. IKtt) 9-10, 4 0 
Üannsrgraa, 8d«I', J'udjbuli., XXV Aarlflr. 4tl 
w. fonnmli. H. C., r!a«b«i,!h u. ftrst. Vlmi 
l>. L, XW ®tt‘liir. 17 III. 
Pa«»wltz. ötaftao, 1)r. Stab«, u. Sät. 8rjt 
R6f. i'al, König. iHifab. »Satb. <?»«. Sfgl 
Xr. 3, Cdarloilcab,,, Äntkbohlr. 29. 
— Alb, Siitrmllr, 1>n». tfbaaffttftr. 10L 
— <i, Golonialwhrig, XV Schintr. 2. 
— Zi , flaufm., HO ilboirolflr. & IL (Ztl 
IV. .KM4) s. Ir. 3. Vtttrl. 
— Srtcfcridi, Sulschkt, SO SKanteafftföt. 4 IL II 
— Slbtrf, isstemdlicljHj., Charlolttabg, ®arbffc 
bu tfcrHitr. 10. 
— Craif, iWtjlfnmfir., Srig, Saictrtt Ghaaffet, 
Hüll» pt E 
— Siebrrl. Cbfl- #. Sübsnichlbbla, X goitunfcr. 7 
— 8b« If. Psrrdtb. SfamL, X W 5ltpbaniir. 32 U. 
— Ghnktia». t!oiib«iinI» SO Hboiirolftr. 35. 
— Paul. Tii<r, X »nliamtiitr. 57 H. IL 
— Ifrn'l, SrafcfflHra, X SübUfer 34 ÖL 
— Rank. geb. -2*inM<r, So, Jfenl., Stif, 
Chaa-sktilt. 49 IL 
— Saroliitr, Sm, O Parochialslr. 31. 
Pannq. Friedrich. Käarttpoü. i;ii6lrn6g.,$riitjtn' 
8litt 24. «Poitdr;. Frirbrichtselde.) 
— Carl. likchlcr, 0 iyrentfartrt Met 176 L 
Paao. S<6nifb. X Ägltflr. 6. 
Pauofka. Sofalie, gtb. Cbjt, rv. Profns, SW 
StiIe-8Hlan<ritr. 80 IL 
Pa»«f4kq.8rlh»r. Dr. jar, Dorcut d. Sicchlk. XW 
1‘ciücflitr.ü I. (Itk II. 1140.)ö —o1';,7^3—hVi 
— «bDlf.'Smfai, S In'clsir. 13 IV. - 
— Slaboli. »taafm, XV ftutfärilmÄr. 147 pt 
— H»z<>, Dr. ptiil, Cb. Lchrrc o. Ktibaii ■O^O1 
nel, XV Harfitfltafir. 21. 22 IV 
— lEagca, Procun't b. H. Jacqsirr & Sttariiii. 
U än btt sttd)bebn 3. 4 II. 
Y«nolt,VcraQan.^tumrc^nB,X etrtiisräti.L‘0 
$aaott, Cito, Unnfm., O Sleafrofdbtiir. 10 IV. 
Pa»sa. Ceeca, SchasipicL. XW In tcu Selten 1 
IIL ilcL IL SUS.) 5—ti. 
Pansch. Gmiari, Sirrfett, XXV Jrcdowiir. 7 L 
— Sa-^Tchahmmpr. u. Port.. SW fiöniggrctrr' 
fir. 6t. 
— AllL>ik,Eail»»o, CS«loÜcabg.,Ha!>krstr.l4 
Pallschow, 816^ Sübrf. d. $<ibaiU>it:™cB, 
«SuLmiv. :c, Cbailoticnbiu Lchamnsir. .17 
(2d. C^atL 974) 3Se^n.Siüatr66erftn"tr.9lIL 
P-uschqrj.Flaai. IiidfUi.0 i!cltt8b«rgcriiLSH. 
Paask. ümaoiiH. Stsyriier, Pantow. Srrhiac- 
iir. 61 IIL 
— 5-, Scaibcaci, G^arloiknf^., 2efcr$<intr- 
slr. 
— lioü, SriiiCat. ÄitSi, HobnchKr. 74 HL 
— Carl, Eiitab. Bar. DicL, S 6articBaaftt.70H. 
— Bernhard. tzch-Kanzl. Räch. Sricitaaa, jtirch, 
St. 4 pt E. 3-4. 
— ,Friedrich, Gth. 3aajL2i5L, XXV Sdjttebtlrr- 
" 8l 9 J. 
— Carl, Äaafm., X Ltkrtcrsir- 27—30 HL 
— Ludsiz. SAIc^c^ X ®ritätr.tiiir. 21IV - 
—" ‘5ritlr., «chätöcr. X S'tojijttfiL.lS H.IL 
— Paul. Cchuka^ X Brauuwsll. 32 IL IL 
— Cart, etc. Licat. t Kgl. Sachs. 2. Ulan. Sgt 
.. 5r-18,'XW SlseSeditr. 29. 
■— Stiiir, Scutirrc. W Lailpo!d?tr. 7. 
— Auguste, Schacibtiia. SW Rosiizstr. 66 L 
—- (?., So., X Lchwarylopmir. 10 HL , 
— Gaüir, $B., Charlotteakg., Kniamkstr. 22. 
Pansegrau, Tavib, praf. ScanL, W 31o!Iiälorf> 
pr. 28. . 
7— Htravm», tzaüv,‘0 eirokner 8Sct 16 pt 
-r Soaiff, 8gL $te». Skatr Srcc. u. Prna. 
.1 SieaL/i. Laadv^ XXV Thaimsir. 73 IL 
— Ziegiaa, gtb. Hraci, Sro., X Lcffüslr. 26. 
$an(tr. ytraana, 3Roarc, SchTaibg^ SSom. 
, inenteoftr. L' - 
— IrmU.'Sioifiirt.. S 2t6amanfir. 7 H. L 
— Silktet. Tapkz. u. Zurret, X GHdjniSorif« 
j;r. B ti". _ 
1079 - 
■■miwiiiii 
Pape 
IN I. 
t’anlaam, Siätilita«#, Schuh«, X SchSnh»««! 
«Ilrt 177 b, 
Dann«. Albm, iZ<l)i<!il(6, XI III 
9', Ächiiiill«, H\V SslitüiK. l IV 
i'.illjvlt, ffiil, Schiibw, XV fiMdlr. 40II. III 
3n(#b, ächntllw, <’ flllt Echönhav^i 
In. 7. 811. IV. 
yaalfl^ tftili, jlfi ildhw, Lchincdg, (xiuri 
Robtii, jliiitl'lnh, X tilianifmiir, 8 11, II 
- <ifinaii#, Hl'iluih, N g«fir. Ä, 
- VUHrlm, <h-i|tr, 0 l'Swilr. y. 
- Vaut, Vlilejt, X flalenidlr, I N. 
- Hllniick. Äefif, X Iritittlnrillr. .1 pt 
- Sullul, tiadnf zdmffit ,HO Seriltiftf. 41. 
- ülbul!. Schloff», N«,hag tfinmmrlfbfl, 3itur 
Vriai aibfiifir, i'A 
* Utn'i. «älvier, X Venaiflt. 7 llf, 
- fiticbtiS.SAliifffr.lRUM,ftailtgetiente. 171 
- Mafia#, 5di!ü«rr, SW fUa-Uftt 12 II. >>>. 
- Cll6. Sdilfffer, WliM, »liRflhil/alir.Ua-Hllll 
- iHabolf, ^dimlrbfmllr, S<) kellbefrf U|rr 43. 
- ömil, 5di»rtb<tm|li., X IVtnauttiu. v!>. 
- ^tlfhlch, Lchnribtk s. D. XO Äatlrnbmflrt 
(lt. .11 II. 
- Paul. «rt#füiil, SO tictxnlJttflr. 84 IV 
- oinltaB. lildiltr, X Satfleitr. 14 11. III. 
- tiüte. gcb. Heimlich, 3atrL litttl, XV 
(laHbuifltiiiL 2 I. 
- Äatie, Uiäbcria, X ^üi'Kr.brtjtmir. 11 II. IV 
-  (\-niirttr,  All, ^tiealltrf, X AovaUdc» 
lir. 21 III. 
- (fcina. Schrtibvria, X Iavakibrniir. 21 IL 
- äaguiit, gtb. itiichff, S». X Staitailt. IM 
taatcH. SltKtt, Bitrsahr., SW' SiOibal» fllrpl 
lir. 40 II. IIL 
Hriaiich. Sar. Gth. X ZrtMomfir. 44 HJIL 
— Ladoig. Rtaalfarttt 8Htt 174 pt 
Ihidta.iSf«. flflfnl, O gtaal|utltc88M 1(U II 
(Tcl. X II. blü.) 
— RcmhclS. UcajL 2iil, CharloUkabg, Polt 
beatriit. 3 IV. 
— Strabaib, «alichcr. X StttfAr. 16 IL ÜL 
— (?., 5toh‘d|rr, X flaflaaini.anct 3 IL 
— 8ug„ Süiatrr. X Paalilr. 51a IL IIL 
— Llliil. l'oiliecr., X 3r.ralibfaiir. 31 IL 
Ernft. SdMatm, 0 itotbridi Äorlrtr. 21 pt 
— G, edjadbtmilr^ XW Santaftt. 7 IV. 
(hall. S&sriba. SW gidiciaslr. 30. 
Sulibtt, #."n. $taaiL, Vntz, Chaaffttsir. 51 
— 8., gtb. Aaagc. Äaafstw«., S Laisrn 
Uirr 10 L 
— Paaliar, grb. ÄtichtL ein. RcalgSoa. Dirklt. 
3döncbg., 5?onl|oljilr. la IL <Poslbtj. 
Sntbtaaa.) 
— Sttiba. Säidjmn, X Saarbtäinftt. 36 IL IV 
Paatrnias, Ib. (KtaL. Hcraarqrb. v. .Tah«»" 
M. Stlbaqta & ÄlaRag'i Koaati^cflta. W 
Slrglitaflr. 5.1 ÜL 12—2. Aaha. Wr Äünt. 
beteträt. y> IIL 
$enttr, Sat'ch«. X i’antiir. 1 IL 
$eattraüHrr, iyntbiich, Sricftr, SXV SRiticn 
Bdbrrär. 4fia IL IV. 
— ff, Slaltr. XO Höchüriir. 18. 
'Santtrmüllrr. oiaai. tiSdjIn, 02Sabaiiu.SIUL 
YentrrebL iyrie, fltBatr, tzölk'ir. 19. 
Pa«tfärdrr,2ohaanci,Scharib. f. $, S Seat Roß 
-ür.7IIL ' - 
$aatbalrr. H.. 5raa. Salier» il Säfthblg. Gsgr, 
XXV ciroratflr. 12 IL 
Paathk», Cito, HaarbikL. 0 Laagctzr. 110ILII. 
— 6ratl„ fiaefe.. 0 Löwenr. 11 L 
— G, Sicllcrtibcü X Äasaaita 8lltk 66 H. pt 
Saaa, 515M Lchrma, CharlrUcabg, 8<xthc 
fir. 71II. IL 
$aat6rf, Ji., Äaaf«. a. Scrir. rraerna. Smaet 
a. fälbtalid) Gigarrtafbit, Chartaltkabz. 
SiloOThoAriir. 67 ÜL 
Panti. .'iarLflcljIccbtL, XO Sunbebtrgcrflr.S IUL 
Paatkr,8dol?. Sraacr. XO P»l«rSbargrrtzr.48IV 
— Graü, Fahrh, X SmiRr. 18 II. K. 
— Jobaaa. Galvaaiscar. SO PLttcrtzr. 13 ÜL 
— Richard. Eoldarb^ SO Vicacntt. ZTib HJV. 
— Johaaa. ^acietraälL, Charlottrabg, Oraa 
bräderitr. 4, 2. Safg. L 
— Kctif, gtb. @änjtt Fraa. Sc^ma, W Lrich 
tzr. 4 H. K 
— Bcrtha. So., 0 Tharriir. 6. 
Pac»tz. Gir.rt, Siatürr. X $ui6a|m>. 44. 
— 8ag. Scalicr, Nicdkr Tchöabaaien, Kaiser 
BilhelMr. 17 pt E 
— Snca, Fra». SXV Lichlkrsclbcrßr. 33. 
Pautzcr, Hcianch. Statuier, Charloilrabg, Sti. 
nartrflL 30 IL 
— Cüor, Sadibatt, SW 5ibtda5r. 37 ÜL 
— Kar, Troschk. Jahrh.. X CMliatrffc 6. _ 
Frix, jpaabcliBL, Rcu-Ltißkasck, PrtSzlaacr 
Ebaantr 18 H. 
— 6., Haadkjächtcrn. X ÖasasiStnjtr. 30 L 
— Carl Fantzer, Naxholzhblg, XO Sott' 
y«*ecr, Äiitatb, *»Nif, <> IN 
12 -Z.il  tl, 
Vleui», faaky >. 
8b«ll, ä.'iatt - <I^>>,d, h\V «lilfkuHt 
I. feil. lll. 
dulllli, lischt«, W A'vnt.ruitill, J7 II. fl, 
Vuisf, Ätmifif, 8W s*«igii<iphu, iiu II 
<i<ii«66#. Schienn farteir. 
Itfijifit :> I. 
Vim, #<b, Stettin, itnuhti. IM# 
mrti'lt. iM II. III. 
V««tzltr. tiinii, ilabfdiiliiiiiii-tl, il äUjläüfi 
*0« ’s, it'tbii Sledlie, ?M!'«fir. 7 ,< C. .1 
— Cll#, CalnnlalitbM, <) äualatitt 88<f ’Uj 
pt (Ztl. Vtt. 4'ilH) 
— 8, tawrwaftil. <5niic», X Lchtirmaii« 
lir. 6 II, lll. 
• B, Voll. Vthirt, Älrt« ; eintet«, r>«ch 
bcljdiir, 10. 
Vaatzlt. tillbrlni, ,3ti(fiit « i(j)fl), .WU'-irM 
briset Hätt ti pt» 
Würtr. i'ti*. Üfuai-rfli. i?l 
faiHlofl, i’unhct.x H6c‘ct, tibaikiifil'l 
flal'rt SiltbiUS'ir. .f"> 
e Paawltz, IhtiA geb. faiptie, r» Cmm 
W rttabta'-r 311. 
Paatjai'. Äebnt. Iililtr. X^->ia»kbttgnsir4I 
yaajtabaat«. Sagslt, eeaafca. h Lchlnn 
sachniir IM pt ilil. IV .iv>) 
Bogalt, teiSaifixatir, X kumn-ii. 4» ll.t 
StlMm, lilchttr. SO ÄrlchtabfreiTftr. A I. 
— e. Sb^ SO Salbmaiflr. II III. 
Pa»jrr. Haak. Dr. ph!L XV fiiaslraitr. 2 II. 
Vorn*. «Saftai, c^iatbj. Lrcahelj'ir. Bahn 
teftgfb. lPoftbtj. Sritbraaa) 
Uanl,(äiü«liaa)M„t>cr.ltl6a,X -chöaha»^ 
8a« M.i pt 
yil6tl«X'aaM<e^S(l»!dfr.if.Jiffibtesttr IV 
— Rttbiaaab, flaafe, SW flm»|l|r. 41 UI. 
— H L. «aafat, X Hage'tfit. »1 
Wilbtlm, flaafa, S Zrtt.VÄftiir. M IL 
— Sillule. ftafchtr, XV SctttaHt. l.t. 14.2.IL 
Scgaft, ffiaanr, SO Atiaascnir. S II. pt 
— flail, Äaarrr. SO UicitiNr. •>". IL IIL 
— Seat#, iSaarrr, SO .vfivri'u, M IL IX' 
— Achaaatt. SttaBbtrb, X Äracsärfa. lll 
— 8s»afl. T-’rt^K c4aea, X ÄiStrhr. 47a. 
<?ail, f-cl t*niol, X Sänbtiitr. I», IV 
Citat. S4aatritl,St.8i4trri,8asftci${rit 10 
— S*li*t<T, Si:ts, Sirtnctf^r. 
ir, Schlermaftr, SW ilochiir. *«; U. IL 
Sail, Lchsicb, Paalav. Äav.eiliaaitr. f<l 
— Rti$, Sch-Haisür^ XW Enteilt. 14 pt, 
— SOixIm, X ¥a!latlr 7 u. 
VtNha. 3tl., XXV Salbfaesxtfo. 21 IL L 
— G. t. SL 3*1*-. <M<baL, SO l>raav:r. f» IV 
— ZSarit,e(b. 81>ch«, jirsiiftr. SW StiMir 41 
IIL E. 
— ttraiar, Srrxirtbma, SW Lilhtla:«r. 17. 
— Clara, gtb. Ptikrl. 5», X Sctgtbetfiir. 2 
Sritbmtt. gtb. Aährat. Sb, SW Sottbct. 
fer. 15 IV 
ganzer“ Aktiengesellsebalt für Qeld- 
schrank-, Tresorbau- und Elsea- 
Inilustrlo, X IWir.V«. E litt llLör.U 
8aiittBsna: X Craaitabargtrti. 50. (ZrL 
IIL E2SS.) cpttialiläl: Paa;tr Ktldschri»!k. 
Zrtsar 3. i*48l 8ala;ta naq arstai bfirj 
tmb Btrbfpfrtfai GaHra. foatt aüt Satriictr 
aa6 Ersta. 3iabl aab Siech. 100 Ätbtiirr 
Dirkrlor 3Sar Ärtbrf. 
Paajrram.Paal. Z6 arib Jj*vX Tow 1 L 
Paajtrbictrr. S, Prvf. a. Cb. Lthrtr «. Fall 
Stal Rnanoi, XV Sarfarütatit. 19 ITC 
Pauzrrom. 0 £a, X Gane^iir. 37 ÜL 
Panjlaff. (r.. jjasbtlfEi, X Ädctflr. 92 pt 
ßari,daFiBbica,G6crtc!tcabä.,StriiatÄti!aL 
Carl, ffidtnsftr, SO C?pt!act5L29LES-C 
Saniramm. Bcrahard, Goabact, X Jiiaklnch 
fcr. II. 
Paall-Patzk. Palkiit. FrI, Goatrtt.55aama a. 
Gt^aaz-Lthrtria. SO SroagtlHt. 19 IIL 
Papastw^kq. Siffitto, Scabe^t't c. .fiaab 
{dn^oaritr., 8 StmtrAr. 2,*> ÖL 
— aicr, Gtiangbachsbrt. Pretz- a. SttgeUt-Sail, 
S 8Icraatnakastr. 72 pt E S—10. 
PaparzyuSki. Cttt», Portier, -chöakbz, Äaifa 
griSEir. l'X" 
— Paal, Tischler, Schiaebg^,' Ht!»>:r. S pt 
Papckr, Dar, Tachbkck., X Stargarbtrftr. 24 IV. 
Pae-ikc. 2ba a. Paala, Ftis., -ttarfclirabg, 
Sokihtftr. 74 n: 
Papr. Bcraharb, Sn5U«t" n. SilbBaarr, SW 
Friedrichs. 232, 2. IL I\' 
— 8rch>tecl n. Saattraiir/ X Friebriä- 
Br- 133 HL E "* 
Haar, Archilect Halea'ct. Sä^otSt. 1. 
Steno, Dn med. Srjt XV SücB’ir. 32 L 
Fttüaaab, Päcktrta^r, XL<b»kdlknir.244pt 
Ftrbmaab, Äahaarb.. Fncbrichibtrg. Fraak. 
ftrrfcr Chaaisec 105 H. ÜL 
iaset U’« 33 pt fleL) 10—12. Iah. Carl. _ 
Paaret. Voha. XXV aitoaacrftz. 7 pt (Tcl. - Cito. Bahaarb, Charlotirabg. «chlcBtr. 34. 
,1L 42).) " ‘ " 1— Aaza'i, Dahabkaait, X v.a'Sttfi’tt. 23. 
H«ll/, P*t-nh4i»l, X iti, 
- $4*1, Il4ll'frr6ail, Al#*lt«tfrt 
6Wücll >>i I, 
AuMef, ?Mi i1 ■ ■ i. X <$1-1141%, •*! K, 
aihi!, i*wuif8Mti. N «».llf, i« II, K, 
am»1«, Witoi*««, \v is (< 
Ä, }l(H4^i, ,\ Q »iu llK 
- K4I. }l|4rr|, X $t%t LEI», U 
i1flhi<4i>, tlllr'lfijrf, \v tufjsttiif, 41II, 
- *H‘‘in4<i, w KfiLiv 
« «6. W ti 11, IV. 
- (vmti*, #<j*wit. f*tt o#isif, |0 li, ÜL 
■ l'aal, V«»b-Il, htt 17 HL 
<f«H, ^«‘'rlui, X y> |t1 |, 
«tliluh e»t Zi»i $",nin 6e4t<«#t 21, 
- A«!l«r, ähi Pejiiit. X fMem. tu 
- 0»iili4»,Ü4iie« n !V^!iii!äiK6ltitX)iliiij/! 
hl > 11. (&><!«»<■ -1> (W VII, 3139) 
*5*5)3 h Zii»N«,<h. «ti 
- Aiit, Vie-nffiirs, X £<Swi»fr«*<<i8Sfi7li. 
- 3e(i4«sfi. Uf.a ;6cto„ so SttbnMt- 
*11. ui II. 
- Kar. Zu4?t«t. .< 54frlittiii 22 II, 111. 
A. limtM» Stii, XV (Mittler, # pt 
irilkia, ti.inb ■paatr», SrtUtn- 
Sr. ,'N IV. 
M- Pape, !?«b!l f!f(U«lr4*. MietfSailif. 
a XO lUSifaNilKi» 
IIL flit XI, 41 «11 3=1 ,>asK*ttf^<. 
- (>n«ii6, 6rM4tm X Seenti-fer. 37 IL 
- Slchaib, .7,1,1, M) 37 IL 
- H, Itibttatt. SO öa«n*u. 12 H. IV 
- ytlbtto, fiteitfar a. iVaÄ<xr, X Hirt«. 
ftr, l*.i. V.7 lll. 
- Zb«t#i. e. X 8iti5rtif5i.l<. 
- (vtir.4, i*<ibj;v(OT. X EeisnaiehfSt. lll. 
$3, tM<&idtt tu #4>$ifeei<U W a 
Salf*slr f.Taara. WR#«iji*8i4*Hter.44. 
- ito'l. «Lita, Ltia!«». Ttt^r. &k 
- vaa!. Ksttltr, SO etahttrf«. 144. 
- Tact Usrtln. SO «4-:ra*<l%t. <il IV 
tfiirt’t-A Haabtlts, S f^iEiofa.»IL 
Vficasa. X ,'S<fcti"<Si«ftitt,I6 IT. 
Jn haatb. ^aab*»zia. XSnMnilttiit, 
- Ätaat yastbite, XO «ctteifcteetria. I IL 
- Äitti«, vtiia. I‘i6itabfl. Kaatl*«!« 
Lbaa^tt. 34ut<",6>rt tl) 
- 3ritisaXMf>i*n, Srfl,niS*f,SrrtiMt6t.l21. 
xvvttlbci, (luirt W 
Stbitetr. In 19. iZrl L 2WLJ 
- Stlbdo, -rlxtlirr. Scheab«!, Kt. 17 L 
IP^dkz. XtmätaH I 
Seil. >*<{) Saail Raüi. SirUib- 
te. 19 L (t’Atv« 
8brl<. flaana, telt<I:t. KraertMÜiEt. 4 L E 
Äaa5!!. SO Ahlit« Ufa 6 L E 
Stitbna. «aase.. XO Äanrabarttdtr. 6. 
Rnc. liaa*«, S 6<li<icma4<ri!r. & 
Saiia», flasfii. XXV etoSaafcr. 65 III. 
('tnaaar. «tflarr. S Plaa Uhr tK IV 
H, Sitsrsrr. @af> x. 8a»tl 8al, SO 
CrasKa'ir. !<!• 
Silbtin. «röltabbla. SW ^ärttaenfet. 3& 
>‘a?6tr, XO ZilStnltr. XIIV 
Ztwbfr. ßztiiStr, XX" @ncrnMl*6t. 113 L 
Siltdea. .«tatschet, faslr». BklUrtrilt.24 IL 
ffbaerb. Yref, l’aabschaltoal, SW Bchczf- 
bnerr-.r. 10 UI. 
Cnb?. taabs, SO XndvrbfiSfrtt. 22 L E 
8:aa:t Yrtirr, Paalas. Smlrtr. 37 L 
- HaaS. Üfbrrt. XXV EeliiPfMtrtz. 16 L 
(xnaaaa. Lcbttr a. 56it>tEt, X 
brrättitr. Oi L 3—4. e«zat 2—3. 
Paal. Mrrt. echeatS}, Srfrrtt. 10. ($eä- 
bcr.it  3ritbtraa.l 
Paal. Bäraer>Sa!Ikbr, Jedlkabk, ItUrort« 
itt. 6 pt E 
Paal. Üic. b. ZbtoL. <»:naat Stbrtt Zchlwb«, 
Irlt»a?t«r. 6 11.1. 
CciL Setra:crjfä£t„ XV Sälrrfx 12 IX' 
Rraa', Sas*. €ta- S Si'ttcvxi. 4. 6IV 
Gar!. Äaartt. SttetreM., $icabfsba$gtfch<- 
V.r. 111 U. 
BsISrls. Äjarrr,0 vaftCTbarjtvtt-iyBL ÜL 
(™:t, äk'aarmaitr, Stst €ltia« 
cttsr. 6 L E b -10L 
Si6atb.  5Xrdb2r.it.  Siib*, gritbriSt. 59 ÜL 
Hcnaaa. 3iäMKa~trv Pari«?. Seriietf 
in-, y. E 
Fritfädi. fflrüitr. XXV $rai’dia. 44a IL IV 
Cno.Cb.Saabfi GslUifr.HatiiG^cdeitaig, 
Jr.mW’ir. pt 
SugailCaicib 26a?t^SSsttbafttS5«BBlL 
Rabo!', Parier =- Sn*e=stblg, Srttm, 
Stitiai^ a. DtnL. G^atletitabi. 
Stlai.-rtbcrrtür. 14 pt 
tiabir:; Pattical. tStn. SazMs, XOfiaaM» 
brratr 8l!c» 15 IL 
S?„ Placat'bil^ Tptk. Placalt?. Gfflccmltr. a. 
Sannbbla, O Äl Sadaiir. 5 IL 
atbat ’Bcc'rr. Sirbfr-c^Kitsetbf, S<r» 
Ibttnr. 31. 32. 
atpiebciifiiun^: 5, ar, S. oe, S. ar nach a, 0, a (j. 9, Nachlet hinter Rahltt, Röfer hialer iKc-tr, SiäLet hinter ESjW 2t.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.